Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  58,50 zł
  65,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  W monografii omówione zostały uwarunkowania kształtowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i opracowane zostały modelowe rozwiązania organizacyjne zapewniające... Pełen opis produktu 'Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa' »

  W monografii omówione zostały uwarunkowania kształtowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i opracowane zostały modelowe rozwiązania organizacyjne zapewniające jego skuteczne wdrożenie.Tematem przewodnim są zasady i tryb postępowania (dobre praktyki) będące przesłankami lub determinantami skutecznej integracji systemów zarządzania polskich przedsiębiorstw poprzez kształtowanie filozofii biznesowej i praktyk działania opartych na zarządzaniu przez jakość. Uwzględniono współdziałania w ramach systemu zarządzania w realizacji procesów operacyjnych (analiza rynków i oczekiwań klientów, wytwarzanie produktów, marketing, dostawy i sprzedaż) w ramach procesów zarządzania produktem i wspomagających (zarządzanie systemami innowacyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi produktów oraz aspekty środowiska pracy i otoczenia). Procesy te umożliwiają poznawanie potrzeb i badanie satysfakcji konsumentów oraz stanowią punkt wyjścia do ulepszania produkcji i wprowadzania zmian. Szczególne znaczenie ma tu proces wytwarzania towarów, którego parametry technologiczne i jakościowe wymagają monitorowania....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: MARKETING

  książki było możliwie przystępne przedstawienie istoty systemowego ujęcia marketingu, jego elementów oraz warunków praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi. Odzwierciedleniem... Pełen opis produktu 'Marketing - ujęcie systemowe.' »

  Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, powstała jako rezultat zainteresowań naukowych i doświadczeń dydaktycznych zespołu pracowników Katedry Marketingu', działającej od 2001 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  W latach dziewięćdziesiątych nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania marketingiem, zarówno przez praktyków, jak i naukowców oraz studentów. Ostatnio fascynacja marketingiem osłabła. Na kolejnych konferencjach 2) zadawano pytania: czy marketing stanął na rozdrożu? W jakim stadium rozwoju znajduje się marketing w Polsce: wzrostu, dojrzałości czy schyłku?  Często marketing jest kojarzony wyłącznie z reklamą i sprzedażą a nie autonomiczną, ciągle żywotną dyscypliną, integrującą bogaty dorobek ekonomii, teorii zarządzania i innych dziedzin naukowych. ?Jeśli marketing nie jest jeszcze nauką, istnieje konieczność, by stal się bardziej naukowy" 3). To opinia P. Doyla. Praktycy zaś uważają, że zasadniczym problemem związanym z marketingiem jest brak wiedzy i kompetencji.) Zatem u podstaw działań marketingowych firm i organizacji niedochodowych powinny się znaleźć: nauka, wiedza, informacja i doświadczenie.  Nowoczesne ujęcie marketingu powstało w wyniku jego ewolucji. Rozszerza się wiedza o marketingu, pojawiają się nowe koncepcje i nurty badawcze. Jednym z nich jest ujęcie atrybutowe, oznaczające według T. Kramera, iż ,,...marketing stanowi taki układ sprzężonych ze sobą elementów, który działa na zasadzie funkcji celu".) Wymaga to badań struktury systemu marketingu oraz jego zachowań w zmiennym otoczeniu. Taki jest również główny cel pracy.  Zamierzeniem autorów niniejszej książki było możliwie przystępne przedstawienie istoty systemowego ujęcia marketingu, jego elementów oraz warunków praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi. Odzwierciedleniem tego jest struktura treści, obejmującej sześć rozdziałów.  Książka jest podręcznikiem akademickim, napisanym przede wszystkim z myślą o studentach wyższych uczelni. Staraliśmy się napisać pracę na poziomie wprowadzającym do systemowego ujęcia marketingu. Oznacza to, że jest przeznaczona dla Czytelnika, który wcześniej nie zetknął się z problematyką marketingu. Odbiorcami książki mogą być również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i pozagospodarczą. Są przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych. Książkę polecamy również tym Czytelnikom, którzy chcą pogłębiać wiedzę z zakresu nowych koncepcji marketingu. Spis treści:  Wstęp 1. Istota marketingu i jego znaczenie (Marianna Daszkowska)  1.1. Pojęcie marketingu i jego koncepcje  1.2. System marketingu  1.3. Rola marketingu we współczesnej gospodarce 2. Otoczenie marketingowe (Dariusz Dąbrowski)  2.1. Istota otoczenia marketingowego  2.2. Makrootoczenie  2.2.1. Istota makrootoczenia organizacji  2.2.2. Otoczenie polityczno-prawne  2.2.3. Otoczenie demograficzne  2.2.4. Otoczenie ekonomiczne  2.2.5. Otoczenie spoleczno-kulturowe  2.2.6. Otoczenie technologiczne  2.2.7. Otoczenie naturalne  2.3. Otoczenie rynkowe  2.3.1. Istota otoczenia rynkowego organizacji  2.3.2. Nabywcy końcowi  2.3.3. Konkurencja  2.3.4. Pośrednicy handlowi  2.3.5. Dostawcy  2.3.6. Agencje reklamowe i badań rynkowych 3. Marketing wewnętrzny (Jerzy Koszałka)  3.1. Istota marketingu wewnętrznego  3.2. Kształtowanie marketingu wewnętrznego  3.3. Formy marketingu wewnętrznego  3.4. Uwarunkowania marketingu wewnętrznego  3.5. Korzyści ze stosowania marketingu wewnętrznego 4. Marketing zewnętrzny  4.1. Produkt (Dariusz Dąbrowski)  4.1.1. Pojęcie produktu i jego charakterystyka  4.1.2. Klasyfikacje produktów  4.1.3. Pojęcie linii i asortymentu produktów  4.1.4. Marka produktu  4.1.5. Opakowanie produktu  4.1.6. Cykl życia produktu  4.1.7. Proces wdrażania nowych produktów  4.2. Cena (Elżbieta Kapsa)  4.2.1. Podstawowe definicje oraz funkcje cen  4.2.2. Strategie cen  4.2.3. Proces ustalania cen  4.2.4. Taktyczna rola ceny  4.3. Dystrybucja (Elżbieta Kapsa)  4.3.1. Podstawowe pojęcia  4.3.2. Sprzedaż hurtowa  4.3.3. Agenci i brokerzy  4.3.4. Handel detaliczny  4.3.5. Kanały dystrybucji  4.3.6. Strategia dystrybucji  4.3.7. Mierniki stopnia intensywności dystrybucji  4.3.8. Dystrybucja fizyczna  4.4. Promocja (Magdalena Brzozowska)  4.4.1. Pojęcie i miejsce promocji w marketingu mix  4.4.2. Instrumenty promocji  4.4.3. Sprzedaż osobista  4.4.4. Reklama  4.4.5. Promocja sprzedaży  4.4.6. Public relations  4.4.7. Sponsoring  4.4.8. Marketing bezpośredni 5. Marketing relacji  5.1. Geneza relationship marketing i jego cele (Edyta Gołąb)  5.2. Specyficzne cechy marketingu relacji (Edyta Gołąb)  5.3. Kluczowe elementy (Anna Drapińska)  5.3.1. Zadowolenie klienta  5.3.2. Jakość  5.3.3. Obsługa klienta  5.3.4. Zarządzanie reklamacjami  5.3.5. Inne elementy kształtowania lojalności klienta  5.4. Zastosowanie marketingu relacji 6. Marketing w wybranych obszarach działalności  6.1. Marketing przemysłowy (Jerzy Koszalka)  6.1.1. Pojęcie marketingu przemysłowego  6.1.2. Odbiorcy na rynku dóbr przemysłowych  6.1.3. Proces zakupu dóbr przemysłowych  6.1.4. Relacje dostawcy - nabywcy dóbr przemysłowych  6.2. Marketing międzynarodowy (Elżbieta Kapsa)  6.2.1. Pojęcie marketingu międzynarodowego  6.2.2. Międzynarodowe otoczenie firmy  6.2.3. Elementy marketingu na rynku międzynarodowym  6.2.4. Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym  6.2.5. Badania marketingowe rynków zagranicznych  6.3. Marketing terytorialny (Alicja Sekuła)  6.3.1. Geneza i rozwój marketingu terytorialnego  6.3.2. Istota marketingu terytorialnego  6.3.3. Specyfika marketingu w przypadku terytorium  6.3.4. Wybrane elementy systemu marketingu terytorialnego  6.3.5. Instrumenty marketingu mix w odniesieniu do terytorium  6.4. Marketing w organizacjach niedochodowych (Krzysztof Leja)  6.4.1. Kontekst  6.4.2. Klasyfikacja organizacji niedochodowych  6.4.3. Finansowanie organizacji niedochodowych  6.4.4. Otoczenie organizacji niedochodowych  6.4.5. Determinanty marketingu w organizacjach niedochodowych  6.4.6. Elementy marketingu relacji w organizacjach niedochodowych  6.4.7. Wolontariusze jako szczególny zasób organizacji niedochodowych  6.4.8. Przyszłość marketingu organizacji niedochodowych  6.5. Marketing w Internecie (Magdalena Brzozowska)  6.5.1. Geneza powstania Internetu  6.5.2. Rozwój Internetu na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski  6.5.3. Najpopularniejsze usługi internetowe wykorzystywane w marketingu  6.5.4. Sukces witryny internetowej a satysfakcja klienta Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Marketing - ujęcie systemowe.

 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: EKONOMIA

  wprowadzono przedmiot inżynieria systemów i analiza systemowa. Przedmiot ten jest zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych (oprócz matematyki, statystyki, zarządzania, fizyki, chemii, ekonomii... Pełen opis produktu 'Inżynieria systemów i analiza systemowa' »

  Niniejszy podręcznik akademicki jest przeznaczony dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych różnych kierunków nauczania (technicznych, zarządzania, ekonomii), na których wprowadzono przedmiot inżynieria systemów i analiza systemowa. Przedmiot ten jest zaliczany do grupy przedmiotów podstawowych (oprócz matematyki, statystyki, zarządzania, fizyki, chemii, ekonomii i in.). W przekazanym przez MNiSW ramowym programie kształcenia wskazano następujące zagadnienia: „Elementy ogólnej teorii systemów. Zasady inżynierii systemów. Proces i jego istota. Kategorie modeli. Struktury modeli. Identyfikacja parametrów modeli. Metodyka stosowania analizy systemowej. Podstawy analizy i oceny ryzyka. Podstawy analizy i oceny efektywności systemów. Elementy wielokryterialnej analizy porównawczej. Modele rozwoju systemów". Natomiast konieczne efekty kształcenia, przekładające się na umiejętności i kompetencje, można osiągnąć, zgłębiając następujące zagadnienia: „Identyfikacja obiektu jako systemu, modelowanie systemów oraz identyfikacja ich parametrów, analizy i oceny systemowych sytuacji problemowych w warunkach pewności, zagrożeń, niepewności oraz ryzyka, stosowanie metod systemowych w podejmowaniu decyzji rozwojowych oraz projektowanie systemów". W niniejszym podręczniku zawarto głównie informacje będące treścią wykładów, natomiast pominięto informacje, metody i zadania będące treścią ćwiczeń, opisywanych w odpowiednich instrukcjach, materiałach pomocniczych lub skryptach. Uwzględniając sytuację, że przedmiot ten jest wykładany na pierwszym lub drugim roku studiów, gdy zakres nabytej przez studenta wiedzy jest jeszcze dość ograniczony, w opracowaniu pominięto bardziej złożone elementy teorii systemów, modelowania, zarządzania i in., które mogłyby być trudne do przyswojenia. Wiele zagadnień, zwłaszcza analizy systemowej, wykorzystuje metody badań operacyjnych, statystyki, programowania liniowego i nieliniowego, teorii obsługi masowej i in., które są tematem zajęć z innych przedmiotów w dalszym toku studiów.          SPIS TREŚCI                          Wprowadzenie     Indeks skrótów i oznaczeń     Ważniejsze definicje     1. Systemy i ich cechy     1.1.    Ogólna charakterystyka systemów     1.2.    Klasyfikacja i typy systemów     1.3.    Systematyzacja     1.4.    Inżynieria systemów     1.5.    Podejście systemowe     2. Procesy i ich znaczenie w systemach      2.1.    Ogólna charakterystyka procesów     2.2.    Identyfikacja typowych procesów w systemach socjotechnicznych. 2.3.    Sterowanie procesami     2.4.    Podejście procesowe      3.    Modelowanie systemów i procesów      3.1.    Zagadnienia ogólne modelowania     3.2.    Graficzna wizualizacja systemów i procesów     3.3.    Grafy i sieci w procesach modelowania     3.4.    Modelowanie matematyczne     4.    Ewolucyjny rozwój właściwości systemów     4.1.    Problemy ewolucji systemów     4.2.    Systemy społeczne      4.3.    Systemy techniczne      4.4.    Ukierunkowanie rozwoju systemów      4.5.    Właściwości systemów     5. Systemy informacyjne     5.1.    Informacja i jej znaczenie w systemach      5.2.    Zarys podstaw nauki o informacji      5.3.    Zarządzanie informacją     5.4.    Technologie informacyjne     6.    Systemy decyzyjne     6.1.    Ogólna charakterystyka systemów decyzyjnych     6.2.    Systemy decyzyjne w systemach technicznych     6.3.    Decyzje w systemach organizacyjnych     6.4.    Ograniczenia w systemach decyzyjnych      7.    Ryzyko działania systemów     7.1.    Źródła i rodzaje ryzyka     7.2.    Niepewność i prawdopodobieństwo     7.3.    Ocena ryzyka     7.4.    Zarządzanie ryzykiem      8.    Efektywność systemów     8.1.    Ogólne problemy efektywności systemów     8.2.    Funkcjonalność systemów     8.3.    Niezawodność systemów     8.4.    Bezpieczeństwo systemów     8.5.    Ekonomiczność systemów     9.    Systemy gospodarcze (SG)      9.1.    Znaczenie i budowa systemów gospodarczych     9.2.    Podsystem zarządzania w organizacjach gospodarczych (OG) 9.3.    Podsystem personalny w organizacjach gospodarczych (OG) 9.4.    Podsystem technologii organizacji gospodarczej (OG)     9.5.    Podsystem infrastruktury organizacji gospodarczej (OG)     9.6.    Problemy konkurencyjności organizacji gospodarczej (OG)     10.    Analiza systemowa      10.1.    Istota, cele i zadania analizy systemowej      10.2.    Procedury postępowania w analizie systemowej      10.3.    Wybrane metody i narzędzia stosowane w analizie systemowej 10.4.    Porównanie, podobieństwo i analiza wymiarowa      10.5.    Kreatywne rozwiązywanie problemów     11.    Projektowanie systemów     11.1.    Problemy ogólne projektowania      11.2.    Misja i strategia w inżynierii systemów     11.3.    Ogólne zasady projektowania systemów      11.4.    Szczegółowe zasady projektowania systemów     11.5.    Sposoby doskonalenia projektowania systemów      12.    Zakończenie     Literatura     Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria systemów i analiza systemowa

 • [Nice]

  Kategoria: Kategorie > Akcesoria > Inne > Hormann

  Hormann PSA Adapter. Funkcje: adapter z wtyczką systemową na listwę zaciskową stopień ochrony: IP 44 wymiary (SxWxG): 110x45x40mm SupraMatic H: Konieczny do podlączenia przycisku stop do DT... Pełen opis produktu 'Hormann PSA Adapter z wtyczką systemową na listwę zaciskową' »

  Hormann PSA Adapter.Funkcje: adapter z wtyczką systemową na listwę zaciskową stopień ochrony: IP 44 wymiary (SxWxG): 110x45x40mm SupraMatic H: Konieczny do podlączenia przycisku stop do DT 02
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Hormann PSA Adapter z wtyczką systemową na listwę zaciskową

 • [Arkos]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  -osobowa : szer 73 cm, gł. 93 cm cm * część 1-osobowa : szer 73 cm, gł. 93 cm cm * boczek z barkiem - szer. 18 cm, wys. 58 cm Wygodny narożnik systemowy z funkcją spania wykonany na bonelu sprężynowym... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy ARKOS' »

  W skład zestawu wchodzą: * boczek - szer. 18 cm, wys. 58 cm * otomana: szer. 72 cm, gł. 176 cm * część 2-osobowa rozkładana: szer 130 cm, gł. 93 cm cm * róg: szer. 93 cm, gł. 93 cm * część 1-osobowa: szer 73 cm, gł. 93 cm cm * część 1-osobowa: szer 73 cm, gł. 93 cm cm * boczek z barkiem - szer. 18 cm, wys. 58 cm Wygodny narożnik systemowy z funkcją spania wykonany na bonelu sprężynowym oraz piance wysokoelastycznej. Posiada pojemnik na pościel oraz półkę (barek ) w jednym z boczków. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy ARKOS

 • [MebleMarzenie]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * długość : 261 cm * wysokość : 107 cm * głębokość : 260 cm * powierzchnia spania : 199x123 cm Wygodny i prestiżowo prezentujący się mebel w elastycznym systemie modułowym. Wysokie, dobrze wyprofilowane... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy PREMIUM' »

  Wymiary: * długość: 261 cm * wysokość: 107 cm * głębokość: 260 cm * powierzchnia spania: 199x123 cm Wygodny i prestiżowo prezentujący się mebel w elastycznym systemie modułowym. Wysokie, dobrze wyprofilowane oparcie zapewnia wypoczynek dla pleców, a jednocześnie nadaje wizualnego potwierdzenia wysokiej klasy tego mebla. Zastosowanie kombinacji pianki wysokoelastycznej i sprężyny falistej wzmacnia poczucie komfortu podczas użytkowania. Model PREMIUM należy do mebli modułowych, tzn. posiada różne elementy, które klient może łączyć ze sobą dowolnie uzyskując w ten sposób różny rozmiar i kształt kanapy. W zależności od rodzaju i ilości zakupionych modułów klient może uzyskać małą, dużą lub bardzo dużą kanapę albo rogówkę, albo też mebel w kształcie tzw. podkowy. Poszczególne moduły wyposażone są w różne funkcje w zależności od przeznaczenia. Poprzez odpowiedni dobór modułów można stworzyć mebel tapicerowany posiadający funkcję spania oraz pojemnik na pościel. Funkcja spania otwierana jest za pomocą automatu w typie tzw. „delfinka” i wyposażona jest w sprężyny kieszeniowe, co podnosi komfort tego modelu. Boki (podłokietniki) stanowią osobne moduły i posiadają kieszonkę, w której można schować gazetę, książkę, pilota lub inny przedmiot o podobnych gabarytach. Opcjonalny fotel posiada możliwość zamontowania w nim pojemnika schładzającego przeznaczonego zwłaszcza do napojów przetrzymywanych w butelce lub puszce. Bogaty wybór materiałów obiciowych w trzech grupach cenowych: * GRUPA I - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 4016 zł * GRUPA II - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 4368 zł * GRUPA III - tkaniny - cena narożnika 4736 zł Na zdjęciu narożnik jest zaprezentowany w tkaninach: soro 91 (całość) oraz grande 48 (poduszki dekoracyjne) z I grupy materiałowej. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy PREMIUM

 • [Stolar]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 277 cm * wysokość : 86-103 cm * głębokość : 237 cm * powierzchnia spania : 203x125 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję span... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy COLUMBIA II' »

  Wymiary: * szerokość: 277 cm * wysokość: 86-103 cm * głębokość: 237 cm * powierzchnia spania: 203x125 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania, skrzynię na pościel oraz idealnie wyprofilowane zagłówki, których wysokość można regulować. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów narożnika i stworzenia mebla, który idealnie dopasuje się do danego pomieszczenia. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy COLUMBIA II

 • [MebleMarzenie]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * długość : 341 cm * wysokość : 90 cm * głębokość : 242 cm Narożnik systemowy wykonany na piance wysokoelastycznej oraz sprężynach falistych. W oparciu oraz siedzisku zastosowano wk... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy FENIX' »

  Wymiary: * długość: 341 cm * wysokość: 90 cm * głębokość: 242 cm Narożnik systemowy wykonany na piance wysokoelastycznej oraz sprężynach falistych. W oparciu oraz siedzisku zastosowano wkład poliuretanowo-silikonowy. Możliwość łączenia wybranych elementów systemu FENIX pozwala na dostosowanie mebla według potrzeb klienta, rozmiaru wnętrza. Ceny poszczególnych elementów podane są na zdjęciu poniżej. Widoczna na zdjęciu pufa do kupienia osobno. Bogaty wybór materiałów obiciowych w trzech grupach cenowych: * GRUPA I - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 3477 zł * GRUPA II - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 3789 zł * GRUPA III - tkaniny - cena narożnika 4209 zł Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy FENIX

 • [Stolar]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 280 cm * wysokość : 92 cm * głębokość : 231 cm * powierzchnia spania : 211x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania o... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy LIZA I' »

  Wymiary: * szerokość: 280 cm * wysokość: 92 cm * głębokość: 231 cm * powierzchnia spania: 211x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania oraz skrzynię na pościel. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów narożnika i stworzenia mebla, który idealnie dopasuje się do danego pomieszczenia. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy LIZA I

 • [Stolar]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 280 cm * wysokość : 92 cm * głębokość : 185 cm * powierzchnia spania : 220x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania o... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy LIZA II' »

  Wymiary: * szerokość: 280 cm * wysokość: 92 cm * głębokość: 185 cm * powierzchnia spania: 220x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania oraz skrzynię na pościel. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów narożnika i stworzenia mebla, który idealnie dopasuje się do danego pomieszczenia. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy LIZA II

 • [Stolar]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 335 cm * wysokość : 93 cm * głębokość : 227 cm * powierzchnia spania : 270x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania o... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy LIZA STANDARD' »

  Wymiary: * szerokość: 335 cm * wysokość: 93 cm * głębokość: 227 cm * powierzchnia spania: 270x123 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania oraz skrzynię na pościel. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów narożnika i stworzenia mebla, który idealnie dopasuje się do danego pomieszczenia. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy LIZA STANDARD

 • [Pionier]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 401 cm * wysokość : 86-104 cm * głębokość : 314 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych oraz piance wysokoelatycznej. Posiada pojemnik na poście... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy LIZBONA I' »

  Wymiary: * szerokość: 401 cm * wysokość: 86-104 cm * głębokość: 314 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych oraz piance wysokoelatycznej. Posiada pojemnik na pościel, automat wspomagający rozkładanie oraz regulowane zagłówki. Składa się z następujących części: otomany, modułu 1-os. z pojemnikiem na pościel, 2 x modułu narożnego, modułu 1-os., modułu 3-os. z funkcją spania, modułu 3-os. z pojemnikiem oraz boczku. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów i stworzenia własnego zestawu. Dostępny w dwóch grupach cenowych: * GRUPA I - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 6075 zł * GRUPA II - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 6453 zł Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy LIZBONA I

 • [Pionier]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 276 cm * wysokość : 86-104 cm * głębokość : 276 cm * powierzchnia spania : 205x125 cm Wygodny narożnik systemowy z funkcją spania wykonany na sprężynach falistych oraz... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy LIZBONA II' »

  Wymiary: * szerokość: 276 cm * wysokość: 86-104 cm * głębokość: 276 cm * powierzchnia spania: 205x125 cm Wygodny narożnik systemowy z funkcją spania wykonany na sprężynach falistych oraz piance wysokoelatycznej. Posiada pojemnik na pościel, automat wspomagający rozkładanie oraz regulowane zagłówki. Składa się z następujących części: boczku, modułu 3-os. z funkcją spania, modułu narożnego, modułu 3-os. z pojemnikiem oraz boczku. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów i stworzenia własnego zestawu. Dostępny w dwóch grupach cenowych: * GRUPA I - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 3524 zł * GRUPA II - tkaniny lub skóry ekologiczne - cena narożnika 3748 zł Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy LIZBONA II

 • [Stolar]

  Kategoria: Meble tapicerowane > narożniki wypoczynkowe

  Wymiary: * szerokość : 277 cm * wysokość : 86-103 cm * głębokość : 203 cm * powierzchnia spania : 203x125 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję span... Pełen opis produktu 'Narożnik systemowy COLUMBIA I' »

  Wymiary: * szerokość: 277 cm * wysokość: 86-103 cm * głębokość: 203 cm * powierzchnia spania: 203x125 cm Wygodny narożnik systemowy wykonany na sprężynach falistych. Posiada funkcję spania, skrzynię na pościel oraz idealnie wyprofilowane zagłówki, których wysokość można regulować. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych elementów narożnika i stworzenia mebla, który idealnie dopasuje się do danego pomieszczenia. Przedstawione kolory (z przyczyn technicznych) mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narożnik systemowy COLUMBIA I

 • [ABB]

  Kategoria: Zabazpieczenia domów i obiektów>Wideodomofony i domofony>ABB>Wideodomofony>Urządzenia systemoweWysyłka: od ręki

  Cechy:Steruje całym systemem, centrum dowodzenia lokalnego systemuZabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz uderzeniem piorunaDwa tryby pracy, które można stosować zamiennie: „wszystkie wł.”... Pełen opis produktu 'MINI CENTRALA SYSTEMOWA (M2301) DARMOWA DOSTAWA!!! Profesjonalne doradztwo Zadzwoń i zamów: 534 666 756 !!' »

  Cechy:Steruje całym systemem, centrum dowodzenia lokalnego systemuZabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz uderzeniem piorunaDwa tryby pracy, które można stosować zamiennie: „wszystkie wł.” i „jedna wł.”Do Dla domów jednorodzinnych, systemu audio w budynkach wielomieszkaniowych lub niewielkiego systemu wideoPraca w trybie zasilania pomocniczego magistrali przy podłączeniu do bramy w określonym trybiePrąd znamionowy: 0,7 AMontaż na szynie DIN, rozmiar 4U...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MINI CENTRALA SYSTEMOWA (M2301) DARMOWA DOSTAWA!!! Profesjonalne doradztwo Zadzwoń i zamów: 534 666 756 !!

 • [Nokia]

  Kategoria: GSM Serwis > Złącza systemowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Złącze systemowe Nokia 6300/N95 miniUSB Oryginał

 • []

  Kategoria: GSM Serwis > Złącza systemowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Złącze Systemowe Sony Ericssony C702 Oryginał

 • [NMC Belgia]

  Kategoria: Sztukateria NMC, Orac, Mardom, Europlast > listwy ścienne > listwy NMC > NMC Arstyl poliuretanowe z ornamentem

  Łącznik ten jest uzupełnieniem do listwy Z10. Cena za komplet (2 sztuki). 

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Z104 komplet 2 ozdobnych łączników systemowych do listwy Z10

 • [NMC Belgia]

  Kategoria: Sztukateria NMC, Orac, Mardom, Europlast > listwy ścienne > listwy NMC > NMC Arstyl poliuretanowe gładkie

  Narożniki te są uzupełnieniem do listwy Z10 w połączeniu z którą tworzą ramkę dekoracyjną . Cena za komplet (4 sztuki).

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Z102 komplet 4 narożników systemowych do listwy Z10

 • [NMC Belgia]

  Kategoria: Sztukateria NMC, Orac, Mardom, Europlast > listwy ścienne > listwy NMC > NMC Arstyl poliuretanowe z ornamentem

  Narożniki te są uzupełnieniem do listwy Z10 w połączeniu z którą tworzą ramkę dekoracyjną . Cena za komplet (4 sztuki).

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Z101 komplet 4 narożników systemowych do listwy Z10


HurtowniaGsm.pl

Części zamienne i akcesoria do telefonów komórkowych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.12.2005
sony, nokia, samsung, lg, huawei, htc, microsoft, sony ericsson, apple, blackberry
Produkty w ofercie: 3590
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 12
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 3

makita.istore.pl

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.06.2015
makita, milwaukee, dewalt, stanley, inne, rubi, brennenstuhl, flex, fogo, belle
Produkty w ofercie: 4377
Promocje: 847
Wysyłka do 3 dni: 3744
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

RGB store

Sprzęt konferencyjny audio video.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2012
satel, kauber, commax, dahua, abb, hikvision, scot, viz-art, gde, mazi
Produkty w ofercie: 3757
Promocje: 836
Wysyłka do 3 dni: 3688
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Aksonet.pl

Sprzęt oraz akcesoria telekomunikacyjne oraz systemy domofonowe, alarmowe i telewizja przemysłowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.12.2006
hama, brak, dahua, satel, levenhuk, hikvision, unitek, jablotron, bresser, sandisk
Produkty w ofercie: 6615
Promocje: 771
Wysyłka do 3 dni: 6415
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Papagalo.pl

Meble do pokoju dziecięcego
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.01.2013
meblobed, jurek meble, spokojne bb, dolmar, spokojne, babyboo, Łukasz kudzia drewniane wyroby, gib meble, plastiko, prospero
Produkty w ofercie: 987
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Bramshop.pl

Bramy i automatyka do bram.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.10.2012
nice, hörmann, wiśniowski, commax, genway, faac, irobot, abaxo, abb, kinggates
Produkty w ofercie: 2458
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

SUPELLEX

Meble
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.10.2015
meblar, maridex, arkos, meblocross, ml meble, gm, im, ie, elmar, jurek
Produkty w ofercie: 3956
Promocje: 47
Wysyłka do 3 dni: 5
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Makita Sklep

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.06.2015
makita, milwaukee, dewalt, stanley, inne, rubi, brennenstuhl, flex, pro, kreator
Produkty w ofercie: 5966
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sklep.satgsm.pl

Telefony komórkowe, alarmy oraz TV SAT.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.05.2010
bluestar, global technology, extreme, nokia, forcell, campa, samsung, sony ericsson, camvision, lg
Produkty w ofercie: 3008
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Tokir.pl - listwy, dekoracje

Listwy przypodłogowe, kleje, lakiery do parkietów oraz sztukateria.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.08.2007
orac belgia, sibu, evroplast, nmc belgia, proform, mardom decor, exterior, tokir, hartzlack (venga), oikos
Produkty w ofercie: 2597
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0