Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Pajm]

  Kategoria: PAJM

  , nasz wykwalifikowany personel postara Ci się pomóc. Jeśli znalazłeś produkt który mamy w ofercie w niższej cenie, zapraszamy do kontaktu, postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom cenowym. Motop... Pełen opis produktu 'Poradnik motopompy Poradnik motopompy' »

  PAJM DORADZA: Szanowny Kliencie, postaramy się, pomóc Ci, we właściwym doborze pompy spalinowej, jeśli po przeczytaniu poniżej lektury, będziesz miał jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu, nasz wykwalifikowany personel postara Ci się pomóc. Jeśli znalazłeś produkt który mamy w ofercie w niższej cenie, zapraszamy do kontaktu, postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom cenowym. Motopompa to zespół silnika+pompy do przepompowywania, wypompowywania, różnych substancji (medium), od wody po środki chemiczne, ale wyłączając pompowanie substancji ropopochodnych, oraz cieczy o temperaturze wyższej niż 60ºC. Pompy wodne są niezbędne dla rolnictwa, budownictwa, dostarczając miejsc wody w czasie suszy i usuwania wody w przypadku powodzi spowodowanych przez katastrofy lub inne zagrożenia. Istnieje kilka typów w zależności od danego zastosowania, ciśnienia, wydajności, i preferowanego medium (typu cieczy). Poniżej postaramy się wytłumaczyć, czym się należy kierować przy wyborze motopompy , dzieląc te zagadnienia na podstawowe: 1) Typ motopompy ze względu na pompowane medium 2) Wyjaśnienie wydajności, wysokości podnoszenia, odległości tłoczenia 3) Słownik pojęć 4) Zagrożenia i podpowiedzi 1) TYPY MOTOPOMP: a) Pompy ogólnego zastosowania są wykorzystywane do nawadniania pól i na różnych budowach. Pompy te są nazywane pompami do wody czystej, gdzie poprzez pojęcie wody czystej rozumie się wodę z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych. W grupie tych urządzeń są również małe motopompy, do użytku domowego. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie. Zagrożeniem dla takich pomp jest piasek lub inne drobne ciała stałe płynące np z nurtem rzeki. Rozwiązaniem tego zagrożenia jest podwieszenie kosza ssawnego tuż pod taflą wody za pomocą np. zakręconej pustej butelki z tworzywa, ale przede wszystkim, umiejscowienie kosza ssawnego z dala od nurtu wodnego. Innym sposobem stosowanym w budownictwie jest owinięcie kosza ssawnego materiałem który będzie przepuszczał pompowane medium, ale zatrzymywał piasek i inne ciała stałe które mogłyby uszkodzić pompę. b) Pompy wysokociśnieniowe głównie są użytkowane przez rolników do zasilania różnego rodzaju systemów nawadniających Są stosowane wszędzie tam, gdy potrzebujemy wody pompowanej do dużych wysokości lub na długich dystansach. Tak jak i pompy do wody czystej możemy zasilać pompę w wodę z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiorników wodnych. Każde urządzenie wyposażone jest standardowo w kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza przed stałymi zanieczyszczeniami takimi jak gałęzie lub kamienie. W odróżnieniu od pomp do wody czystej, dla pomp wysokociśnieniowych ze względu na swoją konstrukcję, jeszcze większym zagrożeniem jest piasek lub inne drobne ciała stałe płynące np z nurtem rzeki. Rozwiązaniem tego zagrożenia jest podwieszenie kosza ssawnego tuż pod taflą wody za pomocą np. zakręconej pustej butelki z tworzywa, ale przede wszystkim, umiejscowienie kosza ssawnego z dala od nurtu wodnego. c) Pompy półszlamowe nazywane inaczej pompami do wody brudnej głównie są użytkowane przez firmy budowlane Są to urządzenia pośrednie pomiędzy pompami do czystej i pompami do szlamowej wody. Bardzo wygodne w użyciu. Ze względu na małą masę pompy i jej małe wymiary z łatwością można ją transportować nawet samochodem osobowym. Cenione przez różnego rodzaju małe i duże firmy remontowe oraz jednostki OSP. Do tej kategorii można również zaliczyć motopompy pływające które stosuje się w terenie trudno dostępnym, wszędzie tam gdzie rozmoknięty grunt nie pozwala na stosowanie stacjonarnej pompy. Po uruchomieniu jest praktycznie bezobsługowa. Bardzo wygodna dla jednostek Straży Pożarnej do napełniania wozów bojowych bez potrzeby budowy stanowiska poboru wody. W odróżnieniu od pomp do wody czystej, pozwalają na przepompowywanie większej średnicy zanieczyszczeń, a więc mogą służyć z zachowaniem pewnych środków ostrożności do osuszania np. wykopów na budowach. Niestety ze względu na swoją konstrukcję w odróżnieniu od pomp szlamowych nie pozwalają na przepompowywanie szlamu. Sposobem na wypompowywanie wody z wykopu w przypadku pomp półszlamowych, może być wykopanie dołka w którym umieścimy jakiś pojemnik, a do jego górnej części przytwierdzimy kosz ssawny, dzięki temu pompa nie będzie zasysała największych zanieczyszczeń (szlamu), ale to rozwiązanie nie gwarantuje uszkodzenia pompy. d) Pompy szlamowe najbardziej wytrzymałe i wydajne, użytkowane przez firmy budowlane, oraz Straż Pożarną. Ich wadą jest cena, ale ich żywotność rekompensuje tą wadę. Motopompy szlamowe z reguły zaprojektowane są w sposób uniemożliwiający zatkanie lub uszkodzenia urządzenia podczas przepływania przez motopompę ciał stałych takich jak np. żwir. Jest to efekt zastosowania silikonowo-węglowego uszczelnienia pod wirnikiem oraz skonstruowania wyjątkowego, stożkowego, żeliwnego wirnika. Poduszki amortyzujące umieszczone pod kątem 45 zapewniają minimalne przenoszenie wibracji przy wysokich obrotach silnika. Szybko zdejmowana osłona serwisowa przyśpiesza i ułatwia przeprowadzenie czynności konserwacyjnych oraz usuwanie nagromadzonych odłamków czy gruzu. e) Motopompy przeponowe to motopompy które nie wymagają zalewania przed uruchomieniem i mogą pracować "na sucho" gdy w zbiorniku nie ma już wody. f) Pompy powodziowa to przewoźna motopompa powodziowa, skierowana głównie do jednostek Straży Pożarnych oraz gmin które często dotykane są powodziami lub podtopieniami. 2) WYDAJNOŚĆ, WYSOKOŚĆ TŁOCZENIA, ODLEGŁOŚĆ TŁOCZENIA, CIŚNIENIE Poniżej przedstawiamy charakterystykę wydajności pomp WB20 i WB30, ale można ją odnieść również do każdej pompy.Po lewej stronie jest podana wysokość tłoczenia, na dole wydajność jaką powinniśmy osiągnąć.Ale dla przykładu.W przypadku pompy WB20 przy zasysaniu z 2 metrów i tłoczeniu na odległość 100 metrów powinniśmy uzyskać wydajność ok. 400 litrów na minutę. Czyli wydajność podawana dla pompy której wartość to maksymalnie 1100 l/min, to wydajność na tzw. wolnym wylewie, czyli bez używania węży tłocznych. Tak jak jest to pokazane na poniższym zdjęciu podczas osuszania zbiornika wodnego przez 3 pompy WB30. Dla bardziej obrazowego obliczenia można zastosować poniższe wzory obliczeń Straty wydajności w zależności od długości węża ssawnego: 2 m = strata wydajności o 15%, 3 m = strata wydajności o 20%, 4 m = strata wydajności o 25%, 5 m = strata wydajności o 35%, 6 m = strata wydajności o 45%, 7 m = strata wydajności o 50%. Straty wydajności w zależności od długości węża tłocznego: 1 m = strata wydajności o 0,06% Straty wydajności w zależności od wysokości nad poziomem morza: 1000 m n.p.m. = strata wydajności o 10%, 2000 m n.p.m. = strata wydajności o 20%, 3000 m n.p.m. = strata wydajności o 30%, 4000 m n.p.m. = strata wydajności o 40%. Czyli korzystając z powyższych danych jeśli mamy pompę o wydajności 1100l/min, do której zamontowaliśmy wąż ssawny o długości 5 metrów i zanurzyliśmy go w wodzie na długości 2 metrów, to znaczy że pompa musi pokonać 3 metry zasysania. A chcemy wodę przepompować na odległość 100 metrów i nasza pompa znajduje się 500 m n.p.m. Musimy zastosować wzór: 1100l/min - 20% strata na zasysaniu - (100x0,06%) strata na odległości - 5% strata na wysokości n.p.m Wynik wyniesie: 1100l/min - 220l/min - 66l/min - 55l/min = 759 l/min A co będzie gdy motopompa będzie zasysała z głębokości 7metrów i chcielibyśmy przepompować wodę na odległość 300 metrów ale nadal nasza pompa znajduje się 500 m n.p.m. Wynik wyniesie: 1100l/min - 550l/min - 198l/min - 55l/min = 297l/min Jak dobrze widać na 2 powyższych przykładach, największym problemem jest wysokość zasysania. Im bliżej pompa ma do tafli wody tym lepiej, więc co zrobić żeby tak było?, z moich doświadczeń wynika, że klienci którzy chcą przepompować wodę na znaczne odległości, albo starają się, żeby pompę umieścić na jakiejś platformie jak najbliżej tafli wody, lub droższe rozwiązanie, dwie pompy, z których jedna pompuje do zbiornika na powierzchni, a druga z tego zbiornika dalej. Jest możliwość zastosowania również dwóch pomp bez użycia zbiornika, należy wtedy połączyć je wężami, więc pierwsza zasysająca wodę z akwenu będzie doprowadzała wodę do króćca ssącego drugiej pompy, której zadaniem będzie już tylko pchanie tej wody dalej. A co z ciśnieniem? Ciśnienie jest siłą wywieraną na jednostkę powierzchni. Zazwyczaj jest określane w barach i często naniesione na charakterystykę wydajności motopompy. Ciśnienie i wysokość są bezpośrednio związane z wydajnością motopompy. Ciśnienie wykorzystywane (w barach) na podstawie kolumny wody wynosi 0,433 × wysokość (w metrach). Jeśli umieścisz miernik ciśnienia u podstawy pionowo ułożonego, 30-metrowego węża wypełnionego czystą wodą, pomiar wyniesie 2,99 bara. Zwróć uwagę, że średnica węża nie ma wpływu na wartość ciśnienia. Ciśnienie maksymalne (przy braku tłoczenia) dla którejkolwiek motopompy może zostać określone przez pomnożenie maksymalnej wysokości przez 0,433. A więc motopompa której wysokość podnoszenia to maksymalnie 38 metrów uzyska ciśnienie na wylocie króćca tłocznego 16,45 bara. Dużo?, tak, ale weź pod uwagę to że tą wartość uzyska przy tzw wolny wylewie W handlu stosujemy uproszczony sposób liczenia, uśredniając dane zakładając że pompa spalinowa której maksymalna wysokości podnoszenia wynosi 38 metrów, uzyska maksymalne ciśnienie 1,8 bara pod warunkiem że motopompa zasysa z głębokości nie większej niż 3 metry, a więc strata nie większa niż 20% oraz pcha nie dalej niż 200 metrów, dlatego że zakładamy iż każde 100 metrów odległości to utrata 1 bara ciśnienia. 3) SŁOWNIK POJĘĆ Wirnik jest obrotowym dyskiem z łopatkami nakręconym na wał korbowy silnika. Wszystkie motopompy odśrodkowe mają wirnik. Łopatki wirnika odrzucają wodę na zewnątrz w wyniku działania siły odśrodkowej, powodując powstanie w osi wirnika podciśnienia. Rezultatem tej zmiany ciśnienia jest zasysanie wody przez wąż ssawny. Samozasysanie jest terminem często stosowanym w opisie motopomp posiadających zdolność do wydmuchiwania powietrza z obudowy. Pozwala to na wytworzenie małego podciśnienia i rozpoczęcie zasysania wody przez wąż ssawny. Z reguły motopompy są motopompami samozasysającymi. Ale większość motopomp odśrodkowych wymaga wypełnienia korpusu wodą przed rozpoczęciem pracy. Uszczelnienie mechaniczne Jest to dociskane sprężyną kilkuczęściowe uszczelnienie, które zabezpiecza silnik przed wydostaniem się wody z korpusu motopompy i jego uszkodzeniem. Uszczelnienia mechaniczne podlegają zużyciu, gdy pompowana woda zawiera materiały ścierne. Szybko ulegają też przegrzaniu, jeśli korpus motopompy nie został zalany wodą przed uruchomieniem silnika. Np. motopompy szlamowe Hondy mają silikonowo-węglowe uszczelnienie mechaniczne, specjalnie zaprojektowane, aby wytrzymywać ekstremalne warunki pracy. 3) ZAGROŻENIA Motopompy, jeśli przestrzegamy pewnych zasad, są urządzeniami praktycznie bezawaryjnymi, ale mam tu na myśli urządzenia renomowanych producentów typu Honda, Koshin, lub przez  nich firmowane. a) Zanieczyszczenia w pompowanym medium, to pierwsze z największych zagrożeń, jak ich unikać podałem wyżej podczas omawiania typów pomp, zaznaczam że nie należy lekceważyć tego zagrożenia, bo np. zasysany wraz z medium piasek z nurtu rzeki, potrafi pompę do czystej wody bardzo szybko uszkodzić, niestety, ale taki piasek działa jest materiałem ściernym i bardzo szybko wyciera nam ślimak pompy, oraz jej uszczelnienie. b) Nagły wzrost ciśnienia w obudowie pompy, kiedy występuje takie zjawisko?, wtedy gdy np. najedziemy kołem samochodu na wąż tłoczny podczas pracy motopompy. Czym to grozi?, nawet pęknięciem obudowy pompy. c) Stare paliwo,pozostałości pompowanego medium,  motopompy to urządzenia sezonowe, a więc w przypadku takiego urządzenia konieczna jest jej odpowiednia konserwacja. Co należy zrobić po zakończeniu użytkowania pompy, jeśli wiemy że nie będziemy jej użytkować wcześniej niż za miesiąc? Po pierwsze na koniec pracy przetłocz przez pompę czysta wodę zanim wyłączysz silnik, w przeciwnym wypadku przy próbie ponownego uruchomienia uszkodzeniu może ulec wirnik pompy. Po przepłukaniu odkręć korek zlewowy pompy; spuść dokładnie wodę z korpusu pompy i wkręć ponownie korek. Po drugie najlepiej jak wypalisz całkowicie paliwo ze zbiornika, a przynajmniej z gaźnika,(żeby wypalić tylko z gaźnika zakręć paliwo i uruchom pompę) ale jeśli wypalisz tylko z gaźnika, to w zbiorniku zostanie Ci "stare paliwo", jeśli później uruchomisz pompę na tej pozostałości paliwa może dojść do uszkodzenia silnika. Pomocny na tą sytuację może być środek do uzdatniana paliwa, powoduje on zatrzymanie procesu starzenia się paliwaPo trzecie odkręć świecę, i nalej do środka cylindra łyżkę czystego oleju silnikowego, zatrzyma to ewentualny proces korozji Po czwarte ustaw zawory w pozycji zamkniętej, Przechowywanie silnika w tym ustawieniu pozwoli zabezpieczyć go przed działaniem korozji od wewnątrz. Po piąte dbaj o właściwą konserwację filtra powietrza, świecy zapłonowej i wymieniaj olej zgodnie z zaleceniami producenta. Po szóste, pompa spalinowa która jest zalana olejem, nie może być przechylana powyżej 15stopni, grozi to przelaniem oleju do filtra powietrza/gaźnika, lub tłumika, zależnie w jaki sposób zostanie przechylona. Po siódme, niby oczywiste, a jednak często praktykowane, nie uruchamiaj pompy spalinowej jeśli nie zalejesz jej korpusu wodą, oczywiście dotyczy to motopomp które muszą być zalane przed jej uruchomieniem. Użytkowanie takiej pompy bez wody, grozi uszkodzeniem uszczelnia - reperaturki pompy na skutek jej przegrzania. Wszelkie opisane powyżej działania są z reguły opisane w dołączanej do urządzenia instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz użytkować motopompę przeczytaj instrukcję obsługi !!! Podpowiedzi: Nie będę, tu rozwodził się co zrobić gdy nie możemy uruchomić silnika, bo najczęstszym tego powodem, jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi a więc miedzy innymi powyższych zasad. Ale co gdy silnik pracuje a pompa nie podaje wody? Przyczyny są najczęściej bardzo prozaiczne: 1. Czy pompa jest całkowicie zalana wodą? 2. Czy kosz ssawny nie jest zatkany? 3. Czy opaski węży są mocno zaciśnięte? - najczęstsza z przyczyn że wąż ssawny zasysa "lewe powietrze" bo ma nie jest szczelny na łączeniach. 4. Czy węże nie są uszkodzone? 5. Czy wysokość ssania nie jest zbyt duża? 6. Jeśli pompa nadal nie pompuje, skontaktuj się z serwisem. Opracował Paweł Kaźmierczak Szanowna Konkurencjo, prosimy o nie kopiowanie w całości, ani części powyższego opracowania. Ponieważ jest chronione prawami autorskimi. Chyba, że wyraźnie zaznaczycie jaka firma go opracowała
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Poradnik motopompy Poradnik motopompy

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin SEH-100X (1450 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin SEH... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin SEH-100X (1450 l/min)' »

  Motopompa Koshin SEH-100X (1450 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin SEH-100X:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii SEH-X służą do pompowania jedynie czystej wody. Pompa jest wykonana z lekkiego stopu aluminiowego, posiada ceramiczną uszczelkę, co czyni tą pompę
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin SEH-100X (1450 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin SEV-80X (1050 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin SEV-... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin SEV-80X (1050 l/min)' »

  Motopompa Koshin SEV-80X (1050 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin SEV-80X:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii SEV-X służą do pompowania jedynie czystej wody. Pompa jest wykonana z lekkiego stopu aluminiowego, posiada ceramiczną uszczelkę, co czyni tą pom
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin SEV-80X (1050 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WT 20Xprzepływ 700 l/min nbsp; nbsp;Motopompy szlamowe HondaPompy szlamowe to konstrukcje przystosowane do pompowania najtrudniejszych cieczy pod względem zanieczyszczeń... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WT 20X do szlamu (700 l/min)' »

  Motopompa Honda WT 20Xprzepływ 700 l/min nbsp; nbsp;Motopompy szlamowe HondaPompy szlamowe to konstrukcje przystosowane do pompowania najtrudniejszych cieczy pod względem zanieczyszczeń stałych i osadoacute;w. Honda produkuje trzy modele o nominalnej wydajności 700l/min,nbsp;1200l/min oraz 1600l/min. Mniejsze pompy z linii WT służą do przepompowania zanieczyszczonej wody z wykopoacute;w na budowie lub przy naprawach sieci wodociągowych. T
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WT 20X do szlamu (700 l/min)

 • [Daishin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Daishin SST 80przepływ 1000 l/min nbsp; nbsp;Motopompy poacute;łszlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy z serii SST to urządzenia przystosowane do wody poacute;łszlamowej, albo... Pełen opis produktu 'Motopompa Daishin SST 80 półszlamowa (1000 l/min)' »

  Motopompa Daishin SST 80przepływ 1000 l/min nbsp; nbsp;Motopompy poacute;łszlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy z serii SST to urządzenia przystosowane do wody poacute;łszlamowej, albo inaczej brudnej. Stanowią pośrednie rozwiązanie pomiędzy pompami do wody czystej oraz szlamowej. Są bardzo wygodne w użyciu, ze względu na swoją uniwersalność. Cenione przez roacute;żne firmy usługowe w branży budowlanej oraz jednostki Ochotnicz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Daishin SST 80 półszlamowa (1000 l/min)

 • [Daishin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Daishin SWT 50przepływ 600 l/min nbsp; nbsp;Motopompy szlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy szlamowe to konstrukcje przystosowane do pompowania najtrudniejszych cieczy pod... Pełen opis produktu 'Motopompa Daishin SWT 50 szlamowa (600 l/min)' »

  Motopompa Daishin SWT 50przepływ 600 l/min nbsp; nbsp;Motopompy szlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy szlamowe to konstrukcje przystosowane do pompowania najtrudniejszych cieczy pod względem zanieczyszczeń stałych i osadoacute;w. Daishin produkuje trzy modele o nominalnej wydajności 750l/min,nbsp;1300l/min oraz 2000l/min. Mniejsze pompy z liniinbsp;SWT służą do przepompowania zanieczyszczonej wody z wykopoacute;w na budow
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Daishin SWT 50 szlamowa (600 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WMP 20Xprzepływnbsp;833 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WMP 20X do wody morskiej i chemikaliów (833 l/min)' »

  Motopompa Honda WMP 20Xprzepływnbsp;833 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej wydajności. Motopompy z linii WX oraz WB służą do przepompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji (nawadnianiu) poacute;ł uprawnych z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Mogą też b
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WMP 20X do wody morskiej i chemikaliów (833 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WX 15przepływnbsp;280 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WX 15 do wody czystej (280 l/min)' »

  Motopompa Honda WX 15przepływnbsp;280 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej wydajności. Motopompy z linii WX oraz WB służą do przepompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji (nawadnianiu) poacute;ł uprawnych z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Mogą też b
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WX 15 do wody czystej (280 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin SEH-80X (630 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin SEH-8... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin SEH-80X (930 l/min)' »

  Motopompa Koshin SEH-80X (630 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin SEH-80X:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii SEH-X służą do pompowania jedynie czystej wody. Pompa jest wykonana z lekkiego stopu aluminiowego, posiada ceramiczną uszczelkę, co czyni tą pomp
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin SEH-80X (930 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin KTH-50X (700 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin KTH-5... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin KTH-50X (700 l/min)' »

  Motopompa Koshin KTH-50X (700 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin KTH-50X:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii KTH-X służą do pompowania szlamu, dlatego doskonale nadają się do osuszania naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Obudowa i wirnik pompy są wykonane
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin KTH-50X (700 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin KTH-100X (1600 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin KTH... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin KTH-100X (1600 l/min)' »

  Motopompa Koshin KTH-100X (1600 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin KTH-100X:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii KTH-X służą do pompowania szlamu, dlatego doskonale nadają się do osuszania naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Obudowa i wirnik pompy są wykon
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin KTH-100X (1600 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin SERH-50V (430 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin SERH... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin SERH-50V (430 l/min)' »

  Motopompa Koshin SERH-50V (430 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin SERH-50V:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii SERH/M służą do pompowania czystej wody na daleką odległość. Głoacute;wną zaletą pompy SERH-50V jest wytrzymały silnik Mitsubishi GM182 o poje
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin SERH-50V (430 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin SEH-25Lnbsp;(115nbsp;l/min) nbsp;nbsp; nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin SEH-25L (115 l/min)' »

  Motopompa Koshin SEH-25Lnbsp;(115nbsp;l/min) nbsp;nbsp; nbsp;wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin SEH-25L:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp; Motopompy KOSHIN serii SEH-Lnbsp;służą do pompowania jedynie czystej wody. Pompa jest wykonana z lekkiego stopu aluminiowego, posiada ceramiczną uszczelkę,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin SEH-25L (115 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin STV-50Enbsp;(580 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin S... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin STV-50E (640 l/min)' »

  Motopompa Koshin STV-50Enbsp;(580 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin STV-50E:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp;Motopompy KOSHIN serii STV-Enbsp;służą do pompowania brudnejnbsp;wody, a także szlamu. Obudowa i wirnik pompy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, ktoacute;re ma
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin STV-50E (640 l/min)

 • [Koshin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Koshin STV-80E (1100 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznego nbsp;Motopompa Koshin STV-... Pełen opis produktu 'Motopompa Koshin STV-80E (900 l/min)' »

  Motopompa Koshin STV-80E (1100 l/min) nbsp;nbsp; wraz z pompą dostarczane są złącza KOSHIN (końcoacute;wki typu STORZ) z udaroodpornego tworzywa sztucznegonbsp;Motopompa Koshin STV-80E:Motopompy służą do przepompowania / wypompowywania wody w kroacute;tkim czasie.nbsp;Motopompy KOSHIN serii STV-E służą do pompowania brudnejnbsp;wody, a także szlamu. Obudowa i wirnik pompy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, ktoacute;re ma 10-krotni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Koshin STV-80E (900 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WB 20XTprzepływ 620 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WB 20 XT do wody czystej (620 l/min)' »

  Motopompa Honda WB 20XTprzepływ 620 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej wydajności. Motopompy z linii WX oraz WB służą do przepompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji (nawadnianiu) poacute;ł uprawnych z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Mogą też być
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WB 20 XT do wody czystej (620 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WB 30XTprzepływnbsp;1100 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WB 30 XT do wody czystej (1100 l/min)' »

  Motopompa Honda WB 30XTprzepływnbsp;1100 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej wydajności. Motopompy z linii WX oraz WB służą do przepompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji (nawadnianiu) poacute;ł uprawnych z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Mogą te
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WB 30 XT do wody czystej (1100 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WX 10przepływ 120 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WX 10 do wody czystej (120 l/min)' »

  Motopompa Honda WX 10przepływ 120 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużej wydajnościHonda w swojej ofercie posiada trzy serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiej wydajności. Motopompy z linii WX oraz WB służą do przepompowania dużych ilości czystej wody. Stosuje się je przede wszystkim do irygacji (nawadnianiu) poacute;ł uprawnych z rzek, jezior lub innych naturalnych zbiornikoacute;w wodnych. Mogą też być wyko
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WX 10 do wody czystej (120 l/min)

 • [Honda]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Honda WH 20Xprzepływnbsp;450 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużym ciśnieniuHonda w swojej ofercie posiada dwie serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wy... Pełen opis produktu 'Motopompa Honda WH 20X do wody czystej wysokociśnieniowa (450 l/min)' »

  Motopompa Honda WH 20Xprzepływnbsp;450 l/min nbsp; nbsp;Motopompy Honda o dużym ciśnieniuHonda w swojej ofercie posiada dwie serie motopomp zaprojektowanych dla uzyskania wysokiegonbsp;ciśnienia. Motopompy z linii WH to konstrukcje w pełni produkowane przez hondę. Linianbsp;QP jest produkowananbsp;przez koncern Matsusaka Engineering Co. Ltd z wykorzystaniem silnikoacute;w Honda. Obie serie służą do przepompowanianbsp;c
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Honda WH 20X do wody czystej wysokociśnieniowa (450 l/min)

 • [Daishin]

  Kategoria: Ogród / Motopompy

  Motopompa Daishin SST 50przepływ 700 l/min nbsp; nbsp;Motopompy poacute;łszlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy z serii SST to urządzenia przystosowane do wody poacute;łszlamowej, albo... Pełen opis produktu 'Motopompa Daishin SST 50 półszlamowa (700 l/min)' »

  Motopompa Daishin SST 50przepływ 700 l/min nbsp; nbsp;Motopompy poacute;łszlamowe Daishin z silnikiem HONDAPompy z serii SST to urządzenia przystosowane do wody poacute;łszlamowej, albo inaczej brudnej. Stanowią pośrednie rozwiązanie pomiędzy pompami do wody czystej oraz szlamowej. Są bardzo wygodne w użyciu, ze względu na swoją uniwersalność. Cenione przez roacute;żne firmy usługowe w branży budowlanej oraz jednostki Ochotnicze
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Motopompa Daishin SST 50 półszlamowa (700 l/min)


KlimaSklep

Klimatyzacja i wentylacja.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.05.2010
endress, master, pramac, fogo, panasonic, flowair, westinghouse, honda, blaupunkt, trotec
Produkty w ofercie: 2939
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Pajm.pl

Elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2011
wolfcraft, makita, paulmann, abraboro, proxxon, stihl, milwaukee, krause, dewalt, oleo-mac
Produkty w ofercie: 15804
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Megaobrabiarki.pl

Narzędzia i obrabiarki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.04.2011
king tony, dedra, hecht, omnigena, adler, pedrollo, kratki, ibo, optimum, holzmann
Produkty w ofercie: 14728
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

pozarpoz.pl

Sprzęt przeciwpożarowy
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.04.2019
bp-techem sa / kenlight, supron 3, kzwm ogniochron s.a., in-pol export-import, pk-mot, supon biaŁystok, alfaseal, aisko, boxmet trade, poşarpoş
Produkty w ofercie: 834
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 831
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Zarpoz.pl

Artykuły ppoż oraz sprzęt strażacki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.09.2011
honda, endress, lukas, stihl, subaru, hyt, koshin, deltaplus, fogo, motorola
Produkty w ofercie: 104
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

SklepAsgard.pl

Maszyny i urządzenia budowlane, silniki zaburtowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2022
weima, genea, kruzer, grÜnwelt maschinen, zipper
Produkty w ofercie: 89
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Alnar.pl

Elektronarzędzia, narzędzia ręczne oraz osprzęt pomiarowy i akcesoria stolarskie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.11.2006
luna, abraboro, tengtools, bosch, wolfcraft, proxxon, limit, condor, adler, aeg - milwaukee osprzĘt
Produkty w ofercie: 15449
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Megamaszyny.com.pl

Maszyny i elektronarzędzia dla profesjonalistów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.07.2010
adler, king tony, metalkas, holzmann, rothenberger, dedra, metallkraft, optimum, gudepol, hecht
Produkty w ofercie: 5452
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Makita Sklep

Elektronarzędzia
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.06.2015
makita, milwaukee, inne, stanley, dewalt, kreator, rubi, dedra, brennenstuhl, flex
Produkty w ofercie: 7145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Pompysanok.pl

Pompy dla domu, dla przemysłu oraz osprzęt.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.11.2007
omnigena, stairs, ibo, pedrollo, ebara, nocchi, espa, proril, evak, elbi włochy
Produkty w ofercie: 2742
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0