Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: MECHANIKA

  . Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu MATLAB. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych. ... Pełen opis produktu 'Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB' »

  Opis: Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończonych. Służą do tego wyspecjalizowane programy komercyjne. Użytkownik przygotowuje do nich swój układ danych i potem analizuje otrzymane wyniki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że algorytm metody elementów skończonych wykorzystuje wiele typowych numerycznych metod rozwiązywania poszczególnych zagadnień analizy matematycznej. W ramach niniejszej pracy omówiono: metody rozwiązywania układów równań liniowych, metody rozwiązania problemu własnego, metody rozwiązania równań nieliniowych, zagadnienia interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, metody obliczania całek oznaczonych i metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Celem niniejszego skryptu jest omówienie tych podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony (dokładniejsze omówienie poszczególnych metod można znaleźć w pracach [3, 8, 12]), podane są warianty rozwiązań i wzory stosowane w obliczeniach. Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu MATLAB. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych. Podręcznik przewidziany jest, ze względu na dobór niektórych przykładów, dla studentów budownictwa, ale może też być wykorzystywany przez uczących się w ramach innych specjalności. Do prawidłowego zrozumienia i opanowania materiału przedstawionego w niniejszym skrypcie należy znać podstawy analizy matematycznej, mechaniki budowli i posiadać umiejętność posługiwania się programem MATLAB. Spis treści: 1. Wstęp 2. Układy równań liniowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Podział numerycznych metod rozwiązania i ich ogólne cechy 2.3. Metody eliminacyjne 2.3.1. Metoda eliminacji Gaussa 2.3.2. Metoda Jordana 2.4 Metody dekompozycyjne 2.4.1. Wprowadzenie 2.4.2. Metoda Gaussa-Doolittle‘a 2.4.3. Metoda Gaussa-Crouta 2.4.4. Metoda Choleskiego (Banachiewicza) 2.5. Metody przybliżone 2.5.1. Metoda iteracyjna Gaussa 2.5.2. Metoda Gaussa-Seidla 2.5.3. Metoda nadrelaksacji 2.6. Przykłady 2.6.!. Metoda Gaussa 2.6.2. Metoda Jordana 2.6.3. Odwrócenie macierzy metodą Jordana 2.6.4. Metoda Gaussa-Doolittle‘a 2.6.5. Metoda Gaussa-Crouta 2.6.6. Metoda Choleskiego 2.6.7. Metoda iteracyjna Gaussa 2.6.8. Metoda Gausa-Seidla 2.6.9. Metoda nadrelaksacji 3. Problem własny 3.1. Podstawy teoretyczne 3.1.1. Wprowadzenie 3.1.2. Sprowadzenie ogólnej postaci problemu własnego do postaci standardowej 3.1.3. Rozwiązanie postaci standardowej 3.1.4. Rozwiązanie standardowego problemu własnego metodą Jacobiego 3.1.5. Metoda potęgowa 3.1.6. Inne metody numerycznego rozwiązania problemu własnego 3.2. Przykłady 3.2.1. Poszukiwanie punktów zerowych wielomianu 3.2.2. Wektory własne 3.2.3. Metoda Jacobiego 3.2.4. Metoda potęgowa 3.2.5. Najmniejsza wartość własna metodą potęgową 3.2.6. Rozwiązanie problemu własnego dla ramy 4. Równania nieliniowe 4.1. Podstawy teoretyczne 4.1.1. Informacje ogólne 4.1.2. Metoda przeszukiwania 4.1.3. Metoda połowienia kroku 4.1.4. Metoda lokalnego minimum 4.1.5. Metoda Monte Carlo 4.1.6. Metoda siecznych 4.1.7. Metoda siecznych z przyspieszeniem 4.1.8. Metoda stycznych (Newtona) 4.1.9. Zmodyfikowane metody typu Newtona dla pierwiastków wielokrotnych 4.2. Przykłady 4.2.1. Metoda przeszukiwania 4.2.2. Metoda połowienia kroku 4.2.3. Metoda minimum lokalnego 4.2.4. Metoda siecznych 4.2.5. Metoda siecznych z przyspieszeniem 4.2.6. Metoda stycznych 4.2.7. Metoda Monte Carlo 5. Interpolacja 5.1. Wprowadzenie 5.2. Interpolacja liniowa 5.3. Interpolacja kwadratowa 5.4. interpolacja Newtona dla wielomianu dowolnego stopnia 5.5. Interpolacja wielomianami Czebyszewa 5.6. Interpolacja wielomianami Hermite‘a 5.7. Interpolacja wielomianami Lagrange‘a 5.8. Interpolacja szeregami Fouriera 5.9. Przykłady 5.9.1. Interpolacja liniowa 5.9.2. Interpolacja kwadratowa 5.9.3. Interpolacja sześcienna 6. Aproksymacja 6.1. Wprowadzenie 6.2. Aproksymacja interpolacyjna 6.3. Aproksymacja jednostajna 6.4. Metoda najmniejszych kwadratów - wariant liniowy 6.5. Ocena dokładności aproksymacji 6.6. Przykłady 6.6.1. Aproksymacja wielomianowa metodą najmniejszych kwadratów 7. Całki oznaczone 7.1. Wprowadzenie 7.2. Standaryzacja przedziału całkowania 7.3. Metody obliczania całek 7.3.1. Metoda Newtona-Cotesa 7.3.2. Metoda Gaussa 7.3.3. Iteracyjny algorytm Romberga 7.3.4. Metoda Monte Carlo 7.4. Przykłady 7.4.1. Metoda Newtona-Cotesa bez standaryzacji przedziału całkowania 7.4.2. Metoda Newtona-Cotesa ze standaryzacją przedziału całkowania 7.4.3. Całkowanie metodą Gaussa ze standaryzacją przedziału całkowania 8. Równania różniczkowe I rzędu 8.1. Wprowadzenie 8.2. Podział metod rozwiązywania równań różniczkowych 1 rzędu 8.2.1. Metoda Eulera 8.2.2. Metoda punktu środkowego 8.2.3. Metoda Rungcgo-Kutty 8.2.4. Metoda trapezów 8.2.5. Metoda Adamsa-Bashfortha-Moultona 8.3. Przykład 8.3.1. Zastosowanie algorytmu Eulera 8.3.2. Rozwiązanie metodą punktu środkowego 8.3.3. Rozwiązanie metodą Heuna 8.3.4. Rozwiązanie klasyczną metodą Rungego-Kutty 8.3.5. Rozwiązanie metodą trapezów 8.3.6. Rozwiązanie metodą Adamsa-Bashfortha-Moultona 9. Równania różniczkowe II rzędu 9.1. Wprowadzenie 9.2. Podział metod rozwiązywania równań ruch 9.2.1. Metoda superpozycji modalnej 9.2.2. Metoda różnic centralnych 9.2.3. Metoda Newmarka 9.3. Przykład 9.3.1. Rozwiązanie analityczne metodą superpozycji modalnej 9.3.2. Rozwiązanie metodą różnic centralnych 9.3.3. Rozwiązanie metodą Newmarka Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko... Pełen opis produktu 'Matlab dla naukowców i inżynierów - Pratap Rudra' »

  Opis - Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba.Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. awiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy. Nazwa - Matlab dla naukowców i inżynierów Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Pratap Rudra Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301183219 Kod EAN - 9788301183219 Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Rydz Agnieszka Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 290 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-10-05
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matlab dla naukowców i inżynierów - Pratap Rudra

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  rozpatrywanego systemu konstrukcyjnego. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab.... Pełen opis produktu 'Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna' »

  Opis - Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu Mechanika budowli daje się zauważyć duży problem w zrozumieniu istoty tych metod, a tym bardziej ich aplikacji. Niniejsze opracowanie w przystępny sposób omawia podstawy obu metod tak, aby po zapoznaniu się z ich zasadami, student mógł samodzielnie rozwiązać dane zadanie dotyczące rozpatrywanego systemu konstrukcyjnego. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab. Rozwiązywane w tym środowisku zadania umożliwiają prześledzenie realizacji kolejnych etapów algorytmu metody elementów skończonych, co wpływa na lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie istoty tej metody. Przykłady te oddają również prostotę posługiwania się programem Matlab i jego wiele korzystnych cech, co zachęca do szerokiego korzystania z tego środowiska obliczeniowego, zarówno w zakresie obliczeń metodą elementów skończonych, jak i wszędzie tam, gdzie występuje Nazwa - Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301187057 Kod EAN - 9788301187057 Rok wydania - 2016 Język - PL Tłumacz - Sikorski Witold, Dąbkowska-Kowalik Małgorzata Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 226 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-08-15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna

 • Matlab dla naukowców i inżynierów w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,10 zł
  59,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki ścisłe >MatematykaWysyłka: od ręki

  Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obe... Pełen opis produktu 'Matlab dla naukowców i inżynierów' »

  Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu.Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba.Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. Zawiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matlab dla naukowców i inżynierów

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Wypróbuj MATLAB-a i doceń jego siłę! MATLAB to wielofunkcyjny program do zastosowań naukowych i inżynierskich, wykorzystywany przy zaawansowanych obliczeniach, rozwiązywaniu... Pełen opis produktu 'MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania - Waldemar Sradomski' »

  Opis - Wypróbuj MATLAB-a i doceń jego siłę!MATLAB to wielofunkcyjny program do zastosowań naukowych i inżynierskich, wykorzystywany przy zaawansowanych obliczeniach, rozwiązywaniu problemów technicznych i tworzeniu symulacji. Jest świetnym narzędziem, które od kilku dekad pomaga tysiącom matematyków, fizyków i inżynierów. Pozwala w mgnieniu oka rozwiązać skomplikowane równania, prześledzić różne warianty w obrębie jednego schematu czy obliczyć wzajemne zależności pomiędzy elementami projektowanego urządzenia i sprawdzić, jak zmiana jednego z nich wpływa na pozostałe.Sięgnij po tę książkę, a szybko oswoisz się z MATLAB-em. Dzięki niemu już nigdy nie będziesz musiał obliczać równań "na piechotę" ani doświadczalnie sprawdzać skutków dokonania zmiany w projekcie. Wystarczy, że wprowadzisz do programu właściwe dane, a natychmiast zobaczysz, czy Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę, czy wymaga wielu poprawek. Z tej książki dowiesz się, jak zacząć pracę z programem, jak działają skrypty i funkcje. Odkryjesz, jak tworzyć modele matematyczne i fizyczne urządzeń z użyciem matematyki. Zadania zamieszczone na końcu każdego rozdziału pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę. MATLAB - szybki start Skrypty i funkcje Rozwiązywanie równań różniczkowych Schematy blokowe (Simulink) Przekształcenie operatorowe do rozwiązywania układów równań Stateflow Zaawansowane konfigurowanie wykresu Projektuj i licz z MATLAB-em! Nazwa - MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania Oryginalny tytuł - mod_perl. Pocket Reference Autor - Waldemar Sradomski Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788324681341 Kod EAN - 9788324681341 Wydanie - - Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Robert Gębarowski Seria wydawnicza - - Format - 158x235 Ilość stron - 256 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-01-09
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania - Waldemar Sradomski

 • Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,10 zł
  59,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki ścisłe >InformatykaWysyłka: do 3 dni

  konstrukcyjnego.Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab. Rozwiązywane w tym... Pełen opis produktu 'Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab' »

  Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów.Podczas nauczania studentów przedmiotu „Mechanika budowli” daje się zauważyć duży problem w zrozumieniu istoty tych metod, a tym bardziej ich aplikacji. Niniejsze opracowanie w przystępny sposóbomawia podstawy obu metod tak, aby po zapoznaniu się z ich zasadami, student mógł samodzielnie rozwiązać dane zadanie dotyczące rozpatrywanego systemu konstrukcyjnego.Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab. Rozwiązywane w tym środowiskuzadania umożliwiają prześledzenie realizacji kolejnych etapów algorytmu metody elementów skończonych, co wpływa na lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie istoty tej metody. Przykłady te oddają również prostotę posługiwania się programem Matlab i jego wiele korzystnych cech, co zachęca do szerokiego korzystania z tego środowiska obliczeniowego, zarówno w zakresie obliczeń metodą elementów skończonych, jak i wszędzie tam, gdzie występuje...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab

 • [Helion]

  Kategoria: MatlabWysyłka: od ręki

  Matlab to uniwersalne środowisko do obliczeń matematycznych. Wykorzystywany jest na uczelniach, w instytutach badawczych, laboratoriach i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest narzędzie umożliw... Pełen opis produktu 'MATLAB. Leksykon kieszonkowy' »

  Matlab to uniwersalne środowisko do obliczeń matematycznych. Wykorzystywany jest na uczelniach, w instytutach badawczych, laboratoriach i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest narzędzie umożliwiające przeprowadzenie skomplikowanych działań matematycznych i przedstawienie ich wyników w formie graficznej. Dzięki ponad 500 funkcjom Matlaba można zastosować między innymi do obliczeń numerycznych, wyznaczania transformat Fouriera, przeprowadzania operacji na macierzach, wielomianach i równaniach różniczkowych. Wyniki obliczeń można zaprezentować w postaci wykresów dwu- i trójwymiarowych. Język Matlaba pozwala na tworzenie specjalizowanych aplikacji z interfejsami graficznymi. Mechanizm pakietów narzędziowych noszących nazwę Toolbox umożliwia rozbudowę możliwości środowiska o dodatkowe funkcje. "Matlab. Leksykon kieszonkowy" to podręczne omówienie najważniejszych funkcji języka Matlab i elementów środowiska. Opisuje składnię poleceń, przykłady ich zastosowania oraz sposoby realizacji obliczeń za ich pomocą. Przedstawia metody tworzenia i uruchamiania aplikacji oraz M-plików i możliwości oferowane przez mechanizm rozszerzeń. W książce omówiono również pakiety Toolbox dla Matlaba i Simulinka. Wprowadzanie poleceń Praca z plikami Tworzenie wykresów i elementów graficznych Funkcje i operatory matematyczne Korzystanie z M-plików Operacje na macierzach Przeprowadzanie obliczeń numerycznych Rozbudowywanie możliwości Matlaba Korzystanie z pakietu Simulink
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB. Leksykon kieszonkowy

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Informatyka/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów

 • [Helion]

  Kategoria: MatlabWysyłka: od ręki

  Odkryj najbardziej efektywne narzędzie do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich! Poznaj składniki pakietu MATLAB® Naucz się zasad programowania w ty... Pełen opis produktu 'MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III' »

  Odkryj najbardziej efektywne narzędzie do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich! Poznaj składniki pakietu MATLAB® Naucz się zasad programowania w tym środowisku Przygotuj elementy graficzne i interfejsy użytkownika Wykorzystaj biblioteki Toolbox Przeprowadź symulację procesów w Simulinku® MATLAB® to środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich. Stało się już niemal standardem i jednym z podstawowych narzędzi pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. MATLAB® znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach - od matematyki, poprzez finanse, aż po nauki biologiczne. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników środowisko to umożliwia szybkie i efektywne przeprowadzanie złożonych obliczeń i prezentację wyników w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej. Sprawne korzystanie z MATLAB-a® wymaga opanowania wielu aspektów programu. Dzięki książce "MATLAB® i Simulink®. Poradnik użytkownika. Wydanie III " poznasz wszystkie najważniejsze zagadnienia, związane z wykorzystaniem tego środowiska. Nawet jeśli zaczynasz swoją przygodę w tej dziedzinie, poradnik ten pozwoli Ci szybko stać się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem wykresów. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z bibliotek MATLAB-a i używać pakietu Simulink. Szczegółowy opis środowiska MATLAB Zasady tworzenia Mplików Zestawienie typów danych wykorzystywanych w MATLAB-ie Zaawansowane funkcje do tworzenie wykresów, interfejsów użytkownika oraz przetwarzania obrazów Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych i liniowych, całkowania, różniczkowania, interpolacji i aproksymacji funkcji oraz wiele innych Opis przygotowania obliczeń równoległych na procesorze wielordzeniowym Opis języka Embedded MATLAB® (programowanie systemów wbudowanych) oraz bibliotek Control System Toolbox, System Identification Toolbox i innych Szczegółowy opis pakietu Simulink® Wkrocz w świat zaawansowanej matematyki z pakietem MATLAB®!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie III

 • [Helion]

  Kategoria: MatlabWysyłka: od ręki

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników. Jest jednym z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popula... Pełen opis produktu 'MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów' »

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników. Jest jednym z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność związana jest z interakcyjnym środowiskiem pracy, które udostępnia użytkownikowi grafikę, animację i setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych. Ponadto MATLAB daje możliwości rozbudowy funkcji dzięki wbudowanemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka wzbogacona o przyjemne i przemawiające do wyobraźni ilustracje napisana jest lekkim stylem, który pokazuje użytkownikom jak czerpać przyjemność z wykorzystania MATLABa. Ponadto: W kilku lekcjach wprowadza początkujących użytkowników do samodzielnej pracy z programem MATLAB. Omawia nowe możliwości i aplikacje dostępne w programie MATLAB 7. Opisuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne, omawia wiele nowych przykładów i problemów. Jest pozycją przydatną do każdego kursu MATLABa. Może stanowić samodzielny podręcznik i materiał źródłowy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów

 • [Helion]

  Kategoria: MatlabWysyłka: od ręki

  Matlab to środowisko służące do przeprowadzania obliczeń numerycznych i rozwiązywania złożonych zagadnień matematycznych. Wydajne i szybkie algorytmy oraz doskonałe mechanizmy analityczne czynią... Pełen opis produktu 'MATLAB. Ćwiczenia' »

  Matlab to środowisko służące do przeprowadzania obliczeń numerycznych i rozwiązywania złożonych zagadnień matematycznych. Wydajne i szybkie algorytmy oraz doskonałe mechanizmy analityczne czynią z niego doskonałe narzędzia zarówno dla matematyka, jak i dla ekonomisty lub genetyka. Język programowania Matlaba umożliwia tworzenie własnych aplikacji, a ogromna ilość bibliotek zewnętrznych ułatwia zastosowanie tych aplikacji do różnych celów. Matlab to dziś standard w laboratoriach badawczych. Coraz częściej wykorzystuje się go również na uczelniach -- na niektórych jest nawet elementem programu zajęć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego możliwości wykorzystywać również podczas nauki matematyki w szkole. Książka "Matlab. Ćwiczenia" to zbiór praktycznych ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości Matlaba i zasady korzystania z niego. W książce opisane jest tworzenie programów, wykorzystywanie Matlaba do obliczeń matematycznych - zarówno podstawowych jak i tych najbardziej skomplikowanych oraz tworzenie graficznej reprezentacji wyników obliczeń. Środowisko Matlaba Zasady programowania w Matlabie Funkcje matematyczne Operacje na macierzach Wyznaczanie pochodnych i całek Sterowanie przebiegiem programu Tworzenie różnych typów wykresów Przekonaj się, jak bardzo możesz przyspieszyć swoją pracę korzystając z odpowiedniego narzędzia obliczeniowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB. Ćwiczenia

 • [Mikom]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  Książka stanowi opis standardowego pakietu Matlab. W prosty i obrazowy sposób, poparty licznymi przykładami, autorki wyjaśniają podstawy pracy w środowisku pakietu. Dużo miejsca poświęcono Pełen opis produktu 'Ćwiczenia z Matlab. Przykłady i zadania' »

  Książka stanowi opis standardowego pakietu Matlab. W prosty i obrazowy sposób, poparty licznymi przykładami, autorki wyjaśniają podstawy pracy w środowisku pakietu. Dużo miejsca poświęcono prezentacji graficznych możliwości programu. Książka przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej czy dydaktycznej, potrzebują łatwego narzędzia do obliczeń numerycznych i do efektownej prezentacji wyników. Czytelnik znajdzie w książce m.in.: - wprowadzenie w środowisko pracy pakietu - omówienie podstawowych typów danych pakietu, ze - szczególnym uwzględnieniem operacji tablicowych i macierzowych - opis instrukcji języka Matlab - podstawy tworzenia skryptów i funkcji operacje na plikach - tworzenie wykresów dwu i trójwymiarowych - tworzenie prostych animacji - budowanie graficznego interfejsu użytkownika - przykłady obliczeń numerycznych Książka powstała jako kompendium wykładów prowadzonych przez autorki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ćwiczenia z Matlab. Przykłady i zadania

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem! Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowania Poznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj... Pełen opis produktu 'MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV - Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek' »

  Opis - Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem! Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowania Poznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj niezawodne i łatwe w użytkowaniu programy Napisz przyjazne aplikacje App z interfejsem graficznym użytkownika Poznaj elegancję programowania obiektowo zorientowanego Wykorzystaj biblioteki Toolbox w praktyce Przeprowadź symulację procesów w Simulinku MATLAB to interaktywne środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich, znajdujące zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki. Ten program to jedno z podstawowych narzędzi codziennej pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. W połączeniu z Simulinkiem oferuje im ogromne możliwości modelowania i symulacji układów dynamicznych. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników MATLAB i Simulink pozwalają szybko i efektywnie wykonywać złożone obliczenia oraz prezentować ich wyniki w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej.Sprawne korzystanie z MATLAB-a wymaga pewnej wiedzy i opanowania narzędzi oferowanych przez program. Jedno i drugie znajdziesz w książce "MATLAB® i Simulink®. Poradnik użytkownika. Wydanie IV ". Poznasz najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem tego środowiska w praktyce. Nawet jeśli nie miałeś z nim wcześniej do czynienia, szybko staniesz się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem aplikacji. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z rozszerzeń MATLAB-a i używać pakietu Simulink. Podstawy pracy w środowisku MATLAB Licencje dla domu, studenta i uczelni Natychmiastowe wyniki obliczeń i ich wizualizacja bez programowania MATLAB w chmurze, na ekranie smartfona, tabletu lub przeglądarki WWW Programowanie i prezentacja wyników obliczeń w Live Editorze Używanie prostych i złożonych typów danych Programowanie zorientowane obiektowo Tworzenie aplikacji App z graficznym interfejsem użytkownika Rozwiązywanie różnych rodzajów równań i układów równań Modelowanie, symulacja i analiza w pakiecie Simulink Obliczenia równoległe na procesorach wielordzeniowych, na karcie graficznej i klastrach Korzystanie z rozszerzeń i bibliotek MATLAB-a i Simulinka Poznaj najskuteczniejsze narzędzie pracy inżynierów, matematyków i ekonomistów! Nazwa - MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV Oryginalny tytuł - Taking the Red Pill Autor - Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788324656219 Kod EAN - 9788324656219 Rok wydania - 2017 Język - PL Tłumacz - Wojciech Derechowski Format - 158x235 Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-10-27
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV - Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - MATLAB - niezastąpiony w obliczeniach i modelowaniu rozwiązań! Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do zastąpienia... Pełen opis produktu 'MATLAB i podstawy telekomunikacji - Jacek Izydorczyk i inni' »

  Opis - MATLAB - niezastąpiony w obliczeniach i modelowaniu rozwiązań!Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do zastąpienia w wielu dziedzinach techniki, elektroniki i projektowania najróżniejszych systemów. Jednym z niezwykle użytecznych zastosowań MATLAB-a jest możliwość wykorzystania tego środowiska do obliczeń związanych z dziedziną telekomunikacji: przetwarzaniem i przesyłaniem sygnałów, ich interpretacją i modulacją. Ta książka pomoże Ci zrozumieć, jak to wszystko działa, i pokaże, jak osiągnąć oczekiwane efekty pracy.Jeśli chcesz nauczyć się sprawnie wykorzystywać algorytmy obliczeniowe do znajdowania rozwiązań konkretnych problemów związanych z zagadnieniami telekomunikacji, projektować filtry cyfrowe i syntezatory mowy, obliczać przepustowość kanałów transmisyjnych albo pisać funkcje implementujące układy dekoderów dla różnych typów modulacji, nie możesz obejść się bez tego podręcznika. Oprócz konkretnych, precyzyjnych informacji zawiera on mnóstwo praktycznych zadań, umożliwiających Ci sprawdzenie swojej wiedzy i dogłębne zrozumienie zasad działania środowiska MATLAB. Czytaj i ucz się pilnie! Wprowadzenie Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów Dyskretna transformacja Fouriera i splot kołowy Filtry cyfrowe FIR oraz IIR Sygnalizacja DTMF Przesuwanie widma sygnału Przetwarzanie i pasmowo-przepustowy przetwornik Elektroniczna eliminacja echa i liniowa predykcja sygnału Modulacja AM i SSB Modulacja i demodulacja FM Szumy w systemach FM i transmisja w paśmie podstawowym Modulacja QAM i MSK/GMSK Synchronizacja nadajnika i odbiornika Korekcja zniekształceń liniowych i ślepa korekcja kanału Kody blokowe i splotowe Modulacja OFDM i z widmem rozproszonym Techniki MIMO Nazwa - MATLAB i podstawy telekomunikacji Oryginalny tytuł - The C Answer Book, (2nd Edition) Autor - Jacek Izydorczyk i inni Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788328327016 Kod EAN - 9788328327016 Rok wydania - 2017 Język - PL Tłumacz - Paweł Koronkiewicz Format - 168x237 Ilość stron - 376 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-07-07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB i podstawy telekomunikacji - Jacek Izydorczyk i inni

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, jedyny z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność Pełen opis produktu 'MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów' »

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, jedyny z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność związana jest z interakcyjnym środowiskiem pracy, które udostępnia użytkownikowi grafikę, animację i setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych. Ponadto MATLAB daje możliwości rozbudowy funkcji dzięki wbudowanemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka: wzbogacona o przyjemne i przemawiające do wyobraźni ilustracje napisana jest lekkim stylem, który pokazuje użytkownikom jak czerpać przyjemność z wykorzystania programu MATLAB; w kilku lekcjach wprowadza początkujących użytkowników do samodzielnej pracy z programem MATLAB; omawia nowe możliwości i aplikacje dostępne w programie MATLAB 7; opisuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne, omawia wiele nowych przykładów i problemów; jest pozycją przydatną do każdego kursu MATLABa; może stanowić samodzielny podręcznik i materiał źródłowy.    
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów

 • [ebookpoint]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  MATLAB — niezastąpiony w obliczeniach i modelowaniu rozwiązań! Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do zastąpienia w wielu dz... Pełen opis produktu 'MATLAB i podstawy telekomunikacji' »

  MATLAB — niezastąpiony w obliczeniach i modelowaniu rozwiązań! Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do zastąpienia w wielu dziedzinach techniki, elektroniki i projektowania najróżniejszych systemów. Jednym z niezwykle użytecznych zastosowań MATLAB-a jest możliwość wykorzystania tego środowiska do obliczeń związanych z dziedziną telekomunikacji: przetwarzaniem i przesyłaniem sygnałów, ich interpretacją i modulacją. Ta książka pomoże Ci zrozumieć, jak to wszystko działa, i pokaże, jak osiągnąć oczekiwane efekty pracy. Jeśli chcesz nauczyć się sprawnie wykorzystywać algorytmy obliczeniowe do znajdowania rozwiązań konkretnych problemów związanych z zagadnieniami telekomunikacji, projektować filtry cyfrowe i syntezatory mowy, obliczać przepustowość kanałów transmisyjnych albo pisać funkcje implementujące układy dekoderów dla różnych typów modulacji, nie możesz obejść się bez tego podręcznika. Oprócz konkretnych, precyzyjnych informacji zawiera on mnóstwo praktycznych zadań, umożliwiających Ci sprawdzenie swojej wiedzy i dogłębne zrozumienie zasad działania środowiska MATLAB. Czytaj i ucz się pilnie! Wprowadzenie Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów Dyskretna transformacja Fouriera i splot kołowy Filtry cyfrowe FIR oraz IIR Sygnalizacja DTMF Przesuwanie widma sygnału Przetwarzanie i pasmowo-przepustowy przetwornik Elektroniczna eliminacja echa i liniowa predykcja sygnału Modulacja AM i SSB Modulacja i demodulacja FM Szumy w systemach FM i transmisja w paśmie podstawowym Modulacja QAM i MSK/GMSK Synchronizacja nadajnika i odbiornika Korekcja zniekształceń liniowych i ślepa korekcja kanału Kody blokowe i splotowe Modulacja OFDM i z widmem rozproszonym Techniki MIMO
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB i podstawy telekomunikacji

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, jedyny z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność Pełen opis produktu 'MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów' »

  MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, jedyny z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność związana jest z interakcyjnym środowiskiem pracy, które udostępnia użytkownikowi grafikę, animację i setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych. Ponadto MATLAB daje możliwości rozbudowy funkcji dzięki wbudowanemu językowi programowania wysokiego poziomu.Książka: * wzbogacona o przyjemne i przemawiające do wyobraźni ilustracje napisana jest lekkim stylem, który pokazuje użytkownikom jak czerpać przyjemność z wykorzystania programu MATLAB; * w kilku lekcjach wprowadza początkujących użytkowników do samodzielnej pracy z programem MATLAB; * omawia nowe możliwości i aplikacje dostępne w programie MATLAB 7; * opisuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne, omawia wiele nowych przykładów i problemów; * jest pozycją przydatną do każdego kursu MATLABa; * może stanowić samodzielny podręcznik i materiał źródłowy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obe... Pełen opis produktu 'Matlab dla naukowców i inżynierów' »

  Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu.Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba.Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. Zawiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matlab dla naukowców i inżynierów

 • [Elsevier]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  The fifth edition of Essential MATLAB for Engineers and Scientists provides a concise, balanced overview of MATLAB's functionality that facilitates independent learning, with coverage... Pełen opis produktu 'Essential MATLAB for Engineers and Scientists' »

  The fifth edition of Essential MATLAB for Engineers and Scientists provides a concise, balanced overview of MATLAB's functionality that facilitates independent learning, with coverage of both the fundamentals and applications. The essentials of MATLAB are illustrated throughout, featuring complete coverage of the software's windows and menus. Program design and algorithm development are presented clearly and intuitively, along with many examples from a wide range of familiar scientific and engineering areas.This is an ideal book for a first course on MATLAB or for an engineering problem-solving course using MATLAB, as well as a self-learning tutorial for professionals and students expected to learn and apply MATLAB.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Essential MATLAB for Engineers and Scientists

 • [ebookpoint]

  Kategoria: XML i XSLTWysyłka: od ręki

  Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem! Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowania Poznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj niezawodne... Pełen opis produktu 'MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV' »

  Modeluj, rozwiązuj problemy i wizualizuj wyniki z MATLAB-em i Simulinkiem! Wykonaj złożone obliczenia i wykresy bez programowania Poznaj składniki pakietu MATLAB, przygotuj niezawodne i łatwe w użytkowaniu programy Napisz przyjazne aplikacje App z interfejsem graficznym użytkownika Poznaj elegancję programowania obiektowo zorientowanego Wykorzystaj biblioteki Toolbox w praktyce Przeprowadź symulację procesów w Simulinku MATLAB to interaktywne środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich, znajdujące zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki. Ten program to jedno z podstawowych narzędzi codziennej pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. W połączeniu z Simulinkiem oferuje im ogromne możliwości modelowania i symulacji układów dynamicznych. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników MATLAB i Simulink pozwalają szybko i efektywnie wykonywać złożone obliczenia oraz prezentować ich wyniki w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej. Sprawne korzystanie z MATLAB-a wymaga pewnej wiedzy i opanowania narzędzi oferowanych przez program. Jedno i drugie znajdziesz w książce „MATLAB® i Simulink®. Poradnik użytkownika. Wydanie IV ”. Poznasz najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem tego środowiska w praktyce. Nawet jeśli nie miałeś z nim wcześniej do czynienia, szybko staniesz się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem aplikacji. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z rozszerzeń MATLAB-a i używać pakietu Simulink. Podstawy pracy w środowisku MATLAB Licencje dla domu, studenta i uczelni Natychmiastowe wyniki obliczeń i ich wizualizacja bez programowania MATLAB w chmurze, na ekranie smartfona, tabletu lub przeglądarki WWW Programowanie i prezentacja wyników obliczeń w Live Editorze Używanie prostych i złożonych typów danych Programowanie zorientowane obiektowo Tworzenie aplikacji App z graficznym interfejsem użytkownika Rozwiązywanie różnych rodzajów równań i układów równań Modelowanie, symulacja i analiza w pakiecie Simulink Obliczenia równoległe na procesorach wielordzeniowych, na karcie graficznej i klastrach Korzystanie z rozszerzeń i bibliotek MATLAB-a i Simulinka Poznaj najskuteczniejsze narzędzie pracy inżynierów, matematyków i ekonomistów!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wydanie IV


Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
createspace independent publishing platform, independently published, cambridge university press, oxford university press, penguin books, little, brown book group, taylor & francis ltd, legare street pr, john wiley & sons inc
Produkty w ofercie: 599987
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2328
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, muza, zielona sowa, edycja Świętego pawła, trefl, wilga, skrzat, wsip, mega creative
Produkty w ofercie: 97358
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 2183576
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163230
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, egmont, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, muza, c.h. beck
Produkty w ofercie: 171485
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika gdańska, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, wydawnictwa komunikacji i Łączności
Produkty w ofercie: 801
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0