Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Belchim]

  Kategoria: Środki chwastobójcze

  m od zbiorników i cieków wodnych. I DZIAŁANIE NA CHWASTY Chikara 25 WG jest nieselektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Herbicyd ten pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i liś... Pełen opis produktu 'Chikara 25 WG 200g' »

  Środek chwastobójczy, w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania chwastów na terenach nieużytkowanych rolniczo o przepuszczalnej powierzchni. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i ręcznego.Zawartość substancji aktywnej: flazasulfuron: 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2pirydylosulfonylo) mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%Zezwolenie MRiRW nr R- 36/2011 z dnia 06.06.2011 r.Podmiot, który uzyskał zezwolenie: ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9, B- 1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel. +32,2 627-86-11, fax: +32,2 627-86-00Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel.: 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.comPrzestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.Niebezpieczny dla środowiskaDziała bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Uwaga! 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. 3. W celu ochrony wód podziemnych nie stosować po terminie 31 maja. 4. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.I DZIAŁANIE NA CHWASTY Chikara 25 WG jest nieselektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Herbicyd ten pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i liście, dlatego powinien być stosowany w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Najlepiej działa na chwasty do 25 cm wysokości. Stosowanie preparatu na wyrośnięte chwasty ogranicza jego skuteczność. W zalecanej dawce działa długo tj. do 90-120 dni.Wrażliwość chwastów na środek Chikara 25 WG: Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, szczaw zwyczajny, wierzbownica górska, wrotycz pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, wyczyniec łąkowy. Chwasty średnio odporne: nawłoć kanadyjska, przytulia pospolita, rdest plamisty. Chwasty odporne: bylica pospolita, maliny-jeżyny, perz właściwy, skrzyp polny, wiechlina łąkowa.Wrażliwość chwastów na mieszaninę środków Chikara 25 WG i Roundup 360 SL: Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krawnik pospolity, mniszek pospolity, nawłoć kanadyjska, niezapominajka polna, ostrożeń polny, perz właściwy, pięciornik gęsi, pokrzywa zwyczajna, rdest plamisty, szczaw zwyczajny, wiechlina łąkowa, wierzbownica górska, wrotycz pospolity, wyczyniec łąkowy. Chwasty średnio wrażliwe: przytulia pospolita. Chwasty średnio odporne: maliny-jeżyny. Chwasty odporne: skrzyp polny.II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI Tereny nieużytkowane rolniczo o przepuszczalnej powierzchni Zalecana dawka: 0,2 kg/ha Środek Chikara 25 WG może być również stosowany łącznie z herbicydem Roundup 360 SL w dawkach: Chikara 25 WG 0,2 kg/ha + Roundup 360 SL 3 l/ha Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego wzrostu chwastów, gdy osiągną 20-25 cm wysokości. Dodatek środka Roundup 360 SL poszerza listę skutecznie zwalczanych chwastów, w tym chwastów jednoliściennych oraz wieloletnich. Mieszanina ta pozwala również na zwalczanie bardziej rozwiniętych (starszych) chwastów. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Wyższa dawka wody zalecana jest w przypadku większego zagęszczenia chwastów. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.UWAGA Zaleca się wykonanie tylko 1 zabiegu w ciągu roku. Niskie temperatury oraz susza występujące po wykonaniu zabiegu ograniczają skuteczność zabiegu z uwagi na zahamowanie wzrostu chwastów.III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZYIV OKRES KARENCJI (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZYV PRZECIWWSKAZANIA Środka nie stosować: - na stromych zboczach lub w sytuacjach, w których mógłby być on zmyty na uprawy rolnicze lub do cieków czy zbiorników wodnych. - przed spodziewanym deszczem – opad występujący w ciągu 2 godzin po zabiegu może powodować obniżenie skuteczności środka. - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza teren, na którym środek Chikara 25 WG jest stosowany. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując zabiegi w pobliżu drzew i krzewów oraz pól roślin uprawnych, łąk i pastwisk.NASTĘPSTWO ROŚLIN Przerwa jednego pełnego sezonu wegetacyjny jest wymagana w przypadku potrzeby zagospodarowania powierzchni nieużytkowanej rolniczo, na której wcześniej zastosowano środek Chikara 25 WG.VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę bardzo dokładnie wymyć.VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Nosić odpowiednią odzież ochronną. Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.UWAGA ! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIE OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.IX ANTIDOTUM BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWEPierwsza pomoc W przypadku awarii lub, jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe pokaz etykietę)X POMOC MEDYCZNA W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara 25 WG 200g

 • []

  Kategoria: ZESTAWY FEROMONÓW

  Jeżeli chcesz maksymalnie wpływać na drugą osobę, zmieniać jej nastawienie, zainteresowanie i pożądanie, wybierz ten zestaw. Chikara + DESIRE 50 ml Można wybrać dowolny zestaw: męski + męski... Pełen opis produktu 'Chikara + DESIRE 50 ml' »

  Jeżeli chcesz maksymalnie wpływać na drugą osobę, zmieniać jej nastawienie, zainteresowanie i pożądanie, wybierz ten zestaw. Chikara + DESIRE 50 ml Można wybrać dowolny zestaw: męski + męski męski + damski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara + DESIRE 50 ml

 • [N.P.G]

  Kategoria: Masturbatory dla niego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Shigoku no Chikara

 • []

  Kategoria: Feromony

  Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15... Pełen opis produktu 'Feromony Chikara 15 ml' »

  Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Feromony Chikara 15 ml

 • [Love Scent]

  Kategoria: Feromony > Feromony dla mężczyzn > Feromony zapachowe dla mężczyzn

  Feromony zapachowe dla mężczyzn. Perfumy z feromonami. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czika... Pełen opis produktu 'Chikara 15ml - feromony dla mężczyzn' »

  Feromony zapachowe dla mężczyzn. Perfumy z feromonami. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład Chikara to mercedes wśród feromonów . Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne , jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem , świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę. Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak!Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak: Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowościąDo jakich celów możesz zastosować Chikarę?Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy.Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę. Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce.Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie.Niesamowity zapach ChikaryProdukt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie.Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie.Jak Chikara sprawdza się w związku?Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach.Sposób stosowania15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 226 aplikacji i wystarczy nawet na 7 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu. Informacje techniczne Opakowanie: 15ml flakon szklany z metalowym atomizerem Wydajność: bardzo wydajny - flakon pozwala na 226 pełnych aplikacji Stężenie: 0.667 mg/ml Aplikowana doza substancji: 66 mcl Ilość feromonów w aplikacji: 1 aplikacja uwalnia 44 mcg czystych feromonów Skład: Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara 15ml - feromony dla mężczyzn

 • []

  Kategoria: Feromony
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara (dla mężczyzn) Feromony

 • [Chikara]

  Kategoria: Kimona / Gi > Kimona karate

  Kimono "Master" do Karate KYOKUSHIN, o gramaturze 12oz firmy Chikara Gramatura bluzy: 12 oz Gramatura spodni: 10oz Rękaw: długość rękawa 3/4 Naszywki: duży napis Kyokushin na... Pełen opis produktu 'Chikara Master KYOKUSHIN Kimono Karate + pas - 12oz' »

  Kimono "Master" do Karate KYOKUSHIN, o gramaturze 12oz firmy Chikara Gramatura bluzy: 12 oz Gramatura spodni: 10oz Rękaw: długość rękawa 3/4 Naszywki: duży napis Kyokushin na piersi (kanji) 12cm w kolorze granatowym, a Kanku na kołnierzu pasie i spodniach   Kimono wykonane ze 100% bawełny Kimono zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych zawodników Komplet zawiera: Spodnie, Bluza + pas biały Gratis. Rozmiar: od 160cm do 190 cm  (proszę wybrać w menu) Tabela wymiarów znajduje się na ostatnim zdjęciu. Proszę zmierzyć długość nogawek i rękawów ubrań aby dobrze dobrać rozmiar kimona.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara Master KYOKUSHIN Kimono Karate + pas - 12oz

 • [Chikara]

  Kategoria: Kimona / Gi > Kimona karate

  Kimono "Student" do Karate KYOKUSHIN, o gramaturze 10oz firmy Chikara Gramatura bluzy i spodni: 10 oz - 280g/m2 Rękaw: długość rękawa 3/4 Naszywki: duży haftowany napis Kyokushin... Pełen opis produktu 'Chikara Student KYOKUSHIN Kimono Karate + pas - 10oz' »

  Kimono "Student" do Karate KYOKUSHIN, o gramaturze 10oz firmy Chikara Gramatura bluzy i spodni: 10 oz - 280g/m2 Rękaw: długość rękawa 3/4 Naszywki: duży haftowany napis Kyokushin na piersi (kanji) 12cm w kolorze granatowym, a Kanku na kołnierzu pasie i spodniach   Dobrej jakości karatega w korzystnej cenie Kimono wykonane ze 100% bawełny Kimono zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych zawodników Spodnie w rozmiarach od 110 do 150 mają w pasie gumę i sznurek, a od rozmiaru 160 do 190 są tylko wiązane Komplet zawiera: Spodnie, Bluza + pas biały Gratis. Rozmiar: od 110cm do 190 cm  (proszę wybrać w menu) Tabela wymiarów znajduje się na ostatnim zdjęciu. Proszę zmierzyć długość nogawek i rękawów ubrań aby dobrze dobrać rozmiar kimona.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara Student KYOKUSHIN Kimono Karate + pas - 10oz

 • [LOVE SCENT]

  Kategoria: Erotyka > Feromony i afrodyzjakiWysyłka: od ręki

  MĘSKIE PERFUMY Z FEROMONAMI CHIKARA Feromony zapachowe dla mężczyzn. Perfumy z feromonami. Informacje techniczne •Opakowanie: 15ml flakon szklany z metalowym atomizerem †Pełen opis produktu 'MĘSKIE PERFUMY Z FEROMONAMI CHIKARA' »

  MĘSKIE PERFUMY Z FEROMONAMI CHIKARA Feromony zapachowe dla mężczyzn. Perfumy z feromonami. Informacje techniczne •Opakowanie: 15ml flakon szklany z metalowym atomizerem •Wydajność: bardzo wydajny - flakon pozwala na 226 pełnych aplikacji •Stężenie: 0.667 mg/ml •Aplikowana doza substancji: 66 mcl •Ilość feromonów w aplikacji: 1 aplikacja uwalnia 44 mcg czystych feromonów •Skład: Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład Chikara to mercedes wśród feromonów . Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne , jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem , świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę. Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak! Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak: •Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy •Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą •Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela •Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowością Do jakich celów możesz zastosować Chikarę? Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy. Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę. Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce. Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie. Niesamowity zapach Chikary Produkt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie. Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie. Jak Chikara sprawdza się w związku? Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach. Sposób stosowania 15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 226 aplikacji i wystarczy nawet na 7 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o MĘSKIE PERFUMY Z FEROMONAMI CHIKARA

 • [Chikara]

  Kategoria: Hakamy

  % rayon) co daje gwarancję wygody, oraz przewiewności w trakcie treningu. Materiał ten jest bardzo wytrzymały oraz nie gniecie się w trakcie użytkowania. Hakama firmy Chikara... Pełen opis produktu 'Chikara Hakama czarna 65% poliester, 35% rayon' »

  Hakama w kolorze czarnym, używana jest na treningach lub na zawodach w sztukach walki: Kendo Iaido Aikido Ju-Jitsu Karate Hakama wykonana jest z mieszanki poliestru i rayonu (65% poliester, 35% rayon) co daje gwarancję wygody, oraz przewiewności w trakcie treningu. Materiał ten jest bardzo wytrzymały oraz nie gniecie się w trakcie użytkowania. Hakama firmy Chikara posiada usztywnienie lędźwiowe oraz mały "haczyk" z tyłu do zaczepienia o pas. Tabela rozmiarów znajduje się w jednym ze zdjęć produktu. Hakama nie kurczy się po praniu, osoba mająca ok 175cm wzrostu powinna kupić Hakamę 175cm Rozmiar: od: 160cm do 190cm  (proszę wybrać w menu)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara Hakama czarna 65% poliester, 35% rayon

 • [Chikara]

  Kategoria: Kimona / Gi > Kimona judo

  Lekkie, wygodne kimono wykonane z plecionki o gramaturze 450 gr  z bawełny, firmy CHIKARA   Judogi, gramatura plecionki 450 g/mkw, spodni 250 g/mkw, biały pas w komplecie- bluza... Pełen opis produktu 'Chikara Kimono Judo, Aikido- plecionka 450mg -białe' »

  Lekkie, wygodne kimono wykonane z plecionki o gramaturze 450 gr z bawełny, firmy CHIKARA   Judogi, gramatura plecionki 450 g/mkw, spodni 250 g/mkw, biały pas w komplecie- bluza z dwóch rodzajów plecionki : górna część klasyczna-gładka, dolna tkana we wzór w romby. Wzorowane na tradycyjnym kimonie japońskim. Struktura materiału oraz wykonanie kimona doskonale sprawdza się w zastosowaniu stroju na treningach, sparingach oraz zawodach. Spodnie na gumce ze sznurkiem w kimonach do 150cm, a od 160cm tradycyjne wiązanie na sznurki (troczki) Spodnie posiadają wzmocnienie na kolanach. Kimono z zastosowaniem do różnych stylów walki. W komplecie: Bluza, spodnie, biały pas Kimono nadaje się do treningu sztuk walki takich jak: Judo Aikido Ju Jitsu  itp. Kolor: biały Wymiary kimona w ostatnim zdjęciu Rozmiary należy dobierać w dół, czyli dla wzrostu 130 do 140 powinien być odpowiedni rozmiar 130. Ubiory mają odpowiedni zapas na wykurcz tkaniny po praniu. Większość kimon kurczy się, stąd zalecamy prać kimono w  temperaturze do 30 stopni C. Każde pranie powyżej tej temperatury będzie przyspieszało proces kurczenia się kimona. Kimona kurczą się tylko do pewnego stopnia i w zależności od ilości zastosowanego do produkcji materiału, wynieść mogą od 2 do 4cm a w niektórych sytuacjach sporadycznie nawet 5cm.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chikara Kimono Judo, Aikido- plecionka 450mg -białe

 • [Love Scent]

  Kategoria: Feromony zapachowe męskie

  Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 1... Pełen opis produktu 'Feromony dla mężczyzn - Chikara' »

  Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład Chikara to mercedes wśród feromonów. Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne, jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem, świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę. Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak! Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak: Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy, Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą, Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela, Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowością, Do jakich celów możesz zastosować Chikarę?Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy. Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę. Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce. Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie.Niesamowity zapach ChikaryProdukt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie. Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie.Jak Chikara sprawdza się w związku?Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach.Sposób stosowania15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 150 aplikacji i wystarczy nawet przez 5 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu. Skład: Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie Przedstawione treści zostały zamieszczone za zgodą firmy Inter Technologie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Feromony dla mężczyzn - Chikara

 • HELD RĘKAWICE SKÓRZANE CHIKARA RR BLACK w sklepie internetowym Strefamotocykli.pl

  Powiększ zdjęcie

  711,55 zł
  749,00 zł

  [Held]

  Kategoria: Buty i odzież>Rękawice>Długie

  MATERIAŁNajwyższej jakości bardzo odporna i trwała skóra kangurzaGórna część rękawicy: skóra koziaBEZPIECZEŃSTWOBrzeg rękawicy pokryty jest twardym plastikiem dodatkowo... Pełen opis produktu 'HELD RĘKAWICE SKÓRZANE CHIKARA RR BLACK' »

  MATERIAŁNajwyższej jakości bardzo odporna i trwała skóra kangurzaGórna część rękawicy: skóra koziaBEZPIECZEŃSTWOBrzeg rękawicy pokryty jest twardym plastikiem dodatkowo wzmocniony materiałem DuPont™ KEVLAR ® na wierzchu rękawicy optymalnie ochroni dłoń Twardy i wytrzymały protektor kostek Boczna część dłoni i palce chronione materiałem SUPERFABRIC®Wzmocnienia odporne na przetarcie w miejscu styku rękawicy z manetkąKOMFORTGumowa wycieraczka przydatna w deszczowe dni wszyta w szew palca wskazującego idealna do przetarcia szyby kasku Regulowany rzep na nadgarstkach i mankietach dostosuje rękawice do Twoich dłoni Specjalna skóra na kciuku i palcu która umożliwia obsługę smartfonaSpecjalny płaski szewTylna strona z perforowanej skóryElastyczne panele od wewnątrz i na palcach Regulowany rzep na nadgarstkach i mankietach dostosuje rękawice do Twoich dłoni ...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o HELD RĘKAWICE SKÓRZANE CHIKARA RR BLACK

 • [PHEROMONS ORIGINALS]

  Kategoria: APTEKA INTYMNA / AFRODYZJAKI, FEROMONY

  produkt przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn Chikara. Moc i siła. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara... Pełen opis produktu 'CHIKARA SILNY FEROMON MĘSKI - POCZUJ MOC I SIŁĘ - działa w 100%' »

  produkt przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn Chikara. Moc i siła. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład Chikara to mercedes wśród feromonów. Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne, jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem, świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę. Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak! Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak: Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy, Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą, Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela, Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowością, Do jakich celów możesz zastosować Chikarę?Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy. Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę. Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce. Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie. Niesamowity zapach ChikaryProdukt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie. Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie. Jak Chikara sprawdza się w związku?Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach. Sposób stosowania15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 226 aplikacji i wystarczy nawet na 7 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu. Informacje techniczne:Opakowanie: 15ml flakon szklany z metalowym atomizerem Wydajność: bardzo wydajny - flakon pozwala na 226 pełnych aplikacji Stężenie: 0.667 mg/ml Aplikowana doza substancji: 66 mcl Ilość feromonów w aplikacji: 1 aplikacja uwalnia 44 mcg czystych feromonów Skład: Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o CHIKARA SILNY FEROMON MĘSKI - POCZUJ MOC I SIŁĘ - działa w 100%

 • [PHEROMONS ORIGINALS]

  Kategoria: EROTYKA (18+) > FEROMONY, AFRODYZJAKI

  produkt przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn Chikara. Moc i siła. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara... Pełen opis produktu 'CHIKARA SILNY FEROMON MĘSKI - POCZUJ MOC I SIŁĘ - działa w 100%' »

  produkt przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn Chikara. Moc i siła. Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml! To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład Chikara to mercedes wśród feromonów. Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne, jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem, świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę. Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak!   Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak: Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy, Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą, Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela, Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowością, Do jakich celów możesz zastosować Chikarę? Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań. Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy. Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę. Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce. Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie. Niesamowity zapach Chikary Produkt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie. Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie. Jak Chikara sprawdza się w związku? Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach. Sposób stosowania 15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 226 aplikacji i wystarczy nawet na 7 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu. Informacje techniczne: Opakowanie: 15ml flakon szklany z metalowym atomizerem Wydajność: bardzo wydajny - flakon pozwala na 226 pełnych aplikacji Stężenie: 0.667 mg/ml Aplikowana doza substancji: 66 mcl Ilość feromonów w aplikacji: 1 aplikacja uwalnia 44 mcg czystych feromonów Skład: Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o CHIKARA SILNY FEROMON MĘSKI - POCZUJ MOC I SIŁĘ - działa w 100%

 • [Love Scent]

  Kategoria: Kosmetyki z feromonami / Feromony / Dla Mężczyzn

  Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu Pełen opis produktu 'Love Scent Chikara 15ml - feromony dla mężczyzn (steżenie feromonów bardzo wysokie)' »

  Z dumą prezentujemy najnowszej generacji produkt, którego skład powala wszystkie konkurencyjne środki na kolana. Chikara (czyt. czikara) zawiera aż 7 feromonów o ekstremalnie wysokim stężeniu 0.667mg/ml!To praktycznie dwa razy wyższe stężenie od stężenia wiodących konkurencyjnych produktów. W każdym 15ml flakonie znajduje się niesłychanie wysoka ilość feromonów - 10mg. Eksperci nie ukrywają, że ze względu na swój złożony skład. Chikara to mercedes wśród feromonów. Nie wystarczy zaznaczyć, że jest to produkt najwyższej klasy. Chikara to prawdopodobnie najlepsze feromony społeczne, jakie dotychczas zostały wyprodukowane przez człowieka. Nie są to typowe feromony tylko dla uwodziciela. Chikara, poza niesamowitym zapachem, świetnie poprawia komunikację i podkreśla Twoją osobę.Skuteczność potwierdzona została nie tylko laboratoryjnie, ale również przez tysiące mężczyzn na całym świecie. Czy to działa? I to jak! Wystarczą dwie aplikacje na skórę, aby odczuć jak - Ludzie bardziej Tobie ufają i są bardziej podatni na Twoje wpływy, - Kobiety zwracają na Ciebie większą uwagę i dążą do spotkania z Tobą, - Inni mężczyźni słuchają Cię i traktują jak przyjaciela, - Momentalnie stajesz się pobudzony, świetnie się bawisz i zadziwiasz innych swoją przebojowością, Do jakich celów możesz zastosować Chikarę?Chikara posiada bardzo szerokie spektrum zastosowań.Sprawdza się zarówno podczas załatwiania ważnych spraw w urzędach, bankach, gdy prowadzisz ważną rozmowę, jak również podczas nocnego wyjścia do klubu. Wysyła typowo męskie sygnały o serdecznym, przyjacielskim charakterze. Nawet obsługa w sklepie staje się dla Ciebie bardziej miła i uprzejma. Kobiety częściej się uśmiechają i są skłonne do rozmowy. Nie bez powodu nazwa tych feromonów pochodzi z języka japońskiego, w którym Chikara dosłownie oznacza moc oraz siłę.Właśnie w ten sposób postrzegają Cię zarówno inni mężczyźni, jak i atrakcyjne kobiety - jako wartościowego i silnego mężczyznę, który wie czego chce. Reasumując, po zastosowaniu Chikary ludzie odbierają Cię jako osobę bardziej męską i zdecydowaną, ale przy tym nastawioną przyjaźnie. Niesamowity zapach ChikaryProdukt posiada niesamowicie męski i niepowtarzalny zapach, który robi oszałamiające wrażenie na kobietach. Wiele osób słyszy z tego powodu komplementy. Tej uwodzicielskiej kompozycji zapachowej wprost nie można opisać. Ją trzeba poczuć na sobie.Styl: elegancki, uwodzicielski, harmonijny i męski zapach. Idealny na ważne spotkania, aby robić dobre wrażenie. Jak Chikara sprawdza się w związku? Chikara to również idealna propozycja dla osób, które chcą wprowadzić do swojego związku więcej namiętności oraz miłości. Niezależnie od tego czy znacie się 2 miesiące, czy też 20 lat, możecie znów być zakochani, dokładnie tak jak dawniej. Wszystko leży teraz w Twoich rękach. Sposób stosowania: 15ml flakon posiada własny atomizer, który pozwala na wydajne i wygodne stosowanie produktu. Jedno opakowanie pozwala na dokładnie 150 aplikacji i wystarczy nawet przez 5 miesięcy codziennego użytkowania. Chikarę stosować można zarówno na ciało, jak i ubranie. Dokładna instrukcja dołączana jest do każdego zakupionego flakonu. Skład Androstenol, Androstenon, Androsteron + 4 nowe feromony, które do tej pory nie pojawiły się w żadnym innym produkcie. 
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Love Scent Chikara 15ml - feromony dla mężczyzn (steżenie feromonów bardzo wysokie)


Szczytuj.pl

Artykuły erotyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.06.2010
fleshlight, n.p.g, exe, toysheart, kokos, magic eyes, fun factory, danhoss, tenga, g project
Produkty w ofercie: 936
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 39
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-perfumy.eu

Perfumy, feromony, kosmetyki oraz perfumy z feromonami.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.07.2010
wpj international, miyoshi miyagi, nu life kg, stone independent research inc., lacroy chemicals, btb, love scent, p6
Produkty w ofercie: 73
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

UrodaOnline.pl

Kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy i włosów.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 02.07.2007
ziaja, joanna, ava laboratorium, babaria, pulanna, joanna professional, mincer, wpj international, miiko nakaido, instituto espanol
Produkty w ofercie: 1468
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dowcipnie.com

Akcesoria i bielizna erotyczna oraz feromony i afrodyzjaki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.07.2008
scala, toyjoy, roxana, funfactory, paradise, daring, hot, dreamgirl, cobeco, tenga
Produkty w ofercie: 1233
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

YourStyle.pl

Odzież damska i męska.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.12.2008
emamoda, katrus, mkm knitwear design, figl, fun factory, lelo, scala, fleshlight, ivon, la'aurora
Produkty w ofercie: 3818
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Love and desire

Akcesoria erotyczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.07.2015
you2toys, cottelli collection, softland, pipedream, lybaile, boss, svenjoyment, jo, bad kitty, lola games
Produkty w ofercie: 2791
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 2789
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artpol-bis

Artykuły ogrodnicze.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 31.01.2014
bros, biopon, bayer, dow agrosciences, inco, plantico, f&n agro, cellfast, basf, arysta
Produkty w ofercie: 128
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

FightSklep.pl

Sprzęt oraz akcesoria do wszystkich sportów i sztuk walki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.10.2013
dragon sports, masters, import, ground game, adidas, bushi, professional fighter, everfight, hms, manto
Produkty w ofercie: 347
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Feromony.be

Feromony.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.02.2010
nu life kg, btb, lacroy chemicals, sir inc., canexpol cosmetics, love scent
Produkty w ofercie: 65
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Strefamotocykli.pl

Akcesoria motocyklowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.01.2010
wossner, ebc, vertex, acerbis, kappa, jt sprockets, givi, jm technics, ng, tlt motor
Produkty w ofercie: 24971
Promocje: 13321
Wysyłka do 3 dni: 2
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

PokojRozkoszy.pl

Drogeria erotyczna.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.03.2009
jo, lelo, fleshlight, 0, fun factory, scala, bijoux indiscrets, mystim, sportsheets, shunga
Produkty w ofercie: 3527
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1