Polityka prywatności

Dotcom River Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie kangoo.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu Kangoo.pl. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu Kangoo.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem serwisu Kangoo.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Serwis Kangoo.pl używa mechanizmu cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis Kangoo.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Dotcom River Sp. z o.o. nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego po przejściu na inne strony, użytkownik powinien zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Kangoo.pl.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

linki sponsorowane