Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Gr. Wydawnicza Foksal (Wilga)]

  Kategoria: Książki ogólne / dla dzieci i młodzieży

  Zestawy edukacyjne dla dzieci z klas 0-3. W praktycznej teczce dzieci znajdą kolorowe zeszyty edukacyjne z naklejkami, dzięki którym będą mogły ćwiczyć dodawanie i odejmowanie, doskonalić umi... Pełen opis produktu 'Szkoła na szóstkę. Teczka wzorowego ucznia 1 (3 zeszyty edukacyjne + plan lekcji + naklejki na zeszyty + tabliczka mnożenia)' »

  Zestawy edukacyjne dla dzieci z klas 0-3. W praktycznej teczce dzieci znajdą kolorowe zeszyty edukacyjne z naklejkami, dzięki którym będą mogły ćwiczyć dodawanie i odejmowanie, doskonalić umiejętność pisania oraz uczyć się ortografii - a wszystko to w formie wesołej zabawy. Wszystkie polecenia i zadania są oparte na różnych formach aktywności: rysowaniu, naklejaniu, kolorowaniu i rozwiązywaniu łamigłówek. Ponadto do każdego zestawu dołączono naklejki na zeszyty, plan lekcji oraz zakładkę do książki z tabliczką mnożenia i podstawowymi regułami ortografiiJak zachęcić dziecko do nauki?Łącząc przyjemne z pożytecznym: poznawanie zasad ortografii z naklejaniem, rozwiązywanie zadań z kolorowaniem, liczenie z pokonywaniem labiryntu a pisanie z rysowaniem.Bo nauka może być dobrą zabawą! Zawartość teczki: Zabawy matematyczne Zabawa w pisanie Zabawy ortograficzne plan lekcji tabliczka mnożenia naklejki na zeszyty.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkoła na szóstkę. Teczka wzorowego ucznia 1 (3 zeszyty edukacyjne + plan lekcji + naklejki na zeszyty + tabliczka mnożenia)

 • [Gr. Wydawnicza Foksal (Wilga)]

  Kategoria: Książki ogólne / dla dzieci i młodzieży

  Zestawy edukacyjne dla dzieci z klas 0-3. W praktycznej teczce dzieci znajdą kolorowe zeszyty edukacyjne z naklejkami, dzięki którym będą mogły ćwiczyć dodawanie i odejmowanie, doskonalić umi... Pełen opis produktu 'Szkoła na szóstkę. Teczka wzorowego ucznia 2 (3 zeszyty edukacyjne + plan lekcji + naklejki na zeszyty + tabliczka mnożenia)' »

  Zestawy edukacyjne dla dzieci z klas 0-3. W praktycznej teczce dzieci znajdą kolorowe zeszyty edukacyjne z naklejkami, dzięki którym będą mogły ćwiczyć dodawanie i odejmowanie, doskonalić umiejętność pisania oraz uczyć się ortografii - a wszystko to w formie wesołej zabawy. Wszystkie polecenia i zadania są oparte na różnych formach aktywności: rysowaniu, naklejaniu, kolorowaniu i rozwiązywaniu łamigłówek. Ponadto do każdego zestawu dołączono naklejki na zeszyty, plan lekcji oraz zakładkę do książki z tabliczką mnożenia i podstawowymi regułami ortografiiJak zachęcić dziecko do nauki?Łącząc przyjemne z pożytecznym: poznawanie zasad ortografii z naklejaniem, rozwiązywanie zadań z kolorowaniem, liczenie z pokonywaniem labiryntu a pisanie z rysowaniem.Bo nauka może być dobrą zabawą!Zawartość teczki: Zabawy matematyczne Zabawa w pisanie Zabawy ortograficzne plan lekcji tabliczka mnożenia naklejki na zeszyty.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szkoła na szóstkę. Teczka wzorowego ucznia 2 (3 zeszyty edukacyjne + plan lekcji + naklejki na zeszyty + tabliczka mnożenia)

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14' »

  W roku 1974 Senat Politechniki Białostockiej podjął decyzję o powołaniu kierunku inżynieria środowiska. Na mocy zarządzenia nr 29 Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 października 1986 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej, działający na prawach wydziału Instytut Budownictwa Lądowego przekształcono w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rok później, 1 października 1987 został powołany Instytut Inżynierii Środowiska. Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Królikowski. W latach 1990-1992 Instytutem kierował prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński, w roku akademickim 1992/93 funkcję dyrektora sprawował dr hab. inż. Lech Dzienis prof. P.B., a następnie, w latach 19931996, prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko. Od 1996 roku obowiązki dyrektora do chwili obecnej pełni ponownie prof. zw. dr inż. inż. Andrzej Królikowski. W roku 1989 do Instytutu Inżynierii Środowiska przyłączono Zakład Chemii i uruchomiono nowy kierunek studiów - ochronę środowiska. W 1998 roku do Instytutu włączono Katedrę Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa. W 1977 roku uruchomiono na kierunku inżynieria środowiska studia dla pracujących. W 1996 roku uruchomiono dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Do 1999 roku w Instytucie Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na studiach dziennych magisterskich wykształcenie wyższe techniczne zdobyły łącznie 1102 osoby. W latach 1982-1999 zaoczne studia inżynierskie ukończyło 277 osób, a w 1998 Instytut opuściło 15 absolwentów dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Kierunek rolnictwo w latach 1996-1998 ukończyło 235 osób. Rozwój naukowy kadry wyglądał następująco: w latach 1980-1999 46 pracowników uzyskało stopień doktora, a 7 pracowników stopień doktora habilitowanego. W latach 1976-1999 pracownicy Instytutu opublikowali łącznie 1494 pozycje naukowe. Problematyce inżynierii i ochrony środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów. Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Współorganizatorami ich są: Białostocki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Od kilku lat, objęte są one patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Inżynierii Sanitarnej. W roku bieżącym XI Konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Spis treści: Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: Kody kreskowce jakości plonów roślin i gleb uprawnych 2. Władysław Chiżniak: Morfogeneza struktur glebowych w świetle fizyki procesów termodynamicznych i autofalowych 3. Katarzyna Gładyszewska: Minimalne ciśnienie statyczne w foliowych przewrodach równomiernej wydajności 4. Katarzyna Gładyszewska: Określenie wartości liczbowej współczynnika wypływał w foliowych przewodach równomiernej wydajności 5. Tomasz Hrynaszldewicz, Ewa Kurbat: Zanieczyszczenie chloroorganiczne w wodzie dostarczanej przez Wodociągi Białostockie 6.Katarzyna Igiiatowicz-Owsieniuk: Zależność sorpcji pestcydówfenoksyoctowych na węglu AG-5 od ich własności fizyczno-chemicznych 7. Marian Kucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: Bromki w wodzie surowej - bromiany w wodzie wodociągowrej 8. Krzysztof Micun: Geneza i rozwój rzeźby Wyspy Sztabińskiej 9.Stanisław J. Rosochacld, Marzena Matejczyk: Zastosowanie genówreporterowych w badaniach nad mikroorganizmami i organizmami wyższymi 10. Mariola Samsonowicz, Renata Swisłocka: Wpływwybranych azotowych związków organicznych na niektóre wskaźnikizanieczyszczeń wód 11. Iwona Skoczko: Oczyszczanie ściekówzanieczyszczonych środkami ochrony roślin przy zastosowaniu złóżbiologicznych lub osadu czynnego 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: Metale ciężkie w powierzchniowej warstwie gleb Białegostoku 13. Piotr Zaręba: Przygotowanie polskiej wsi do członkostwa w Unii Europejskiej 14. Mirosław Zukowski: Analiza parametrów cieplnych grzejnika podłogowego typu B Katedra Wodociągów i Kanalizacji Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżymierii Środowiska i Rolnictwa 1. Władysław Chiżniak: QUALITY CODE OF SOIL AND YIELD 2. Władysław Chiżniak: MORFOGENETICS OF SOIL IN THE FIZYK PROCESES TERMODYNAMICS AND SYNERGEtiCS 3. Katarzyna Gładyszewska: THE MINIMAL STATIC PRESSURE IN THE REGULAR AIR FLOW RAW FOIL VENTILATION DUCTS 4. Katarzyna Gładyszewska: THE QUALIFICATION OF THE NUMERICAL VALUES OF COEFFICIENT OF DISCHARGE "?" IN REGULAR AIR FLOW RATE FOIL VENTILATION DUCTS 5. Tomasz Hrymaszkiewicz, Ewa Kurbat: ORGANOCHLORINE POLLUTANTS IN WATER PIPE OF BIAŁYSTOK 6. Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk: DEPENDENCE OF SORPTION OF PHENOXYACETIC PESTICIDES ON ACTIVE CARBON AG-5 ON THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES 7. Marian Eucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: BROMIDE IN RAW WATER-BROMATE IN TAP WATER 8. Krzysztof Micun: ORIGIN AND EVOLUTION OF THE RELIEF OF "SZTABIŃSKA ISLAND 9. Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk: APPLICATION OF REPORTERS GENES IN ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS AND HIGHER ORGANISMS RESEARCH 10. Mariola Samsonowicz, Renata Świsłocka: INFLUENCE OF NITROGEN ORGANIC COMPOUNDS ON COD AND BOD5 IN WATER 11. Iwona Skoczko: COMPARISON OF BIOFILTERS AND ACTIVE SLUDGE EFFECTIVITY TO CLEANINGS OF WASTEWATER WITH PESTICIDES 12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: HEAVY METALS IN SUPERFICIAL LAYER OF SOILS BIAŁYSTOK 13. Piotr Zaręba: PREPARATION OF POLISH COUNTRYSIDE TO MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION 14. Mirosław Żukowski: AN ANALYSIS OF THERMAL PARAMETERS OF THE UNDERFLOOR HEATING OF TYPE B Katedra Wodociągów i Kanalizacji
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach 1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepiej i wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów były zróżnicowane... Pełen opis produktu 'Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.' »

  Na podstawie wyników 36 doświadczeń przeprowadzonych w latach1992-1997 można stwierdzić, że zboża jare plonowały zdecydowanie lepieji wierniej niż zboża ozime. Przyczyną takiego układu plonów byłyzróżnicowane warunki klimatyczno-glebowe, jak również jakośćprzedplonów. Zboża jare były przeważnie wysiewane w stanowisku pookopowych w warunkach optymalnego uwilgotnienia gleby, co pozwoliło nawłaściwy rozwój roślin. Natomiast zboża ozime wysiewano często poprzedplonach zbożowych. Uwilgotnienie gleby w trakcie wegetacji zbóżozimych było często zbyt duże, zarówno jesienią jak i wczesną wiosną. Wefekcie powodowało to słabszy rozwój roślin i słabe krzewienie. Dlategoteż oziminy często przemarzały. Zagęszczenie roślin po zimie było zamałe. W tych warunkach rozwijały się chwasty, których zwalczenie wgospodarstwach ekologicznych nie zawsze było możliwe. Wśród zbóż jarych najlepiej plonowały odmiany odznaczające sięwiększą konkurencyjnością w stosunku do chwastów: pszenica - Alkora iHenika, jęczmień - Klimek, owies - Boryna i Farys, pszenżyto jare -Gabo. Spośród badanych odmian zbóż ozimych najlepiej plonowały: żyto - Motto, Warko i Amilo, pszenica - Lama, pszenżyto - Presto. Zaznaczyłysię również różnice w plonowaniu odmian poszczególnych gatunków zbóżbadanych w drugiej serii doświadczeń. Jednakże wnioski o przydatnościkonkretnych odmian dla rolnictwa ekologicznego można będzie sformułowaćpo zakończeniu tych badań. Spis treści: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI; STAN, WALORY I ZAGROŻENIA WYBRANYCH GEOSYSTEMÓW 1. Łaska G.: Zbiorowiska zastępcze Puszczy Knyszyńskiej 2. Łaska G.: Metody syntaksonomii numerycznej i sposoby ich wykorzystania w analizie zróżnicowania roślinności 3. Tyszkiewicz Z.: Gleba i szata roślinna grądu typowego i zdegenerowanego Parku Zwierzynieckiego w Białymstoku 4.Tyszkiewicz Z.: Zbiorowiska grzybów glebowych i ich wpływ nakształtowanie się zdrowotności naturalnych odnowień dwu różnych grądów 5. Banaszuk P., Wysocka-Czubaszek A.: Zróżnicowaniechemizmu płytkich wód gruntowych w bagiennej dolinie Narwi na obszarzeNarwiańskiego Parku Narodowego 6. Micun K., Roj-Rojewski S.: Rozpoznanie procesówhydrochemicznych na obszarze obiektu melioracyjnego. Konowały iterenach przyległych 7. Kondratiuk P.: Ocena środowiska hydrogeologicznego z wykorzystaniem analizy statystycznej 8. Kaszkowiak I.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb łąk i pastwisk w okolicach Białegostoku 9. Kaszkowiak I.: Stan sanitarny piaskownic na placach zabaw osiedli białostockich 10. Błachno B.: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie gleb uprawnych w okolicach Białegostoku 11. Dworakowski T.: Ocena odmian zbóż uprawnych w warunkach gospodarstw ekologicznych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Inżynieria Środowiska. Zeszyty Naukowe Nr 12.

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Ubrania i zabawki wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania n... Pełen opis produktu 'ZS 8116 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH UBRANIA I ZABAWKI' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Ubrania i zabawki wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8116 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH UBRANIA I ZABAWKI

 • [Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii Poznań]

  Kategoria: Różne

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki Pełen opis produktu 'Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).' »

  "Zeszyty Naukowe", wydawane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, są periodykiem, którego zadaniem jest kształtowanie myśli naukowej na temat kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii głównie przez upowszechnianie dorobku badawczego w tych dziedzinach. Podstawowym naszym celem jest publikowanie, a tym samym upowszechnianie prac naukowych z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia itp. Ułatwi to dostęp wszystkich zainteresowanych do tak prezentowanego dorobku, da również pracownikom naukowym zdecydowanie większe możliwości publikowania prac. W szczególności taką szansę zyskują młodzi pracownicy nauki. W efekcie usprawniony zostanie obieg myśli naukowej z dziedziny turystyki, z uwzględnieniem dokonań krajowych, ale również zagranicznych. "Zeszyty Naukowe" adresowane są do nauczycieli szkół wyższych kierunków turystyczno-rekreacyjno-hotelarsko-gastronomicznych. Powinny być również dostępne we wszystkich bibliotekach uczelni i szkół specjalistycznych, docierać też będą do głównych zagranicznych ośrodków naukowych i bibliotek związanych z nauką o turystyce, rekreacji, hotelarstwie i technologii żywienia. Planowane zamierzenia częściowo znajdą odzwierciedlenie w pierwszym numerze "Zeszytu Naukowego". Przewiduje się publikowanie prac przez autorów zagranicznych w ramach współpracy o podobnym charakterze. Zamierzamy również prezentować aktywność naukową i dydaktyczną wybranych szkół wyższych o profilu turystyczno-rekreacyjnym, recenzje wydawnictw, streszczenia artykułów w języku angielskim. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli uczelni, które kształcą kadry dla turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii, do współpracy z redakcją pisma.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji. Zeszyty Naukowe Nr 6 (2010).

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: rozmaitościWysyłka: od ręki

  W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację. Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące... Pełen opis produktu 'Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja [E-book]' »

  W celu uniknięcia natężenia prac na koniec roku obrotowego przedsiębiorcy mogą już rozpocząć inwentaryzację. Jej termin uważa się bowiem za dotrzymany, jeżeli została rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15. Obowiązek przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, a jego celem jest uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Księgowego. Nr 1. Inwentaryzacja [E-book]

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Pory roku wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych po... Pełen opis produktu 'ZS 8093 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PORY ROKU' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Pory roku wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8093 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PORY ROKU

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych... Pełen opis produktu 'ZS 8123 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH MIASTO I WIEŚ' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Miasto i wieś wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8123 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH MIASTO I WIEŚ

 • [Zielona Sowa]

  Kategoria: KSIĄŻECZKI I KOLOROWANKI > ZIELONA SOWA

  Zeszyty dla najmłodszych. Psy i koty wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych p... Pełen opis produktu 'ZS 8109 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PSY I KOTY' »

  Zeszyty dla najmłodszych. Psy i koty wydawnictwa Zielona Sowa. Książeczka zawierająca proste kolorowe zdjęcia oraz naklejki,  które zachęcą dziecko do poznawania nowych pojęć. Dziecko poznaje świat wokół siebie, a dzięki prostym poleceniom rodzic ma możliwość zabawy razem z dzieckiem. Oprawa miękka Ilość stron: 16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZS 8109 ZESZYTY DLA NAJMŁODSZYCH PSY I KOTY

 • []

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: poradnikiWysyłka: od ręki

  Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy... Pełen opis produktu 'Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015 [E-book]' »

  Zbliża się termin sporządzania rozliczeń za 2015 rok. Jeśli podatnicy CIT wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, to termin ten dla nich mija 31 marca. Nieco więcej czasu mają podatnicy PIT, którzy muszą swoje zeznanie sporządzić do 2 maja (poniedziałek). W tym numerze „Zeszytu Księgowego” podpowiadamy, na które rzeczy zwrócić uwagę, dokonując rozliczeń. Wskazujemy aktualne formularze podatkowe, opisujemy przysługujące ulgi oraz podpowiadamy, jak rozliczyć straty. Mam nadzieję, że nasze wskazówki będą dla Państwa drogowskazem do poprawnych rozliczeń minionego roku. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Księgowego nr 5. Rozliczenia podatkowe za rok 2015 [E-book]

 • [Grupa Medium]

  Kategoria: poradnikiWysyłka: od ręki

  Wstęp: Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten,... Pełen opis produktu 'Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 [E-book]' »

  Wstęp: Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania. W systemach PV wymagane jest umieszczenie kolektorów fotowoltaicznych w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych. Takim miejscem są dachy obiektów budowlanych. Wzrastające powierzchnie coraz częściej stosowanych kolektorów powodują wzrost zagrożenia piorunowego urządzeń systemów PV. (…) Konieczność ograniczenia występującego zagrożenia powoduje gwałtowny wzrost zainteresowania problematyką kompleksowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Do podstawowych sposobów ograniczania zagrożeń piorunowych należy zaliczyć następujące: • eliminowanie możliwości oddziaływania rozpływającego się prądu piorunowego na urządzenia i instalacje, • wyrównywanie potencjałów instalacji dochodzących do obiektu oraz ułożonych wewnątrz tego obiektu, • koordynację układania różnorodnych instalacji wewnątrz obiektu budowlanego, • instalowanie urządzeń ograniczających lub ucinających przepięcia w instalacji elektrycznej oraz w obwodach przesyłu sygnałów, • separacja lub łączenie obwodów, pomiędzy którymi mogą wystąpić różnice potencjałów podczas wyładowania piorunowego. Zaprojektowanie i wykonanie poprawnego systemu ograniczania narażeń piorunowych wymaga posiadania niezbędnych informacji dotyczących: • podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie występujące podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w obiekty budowlane oraz w instalacje dochodzące do obiektów lub w bliskim sąsiedztwie tych obiektów i instalacji, • poziomów odporności przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń na działanie napięć i prądów udarowych, • możliwości wyeliminowania występujących zagrożeń przez elementy i układy ograniczające napięcia i prądy udarowe, • wybranych zagadnień zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. (…) Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 [E-book]

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: rozmaitościWysyłka: od ręki

  Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybór ten jest większy niż w zeszłym roku. Możemy zastosować zarówno zasady... Pełen opis produktu 'Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 [E-book]' »

  Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybór ten jest większy niż w zeszłym roku. Możemy zastosować zarówno zasady ogólne, jak i uproszczenia wprowadzane od 5 września 2014 r. dla jednostek mikro, które mogły być stosowane przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 rok. Mamy też możliwość zastosowania nowych przepisów dotyczących małych jednostek, jeśli decyzję taką podejmie uprawniony do tego organ. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, iż taka możliwość dotyczy tylko jednostek sporządzających sprawozdania za okresy roczne, kończące się po 23 września 2015 r. Jaki zakres informacji należy zawrzeć w każdym z wymienionych wariantów? O tym właśnie piszemy w nr 2 Zeszytów księgowego. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 [E-book]

 • [Agape]

  Kategoria: religiaWysyłka: od ręki

  Czy średniowiecze było zacofane? Dlaczego organizowano krucjaty? Jak działały sądy inkwizycyjne? Czy katolicy palili na stosach czarownice i prześladowali żydów? Czy relacje o barbarzyńskim okrucieństwie... Pełen opis produktu 'Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła (1-2) [E-book]' »

  Czy średniowiecze było zacofane? Dlaczego organizowano krucjaty? Jak działały sądy inkwizycyjne? Czy katolicy palili na stosach czarownice i prześladowali żydów? Czy relacje o barbarzyńskim okrucieństwie Hiszpanów w trakcie podbijania przez nich Nowego Świata są wiarygodne? Jak wyglądała tolerancja religijna w Imperium Brytyjskim w XVI-XVIII w. Z czego wynikało ubóstwo Irlandczyków? Odpowiedzi na te pytania udziela dr Grzegorz Kucharczyk w pierwszym tomie serii „Zeszytów Historii Kościoła”, których celem jest przełamywanie uprzedzeń i stereotypów narosłych wokół dziejów Kościoła katolickiego i opierających się na półprawdach i przekłamaniach. Autor w sposób rzetelny, a jednocześnie przystępny, przedstawia rzeczywiste fakty i obala mity, które stały się już niekiedy niemal „dogmatami” antykatolicko nastawionych pisarzy i publicystów. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Mity i fakty. Zeszyty historii Kościoła (1-2) [E-book]

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: poradnikiWysyłka: od ręki

  Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finasowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich którzy chcą tą czynność przeprowadzić bezbłędnie zebraliśmy  niezbędne do tego wskazówki... Pełen opis produktu 'Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 [E-book]' »

  Jednym z obowiazków przedsiębiorcy jest sporządzenie sprawozdania finasowego za miniony rok bilansowy. Dla wszystkich którzy chcą tą czynność przeprowadzić bezbłędnie zebraliśmy  niezbędne do tego wskazówki w drugim numerze Zeszytów księgowego. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyty Księgowego. Nr 2. Sprawozdanie finansowe 2015 [E-book]

 • []

  Kategoria: Czasopisma i periodyki / Czasopisma

   W numerze:Miłosierdzie w szkole Ducha ŚwiętegoCodzienne dzieła miłościUczynki miłosierdziaByć miłosiernym, czyli kochaćUczynki, czyny, zachowanie - po czym poznajemy człowieka?BądĹşcie miłosierni,... Pełen opis produktu 'Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 2(137)2015' »

   W numerze:Miłosierdzie w szkole Ducha ŚwiętegoCodzienne dzieła miłościUczynki miłosierdziaByć miłosiernym, czyli kochaćUczynki, czyny, zachowanie - po czym poznajemy człowieka?Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6,36)Uczynki miłosierdzia - co konkretnieZnak wiary, nadziei i miłościRadość przebaczeniaDziękować Bogu za wielkie rzeczyXX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2015VI Koncert Uwielbienia w OpoluIII Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji - Skarb w roli3 Międzynarodowe Rekolekcje KapłańskieLetnie Rekolekcje CharyzmatyczneRekolekcje Wakacyjne dla Rodzin
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 2(137)2015

 • []

  Kategoria: Czasopisma i periodyki / Czasopisma

   W numerze:Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w PolsceEwangelizacja z mocąRozeznawanie charyzmatĂłwPoczątki Odnowy w Duchu Świętym w PolsceCo to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś?Abyśmy... Pełen opis produktu 'Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 3(138)2015' »

   W numerze:Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w PolsceEwangelizacja z mocąRozeznawanie charyzmatĂłwPoczątki Odnowy w Duchu Świętym w PolsceCo to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś?Abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem ChrystusaPrzełoĹźeństwo jest słuĹźbą na wzĂłr JezusaPrzyjąć, zrozumieć i pomnaĹźać daryWezwani do jednościAutorskie Rekolekcje Stowarzyszenia Nowa EwangelizacjaÂ
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 3(138)2015

 • []

  Kategoria: Czasopisma i periodyki / Czasopisma

  1. Od redakcji2. Duch Święty a spoczynek - ks. Wojciech Nowacki3. Kto się ostoi, gdy On się ukaĹźe? (Ml 3,2) Czy Biblia mĂłwi o "spoczynku w Duchu Świętym"? - ks. Mariusz Rosik4. Omdlenia mistyczne... Pełen opis produktu 'Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 5 (134) 2014' »

  1. Od redakcji2. Duch Święty a spoczynek - ks. Wojciech Nowacki3. Kto się ostoi, gdy On się ukaĹźe? (Ml 3,2) Czy Biblia mĂłwi o "spoczynku w Duchu Świętym"? - ks. Mariusz Rosik4. Omdlenia mistyczne w chrześcijańskim doświadczeniu duchowym - ks. Marek Szymula5. Upadki w kontekście zniewolenia demonicznego - ks. Andrzej Grefkowicz6. Spoczynek czy upadek? Przejaw duchowego działania, czy naturalna reakcja człowieka? - ks. Mirosław Nowosielski7. Spoczynek w Duchu Świętym a rozeznawanie - ks. Andrzej Grefkowicz8. Europejska Konferencja Pojednania - Agnieszka Kilińska9. PapieĹź Franciszek do Odnowy Charyzmatycznej10.OgłoszeniaÂ
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 5 (134) 2014

 • []

  Kategoria: Czasopisma i periodyki / Czasopisma

  1. Od redakcji2. Nawróć się i pierwsze czyny podejmij (Ap 2, 5) - ks. Marian Rajchel - s.53. Moje drogi nie są waszymi drogami - mĂłwi Pan - Barbara Jaworowska i ks. Andrzej Grefkowicz - s.174. On... Pełen opis produktu 'Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 4 (133) 2014' »

  1. Od redakcji2. Nawróć się i pierwsze czyny podejmij (Ap 2, 5) - ks. Marian Rajchel - s.53. Moje drogi nie są waszymi drogami - mówi Pan - Barbara Jaworowska i ks. Andrzej Grefkowicz - s.174. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem - ks. Sławomir Płusa - s.295. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii - ks. Artur Sepioło - s.456. Konieczność nawrócenia na Chrystusa niepodzielonego - bp Józef Górzyński - s,557. O głoszeniu Słowa Bożego z mocą - ks. Michał Olszewski - s.618. Odwaga posługiwania charyzmatami - ks. Wojciech Nowacki - s.719. Upadek w Duchu Świętym - ks. Mirosław Nowosielski - s.7710. Chcę, abyś żyła. Żyj! - s.8311. Bóg jest wierny swoim obietnicom - s.8512. Z Panem Bogiem życie jest przygodą - s.8713. Jestem szczęśliwą osobą - s.8914. I Szczecińskie Forum Charyzmatyczne - Agnieszka Szewczyk - s.91
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 4 (133) 2014


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, multico, level trading, wiedza powszechna, arti, delta, lingea, marksoft
Produkty w ofercie: 15382
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 167003
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 167003
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1264523
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147312
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, cambridge university press, zielona sowa, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 181726
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Hapik.pl

Zabawki i artykuły dziecięce.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.09.2009
trefl, alexander, simba, mattel, hasbro, lego, cobi, ameet, anek, clementoni
Produkty w ofercie: 11598
Promocje: 719
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 37
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 4

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 303948
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 303948
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, olesiejuk, kiw warszawa, pzwl
Produkty w ofercie: 171034
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, egmont, zielona sowa, bellona, olesiejuk, wolters kluwer, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 110156
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 110156
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka, zysk i s-ka wydawnictwo, difin
Produkty w ofercie: 4821
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, harlequin, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, wydawnictwo muza
Produkty w ofercie: 11454
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 11454
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0