Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: FIZYKA

  Podręcznik zawiera przykłady zadań ze statyki z rozwiązaniami obejmujące pięć podstawowych jej działów. Każdy rozdział został poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym wyjaśniającym podstawowe... Pełen opis produktu 'Podstawy statyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami' »

  Podręcznik zawiera przykłady zadań ze statyki z rozwiązaniami obejmujące pięć podstawowych jej działów. Każdy rozdział został poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym wyjaśniającym podstawowe pojęcia i zagadnienia niezbędne do pełnego zrozumienia przedstawionych zadań. We wstępie do każdego rozdziału przedstawiono także uogólnioną metodykę rozwiązywania typowych zadań z danego tematu. Szczególny nacisk w podręczniku położono na jak najdokładniejsze i najprostsze wyjaśnienie metodycznych aspektów rozwiązywania zadań. Jest to podstawowa cecha wyróżniająca ten podręcznik spośród wielu innych znajdujących się na rynku zbiorów zadań z tego tematu. Spis treści Rozdział 1 PŁASKI ZBIEŻNY UKŁAD SIŁ 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zadanie Rozdział 2 PŁASKI ROZBIEŻNY UKŁAD SIŁ 2.1. Wprowadzenie 2.2. Zadanie Rozdział 3 SIŁY WEWNĘTRZNE 3.1. Wprowadzenie 3.2. Zadanie Rozdział 4 KRATOWNICE PŁASKIE 4.1. Wprowadzenie 4.2. Zadanie Rozdział 5 TARCIE 5.1. Wprowadzenie 5.2. Zadanie BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy statyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  Książka zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą konstrukcji inżynierskich. Adresowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Budownictwa.... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Statyka' »

  Książka zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą konstrukcji inżynierskich. Adresowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Budownictwa. Zawiera ponad 100 zadań opatrzonych rysunkami i wykresami. Spis treści: Przedmowa  Wprowadzenie   1. Układy sił ich redukcja. Skrętnik, oś centralna  2. Równowaga układu płaskiego  3. Belki ciągłe statycznie wyznaczalne, kratownice i ramy statycznie wyznaczalne  4. Ruszty przegubowe statycznie wyznaczalne  5. Liny, kable, cięgna  6. Łuki trójprzegubowe statycznie wyznaczalne  7. Zadania z uwzględnieniem sił tarcia  8. Zadania przestrzenne ze statyki  9. Podstawy statyki analitycznej z elementami stateczności    Zadania do samodzielnego rozwiązania  Zadania do samodzielnego rozwiązania, stanowiące ćwiczenia projektowe  Rozwiązanie zadania z użyciem pakietu MATHEMATICA  Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Statyka

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: FIZYKA

  Wrocławskiej. Treścią pracy jest zbiór tematów zadań egzaminacyjnych, dla słuchaczy studiów magisterskich i inżynierskich, wchodzących w zakres kursów „Podstawy statyki budowli”... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z podstaw statyki' »

  Pracaniniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów orazkonspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dlastudentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocławskiej. Treścią pracy jest zbiór tematów zadańegzaminacyjnych, dla słuchaczy studiów magisterskich iinżynierskich, wchodzących w zakres kursów „Podstawy statykibudowli” na studiach magisterskich i „Statyki budowli I” nastudiach inżynierskich. Zgodnie z obowiązującym programemnauczania, tematyka dotyczy płaskich izostatycznych konstrukcjiprętowych, dla których wielkości statyczne – reakcje, momentygnące, siły poprzeczne, siły osiowe – wyznacza się metodąstatyczną lub z wykorzystaniem zasady prac przygotowanych (metodakinetyczna). Zachowano tutaj oryginalną treść tematów zadań,które studenci zobowiązani są rozwiązać na egzaminach lubkolokwiach (najczęściej wiąże się to z ograniczeniem czasowym).Rozwiązanie wybranych zestawów lub niektórych zadań umożliwisłuchaczom (w odczuciu autora) zaliczenie przedmiotowych kursów. Wcelu ułatwienia realizacji tego przedsięwzięcia zakres opracowaniaposzerzono o przykłady, które rozwiązano w pełnym zakresie iopatrzono stosownym komentarzem. Całość podzielono na 5rozdziałów. Wrozdziale 1. poświęconym belkom wieloprzęsłowym przegubowymprzedstawiono przykłady rozwiązań analitycznych i graficznych wzakresie reakcji i sił przekrojowych dla tego typu konstrukcji.Zastosowano metodę statyczną pośredniego i bezpośredniegorozwiązywania belek (wersja analityczna), a w rozwiązaniachgraficznych wykorzystano w sposób efektywny wielobok sznurowy. Wrozdziale 2. zamieszczono przykłady rozwiązań analitycznychpodstawowych typów ram – prostych, trójprzegubowych, ram obudowie hierarchicznej i ram złożonych o komorach zamkniętych.Ustosunkowano się do problemu geometrycznej niezmienności tychschematów. Wrozdziale 3. na przykładach omówiono problemy związane zobliczaniem sił osiowych w kratownicach płaskich w ujęciuanalitycznym i graficznym (plan Cremony). Wrozdziale 4. przedstawiono efektywną metodę wyznaczania wybranychwielkości statycznych z wykorzystaniem zasady prac przygotowanychdla typowych ustrojów płaskich. Wykorzystuje się tutaj stosowaneplany przesunięć rzeczywistych i obróconych. Wrozdziale 5. zamieszczono 100 zestawów zadań egzaminacyjnych.Charakteryzują się one złożonym stopniem trudności, są jednakreprezentatywne dla poziomu, który powinien osiągnąć absolwentwydziału budownictwa. Wyłożonymateriał nawiązuje do wielu znanych podręczników i monografii,wszystkie zagadnienia – nawet elementarne – zostałypodporządkowane ogólnej koncepcji opracowania. Z tego względuograniczono się do podania na końcu pracy wypranych pozycjiliteratury pomocniczej, nie podając w tekście odsyłaczy, gdzieprzedmiotowa problematyka jest przedstawiona. Podręcznikmoże być pomocny dla studentów innych wydziałów i uczelni, gdzieproblematyka statyki budowli znajduje się w programach nauczani. Spistreści 1.Belki wieloprzęsłowe przegubowe. Przykłady rozwiązań 1.1.Rozwiązania analityczne 1.2.Rozwiązania graficzne 2.Ramy. Przykłady rozwiązań analitycznych 2.1.Rama prosta – jednotarczowa 2.2.Rama trójprzegubowa – dwutarczowa 2.3.Rama o budowie hierarchicznej 2.4.Rama złożona o komorze zamkniętej 3.Kratownice. Przykłady rozwiązań 3.1.Metoda analityczna równoważenia węzłów, metoda przecięć 3.2.Metoda graficzna równoważenia węzłów 3.3.Metoda wymiany prętów 3.4.Kratownica o budowie złożonej 4.Zasada prac przygotowanych – wyznaczanie wielkości statystycznych.Przykłady rozwiązań 4.1.Belka wieloprzegubowa 4.2.Ramy 4.3.Kratownice 5.Zestaw zadań Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw statyki

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Książka zawiera część zadań ćwiczeniowych poprzedzonych metodycznymi wskazówkami, natomiast w zestawach zadań wielowariantowych załączono wzorcowe rozwiązania poszczególnych tematów.... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań ze statyki' »

  Książka zawiera część zadań ćwiczeniowych poprzedzonych metodycznymi wskazówkami, natomiast w zestawach zadań wielowariantowych załączono wzorcowe rozwiązania poszczególnych tematów. Zbiór ten jest przeznaczony dla słuchaczy wydziałów mechanicznych dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także dla słuchaczy wydziałów, na których są prowadzone zajęcia z wytrzymałości materiałów. Może być również wykorzystywany przez asystentów prowadzących zajęcia z mechaniki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań ze statyki

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: FizykaWysyłka: od ręki

  Praca niniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów oraz konspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.W... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z podstaw statyki' »

  Praca niniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów oraz konspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.W rozdziale 1 poświęconym belkom wieloprzęsłowym przegubowym przedstawiono przykłady rozwiązań analitycznych i graficznych w zakresie reakcji i sił przekrojowych dla tego typu konstrukcji.W rozdziale 2 zamieszczono przykłady rozwiązań analitycznych podstawowych typów ram - prostych, trójprzegubowych, ram o budowie hierarchicznej i ram złożonych o komorach zamkniętych.W rozdziale 3 na przykładach omówiono problemy związane z obliczaniem sił osiowych w kratownicach płaskich w ujęciu analitycznym i graficznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw statyki

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Skrypt zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą konstrukcji inżynierskich. Adresowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Budownictwa. Zawiera... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej Statyka' »

  Skrypt zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą konstrukcji inżynierskich. Adresowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Budownictwa. Zawiera ponad 100 zadań opatrzonych rysunkami i wykresami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej Statyka

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacy]

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki akademickie. Skrypty

  Praca niniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów oraz konspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z podstaw statyki' »

  Praca niniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów oraz konspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.W rozdziale 1 poświęconym belkom wieloprzęsłowym przegubowym przedstawiono przykłady rozwiązań analitycznych i graficznych w zakresie reakcji i sił przekrojowych dla tego typu konstrukcji.W rozdziale 2 zamieszczono przykłady rozwiązań analitycznych podstawowych typów ram - prostych, trójprzegubowych, ram o budowie hierarchicznej i ram złożonych o komorach zamkniętych.W rozdziale 3 na przykładach omówiono problemy związane z obliczaniem sił osiowych w kratownicach płaskich w ujęciu analitycznym i graficznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw statyki

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  na przykładach omówiono problemy związane z obliczaniem sił osiowych w kratownicach płaskich w ujęciu analitycznym i graficznym. Nazwa - Zbiór zadań z podstaw statyki ... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z podstaw statyki - Roman Chrobok' »

  Opis - Praca niniejsza powstała na bazie tematów egzaminów, kolokwiów oraz konspektu wykładów realizowanych przeze mnie od kilkunastu lat dla studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.W rozdziale 1 poświęconym belkom wieloprzęsłowym przegubowym przedstawiono przykłady rozwiązań analitycznych i graficznych w zakresie reakcji i sił przekrojowych dla tego typu konstrukcji. W rozdziale 2 zamieszczono przykłady rozwiązań analitycznych podstawowych typów ram - prostych, trójprzegubowych, ram o budowie hierarchicznej i ram złożonych o komorach zamkniętych.W rozdziale 3 na przykładach omówiono problemy związane z obliczaniem sił osiowych w kratownicach płaskich w ujęciu analitycznym i graficznym. Nazwa - Zbiór zadań z podstaw statyki Autor - Roman Chrobok Oprawa - Miękka Wydawca - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Kod ISBN - 8371250460 Kod EAN - 9788371250460 Rok wydania - 2000 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 200 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Matematyka Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw statyki - Roman Chrobok

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki>Podręczniki / Edukacja>Podręczniki akademickie. SkryptyWysyłka: do 3 dni

  Praca Niniejsza Powstała Na Bazie Tematów Egzaminów, Kolokwiów Oraz Konspektu Wykładów Realizowanych Przeze Mnie Od Kilkunastu Lat Dla Studentów Wydziału Budownictwa Lądowego I Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W... Pełen opis produktu 'Zbiór Zadań Z Podstaw Statyki' »

  Praca Niniejsza Powstała Na Bazie Tematów Egzaminów, Kolokwiów Oraz Konspektu Wykładów Realizowanych Przeze Mnie Od Kilkunastu Lat Dla Studentów Wydziału Budownictwa Lądowego I Wodnego Politechniki Wrocławskiej.W Rozdziale 1 Poświęconym Belkom Wieloprzęsłowym Przegubowym Przedstawiono Przykłady Rozwiązań Analitycznych I Graficznych W Zakresie Reakcji I Sił Przekrojowych Dla Tego Typu Konstrukcji.W Rozdziale 2 Zamieszczono Przykłady Rozwiązań Analitycznych Podstawowych Typów Ram - Prostych, Trójprzegubowych, Ram O Budowie Hierarchicznej I Ram Złożonych O Komorach Zamkniętych.W Rozdziale 3 Na Przykładach Omówiono Problemy Związane Z Obliczaniem Sił Osiowych W Kratownicach Płaskich W Ujęciu Analitycznym I Graficznym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór Zadań Z Podstaw Statyki

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Technika, nauki techniczne > Mechanika, budowa maszynWysyłka: do 3 dni

  Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 1, Statyka / [aut. Jerzy Gluza et al.] ; pod red. Jerzego Leyki i Jana Szmeltera.     książka w oprawie miękkiej     Warszawa... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z mechaniki ogólnej tom 1 - Statyka - Jerzego Leyko, Jan Szmelter' »

  Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 1, Statyka / [aut. Jerzy Gluza et al.] ; pod red. Jerzego Leyki i Jana Szmeltera.     książka w oprawie miękkiej     Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974, Wyd. 2 popr., stan dobry     Opis fizyczny   209, [2] s. : il. ; 24 cm. Temat Mechanika Gatunek Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Szmelter, Jan (1920-1978). Red.   Leyko, Jerzy (1918-1995). Red.   Gluza, Jerzy Nr bibliografii narodowej PB 1975/1182
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z mechaniki ogólnej tom 1 - Statyka - Jerzego Leyko, Jan Szmelter

 • [Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne]

  Kategoria: Książki/Nauka/EdukacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z podstaw statyki


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166441
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1138652
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146835
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 308521
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 308521
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, amber, czytelnik, kaw, iskry, piw, nasza księgarnia, pwn, harlequin, pzwl
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 16896
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0