Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: ELEKTRO

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych Spis treści: WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 1. WIELKOSYGNAŁOWE MODELE ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 1.1. Stałoprądowy model diody PN / 16 1.2. Punkt pracy diody PN / 18 1.3. Zależność termiczna charakterystyki diody PN / 21 1.4. Stałoprądowy model Ebersa-Molla tranzystora bipolarnego / 21 1.5. Analiza statyczna układu z tranzystorem bipolarnym / 24 1.6. Zależność temperaturowa napięcia na diodzie Zenera / 28 1.7. Statyczne i dynamiczne charakterystyki tranzystora bipolarnego z uwzględnieniem quasinasycenia / 33 1.8. Charakterystyka statyczna wzmacniacza różnicowego z tranzystorami NJFET / 47 1.9. Wpływ podłoża na charakterystykę statyczną tranzystora MOSFET / 58 1.10. Model diody ładunkowej / 71 2. PRZEŁĄCZANIE ELEMENTÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 2.1. Przełączanie diody / 85 2.2. Przełączanie ogranicznika diodowego / 88 2.3. Dwutaktowa impulsowa przetwornica napięcia stałego / 94 2.4. Przełączanie tranzystora bipolarnego / 98 2.5. Przełączanie tranzystora bipolarnego z pojemnością obciążającą / 102 2.6. Klucz bipolarny obciążony przekaźnikiem / 104 2.7. Przełączanie tranzystora bipolarnego z diodą i pojemnością przyspieszającą / 108 2.8. Przełączanie tranzystora bipolarnego z uwzględnieniem quasinasycenia / 112 2.9. Przełączanie inwertera CMOS / 116 2.10. Zależność opóźnienia inwertera CMOS od napięcia zasilania / 120 3. PODSTAWOWE BRAMKI LOGICZNE 3.1. Charakterystyki statyczne bramki TTL / 124 3.2. Charakterystyki statyczne bramki TTL LS / 130 3.3. Moc pobierana przez bramkę TTL LS / 132 3.4. Moc pobierana przez bramkę TTL ALS / 133 3.5. Bramka ECL z rodziny MECL 10K / 134 3.6. Bramka ECL z rodziny 9500 / 137 3.7. Charakterystyka przejściowa inwertera NMOS / 139 3.8. Przełączanie inwertera NMOS J 142 3.9. Charakterystyka przejściowa inwertera NDMOS / 147 3.10. Przełączanie inwertera NDMOS / 150 3.11. Charakterystyka przejściowa inwertera CMOS / 157 3.12. Przełączenie inwertera CMOS / 160 3.13. Analiza statyczna inwertera CMOS za pomocą symulatora PSPICE / 165 4. SZYBKIE UKŁADY KSZTAŁTUJĄCE 4.1. Kształtowanie impulsów szpilkowych w układzie RC / 167 4.2. Kształtowanie impulsów szpilkowych przy użyciu linii długiej / 174 4.3. Kształtowanie impulsów szpilkowych z sinusoidy przy użyciu diody ładunkowej / 180 4.4. Kształtowanie zbocza impulsu przy użyciu diody ładunkowej / 187 4.5. Współczynnik kompresji w linii nieliniowej / 192 4.6. Zależność współczynnika kompresji w linii nieliniowej od parametrów diod / 194 4.7. Współczynnik kompresji w linii nieliniowej w funkcji pojemności złączowej diody / 196 4.8. Dzielnik rezystancyjny / 5. ANALOGOWE UKŁADY FUNKCYJNE 5.1. Szybki układ próbkująco-pamiętający / 206 5.2. Układ próbkująco-pamiętający / 211 5.3. Detektor szczytowy / 214 5.4. Detektor szczytowy współpracujący z obwodem rezonansowym / 216 5.5. Powielacz napięcia jako zasilacz / 218 5.6. Powielacz wysokiego napięcia / 223 5.7. Porównanie wzmacniacza operacyjnego z komparatorem przy dużych sygnałach / 226 5.8. Układ mnożący jako modulator amplitudy / 231 5.9. Układ mnożący jako modulator amplitudy ze sprzężeniem stałoprądowym / 238 5.10. Czteroćwiartkowy układ mnożący jako modulator amplitudy z całkowitym stłumieniem fali nośnej / 240 5.11. Układ mnożący jako detektor synchroniczny / 246 5.12. Układ mnożący z układem RC4200 / 251 5.13. Integrator Millera jako układ schodkowej podstawy czasu / 253 5.14. Bramka transmisyjna / 257 6. WZMACNIACZE IMPULSOWE I SZEROKOPASMOWE DUŻYCH SYGNAŁÓW stronica 260 6.1. Wtórnik bipolarny w zastosowaniu impulsowym / 261 6.2. Przetwornik prąd-napięcie o dużej szybkości działania / 266 6.3 Wzmacniacz różnicowy jako wzmacniacz szerokopasmowy dużych sygnałów / 275 6.4. Wzmacniacz wizyjny / 285 6.5. Wzmacniacz ze sprzężeniem prądowym / 297 7. GENERATORY DRGAŃ SINUSOIDALNYCH 7.1. Generator Hartleya z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji WB z obciążeniem sprzężonym pojemnościowo / 300 7.2. Generator Colpittsa z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji VVB 309 7.3. Generator Hartleya z tranzystorem bipolarnym NPN w konfiguracji WE / 314 7.4. Generator Hartleya z tranzystorem polowym NJFET / 323 7.5. Współczynnik regeneracji w generatorach z tranzystorami w konfiguracji WC i WD / 331 7.6. Generator Hartleya z tranzystorem NJFET w konfiguracji WD / 334 7.7. Generator Colpittsa z tranzystorem polowym NJFET / 340 7.8. Generator Clappa z tranzystorem polowym NJFET / 347 7.9. Generator Clappa z tranzystorem polowym NJFET i cewką o dużej indukcyjności / 355 7.10. Generator z ujemną rezystancją z tranzystorami bipolarnymi / 359 7.11. Generator kwarcowy z tranzystorem polowym NJFET / 364 8. PRZERZUTNIKI ASTABILNE I UKŁADY VCO 8.1. Charakterystyka dwójnika o ujemnej rezystancji / 374 8.2. Przerzutnik astabilny z modelowaną rezystancją ujemną / 378 8.3. Przerzutnik Schmitta i integrator Millera w układzie generatora / 382 8.4. Układ VCO z integratorem Millera i przerzutnikiem monostabilnym / 385 8.5. Generator fali prostokątnej i trójkątnej z przerzutnikiem Schmitta / 386 8.6. Generator przestrajany prądem / 388 8.7. Generator przestrajany napięciem (VCO) z układem NE565 / 391 9. PRZERZUTNIKI MONOSTABILNE 9.1. Przerzutnik monostabilny w układzie quasisymetrycznym / 397 9.2. Przerzutnik monostabilny w układzie Bowesa / 401 9.3. Przerzutnik monostabilny z bramkami TTL / 405 9.4. Przerzutnik monostabilny w układzie Schmitta / 409 9.5. Przerzutnik monostabilny z elementem o nieliniowej rezystancji typu S/ 413 9.6. Przerzutnik monostabilny z diodą tunelową / 418 9.7. Przerzutnik monostabilny z układem scalonym 74121 / 423 9.8. Przerzutnik monostabilny z układem scalonym typu 555 / 424 10. PRZERZUTNIKI BISTABILN 10.1. Analiza statyczna przerzutnika wyzwalanego poziomem / 427 10.2. Analiza statyczna przerzutnika wyzwalanego impulsami / 430 10.3. Przerzutnik bistabilny z dwójnikiem o ujemnej rezystancji typu N/ 435 10.4. Dzielnik częstotliwości z przerzutnikiem typu D/ 437 10.5. Przerzutnik zatrzaskowy / 440 10.6. Komparator z regeneracją / 444 11. ZASILACZE IMPULSOWE 11.1. Prosty zasilacz impulsowy / 448 11.2. Impulsowy stabilizator napięcia z kluczami dwukierunkowymi / 453 11.3. Stabilizowany zasilacz impulsowy w układzie przeciwbieżnym / 458 11.4. Stabilizowany zasilacz impulsowy w układzie półmostkowym / 462 11.5. Impulsowy zasilacz napięcia stałego zrealizowany w technice C przełączane / 468 11.6. Stabilizator impulsowy o zmiennej częstotliwości kluczowania / 472 12. UKŁADY Z FAZOWĄ PĘTLĄ SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO PLL 12.1. Charakterystyka detektora fazy / 480 12.2. Zakres trzymania pętli PLL / 483 12.3. Układ PLL jako powielacz częstotliwości i modulator FM / 484 12.4. Układ PLL jako filtr / 493 12.5. Demodulator FM z układem PLL / 498 12.6. Czułość i wewnętrzna dewiacja częstotliwości demodulatora FM z układem PLL / 503 LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych

 • [WNT]

  Kategoria: Podręczniki i lekturyWysyłka: do 3 dni

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  "Zasadniczym celem zbioru jest wprowadzenie Czytelnika w metodykę wielkosygnałowej analizy układów elektronicznych i pogłębienie wiadomości na temat działania i właściwości typowych... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych' »

  "Zasadniczym celem zbioru jest wprowadzenie Czytelnika w metodykę wielkosygnałowej analizy układów elektronicznych i pogłębienie wiadomości na temat działania i właściwości typowych układów pracujących wielkosygnałowo. Zadania dotyczą m.in. praktycznych rozwiązań bramek logicznych, przerzutników i układów PLL - głównie w realizacjach scalonych." Spis treści: Przedmowa Spis ważniejszych oznaczeń 1. WIELKOSYGMŁOWA ANALIZA STATYCZNA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH 2. WIELKOSYGNAŁOWA ANALIZA DYNAMICZNA UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH 3. PODSTAWOWE BRAMKI LOGICZNE 4. PRZERZUTNIKI MONOSTABILNE I ASTABILNE 5. ELEMENTY UKŁADÓW FAZOWEJ PĘTLI  SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO  (PLL) Dodatek: Wielkosygnałowe modele  elementów półprzewodnikowych Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych

 • Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,97 zł
  38,85 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: do 3 dni

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [WNT]

  Kategoria: Elektronika. ElektrotechnikaWysyłka: od ręki

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [WNT]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika ",Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe",, zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika ",Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe",, zgodny z programem przedmiotu ",Układy elektroniczne",. Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia ",ręczne",), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe,... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) - Jerzy Baranowski' »

  Opis - Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe, zgodny z programem przedmiotu Układy elektroniczne. Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia ręczne), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych Nazwa - Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) Autor - Jerzy Baranowski Oprawa - Miękka Wydawca - WNT Kod ISBN - 832042173X Kod EAN - 9788320421736 Wydanie - 1 Rok wydania - 1997 Język - polski Format - 16.0x24.0cm Ilość stron - 512 Ilość elementów - 1 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Elektronika Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) - Jerzy Baranowski

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT).

 • [WNT]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [WNT]

  Kategoria: / Podręczniki - aktualna, szeroka oferta edukacyjna / Różne

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Technika, nauki techniczne > ElektronikaWysyłka: do 3 dni

  Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych : praca zbiorowa / [aut. Jerzy Baranowski et al.]   książka w oprawie miękkiej   Warszawa : Wydawnictwa... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych - praca zbiorowa' »

  Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych : praca zbiorowa / [aut. Jerzy Baranowski et al.]   książka w oprawie miękkiej   Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977, stan dobry, książka zawiera podpis byłego właściciela, rogi okładki lekko zagięte     Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. Opis fizyczny 223 s. : il., wykr. ; 24 cm. Uwagi Bibliogr. Temat Technika impulsów Gatunek Podręczniki akademickie     20830/05/2015/M 35866/11/2017 42577/03/2018
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych - praca zbiorowa

 • Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  30,71 zł
  33,07 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika technicznaWysyłka: do 3 dni

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • []

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - Podr. akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [WNT]

  Kategoria: Elektronika

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych - Jerzy Baranowski' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych - Jerzy Baranowski

 • [WNT]

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna/Elektronika. Elektrotechnika
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT)

 • [Wydawnictwa Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Technika>Elektronika. EletrotechnikaWysyłka: do 3 dni

  Obszerny Zbiór Zadań Z Rozwiązaniami, Będący Rozszerzeniem Podręcznika Układy Elektroniczne. Cz. 2 Układy Analogowe Nieliniowe I Impulsowe, Zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór Zadań Z Układów Elektronicznych Nieliniowych I Impulsowych (Wnt)' »

  Obszerny Zbiór Zadań Z Rozwiązaniami, Będący Rozszerzeniem Podręcznika Układy Elektroniczne. Cz. 2 Układy Analogowe Nieliniowe I Impulsowe, Zgodny Z Programem Przedmiotu Układy Elektroniczne. Zbiór Ma Na Celu Wprowadzenie Do Różnych Metod Analizy Układów Elektronicznych, Zarówno Prostszych, Jak I Złożonych. Do Rozwiązania Postawionych Problemów Autorzy Wykorzystali Zarówno Metody Obliczeń Analitycznych (obliczenia Ręczne), Jak I Metody Analizy Komputerowej Z Użyciem Programów NAP I PSPICE. Zbiór Bogato Ilustrowany Wynikami Symulacji Komputerowych. Książka Jest Przeznaczona Dla Studentów Wydziałów Elektroniki I Telekomunikacji Wyższych Szkół Technicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór Zadań Z Układów Elektronicznych Nieliniowych I Impulsowych (Wnt)

 • [WNT]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) [Baranowski Jerzy]' »

  Obszerny zbiór zadań z rozwiązaniami, będący rozszerzeniem podręcznika "Układy elektroniczne. Cz. 2 Układy analogowe nieliniowe i impulsowe", zgodny z programem przedmiotu "Układy elektroniczne". Zbiór ma na celu wprowadzenie do różnych metod analizy układów elektronicznych, zarówno prostszych, jak i złożonych. Do rozwiązania postawionych problemów autorzy wykorzystali zarówno metody obliczeń analitycznych (obliczenia "ręczne"), jak i metody analizy komputerowej z użyciem programów NAP i PSPICE. Zbiór bogato ilustrowany wynikami symulacji komputerowych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów elektroniki i telekomunikacji wyższych szkół technicznych ISBN: 832042173X Kod paskowy: 9788320421736 Autorzy: Baranowski Jerzy Rok wydania: 1997 Kod wydawcy: 20320 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 512 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.7x23.4 Głębokość (mm): 23 Waga: 0.707 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych (WNT) [Baranowski Jerzy]


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, czytelnik, piw, kaw, harlequin, wydawnictwo mon, iskry, nasza księgarnia, książka i wiedza, pwn
Produkty w ofercie: 22651
Promocje: 16
Wysyłka do 3 dni: 22350
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 89359
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 89312
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2