Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012. Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansówpublicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r.teksty m.in.:Ustawyo finansach publicznych,Rozporządzeniaw sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,Klasyfikacji budżetowej.W stosunku dopoprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym  (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórychjednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów wdepozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książkijest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotycząm.in.:Ustawyo finansach publicznych,Rozporządzeniaw sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,Klasyfikacji budżetowej,Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,Wykonania budżetu,Tytułów dłużnych,Wolnych środków.Prezentowany zbiórprzepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniemjest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednosteksektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotemzainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiącychi zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest równieżadresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznychi administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiekformach, w zakresie finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012. Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ,,Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012. Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem.' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ,,Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011". Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, Klasyfikacji budżetowej. W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.). Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: Ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, Klasyfikacji budżetowej, Sprawozdawczości w układzie zadaniowym, Wykonania budżetu, Tytułów dłużnych, Wolnych środków. Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012. Teksty ustaw o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych z komentarzem.

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  , ? zarządzania długiem Skarbu Państwa. Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011' »

  Treść niniejszej publikacji obejmuje ustawę o finansach publicznych i jej najważniejsze akty wykonawcze. Ponadto w książce zamieściliśmy komentarz do zmian w ustawie o finansach publicznych z 2009 r., które weszły w życie 1.1.2011 r. oraz przedstawiamy omówienie ? na zasadzie porównania ?starych? i nowych przepisów ? wszystkich publikowanych rozporządzeń wykonawczych. Od 1.1.2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz 6 ważnych rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych. Wszystkich rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych od 2009 r. jest 44, ale w niniejszej publikacji zdecydowaliśmy się omówić jedynie 19 najważniejszych. Prezentowane komentarze do tych rozporządzeń uwzględniają praktykę ich stosowania z ostatnich kilku miesięcy. Zmiany wyjaśniane w tej publikacji dotyczą m.in.: ? możliwość tworzenia rachunku dochodów własnych przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, ? możliwości lokowania wolnych środków przez jednostki sektora finansów publicznych, ? planowania wydatków budżetu państwa, ? bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, ? zarządzania długiem Skarbu Państwa. Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Niniejsze opracowanie powinno również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Książka jest również adresowana do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ?Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ?Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011?. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.:?Ustawy o finansach publicznych,?Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,?Klasyfikacji budżetowej.W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: ?Ustawy o finansach publicznych,?Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,?Klasyfikacji budżetowej,?Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,?Wykonania budżetu,?Tytułów dłużnych,?Wolnych środków.Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracja>Prawo>Działy prawa>Prawo finansowe i bankoweWysyłka: od ręki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.:•Ustawy o finansach publicznych,•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,•Klasyfikacji budżetowej.W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: •Ustawy o finansach publicznych,•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,•Klasyfikacji budżetowej,•Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,•Wykonania budżetu,•Tytułów dłużnych,•Wolnych środków.Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>Finanse>Finanse publiczneWysyłka: od ręki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.:•Ustawy o finansach publicznych,•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,•Klasyfikacji budżetowej.W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: •Ustawy o finansach publicznych,•Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,•Klasyfikacji budżetowej,•Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,•Wykonania budżetu,•Tytułów dłużnych,•Wolnych środków.Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Literatura > Prawo

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy. W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.: •Ustawy o finansach publicznych, •Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, •Klasyfikacji budżetowej. W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne: •Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766), •Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.). Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: •Ustawy o finansach publicznych, •Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, •Klasyfikacji budżetowej, •Sprawozdawczości w układzie zadaniowym, •Wykonania budżetu, •Tytułów dłużnych, •Wolnych środków. Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Lideria.pl &qt; Książki &qt; Lit. Pop.-nauk. &qt; Prawo &qt; Prawo finansoweWysyłka: od ręki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 (Wojciech Białończyk)' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 (Wojciech Białończyk)

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Prawo Książki dla praktykówWysyłka: od ręki

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki „Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011”. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012

 • []

  Kategoria: Poradniki > Wydawnictwa prawnicze > Źródła prawa. Ustawy i kodeksy

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ?Zbiór przepisów z finansów... Pełen opis produktu 'Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012' »

  Książka Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012 stanowi nowe, zaktualizowane wydanie książki ?Zbiór przepisów z finansów publicznych 2011?. Obejmuje ona treść ustawy o finansach publicznych oraz 23 najważniejsze akty wykonawcze do tej ustawy.W książce znajdują się zatem aktualne w 2012 r. teksty m.in.:?Ustawy o finansach publicznych,?Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,?Klasyfikacji budżetowej.W stosunku do poprzedniej wersji książka obecna zawiera dwa dodatkowe akty prawne:?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. Nr 298, poz. 1766),?Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011 r.).Na początku tej książki jest obszerne omówienie zmian w, które weszły w życie w 2012 r. i dotyczą m.in.: ?Ustawy o finansach publicznych,?Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,?Klasyfikacji budżetowej,?Sprawozdawczości w układzie zadaniowym,?Wykonania budżetu,?Tytułów dłużnych,?Wolnych środków.Prezentowany zbiór przepisów z zakresu prawa finansów publicznych wraz z ich omówieniem jest adresowany przede wszystkim do pracowników służb finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Powinien również stać się przedmiotem zainteresowania posłów, senatorów oraz członków organów stanowiących i zarządzających jednostek samorządu terytorialnego. Jest również adresowany do studentów studiów prawniczych, ekonomicznych i administracyjnych oraz do osób kształcących się, w jakichkolwiek formach, w zakresie finansów publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór przepisów z finansów publicznych 2012


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 303948
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 303948
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka, zysk i s-ka wydawnictwo, difin
Produkty w ofercie: 4821
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0