Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber]

  Kategoria: ZAPRAWA KLEJOWA > DO SYSTEMU OCIEPLEŃ > KLEJE WEBER > Zaprawy klejowo-szpachlowe > weber KS143 (multi 290) Biała zaprawa klejowo-szpachlowa do wełnyWysyłka: do 7 dni

  Biała zaprawa klejąco – szpachlowa oraz zaprawa tynkarska   OPIS PRODUKTU Zaprawa klejąco – szpachlowa oraz tynkarska weber KS143 jest produktem dostarczanym w workach, w formie... Pełen opis produktu 'weber KS143 Biała zaprawa klejąco – szpachlowa oraz zaprawa tynkarska' »

  Biała zaprawa klejąco – szpachlowa oraz zaprawa tynkarska   OPIS PRODUKTU Zaprawa klejąco – szpachlowa oraz tynkarska weber KS143 jest produktem dostarczanym w workach, w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowym do użycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodą. Produkt jest mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych oraz modyfikatorów. Produkt dostępny jest w kolorze białym.   NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych oraz do materiałów izolacyjnych, dostępna w kolorze białym, paroprzepuszczalna, doskonałe właściwości aplikacyjne, odporna na warunki atmosferyczne.   ZASTOSOWANIE PRODUKTU Mocowanie wełny mineralnej oraz styropianu w systemach ociepleń Weber na budynkach nowo wznoszonych oraz poddawanych termorenowacji Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką w systemach ociepleń Weber Wykonywanie wypraw tynkarskich na podłożach mineralnych Wyrównywanie niewielkich nierówności w podłożu  Mocowanie lekkich detali architektonicznych np. profili dekoracyjnych  Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych itp.    REKOMENDACJE NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża! Do zaprawy, która zaczyna wiązać w wiadrze, nie dodawać wody w celu ponownego uzycia. Wełna mineralna o rozproszonym układzie włókien po przyklejeniu zaprawą powinna zostać dodatkowo zamocowana łącznikami mechanicznymi z trzpieniem metalowym. Klejenie wełny mineralnej na budynkach do 20 m. wysokości tylko przy pomocy zaprawy weber KS143 (bez łączników mechanicznych) dotyczy tylko płyt izolacyjnych z wełny lamelowej. DANE TECHNICZNE Gęstość nasypowa 1,54 ±10% g/cm3 Ilość wody zarobowej 4,5 – 5,25 litrów na 25 kg Temperatura stosowania od +5°C do +25°C Maksymalna grubość: warstwy klejowej - 10 mm warstwy zbrojonej - 6 mm wyprawy tynkarskiej - 6 mm Czas zużycia zaprawy do 3 godzin Minimalne zużycie zaprawy (na równym podłożu):   klejenie styropianu - ok. 4 - 4,5 kg/m2 klejenie wełny mineralnej - ok. 5 - 5,5 kg/m2 wykonywanie warstwy zbrojonej siatką - ok. 5 kg/m2 tynkowanie - ok. 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości Przyczepność do betonu > 0,35 MPa Przyczepność do styropianu > 0,08 MPa Termin przydatności do użycia 12 miesięcy Kolor Biały Opakowania worki 25 kg paleta 1050 kg Systemy weber.therm WS, weber.therm WM Dokument odniesienia AT-15-3062/2012 + aneks nr 1, AT-15-3063/2012 + aneks nr 1, EN 998-1 MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT Zaprawę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Produkt zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Otwartą zaprawę weber KS143 należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wilgocią. ZUŻYCIE przyklejanie styropianu: 4,0 - 4,5 kg/m2 przyklejanie wełny: 5,0 - 5,5 kg/m2 zatapianie siatki: około 5 kg/m2 tynkowanie 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Przed użyciem podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przyklejanie płyt izolacyjnych lub wykonywanie tynku cienkowarstwowego: Zdemontować anteny, maszty itp. zainstalowane na powierzchni ocieplanej ściany. Osłonić okna, drzwi, tarasy oraz inne elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać go z założeniami projektowymi. Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Fragmenty tynków o słabej przyczepności należy usunąć i uzupełnić zaprawą klejąco - szpachlową weber KS143. Nierówności oraz zagłębienia większe niż 10mm naprawić zaprawą cementowo – wapienną weber TP571. Mniejsze nierówności można wyrównać zaprawą weber KS143. Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG229. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowegoweber.prim compact. W przypadku ocieplania budynków z betonowych płyt warstwowych konieczne jest ocena stanu warstwy fakturowej. Przy diagnozowaniu podłoży zespołu budynków, ocenę należy wykonać dla każdego budynku osobno. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę przyczepności metodą pull – off. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy. Wykonywanie warstwy zbrojonej: Ewentualne nierówności styków i powierzchni przyklejonych wcześniej płyt izolacji termicznej należy przeszlifować, odkurzyć i wyrównać. Zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp. Zainstalować elementy nośne, na których mocowane będą daszki, poręcze, rolety itp. Wykonać dodatkowe zamocowanie mechaniczne zgodnie z założeniami wskazanymi w projekcie technicznym. Przygotowane podłoże powinno zostać odebrane a odbiór potwierdzony wpisem w dziennik budowy.   PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Zaprawę weber KS143 miesza się z czystą, zimną wodą w proporcji 4,5 – 5,25 litrów na 25 kg zaprawy. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie piasku, cementu lub innych dodatków. Mieszanie wykonywać do uzyskania jednorodnej, gęstej i plastycznej konsystencji przy użyciu mieszadła elektrycznego o niskich obrotach. Po odczekaniu około 5 minut zaprawę ponownie wymieszać. Przygotowana zaprawa zachowuje swoje właściwości przez około 3 godziny od wymieszania (w temperaturze 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65%). Zaschniętej zaprawy nie można ponownie mieszać z wodą w celu jej wykorzystania. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych przy użyciu zaprawy klejąco - szpachlowej weber KS143 należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych. Uwaga! W przypadku montażu płyt tylko za pomocą zaprawy klejąco - szpachlowej minimalna temperatura podłoża i powietrza nie może być mniejsza niż +10° C a prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s.   WSKAZÓWKI WYKONAWCZE Przyklejanie płyt izolacyjnych: Na płyty izolacyjne nanieść warstwę zaprawy weber KS143 stosując metodą obwodowo – punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4 - 5 cm oraz 6 - 8 owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Na płytach izolacyjnych z wełny mineralnej przed naniesieniem właściwej warstwy zaprawy, należy wykonać warstwę gruntującą o grubości około 1mm. W przypadku klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej (układ włókien prostopadły do powierzchni ściany) zaprawę klejąco - szpachlową weber KS143 nanosić na całą powierzchnię płyty pacą zębatą o wysokości zęba 10 – 12 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyt. Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż: 40% powierzchni płyt ze styropianu, wełny mineralnej (płyty o równoległym do ściany układzie włókien)  90% - 100% powierzchni płyt lamelowych (płyty o prostopadłym do ściany układzie włókien) Płyty izolacyjne przyklejać rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układać względem siebie z przesunięciem minimum 20cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10mm) Uwaga! W przypadku mocowania płyt lamelowych tylko za pomocą zaprawy weber KS143 (budynki do 20m wysokości) należy sprawdzić nośność podłoża. Wytrzymałość podłoża na rozrywanie nie powinna być mniejsza niż 0,08MPa. Dodatkowo zaleca się zamocowanie mechaniczne narożników budynku. Wykonywanie warstwy zbrojonej:  Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weber KS143. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.  Wykonywanie tynku cienkowarstwowego Zaprawę weber KS143 stosować na uprzednio przygotowane podłoże. W zależności od rodzaju pacy i sposobu wykończenia możliwe jest otrzymanie powierzchni o różnych fakturach min. drobnego „baranka”. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: biuro@ocieplam.pl Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber KS143 Karta charakterystyki Karta charakterystyki weber KS143 Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych 1 - weber KS143 Deklaracja właściwości użytkowych 2 - weber KS143 Deklaracja właściwości użytkowych 3 - weber KS143 Wyślij lub pobierz dokumentację
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber KS143 Biała zaprawa klejąco – szpachlowa oraz zaprawa tynkarska

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Kleje do płytek, glazury, terakoty, kamienia

  budynków. Jest produktem wydajnym, praktycznym, łatwym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-11 może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz... Pełen opis produktu 'Cekol C-11 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL C-11 stosuje się do przyklejania płytek gresowych, ceramicznych, kamiennych i szklanych oraz wełny mineralnej do podłoży betonowych, cegły, gazobetonu, bloczków keramzytowych, płyt i bloczków gipsowych, stabilnych podłoży drewnopochodnych i konstrukcji stalowych. Za pomocą CEKOL C-11 można kleić nową glazurę na starą bez konieczności skuwania. Zaprawę można stosować również do powierzchni podgrzewanych, wyrównywania i szpachlowania. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL C-11 jest wysokoelastyczną, mrozo- i wodoodporną oraz odporną na podgrzewanie zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest produktem wydajnym, praktycznym, łatwym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-11 może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (np. żłobki, przedszkola, szpitale, zakłady zbiorowego żywienia, magazyny, chłodnie itp.). PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia, należy dokładnie odkurzyć i oczyścic z wszelkich nalotów. Uwagi: 1) Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 2) Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04. 3) W przypadku użycia płytek niskiej jakości (wysoko nasiąkliwych) oraz płytek o dużych rozmiarach nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki . 4) W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią stronę płytek. WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek. Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN-12004 typ C2E Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm2 Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku Czas otwarty: ≥ 30 minut Czas korygowania płytek: ≥ 10 minut Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ÂşC Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm Grubość warstwy: 3 do 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5ÂşC do + 25ÂşC Reakcja na ogień: A1/A1 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol C-11 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  mineralnych i dodatków modyfikujących. Zastosowanie zaprawy do klejenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posiada optymalną wytrzymałość.... Pełen opis produktu 'Cekol ZMC-62 Zaprawa murarska cienkowarstwowa 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZMC-62 jest zaprawą murarską służącą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, elewacji i ogrodzeń oraz wszelkich robót murarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków wykonanych z bloczków gazobetonowych, silikatowych oraz elementów ceramicznych metodą cienkowarstwowego klejenia. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL ZMC-62 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących. Zastosowanie zaprawy do klejenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posiada optymalną wytrzymałość. Zaprawa CEKOL ZMC-62 dostępna jest w kolorze białym i szarym. WYKONANIE: Zaprawę CEKOL ZMC-62 wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji 0,18 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego proszku, następnie wymieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na 3 do 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę CEKOL ZMC-62 należy nakładać ręcznie pacą ząbkowaną lub innym narzędziem zwracając uwagę na dokładne wypełnienie spoin. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne od zatłuszczeń oraz oczyszczone z pyłu i zabrudzeń. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-2 T M15 Proporcje mieszanki: 4,5 do 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny Wydajność: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy Minimalna grubość warstwy: 2 mm Maksymalna grubość warstwy: 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol ZMC-62 Zaprawa murarska cienkowarstwowa 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  i bloczków gipsowych oraz do łączenia elementów budowlanych np. cegieł. Zaprawa CEKOL C-10 nadaje się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zew... Pełen opis produktu 'Cekol C-10 Elastyczna zaprawa klejąca do gresu 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL C-10 stosuje się do przyklejania płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych do cegły, betonu, gazobetonu, bloczków keramzytowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, płyt i bloczków gipsowych oraz do łączenia elementów budowlanych np. cegieł. Zaprawa CEKOL C-10 nadaje się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę należy stosować na całej powierzchni podłoża. CEKOL C-10 można stosować do klejenia płytek na powierzchnie podgrzewane. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL C-10 jest elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą klejącą do glazury, terakoty i mozaiki kamiennej na powierzchnie typowe i podgrzewane. CEKOL C-10 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji. Jest niezawodny, wydajny, łatwy i bardzo wygodny w użyciu, absolutnie nieszkodliwy. Zaprawa CEKOL C-10 może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. szpitale, żłobki, kuchnie, łazienki itp.). PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. Uwagi: 1) Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 2) Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04. 3) W przypadku użycia płytek niskiej jakości (wysoko nasiąkliwych) oraz płytek o dużych rozmiarach nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki. 4) W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią stronę płytek. WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na podłoże. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godziny. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek. W przypadku powierzchni podgrzewanych przed przyklejeniem płytek należy wyłączyć ogrzewanie. Włączenie może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni. Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN-12004 typ C1T Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm2 Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm2 Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm2 Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm2 Spływ: ≤ 0,5 mm Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku Czas otwarty: ≥ 20 minut Czas korygowania płytek: ≥ 10 minut Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ÂşC Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm Grubość warstwy: 3 do 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5ÂşC do + 25ÂşC Reakcja na ogień: A1 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol C-10 Elastyczna zaprawa klejąca do gresu 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubełkowego. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku zgęstnienia masy w... Pełen opis produktu 'Cekol Zw-05 Elastyczna zaprawa wyrównująca o zwiększonej przyczepności do podłoża 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-05 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-05 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL ZW-05 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących. CEKOL ZW-05 jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-05 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. Dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków zwiększających przyczepność do podłoża CEKOL ZW-05 jest szczególnie polecany do naprawy balkonów, powierzchni ścian i sufitów. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-05 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu cementowego, cementowo-wapiennego lub gazobetonu. W przypadku betonu starego trudno naprawialnego można ją stosować wraz z masą sczepną CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją). WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,20 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubełkowego. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie należy ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można nakładać do grubości ok. 1 cm. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania PN-EN 998-1 OC CSIV W1 Proporcje mieszanki: 5 - 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny Wydajność: 1,8 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy Grubość warstwy: 2-10 mm Temperatura wykonywania prac : + 5 st.C do + 25 st.C Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 6 N/mm 2 Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2∙min0,5 Produkt posiada Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol Zw-05 Elastyczna zaprawa wyrównująca o zwiększonej przyczepności do podłoża 25 kg.

 • [WiM]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  ZASTOSOWANIE: Zaprawa do murowania murów z cegieł klinkierowych z jednoczesnym spoinowaniem, umożliwia zachowanie jednolitej barwy. Nadaje się także do wznoszenia murów z późniejszym spoino... Pełen opis produktu 'WIM Zaprawa do klinkieru / 25 kg' »

  ZASTOSOWANIE:Zaprawa do murowania murów z cegieł klinkierowych z jednoczesnym spoinowaniem, umożliwia zachowanie jednolitej barwy. Nadaje się także do wznoszenia murów z późniejszym spoinowaniem wybraną zaprawą. Zalecana jest także do łączenia cegieł silikatowych i ceramicznych. Nadaje się do budowy ścian elewacyjnych domów oraz wykonywania ozdobnych słupków i murów. - Do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych - Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów- Paroprzepuszczalna - Mrozoodporna i wodoodporna - Odporna na warunki atmosferyczne - Elastyczna DANE TECHNICZNE: przy temp. +20OC i wilgotności powietrza 65% Ilość dodawanej wody: 3,5 – 4,0 l na worek 25 kg Temperatura pracy (powietrza i materiałów): od +5OC do +30OC Czas pracy: ok. 2 godzin Temperatura użytkowania: od -25OC do +70OC Minimalna grubość warstwy zaprawy: 6 mm Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 40 mm Gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1650 kg/m3 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 5 MPa OPAKOWANIE: 25 kg  Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o WIM Zaprawa do klinkieru / 25 kg

 • [WiM]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  ZASTOSOWANIE: Przeznaczona jest do miejscowego wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni na ścianach i posadzkach, grubością warstwy od 5 do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecana jest... Pełen opis produktu 'WIM Zaprawa wyrównująca / 25 kg' »

  ZASTOSOWANIE:Przeznaczona jest do miejscowego wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni na ścianach i posadzkach, grubością warstwy od 5 do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecana jest do stosowania przed układaniem płytek ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych takich jak wylewanie mas samopoziomujących, szpachlowanie ścian przed malowaniem itp. Zastosowanie zaprawy wyrównującej przed wykonaniem prac okładzinowych pozwala na ograniczenie zużycia droższych zapraw klejowych. - Zgodna z PN-EN 998-1:2004- Do wyrównywania powierzchni - Na ściany i podłogi - Grubość warstwy od 5 – 40 mm - Łatwa do stosowania- Mrozoodporna- Wodoodporna DANE TECHNICZNE: Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfikujących Temperatura stosowania: od +5OC do +25OC (powietrza i materiału) Proporcja mieszania: 5,5 – 6,0 l wody: 25 kg zaprawy Czas pracy: ok. 2 -3 godz. Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz. Odporność na temperaturę: od -30OC do +70OC Minimalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 40 mm ZUŻYCIE:ok. 1,6 kg suchej zaprawy na 1m2, na każdy 1 mm grubości warstwy OPAKOWANIE: 25 kg Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o WIM Zaprawa wyrównująca / 25 kg

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Kleje do płytek, glazury, terakoty, kamienia

  dobranych składników zabezpieczających przed powstawaniem wykwitów. CEKOL K-7 nie zawiera wapna. Zaprawa może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej PRZYGOTOWANIE... Pełen opis produktu 'Cekol K-7 Specjalna Morozoodporna Zaprawa Klejąca Do Klinkieru 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL K-7 przeznaczony jest do przyklejania elementów klinkierowych, płytek elewacyjnych, ceramicznych, klinkierowych, z kamienia naturalnego i sztucznego. Zaprawę CEKOL K-7 należy stosować na całej powierzchni podłoża. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL K-7 jest mrozoodporną i wodoodporną zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL K-7 jest suchą mieszanką specjalnie dobranych składników zabezpieczających przed powstawaniem wykwitów. CEKOL K-7 nie zawiera wapna. Zaprawa może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Luźno przylegające fragmenty tynku oraz warstwy farb należy usunąć. Uwagi: 1) Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 2) Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04. 3) W przypadku zastosowań niestandardowych oraz klejenia na zewnątrz należy nanieść klej ciągłą warstwą zarówno na podłoże jak i spodnią stronę płytek. WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do czystej, zimnej wody w proporcjach 0,18 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać, do uzyskania jednolitej gęstej masy. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na podłoże równą warstwą o grubości 3 do 10 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą. Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od rozprowadzenia kleju na podłoże. Czas zużycia zaprawy wynosi około 1,5 godziny. W trakcie stosowania zaprawę klejącą należy zabezpieczyć przed zbyt silnym nasłonecznieniem, wiatrem lub deszczem. Technika klejeniana zewnątrz musi zapewniać 100% wypełnienia pod płytką. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN-12004 typ C2T Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm2 Spływ: ≤ 0,5 mm Proporcje mieszanki: 0,18 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku Czas otwarty: ≥ 20 minut Czas korygowania płytek: ≥ 10 minut Czas zużycia zaprawy: około 1,5 godziny Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ÂşC Wydajność: około 3 kg/m² przy pacy o żębach 6 mm Grubość warstwy: 3 do 10 mm Temperatura wykonywania prac: + 5ÂşC do + 25ÂşC Reakcja na ogień: A1/A1 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol K-7 Specjalna Morozoodporna Zaprawa Klejąca Do Klinkieru 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia i zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 h. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy... Pełen opis produktu 'Cekol ZS-06 Biała cementowa zaprawa szpachlowa 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZS-06 jest mrozo- i wodoodporną zaprawą, służącą do uzupełniania ubytków oraz wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.. WŁAŚCIWOŚCI: CEKOL ZS-06 jest suchą mieszanką białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Zaprawę można stosować na podłożach mineralnych, z cegły, betonu, gazobetonu, na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Grubość ziarna do 0,5 mm. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku usunąć. Podłoża silnie chłonące należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. WYKONANIE: Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku do ok. 0,2 l wody (ok. 5 litrów na worek 25 kg) i wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia i zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 h. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ja ponownie wymieszać nie dolewając wody. Zaprawę nanieść na przygotowane podłoże za pomocą gładkiej pacy. Grubość warstwy 1 á 5 mm. Świeża zaprawa wymaga typowej pielęgnacji jak dla zapraw cementowych. W czasie wiązania należy ją chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez delikatne zraszanie wodą. DANE TECHNICZNE: Spełnia wymagania: EN-998-1 GP CS IV W 1 Reakcja na ogień: A1 Absorpcja wody: c ≤ 0,4 kg/m²¡min 0.5 Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6N/mm² Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm², FP-b Współczynnik przpuszczalności pary wodnej:5/20 Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,47/0,54 Zużycie: ~ 1,6 kg/m² /mm Temperatura stosowania i podłoża: od +5 á +25 oC Czas zużycia: ok. 2h Produkt posiada Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol ZS-06 Biała cementowa zaprawa szpachlowa 25 kg.

 • [CERESIT]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Hydroizolacje, materiały uszczelniające

  Cena za opakowanie Dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych Zastosowanie: Powłoka Ceresit CR 166 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania... Pełen opis produktu 'CERESIT ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA CR 166' »

  Cena za opakowanie Dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych Zastosowanie: Powłoka Ceresit CR 166 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nie zasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych, konstrukcji zagłębionych w gruncie, zbiorników w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnętrz basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną) o głębokości do 20 m. Powłoka CR 166 jest odporna na parcie negatywne. Elastyczność CR 166 zapewnia krycie rys o szerokości do 0,5 mm. Zaprawa opóźnia proces karbonizacji i stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed warunkami atmosferycznymi. Bezpośrednio na niej można wykonywać posadzki i tynki nie zawierające gipsu albo mocować płytki ceramiczne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dane techniczne: - Składnik A – worki 24 kg, - Składnik B – kanistry 8 l, - Baza: składnik A -mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami; składnik B wodna dyspersja polimerów, - Proporcje mieszania: 24 kg składnika A na10 l składnika B lub ok. 7 części wagowych składnika A na 3 części składnika B, - Temperatura stosowania: od +5 st. C do +25 st. C, - Czas zużycia: do 1 godz., - Ruch pieszy: po 3 dniach, - Maksymalne naprężenia rozciągające: ? 0,6 MPa, - Przyczepność: ? 0,8 MPa, - Odporność na powstawanie rys podłoża: ? 0,5 mm, -Wydłużenie względne przy zerwaniu: ? 18% - zużycie: ok. 3,0 – 5,0 kg/m2 w zależności od grubości powłoki, - Wyrób posiada atest Państwowego Zakładu Higieny HK/W/0291/01/98 na kontakt z wodą do picia, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005 oraz aprobatę techniczną IBDiM AT/2003-04-1471 w zestawie materiałów do napraw i zabezpieczenia powierzchni betonowych Ceresit PCC. Uwaga! Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o CERESIT ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA CR 166

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Kleje do płytek, glazury, terakoty, kamienia

  zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno... Pełen opis produktu 'Cekol C-14 Biała Elastyczna Zaprawa Klejąca do Marmuru i Kamienia 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL C-14 stosuje się do przyklejania płyt marmurowych, kamiennych do cegły, betonu, gazobetonu, bloczków keramzytowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych. CEKOL C-14 nadaje się również do przyklejania płytek ceramicznych. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL C-14 jest suchą mieszanką wysokiej jakości białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących zapewniających dobrą przyczepność oraz dużą odporność na spływanie. Może być stosowany w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. CEKOL C-14 jest elastyczną, mrozo- i wodoodporną oraz odporną na podgrzewanie zaprawą klejącą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może być stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) zaleca się zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. W przypadku nierówności posadzek zalecamy wylewkę samoniwelującą CEKOL L-01. WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości zimnej wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanieść na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości ok. 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachlą. Układać płyty dokładnie dociskając. W przypadku klejenia na tarasach lub miejscach narażonych na podciekanie wodą klej należy stosować na całej powierzchni podłoża klejąc okładzinę metodą dwustronną, tak aby przestrzeń pod płytą była w 100 % wypełniona klejem. Płytki należy przyklejać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na podłoże. Położenie płytek można korygować w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN-12004 typ C2T Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm2 Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm2 Spływ: ≤ 0,5 mm Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku Czas otwarty: ≥ 20 minut Czas korygowania płytek: ≥ 10 minut Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny wtemperaturze 18ÂşC Wydajność: ok. 3 kg/m² przy pacy o zębach 6 mm Grubość warstwy: 3 do 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5ÂşC do + 25ÂşC Reakcja na ogień: A1/A1 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol C-14 Biała Elastyczna Zaprawa Klejąca do Marmuru i Kamienia 25 kg.

 • [SOPRO]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  Sopro FF 450 Elastyczna zaprawa klejowa / 25 kg Materiały Budowlane Gliwice Pełen opis produktu 'Sopro FF 450 Elastyczna zaprawa klejowa / 25 kg' »

  Sopro FF 450 Elastyczna zaprawa klejowa / 25 kg Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sopro FF 450 Elastyczna zaprawa klejowa / 25 kg

 • [SOPRO]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała / 25 kg Materiały Budowlane Gliwice

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała / 25 kg

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  za pomocą mieszadła kubełkowego. Należy wsypywać proszek do wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym... Pełen opis produktu 'Cekol ZW-04 Zaprawa wyrównująca 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-04 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. CEKOL ZW-04 służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-04 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych. Do wykonywania posadzek można również zastosować zaprawy np. CEKOL ZP-03 lub wylewkę samoniwelującą CEKOL L-01. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL ZW-04 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa. Maksymalna wielkość ziarna 3 mm. Jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-04 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-04 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu lub gazobetonu. W przypadku betonu starego trudno naprawialnego można ją stosować wraz z masą sczepną CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją). WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubełkowego. Należy wsypywać proszek do wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych. Układanie płytek można rozpocząć po około 48 godzinach. Wykładziny podłogowe, posadzki podłogowe, parkiety, panele można układać po wyschnięciu do wilgotności 2 %. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C25-F5 Proporcje mieszanki: 4,0 do 5,0 l wody na 25 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie około 1,5 mm na grubości warstwy na dobę Wydajność: około 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy Minimalna grubość warstwy: 3 mm Maksymalna grubość warstwy: 50 mm Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do +25 st.C Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2 Reakcja na ogień: A1fl Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol ZW-04 Zaprawa wyrównująca 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  za pomocą mieszadła kubełkowego. Należy wsypywać proszek do wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym... Pełen opis produktu 'Cekol ZW-04 Zaprawa wyrównująca 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZW-04 jest zaprawą służącą do uzupełniania ubytków i wyrównywania powierzchni ścian i podłóg. CEKOL ZW-04 służy również jako materiał do wykonywania podkładu podłogowego. Zastosowanie zaprawy CEKOL ZW-04 jako podkład zmniejsza zużycie zapraw klejących i wylewek samoniwelujących przy pracach remontowych i wykończeniowych. Do wykonywania posadzek można również zastosować zaprawy np. CEKOL ZP-03 lub wylewkę samoniwelującą CEKOL L-01. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL ZW-04 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa. Maksymalna wielkość ziarna 3 mm. Jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. CEKOL ZW-04 jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu, absolutnie nieszkodliwym. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Podłoże zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. Zaprawę wyrównującą CEKOL ZW-04 stosuje się na podłożach z muru ceglanego, betonu lub gazobetonu. W przypadku betonu starego trudno naprawialnego można ją stosować wraz z masą sczepną CEKOL T-60-A (CEKOL T-60-A stosować zgodnie z instrukcją). WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,16 do 0,20 litra wody na 1 kg suchego proszku i dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła kubełkowego. Należy wsypywać proszek do wody. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez 2 godziny. W przypadku gęstnienia w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Na przygotowane, zagruntowane podłoże zaprawę nanosić za pomocą kielni lub gładkiej stalowej pacy. Jednorazowo masę można nakładać do grubości około 5 cm. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych. Układanie płytek można rozpocząć po około 48 godzinach. Wykładziny podłogowe, posadzki podłogowe, parkiety, panele można układać po wyschnięciu do wilgotności 2 %. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 13813 CT-C25-F5 Proporcje mieszanki: 4,0 do 5,0 l wody na 25 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie około 1,5 mm na grubości warstwy na dobę Wydajność: około 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy Minimalna grubość warstwy: 3 mm Maksymalna grubość warstwy: 50 mm Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do +25 st.C Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2 Reakcja na ogień: A1fl Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol ZW-04 Zaprawa wyrównująca 25 kg.

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  mineralnych i dodatków modyfikujących. Zastosowanie zaprawy do klejenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posiada optymalną wytrzymałość.... Pełen opis produktu 'Cekol ZMC-62 Zaprawa murarska cienkowarstwowa 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL ZMC-62 jest zaprawą murarską służącą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, elewacji i ogrodzeń oraz wszelkich robót murarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków wykonanych z bloczków gazobetonowych, silikatowych oraz elementów ceramicznych metodą cienkowarstwowego klejenia. WŁAŚCIWOŚCl: CEKOL ZMC-62 jest fabrycznie wytwarzaną suchą mieszanką cementu, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących. Zastosowanie zaprawy do klejenia metodą cienkowarstwową minimalizuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawa jest łatwa w użyciu i posiada optymalną wytrzymałość. Zaprawa CEKOL ZMC-62 dostępna jest w kolorze białym i szarym. WYKONANIE: Zaprawę CEKOL ZMC-62 wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji 0,18 do 0,22 litra wody na 1 kg suchego proszku, następnie wymieszać mieszadłem mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na 3 do 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawę CEKOL ZMC-62 należy nakładać ręcznie pacą ząbkowaną lub innym narzędziem zwracając uwagę na dokładne wypełnienie spoin. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, wolne od zatłuszczeń oraz oczyszczone z pyłu i zabrudzeń. DANE TECHNICZNE: Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 998-2 T M15 Proporcje mieszanki: 4,5 do 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny Wydajność: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy Minimalna grubość warstwy: 2 mm Maksymalna grubość warstwy: 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol ZMC-62 Zaprawa murarska cienkowarstwowa 25 kg.

 • [SOPRO]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała / 25 kg Materiały Budowlane Gliwice

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa biała / 25 kg

 • [CERESIT]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  Cena za opakowanie Do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej Zastosowanie: Zaprawa Ceresit CT 87 „2w1” służy do ocieplania... Pełen opis produktu 'CERESIT BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA CT 87 25 KG' »

  Cena za opakowanie Do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej Zastosowanie:Zaprawa Ceresit CT 87 „2w1” służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych lub płyt fasadowych z wełny mineralnej. Zaprawa CT 87 „2w1” służy do wykonywania ochronnej warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków zarówno nowo wznoszonych, jak i oddawanych termorenowacji oraz do mocowania fasadowych płyt izolacji termicznej. Ceresit CT 87 „2w1” jest dodatkowo zbrojona włóknami, a tym samym jeszcze bardziej odporna na powstawanie rys i pęknięć. Zastosowanie CT 87 „2w1” (kolor, powierzchnia oraz modyfikatory organiczne) pozwala na pominięcie procesu przygotowania jej powierzchni poprzez gruntowanie farbami gruntującymi przed aplikacją dowolnych tynków Ceresit. Zawartość specjalnych lekkich wypełniaczy nadaje zaprawie bardziej plastyczną, lekką i homogeniczną konsystencję, łatwiej się ją miesza, nakłada oraz rozprowadza, podnosząc jednocześnie wydajność zaprawy Dane techniczne:- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi i modyfikatorami, - Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3, - Proporcje mieszania: 7,25÷7,75 l wody na 25 kg, - Temperatura stosowania: od +5 st. C do +25 st. C, - Czas zużycia: ok. 2 godz., - Przyczepność: do betonu > 0,6 MPa, do styropianu > 0,1 MPa (rozerwaniew warstwie styropianu), do wełny > 0,05 MPa (rozerwaniew warstwie wełny), - Orientacyjne zużycie: mocowanie płyt styropianowych: ok. 4,0 kg/m2, warstwa zbrojona (na styropianie): ok. 3,0 kg/m2, mocowanie płyt wełny: ok. 4,5 kg/m2, warstwa zbrojona ( na wełnie): ok. 4,0 kg/m2, - Opakowanie: 25 kg, - Ilość na palecie: 42 sztuki, - Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania. Uwaga: Xi, Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o CERESIT BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA CT 87 25 KG

 • [CEKOL]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Gipsy budowlane, gładzie, kleje gipsowe

  w trakcie użycia i eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-09 może być stosowana w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. szpitale, żłobki, przedszkola, zakłady zbiorowego... Pełen opis produktu 'Cekol C-09 Mrozoodporna zaprawa klejąca 25 kg.' »

  ZASTOSOWANIE: CEKOL C-09 jest mrozoodporną i wodoodporną zaprawą klejącą o dobrej przyczepności do podłoża. Jest produktem niezawodnym, wydajnym, łatwym i bardzo wygodnym w użyciu, nietoksycznym w trakcie użycia i eksploatacji. Zaprawa CEKOL C-09 może być stosowana w każdego rodzaju budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (np. szpitale, żłobki, przedszkola, zakłady zbiorowego żywienia itp.). CEKOL C-09 stosuje się do przyklejania płytek ceramicznych i kamiennych do cegły, betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, łączenia elementów budowlanych np. cegieł. Zaprawa CEKOL C-09 nadaje się do wyrównywania powierzchni i szpachlowania. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę należy stosować na całej powierzchni podłoża. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z podłożem należy usunąć. Płytki przeznaczone do klejenia należy dokładnie odkurzyć i oczyścić z wszelkich nalotów. Uwagi: 1) Podłoża silnie chłonące (np. gazobeton) należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80. 2) Zniszczone posadzki, rampy i inne podłoża o znacznych ubytkach i uszkodzeniach lub z innych powodów wymagające wyrównania i wypoziomowania należy wyrównać wylewką samoniwelującą CEKOL L-01 lub zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04. 3) W przypadku użycia płytek niskiej jakości (wysoko nasiąkliwych), nanieść cienką warstwę zaprawy klejącej na spodnią stronę płytki. 4) Przy zastosowaniu na zewnątrz płytki należy kleić ciągłą warstwą nanosząc klej zarówno na podłoże oraz na spodnią stronę płytki. WYKONANIE: Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej, gęstej masy, stosując 0,20 do 0,25 litra wody na 1 kg suchego proszku. Następnie odczekać ok. 3 minut i jeszcze raz dokładnie wymieszać. Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą 3 do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub zębatą szpachelką (stalową nierdzewną lub plastikową). Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy na podłoże. Po przyklejeniu płytek w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia. Czas zużycia kleju od chwili zmieszania z wodą wynosi około 3 godzin. Po całkowitym związaniu można przystąpić do spoinowania przyklejonych płytek. Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN-12004 typ C1 Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm2 Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm2 Przyczepność po stęrzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm2 Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku Czas otwarty: ≥ 20 minut Czas korygowania płytek: ≥ 10 minut Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 18ÂşC Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm Grubość warstwy: 3 do 5 mm Temperatura wykonywania prac: + 5ÂşC do + 25ÂşC Reakcja na ogień: A1/A1 Produkt posiada: Atest PZH Materiały Budowlane Gliwice
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cekol C-09 Mrozoodporna zaprawa klejąca 25 kg.

 • [SOPRO]

  Kategoria: Matbud Kategorie > CHEMIA BUDOWLANA > Zaprawy budowlane, tynki

  Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa / 25 kg Materiały Budowlane Gliwice

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sopro No.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejowa / 25 kg


ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, info-system ii, kosbud, majster-pol, weber deitermann, ceresit, genderka, termo organika, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 705
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bigremont.com.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.10.2015
dulux, altax, graphite, karwel, nobiles, invena, sadolin, beckers, tikkurila, domino
Produkty w ofercie: 7482
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Askot Kraków

Systemy, kominowe, kominki, dachy oraz chemia budowlana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.02.2012
mk Ĺťary, kominus, stalco, leier, schiedel, dekoral, parkanex, sopro, crh lhl klinkier, roben
Produkty w ofercie: 18277
Promocje: 407
Wysyłka do 3 dni: 10258
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

sklep.transpal.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 08.04.2016
Produkty w ofercie: 27347
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MatBud.pl

Materiały ogólnobudowlane oraz maszyny i narzędzia wykorzystywane w budownictwie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.02.2008
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

TDB24.pl

Artykuły budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.08.2014
protekt, elko-bis, bhp, soudal, kabe, flex, okpol, mdm, k&j&g, top kraft
Produkty w ofercie: 671
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 310
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MATBUD

Materiały budowlane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.05.2012
roca, paradyĹť grupa, opoczno, nowa gala, cerrol, cersanit, paradyĹť kwadro, domino, soudal, polcolorit
Produkty w ofercie: 8494
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Budowlaniec

Wykończeniowe materiały budowlane ze szczególnym uwzględnieniem chemii budowlanej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.10.2013
dekoral, dulux, dufa, Śnieżka, atlas, drewnochron, wałek, pędzel, taśma, sbs-sim
Produkty w ofercie: 1050
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dombod-Bis

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.06.2015
nela-one, klinkier przysucha, bruk-bet, cerrad, proform, pro, stegu, stones, dakamastone, lode
Produkty w ofercie: 2072
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 2
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

eplytki.pl

Płytki ceramiczne, ceramika łazienkowa, baterie oraz chemia budowlana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2006
brak danych, paradyŻ, sanplast, opoczno, polcolorit, nowa gala, cersanit, tubĄdzin, sanitec koŁo, tubĄdzin domino
Produkty w ofercie: 23926
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 942
Opinie neutralne: 23
Opinie negatywne: 6