Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [LexisNexis]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  W opracowaniu przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy, z jakimi mogą się spotkać podmioty odpowiedzialne za sporządzanie projektów oraz uchwalanie regulaminów, wraz z próbą... Pełen opis produktu 'Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie' »

  W opracowaniu przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy, z jakimi mogą się spotkać podmioty odpowiedzialne za sporządzanie projektów oraz uchwalanie regulaminów, wraz z próbą ich rozwiązania w postaci propozycji brzmienia poszczególnych przepisów regulaminów. Na podstawie tych przykładów Czytelnik może opracować własną wersję regulaminów z uwzględnieniem specyfiki sytuacji danej gminy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie

 • [LexisNexis]

  Kategoria: prawo administracyjne, budżetówka, samorząd

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie w specjalistycznym... Pełen opis produktu 'Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  80,10 zł
  89,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w... Pełen opis produktu 'Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków' »

  W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych, powszechnych oraz organów administracji, a także literaturę przedmiotu. Zaprezentowano praktyczne funkcjonowanie komentowanych regulacji, w szczególności w zakresie realizacji zadań przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, organy gminy, jak również w zakresie uprawnień odbiorców usług.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:? zasad świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym standardy i normy wód oraz ścieków,? funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności i ustalanie taryf,? przepisów karnych i nakładania kar pieniężnych.Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym prawników praktykujących w dziedzinach związanych z materialnym prawem administracyjnym, samorządowym oraz środowiskowym, przede wszystkim dla radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla pracowników administracji, a także dla sędziów orzekających w postępowaniach cywilnych, sądowo-administracyjnych i karnych. Zainteresuje również pracowników naukowych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z usługami użyteczności publicznej, materialnym prawem administracyjnym, ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz studentów prawa, administracji i ochrony środowiska....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów... Pełen opis produktu 'Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz' »

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Autorzy dokonali analizy poglądów wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  Książka zawiera klauzule umowne niezbędne do prawidłowego sporządzenia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Opracowanie szeroko traktuje o aspektach... Pełen opis produktu 'Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków' »

  Książka zawiera klauzule umowne niezbędne do prawidłowego sporządzenia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Opracowanie szeroko traktuje o aspektach podmiotowych i przedmiotowych umowy ze szczególnym uwypukleniem praw i obowiązków stron.Autor obszernie omawia problematykę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ? także w świetle przepisów konstytucyjnych, prawa ochrony środowiska, ochrony konsumenta itd. Książka przeznaczona jest głównie dla praktyków ? przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, właścicieli nieruchomości, odbiorców usług, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, jednostek samorządu terytorialnego itp.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Administracja. Samorząd terytorialnyWysyłka: od ręki

  W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w... Pełen opis produktu 'Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków' »

  W komentarzu w sposób przejrzysty i kompleksowy przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w oparciu o dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych, powszechnych oraz organów administracji, a także literaturę przedmiotu. Zaprezentowano praktyczne funkcjonowanie komentowanych regulacji, w szczególności w zakresie realizacji zadań przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, organy gminy, jak również w zakresie uprawnień odbiorców usług.W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące:? zasad świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym standardy i normy wód oraz ścieków,? funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności i ustalanie taryf,? przepisów karnych i nakładania kar pieniężnych.Książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym prawników praktykujących w dziedzinach związanych z materialnym prawem administracyjnym, samorządowym oraz środowiskowym, przede wszystkim dla radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatnym źródłem wiedzy dla pracowników administracji, a także dla sędziów orzekających w postępowaniach cywilnych, sądowo-administracyjnych i karnych. Zainteresuje również pracowników naukowych specjalizujących się w zagadnieniach związanych z usługami użyteczności publicznej, materialnym prawem administracyjnym, ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz studentów prawa, administracji i ochrony środowiska.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • [Wydawnictwo SGGW]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  , określa się zapotrzebowanie na wodę dla pewnego okresu perspektywicznego, stosując prognozowanie krótkoterminowe (od roku do 5 lat), średnioterminowe (od 5 do 20 lat) i długoterminowe... Pełen opis produktu 'Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków' »

  Wybudowany system wodociągowy z reguły funkcjonuje przez kilkadziesiąt lat, ponieważ jest to inwestycja bardzo kosztowna. W związku z tym system ten w danej miejscowości musi zaspokajać potrzeby wodne poszczególnych grup odbiorców w określonym czasie i mieć możliwość rozbudowy w zależności od dalszego kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego tej miejscowości. Projektując system wodociągowy, określa się zapotrzebowanie na wodę dla pewnego okresu perspektywicznego, stosując prognozowanie krótkoterminowe (od roku do 5 lat), średnioterminowe (od 5 do 20 lat) i długoterminowe (powyżej 20 lat). Zapotrzebowanie na wodę w miejscowościach określa się na podstawie jednostkowych norm zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych grup odbiorców (Rozp. MI 2002), na przykład dla jednego mieszkańca, dla jednej sztuki zwierzęcia, na jednostkę produkcji, i współczynników nierównomierności rozbioru wody. Jednostkowe normy zapotrzebowania na wodę zależą przede wszystkim od następujących czynników: - wyposażenia mieszkań, ferm i budynków inwentarskich w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, - przyzwyczajeń, standardu życia i pracy ludzi oraz ich poziomu kulturowego, - rodzaju mieszkań oraz zastosowanego systemu kanalizacji, - wielkości, ilości, rodzaju i stopnia koncentracji zakładów pracy, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów usługowych i użyteczności publicznej, - wielkości, ilości, rodzaju i stopnia koncentracji ferm i budynków inwentarskich, - warunków klimatycznych w danym regionie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych... Pełen opis produktu 'Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków' »

  Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono m.in.:• rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf,• determinanty kształtowania cen usług w warunkach monopolu naturalnego• diagnozę stanu rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,• ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w księgach rachunkowych,• koszty działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,• wpływ wdrożenia budżetowania na rachunek kosztów przedsiębiorstwa,• rachunki wyników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem rodzajów działalności oraz wyodrębnionych kosztów istotnych procesów.Autor wykorzystał swoje bogate doświadczenia w opracowywaniu zakładowych planów kont oraz wdrażaniu systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • [wolters kluwer polska]

  Kategoria: Książki naukowe>Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów... Pełen opis produktu 'Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz' »

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Autorzy dokonali analizy poglądów wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz

 • [wolters kluwer]

  Kategoria: Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: od ręki

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów... Pełen opis produktu 'Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz' »

  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest wyjaśnienie licznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy dotyczących m.in. koncepcji i roli przedsiębiorstwa na tle zadań gminy, regulaminu świadczenia usług, stosowania taryf w odniesieniu do usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Autorzy dokonali analizy poglądów wyrażonych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowym....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: prawo cywilne i rodzinne, postępowanie cywilne

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - książki dla praktykówWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Komentarz


Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, -, zielona sowa, helion, znak, c.h. beck, lektorklett, skrzat
Produkty w ofercie: 118700
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 118700
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0