Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Kategoria: Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawczeWysyłka: od ręki

  Problematyka zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest stale obecna w zapytaniach, wnioskach o opinie prawne i prośbach o interpretacje przepisów. Należy zauważyć, że fundusz... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej' »

  Problematyka zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest stale obecna w zapytaniach, wnioskach o opinie prawne i prośbach o interpretacje przepisów. Należy zauważyć, że fundusz socjalny jest często błędnie pojmowany jako źródło dodatkowych przychodów pracowników. Uważa się, że wszyscy powinni partycypować w jego konsumowaniu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Kategoria: Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawczeWysyłka: od ręki

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej' »

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierowanych do autora.Pokazuje to, że temat ten jest żywy i stale obecny w funkcjonowaniu organizacji związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w rzeczywistości szkół i placówek oświatowych.Liczymy na to, że publikacja, podobnie jak poprzednie, będzie miała wymiar praktyczny i pomoże w zrozumieniu materii działalności socjalnej pracodawców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych konkretyzują prowadzenie działalności socjalnej oraz przyznawania pracownikom świadczeń bytowych,... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komentarz' »

  Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych konkretyzują prowadzenie działalności socjalnej oraz przyznawania pracownikom świadczeń bytowych, socjalnych i kulturalnych przez pracodawców Prezentowany komentarz przedstawia poszczególne instytucje i zagadnienia istotne w działalności socjalnej pracodawców. W komentarzu omówiono: - zasady tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - kryteria rezygnacji z utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, - wypłaty świadczeń urlopowych, - skutki finansowe udzielenia pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (podatkowe, ubezpieczeniowe). Komentarz uwzględnia w szerokim zakresie interpretacje Urzędów Skarbowych oraz orzecznictwo sądów. Ponadto opracowanie obejmuje zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, m.in. zmiany związane z wprowadzeniem nowej ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych, która wchodzi w życie 1.01.2011 r. oraz ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, która definiuje prace w szczególnych warunkach oraz prace o szczególnym charakterze. W komentarzu zamieszczono również praktyczne rozwiązania dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników przy tworzeniu regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Komentarz

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Ró?ne

  Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.' »

  Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. W opracowaniu przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zagadnienia dotyczące: - obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego, - ustalania i treści regulaminu ZFŚS, - relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego, - sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, - środków ochrony prawnej, - powstania i zakończenia działalności funduszu. Rozważania zaprezentowane w pracy poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • [INFOR]

  Kategoria: CzasopismaWysyłka: od ręki

  Problematyka działalności socjalnej dotyka w praktyce każdego pracodawcę - nawet jeżeli nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pojęcie działalności socjalnej... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - regulaminy i procedury' »

  Problematyka działalności socjalnej dotyka w praktyce każdego pracodawcę - nawet jeżeli nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pojęcie działalności socjalnej nie jest bowiem przypisane wyłącznie do działań finansowych z zfśs.Jednym z kluczowych pytań, na które odpowiadamy w publikacji, jest właśnie to, który pracodawca ma obecnie obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - regulaminy i procedury

 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Pedagogika. Oświata i szkolnictwo/Oświata. Szkoły. Organizacje wychowawcze
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo pracyWysyłka: od ręki

  Komentarz szczegółowo i całościowo prezentuje problematykę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówiono w nim nie tylko podstawowe dla tej problematyki akty prawne, jak... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz' »

  Komentarz szczegółowo i całościowo prezentuje problematykę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Omówiono w nim nie tylko podstawowe dla tej problematyki akty prawne, jak ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i rozporządzenia wykonawcze, lecz również te źródła prawa, które w praktyce administrowania funduszem mają nie mniej kluczowe znaczenie, czyli ustawę o związkach zawodowych czy przepisy dotyczące ubezpieczeniach społecznych i kompetencji ZUS. W komentarzu przeanalizowano m.in. aktualne stanowisko ZUS w zakresie funduszu oraz kwestie związane z kontrolowaniem pracodawców i ewentualnymi odwołaniami od decyzji ZUS włączających świadczenia socjalne do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Komentarz przedstawia aspekty proceduralne sporów z ZUS, zarówno administracyjne, jak i cywilne, w tym problematykę rozkładu ciężaru dowodu.Autor prezentuje nowe spojrzenie na kwestie funduszu, w szczególności na konieczność stosowania kryteriów socjalnych, ich wzajemną relację oraz rozumienie poszczególnych kryteriów, w tym najbardziej problematycznego kryterium sytuacji materialnej. Porusza kwestie nieomawiane szerzej w doktrynie i orzecznictwie, takie jak komplementarność, pakietowość i nieroszczeniowość świadczeń socjalnych, dopuszczalność stosowania kryteriów niesocjalnych, możliwość zawieszenia funduszu czy dopuszczalność zautomatyzowanego przyznawania świadczeń socjalnych. Komentarz omawia też relacje pracodawca?organizacje związkowe, w tym kwestie powództw o zwrot środków funduszu, zakresu koniecznych uzgodnień, jak również możliwych roszczeń pracowniczych wobec związków zawodowych niewłaściwie korzystających ze swoich ustawowych uprawnień dotyczących funduszu.Napisany przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem komentarz bazuje na orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Poddaje krytycznej analizie orzecznictwo i doktrynę, wskazując rozwiązania, które nie tylko będą zgodne z ustawą, lecz także będą zrozumiałe i wykonalne dla podmiotów na co dzień mających do czynienia z przepisami dotyczącymi funduszu, tj. pracodawców, ich partnerów społecznych i pracowników.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo ubezpieczeń społecznychWysyłka: od ręki

  Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych' »

  Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu.W opracowaniu przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zagadnienia dotyczące:- obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego,- ustalania i treści regulaminu ZFŚS,- relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego,- sposobów wykazywania kryteriów socjalnych,- środków ochrony prawnej,- powstania i zakończenia działalności funduszu.Rozważania zaprezentowane w pracy poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • [INFOR]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  ZFŚS 8.1. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej 8.2. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego 9. Preliminarz ZFŚS 10. Świadczenie urlopowe 10.1. Świadczenie urlopowe wypłacane... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego' »

  1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładachbudżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego2. Odpis podstawowy na ZFŚS 2.1. Przeciętna liczba zatrudnionych – wszystkie jednostki zobowiązanedo tworzenia funduszu 2.2. Przeciętna liczba zatrudnionych – zasady szczególne obowiązujące w oświatowychjednostkach organizacyjnych3. Odpisy na ZFŚS naliczane na emerytów i rencistów 3.1. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady obowiązującewszystkie jednostki zobowiązane do tworzenia funduszu 3.2. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady szczególneobowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych4. Jedność ZFŚS tworzonego z różnych odpisów 5. Obowiązek gromadzenia środków ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym 6. Zasady i terminy przekazywania środków z tytułu odpisówna rachunek bankowy ZFŚS 7. Administrowanie ZFŚS 8. Ustalanie i zmiany planu finansowego wydatków w zakresie odpisów na ZFŚS 8.1. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej 8.2. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego 9. Preliminarz ZFŚS 10. Świadczenie urlopowe 10.1. Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS 10.2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 11. Dokumentowanie i ewidencja księgowa operacji związanych z tworzeniemi rozdysponowaniem ZFŚS11.1. Zasady sporządzania dokumentów księgowych będących podstawą ustaleniaplanowanego i skorygowanego odpisu na ZFŚS 11.2. Kontrola zarządcza w obszarze rozdysponowania środków ZFŚS 11.2.1. Krąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 11.2.2. Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS i ustalania ich wysokości 11.2.3. Kierunki wydatkowania środków 11.2.4. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o ZFŚS 11.3. Ewidencja i inwentaryzacja aktywów i pasywów związanych z prowadzeniemdziałalności socjalnej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego

 • [HR Services]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  podatkowych. Autorzy przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2010.' »

  Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Wznowione i znacznie rozszerzone wydanie książki z 2009 roku. Książka zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym: * kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia, * jakie są alternatywne formy działalności socjalnej, * kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane * kiedy i jaki wpływ mają świadczenia z Funduszu na podatek VAT płacony przez pracodawcę. Dodatkowo książka zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Autorzy przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma bezwzględny obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy - zarówno podatkiem dochodowym jak i VAT. Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. Autorzy przedstawili najczęściej popełniane błędy i sposoby ich uniknięcia. W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2010.

 • [HR Services]

  Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie/Finanse

  odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe. Księgarnia Ekonomiczna poleca Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2015 Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015.' »

  Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na kwiecień 2015 rok. Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym: - kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia, - jakie są alternatywne formy działalności socjalnej, - kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane Dodatkowo książka o funduszu świadczeń zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Cieślak Monika przedstawia wyczerpujące omówienie kwestii związanych z ZFŚS na 2015 rok. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy. Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. Autorzy przedstawili najczęściej popełniane błędy i sposoby ich uniknięcia. W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe. Księgarnia Ekonomiczna poleca Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2015
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2015.

 • [Wydawnictwo Ubezpieczeń]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Tekst dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szczegółowo wyjaśnia, którzy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia funduszu i czy ewentualnie mogą z jego utworzenia... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych' »

  Tekst dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szczegółowo wyjaśnia, którzy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia funduszu i czy ewentualnie mogą z jego utworzenia zrezygnować. Na przykładach przedstawiony został bardzo dokładnie sposób odprowadzania przez pracodawcę odpisów na fundusz, które stanowią jego podstawowy dochód. Ponadto opisane zostały kryteria oraz rodzaje świadczeń, jakie można przyznać z funduszu. Autor wskazuje także przypadki szczególnych regulacji dotyczących funduszu świadczeń socjalnych oraz przedstawia podstawowe z naruszeń przepisów dotyczących funduszu. Niewątpliwie rozpoczęcie prowadzenia działalności socjalnej ułatwi zamieszczony na końcu wzór regulaminu funduszu, który musi stworzyć każdy pracodawca decydujący się na jego utworzenie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej Autor - Krzysztof Stradomski Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej - Krzysztof Stradomski' »

  Opis - Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiającesię w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierowanych do autora. Pokazuje to, że temat ten jest żywy i stale obecny w funkcjonowaniu organizacji związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w rzeczywistości szkół i placówek oświatowych. Liczymy na to, że publikacja, podobnie jak poprzednie, będzie miała wymiar praktyczny i pomoże w zrozumieniu materii działalności socjalnej pracodawców. Nazwa - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej Autor - Krzysztof Stradomski Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kod ISBN - 9788371733222 Kod EAN - 9788371733222 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 15.0x20.0cm Ilość stron - 56 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej - Krzysztof Stradomski

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  zrozumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Nazwa - Zakładowy Fundusz Świadczeń... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Piotr Prusinowski' »

  Opis - Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu. Rozważania zaprezentowane w pracy poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Nazwa - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Autor - Piotr Prusinowski Oprawa - Twarda Wydawca - Wolters Kluwer Kod ISBN - 9788326495786 Kod EAN - 9788326495786 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 17.5x24.5cm Ilość stron - 264 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-12-16
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Piotr Prusinowski

 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Oddajemy W Państwa Ręce Drugie Wydanie Publikacji Poświęconej Problematyce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Uzupełnione O Najnowsze Trendy Pojawiające Się W Literaturze... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych W Szkole I Placówce Oświatowej' »

  Oddajemy W Państwa Ręce Drugie Wydanie Publikacji Poświęconej Problematyce Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Uzupełnione O Najnowsze Trendy Pojawiające Się W Literaturze Tematu Oraz O Kwestie Poruszane W Licznych Zapytaniach Kierowanych Do Auto
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych W Szkole I Placówce Oświatowej

 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiającesię w literaturze... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...' »

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiającesię w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierowanych do autora.Pokazuje to, że temat ten jest żywy i stale obecny w funkcjonowaniu organizacji związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w rzeczywistości szkół i placówek oświatowych.Liczymy na to, że publikacja, podobnie jak poprzednie, będzie miała wymiar praktyczny i pomoże w zrozumieniu materii działalności socjalnej pracodawców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych...

 • [ODDK]

  Kategoria: prawo pracy, kadry, ZUS, BHP

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzenie, wydatkowanie środków, regulamin, ewidencja księgowa w specjalistycznym sklepie... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzenie, wydatkowanie środków, regulamin, ewidencja księgowa' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzenie, wydatkowanie środków, regulamin, ewidencja księgowa w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tworzenie, wydatkowanie środków, regulamin, ewidencja księgowa

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: podatki

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagadnienia podatkowe w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagadnienia podatkowe' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagadnienia podatkowe w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagadnienia podatkowe

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sklepie internetowym mkebooki.pl

  Powiększ zdjęcie

  39,00 zł
  43,00 zł

  [MK EBOOKI]

  Kategoria: POZOSTAŁE

  Tytuł:    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  Liczba stron:  82,  Wysyłka:   gratis (poczta elektroniczna e-mail),  Język publikacji:   polski,  Literatura:  ... Pełen opis produktu 'Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych' »

  Tytuł:  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  Liczba stron:  82,  Wysyłka:  gratis (poczta elektroniczna e-mail),  Język publikacji:  polski,  Literatura:  tak,  Przypisy:  tak,  Format:  publikacja w formacie pliku PDF, do czytania na ekranie monitora za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader, tekst można również kopiować do dowolnego edytora tekstu, np. Worda. ========================================================================= Opis             Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalny fundusz tworzony przez pracodawców na finansowanie działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.               ZFŚS tworzony jest przez pracodawcę zawsze wówczas, gdy liczba pracowników przekracza 20 (w przeliczeniu na pełne etaty). Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób może, ale nie musi utworzyć ZFŚS. Zmiany w zatrudnieniu w ciągu roku nie mają wpływu na zniesienie funduszu tylko na wysokość odpisów na fundusz.              Środki z funduszu przeznaczone są na działalność socjalną (na rzecz osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami oraz ich rodziny, mogą to być również inne osoby określone w regulaminie funduszu, np. wychowankowie domów dziecka), a także na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych (np. sanatoria, ośrodki wczasowe, kolonijne, żłobki, przedszkola). Środki pieniężne przeznaczone na cele Funduszu gromadzone są przez pracodawcę na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym, wpłacane w terminach oraz wydatkowane na cele określone przez przepisy.               Zasady tworzenia przez pracodawców Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania jego środkami określa Ustawa z 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy będący jednostkami organizacyjnymi, które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.               Z kolei pracodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku kalendarzowego pierwszy odpis na fundusz dokonują od 1 stycznia nadchodzącego roku kalendarzowego. Pracodawca zobligowany jest utworzyć fundusz w trakcie roku tylko wówczas, gdy rozpoczęcie działalności nastąpiło w drodze przejęcia, podziału, połączenia lub komercjalizacji wraz z przejęciem pracowników.               Pracodawca może dokonać zniesienia obowiązku utworzenia funduszu po konsultacji z pracownikami. Treść postanowienia należy wprowadzić do układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania bądź, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem ani regulaminem, poprzez poinformowanie pracowników w 1 miesiącu danego roku kalendarzowego (podobnie postępuje się w przypadku zmniejszenia składek na fundusz).               Pracodawca, który nie zdecyduje się na utworzenie ZFŚS ma obowiązek wypłacać świadczenia urlopowe (jest to forma rekompensaty dla pracowników na pokrycie wydatków związanych z wypoczynkiem). Prawo do takiego świadczenia mają pracownicy, którzy korzystają z urlopu w wymiarze, co najmniej 14 dni kalendarzowych. Odpis ten stanowi ok. 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w zeszłym roku (lub z drugiej połowy poprzedniego roku, gdy to wynagrodzenie było wyższe). Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają prawo do świadczenia urlopowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pracownik otrzymuje świadczenie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu.               Pracodawcy często uważają obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za zbytnią ingerencję państwa w sferę gospodarki jednak wraz z dostosowywaniem prawa pracy do wymogów Unii Europejskiej będzie się to zmieniać podobnie jak obowiązek świadczeń socjalnych pracodawców wobec pracowników. =========================================================================Spis treściWYKAZ SKRÓTÓWWSTĘPROZDZIAŁ  I. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH INSTRUMENTEM REALIZACJI PODSTAWOWEJ ZASADY PRAWA PRACY – UWAGI WPROWADZAJĄCEROZDZIAŁ  II. TWORZENIE I FINANSOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.1. Pracodawcy tworzący Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.2. Finansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychROZDZIAŁ  III. ZAKRES PODMIOTOWY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM 3.1. Zakres podmiotowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3.3. Rodzaje potrzeb socjalnych zaspokajanych przez fundusz 3.4. Udział związków zawodowych w gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń SocjalnychROZDZIAŁ  IV. SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCHZAKOŃCZENIEBIBLIOGRAFIAWYKAZ SKRÓTÓW PRAWNYCHWYKAZ ORZECZNICTWA
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • [Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze... Pełen opis produktu 'Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej [Stradomski Krzysztof]' »

  Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych, uzupełnione o najnowsze trendy pojawiające się w literaturze tematu oraz o kwestie poruszane w licznych zapytaniach kierowanych do autora. Pokazuje to, że temat ten jest żywy i stale obecny w funkcjonowaniu organizacji związkowych Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz w rzeczywistości szkół i placówek oświatowych. Liczymy na to, że publikacja, podobnie jak poprzednie, będzie miała wymiar praktyczny i pomoże w zrozumieniu materii działalności socjalnej pracodawców. ISBN: 9788371733222 Kod paskowy: 9788371733222 Autorzy: Stradomski Krzysztof Wydanie: 2 Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 20427 Miejscowość: Kielce Liczba stron: 52 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 15.0x20.0cm Głębokość (mm): 4 Waga: 0.078 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole i placówce oświatowej [Stradomski Krzysztof]


Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, wolters kluwer, -, wilga, znak
Produkty w ofercie: 147175
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147175
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

mkebooki.pl

Ebooki z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, bankowości i inne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.09.2013
mk ebooki
Produkty w ofercie: 103
Promocje: 14
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, saga, harlequin, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, uniwersytet Śląski, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 125493
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1