Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo pracyWysyłka: od ręki

  Stan prawny: 1 stycznia 2013 rokuhasła w nawiasach kwadratowychprzypisy z opisem poszczególnych zmianindeks rzeczowypogrubienie ostatnich zmian

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kodeks pracy oraz ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z wprowadzeniem

 • [ODDK]

  Kategoria: inne/oświata, szkolnictwo

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Wzory pism z komentarzem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada... Pełen opis produktu 'Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Wzory pism z komentarzem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r.' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Wzory pism z komentarzem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczycieli. Wzory pism z komentarzem. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  134,10 zł
  149,00 zł

  [c.h. beck]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Prezentowana publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający... Pełen opis produktu 'Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników' »

  Prezentowana publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem.Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest już drugą ustawą regulującą problematykę procedury zwolnień grupowych. Poprzednio obowiązująca ustawa o zwolnieniach grupowych z 1989 r. została uchylona przez polskiego ustawodawcę ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 98/59 w polski porządek prawny, jak również na istotne zmiany w gospodarce wolnorynkowej wpływające na kształt relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.Publikacja została podzielona na trzy części:Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwemCzęść II. Wzory pismCzęść III. Schematy, tabeleW części I – komentarzu praktycznym z orzecznictwem omówione zostały zagadnienia odnoszące się m.in. do: konsultacji ze związkami zawodowymi – obowiązek konsultacji zamiaru przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi; porozumień w kwestii zwolnień – regulowanie zasady przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych u danego pracodawcy; zawiadomień o zwolnieniu grupowym – zawiadomienia przez pracodawcę właściwego powiatowego urzędu pracy i zatwierdzenie przez ten urząd pracy treści porozumienia regulującego procedurę zwolnień grupowych; rozwiązania stosunku pracy a przepisów ochronnych dla pracowników; zwolnień indywidualnych; dopuszczalności wypowiedzeń; odprawy pieniężnej – regulacje dotyczące zasad ustalania jednorazowej odprawy pieniężnej, która stanowić ma swoistą rekompensatę za niezawinioną utratę pracy; ponownego zatrudnienia pracowników – jako wyjątek od ogólnej zasady swobody zawierania umów.Część II. Wzory pism – zawiera zbiór najważniejszych wzorów pism dotyczących prezentowanej tematyki, m.in.: regulamin programu dobrowolnych odejść, wniosek uprawnionego pracownika o przystąpienie do Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy w ramach Programu dobrowolnych odejść, porozumienie w sprawie zastosowanie procedury zwolnień grupowych, porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę, regulamin zwolnień grupowych, rozwiązanie umowy o pracę, sprzeciw Zakładowej Organizacji Związkowej, wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowniczej, zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy, zawiadomienie Urzędu Pracy o wprowadzeniu regulaminu zwolnień grupowych, zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy o pracę.Część III stanowią schematy i tabele w przystępny sposób omawiające zagadnienia dotyczące zwolnień grupowych, m.in.: przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracodawcy, przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy z winy pracownika, ustalenie terminu rozpoczęcia procedury zwolnień grupowych, procedura zwolnień grupowych, sposób obliczenia ilości zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy w którym przeprowadzona jest procedura zwolnień grupowych.Dodatkowo w komentarzu do poszczególnych artykułów znajduje się przegląd najnowszego orzecznictwa tworzącego linie orzecznicze, liczne przykłady oraz wskazówki wyróżnione jako „Ważne dla praktyki”.Celem opracowania jest usystematyzowanie zakresu funkcjonowania prezentowanej tematyki na różnych płaszczyznach oraz uporządkowanie tych zagadnień, które budzą wiele wątpliwości. Formuła komentarzowa pozwala na korzystanie z publikacji w codziennej praktyce prawniczej oraz podczas zawodowych egzaminów prawniczych.Prezentowana publikacja ze względu na swój praktyczny charakter adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Publikacja pomocna będzie także dla studentów i aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz pracodawców, specjalistów ds. kadr oraz pracowników....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Ró?ne

  , rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) 2016.' »

  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych. Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro. Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowy Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) 2016.

 • Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  42,53 zł
  47,25 zł

  [oddk]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  , rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)' »

  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro.Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej:wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowyZbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

 • [ODDK]

  Kategoria: Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Ekonomia > Finanse > Rachunkowość. Księgowość

  , rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)' »

  "Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro, - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek, - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych. Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro. Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowy Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce)."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  : wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze ... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) - Jolanta Chałupczak' »

  Opis - Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro.Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej:wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowyZbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce). Nazwa - Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) Autor - Jolanta Chałupczak Oprawa - Miękka Wydawca - ODDK Kod ISBN - 9788378042792 Kod EAN - 9788378042792 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 21.0x30.0cm Ilość stron - 288 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-01-15
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym) - Jolanta Chałupczak

 • [ODDK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  , rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)' »

  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro.Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej:wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowyZbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

 • [ODDK]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  , rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady... Pełen opis produktu 'Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)' »

  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania.Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. dotyczące m.in. - nowych wzorów sprawozdań dla jednostek małych i jednostek mikro; - zmiany w układzie bilansu i rachunku zysków i strat dla pozostałych jednostek; - likwidację kategorii strat i zysków nadzwyczajnych.Komentarzom do nowych regulacji towarzyszą nowe przykłady i zadania, które pomogą w opanowaniu umiejętności sporządzenia sprawozdania dla jednostek małych i mikro.Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej:wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań).Zagadnienia przedstawione w zbiorze: 1.Majątek przedsiębiorstw 2.Bilans 3.Operacje gospodarcze 4.Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach 5.Dzielenie i łączenie kont 6.Przychody i koszty działalności gospodarczej 7.Ustalanie wyniku ze sprzedaży 8.Wynik finansowyZbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

 • [ODDK]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Finanse/Rachunkowość. Księgowość
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo pracyWysyłka: od ręki

  Niniejszy komentarz to syntetyczne opracowanie trzech ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy.Omówienie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy... Pełen opis produktu 'Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników' »

  Niniejszy komentarz to syntetyczne opracowanie trzech ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy.Omówienie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników poświęcone jest problematyce tzw. zwolnień grupowych. Autorka omawia m.in.: problematykę procedury obowiązkowej konsultacji dotyczącej zwolnień grupowych, instytucję porozumienia między pracodawcą i zakładowymi organizacjami związkowymi, przypadek upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz zagadnienie odpraw pieniężnych.W komentarzu do ustawy o organizacjach pracodawców przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków pracodawców, ich federacji oraz konfederacji. Autorka uwzględniła regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące tej tematyki. Wskazała również na nieścisłości powstałe w trakcie praktycznego stosowania ustawy.Publikacja zawiera także omówienie przepisów ustawy o związkach zawodowych. Prawidłowe ich funkcjonowanie ma znaczenie nie tylko dla zbiorowego prawa pracy, lecz przekłada się także na kształtowanie indywidualnych stosunków pracy. Autorka omawia m.in.: definicję związku zawodowego, problematykę pełnego i ograniczonego prawa koalicji, uprawnienia związków zawodowych, w tym do negocjowania układów i porozumień zbiorowych, zagadnienia związkowej kontroli wynagrodzeń za pracę oraz ochrony stosunku pracy działaczy związkowych.Niniejsze opracowanie, które zostało wzbogacone orzecznictwem sądowym oraz poglądami doktryny, jest wynikiem przemyśleń Autorki oraz sumą doświadczeń zebranych przez lata pracy naukowo-dydaktycznej. Zawiera odesłanie do praktycznych aspektów podjętej tematyki oraz w niezbędnym zakresie sygnalizuje nieścisłości powstałe w trakcie stosowania omawianych przepisów.Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków, działaczy związkowych, członków rad pracowniczych, pracowników zainteresowanych tworzeniem związków zawodowych, pracodawców oraz pracowników Inspekcji Pracy.Dr Maria Bosak ? adwokat, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka opracowań z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 • []

  Kategoria: Medycyna/Onkologia

  Czy słyszałeś kiedyś o chorych na raka, którzy cudownie ozdrowieli? O osobach, które wprawiły w osłupienie lekarzy, którzy nie dawali im więcej niż parę miesięcy życia? O nowotworach, które nagle „znikały”? Kelly... Pełen opis produktu 'Czy można wygrać z rakiem 9 kluczowych zasad wspierania walki z nowotworem' »

  Czy słyszałeś kiedyś o chorych na raka, którzy cudownie ozdrowieli? O osobach, które wprawiły w osłupienie lekarzy, którzy nie dawali im więcej niż parę miesięcy życia? O nowotworach, które nagle „znikały”?Kelly Turner, badaczka i specjalistka w dziedzinie onkologii integracyjnej, zainteresowała się tzw. „spontanicznymi” remisjami raka podczas pisania pracy doktorskiej na uniwersytecie w Berkley. To właśnie wtedy zauważyła,...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Czy można wygrać z rakiem 9 kluczowych zasad wspierania walki z nowotworem

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Prezentowana publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,... Pełen opis produktu 'Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Niedziński Tomasz, Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta' »

  Opis - Prezentowana publikacja to praktyczny komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwracający uwagę na istotne kwestie związane z jej stosowaniem. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest już drugą ustawą regulującą problematykę procedury zwolnień grupowych. Poprzednio obowiązująca ustawa o zwolnieniach grupowych z 1989 r. została uchylona przez polskiego ustawodawcę ze względu na konieczność implementacji przepisów dyrektywy 98/59 w polski porządek prawny, jak również na istotne zmiany w gospodarce wolnorynkowej wpływające na kształt relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nazwa - Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Autor - Niedziński Tomasz, Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325587888 Kod EAN - 9788325587888 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 14.5x20.0cm Ilość stron - 280 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - Niedziński Tomasz, Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta

 • [ODDK]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  0x0045a0ac00000000

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zasady Rachunkowości - Zbiór Zadań Z Rozwiązaniami (Z Suplementem Elektronicznym)

 • [ODDK]

  Kategoria: rachunkowość, finanse, księgowość

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Gospodarka kasowa jednostki budżetowej. Zasady zarządzania środkami pieniężnymi. Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem... Pełen opis produktu 'Gospodarka kasowa jednostki budżetowej. Zasady zarządzania środkami pieniężnymi. Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Gospodarka kasowa jednostki budżetowej. Zasady zarządzania środkami pieniężnymi. Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym) w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gospodarka kasowa jednostki budżetowej. Zasady zarządzania środkami pieniężnymi. Kompletna dokumentacja z instrukcją kasową (z suplementem elektronicznym)

 • [Vivante]

  Kategoria: Zdrowie i urodaWysyłka: od ręki

  nikt nigdy nie badał spontanicznych remisji raka osiągniętych naturalnymi metodami, postanowiła wyruszyć w podróż, poszukując odpowiedzi na pytanie Jak tym pacjentom udało się wygrać z rakie... Pełen opis produktu 'Czy można wygrać z rakiem? 9 kluczowych zasad...' »

  W swoim bestsellerze dr Kelly Turner odkrywa 9 czynników, które mogą prowadzić do radykalnej remisji raka, nawet w przypadkach, w których zawiodła medycyna konwencjonalna. Autorka, po odkryciu, że nikt nigdy nie badał spontanicznych remisji raka osiągniętych naturalnymi metodami, postanowiła wyruszyć w podróż, poszukując odpowiedzi na pytanie Jak tym pacjentom udało się wygrać z rakiem?. Odwiedziła ponad 50 lekarzy, w ponad 10 krajach. Zbadała ok. 1000 przypadków spontanicznych remisji i rozmawiała z wieloma chorymi, którym medycyna konwencjonalna nie dawała nadziei i szans na przeżycie. Po zebraniu i przeanalizowaniu terapii i metod, którymi leczyły się te osoby, wyróżniła 9 czynników wspólnych dla wszystkich metod. Zebrane w jednej publikacji, stanowią uniwersalną drogę do uleczenia nieuleczalnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Czy można wygrać z rakiem? 9 kluczowych zasad...

 • [Seidel-Przywecki]

  Kategoria: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  . Uzasadnienie potrzeby zbiorników i obliczenie pojemności 2. Rodzaje i podział zbiorników 3. Zasady budowlane 4. Zbiorniki w terenie 4.a. murowane z cegły lub kamienia 4.b. betonowe 4.c.... Pełen opis produktu 'Zasady budowy wodociągów - reprint lwowskiego wydania z roku 1914 - okładka jasna' »

  Luksusowy reprint publikacji, wydanej w 1914 roku przez PolitechnikiLwowską pt. "Zasady Budowy Wodociągów", autorstwa Prof. ZygmuntaCiechanowskiego, Prof. Maksymiliana Matakiewicza i Prof. KarolaPomianowskiego jest pierwszym polskim podręcznikiem z zakresuinżynierii sanitarnej. Słowo wstępne do reprintu napisał dr hab. inż.Jan Sozański, absolwent Politechniki Lwowskiej, który zaznacza, że"...omawiana książka, (...), w polskiej literaturze naukowo-technicznejbyła uznawana za dzieło wyjątkowe. Ta niezwykłość wynikała nie tylko zfaktu, że jest historycznie pierwszą w polskim piśmiennictwietechnicznym monografią na ten temat, a także z uwagi na kompleksowość,gruntowność i oryginalność ujęcia tematu oraz ścisłość i rzetelność,dającą podstawę do zrozumienia funkcjonowania systemów wodociągowych.Mnogość starannie dobranych przykładów rozwiązań europejskich ipolskich oraz znakomite ilustracje wzbogacają treść dzieła, znacznieułatwiając zrozumienie i przyswojenie sobie zawartych w nim informacji.Wreszcie przedstawia ona aktualny stan wiedzy wodociągowej z początkuXX wieku, czyli okresu, w którym ukazała się drukiem. To wszystkostawia tę pracę w rzędzie najlepszych opracowań tego tematu na świecie,w niczym nie odbiegających od analogicznych prac ukazujących się wtamtym czasie w krajach o najbardziej wówczas rozwiniętych systemachwodociągowych jak USA, Anglia, Niemcy". Spis treści: Część I. Wstęp I. Wstępne studya wodociągowe 1. Ilość potrzebnej wody 2. Jakość wody służącej do zaopatrzenia miast 3. Występowanie wody w podziemiu 3.1. Występowaniee wód gruntowych 3.2. Źródła 3.3. Zmienność wydatności żródeł i wód gruntowych 4. Ocena wartości wody do celów, zaopatrzenia miast 5. Pomiar objętości wody potoku, żródła, lub też objętości pompowanej studni 6. Wstępne poszukiwania za wodą 7. Ruch wody gruntowej 7.1. Ruch wody w warstwie przepuszczalnej 7.2. Metody bezpośredniego pomiaru chyżości wody gruntowej 8. Metody rachunkowe 8.1. Warstwa wodonośna pozioma 8.2. Studnia artezyjska 8.3. Warstwa wodonośna pochylona 9. Metoda Thiema 10. Przykłady II. Ujęcie wody w celu zaopatrzenia miast i czyszczenie wody 1. Ujęcie wód opadowych 2. Ujęcie wody rzecznej 2.1. Czyszczenie wody rzecznej 2.2. Osadniki 2.3. Filtry 2.4. Wykonanie filtrów 2.5. Inne rodzaje filtrów 2.6. Filtry wstępne i pospieszne 2.7. Sterylizacya, względnie dezinfekcya wody 3. Ujęcie źródeł 4. Ujęcie źródeł lub wód gruntowych zapomocq rur, studzien, kanałów, sztolni i galeryi,zbiorczych 5. Ujęcie wód gruntowych zapomocą studzien 5.1. Rurociąg lewarowy 5.2. Studnia zbiorcza 6. Odżelezianie wód gruntowych 6.1. Odżeleziacze otwarte 6.2. Odżeleziacze zamknięte Część II. A.Ogólne zasady założenia wodociągu 1. Wodociąg o spadzie naturalnym i o zakładzie tłoczącym 2. Podział na strefy ciśnienia 3. Wodociągi w związku ze zakładami siły i nawodnień 4. Wodociągi grupowe B. Części składowe wodociągu I. Przewódd główny doprowadzający 1. Uwagi ogólne 2. Obliczenie rozmiarów na zasadzie min. kosztów 2.a. Wzory na przepływ wody w rurach 2.b. Strata ciśnienia z góry określona 2.c. Strata ciśnienia nieznana II. Sieć rozdzielcza w mieście 1. Wymagana w sieci wysokość ciśnienia 2. Ogólne podstawy obliczenia sieci 3. Metoda Luegera 4. Metoda Mannesa, Brinkhausa 5. Odmienne metody obliczania sieci 6. Materyaly używane do budowy sieci 7. Połączenia domowe 8. Objekta na sieci ulicznej 9. Roboty ziemne około kładzenia sieci III. Zbiorniki wyrównawcze 1. Uzasadnienie potrzeby zbiorników i obliczenie pojemności 2. Rodzaje i podział zbiorników 3. Zasady budowlane 4. Zbiorniki w terenie 4.a. murowane z cegły lub kamienia 4.b. betonowe 4.c. żelazno-betonowe 1. Obliczenie statyczne ścian 2. Obliczenie stropu o kształcie kopuły 3. Opis wykonanych zbiorników 5. Zbiorniki nad terenem a) Zasady budowlane b) Zbiorniki żelazne typu starszego c) Zbiorniki żelazno-betonowe 6. Urządzenia zastępujące zbiorniki nad terenem IV. Urządzenia do pomiaru wody Część III. A. Zasady układania kosztorysu 1. Pojęcia wstępne 2. Ceny jednostkowe 3. Analiza cen 4. Roboty ziemne 5. Roboty murarskie i betonowe 6. Roboty ciesielskie 7. Rurociągi żelazne B. Rzeczywiste koszta budowy wykonanych wodociągów 1. Koszta zakładowe 2. Koszta produkcyi 1 m3 wody C. Koszta budowy poszczególnych urządzeń i wzory przybliżone obliczania kosztów 1. Studnie 2. Zbiorniki 3. Osadniki, filtry, odżeleziacze 4. Rurociągi 5. Wodomierze D. Przykłady wykonanych kosztorysów wodociągowych 1. Kosztorys na studnię XIII i lewar w Dobrostanach (wodociąg lwowski) 2. Kosztorys na ułoienie ciągu w ulicy Grodeckiej we Lwowie 3. Kosztorys zbiornika Nowego Sącza Część IV. I. Urządzenia do pompowania wody 1. Uwagi ogólne 2. Pompy z popędem motorycznym 3. Urządzenia pompowe samopędowe II. Urządzenia maszynowe pomocnicze i zakład pomp Część V. Postanowienia prawne i zarządzenia administracyjne Spis Tablic: I. Plany warstwicowe terenów wodonośnych II. Badania hydrotechniczne (Stryj) III. Obszar wodonośny wodociągu lwowskiego IV. Osadniki i filtry warszawskie V. Zakłady odżeleziania VI. Zakład odżeleziania we Wieliczcze VII.Zakład odżeleziania w Tarnowie VIII. Grupa Akwisgranu IX. Profil podłużny wodociągu grupowego X. Zbiornik wiedeński Kobenzl i akwadukt wied XI. Logarytmiczna tabl. do obliczania średnic ruroc XII. Plan rewizyjny sieci rurociągu XIII. Zbiornik Nowego Sącza i zbiornik Wydz. kraj. XIV. Zbiornik grupy Selz-Wiesbach XV. Zbiornik Grypowa XVI. Zbiornik w Osnabruck XVII. Zbiornik kolejowy w Szczucinie XVIII. Zbiornik żelazno-betonowy Hard-Fussach XIX. Wieża ciśnień w Warszawie XX. Studnia XIII (wodociąg lwowski)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zasady budowy wodociągów - reprint lwowskiego wydania z roku 1914 - okładka jasna

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: ELEKTRO

  to przynosi negatywne skutki w pracy napędu w stanach ustalonych i przejściowych. W pracy zaprezentowano wszechstronną analizę stabilności układów napędowych o sterowaniu zgodnym z zasadą... Pełen opis produktu 'Stabilność układów napędowych sterowanych zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej' »

  Za podstawową wadę układów napędowych, sterowanych według metody pośredniej orientacji polowej (POP), uważa się powszechnie wrażliwość na zmiany rezystancji uzwojeń wirnika maszyny. Zjawisko to przynosi negatywne skutki w pracy napędu w stanach ustalonych i przejściowych. W pracy zaprezentowano wszechstronną analizę stabilności układów napędowych o sterowaniu zgodnym z zasadą pośredniej orientacji polowej. W ramach tej klasy rozpatrywano właściwości dynamiczne układów pracujących ze stałą normą wektora strumienia skojarzonego wirnika. Analizę stabilności prowadzono z wykorzystaniem bezpośredniej metody Lapunowa. Jako miarę oceny jakości doboru testującej formy kwadratowej przyjęto skalę eksponencjalnej zbieżności normy wektora stanu. Stosowane w procesie analizy modele matematyczne uwzględniały takie zjawiska, jak dynamikę obwodu regulacji prądu stojana, efekt nasycenia regulatorów prędkości kątowej typu P lub PI oraz efekt termicznych zmian wartości rezystancji uzwojeń wirnika. Wykazano, że jeżeli parametry układu napędowego pozostają stałe, regulatory prędkości kątowej pracują w zakresie liniowym a wartość rezystancji wirnika jest znana, to układ napędowy sterowany według zasady POP jest globalnie asymptotyczuie stabilny dla dowolnych parametrów maszyny napędowej i zastosowanych regulatorów. W tym przypadku procedura dowodowa ma charakter czysto analityczny. Uwzględnienie w tych warunkach efektu nasycenia regulatorów prędkości kątowej (typu P lub PI) prowadzi do gwarancji asymptotycznej stabilności globalnej w pewnym zbiorze wartości parametrów regulatorów prędkości kątowej. Zbiór ten stanowi dostatecznie duże, z praktycznego punktu widzenia, otoczenie wartości parametrów regulatorów wymiarowanych według standardowych kryteriów optymalizacji (kryterium modułu i symetrii). W ogólnym przypadku procedura dowodowa ma tu charakter numeryczny. W pracy wykazano również, że uwzględnienie termicznych zmian rezystancji uzwojeń wirnika prowadzi do uzyskania gwarancji stabilności globalnej układu napędowego tylko w określonym zbiorze wartości parametrów regulatorów prędkości kątowej. Przedstawiono metodę określania granic tego zbioru na drodze numerycznej optymalizacji testującej formy kwadratowej. Proces obliczeń przebiega efektywnie, ponieważ wykazano, że macierz optymalnej formy kwadratowej musi należeć do pewnej klasy o określonej liczbie elementów zerowych. Z zaprezentowanych rezultatów wynika również, że istnieje w przestrzeni parametrów układu taki zbiór, w którym odporność układu na zmiany rezystancji wirnika maszyny jest największa. W ogólnym przypadku zbiór ten nie stanowi bezpośredniego otoczenia tych wartości parametrów regulatorów, które wynikają ze standardowych kryteriów optymalizacji nastaw regulatorów. Wykazano również, że przy uwzględnieniu efektu nasycenia regulatorów prędkości kątowej wartość dopuszczalnych względnych zmian rezystancji wirnika maleje wraz ze wzrostem współczynnika wzmocnienia. Spis treści: Streszczenie Wykaz ważniejszych oznaczeń Wstęp 1. Zastosowanie bezpośredniej  metody Lapunowa do analizy stabilności układów regulacji automatycznej 1.1. Pojęcia podstawowe 1.2. Idealne funkcje Lapunowa 1.3. Zastosowanie form kwadratowych do anaiizy stabilności układów liniowych o zmiennych parametrach 1.4. Zastosowanie form kwadratowych do analizy stabilności wybranej klasy układów nieliniowych 1.5. Opis zasady działania modułów optymalizacyjnych  pracujących w środowisku MATLAB 2. Analiza stabilności układów sterowania pośredniego z regulatorami prędkości kątowej pracującymi w zakresie liniowym 2.1. Układ napędowy z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 2.2. Układ napędowy z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 2.3 Układ napędowy z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 2.4. Układ napędowy z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 2.5. Uwagi końcowe 3. Analiza stabilności układów sterowania pośredniego z uwzględnieniem zjawiska nasycenia regulatorów prędkości kątowej 3.1. Analiza stabilności układu napędowego z nasycającym się proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 3.2. Analiza stabilności układu napędowego z nasycającym się proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 3.3. Analiza stabilności układu napędowego z nasycającym się proporcjonalno - inercyjno - różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 3.4. Analiza stabilności układu napędowego z nasycającym się proporcjonalno-inercyjno-różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 3.5. Uwagi końcowe 4. Analiza stabilności układów napędowych, sterowanych zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej z uwzględnieniem cieplnych zmian rezystancji uzwojeń wirnika maszyny 4.1. Wpływ zmian rezystancji wirnika na stabilność układu z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 4.1.1. Analiza stabilności globalnej układu z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej pracującym w zakresie liniowym 4.1.1.1. Analiza stabilności globalnej pojedynczych punktów pracy ustalonej układu 4.1.1.2. Analiza stabilności globalnej zbioru punktów pracy ustalonej układu 4.1.2. Analiza stabilności lokalnej układu z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej pracującym w zakresie liniowym 4.1.3. Uwzględnienie efektu nasycenia proporcjonalnego regulatora prędkości kątowej 4.2. Wpływ zmian rezystancji wirnika na stabilność układu z proporcjonalno-całkującym i proporcjonalno-inercyjno-różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 4.2.1. Analiza stabilności globalnej układu napędowego z regulatorem prędkości kątowej pracującym w zakresie liniowym 4.2.1.1. Analiza stabilności globalnej układu z regulatorem prędkości kątowej typu PI 4.2.1.2. Analiza stabilności globalnej układu z  regulatorem prędkości kątowej typu PIR 4.2.2. Uwzględnienie efektu nasycenia proporcjonalno-inercyjno-różniczkowego regulatora prędkości kątowej 4.3. Wpływ zmian rezystancji wirnika na stabilność układu z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 4.3.1. Analiza stabilności globalnej układu napędowego z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej pracującym w zakresie liniowym 4.3.2. Uwzględnienie efektu nasycenia proporcjonalnego regulatora prędkości kątowej 4.4. Wpływ zmian rezystancji wirnika na stabilność układu z proporcjonalno-całkującym i proporcjonalno-inercyjno-różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana 4.4.1. Analiza stabilności globalnej układu napędowego z regulatorem prędkości kątowej pracującym w zakresie liniowym 4.4.1.1 Analiza stabilności  globalnej  układu  napędowego z regulatorem prędkości kątowej typu PI   pracują cym w zakresie liniowym 4.4.1.2 Analiza stabilności  globalnej  układu  napędowego z regulatorem prędkości kątowej typu PIR pracują cym w zakresie liniowym 4.4.2. Uwzględnienie efektu nasycenia proporcjonalno-inercyjno-różniczkowego regulatora prędkości kątowej 4.5. Uwagi końcowe 5. Podsumowanie Dodatek D1. Modele  matematyczne  układów  napędowych  sterowanych  zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej D1.1. Model maszyny asynchronicznej, sterowanej zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej D1.2. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D1.3. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D1.4. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D1.5. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D1.6. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-inercyjno-różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D1.7. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-inercyjno-różniczkowym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D2. Warunki dostateczne stabilności asymptotycznej układów dynamicznych testowanych przy pomocy wybranych klas form kwadratowych D3. Modele  matematyczne  układów  napędowych, sterowanych zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej z  uwzględnieniem  wpływu cieplnych zmian rezystancji uzwojeń wirnika maszyny D3.1. Model matematyczny maszyny asynchronicznej, sterowanej zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej z uwzględnie niem wpływu zmian rezystancji uzwojeń wirnika D3.2. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D3.3. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz bezinercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D3.4. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalnym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D3.5. Model matematyczny układu napędowego z proporcjonalno-całkującym regulatorem prędkości kątowej oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D4. Przykłady analizy stabilności układów napędowych o sterowaniu zgodnym z zasadą pośredniej orientacji polowej D4.1. Przykład analizy stabilności układu napędowego z nasycającym się regulatorem prędkości kątowej typu PIR oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana D4.2. Przykład analizy stabilności układu napędowego z regulatorem prędkości kątowej typu PIR oraz inercyjnym obwodem regulacji prądu stojana z uwzględnieniem wpływu cieplnych zmian rezystancji uzwojeń wirnika Literatura Summary
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Stabilność układów napędowych sterowanych zgodnie z zasadą pośredniej orientacji polowej

 • [SKRZAT]

  Kategoria: Ortografia. Pisownia. StylistykaWysyłka: od ręki

  To nowatorska propozycja dla uczniów, którzy chcą zapoznać się z prosto i zwięźle podanymi zasadami interpunkcji, zawsze mieć je pod ręką i z powodzeniem stosować. Autorka, wieloletnia... Pełen opis produktu 'Interpunkcja na szóstkę. Zasady interpunkcji z ćwiczeniami' »

  To nowatorska propozycja dla uczniów, którzy chcą zapoznać się z prosto i zwięźle podanymi zasadami interpunkcji, zawsze mieć je pod ręką i z powodzeniem stosować. Autorka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego, połączyła w tej książce prosto sformułowane zasady z ciekawymi ćwiczeniami, pozwalającymi utrwalić zdobytą wiedzę.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Interpunkcja na szóstkę. Zasady interpunkcji z ćwiczeniami

 • [Albatros]

  Kategoria: BiografieWysyłka: od ręki

  Oparta na faktach opowieść o współczesnym Arsenie Lupin. Bruno Sulak - złoczyńca-dżentelmen - żył naprawdę. Na początku lat 80. dwudziestego wieku był najbardziej poszukiwanym człowiekiem we Francji.... Pełen opis produktu 'Przestępca z zasadami. Biografia subiektywna' »

  Oparta na faktach opowieść o współczesnym Arsenie Lupin. Bruno Sulak - złoczyńca-dżentelmen - żył naprawdę. Na początku lat 80. dwudziestego wieku był najbardziej poszukiwanym człowiekiem we Francji. W innych okolicznościach mógłby zostać najlepszym francuskim gliną, ale przypadek sprawił, że został przestępcą i jednocześnie najbardziej fascynującą postacią swoich czasów. Philippe Jaenada pieczołowicie odtwarza losy Sulaka i jego ewolucję jako gangstera. Nie szczędzi czytelnikom anegdot i szerokiego tła historyczno-społecznego, a bohaterowi wyrazów sympatii (a może nawet uznania) dla jego bezkrwawych i pełnych fantazji poczynań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przestępca z zasadami. Biografia subiektywna


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6587
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163500
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, olesiejuk, zielona sowa, helion, muza, c.h. beck, wolters kluwer polska, cambridge university press
Produkty w ofercie: 201627
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, edycja Świętego pawła, muza, skrzat, wilga, impuls, trefl, wam
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, bellona, cambridge university press, olesiejuk, zysk i s-ka, c.h. beck, helion
Produkty w ofercie: 127584
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 127584
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, imports, universal music, warner music, sony music, essential media afw, sbme special mkts., egmont, helion, collectables
Produkty w ofercie: 2770815
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 116450
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, egmont, mon warszawa, iskry warszawa, wsip
Produkty w ofercie: 177581
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2