Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [F&F]

  Kategoria: Automatyka i sterowanie > Przetworniki sygnałuWysyłka: od ręki

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-DIO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające cyfrowe wejścia lub wyjścia sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana... Pełen opis produktu 'Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-DIO-1 F&F' »

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-DIO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające cyfrowe wejścia lub wyjścia sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.         Działanie Moduł MR-DIO-1 posiada 6 uniwersalnych kontaktów. Każdy z kontaktów w zależności od  sposobu jego podłączenia może stanowić wejście lub wyjście cyfrowe. Wejście cyfrowe, traktowane jako "styk bezpotencjałowy", realizowane jest poprzez zamknięcie obwodu tego wejścia do "minusa" napięcia zasilania modułu. Wyjście cyfrowe, traktowane jako "otwarty kolektor", realizowane jest poprzez zamknięcie obwodu tego wyjścia do "plusa" napięcia zasilania modułu. Moduł posiada funkcję zapisu stanu wyjść w nieulotnej pamięci lokalnej. Po każdorazowym załączeniu zasilania modułu wyjścia zostaną przywrócone do zapisanego stanu. Odczyt stanu kontaktów lub ustawienie ich stanu realizujemy poprzez port RS485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Wszystkie parametry komunikacji i wymiany danych są ustawione fabrycznie. Wyjątkiem jest adres sieciowy modułu, który ustawiamy za pomocą przełącznika wielopozycyjnego umieszczonego pod elewacją czołową modułu. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych miedzy modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. PARAMETRY REJESTRÓW adres opis rozkaz typ atr 4000÷4005 odczyt stanu wejść 1÷6 02 bool read 4006÷4007 wolne (zawsze wartość 0) 02 bool read 2000÷2005 odczyt stanu wyjść 1÷6 01 bool read 2000÷2005 zapis stan wyjść 1÷6 05,15 bool read 2006 wolny 01 bool read 2006 wolny 05,15 bool read 2007 polecenie zapisu stanu wyjść do pamięci lokalnej- wartość 1 05,15 bool read 2007 odczyt (zawsze wartość 0) 01 bool read * Mimo wszelkich starań rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-DIO-1 F&F

 • [F&F]

  Kategoria: Automatyka i sterowanie > Przetworniki sygnałuWysyłka: od ręki

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych... Pełen opis produktu 'Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-RO-1 F&F' »

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.         Działanie Moduł MR-RO-1 posiada sterowalne wyjście przekaźnikowe (styk separowany). Wyjście pracuje zgodnie z nastawionym trybem pracy i przypisanymi do niego parametrami. Nastawę i odczyt stanu wyjść, parametry funkcji pracy oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych miedzy modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Funkcje * styk separowany 1P (C/O) * sterowanie ON/OFF * status wyjścia * opcje sterowania czasowego:     - opóźnione załączenie     - opóźnione załączenie na zadany czas     - praca cykliczna ON/OFF     - praca cykliczna OFF/ON * pamięć stanu po zaniku zasilania * autostart dla funkcji czasowych * czas ostatniego załączenia wyjścia * liczba załączeń wyjścia * liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych TRYBY PRACY 0. ON/OFF (włącz/wyłącz) Domyślny tryb pracy modułu w którym wyjście jest bezpośrednio włączane i wyłączane za pomocą rozkazów wysyłanych poprzez Modbus.          1. Opóźnione załączenie         Po odebraniu rozkazu ON sterownik odmierza czas ustawiony w parametrze T1 i załącza przekaźnik. Wyłączenie przekaźnika nastąpi po odebraniu rozkazu OFF. Wysłanie rozkazu OFF w czasie odmierzania czasu T1 spowoduje przerwanie wykonywania cyklu. Kolejny rozkaz ON odebrany w czasie T­1 lub gdy przekaźnik jest już załączony zostanie zignorowany.         2. Załączenie na zadany czas         Po odebraniu rozkazu ON przekaźnik załącza się, a po upłynięciu zadanego czasu wyłącza się. Po odmierzeniu zadanego czasu ponowne uruchomienie cyklu możliwe jest poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas odmierzania czasu T1 zostanie zignorowany.      3. Opóźnione załączenie na zadany czas           Po odebraniu rozkazu ON moduł odmierza czas T1, następnie zamyka przekaźnik na czas T2, po czym następuje wyłączenie przekaźnika. Po wykonaniu pełnego cyklu kolejny cykl może zostać uruchomiony poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje przerwanie wykonywania cyklu i wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas wykonywania cyklu programu zostanie zignorowany.      4. Cykl OFF/ON            Cykliczne wykonywanie operacji OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT ON (załączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli, po czym się wyłączy. Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.      5. Cykl ON/OFF            Cykliczne wykonywanie operacji OUT ON (włączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli po czym się wyłączy. Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.      PAMIĘĆ STANU I AUTOSTART    Aktywna pamięć stanu po powrocie zasilania przywraca stan programu sprzed zaniku zasilania. Dla trybu 0 ustawia styk w pozycji sprzed zaniku zasilania, dla trybów 1-5 ustawienie pamięci stanu oznacza, że jeżeli w momencie zaniku zasilania program był w trakcie wykonywania, to po powrocie zasilania zostanie on uruchomiony od  początku. Aktywna funkcja autostartu - tylko przy nieaktywnej funkcji pamięci stanu - to samoczynna realizacja wybranego trybu pracy po załączeniu zasilania modułu. * Mimo wszelkich starań rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-RO-1 F&F

 • [F&F]

  Kategoria: Automatyka i sterowanie > Przetworniki sygnałuWysyłka: od ręki

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych... Pełen opis produktu 'Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-RO-4 F&F' »

  TYP: MODUŁ WE/WY Przeznaczenie Moduł MR-RO-1 służy jako zewnętrzne urządzenie rozszerzające wyjścia przekaźnikowe sterowników programowalnych PLC lub innych urządzeń, w których wymiana danych odbywa się za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.         Działanie Moduł MR-RO-1 posiada sterowalne wyjście przekaźnikowe (styk separowany). Wyjście pracuje zgodnie z nastawionym trybem pracy i przypisanymi do niego parametrami. Nastawę i odczyt stanu wyjść, parametry funkcji pracy oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych miedzy modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx. Funkcje * styk separowany 1P (C/O) * sterowanie ON/OFF * status wyjścia * opcje sterowania czasowego:     - opóźnione załączenie     - opóźnione załączenie na zadany czas     - praca cykliczna ON/OFF     - praca cykliczna OFF/ON * pamięć stanu po zaniku zasilania * autostart dla funkcji czasowych * czas ostatniego załączenia wyjścia * liczba załączeń wyjścia * liczba wykonanych cykli dla funkcji czasowych    TRYBY PRACY 0. ON/OFF (włącz/wyłącz) Domyślny tryb pracy modułu w którym wyjście jest bezpośrednio włączane i wyłączane za pomocą rozkazów wysyłanych poprzez Modbus.          1. Opóźnione załączenie         Po odebraniu rozkazu ON sterownik odmierza czas ustawiony w parametrze T1 i załącza przekaźnik. Wyłączenie przekaźnika nastąpi po odebraniu rozkazu OFF. Wysłanie rozkazu OFF w czasie odmierzania czasu T1 spowoduje przerwanie wykonywania cyklu. Kolejny rozkaz ON odebrany w czasie T­1 lub gdy przekaźnik jest już załączony zostanie zignorowany.         2. Załączenie na zadany czas         Po odebraniu rozkazu ON przekaźnik załącza się, a po upłynięciu zadanego czasu wyłącza się. Po odmierzeniu zadanego czasu ponowne uruchomienie cyklu możliwe jest poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas odmierzania czasu T1 zostanie zignorowany.      3. Opóźnione załączenie na zadany czas           Po odebraniu rozkazu ON moduł odmierza czas T1, następnie zamyka przekaźnik na czas T2, po czym następuje wyłączenie przekaźnika. Po wykonaniu pełnego cyklu kolejny cykl może zostać uruchomiony poprzez wysłanie kolejnego rozkazu ON. Wysłanie rozkazu OFF powoduje przerwanie wykonywania cyklu i wyłączenie przekaźnika. Rozkaz ON odebrany podczas wykonywania cyklu programu zostanie zignorowany.      4. Cykl OFF/ON            Cykliczne wykonywanie operacji OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT ON (załączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli, po czym się wyłączy. Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.      5. Cykl ON/OFF            Cykliczne wykonywanie operacji OUT ON (włączenie przekaźnika) przez czas T1 oraz OUT OFF (wyłączenie przekaźnika) przez czas T2. Cykl uruchamiany jest poprzez wysłanie rozkazu ON. Liczba wykonywanych cykli zależy od ustawienia wartości rejestru 0x235. Jeżeli rejestr ten ustawiony jest na 0, to program wykonywać się będzie cyklicznie, aż do momentu wysłania rozkazu OFF. Jeżeli w rejestrze tym ustawiona jest wartość różna od zera (maks. 65535), to sterownik wykona zadaną ilość cykli po czym się wyłączy. Wysłanie rozkazu OFF w trakcie wykonywania cyklu przerywa jego wykonanie i wyłącza przekaźnik. W czasie wykonywania cyklu kolejny rozkaz ON zostanie zignorowany. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości cykli kolejny rozkaz ON uruchomi program od początku.      PAMIĘĆ STANU I AUTOSTART    Aktywna pamięć stanu po powrocie zasilania przywraca stan programu sprzed zaniku zasilania. Dla trybu 0 ustawia styk w pozycji sprzed zaniku zasilania, dla trybów 1-5 ustawienie pamięci stanu oznacza, że jeżeli w momencie zaniku zasilania program był w trakcie wykonywania, to po powrocie zasilania zostanie on uruchomiony od  początku. Aktywna funkcja autostartu - tylko przy nieaktywnej funkcji pamięci stanu - to samoczynna realizacja wybranego trybu pracy po załączeniu zasilania modułu. * Mimo wszelkich starań rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Moduł WE/WY z wyjściem MODBUS RTU MR-RO-4 F&F

 • [TVP]

  Kategoria: Filmy religijne

  Czas trwania: 161 minut, Liczba nośników: 1 płyta DVD Format obrazu: 4:3 Lata produkcji: 1997 - 2005 Producent: TVP S.A. Materiał filmowy zawiera fragmenty pielgrzymek Ojca Świętego do Polski w 1979... Pełen opis produktu 'Złota Kolekcja - Jan Paweł II Jestem z Wami DVD' »

  Czas trwania: 161 minut, Liczba nośników: 1 płyta DVD Format obrazu: 4:3 Lata produkcji: 1997 - 2005 Producent: TVP S.A. Materiał filmowy zawiera fragmenty pielgrzymek Ojca Świętego do Polski w 1979 i 1991 roku, krajów Ameryki Południowej i Afryki, wspomnienia osób duchownych i świeckich, które towarzyszyły Janowi Pawłowi II i spotykały się z papieżem w czasie Jego pontyfikatu, także fragmenty uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 8 kwietnia 2005 r. w Watykanie. Jan Paweł II zwraca się do Polaków słowami, które powracają do nas: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Mówi o głębokim przywiązaniu do Ojczyzny, więzi z Polakami, korzeniach, z których wyrasta, tak jak Jego rodacy. Jakie znaczenie dla Polski i Polaków miał wybór Karola Wojtyły na papieża i czym były dla Polaków i innych narodów spotkania z Nim? Jaką wagę dla świata i Kościoła miał jego 26 letni pontyfikat? Próbą odpowiedzi na te pytania jest materiał filmowy na płycie DVD, o człowieku wielkim, wszechstronnym myślicielu, który poruszał, umacniał i wzruszał świat, każdego z nas przygarniał i zbliżył się do każdego z nas.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Złota Kolekcja - Jan Paweł II Jestem z Wami DVD

 • Co wy, ..., wiecie o Rosji?! w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,91 zł
  39,90 zł

  [trzecia strona]

  Kategoria: Historia. Archeologia >Historia krajów, narodów i miejscWysyłka: do 3 dni

  Wydanie trzecie, zmienione.Ostrzegamy: Rosja Jacka Mateckiego wciąga! Od zaśnieżonych rozległych przestrzeni Kamczatki po pustynie Uzbekistanu, autor przemieszcza się po ogromnym rosyjskim terytorium,... Pełen opis produktu 'Co wy, ..., wiecie o Rosji?!' »

  Wydanie trzecie, zmienione.Ostrzegamy: Rosja Jacka Mateckiego wciąga! Od zaśnieżonych rozległych przestrzeni Kamczatki po pustynie Uzbekistanu, autor przemieszcza się po ogromnym rosyjskim terytorium, zwykle w bok od utartych szlaków, i swym czujnym reporterskim okiem ogląda kraj od środka. Nieważne, czy akurat odwiedza więzienie dla najcięższych przestępców zwane Białym Łabędziem, czy zagubioną w lasach mnisią pustelnię, trzy muzea poświęcone Josifowi Brodskiemu w mieście jego... zesłania czy zaułki Buchary - Matecki o każdym miejscu potrafi opowiedzieć fascynującą historię. Jego Rosja ma smak (fantastycznych, wielodaniowych posiłków albo chleba ze smalcem), zapach (kadzideł lub papierosów), a także twarz (ludzi z sercem na dłoni i zawodowych wyłudzaczy, artystów i zdegenerowanych alkoholików...). Jak pisze sam autor: Żaden ze mnie ekspert! Widziałem tylko to i owo. [...] Jedyne, co mogę, to zdać relację z kilku lat włóczęgi. Warto się powłóczyć razem z nim....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Co wy, ..., wiecie o Rosji?!

 • []

  Kategoria: Książki i Komiksy / Książki obcojęzyczne / Po angielsku / Pozostałe

  Cher: All I Really Want to Do Daryl Easlea (Author), Eddi Fiegel (Author) Paperback: 272 pages Publisher: Backbeat Books; 1 edition (19 Mar 2013) Language: English ISBN-10: 161713452X ISBN-13 Pełen opis produktu 'Cher: All I Really Want to Do' »

  Cher: All I Really Want to DoDaryl Easlea (Author), Eddi Fiegel (Author)Paperback: 272 pagesPublisher: Backbeat Books; 1 edition (19 Mar 2013)Language: EnglishISBN-10: 161713452XISBN-13: 9781617134524...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cher: All I Really Want to Do

 • [LED-POL]

  Kategoria: Źródła światła > Led

  1W 70lm fi 23

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o G4 1.0W Fi.23 D 12V DC/DC 120 SMD ORO 1907 wy

 • [LED-POL]

  Kategoria: Źródła światła > Led

  160lm AC 3000º K MR11 20 000h

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o GU4 Fi.35 2W WW 12 SMD 12V 120 ORO 2300 wy

 • [ChRL]

  Kategoria: Źródła światła > Żarówki różne

  Ba15d T16x54 380V 10W 2000h CC-5A /przezroczysta/ clear

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BA15d 380V 10W Fi.16x54 ChRL *Wy.

 • [HELIOS]

  Kategoria: Źródła światła > Żarówki różne

  Żarówka telefoniczna T1 3/4 z cokołem T5.5 60V 20mA

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o T5,5 60V 20mA HELIOS Wy

 • [HELIOS]

  Kategoria: Źródła światła > Żarówki różne

  Żarówka telefoniczna T6.8

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o T6,8 6V 50mA HELIOS Wy 3000h

 • [HELIOS]

  Kategoria: Źródła światła > Żarówki różne

  Żarówka telefoniczna T6.8

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o T6,8 12V 50mA HELIOS Wy 3000h

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Historia. Archeologia > Historia poszczególnych krajów i krain > Historia Europy > Historia Niemiec

  "Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych... Pełen opis produktu 'Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990' »

  "Książka ukazuje obraz społeczeństwa PRL i NRD odbity w krzywym zwierciadle biurokracji tajnej służby. Można się z niej między innymi dowiedzieć, kto w 1980 roku poprosił polskiego ministra spraw wewnętrznych o autograf, dlaczego polskie MSW było zainteresowane niemieckim filmem Blond Gejsza, a także - komu były potrzebne ",do pilnych celów operacyjnych", spinacze, zszywacze i nożyczki?. Książka powstała przy okazji pracy nad rozprawą habilitacyjną autora poświęconą analizie relacji służb specjalnych NRD i PRL. Autor prezentuje subiektywny wybór 180 przypadków z historii relacji tych służb - absurdów, jakie pojawiały się w wywiadowczej codzienności - opatrując je humorystycznym / ironicznym komentarzem. Zapraszamy zatem w podróż do tajnego świata. Być może lektura tej książki wywoła uśmiech na twarzy Czytelnika, który jednak powinien pamiętać, że rywalizacja wywiadów to nie zabawa. Przykłady ilustrujące podstawowe pojęcia i metody działania wywiadu / kontrwywiadu ułożono w porządku alfabetycznym. Każde hasło stanowi jednak zamkniętą opowieść, lekturę można więc zacząć (lub skończyć) w dowolnym miejscu."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990

 • [OSRAM]

  Kategoria: Źródła światła > Żarówki różne

  Żarówka sygnalizacyjna Ba9s 24-30V Wycofana z oferty handlowej producenta - zamiennik Pełen opis produktu 'BA9s 24-30V 2W Fi.10x28 OSRAM 3456B Wy.' »

  Żarówka sygnalizacyjna Ba9s 24-30V Wycofana z oferty handlowej producenta - zamiennik
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o BA9s 24-30V 2W Fi.10x28 OSRAM 3456B Wy.

 • [GE]

  Kategoria: Źródła światła > Trzonek E27
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kolor. E27 pomarańczowa 25W A60 230V GE Wy

 • [BRILUM]

  Kategoria: Źródła światła > Halogenowe oczka

  3000k 2000h

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 51 Fi. MR16 12V 75W 38 matowa BRILUX Wy G5.3

 • [BRILUM]

  Kategoria: Źródła światła > Halogenowe oczka

  3000k 1500h

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 35 Fi. MR11 12V 20W 30 matowa BRILUX Wy G4

 • [BRILUM]

  Kategoria: Źródła światła > Halogenowe oczka

  3000k 1500h

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 35 Fi. MR11 12V 35W 30 matowa BRILUX Wy G4

 • [Penguin Books]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o The Art of People. The 11 Simple People Skills That Will Get You Everything You Want

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Historia. Archeologia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Szpiedzy tacy jak wy. Wywiadowcza (nie)codzienność kontaktów między PRL a NRD 1970-1990.


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ABC VISION

Systemy zabezpieczeń.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 31.10.2013
abcvision, hikvision, dahua, satel, bcs, axis communications ab, bosch, pulsar, novus, hanwha techwin
Produkty w ofercie: 10323
Promocje: 13
Wysyłka do 3 dni: 8204
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

CSEiE.com.pl

Lampy, oprawy, żyrandole, wyłączniki, kable, gniazdka, osprzęt, videodomofony, domofony.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.10.2009
Produkty w ofercie: 42585
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, espe
Produkty w ofercie: 4868
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Inter-lumen

Artykuły elektryczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.06.2017
brilum, chrl, osram, kanlux, philips, nieznany, elgo, bosma, helios, legrand
Produkty w ofercie: 10697
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
harper collins publishers, taylor & francis ltd, cambridge university press, penguin books, bloomsbury publishing, oxford university press, john wiley & sons, forgotten books, little, brown book group, hodder & stoughton
Produkty w ofercie: 599970
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ukarola.pl

Książki obcojęzyczne, biografie w oryginale, książki anglojęzyczne z kategorii militaria, marynistyka i modelarstwo. Sprowadzamy zagraniczne książki militarne i modelarskie oraz kalendarze ścienne i książkowe 2019
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2006
pen and sword books, schiffer publishing, ian allan publishing, avonside publishing, teneues, u.s. naval institute press, browntrout publishing, kalendarze ackermann 2019, motorbooks intl, flame tree publishing
Produkty w ofercie: 18210
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Interlumen.com

Artykuły elektroinstalacyjne, żarówki oraz źródła światła.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.07.2010
chrl, nieznany, brilum, osram, philips, kanlux, ge, bosma, elgo, helios
Produkty w ofercie: 20682
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 970731
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2328
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

el-mar.sklep.pl

Oświetlenie, aparatura modułowa, kable i przewody.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.11.2009
kontakt - simon, ospel, orno polska, nowodvorski lighting, f&f, skoff, haupa, pawbol, devi grupa danfoss, eaton
Produkty w ofercie: 6042
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 5605
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0