Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: FIZYKA

  Skrypt zawiera materiał obejmujący wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej. Przedstawiono kryzys fizyki klasycznej, podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej,... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej' »

  Skrypt zawiera materiał obejmujący wprowadzenie do mechanikikwantowej i fizyki statystycznej. Przedstawiono kryzys fizykiklasycznej, podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej, opis kilkuprostych zagadnień kwantowo-mechanicznych i atom wodoru. Wprowadzonozespoły mikrokanoniczny, kanoniczny i wielki kanoniczny, zastosowano jedo opisu gazu doskonałego, kryształu metalicznego (w rozbiciu na gazelektronowy i sieć krystaliczną) oraz nośników prądu w półprzewodniku.W całym materiale zwrócono uwagę na wykorzystanie mechaniki kwantowej ifizyki statystycznej w technice. Spis treści: PRZEDMOWA MECHANIKA KWANTOWA 1. KRYZYS FIZYKI KLASYCZNEJ 1.1. Promieniowanie ciała doskonale czarnego 1.2. Zjawisko fotoelektryczne 1.3. Zjawisko Comptona 1.4. Model atomu Bohra 1.5. Hipoteza de Broglie'a 1.6. Pakiety falowe 1.7. Doświadczalne potwierdzenie istnienia fal materii 2. POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ 2.1. Powstanie mechaniki kwantowej 2.2. Zakresy stosowalności mechaniki kwantowej i mechaniki klasycznej 2.3. Niektóre pojęcia matematyczne 2.4. Sformułowanie postulatów mechaniki kwantowej 3. RÓWNANIE SCHRÖDINGERA 3.1. Postać równania Schrödingera dla wybranych problemów 3.2. Stany stacjonarne i niestacjonarne 3.3. Gęstość prądu fal materii i gęstość ładunku 3.4. Normowanie funkcji falowych 4. PRZYKŁADY PROSTYCH ZAGADNIEŃ KWANTOWOMECHANICZNYCH 4.1. Cząstka swobodna 4.2. Cząstka w nieskończenie głębokiej jamie potencjału 4.3. Cząstka w jamie potencjału o skończonej głębokości 4.4. Przejście cząstki przez barierę potencjału - zjawisko tunelowe 4.5. Kwantowy oscylator harmoniczny 4.6. Model Kroniga-Penneya. Struktura pasmowa ciała stałego 5. ATOM WODORU 5.1. Problem dwóch ciał dla atomu wodoru 5.2. Równanie Schrödingera w sferycznym układzie współrzędnych 5.3. Rozwiązanie równania kątowego 5.4. Operator momentu pędu elektronu 5.5. Rozwiązanie równania radialnego 5.6. Funkcje falowe atomu wodoru i ich interpretacja fizyczna 5.7. Kwantowomechaniczne właściwości atomów wieloelektronowych a układ okresowy pierwiastków 6. MOMENTY PĘDU I MOMENTY MAGNETYCZNE W ATOMIE 6.1. Orbitalny moment elektronu 6.2. Odkrycie spinu elektronu 6.3. Zasada Pauliego 6.4. Precesja momentów magnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym 6.5. Rozszczepienie linii widmowych atomu 7. DOKŁADNOŚĆ POMIARU W MECHANICE KWANTOWEJ 7.1. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 7.2. Ogólne sformułowanie zasady nieoznaczoności 7.3. Znaczenie zasady nieoznaczoności w mikro- i mikroświecie 8. PRZYKŁADY ZJAWISK KWANTOWYCH W PRZYRODZIE I ZASTOSOWANIACH TECHNICZNYCH 8.1. Rozpad promieniotwórczy typu ? 8.2. Mikroskop tunelowy 8.3. Kwantowe układy niskowymiarowe 8.4. SpintronikaFIZYKA STATYSTYCZNA 9. POJĘCIA PODSTAWOWE 9.1. Uwagi ogólne 9.2. Dokładność opisu statystycznego 9.3. Stany mikro- i makroskopowe 9.4. Przypomnienie pojęcia prawdopodobieństwa 9.5. Zespół statystyczny 9.6. Pojęcie entropii 9.7. Statystyczna definicja temperatury 10. ROZKŁAD MIKROKANONICZNY I KANONICZNY 10.1. Rozkład mikrokanoniczny 10.2. Rozkład kanoniczny 10.3. Gaz doskonały w opisie statystycznym 10.4. Układ o dwóch poziomach energetycznych - inwersja obsadzeń 10.5. Rozszerzalność termiczna ciała 11. WIELKI ROZKŁAD KANONICZNY - STATYSTYKI KWANTOWE 11.1. Wielka suma statystyczna 11.2. Wyprowadzenie statystyk Fermiego-Diraca i Bosego-Einsteina 11.3. Własności rozkładu Fermiego-Diraca 11.4. Własności rozkładu Bosego-Einsteina 11.5. Temperatura degeneracji 11.6. Pojęcie gęstości stanów - obliczanie średnich wielkości fizycznych 12. ZASTOSOWANIA FIZYKI STATYSTYCZNEJ W FIZYCE CIAŁA STAŁEGO 12.1. Ciepło właściwe kryształu metalicznego 12.2. Ciepło właściwe elektronów przewodnictwa 12.3. Ciepło właściwe sieci krystalicznej w modelu Einsteina 12.4. Porównanie obliczeń statystycznych z eksperymentem 12.5. Namagnesowanie prostego paramagnetyki 12.6. Gaz fotonów w promieniowaniu ciała doskonale czarnego ZAKOŃCZENIE UZUPEŁNIENIA MATEMATYCZNE NIEKTÓRE STAŁE FIZYCZNE WYBRANE WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE BIBLIOGRAFIA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej

 • [P&G Editors]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  "Jak myślisz, co mogłoby się stać, gdybym powiedział Ci, że jesteś w stanie naprawić problem jedynie poprzez fakt bycia jego świadomym?„Oczywiście” - odpowiedziałbyś. „Najpierw zauważam problem, a następnie... Pełen opis produktu 'Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej' »

  "Jak myślisz, co mogłoby się stać, gdybym powiedział Ci, że jesteś w stanie naprawić problem jedynie poprzez fakt bycia jego świadomym?„Oczywiście” - odpowiedziałbyś. „Najpierw zauważam problem, a następnie podejmuję kroki, by mu przeciwdziałać. Nie ma w tym nic wyjątkowego.”.W taki oto właśnie sposób toczy się życie, prawda? Ale nie to miałem na myśli. Co jeśli byłbyś w stanie rozwiązać problem będąc wyłącznie świadomym jego istnienia i nie podejmując oprócz tego innych działań, mając jedynie jego świadomość? Czy to byłoby już czymś wyjątkowym? Pewnie, że byłoby. I dokładnie o tym mówię. Gdybyś tylko we właściwy sposób uświadomił sobie, że cierpisz na artretyzm kolana, niestrawność, ból głowy, złość lub strach, upadający związek albo utratę pracy, wówczas geniusz świadomości naprawiłby to, co zepsute. To działanie nie tylko jest wyjątkowe, ale również i cudowne. Jest to umiejętność, która mogłaby zmienić Twoje życie, a także całą planetę w sposób nie do wyobrażenia.Jest to metoda brania życia w objęcia, która czyni świat, w którym żyjemy, miększym i ożywionym, zmieniając go w świat naszych marzeń. Najprościej mówiąc, będąc świadomymi uzdrawiającej i organizującej mocy świadomości, odnajdujemy rozwiązania problemów nękających nas od kiedy stanęliśmy wyprostowani i rozpoczęliśmy życie jako istoty ludzkie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej

 • [P&G EDITORS]

  Kategoria: Poradniki. Informatory. SpisyWysyłka: od ręki

  "Jak myślisz, co mogłoby się stać, gdybym powiedział Ci, że jesteś w stanie naprawić problem jedynie poprzez fakt bycia jego świadomym??Oczywiście? - odpowiedziałbyś. ?Najpierw zauważam problem, a następnie... Pełen opis produktu 'Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej' »

  "Jak myślisz, co mogłoby się stać, gdybym powiedział Ci, że jesteś w stanie naprawić problem jedynie poprzez fakt bycia jego świadomym??Oczywiście? - odpowiedziałbyś. ?Najpierw zauważam problem, a następnie podejmuję kroki, by mu przeciwdziałać. Nie ma w tym nic wyjątkowego.?.W taki oto właśnie sposób toczy się życie, prawda? Ale nie to miałem na myśli. Co jeśli byłbyś w stanie rozwiązać problem będąc wyłącznie świadomym jego istnienia i nie podejmując oprócz tego innych działań, mając jedynie jego świadomość? Czy to byłoby już czymś wyjątkowym? Pewnie, że byłoby. I dokładnie o tym mówię. Gdybyś tylko we właściwy sposób uświadomił sobie, że cierpisz na artretyzm kolana, niestrawność, ból głowy, złość lub strach, upadający związek albo utratę pracy, wówczas geniusz świadomości naprawiłby to, co zepsute. To działanie nie tylko jest wyjątkowe, ale również i cudowne. Jest to umiejętność, która mogłaby zmienić Twoje życie, a także całą planetę w sposób nie do wyobrażenia.Jest to metoda brania życia w objęcia, która czyni świat, w którym żyjemy, miększym i ożywionym, zmieniając go w świat naszych marzeń. Najprościej mówiąc, będąc świadomymi uzdrawiającej i organizującej mocy świadomości, odnajdujemy rozwiązania problemów nękających nas od kiedy stanęliśmy wyprostowani i rozpoczęliśmy życie jako istoty ludzkie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Skrypt zawiera materiał obejmujący wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej. Przedstawiono kryzys fizyki klasycznej, podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej,... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej' »

  Skrypt zawiera materiał obejmujący wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej. Przedstawiono kryzys fizyki klasycznej, podstawy eksperymentalne mechaniki kwantowej, opis kilku prostych zagadnień kwantowo-mechanicznych i atom wodoru. Wprowadzono zespoły mikrokanoniczny, kanoniczny i wielki kanoniczny, zastosowano je do opisu gazu doskonałego, kryształu metalicznego (w rozbiciu na gaz elektronowy i sieć krystaliczną) oraz nośników prądu w półprzewodniku. W całym materiale zwrócono uwagę na wykorzystanie mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej w technice.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej

 • [Exit]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Pomysł budowy komputera, który działałby zgodnie z prawami fizyki kwantowej i w sposób istotny wykorzystywał te prawa, ma niemalże dwadzieścia lat. Przez ten czas prowadzone były zarówno bada... Pełen opis produktu 'Wprowadzenie do algorytmów kwantowych' »

  Pomysł budowy komputera, który działałby zgodnie z prawami fizyki kwantowej i w sposób istotny wykorzystywał te prawa, ma niemalże dwadzieścia lat. Przez ten czas prowadzone były zarówno badania teoretyczne, jak i prace nad konstrukcją komputera kwantowego. Jakkolwiek postęp w dziedzinie technologii jest znaczny, to nie dysponujemy jeszcze maszynami liczącymi, których działanie trzeba wyjaśniać na poziomie fizyki kwantowej. Podejmowane dotychczas próby konstrukcji należy nazwać eksperymentami.W dziedzinie badań teoretycznych osiągnięto szereg ważnych rezultatów. Opracowano model obliczeń kwantowych, podano pierwsze algorytmy i stworzono teorię ich złożoności obliczeniowej. Z tych pierwszych studiów wynika, że komputer kwantowy może rozwiązywać pewne zadania szybciej niż maszyny klasyczne. Brak jednak dokładnych wyników, a siłą napędową dalszych badań jest nadzieja, że problemy, których nie można efektywnie rozwiązać w modelu klasycznym, będą miały takie rozwiązanie w modelu kwantowym.Celem tej pracy jest prezentacja kwantowego modelu obliczeń. Szczególny nacisk położono na zagadnienia matematyczne i informatyczne. Zadbano o wyjaśnienie podstaw teoretycznych, podanie pełnych dowodów poprawności algorytmów kwantowych oraz szacowanie złożoności obliczeniowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do algorytmów kwantowych

 • [Wydawnictwo Naukowo-Techniczne]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Fizyka, astronomiaWysyłka: do 3 dni

  Elektronika kwantowa : wprowadzenie do fizyki laserów / W. Brunner, W. Radloff, K. Junge ; przeł. z niem. Zbigniew Kaliński, Janusz Kamiński     książka w oprawie miękkiej   stan dobry... Pełen opis produktu 'Elektronika kwantowa Wprowadzenie do fizyki laserów - W. Brunner, W. Radloff, K. Junge' »

  Elektronika kwantowa : wprowadzenie do fizyki laserów / W. Brunner, W. Radloff, K. Junge ; przeł. z niem. Zbigniew Kaliński, Janusz Kamiński     książka w oprawie miękkiej   stan dobry Adres wydawniczy Warszawa : Wydaw-a Naukowo-Techniczne, 1980 (Warsz : DRP). Opis fizyczny 312 s. : il., 3 tab., wykr. ; 24 cm. Wariant tytułu Tyt. oryg.: Quantenelektronik : eine Einführung in die Physik des Lasers, 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elektronika kwantowa Wprowadzenie do fizyki laserów - W. Brunner, W. Radloff, K. Junge

 • [P&G Editors]

  Kategoria: Książki > Nauka > MedycynaWysyłka: od ręki

  przeobrażenie chorób każdej żywej istoty na Ziemi." W ciągu ostatnich kilku lat, innowacyjna metoda samouzdrawiania przekonała do siebie wielu ludzi z nowym spojrzeniem na świat. Synchronizacja Kwantowa... Pełen opis produktu 'Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej' »

  "Jak myślisz, co mogłoby się stać, gdybym powiedział Ci, że jesteś w stanie naprawić problem jedynie poprzez fakt bycia jego świadomym? „Oczywiście” - odpowiedziałbyś. „Najpierw zauważam problem, a następnie podejmuję kroki, by mu przeciwdziałać. Nie ma w tym nic wyjątkowego.”. W taki oto właśnie sposób toczy się życie, prawda? Ale nie to miałem na myśli. Co jeśli byłbyś w stanie rozwiązać problem będąc wyłącznie świadomym jego istnienia i nie podejmując oprócz tego innych działań, mając jedynie jego świadomość? Czy to byłoby już czymś wyjątkowym? Pewnie, że byłoby. I dokładnie o tym mówię. Gdybyś tylko we właściwy sposób uświadomił sobie, że cierpisz na artretyzm kolana, niestrawność, ból głowy, złość lub strach, upadający związek albo utratę pracy, wówczas geniusz świadomości naprawiłby to, co zepsute. To działanie nie tylko jest wyjątkowe, ale również i cudowne. Jest to umiejętność, która mogłaby zmienić Twoje życie, a także całą planetę w sposób nie do wyobrażenia. Jest to metoda brania życia w objęcia, która czyni świat, w którym żyjemy, miększym i ożywionym, zmieniając go w świat naszych marzeń. Najprościej mówiąc, będąc świadomymi uzdrawiającej i organizującej mocy świadomości, odnajdujemy rozwiązania problemów nękających nas od kiedy stanęliśmy wyprostowani i rozpoczęliśmy życie jako istoty ludzkie. Jeżeli wydaje się Wam, że przeceniam rolę świadomości w dostrajaniu naszego życia do wewnętrznej mądrości, to tak nie jest. Dostrzeżenie prawdziwości mojego twierdzenia zajmie wam kilka minut. Ta mała książka dzierży w sobie zdumiewający potencjał. Jednak nie musisz mi wierzyć na słowo. To, co Ci oferuję, to naukowo odtwarzalny proces, który każdy może przeprowadzić. Wszystko, czego potrzebujesz, to świadomość. Czy jesteś świadomy? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że czytasz te słowa? Czy wiesz, kiedy stoisz lub siedzisz? Czy wiesz, o czym w tej właśnie chwili myślisz? To właśnie Twoja świadomość porządkuje te procesy. Możesz nauczyć się kilku prostych kroków, które pozwolą udoskonalić Twoją świadomość oraz uleczyć ciało i umysł. Będziesz w stanie również nauczyć się, jak uzdrawiać ciała i umysły innych ludzi. A z małą pomocą przyjaciół, będziesz gotów na przeobrażenie chorób każdej żywej istoty na Ziemi." W ciągu ostatnich kilku lat, innowacyjna metoda samouzdrawiania przekonała do siebie wielu ludzi z nowym spojrzeniem na świat. Synchronizacja Kwantowa jest najnowszym osiągnięciem w tym obszarze: SK pracuje z delikatnym dotykiem, który po cichu aktywuje autonomiczny system nerwowy, by spontanicznie i naturalnie stworzyć atmosferę, w której może dokonać się głębokie uzdrowienie. Ta zadziwiająca metoda samopomocy jest łatwa w użyciu i nie wymaga uprzedniej wiedzy – każdy może się nią posłużyć! Jak tłumaczy dr Kinslow: „Synchronizacja Kwantowa jest bardzo szybkim procesem uzdrawiającym, który każdy może zastosować. Czy masz złamaną nogę, czy złamane serce, potrzebujesz odpoczynku, by wyzdrowieć. Jeśli potrzebne Ci uzdrowienie fizyczne, emocjonalne czy duchowe, potrzebujesz głębokiego odpoczynku. Im głębiej odpoczywasz, tym głębsze jest uzdrowienie. Czysta świadomość jest najgłębszym odpoczynkiem, którego możesz doznać. Odkryłem proces, który natychmiast daje ciału, umysłowi i duchowi głęboki odpoczynek i szybkie uzdrawianie. Działa w ciągu sekund. To właśnie nazywam Synchronizacją Kwantową.” A co jest najbardziej zadziwiające: głębokie, pełne wypoczynku uzdrawianie jest udziałem nie tylko osoby uzdrawianej, ale także osoba, która wykonuje SK doświadczy natychmiastowego, przedłużonego dobrego samopoczucia. Spróbuj – będziesz zaskoczony jak potężna jest Synchronizacja Kwantowa! Synchronizacja Kwantowa * działa w ciągu minut * jest łatwa do nauczenia się * nie wymaga specjalnego treningu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Sekret natychmiastowego uzdrowienia. Wprowadzenie do mocy synchronizacji kwantowej


Rema.com.pl

Książki i albumy oraz kalendarze i gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.03.2009
greg, zysk i s-ka, skrzat, wsip, wilga, aksjomat - krakĂłw, zielona sowa, media service zawada, sbm, egmont
Produkty w ofercie: 21888
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 21888
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, czytelnik, piw, kaw, wydawnictwo mon, harlequin, iskry, książka i wiedza, pwn, nasza księgarnia
Produkty w ofercie: 25518
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 25125
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 132803
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 132803
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: