Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów... Pełen opis produktu 'USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH' »

  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy książki: Studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.  USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Spis treści Od autora 9 Wykaz oznaczeń i skrótów 11 1. Wprowadzenie 1.1. Patologia obiektów mostowych i geriatria techniczna 13 1.2. Obiekty mostowe jako elementy infrastruktury transportowej 15 1.2.1. Klasyfikacja obiektów mostowych 15 1.2.2. Infrastruktura mostowa w Europie 18 1.2.3. Infrastruktura mostowa w Polsce 21 2. Klasyfikacja uszkodzeń obiektów mostowych 2.1. Uszkodzenia, awarie i katastrofy obiektów mostowych 25 2.2. Uszkodzenia a strategie gospodarowania infrastrukturą mostową 27 2.3. Jakościowa klasyfikacja uszkodzeń 30 2.3.1. Kryteria i zasady klasyfikacji uszkodzeń 30 2.3.2. Deformacje 33 2.3.3. Destrukcja materiału 36 2.3.4. Ubytki materiału 37 2.3.5. Utrata ciągłości materiału 38 2.3.6. Zanieczyszczenia 39 2.3.7. Zmiany położenia 40 2.4. Uszkodzenia jako efekty procesów degradacji 41 2.4.1. Procesy degradacji 41 2.4.2. Stymulatory degradacji 43 2.4.3. Mechanizmy degradacji 50 2.4.4. Mechanizmy degradacji a materiały konstrukcyjne 63 3. Diagnostyka obiektów mostowych 3.1. Źródła informacji o stanie obiektów 64 3.2. Klasyfikacja metod badań diagnostycznych 71 3.3. Technologie fizyczne w diagnostyce obiektów mostowych 74 3.3.1. Metody optyczne i termograficzne 74 3.3.2. Metody radiologiczne 85 3.3.3. Metody akustyczne 89 3.3.4. Metody elektromagnetyczne 99 3.3.5. Bezpośrednie metody badań cech fizycznych 110 3.4. Technologie chemiczne w diagnostyce obiektów mostowych 123 3.4.1. Klasyfikacja metod badań chemicznych 123 3.4.2. Metody jakościowej analizy chemicznej 124 3.4.3. Metody ilościowej analizy chemicznej 126 3.5. Technologie biologiczne w diagnostyce obiektów mostowych 128 3.5.1. Klasyfikacja metod badań biologicznych 128 3.5.2. Metody makroskopowe 129 3.5.3. Metody mikroskopowe 129 3.5.4. Metody hodowlane 130 3.6. Badania obiektów mostowych pod obciążeniami 130 3.6.1. Klasyfikacja rodzajów badań 130 3.6.2. Techniki pomiarowe 133 3.6.3. Badania pod obciążeniami statycznymi 144 3.6.4. Badania pod obciążeniami dynamicznymi 148 3.6.5. Monitorowanie stanu obiektów mostowych 163 4. Uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 4.1. Mechanizmy i procesy degradacji betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 172 4.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 178 4.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 184 4.1.5. Procesy degradacji posadowienia 187 4.2. Typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.2. Deformacje 191 4.2.3. Destrukcja materiału 192 4.2.4. Ubytki materiału 195 4.2.5. Utrata ciągłości materiału 199 4.2.6. Zanieczyszczenia 203 4.2.7. Zmiany położenia 205 4.3. Diagnostyka betonowych konstrukcji mostowych 206 5. Uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 5.1. Mechanizmy i procesy degradacji stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 211 5.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 220 5.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 224 5.1.5. Procesy degradacji posadowienia 228 5.2. Typowe uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.2. Deformacje 231 5.2.3. Destrukcja materiału 234 5.2.4. Ubytki materiału 236 5.2.5. Utrata ciągłości materiału 240 5.2.6. Zanieczyszczenia 243 5.2.7. Zmiany położenia 245 5.3. Diagnostyka stalowych konstrukcji mostowych 247 6. Uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 6.1. Mechanizmy i procesy degradacji murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.2. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 250 6.1.3. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 254 6.1.4. Procesy degradacji posadowienia 258 6.2. Typowe uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.2. Deformacje 262 6.2.3. Destrukcja materiału 263 6.2.4. Ubytki materiału 266 6.2.5. Utrata ciągłości materiału 269 6.2.6. Zanieczyszczenia 274 6.2.7. Zmiany położenia 277 6.3. Diagnostyka murowanych konstrukcji mostowych 278 7. Uszkodzenia łożysk i wyposażenia 7.1. Procesy degradacji i klasyfikacja uszkodzeń 281 7.2. Uszkodzenia łożysk 282 7.2.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 282 7.2.2. Deformacje 283 7.2.3. Destrukcja materiału 284 7.2.4. Ubytki materiału 285 7.2.5. Utrata ciągłości materiału 285 7.2.6. Zanieczyszczenia 286 7.2.7. Zmiany położenia 287 7.3. Uszkodzenia nawierzchni 289 7.3.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 289 7.3.2. Nawierzchnie drogowe 290 7.3.3. Nawierzchnie tramwajowe 292 7.3.4. Nawierzchnie kolejowe 294 7.3.5. Nawierzchnie chodników 297 7.4. Uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych 298 7.5. Uszkodzenia systemu odwodnienia 300 7.6. Uszkodzenia elementów zabezpieczenia ruchu 303 7.7. Uszkodzenia urządzeń rewizyjnych 306 7.8. Uszkodzenia nasypów 308 7.9. Uszkodzenia urządzeń obcych 309 7.10. Uszkodzenia innych elementów wyposażenia 311 8. Modelowanie obiektów w systemach zarządzania infrastrukturą mostową 8.1. Metodyka numerycznego modelowania obiektów mostowych 314 8.2. Modele geometrii obiektów mostowych 318 8.3. Modelowanie uszkodzeń 320 8.3.1. Komponenty modelu uszkodzeń 320 8.3.2. Numeryczna reprezentacja uszkodzeń 322 8.4. Strategie modelowania obiektów mostowych z uszkodzeniami 325 8.4.1. Modele geometrii typu E0 325 8.4.2. Modele geometrii typu E1 333 8.4.3. Modele geometrii typu E2 336 8.4.4. Modele geometrii typu E3 338 8.4.5. Dobór modelu geometrii 344 9. Ocena kondycji obiektów mostowych z uszkodzeniami 9.1. Wpływ uszkodzeń na kondycję obiektów mostowych 346 9.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie kondycji obiektów mostowych 348 9.3. Ewolucja systemów wspomagających ocenę kondycji obiektów mostowych 353 9.4. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.1. Kryteria i metody oceny stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.2. Procedury oceny stanu technicznego obiektów mostowych w Polsce 358 9.4.3. Narzędzia ekspertowe w ocenie stanu technicznego obiektów mostowych 363 9.5. Ocena przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.1. Kryteria i metody oceny przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie przydatności użytkowej obiektów mostowych 368 9.6. Wpływ uszkodzeń na estetykę obiektów mostowych 374 9.7. Kompleksowa ocena kondycji obiektów mostowych 379 Literatura 384 Podstawowe terminy i ich definicje 402 Autorzy udostępnionych zdjęć 412 Skorowidz 414 Kup teraz! Podręcznik na temat uszkodzeń i diagnostyki obiektów mostowych wydawnictwa WKŁ - polecamy! Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o USZKODZENIA I DIAGNOSTYKA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności. Spis treści Od autora 9 Wykaz oznaczeń i skrótów 11 1. Wprowadzenie 13 1.1. Patologia obiektów mostowych i geriatria techniczna 13 1.2. Obiekty mostowe jako elementy infrastruktury transportowej 15 1.2.1. Klasyfikacja obiektów mostowych 15 1.2.2. Infrastruktura mostowa w Europie 18 1.2.3. Infrastruktura mostowa w Polsce 21 2. Klasyfikacja uszkodzeń obiektów mostowych 25 2.1. Uszkodzenia, awarie i katastrofy obiektów mostowych 25 2.2. Uszkodzenia a strategie gospodarowania infrastrukturą mostową 27 2.3. Jakościowa klasyfikacja uszkodzeń 30 2.3.1. Kryteria i zasady klasyfikacji uszkodzeń 30 2.3.2. Deformacje 33 2.3.3. Destrukcja materiału 36 2.3.4. Ubytki materiału 37 2.3.5. Utrata ciągłości materiału 38 2.3.6. Zanieczyszczenia 39 2.3.7. Zmiany położenia 40 2.4. Uszkodzenia jako efekty procesów degradacji 41 2.4.1. Procesy degradacji 41 2.4.2. Stymulatory degradacji 43 2.4.3. Mechanizmy degradacji 50 2.4.4. Mechanizmy degradacji a materiały konstrukcyjne 63 3. Diagnostyka obiektów mostowych 64 3.1. Źródła informacji o stanie obiektów 64 3.2. Klasyfikacja metod badań diagnostycznych 71 3.3. Technologie fizyczne w diagnostyce obiektów mostowych 74 3.3.1. Metody optyczne i termograficzne 74 3.3.2. Metody radiologiczne 85 3.3.3. Metody akustyczne 89 3.3.4. Metody elektromagnetyczne 99 3.3.5. Bezpośrednie metody badań cech fizycznych 110 3.4. Technologie chemiczne w diagnostyce obiektów mostowych 123 3.4.1. Klasyfikacja metod badań chemicznych 123 3.4.2. Metody jakościowej analizy chemicznej 124 3.4.3. Metody ilościowej analizy chemicznej 126 3.5. Technologie biologiczne w diagnostyce obiektów mostowych 128 3.5.1. Klasyfikacja metod badań biologicznych 128 3.5.2. Metody makroskopowe 129 3.5.3. Metody mikroskopowe 129 3.5.4. Metody hodowlane 130 3.6. Badania obiektów mostowych pod obciążeniami 130 3.6.1. Klasyfikacja rodzajów badań 130 3.6.2. Techniki pomiarowe 133 3.6.3. Badania pod obciążeniami statycznymi 144 3.6.4. Badania pod obciążeniami dynamicznymi 148 3.6.5. Monitorowanie stanu obiektów mostowych 163 4. Uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1. Mechanizmy i procesy degradacji betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 170 4.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 172 4.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 178 4.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 184 4.1.5. Procesy degradacji posadowienia 187 4.2. Typowe uszkodzenia betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń betonowych konstrukcji mostowych 190 4.2.2. Deformacje 191 4.2.3. Destrukcja materiału 192 4.2.4. Ubytki materiału 195 4.2.5. Utrata ciągłości materiału 199 4.2.6. Zanieczyszczenia 203 4.2.7. Zmiany położenia 205 4.3. Diagnostyka betonowych konstrukcji mostowych 206 5. Uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1. Mechanizmy i procesy degradacji stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 209 5.1.2. Procesy korozyjnej degradacji materiału 211 5.1.3. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 220 5.1.4. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 224 5.1.5. Procesy degradacji posadowienia 228 5.2. Typowe uszkodzenia stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych 230 5.2.2. Deformacje 231 5.2.3. Destrukcja materiału 234 5.2.4. Ubytki materiału 236 5.2.5. Utrata ciągłości materiału 240 5.2.6. Zanieczyszczenia 243 5.2.7. Zmiany położenia 245 5.3. Diagnostyka stalowych konstrukcji mostowych 247 6. Uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1. Mechanizmy i procesy degradacji murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.1. Podstawowe mechanizmy i procesy degradacji a uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 249 6.1.2. Procesy destrukcyjnej degradacji materiału 250 6.1.3. Procesy przeciążeniowej degradacji konstrukcji 254 6.1.4. Procesy degradacji posadowienia 258 6.2. Typowe uszkodzenia murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.1. Klasyfikacja uszkodzeń murowanych konstrukcji mostowych 260 6.2.2. Deformacje 262 6.2.3. Destrukcja materiału 263 6.2.4. Ubytki materiału 266 6.2.5. Utrata ciągłości materiału 269 6.2.6. Zanieczyszczenia 274 6.2.7. Zmiany położenia 277 6.3. Diagnostyka murowanych konstrukcji mostowych 278 7. Uszkodzenia łożysk i wyposażenia 281 7.1. Procesy degradacji i klasyfikacja uszkodzeń 281 7.2. Uszkodzenia łożysk 282 7.2.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 282 7.2.2. Deformacje 283 7.2.3. Destrukcja materiału 284 7.2.4. Ubytki materiału 285 7.2.5. Utrata ciągłości materiału 285 7.2.6. Zanieczyszczenia 286 7.2.7. Zmiany położenia 287 7.3. Uszkodzenia nawierzchni 289 7.3.1. Podstawowe mechanizmy degradacji 289 7.3.2. Nawierzchnie drogowe 290 7.3.3. Nawierzchnie tramwajowe 292 7.3.4. Nawierzchnie kolejowe 294 7.3.5. Nawierzchnie chodników 297 7.4. Uszkodzenia urządzeń dylatacyjnych 298 7.5. Uszkodzenia systemu odwodnienia 300 7.6. Uszkodzenia elementów zabezpieczenia ruchu 303 7.7. Uszkodzenia urządzeń rewizyjnych 306 7.8. Uszkodzenia nasypów 308 7.9. Uszkodzenia urządzeń obcych 309 7.10. Uszkodzenia innych elementów wyposażenia 311 8. Modelowanie obiektów w systemach zarządzania infrastrukturą mostową 314 8.1. Metodyka numerycznego modelowania obiektów mostowych 314 8.2. Modele geometrii obiektów mostowych 318 8.3. Modelowanie uszkodzeń 320 8.3.1. Komponenty modelu uszkodzeń 320 8.3.2. Numeryczna reprezentacja uszkodzeń 322 8.4. Strategie modelowania obiektów mostowych z uszkodzeniami 325 8.4.1. Modele geometrii typu E0 325 8.4.2. Modele geometrii typu E1 333 8.4.3. Modele geometrii typu E2 336 8.4.4. Modele geometrii typu E3 338 8.4.5. Dobór modelu geometrii 344 9. Ocena kondycji obiektów mostowych z uszkodzeniami 346 9.1. Wpływ uszkodzeń na kondycję obiektów mostowych 346 9.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie kondycji obiektów mostowych 348 9.3. Ewolucja systemów wspomagających ocenę kondycji obiektów mostowych 353 9.4. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.1. Kryteria i metody oceny stanu technicznego obiektów mostowych 354 9.4.2. Procedury oceny stanu technicznego obiektów mostowych w Polsce 358 9.4.3. Narzędzia ekspertowe w ocenie stanu technicznego obiektów mostowych 363 9.5. Ocena przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.1. Kryteria i metody oceny przydatności użytkowej obiektów mostowych 365 9.5.2. Narzędzia ekspertowe w ocenie przydatności użytkowej obiektów mostowych 368 9.6. Wpływ uszkodzeń na estetykę obiektów mostowych 374 9.7. Kompleksowa ocena kondycji obiektów mostowych 379 Literatura 384 Podstawowe terminy i ich definicje 402 Autorzy udostępnionych zdjęć 412 Skorowidz 414
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Architektura/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  52,92 zł
  58,80 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Architektura, budownictwo

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęćdotyczących tego tematu. Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Technika>BudownictwoWysyłka: do 3 dni

  0x003a58b700000000

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia I Diagnostyka Obiektów Mostowych

 • [WKŁ]

  Kategoria: Budownictwo

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych - Jan Bień' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu. Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych - Jan Bień

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Literatura / Nauka i technika

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych - Jan Bień' »

  Opis - Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności. Nazwa - Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych Autor - Jan Bień Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod ISBN - 9788320617917 Kod EAN - 9788320617917 Wydanie - 1 Rok wydania - 2010 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 420 Podatek VAT - 5% Premiera - 2011-01-13
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych - Jan Bień

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Podręczniki akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna / Budownictwo

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych.

 • Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  46,47 zł
  50,05 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych,... Pełen opis produktu 'Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych' »

  Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych (betonowych, stalowych, murowanych), jak również uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych oraz ich diagnostykę. Przedstawiono modelowanie i analizę obiektów mostowych z uszkodzeniami oraz ocenę ich kondycji, a także wybrane przykłady awarii i katastrof obiektów mostowych. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia w zakresie utrzymania infrastruktury mostowej oraz angielsko-polski słownik podstawowych pojęć dotyczących tego tematu.Odbiorcy: studenci kierunku budownictwo wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza o specjalnościach mostowych, drogowych i kolejowych, a także inżynierowie tych specjalności....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika białostocka, politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1195
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, wydawnictwo auto, instalator polski, helion, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo zp grupa
Produkty w ofercie: 963
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 137
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 126045
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, pzwl, helion, zielona sowa, literat, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, scholar, wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego
Produkty w ofercie: 71062
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 71062
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0