Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Weber DEITERMANN]

  Kategoria: HYDROIZOLACJE > WEBER > Hydroizolacje mineralne > weber.tec 824Wysyłka: do 7 dni

  części budynków i budowli takich jak: a) ławy fundamentowe b) ściany fundamentowe c) płyty fundamentowe do uszczelnienia stref cokołowych budynków do wykonywania wtórnych izolacji budynków... Pełen opis produktu 'weber.tec 824 (Superflex D1) do uszczelnień basenów, balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych natryski, łazienki, w systemach ogrzewania podłogowego, uszczelnienia stref cokołowych' »

  Elastyczna, jednoskładnikowa mikro zaprawa uszczelniająca   OPIS PRODUKTU weber.tec 824 (Superflex D1) jest hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą (szlamem) na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów.    NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU elastyczny łatwy w obróbce o bardzo dobrej przyczepności do podłoża do stosowania przy stałym obciążeniu wodą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz odporny na siarczany odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża   ZASTOSOWANIE PRODUKTU do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak: a) ławy fundamentowe b) ściany fundamentowe c) płyty fundamentowe do uszczelnienia stref cokołowych budynków do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy do uszczelnień zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej) Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji i obciążenia wilgocią, obecności agresywnych mediów itp. DANE TECHNICZNE Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery Barwa: szara Postać: proszek Konsystencja: pastowata Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka Ilość nakładanych warstw: przynajmniej 2 Czas obróbki: ok. 30 minut *) Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C Czas schnięcia: po nałożeniu pierwszej warstwy dalsza obróbka możliwa po 4 godzinach *) po nałożeniu drugiej warstwy dalsza obróbka możliwa po 20 godzinach *) Pełna odporność na stałe obciążenie wodą: po 7 dniach *) Dokumenty odniesienia AT-15-6980/2013 *) w temperaturze +23°C i przy 50% wilgotności względnej powietrza Zużycie dla obciążenia wilgocią - 2,8 kg/m2 (warstwa o grubości 2mm nakładana w 2 przejściach). Zużycie dla obciążenia wodą – 3,5 kg/m2 (warstwa o grubości 2,5 mm nakładana w 3 przejściach). OPAKOWANIA worek 20 kg, paleta 840 kg MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca ZUŻYCIE dla obciążenia wilgocią - 2,8 kg/m2 (warstwa o grubości 2mm nakładana w 2 przejściach). dla obciążenia wodą – 3,5 kg/m2 (warstwa o grubości 2,5 mm nakładana w 3 przejściach)   ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.     PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA weber.tec 824 może być stosowany na: podłożu z betonu/żelbetu oraz betonu komórkowego murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.) tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych jastrychach cementowych jastrychach anhydrytowych istniejących, stabilnych okładzinach ceramicznych Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność (stare powłoki/wymalowania, mleczko cementowe, itp.). Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy. Mleczko cementowe, zanieczyszczenia jak również luźne i niestabilne fragmenty, itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża   PRZYGOTOWANIE PRODUKTU Worek 20 kg weber.tec 824 wymieszać z 5,2 - 5,6 litrów czystej wody za pomocą niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unikać napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania nie może być krótszy niż 5 minut, następnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu czasu obróbki   WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych. Świeżą powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wpływem promieni słonecznych lub przeciągów powietrza) oraz opadami deszczu (np. stosując przykrycia). Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. Należy kierować się tu zasadami sztuki budowlanej.   WSKAZÓWKI WYKONAWCZE   weber.tec 824 nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć warstwę o grubości nie większej niż 1mm (zużycie 1,4 kg/m2). Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu 2 mm. Drugą warstwę (i kolejne) nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) w basenach, na tarasach, balkonach oraz w pomieszczeniach mokrych narożniki i dylatacje należy uszczelnić taśmą weber.tec 828 AB 75/AB 150. Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych okładzinach ceramicznych ich powierzchnię należy zmyć i oczyścić ze wszystkich elementów ograniczających przyczepność oraz zagruntować preparatem weber.prim 803. Po wyschnięciu weber.prim 803 tworzy się przezroczysta błona tworząca warstwę sczepną, należy na nią nanieśćweber.tec 824 (maksymalna przerwa technologiczna to 2 dni). Należy zawsze sprawdzić przyczepność powłoki hydroizolacyjnej do nieglazurowanych płytek, których powierzchnia była zabezpieczana środkami pielęgnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej przyczepności powierzchnię płytek należy mechanicznie zeszlifować.   Wpusty muszą być wyposażone w kołnierz uszczelniający (manszetę uszczelniającą). Powierzchnie aluminiowe i ocynkowane jak również obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy odtłuścić np. preparatemweber.sys 992, a następnie zabezpieczyć (powlec) elastyczną żywicą reaktywną weber.tec 827 S tworząc ciągłą, bezporową powłokę. Świeżą żywicę posypać dużą ilością piasku kwarcowego do żywic o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu żywicy nadmiar niezwiązanego piasku usunąć. Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu. Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać np. ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS III lub CS IV wg PN-EN 998-1 (o wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa). Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o odpowiedniej grubości weber.tec 824.   Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować płyty styropianowe (EPS), styrodurowe (XPS) jak również płyty ochronno-drenujące Termoizolacja w gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne, agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody. W przypadku bezpośredniego użytkowania uszczelnianej powierzchni (chodzenie) należy uwzględnić warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe). W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża) elementy konstrukcyjne muszą być odporne na wodę (hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym). Zasadniczy wpływ na skuteczność uszczelnienia ma stan i jakość podłoża. Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy   Pytania prosimy kierować na tel. 784 798 393 lub mail: BIURO@OCIEPLAM.PL Karta techniczna do druku (PDF) Karta techniczna do druku (PDF) weber.tec 824 Karta charakterystyki CLP Karta charakterystyki CLP weber.tec 824 Deklaracja właściwości użytkowych Deklaracja właściwości użytkowych 1 - weber.tec 824 Deklaracja właściwości użytkowych 2 - weber.tec 824 Wyślij lub pobierz dokumentację
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o weber.tec 824 (Superflex D1) do uszczelnień basenów, balkonów, tarasów, pomieszczeń wilgotnych i mokrych natryski, łazienki, w systemach ogrzewania podłogowego, uszczelnienia stref cokołowych


ocieplam.pl

Materiały budowlane
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.04.2016
weber, weber deitermann, info-system ii, kosbud, majster-pol, ceresit, termo organika, genderka, sigma, thermica
Produkty w ofercie: 977
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 217
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: