Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  197,10 zł
  219,00 zł

  [lexisnexis]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości. Komentarz' »

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a rozszerzającej krąg osób (podmiotów) uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono też zmianom wynikającym z procesu dostosowania ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczącym wyodrębnienia jednostek gospodarczych mikro jako oddzielnej grupy podmiotów, w stosunku do których zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, zwłaszcza w zakresie sprawozdania finansowego.W niniejszym Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady.Publikacja jest adresowana przede wszystkim do osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych i finansowych. Jednakże ze względu na przystępny sposób przedstawiania zagadnień może być również przewodnikiem po zawiłościach prawa bilansowego dla prawników i innych grup zawodowych związanych z dziedziną szeroko pojętych finansów.Komentarz jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niektórzy z Autorów są też biegłymi rewidentami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Ekonomia / MarketingWysyłka: od ręki

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości. Komentarz' »

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a rozszerzającej krąg osób (podmiotów) uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono też zmianom wynikającym z procesu dostosowania ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczącym wyodrębnienia jednostek gospodarczych mikro jako oddzielnej grupy podmiotów, w stosunku do których zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, zwłaszcza w zakresie sprawozdania finansowego.W niniejszym Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady.Publikacja jest adresowana przede wszystkim do osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych i finansowych. Jednakże ze względu na przystępny sposób przedstawiania zagadnień może być również przewodnikiem po zawiłościach prawa bilansowego dla prawników i innych grup zawodowych związanych z dziedziną szeroko pojętych finansów.Komentarz jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niektórzy z Autorów są też biegłymi rewidentami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 • [Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Ró?ne

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych zapisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz wyd.4. Wydanie 4' »

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych zapisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości, w tym również przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 roku. Jednym z kluczowych walorów tej publikacji jest jej praktyczny charakter, zapewniony poprzez uzupełnienie komentarza do każdego z artykułów ustawy o część zawierającą objaśnienie najważniejszych aspektów praktycznych z niego wynikających. Do pozostałych wyróżników tej publikacji należą: - analiza poszczególnych przepisów ustawy o rachunkowości, obejmująca ich istotę, znaczenie, wzajemne powiązania między nimi oraz ich miejsce w całym systemie rachunkowości; - wskazanie wariantowych możliwości zastosowania w praktyce określonych przepisów ustawy o rachunkowości wraz z omówieniem konsekwencji potencjalnych rozwiązań dla systemu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, jak również dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej lub dokonań jednostki, w tym także dla rozliczenia kierownictwa jednostki z efektywności gospodarowania powierzonym kapitałem; - jasne wskazanie obowiązków kierownictwa jednostki (zarządów, właścicieli) lub organów nadzorczych w zakresie rachunkowości oraz uświadamianie decyzji, jakie organy te są zobowiązane podjąć względem konstrukcji systemu rachunkowości w jednostce oraz kontroli lub nadzoru jego funkcjonowania; - liczne odniesienia do skutków w zakresie podatku dochodowego wskazujące na konsekwencje występowania różnic między obydwoma systemami w obszarze ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej; - duża liczba przykładów w postaci opisów sytuacji praktycznych pozwalających na lepsze objaśnienie i zrozumienie omawianych zagadnień. Autorzy książki to w znakomitej większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania, a także praktycy, którzy na co dzień pełnią funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach, realizują projekty wdrożeniowe z zakresu sprawozdawczości finansowej, są także biegłymi rewidentami oraz prawnikami; autorzy współpracują z wieloma ośrodkami szkoleniowymi, prowadząc różnego rodzaju szkolenia dla praktyków; należą też do szerokiego grona eksperckiego, z którego opinii i ekspertyz korzysta wiele podmiotów gospodarczych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz wyd.4. Wydanie 4

 • Ustawa o rachunkowości Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  215,10 zł
  239,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, jak również do przepisów prawa podatkowego i innych regulacji polskiego prawa.W siódmym wydaniu komentarza zawarto najnowsze rozwiązania w prawie bilansowym i normach z nim związanych uwzględniając aktualny stan prawny, w tym ostatnie zmiany, które weszły w życie w dniu 4 czerwca 2016 r., mające na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE oraz dotyczące m.in. modyfikacji zakresu podmiotowego ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem alternatywnych spółek inwestycyjnych.Książka jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, spośród których niektórzy są też biegłymi rewidentami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz

 • Ustawa o rachunkowości Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  233,10 zł
  259,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych zapisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych zapisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości, w tym również przepisów wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 roku.Jednym z kluczowych walorów tej publikacji jest jej praktyczny charakter, zapewniony poprzez uzupełnienie komentarza do każdego z artykułów ustawy o część zawierającą objaśnienie najważniejszych aspektów praktycznych z niego wynikających. Do pozostałych wyróżników tej publikacji należą:- analiza poszczególnych przepisów ustawy o rachunkowości, obejmująca ich istotę, znaczenie, wzajemne powiązania między nimi oraz ich miejsce w całym systemie rachunkowości;- wskazanie wariantowych możliwości zastosowania w praktyce określonych przepisów ustawy o rachunkowości wraz z omówieniem konsekwencji potencjalnych rozwiązań dla systemu ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, jak również dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej lub dokonań jednostki, w tym także dla rozliczenia kierownictwa jednostki z efektywności gospodarowania powierzonym kapitałem;- jasne wskazanie obowiązków kierownictwa jednostki (zarządów, właścicieli) lub organów nadzorczych w zakresie rachunkowości oraz uświadamianie decyzji, jakie organy te są zobowiązane podjąć względem konstrukcji systemu rachunkowości w jednostce oraz kontroli lub nadzoru jego funkcjonowania;- liczne odniesienia do skutków w zakresie podatku dochodowego wskazujące na konsekwencje występowania różnic między obydwoma systemami w obszarze ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej;- duża liczba przykładów w postaci opisów sytuacji praktycznych pozwalających na lepsze objaśnienie i zrozumienie omawianych zagadnień.Autorzy książki to w znakomitej większości pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania, a także praktycy, którzy na co dzień pełnią funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach, realizują projekty wdrożeniowe z zakresu sprawozdawczości finansowej, są także biegłymi rewidentami oraz prawnikami; autorzy współpracują z wieloma ośrodkami szkoleniowymi, prowadząc różnego rodzaju szkolenia dla praktyków; należą też do szerokiego grona eksperckiego, z którego opinii i ekspertyz korzysta wiele podmiotów gospodarczych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Stan prawny: 1 października 2014 r. Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości. Komentarz - T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Gos, M. Hass-Symotiuk, M. Janowicz, T. Kiziukiewicz, Z. Luty, B. Na' »

  Opis - Stan prawny: 1 października 2014 r.Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a wprowadzające ułatwienia w dostępie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono też zmianom wynikającym z procesu dostosowania ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczącym wyodrębnienia jednostek gospodarczych mikro jako oddzielnej grupy podmiotów, w stosunku do których zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, zwłaszcza w zakresie sprawozdania finansowego.W niniejszym Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady. Nazwa - Ustawa o rachunkowości. Komentarz Autor - T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Gos, M. Hass-Symotiuk, M. Janowicz, T. Kiziukiewicz, Z. Luty, B. Na Oprawa - Miękka Wydawca - LexisNexis Kod ISBN - 9788327808769 Kod EAN - 9788327808769 Wydanie - 6 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x22.0cm Ilość stron - 750 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-10-24
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości. Komentarz - T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Gos, M. Hass-Symotiuk, M. Janowicz, T. Kiziukiewicz, Z. Luty, B. Na

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów. Publikacja... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian - I' »

  Opis - Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską,Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów.Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2015 roku w ustawie o rachunkowości i po raz pierwszy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2016 r.Szczegółowy wykaz uproszczeń oraz przykłady liczbowe stanowią pomoc w zapewnieniu porównywalności sprawozdań finansowych sporządzonych za 2015 i 2016 r.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania. Nazwa - Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian Autor - I Oprawa - Miękka Wydawca - Infor Kod ISBN - 9788374406956 Kod EAN - 9788374406956 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 15.5x23.5cm Ilość stron - 342 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-02-22
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian - I

 • [Ekspertax]

  Kategoria: Książki ogólne / prawo

  o rachunkowości 1.1. Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości 1.2. Ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Prowadzenie... Pełen opis produktu 'Zbiór praw 2015 z komentarzem praktyków. Ustawa o rachunkowości, podatki dochodowe, ordynacja podatkowa, VAT i kasy rejestrujące + Wzory pism do US' »

  ZBIÓR PRAW 2015 z komentarzem praktyków Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych: VAT, CIT, PIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, Ordynacji podatkowej a także rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania kas fiskalnych na lata 2015-2016. Do książki załączono najczęściej stosowane wzory pism do urzędu skarbowego oraz wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla VAT. Stan prawny publikacji jest aktualny na dzień 30 stycznia 2015 r. - uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1, 4 oraz 15 i 30 stycznia 2015 r. Proponowane przez nas opracowanie ZBIÓR PRAW 2015 powstało z myślą o wszystkich, którzy na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Wiedza i umiejętności, jakimi dysponuje specjalista z tych dziedzin, muszą być nieustannie poszerzane - szczególnie niezbędna jest informacja o najnowszych aktach prawnych i stały dostęp do ciągle zmieniających się przepisów podatkowych. Załączone do publikacji wzory pism usprawnią kontakt z urzędem skarbowym. Autorami komentarza są eksperci i praktycy Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Ekspertax. Całość opracowania otrzymała przychylne recenzje. "Zaletą publikacji jest osadzenie rachunkowości w otoczeniu prawno-podatkowym, co stanowi praktyczne narzędzie dla osób pracujących zarówno w księgowości, jak i zajmujących się podatkami. Poruszone zagadnienia w komentarzach do ustaw zostały ułożone w spójną i logiczną całość. Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach mających największe znaczenie wynikające z nowelizacji wskazanych ustaw, dzięki czemu opracowanie ma rozsądną objętość i przystępną formę". Prof. dr hab. Waldemar Gos - kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego "Książka stanowi przydatne zestawienie ustaw podatkowych oraz Ustawy o rachunkowości. Autorski komentarz wprowadzający do każdej z nich z uwagami ogólnymi odnoszącymi się do zmian wynikających z nowelizacji dodaje waloru teoretyczno-praktycznego, co z pewnością spełni oczekiwania wszystkich, którzy z prawem podatkowym stykają się na co dzień". Dr Maciej Jurczyga - biegły rewident, wieloletni praktyk, autor publikacji na temat rachunkowości i podatków SPIS TREŚCI: 1. Ustawa o rachunkowości 1.1. Komentarz do zmian w ustawie o rachunkowości 1.2. Ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3 Inwentaryzacja Rozdział 4 Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Rozdział 4a Łączenie się spółek Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki Rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Rozdział 7 Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 8 Ochrona danych Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 9 Odpowiedzialność karna Rozdział 10 Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków Załącznik nr 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla Zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Załącznik nr 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro 2. Ordynacja podatkowa 2.1. Komentarz do zmian w ustawie Ordynacja podatkowa 2.2. Ujednolicony tekst ustawy Ordynacja podatkowa Dział I Przepisy ogólne Dział II Organy podatkowe i ich właściwość Dział Ila Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych Dział III Zobowiązania podatkowe Dział IV Postępowanie podatkowe Dział V Czynności sprawdzające Dział VI Kontrola podatkowa Dział VII Tajemnica skarbowa Dział VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami Dział VIII Przepisy karne Dział VIIIa Zaświadczenia Dział IX Zmiany w przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 3. Podatek dochodowy od osób prawnych 3.1. Komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 3.2. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2 Przychody Rozdział 3 Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4 Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Rozdział 6 Pobór podatku Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mająart. 10, 6, art. 12 ust. 11, art. 15, ust. 8, art. 16 ust. 9, art. 25a ust. 2 ustawy Załącznik nr 4. Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy Załącznik nr 5. Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 4.1. Komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 4.2. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2 Źródła przychodów Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4a Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5 Szczególne zasady ustalania dochodu Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku Rozdział 7 Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Rozdział 8 Zeznania podatkowe Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego Załącznik nr 3. Lista podmiotów, do których zastosowanie mająart. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy 5. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 5.1. Komentarz do zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 5.2. Ujednolicony tekst ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Rozdział 3 Karta podatkowa Rozdział 4 Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych Rozdział 5 Przepisy wspólne Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego Załącznik nr 2. Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług Załącznik nr 3. Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej Załącznik nr 4. Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej Załącznik nr 5. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów Załącznik nr 6. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów wikariuszy 6. Ustawa o VAT 6.1. Komentarz do zmian w ustawie o VAT 6.2. Ujednolicony tekst ustawy o VAT Dział I Przepisy ogólne Dział II Zakres opodatkowania Dział III Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi Dział IV Obowiązek podatkowy Dział V Miejsce świadczenia Dział VI Podstawa opodatkowania Dział VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów Dział VIII Wysokość opodatkowania Dział IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe Dział X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku Dział Xa Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach Dział XI Dokumentacja Dział XII Procedury szczególne Dział XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Załącznik nr 1. (uchylony) Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% Załącznik nr 4. (uchylony) Załącznik nr 5. (uchylony) Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. I pkt 26 ustawy Załącznik nr 9. (uchylony) Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy 7. Kasy rejestrujące 7.1. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 7.2. Tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 8. Wzory pism 8.1 Wzór czynnego żalu 8.2 Wzór wniosku o uchylenie mandatu 8.3 Wzór odwołanaia od decyzji 8.4 Wzór wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku 8.5 Wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty 8.6 Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty 8.7 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 8.8 Wzór wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 8.9 Wzór wniosku o potwierdzenie rejestracji 8.10 Wzór ewidencji przebiegu pojazdu dla VAT
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór praw 2015 z komentarzem praktyków. Ustawa o rachunkowości, podatki dochodowe, ordynacja podatkowa, VAT i kasy rejestrujące + Wzory pism do US

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Książki / Prawo i administracja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach. Nazwa... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian - Katarzyna Trzpioła' »

  Opis - Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach. Nazwa - Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian Autor - Katarzyna Trzpioła Oprawa - Miękka Wydawca - Wiedza i Praktyka Kod ISBN - 9788326960093 Kod EAN - 9788326960093 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 21.0x30.0cm Ilość stron - 92 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-01-30
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian - Katarzyna Trzpioła

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: Książki > Prawo i administracja > Prawo > Działy prawa > Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe

  "Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach." Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian' »

  "Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

 • [Oficyna Prawa Polskiego]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach. Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian' »

  Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

 • [Infor]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian' »

  Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską,Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

 • [LexisNexis]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości. Komentarz' »

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W obecnym, szóstym już wydaniu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości. Komentarz' »

  Stan prawny na 1 października 2014 roku Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W obecnym, szóstym już wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 9 maja 2014 r., a rozszerzającej krąg osób (podmiotów) uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono też zmianom wynikającym z procesu dostosowania ustawy o rachunkowości do dyrektywy 2013/34/UE, a dotyczącym wyodrębnienia jednostek gospodarczych mikro jako oddzielnej grupy podmiotów, w stosunku do których zostały wprowadzone dodatkowe uproszczenia, zwłaszcza w zakresie sprawozdania finansowego.W niniejszym Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte są liczne schematy, tabele i przykłady.Publikacja jest adresowana przede wszystkim do osób związanych z praktyką i teorią rachunkowości: księgowych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych oraz pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych i finansowych. Jednakże ze względu na przystępny sposób przedstawiania zagadnień może być również przewodnikiem po zawiłościach prawa bilansowego dla prawników i innych grup zawodowych związanych z dziedziną szeroko pojętych finansów.Komentarz jest dziełem zespołu pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Niektórzy z Autorów są też biegłymi rewidentami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości. Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  .Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości,... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.Kolejne, 6. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych; inwentaryzacji; wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; łączenia się spółek; sprawozdań finansowych jednostki; skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej; badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych; ochrony danych; odpowiedzialności karnej.Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy, Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką ustawy o rachunkowości. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.Niniejszy Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Komentarz do ustawy o rachunkowości zawiera omówienie zasad rachunkowości, trybu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  Komentarz do ustawy o rachunkowości zawiera omówienie zasad rachunkowości, trybu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Piąte wydanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 roku. Autor omawia zmiany dotyczące sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  W komentarzu w sposób kompleksowy przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Autorzy - pracownicy naukowi Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie praktycy prowadzący księgi rachunkowe, sporządzający oraz badający sprawozdania finansowe, poddają wnikliwej analizie poszczególne przepisy ustawy wskazując przy tym na praktyczne aspekty ich zastosowania (wraz z przykładami). Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglamentacja dostępu do zawodów z sektora finansowego (usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi), redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, dyrektywy Unii Europejskiej regulujące zagadnienia dotyczące rachunkowości. Dodatkowo zaprezentowano ogólne informacje na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawiono kluczowe treści dotyczące nowej koncepcji w systemie rachunkowości, jaką jest wynik całościowy (comprehensive income).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz

 • [INFOR]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów.Publikacja uwzględnia... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian' »

  Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską,Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów.Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2015 roku w ustawie o rachunkowości i po raz pierwszy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2016 r.Szczegółowy wykaz uproszczeń oraz przykłady liczbowe stanowią pomoc w zapewnieniu porównywalności sprawozdań finansowych sporządzonych za 2015 i 2016 r.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk sejmowy Nr 1092), które wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości... Pełen opis produktu 'Ustawa o rachunkowości Komentarz' »

  Stan prawny: 23 kwietnia 2017 r. Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk sejmowy Nr 1092), które wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami.Kolejne, 7. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych; inwentaryzacji; wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; łączenia się spółek; sprawozdań finansowych jednostki; skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej; badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych; ochrony danych; odpowiedzialności karnej.Prezentowane, 7. wydanie Komentarza bazując na tekście jednolitym z 22.6.2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, które pojawiły się od poprzedniego wydania,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o rachunkowości Komentarz


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, wiedza powszechna, rea, olesiejuk, marksoft, pwn s.a., lingea, cztery głowy
Produkty w ofercie: 12648
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, zielona sowa
Produkty w ofercie: 180737
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2