Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INNE

  W monografii zaprezentowano ogólny model jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Model składa się z modelu pomiarowego i modelu doskonalenia. Opracowując propozycję koncepcji modelowe... Pełen opis produktu 'Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie' »

  W monografii zaprezentowano ogólny model jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Model składa się z modelu pomiarowego i modelu doskonalenia. Opracowując propozycję koncepcji modelowej, wykorzystano wielowymiarowe techniki eksploatacyjne. W rezultacie wyodrębniono cztery wymiary jakości badanych usług: innowacyjność, kapitał ludzki, dokumentacje i rezultaty. Wykazano, że jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmach odpowiedzialnych społecznie wymaga doskonalenia. Wskazano obszary i priorytety doskonalenia, opracowano zestaw dobrych praktyk i mierników oceny doskonalenia w tym obszarze. Spis treści: Wstęp 1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1.1. Ewolucja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1.2. Pojęcie i zakres społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1.3. Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 1.4. Rozwiązania normalizacyjne w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością 1.5. Społeczna odpowiedzialność w praktyce gospodarczej 1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 2. Podstawy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 2.1. Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 2.2. System ochrony pracy w Polsce 2.3. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle studiów literaturowych 3. Wprowadzenie do problematyki jakości usług 3.1. Pojęcie i zakres usługi 3.2. Usługi we współczesnej gospodarce 3.3. Współczesne rozumienie jakości 3.4. Jakość usług - rys historyczny i główne ustalenia 3.5. Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy 4. Dyskusja wyników badania empirycznego 4.1. Uwagi metodologiczne 4.2. Prezentacja próby badawczej - charakterystyka formalna organizacji 4.3. Prezentacja wyników badania zmiennych obserwowalnych 4.4. Budowa modelu pomiarowego: identyfikacja wymiarów jakości 4.5. Ocena rzetelności skal pomiarowych 4.6. Wykorzystanie modelu pomiarowego: ocena jakośc dla zidentyfikowanych wymiarów 4.7. Analiza wielowymiarowa oceny jakości dla zidentyfikowanych wymiarów 4.8. Analiza skupień dla przypadków 4.9. Analiza struktury zidentyfikowanych skupień (grup organizacji) 4.10. Analiza wielowymiarowa oceny jakości dla zidentyfikowanych grup organizacji 4.11. Krzyżowa analiza skupień: grupy organizacji a ocena wymiarów jakości 4.12. Budowa i wykorzystanie modelu zależności 5. Doskonalenie jakości usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy 5.1. Miejsce doskonalenia w ogólnym modelu jakości usług 5.2. Luki w jakości usług a priorytety doskonalenia 5.3. Ogólne kierunki doskonalenia usług 5.4. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia dokumentacji 5.5. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia kapitału ludzkiego 5.6. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia innowacyjności 5.7. Dobre praktyki w zakresie doskonalenia rezultatów 5.8. Dobre praktyki doskonalenia a grupy organizacji Zakończenie Wnioski zbadania Ograniczenia badawcze Kierunki dalszych badań Literatura Spis rysunków Spis tabel Streszczenie Abstract Załącznik 1 - kwestionariusz ankiety Załącznik 2 - VIII Ranking odpowiedzialnych firm 2014
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Prawo zamówień publicznychWysyłka: od ręki

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi... Pełen opis produktu 'Zamówienia na usługi społeczne' »

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi socjalne czy usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Szczegółowego katalogu w przepisach krajowych lub unijnych jednak nie ma, co wywołuje sporo pytań po stronie zamawiających. Odpowiedzi na nie znajdują się w poradniku!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia na usługi społeczne

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego]

  Kategoria: Historia PolskiWysyłka: od ręki

  Autorzy przyjrzeli się bliżej warunkom życia w Gdyni – mieście, które rokrocznie zajmuje czołowe pozycje wśród najlepszych miast do życia w Polsce. Wyszli z założenia, że usługi społeczne... Pełen opis produktu 'Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni' »

  Autorzy przyjrzeli się bliżej warunkom życia w Gdyni – mieście, które rokrocznie zajmuje czołowe pozycje wśród najlepszych miast do życia w Polsce. Wyszli z założenia, że usługi społeczne stanowią tę sferę działań samorządu, która na warunki życia rzutuje najsilniej. Nie poprzestali na analizie wskaźników Banku Danych Lokalnych, ale wykorzystali też rzadziej stosowane źródła wiedzy o edukacji, kulturze, zdrowiu, mieszkalnictwie oraz opiece społecznej w mieście. Tematy te w ostatnich latach pozostają nieco w cieniu twardej infrastruktury, praca ta ma ponownie zwrócić na nie uwagę. Adresowana jest nie tylko do instytucji gdyńskich, ale i do innych samorządów w Polsce, gdzie usługi publiczne nadal zbyt często pozostają domeną ustawowej rutyny, nie zaś świadomego kreowania rozwoju lokalnego, opartego na dowodach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni

 • [DIFIN]

  Kategoria: GospodarkaWysyłka: od ręki

  społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji,... Pełen opis produktu 'Zarządzanie usługami społecznymi' »

  Obszarem zainteresowania prezentowanego w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk o zarządzaniu, która dotyczy organizacji należących do sektora publicznego. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na zdolności do nawiązywania współpracy między podmiotami oraz zasadach ją umacniających. Podręcznikowo rzecz biorąc rozważania dotyczą organizacji niezorientowanych na zysk lecz zdefiniowanych strukturą dochodów. W szczególności w polu widzenia znajdują się organizacje formalne, a szczegółowo projekty organizacji, których logiką jest współdziałanie między podmiotami z sektora publicznego i społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji, gdzie uczestnicy działają dobrowolnie mając na uwadze wartości społeczne i kierują się aspiracjami jako moralnością organizacyjną. Moralnością, wokół której jest sformułowane zamierzenie strategiczne i zbudowane poczucie kompetencji wraz z towarzyszącą mu tożsamością, jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Ożywianie tak pojmowanej organizacji, to aktywność realizowana w warunkach sprzeczności pomiędzy realiami i możliwościami, planami i wizjami, bieżącymi działaniami i powinnościami, realizacjami i aspiracjami.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie usługami społecznymi

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów... Pełen opis produktu 'Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejsk' »

  Prezentowana monografia stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej, przygotowanej w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W książce podjęto próbę przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów o swobodzie przepływu kapitału i przepływu usług w Unii Europejskiej. W rozważaniach uwzględniono dyskusję, która towarzyszyła zarówno zmianom w zakresie funkcjonowania II filara systemu emerytalnego wprowadzonych w 2011 r. (obniżenie składki odprowadzanej do OFE) oraz 2014 r. (przejęcie 51,5% aktywów OFE przez ZUS), jak i prawnej kwalifikacji składki emerytalnej odprowadzanej do OFE. Książkę tę można polecić wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia emerytalnego. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli nauki prawa oraz osób zajmujących się procesem legislacyjnym i doradztwem regulacyjnym z zakresu zabezpieczenia społecznego. Tytuł oryginału: U Seria cyklu: MONOGRAFIE PRAWNICZE ISBN: 9788325585778 Kod paskowy: 9788325585778 Autorzy: Zieliński Maciej Jakub Wydanie: 1 Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 25291 Liczba stron: 262 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.38 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejsk

 • []

  Kategoria: / Pozostałe Książki / Książki nieskategoryzowane

  Tytuł POLSKA REFORMA GOSPODARCZA USŁUGI SPOŁECZNE A.Ł Autor Aleksandra Łukaszewska Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 265 Ciężar 0.2 Pełen opis produktu 'POLSKA REFORMA GOSPODARCZA USŁUGI SPOŁECZNE A.Ł' »

  Tytuł POLSKA REFORMA GOSPODARCZA USŁUGI SPOŁECZNE A.Ł Autor Aleksandra Łukaszewska Język polski Oprawa miękka Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 265 Ciężar 0.2
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o POLSKA REFORMA GOSPODARCZA USŁUGI SPOŁECZNE A.Ł

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Finanse/Giełda. Rynki finansowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Giełda. Rynki finansoweWysyłka: od ręki

  przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów... Pełen opis produktu 'Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej' »

  Prezentowana monografia stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej, przygotowanej w Zakładzie Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W książce podjęto próbę przedstawienia kompleksowej analizy zagadnień związanych z dopuszczalnością powierzenia Otwartym Funduszom Emerytalnym (OFE) wykonywania ubezpieczenia społecznego oraz stosowania do nich przepisów o swobodzie przepływu kapitału i przepływu usług w Unii Europejskiej. W rozważaniach uwzględniono dyskusję, która towarzyszyła zarówno zmianom w zakresie funkcjonowania II filara systemu emerytalnego wprowadzonych w 2011 r. (obniżenie składki odprowadzanej do OFE) oraz 2014 r. (przejęcie 51,5% aktywów OFE przez ZUS), jak i prawnej kwalifikacji składki emerytalnej odprowadzanej do OFE.Książkę tę można polecić wszystkim osobom zainteresowanym problematyką zabezpieczenia społecznego na wypadek osiągnięcia emerytalnego. Dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli nauki prawa oraz osób zajmujących się procesem legislacyjnym i doradztwem regulacyjnym z zakresu zabezpieczenia społecznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Otwarte fundusze emerytalne jako wykonawcy ubezpieczenia społecznego w świetle swobody przepływu kapitału i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne,... Pełen opis produktu 'Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce [Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna]' »

  Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne? - jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać? - które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio? - kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach? Seria cyklu: PORADNIKI LEX ISBN: 9788381240161 Kod paskowy: 9788381240161 Autorzy: Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna Wydanie: 1 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Liczba stron: 412 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.12.0 Format: 14.4x20.7 Głębokość (mm): 18 Waga: 0.455 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce [Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna]

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi... Pełen opis produktu 'Zamówienia na usługi społeczne [Smerd Agata]' »

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi socjalne czy usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Szczegółowego katalogu w przepisach krajowych lub unijnych jednak nie ma, co wywołuje sporo pytań po stronie zamawiających. Odpowiedzi na nie znajdują się w poradniku! ISBN: 9788326966231 Kod paskowy: 9788326966231 Autorzy: Smerd Agata Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 29236 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 76 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.4x20.3 Głębokość (mm): 7 Waga: 0.055 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia na usługi społeczne [Smerd Agata]

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Prezentowana Monografia Stanowi Uzupełnioną Wersję Pracy Doktorskiej, Przygotowanej W Zakładzie Prawa Pracy I Prawa Socjalnego Wydziału Prawa I Administracji UAM. W Książce Podjęto Próbę Przedstawienia... Pełen opis produktu 'Otwarte Fundusze Emerytalne Jako Wykonawcy Ubezpieczenia Społecznego W Świetle Swobody Przepływu Kapitału I Swobody Świadczenia Usług W Unii Europejsk' »

  Prezentowana Monografia Stanowi Uzupełnioną Wersję Pracy Doktorskiej, Przygotowanej W Zakładzie Prawa Pracy I Prawa Socjalnego Wydziału Prawa I Administracji UAM. W Książce Podjęto Próbę Przedstawienia Kompleksowej Analizy Zagadnień Związanych Z Dopuszcza
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Otwarte Fundusze Emerytalne Jako Wykonawcy Ubezpieczenia Społecznego W Świetle Swobody Przepływu Kapitału I Swobody Świadczenia Usług W Unii Europejsk

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  Autorzy Przyjrzeli Się Bliżej Warunkom życia W Gdyni - Mieście, Które Rokrocznie Zajmuje Czołowe Pozycje Wśród Najlepszych Miast Do życia W Polsce. Wyszli Z Założenia, że Usługi Społeczne... Pełen opis produktu 'Warunki Życia Oraz Usługi Społeczne W Gdyni' »

  Autorzy Przyjrzeli Się Bliżej Warunkom życia W Gdyni - Mieście, Które Rokrocznie Zajmuje Czołowe Pozycje Wśród Najlepszych Miast Do życia W Polsce. Wyszli Z Założenia, że Usługi Społeczne Stanowią Tę Sferę Działań Samorządu, Która Na Warunki życia Rzutuje Najsilniej. Nie Poprzestali Na Analizie Wskaźników Banku Danych Lokalnych, Ale Wykorzystali Też Rzadziej Stosowane źródła Wiedzy O Edukacji, Kulturze, Zdrowiu, Mieszkalnictwie Oraz Opiece Społecznej W Mieście. Tematy Te W Ostatnich Latach Pozostają Nieco W Cieniu Twardej Infrastruktury, Praca Ta Ma Ponownie Zwrócić Na Nie Uwagę. Adresowana Jest Nie Tylko Do Instytucji Gdyńskich, Ale I Do Innych Samorządów W Polsce, Gdzie Usługi Publiczne Nadal Zbyt Często Pozostają Domeną Ustawowej Rutyny, Nie Zaś świadomego Kreowania Rozwoju Lokalnego, Opartego Na Dowodach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Warunki Życia Oraz Usługi Społeczne W Gdyni

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Katalog Usług Społecznych, Wprowadzonych Nowelizacją Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Obejmuje M.in.: Usługi Edukacyjne, Zdrowotne, Prawnicze, Hotelarskie, Restauracyjne,... Pełen opis produktu 'Zamówienia Publiczne Na Usługi Społeczne W Praktyce' »

  Katalog Usług Społecznych, Wprowadzonych Nowelizacją Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Obejmuje M.in.: Usługi Edukacyjne, Zdrowotne, Prawnicze, Hotelarskie, Restauracyjne, Pocztowe I Ochroniarskie. Zmienione Przepisy Znacznie Odformalizowały Postępowanie W Zakresie Usług Społecznych, Co Spowodowało Dużą Dowolność Po Stronie Zamawiającego I Swobodę W Kształtowaniu Procedury. Publikacja Zawiera Wiele Praktycznych Porad I Rozwiązań Pomocnych W Stosowaniu Zmienionych Przepisów. Czytelnik Znajdzie Tutaj Odpowiedzi M.in. Na Następujące Pytania:- W Jaki Sposób Zaprojektować Postępowanie W Sprawie Udzielenia Zamówienia Publicznego Na Usługi Społeczne?- Jakie Rozwiązania Stosować, A Jakich Unikać?- Które Przepisy Mają Zastosowanie I Co To Znaczy, że Przepisy Stosujemy Odpowiednio?- Kiedy Warto Szczegółowo Sprawdzać Wykonawców, żądając Wielu Dokumentów, A Kiedy Poprzestać Na Oświadczeniach?
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia Publiczne Na Usługi Społeczne W Praktyce

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne,... Pełen opis produktu 'Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyc' »

  Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania: w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne? jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać? które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio? kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach? Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się omawianą problematyką. Będzie pomocna osobom, które odpowiadają za organizację szkoleń w administracji publicznej oraz wykonawcom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne, cateringowe startujących w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyc

 • Zarządzanie usługami społecznymi w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  51,38 zł
  55,33 zł

  [difin]

  Kategoria: Książki naukowe>SocjologiaWysyłka: od ręki

  społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji,... Pełen opis produktu 'Zarządzanie usługami społecznymi' »

  Obszarem zainteresowania prezentowanego w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk o zarządzaniu, która dotyczy organizacji należących do sektora publicznego. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na zdolności do nawiązywania współpracy między podmiotami oraz zasadach ją umacniających. Podręcznikowo rzecz biorąc rozważania dotyczą organizacji niezorientowanych na zysk lecz zdefiniowanych strukturą dochodów. W szczególności w polu widzenia znajdują się organizacje formalne, a szczegółowo projekty organizacji, których logiką jest współdziałanie między podmiotami z sektora publicznego i społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji, gdzie uczestnicy działają dobrowolnie mając na uwadze wartości społeczne i kierują się aspiracjami jako moralnością organizacyjną. Moralnością, wokół której jest sformułowane zamierzenie strategiczne i zbudowane poczucie kompetencji wraz z towarzyszącą mu tożsamością, jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Ożywianie tak pojmowanej organizacji, to aktywność realizowana w warunkach sprzeczności pomiędzy realiami i możliwościami, planami i wizjami, bieżącymi działaniami i powinnościami, realizacjami i aspiracjami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie usługami społecznymi

 • Zarządzanie usługami społecznymi w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  58,50 zł
  65,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji,... Pełen opis produktu 'Zarządzanie usługami społecznymi' »

  Obszarem zainteresowania prezentowanego w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk o zarządzaniu, która dotyczy organizacji należących do sektora publicznego. W szczególności uwaga skoncentrowana jest na zdolności do nawiązywania współpracy między podmiotami oraz zasadach ją umacniających. Podręcznikowo rzecz biorąc rozważania dotyczą organizacji niezorientowanych na zysk lecz zdefiniowanych strukturą dochodów. W szczególności w polu widzenia znajdują się organizacje formalne, a szczegółowo projekty organizacji, których logiką jest współdziałanie między podmiotami z sektora publicznego i społecznego, posiadające zasoby nierynkowe, kontrolowane poza mechanizmami rynkowymi i finansowane ze strumienia środków publicznych. Autorka poszukuję warunków dla zaprojektowania organizacji, gdzie uczestnicy działają dobrowolnie mając na uwadze wartości społeczne i kierują się aspiracjami jako moralnością organizacyjną. Moralnością, wokół której jest sformułowane zamierzenie strategiczne i zbudowane poczucie kompetencji wraz z towarzyszącą mu tożsamością, jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Ożywianie tak pojmowanej organizacji, to aktywność realizowana w warunkach sprzeczności pomiędzy realiami i możliwościami, planami i wizjami, bieżącymi działaniami i powinnościami, realizacjami i aspiracjami....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie usługami społecznymi

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne,... Pełen opis produktu 'Zamówienia na usługi społeczne - Agata Smerd' »

  Opis - Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi socjalne czy usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Szczegółowego katalogu w przepisach krajowych lub unijnych jednak nie ma, co wywołuje sporo pytań po stronie zamawiających. Odpowiedzi na nie znajdują się w poradniku! Nazwa - Zamówienia na usługi społeczne Autor - Agata Smerd Oprawa - Miękka Wydawca - Wiedza i Praktyka Kod ISBN - 9788326966231 Kod EAN - 9788326966231 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 1 x 1 Ilość stron - 76 Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-08-29
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia na usługi społeczne - Agata Smerd

 • [WIEDZA I PRAKTYKA]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi... Pełen opis produktu 'Zamówienia na usługi społeczne' »

  Do grupy zamówień na usługi społeczne należą usługi realizowane na rzecz społeczności. Są to m.in. usługi zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, usługi socjalne czy usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Szczegółowego katalogu w przepisach krajowych lub unijnych jednak nie ma, co wywołuje sporo pytań po stronie zamawiających. Odpowiedzi na nie znajdują się w poradniku!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia na usługi społeczne

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: /Książki/Poradniki/Wydawnictwa prawnicze/Komentarze i opracowania prawne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia na usługi społeczne

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: /Książki/Poradniki/Wydawnictwa prawnicze/Komentarze i opracowania prawne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce


Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, bila, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1275
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, zielona sowa, penguin books, wolters kluwer, -, znak, harmonia
Produkty w ofercie: 141217
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 141217
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, olesiejuk sp. z o.o., storybox, wolters kluwer, wsip, zielona sowa, znak, novae res, skrzat, pearson
Produkty w ofercie: 69996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69996
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, piw warszawa, harlequin, saga, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 122544
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2