Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jed... Pełen opis produktu 'Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego 2012. Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych' »

  Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 15 lutego 2012 r. W Komentarzu: scharakteryzowano zasady funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, podano wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na danym koncie wraz z przywołaniem kont korespondujących według nowych zasad przy opisie kont uwzględniono specyficzne warunki organizacji kasowej obsługi wyróżniające budżet i urząd spośród innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedstawiono propozycję połączenia planów kont budżetu i urzędu jako jednostki Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający plik w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami, co pozwala szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami. Publikacja opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 861, ostatnia zmiana Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Jan Charytoniuk - wieloletni pracownik instytucji kontrolno-skarbowych (aktualnie Regionalnej Izby Obrachunkowej), autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, głównie sektora samorządowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego 2012. Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

 • [Universitas]

  Kategoria: dokumentalneWysyłka: od ręki

  - w kształtowanie nowego języka formalnego współczesnej mu generacji. W ksiązce podjęto ponadto próbę scharakteryzowania architektury powstałej w kręgu oddziaływania krakowskiego urzędu budownictwa.... Pełen opis produktu 'Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860 [E-book]' »

  Książka przybliża postać Karola Kremera - jednego z najważniejszych architektów I połowy XIX wieku, zasłużonego w dziedzinie konserwacji zabytków i badań nad dziejami polskiej sztuki. Autorce udało się dookreślić oeuvre Kremera, weryfikując narosłe wokół niego mity, zdefiniować specyfikę twórczości architekta, a także pokazać jego wkład - jako wieloletniego zwierzchnika lokalnych służb budowlanych - w kształtowanie nowego języka formalnego współczesnej mu generacji. W ksiązce podjęto ponadto próbę scharakteryzowania architektury powstałej w kręgu oddziaływania krakowskiego urzędu budownictwa. W tym zakresie praca odsłoniła mechanizmy funkcjonowania lokalnego środowiska architektonicznego, przyniosła analizę najważniejszych realizacji budowlanych i konserwatorskich, pokazała drogi przenikania do Krakowa zachodnioeuropejskich wpływów oraz stopień i charakter ich recepcji. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860 [E-book]

 • [Wiedza i Praktyka]

  Kategoria: biznesWysyłka: od ręki

  nieprawidłowości, jakie prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził w czasie postępowań kontrolnych zakończonych w 2013 roku. Dodatkowo każdy błąd opatrzony jest omówieniem eksperta, które... Pełen opis produktu 'Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających [E-book]' »

  Czytelnik dowie się z publikacji, kiedy postępowanie może zostać poddane kontroli oraz jak walczyć z niewłaściwą, jego zdaniem, weryfikacją. Znajdzie w niej również omówienie najpowszechniejszych nieprawidłowości, jakie prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził w czasie postępowań kontrolnych zakończonych w 2013 roku. Dodatkowo każdy błąd opatrzony jest omówieniem eksperta, które zawiera wskazówki i porady związane ze stosowaniem danego przepisu. Wśród poruszanych zagadnień m.in.: nieprawidłowości związane z korzystaniem przez wykonawców z potencjału podmiotów trzecich, błędy w opisach przedmiotu zamówienia, niewłaściwie sformułowane warunki udziału w postępowaniu i opisy oceny ich spełniania, zła ocena przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki. Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających [E-book]

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauka/Historia/Historia Polski/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Urząd bezpieczeństwa w Gnieźnie w latach 1945-1956

 • [Difin]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki

  isporządzając faktury VAT, natrafia bowiem na różne bariery nie tylko natury prawnej, ale i technicznej. A mianowicie takie: czy faktury, ewidencje i deklaracje VAT-7 winien sporządzać jako podatnik VAT... Pełen opis produktu 'VAT w gminach 2010 - ujęcie praktyczne. Gmina a nie urząd gminy podatnikiem VAT. Zwolnienie od VAT usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Dostawa gruntu zabudowanego ze środków własnych' »

  W opracowaniu zostały omówione najważniejsze praktyczne problemy dotyczące rozliczeń VAT w gminach w 2010 roku. Rozliczenie podatku VAT w sektorze publicznym, a w szczególności przez samorządy, tj. przez gminy, powiaty i województwa (a także ich jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne), z pewnością nie jest rzeczą prostą. Sektor publiczny, rozliczając VAT, czyli składając deklaracje VAT-7 isporządzając faktury VAT, natrafia bowiem na różne bariery nie tylko natury prawnej, ale i technicznej. A mianowicie takie: czy faktury, ewidencje i deklaracje VAT-7 winien sporządzać jako podatnik VAT urząd gminy, czy też sama gmina? Pomiędzy jakimi jednostkami organizacyjnymi gminy i wykonywanie jakich usług podlega zwolnieniu od VAT? Jak opodatkować aporty? Czy składnikiem czynszu najmu nieruchomości zawsze musi być podatek od nieruchomości? Czy musi on podlegać wliczeniu w podstawę opodatkowania i wg jakiej stawki VAT? Czy najem lokali mieszkalnych musi być zawsze dokumentowany fakturą lub paragonem z kasy rejestrującej? W jakich przypadkach na sprzątanie stosować stawkę VAT 22%, a w jakich 7%? Czy zakładanie zieleńców oraz utrzymanie terenów zieleni zawsze może być opodatkowane obniżoną stawką VAT 7%? Czy zwrot kosztów zużycia mediów przez najemcę i zwrot innych kosztów daje prawo do odliczeń? Czy opłata za wydanie SIWZ musi być z VAT? Na szczególną uwagę zasługuje rozdział zawierający odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń. Są one zadawane emailem po każdym szkoleniu prowadzonym przez autorkę niniejszej książki. W książce omówiono także wszystkie nowości VAT na 2010 rok istotne dla gmin, w tym: przepisy o nowym szerszym zakresie opodatkowania ,,importu usług", o zwiększonym do 100 000 zł limicie zwolnień od VAT, o zwolnieniach od kas rejestrujących.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o VAT w gminach 2010 - ujęcie praktyczne. Gmina a nie urząd gminy podatnikiem VAT. Zwolnienie od VAT usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy. Dostawa gruntu zabudowanego ze środków własnych

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Finanse, Rachunkowość, Księgowość, Podatki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Płace w jednostce budżetowej. Zbiór przepisów z wprowadzeniem. Wydanie 2. Pracownicy urzędów państwowych i samorządowych. Służba cywilna. Kierownicze stanowiska państwowe. Ograniczenia płacowe.

 • [IPN]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Historia/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Słuzby Bezpieczeństwa

 • Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  35,10 zł
  39,00 zł

  []

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Stan prawny na 1lipca 2014 rokuW skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. – 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi... Pełen opis produktu 'Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz' »

  Stan prawny na 1lipca 2014 rokuW skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. – 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi dużych podatników. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych to zasadnicze źródło prawne, które określa ustrój, ustanawia organy rządowej administracji podatkowej oraz zasady ich powoływania. Ustawodawca nie zdecydował się na kompleksowe uregulowanie w komentowanym akcie wszelkich zagadnień i aspektów funkcjonowania oraz organizacji rządowej administracji podatkowej. Dokonując interpretacji komentowanej ustawy, należy brać pod uwagę całokształt unormowań, które nie tylko precyzują strukturę organów administracji podatkowej, lecz także określają ich kompetencje oraz formy i zakres nadzoru instancyjnego.Niniejszy komentarz uwzględnia obowiązujące w tym zakresie unormowania prawne zagadnień i aspektów funkcjonowania urzędów oraz izb skarbowych w ramach administracji skarbowej. Komentarz poszerzają liczne odwołania do orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Publikacja zainteresuje podatników i ich pełnomocników oraz pracowników organów administracji skarbowej i sądów administracyjnych, a także prawników zajmujących się komentowaną materią w praktyce.Dr Anna Michalak – doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, starszy radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i podatkowego....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz

 • [nn]

  Kategoria: Archiwum > Książki i Komiksy > Mapy, przewodniki, książki podróżnicze > Przewodniki, książki krajoznawcze

  Urząd miasta i gminy w Głogówku   Głogówek dzisiaj   Wydawnictwo: Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Opolu rok wydania: 1985   stron: 18 Wydanie - Nakład Pełen opis produktu 'Urząd miasta i gminy w Głogówku - Głogówek dzisiaj' »

  Urząd miasta i gminy w Głogówku   Głogówek dzisiaj  Wydawnictwo: Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej w Opolu rok wydania: 1985   stron: 18 Wydanie - Nakład: - okładka miękka Stan: dobry++ drobne zabrudzenia na okładce  stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  8026/09/2014/PR  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Urząd miasta i gminy w Głogówku - Głogówek dzisiaj

 • [Worlds Apart]

  Kategoria: zabawki ogrodowe

  Penpal Post Office & Counter Seria produktów: Love My Street - Moja Kochana Uliczka Piękny namiot do zabawy w dom z okienkiem pocztowym oraz skrzynką na listy. W zestawie: pieczątka, 4 karty pocztowe,... Pełen opis produktu 'Penpal Post Office & Counter - Namiot do zabawy w urząd pocztowy' »

  Penpal Post Office & Counter Seria produktów: Love My Street - Moja Kochana Uliczka Piękny namiot do zabawy w dom z okienkiem pocztowym oraz skrzynką na listy. W zestawie: pieczątka, 4 karty pocztowe, 4 koperty i 30 znaczków pocztowych. Biurko stanowi oddzielny element zestawu, może być więc wykorzystywana do zabawy już bez namiotu. Dużą przestrzeń do zabawy można złożyć w małą, łatwą do przechowywania paczkę. Wszystkie dodatki mieszczą się w pudełku. Na małej poczcie można kupić znaczki i pocztówki, podstęplować i wysłać list. Spuszczając zrolowane okienko zamykamy pocztę. Zestaw pozwala dzieciom na rozwijanie wyobraźni i naśladowanie świata dorosłych. Zestaw zawiera także łańcuch z kopertami i kartkami pocztowymi, który pozwala połączyć inne „budynki” uliczki. Rozmiar namiotu: podstawa 30x54 cm., wys. 105 cm. Odpowiednia dla dzieci +3. Producent: Worlds Apart Ltd.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Penpal Post Office & Counter - Namiot do zabawy w urząd pocztowy

 • [ALEXANDER]

  Kategoria: Gry dla dzieci > Edukacyjne

  URZĄD POCZTOWY, POCZTA ZABAWKA EDUKACYJNA "Duża poczta" to super zestaw dla młodego pocztowca. Duża różnorodność akcesoriów zapewnia urozmaiconą zabawę na długie chwile, zapewniając "obsł... Pełen opis produktu 'POCZTA POLSKA, URZĄD POCZTOWY wielki zestaw +6L' »

  URZĄD POCZTOWY, POCZTAZABAWKA EDUKACYJNA "Duża poczta" to super zestaw dla młodego pocztowca. Duża różnorodność akcesoriów zapewnia urozmaiconą zabawę na długie chwile, zapewniając "obsługę" klienta w wielu aspektach pracy prawdziwego Urzędu Pocztowego. Zawartość opakowania: polskie banknoty, wszystkie nominały po 12 szt. - 60 szt. polskie monety (bilon), wszystkie nominały po 2 szt. - 18 szt. pieczątka z poduszką dwukolorową - 1 szt. pocztówki - 18 szt. koperty - 10 szt. druk wpłaty - 16 szt. przekaz - 14 szt. przekaz pocztowy - 4 szt. znaczki - 88 szt. znaczki R - 10 szt. znaczki priorytet - 12 szt. adres pomocniczy - 36 szt. dowód nadania paczki - 16 szt. pzekaz telegraficzny - 7 szt. składane okienko pocztowe - 1 szt. Sugerowany wiek: od 6 lat Wymiary opakowania: 37,9 x 25,8 x 5,3 cm Dostępne także komplety z większa ilością bilonu (lub banknotów) lub zestaw "Kasa edukacyjna" - mogą uzupełnić zestaw "Poczta".
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o POCZTA POLSKA, URZĄD POCZTOWY wielki zestaw +6L

 • Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  65,70 zł
  73,00 zł

  [wolters kluwer]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Prawo i administracjaWysyłka: od ręki

  Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po z... Pełen opis produktu 'Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego' »

  Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, całościowym opracowaniem problematyki działania sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej wyroku w procesie cywilnym, po zmianach jakie dokonały się w systemie polskiego prawa procesowego w latach 1990-2005.Dzięki zdefiniowaniu pojęcia czynności podejmowanych z urzędu, Autor porusza i szczegółowo analizuje takie kwestie jak: znaczenie i wpływ naczelnych zasad procesowych na działanie sądu z urzędu, rola przytoczeń faktycznych stron dla wyznaczenia granic działania sądu z urzędu, aktywność sądu w fazie przygotowawczej rozprawy, informacyjne przesłuchanie stron, aktywność informacyjna sądu - aż po takie zagadnienia jak fakty powszechnie znane i znane sądowi urzędowo oraz domniemania prawne.Szczególne miejsce w pracy Autor poświęcił aktywności sądu w ramach postępowania dowodowego. Punkt odniesienia dla uwag zawartych w pracy stanowią poglądy doktryny i regulacje innych państw europejskich. Nie ograniczono się przy tym tylko do prezentacji obecnie obowiązującej regulacji, ale dokonano jej oceny oraz zaproponowano konkretne rozwiązania podejmowanych kwestii de lege ferenda....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego

 • [LexisNexis]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Stan prawny na 1lipca 2014 rokuW skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. – 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi... Pełen opis produktu 'Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz' »

  Stan prawny na 1lipca 2014 rokuW skład administracji podatkowej wchodzi: 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym od 1 stycznia 2004 r. – 20 urzędów skarbowych do spraw obsługi dużych podatników. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych to zasadnicze źródło prawne, które określa ustrój, ustanawia organy rządowej administracji podatkowej oraz zasady ich powoływania. Ustawodawca nie zdecydował się na kompleksowe uregulowanie w komentowanym akcie wszelkich zagadnień i aspektów funkcjonowania oraz organizacji rządowej administracji podatkowej. Dokonując interpretacji komentowanej ustawy, należy brać pod uwagę całokształt unormowań, które nie tylko precyzują strukturę organów administracji podatkowej, lecz także określają ich kompetencje oraz formy i zakres nadzoru instancyjnego.Niniejszy komentarz uwzględnia obowiązujące w tym zakresie unormowania prawne zagadnień i aspektów funkcjonowania urzędów oraz izb skarbowych w ramach administracji skarbowej. Komentarz poszerzają liczne odwołania do orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Publikacja zainteresuje podatników i ich pełnomocników oraz pracowników organów administracji skarbowej i sądów administracyjnych, a także prawników zajmujących się komentowaną materią w praktyce.Dr Anna Michalak – doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, starszy radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i podatkowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ustawa o urzędach i izbach skarbowych Komentarz

 • [nn]

  Kategoria: Filatelistyka > Całości i całostki > Polska > Całostki > Całostki od 1995Wysyłka: do 3 dni

  Kartka pocztowa     90 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej     Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer: Cp 1459     kartka z obiegu     data wydania: 26.04.2007 nakład:... Pełen opis produktu 'Cp 1459. 90 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2008 r.' »

  Kartka pocztowa     90 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej     Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer: Cp 1459     kartka z obiegu     data wydania: 26.04.2007 nakład: 44 200    kolory na skanie mogą być lekko przekłamane       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 kartek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   12481/01/2015/AK
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cp 1459. 90 lat Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2008 r.

 • [nn]

  Kategoria: Archiwum > Kolekcje > Pocztówki > Pozostałe miasta i regiony

  Pocztówka Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 po odbudowie i modernizacji oddział nadawczo oddawczy fot. W. Kaniecki W. Tylkowski bez obiegu   Stan:   bardzo dobry   data:1970 wyda... Pełen opis produktu 'Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 1970' »

  Pocztówka Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 po odbudowie i modernizacji oddział nadawczo oddawczy fot. W. Kaniecki W. Tylkowski bez obiegu   Stan:   bardzo dobry   data:1970 wydawnictwo: PTTK nakład: 10.100   kolory na skanie mogą być lekko przekłamane     Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 pocztówek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   13618/12/2014/S
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 1970

 • [nn]

  Kategoria: Pocztówki > Polska > Dolny Śląsk (Niederschlesien) > Wrocławskie (Breslau)Wysyłka: do 3 dni

  Pocztówka   Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 po odbudowie i modernizacji fot. W. Kaniecki W. Tylkowski Stan:   bardzo dobry  bez obiegu     data: 1970 wydawnictwo: PTTK nakład Pełen opis produktu 'Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 1970' »

  Pocztówka   Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 po odbudowie i modernizacji fot. W. Kaniecki W. Tylkowski Stan:   bardzo dobry  bez obiegu     data: 1970 wydawnictwo: PTTK nakład: 10.100   kolory na skanie mogą być lekko przekłamane       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 pocztówek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   13617/12/2014/S
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Urząd pocztowo telekomunikacyjny Wrocław 2 1970

 • [nn]

  Kategoria: Filatelistyka > Całości i całostki > Polska > Całostki > Całostki 1961 - 1994Wysyłka: do 3 dni

  Kartka pocztowa   100-lecie Urzędu Pocztowego w Gdyni   Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer:  Cp 815   kartka bez obiegu   data wydania: 17.05.1982 nakład: 214 000   kolory ... Pełen opis produktu 'Cp 815 100-lecie Urzędu Pocztowego w Gdyni 1982' »

  Kartka pocztowa   100-lecie Urzędu Pocztowego w Gdyni   Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer: Cp 815   kartka bez obiegu   data wydania: 17.05.1982 nakład: 214 000   kolory na skanie mogą być lekko przekłamane     Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 kartek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   7271/08/2014/Ż
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cp 815 100-lecie Urzędu Pocztowego w Gdyni 1982

 • [nn]

  Kategoria: Filatelistyka > Całości i całostki > Polska > Całostki > Całostki od 1995Wysyłka: do 3 dni

  Kartka pocztowa   Otwarcie Urzędu Przewozu Poczty w Krakowie   Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer:  Cp 1108   kartka bez obiegu   data wydania: 16.12.1995 nakład: 200 000 Pełen opis produktu 'Cp 1108 Otwarcie Urzędu Przewozu Poczty w Krakowie 1995' »

  Kartka pocztowa   Otwarcie Urzędu Przewozu Poczty w Krakowie   Stan:   bardzo dobry      numer katalogowy Fischer: Cp 1108   kartka bez obiegu   data wydania: 16.12.1995 nakład: 200 000    kolory na skanie mogą być lekko przekłamane     Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 kartek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   7434/08/2014/Ż
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Cp 1108 Otwarcie Urzędu Przewozu Poczty w Krakowie 1995

 • [nn]

  Kategoria: Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Prawo, administracjaWysyłka: do 3 dni

  praca zbiorwa   Obywatel w urzedzie, w sądzie, w prokuraturze, na milicji Twarzą w twarz porady prawne z wzorami pism procesowych     Wydawnictwo: Prasa-Książka-Ruch rok wydania:1985   stron: 62 Wydanie... Pełen opis produktu 'Obywatel w urzędzie, w sądzie, w prokuraturze' »

  praca zbiorwa   Obywatel w urzedzie, w sądzie, w prokuraturze, na milicji Twarzą w twarz porady prawne z wzorami pism procesowych    Wydawnictwo: Prasa-Książka-Ruch rok wydania:1985   stron: 62 Wydanie I Nakład: 300 000 okładka miękka Stan: dobry drobne przetarcia na grzbiecie i okładce, drobne zabrudzenia na okładce  stan okładki na skanie      Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.  23112/05/2015
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obywatel w urzędzie, w sądzie, w prokuraturze

 • [nn]

  Kategoria: Pocztówki > Polska > Pomorze (Pommern) > Kujawy i Pomorze PdWysyłka: do 3 dni

  Pocztówka Chełmno siedziba urzędu miejskiego fot. J. Tymiński   Stan:   bardzo dobry   pocztówka bez obiegu   data: 1981 wydawnictwo: KAW nakład: 10 000   kolory na skanie mogą być lekko prz... Pełen opis produktu 'Chełmno - siedziba urzędu miejskiego 1981' »

  Pocztówka Chełmno siedziba urzędu miejskiego fot. J. Tymiński   Stan:   bardzo dobry   pocztówka bez obiegu   data: 1981 wydawnictwo: KAW nakład: 10 000   kolory na skanie mogą być lekko przekłamane       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.    Wysyłamy do 15 pocztówek listem poleconym w cenie 5,50 złotych   18669/01/2015/S
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chełmno - siedziba urzędu miejskiego 1981


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159201
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159201
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polskie-zabawki.pl

Polskie zabawki dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.10.2009
alexander, wader, hemar, marioinex, marek, tuban, pilch, mat max, zabawkarstwo, ers
Produkty w ofercie: 1523
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291947
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291947
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Youkids.pl

Artykuły oraz zabawki dla dzieci.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 30.04.2011
chicco, baby ono, nuk, arti, mattel, avent, gluck, maxi-cosi, tommee tippee, duetbaby
Produkty w ofercie: 2575
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 176047
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, c.h. beck, egmont, umcs, zielona sowa, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego
Produkty w ofercie: 91075
Promocje: 90632
Wysyłka do 3 dni: 91075
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, zysk i s-ka wydawnictwo, universitas towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych
Produkty w ofercie: 5142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

E-Fun24.pl

Artykuły wielobranżowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, olesiejuk, egmont, c.h. beck, difin, umcs, bellona, rebis
Produkty w ofercie: 85364
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 81807
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Allcollect

Artykuły kolekcjonerskie
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.10.2015
nn, piw, pwn, czytelnik, wsip, książka i wiedza, pzwl, wydawnictwo morskie, kaw, iskry
Produkty w ofercie: 15683
Promocje: 7
Wysyłka do 3 dni: 13973
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, harlequin, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, biblioteka akustyczna
Produkty w ofercie: 12027
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 12027
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0