Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [SCHOLAR]

  Kategoria: HistoriaWysyłka: od ręki

  . Agnieszka Bielewska zajmuje stanowisko konstruktywistyczne w socjologii narodu. Interesuje się nie tylko związkiem między narodem i terytorium, ale także wprost analizuje tożsamość narodową... Pełen opis produktu 'Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji' »

  W czasach masowych migracji warto jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą go plany trwałego zamieszkiwania, a także – czy staje się obcy, gdy opuści miejsce, w którym był postrzegany jako „swój”. Ten dylemat Autorka analizuje, przyjmując skalę wspólnoty narodowej, a jakomiejsce wskazuje terytorium narodowe. Agnieszka Bielewska zajmuje stanowisko konstruktywistyczne w socjologii narodu. Interesuje się nie tylko związkiem między narodem i terytorium, ale także wprost analizuje tożsamość narodową jako tożsamość terytorialną.z recenzji dr. hab. Lecha M. NijakowskiegoPraca ma charakter interdyscyplinarny: łączy perspektywę charakterystyczną dla geografii społecznej, socjologii, a także odwołuje się w pewnym stopniu do psychologii miejsca. (…) Autorka bada oficjalny dyskurs, politykę państwa, doświadczenia „rodzimych” mieszkańców Wrocławia oraz migrantów. Książka pokazuje różne sposoby konstruowania tożsamości narodowej w kontekście przywiązania do terytorium narodowego, a także jego związki z bardziej lub mniej otwartym rozumieniem narodu. z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jaskułowskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji

 • [UAM]

  Kategoria: Historia Polski 1990Wysyłka: od ręki

  Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe wymiaryTożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelatyKwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badańTożsamość... Pełen opis produktu '"Przerwana" tożsamość Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych' »

  Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe wymiaryTożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelatyKwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badańTożsamość jako odmienność i podobieństwo - percepcja "innych" i wizerunek własny w doświadczaniu grupowymPoczucie przynależności terytorialnej i samoidentyfikacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o "Przerwana" tożsamość Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych

 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: SOCJOLOGIA

  między lokalnością a globalnością i przypisaniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, pociągającą za sobą wzajemne zmiany w obu sferach. W tym kontekście zapewne rację mają ci, którzy uważają, że to... Pełen opis produktu '"Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych' »

  Chińskie powiedzenie: „Obyś żył w ciekawych czasach" czerpie swą żywotność z podstawowej własności czasu, jaką jest ruch generujący zmianę. Zawsze zatem z perspektywy posługujących się nim czasy, w których przyszło im żyć, są niezwykle interesujące. Skoro w każdym momencie rozwoju ludzkości możemy odnaleźć elementy walki „starego" z „nowym", to dlaczego akurat nam daną rzeczywistość miałoby się uznawać za takowe „ciekawe czasy"? Uzasadnień możemy spotkać wiele, choć najczęściej powtarzane odnosi się do niespotykanej szybkości, skali i zasięgu zmian, które naruszają podstawy nawet tych struktur, których stabilność i niezmienność wydawała się do tej pory niepodważalna. Mówiąc słowami Z. Baumana, życie we współczesnym, zmiennym świecie „jest jak rozpędzony moloch", którego dynamiki zmian nie tylko jednostka, ale także pojedyncze grupy społeczne (jak chociażby naród) nie są w stanie samodzielnie kontrolować. Kategorią pojęciową aspirującą do miana kluczowej w wyjaśnianiu wszelkich dokonujących się przemian jest przede wszystkim globalizacja - pojęcie „skrót", oznaczające zarówno procesy dzielenia, jak i jednoczenia, a w każdym razie odejścia od dominacji dotychczasowych struktur politycznych, gospodarczych, kulturowych, społecznych, uwikłanych w „Wielką Walkę o Niezależność Przestrzenną". Ta metaforyczna walka toczy się także w obrębie dwóch kluczowych kategorii tej pracy, uwikłanych w dialektykę między lokalnością a globalnością i przypisaniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, pociągającą za sobą wzajemne zmiany w obu sferach. W tym kontekście zapewne rację mają ci, którzy uważają, że tożsamość przestała być „skrzyżowaniem kompasu i kotwicy". „Wyzwolona" z ograniczeń przypisaniowości (warunkowanej zarówno ramami grupowymi, kulturowymi, jak i położeniem społeczno-ekonomicznym) stała się „przedmiotem pożądania", „celem, na który skierowane są wysiłki poszukiwawcze" jednostek i grup. Spis treści Wstęp 1. Specyfika kształtowania społeczności lokalnych na ziemi lubuskiej - podstawowe wymiary     1.1.    Lokalność i społeczność lokalna - rozważania terminologiczne     1.2.    Przemiany ludnościowe na ziemi lubuskiej po zakończeniu II wojny światowej     1.2.1.    Ludność rodzima polskiego pochodzenia     1.2.2.    Wysiedlenia ludności niemieckiej     1.2.3.    Przesiedlenia ludności na ziemi lubuskiej     1.2.4.    Reemigranci 1.3 Społeczne konsekwencje przesiedleń i wysiedleń ludności - czynniki warunkujące postmigracyjność społeczności lokalnych ziemi lubuskiej 2. Tożsamość zbiorowa jako kategoria pojęciowa i jej korelaty     2.1.    Tożsamość - ujęcie interdyscyplinarne     2.2.    Tożsamość zbiorowa     2.3.    Przeszłość, pamięć społeczna a tożsamość zbiorowa     2.4.    Rola terytorium i przestrzeni w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnych     2.5.    Opozycja „my - oni" jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową      2.6.    Pokolenie jako kategoria różnicująca tożsamość zbiorową 3. Kwestie metodologiczne i charakterystyka terenu badań     3.1.    Metody i techniki badań     3.2.    Dobór osób do badań i charakterystyka badanych     3.3 Charakterystyka terenu badań     4. Tożsamość jako odmienność i podobieństwo - percepcja „innych" i wizerunek własny w doświadczeniu grupowym     4.1. Doświadczenie wojny jako determinanta wyobrażeń grupowych najstarszego pokolenia     4.1.1. Rosjanie     4.1.2.    Żydzi      4.1.3.    Ukraińcy     4.2.    Niemcy - wrogowie, sąsiedzi czy przyjaciele? Zmiana czy kontynuacja stereotypu     4.2.1.    Spuścizna przeszłości - stereotypowe wyobrażenie Niemców w wypowiedziach najstarszego pokolenia     4.2.2.    Niemcy w oczach najmłodszego pokolenia - stopniowa zmiana sposobu postrzegania     4.3.    Zróżnicowanie regionalne jako podstawa wzajemnego postrzegania wewnątrzgrupowego     4.4.    58 lat po rozpoczęciu osadnictwa - czy istnieje autostereotyp grupowy 5. Poczucie przynależności terytorialnej i samoidentyfikać ja     5.1.    Ojczyzna prywatna najstarszego pokolenia - „utracona ojczyzna" czy obecne miejsce zamieszkania?     5.2.    „Prawo trzeciej generacji" czy zerwane związki? Ojczyzna prywatna najmłodszego pokolenia     5.3.    Miasto w świadomości - element poczucia przynależności lokalnej     Zakończenie     Bibliografia     „Broken" identity. Reproduktion and shaping identity in the postmigration conununity (Summary)    
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o "Przerwana" tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych

 • [Nomos Zakład Wydawniczy]

  Kategoria: Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  , społecznie i instytucjonalnie uwarunkowane procesy formowania się tożsamości badanych oraz przeanalizować je w kontekście różnych typów pracy biograficznej. [...] Praca stanowi novum w literaturze... Pełen opis produktu 'Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.' »

  0.5300Autorka postawiła sobie ambitne zadanie: zrekonstruowanie strategii tożsamościowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zostali naznaczeni podwójnym piętnem dysfunkcyjnej rodziny pochodzenia i instytucjonalizacji, jakiej podlegali w najbardziej dla nich formatywnym okresie życia. [...] Udało się też autorce przełamać negatywny stereotyp wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych i negatywny stereotyp tychże placówek.Z recenzji prof. dr hab. Marioli FlisKonsekwentne realizowanie perspektywy socjologii interpretatywnej pozwoliło autorce pokazać różne, biograficznie, społecznie i instytucjonalnie uwarunkowane procesy formowania się tożsamości badanych oraz przeanalizować je w kontekście różnych typów pracy biograficznej. [...] Praca stanowi novum w literaturze przedmiotu, zwłaszcza tej traktującej o placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ich podopiecznych w okresie PRL-u [...]. Jestem przekonana, że spotka się z zainteresowaniem osób zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego, dzieciństwa, procesów socjalizacyj-nych czy też badaczy biografii. Znajdzie czytelników nie tylko wśród socjologów, ale i pedagogów, psychologów oraz osób interesujących się historią społeczną PRL-u.Z recenzji prof. dr hab. Kai Kaźmierskiej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • [NOMOS]

  Kategoria: / Ebooki / Socjologia

  Tytuł Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Podtytuł Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaw... Pełen opis produktu 'Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych' »

  Tytuł Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Podtytuł Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Autor Agnieszka Golczyńska-Grondas Język polski Wydawnictwo Nomos ISBN 978-83-7688-325-0 Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • [Uniwersytet Śląski]

  Kategoria: / Ebooki / Socjologia

  Tytuł Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne Podtytuł T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez... Pełen opis produktu 'Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława' »

  Tytuł Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne Podtytuł T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława Moniuszki za życia kompozytora i w ramach
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne T. 1: Tożsamość narodowa i muzyka. Budowanie tożsamości narodowej poprzez muzykę Stanisława

 • [IMPULS]

  Kategoria: / Ebooki / Psychologia

  Tytuł Kobieta epoki wiktoriańskiej Tożsamość, ciało i medykalizacja Podtytuł Tożsamość, ciało i medykalizacja Autor Agnieszka Gromkowska-Melosik Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN... Pełen opis produktu 'Kobieta epoki wiktoriańskiej Tożsamość, ciało i medykalizacja Tożsamość, ciało i medykalizacja' »

  Tytuł Kobieta epoki wiktoriańskiej Tożsamość, ciało i medykalizacja Podtytuł Tożsamość, ciało i medykalizacja Autor Agnieszka Gromkowska-Melosik Język polski Wydawnictwo Impuls ISBN 978-83-7850-426-9 Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kobieta epoki wiktoriańskiej Tożsamość, ciało i medykalizacja Tożsamość, ciało i medykalizacja

 • [Instytut Badań Literackich PAN]

  Kategoria: LiteraturaWysyłka: od ręki

  Filolog stawia pytania o bogatyi zróżnicowany świat znaków, w którym żył pisarz, o sensy znaków, jakie pojawiają się w rozważanym tekście, o dynamikę zmian, które kształtują dzieło, a bardzo często są... Pełen opis produktu 'Tożsamość tekstu, tożsamość literatury' »

  Filolog stawia pytania o bogatyi zróżnicowany świat znaków, w którym żył pisarz, o sensy znaków, jakie pojawiają się w rozważanym tekście, o dynamikę zmian, które kształtują dzieło, a bardzo często są jego niezbywalną cechą i nie pozwalają zamknąć go w raz na zawsze ustalonej formie. Dla filologa istotne mogą okazać się wszystkie znaki, jakimi posłużył się pisarz, kształtując swój tekst. Edytor uzgadnia je z normą ortograficzną, zmienianą niemalże co dziesięciolecie. Najczęściej pytania filologa podają w wątpliwość rozstrzygnięcia edytora, bo bardzo rzadko mamy do czynienia z sytuacją, w której proces ustalania dawnego tekstu nie budzi żadnych wątpliwości, a w pracy badawczej najważniejsze i najciekawsze są pytania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość tekstu, tożsamość literatury

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: / Ebooki / Socjologia

  Tytuł Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji Autor Agnieszka Bielewska Język polski Wydawnictwo Scholar ISBN 978-83-7383-999-1 Rok wydania 2019 Warszawa Wydanie... Pełen opis produktu 'Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji' »

  Tytuł Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji Autor Agnieszka Bielewska Język polski Wydawnictwo Scholar ISBN 978-83-7383-999-1 Rok wydania 2019 Warszawa Wydanie 1 Liczba
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji

 • [MAREK DEREWIECKI]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  Kategoria Tożsamości Jest Wszechobecna. Wspomaga Zarówno Nasze Codzienne, Zwyczajne Działania, Jak I Odkrycia Naukowe, Wpływa Na Dokonywane Sądy I Wyrażane Opinie, Ustala Wyznawane Hierarchie Pełen opis produktu 'Byt, Tożsamość, Naród. Próba Wyjaśnienia Formuły "Tożsamość Narodowa" W Perspektywie Metafizyki' »

  Kategoria Tożsamości Jest Wszechobecna. Wspomaga Zarówno Nasze Codzienne, Zwyczajne Działania, Jak I Odkrycia Naukowe, Wpływa Na Dokonywane Sądy I Wyrażane Opinie, Ustala Wyznawane Hierarchie Wartości I Formułowane Poglądy. Samo Pojęcie, Choć Towarzyszące Nam Na Co Dzień, Zwykłe I Proste Jednak Nie Jest. Pojawia Się Jako Rezultat Filozoficznej Refleksji I Precyzyjnej Analizy Bytu, Dążącej Ku Odpowiedzi Na Pytanie: Dlaczego Byt Jest Bytem, Dlaczego Jest Sobą, Dlaczego Jest Tym, Czym Jest? Odsłania Zagadnienia Zrodzone Przez Refleksję Filozofii Bytu. Jednak W Przeciągu Ostatnich Dwustu Lat Tożsamość - Zarówno Jako Słowo Literackie Jak I Pojęcie Naukowe - Zyskało Także Inne, Szczególne, Nie Metafizyczne A Społeczne I Polityczne Znaczenie. Od Wielu Dziesięcioleci Mówi Się Bowiem O Tożsamości Społecznej, Narodowej Czy Państwowej. Przedmiotem Refleksji Zawartych W Niniejszej Książce Jest Właśnie Wyrażenie - "tożsamość Narodowa" I Próba Analizy Tego, Tak Dziś Popularnego Sformułowania Z Pozycji Metafizycznych, A Nie Jedynie Socjologicznych Czy Politologicznych. Obecne Bowiem W Tej Językowej Frazie Pojęcie Tożsamości, Pochodzące Z Samego Serca Metafizyki, Wyznacza Drogę Refleksji ściśle Filozoficznej. Stąd Odważna Próba Zrozumienia Tego, Czym Jest To, Co Jest Implikuje Także Pytanie O Racjonalne Uzasadnienia Dla Wywodzącej Się Z Nauk Politycznych Formuły - "tożsamość Narodowa". Niniejsza Książka Stanowi Zatem Historyczno-analityczną Refleksję Zarówno Nad Kategorią Tożsamości, Jak I Polityczną Ideą Narodu, Po To, By W Sposób Zasadny Odpowiedzieć Na Pytanie W Jakiej Perspektywie Badawczej Należy Ujmować Tak Dziś Popularne Wyrażenie - "tożsamość Narodowa".Ze Wstępu Autora
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Byt, Tożsamość, Naród. Próba Wyjaśnienia Formuły "Tożsamość Narodowa" W Perspektywie Metafizyki

 • [Nomos Zakład Wydawniczy]

  Kategoria: Ró?ne

  w krakowskim Zakładzie Antropologii Społecznej) Marcin Lubaś, Następstwa kreatywności. Przyczynek do antropologii przemian kulturowych W KRĘGU PROBLEMATYKI TOŻSAMOŚCI I PAMIĘCI SPOŁECZNEJ Sławomir... Pełen opis produktu 'Kultura, tożsamość i integracja europejska.' »

  O książce Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin. Spis treści Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu ROZWAŻANIA O KULTURZE I JEJ BADANIU Jeremy Boissevain, Residential inversion: the changing use of social space in Malta Andrzej Flis, Początki chrześcijaństwa na ziemi faraona Marcin Galent, Wielokulturowość z kulturą czy bez? Chris Hann, Birds, Crowns and Christian Europe: the ritual symbolism of the postsocialist Hungarian nation-state Grażyna Kubica, Refleksyjność antykwaryczna, czyli kontekst badań nad historią antropologii (także w krakowskim Zakładzie Antropologii Społecznej) Marcin Lubaś, Następstwa kreatywności. Przyczynek do antropologii przemian kulturowych W KRĘGU PROBLEMATYKI TOŻSAMOŚCI I PAMIĘCI SPOŁECZNEJ Sławomir Kapralski, Dwa pomniki. Szkic z antropologii pamięci społecznej Jacek Nowak, Jedna tragedia i wiele pamięci Joanna Orzechowska-Wacławska, ,,Jestem Baskiem, gram w Athleticu!". O zmieniających się sposobach definiowania przynależności narodowej Barbara Törnquist-Plewa, Uniwersytet Latający i jego miejsce w polskiej pamięci zbiorowej Katarzyna Warmińska, ,,Pani tego nie zrozumie...". O konstruowaniu granic kaszubskiej wspólnoty Jonathan Webber, Making Sense of the Jewish Place in the World: A View from Present-Day Poland WSPÓŁCZESNE MIGRACJE Michał Buchowski, Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu Michał P. Garapich, Sprzątanie grobów, nacjonalizm diaspory i ciężka robota - tworzenie rytuałów cmentarnych wśród poakcesyjnej migracji w Wielkiej Brytanii Janusz Mucha i Kamil Łuczaj, O sposobach badania międzynarodowych migracji uczonych O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I TRANSFORMACJI SPOŁECZNEJ Paweł Czubik, Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu Morskiego Krzysztof Koźbiał, Metodologiczne aspekty i wyzwania w badaniach nad europejskimi mikropaństwami Paweł Kubicki, Miejskość i europeizacja. Perspektywa polska Grzegorz Ekiert i Jan Kubik, Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego po upadku komunizmu Grzegorz Pożarlik, The social construction of threat in the era of permanent uncertainty or why do security studies require deeper sociologisation? Jacek Purchla i Agata Wąsowska-Pawlik, Kultura a pokomunistyczna transformacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura, tożsamość i integracja europejska.

 • [LLS]

  Kategoria: Książki

  Tożsamość Lidera Program szkoleniowy tworzący osobowość lidera, oraz kształtujący profesjonalną postawę i kompetencje. Unikalna forma szkolenia polegająca na pracy nad sobą. Najtrudniejsze w... Pełen opis produktu 'Tożsamość Lidera - książka' »

  Tożsamość LideraProgram szkoleniowy tworzący osobowość lidera, oraz kształtujący profesjonalną postawę i kompetencje. Unikalna forma szkolenia polegająca na pracy nad sobą.Najtrudniejsze w życiu co jest, to zmienić zdanie o sobie - że MOGĘ. JA TO ZROBIŁEM. ZMIENIŁEM SIĘ.Stworzenie dobrej i bezpiecznej przyszłości, to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Wejście na swoją ścieżkę i samodzielne zarządzanie swoimi zasobami, wyznaczenie wizji i działanie z poczuciem misji, to fundamenty każdej rozwiniętej osobowo jednostki. JA TO ZROBIŁEM.Lider wyznacza kierunek w którym pragnie się rozwijać, towarzyszy innym i wspiera ich w działaniach. JA TO ROBIĘ. Tworzy i rozwija zespół partnerów i współpracowników, bo takie modele pracy przez następne lata będą kreowały przyszłość, dlatego umiejętności liderskie, zarządzanie zespołem, budowanie relacji, wyznaczanie i osiąganie celów to klucz do przywództwa. JA TO ROBIĘ.Dlatego powstał ten program rozwoju osobistego, abyś stał się dla siebie przywódcą i sobie całkowicie zaufał. Wiem też, że mówić jest każdemu łatwo, gorzej z realnym życiem. Jednak JA TO ZROBIŁEM. Zatem proszę Cię o zaufanie - poznaj ten wyjątkowy materiał, on naprawdę może ci pomóc stać się bardzo dobrym, wzorowym liderem, przełamać wewnętrzne opory i wejść na fantastyczną ścieżkę życia.Ten program nauczy Cię kompetencji i zadań lidera jak nabyć tożsamość i mentalność liderską jak zmienić oprogramowanie umysłu postawy - jak być wzorem dla innych wytyczania kierunku  działania i rozwoju organizacji głównych zadań lidera umiejętności budowania relacji z zespołem tworzenia i wdrażania planów rozwojowych posłuchaj fragmenty szkolenia w zakładce Klipy filmowe Jeżeli chcesz zacząć sobie ufać i na sobie polegać chcesz budować zespół, a nie wiesz jak się do tego zabrać; rozpadają Ci się relacje w zespole, nie dołączają do Ciebie wartościowi ludzie; nigdy nikomu nie przewodziłeś; jesteś Liderem, a chcesz wznieść się na najwyższy poziom; działasz w biznesie rekomendacyjnym, lub masz jakikolwiek zespół; nie wiesz jak zarządzać zespołem; chcesz się nauczyć jak dzielić podejście zadaniowe a relacyjne, to ten program jest absolutną koniecznością.   Dla kogo dla wszystkich ludzi którzy nie mieszkają na księżycu; dla liderów, kandydatów na liderów, kierowników, menadżerów; dla każdej osoby, która chce wziąć odpowiedzialność za siebie i tworzyć zespoły z innymi osobami, złączone we wspólnym celu. Fantastyczny program rozwojowy, obowiązkowy dla aktywnych i ambitnych ludzi, którzy pracują z innymi przy różnych projektach, przewodzą, zarządzają, rekrutują, podejmują ważne życiowe decyzje. Zamów teraz i zostań silną marką osobistą. Książka oprawa miękka Format 15x21cm Stron 174  Sławomir Luter
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość Lidera - książka

 • []

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Historia. Archeologia/Historia narodów, ludności. Mniejszości narodowe/Historia Polaków. Polonia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość rekonstruowana i znaczenie migracji w biografiach

 • [Impuls]

  Kategoria: SocjologiaWysyłka: od ręki

  Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. St... Pełen opis produktu 'Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany' »

  Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w udoskonalaniu organizacji procesu resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracę badawczą podzielono na kilka etapów, której efekty znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej) części monografii. W pierwszym rozdziale, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu filozofii, psychologii i socjologii, dokonano pogłębionej analizy pojęcia, struktury, procesu formowania się i rozwoju tożsamości osobowej oraz warunków wyznaczających proces jej zmiany z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych. Zadaniem było uchwycenie konstytutywnych dla zrozumienia jej istoty oraz struktury komponentów, które mogłyby być użyteczne w konceptualizacji modelu tożsamości dewiacyjnej. Przeglądu literatury poświęconej problematyce tożsamości człowieka dokonano również pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, na ile możliwa i w jakich warunkach dokonuje się jej zmiana, ponieważ ma to duże znaczenie dla ewentualnego ukierunkowywania na ten cel oddziaływań resocjalizacyjnych. Zarówno poszukiwanie, kształtowanie, kreowanie, czy też zmiana tożsamości, dokonuje się głównie poprzez autorefleksję podejmowaną w kontekście nawiązywanych interakcji społecznych. Stąd też, aby ukazać całą złożoność tego procesu zdecydowano się na omówienie społeczno-kulturowych uwarunkowań w nieustannie zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości postmodernistycznej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany

 • [Naukowe Sophia]

  Kategoria: Ekonomia i biznesWysyłka: od ręki

  Tożsamość jest jednym z tych pojęć w nauce, które trudno jest uchwycić jednostronnie. Mieni się ono wielością znaczeń, typów. Co więcej, wydaje się, że wieloznaczność jest cechą pojęcia t... Pełen opis produktu 'Tożsamość w naukach społecznych, a ekonomiczne...' »

  Tożsamość jest jednym z tych pojęć w nauce, które trudno jest uchwycić jednostronnie. Mieni się ono wielością znaczeń, typów. Co więcej, wydaje się, że wieloznaczność jest cechą pojęcia tożsamość. Można mówić m. in. o tożsamości własnej osoby, tożsamości algebraicznej, kulturowej, narodowej, europejskiej. Ta złożoność przekłada się na trudności w jej empirii, które zdaniem wielu badaczy powinno być interdyscyplinarne (Balmer, 1998). Inni z kolei głoszą postulat, by przeprowadzając badania naukowe w omawianym zakresie, posługiwać się innymi, bardziej precyzyjnymi pojęciami (Golka, 2012). Podobnie jest w przypadku tożsamości organizacyjnej. Operacjonalizacja zmiennych jej dotyczących przekłada się m. in. na kategorie empiryczne w obrębie tzw. dopasowania organizacyjnego: dopasowania do zawodu, dopasowania do stanowiska, dopasowania do organizacji. Badacze przedstawiają wyniki wskazujące na wielość postaw i zachowań związanych z dopasowaniem, istotnych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Celem opracowania jest omówienie i empiryczne sprawdzenie tych z nich, które są istotne dla badanych żołnierzy zawodowych. Wydaje się, że w przypadku organizacji publicznej działającej w sferze bezpieczeństwa, kwestie tożsamości organizacyjnej mają szczególne znaczenie. Wynika to z jej istoty - służby społeczeństwu, opartej na wartościach niematerialnych. Z jednej strony, wraz ze zmianą ich źródeł (wynikających z realiów gospodarczych, społecznych, politycznych i technologiczno-cyfrowym), zmieniają się sposoby zarządzania organizacją. Z drugiej zaś pewne wartości związane ze służbą (wojskową żołnierzy zawodowych) są uniwersalne, bez względu na otoczenie. Właśnie te przesłanki stały się inspiracją do zwrócenia szczególnej uwagi na dopasowanie organizacyjne w kontekście jego najważniejszej konsekwencji - tożsamości organizacyjnej, wśród kadry zawodowej Sił Zbrojnych RP.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość w naukach społecznych, a ekonomiczne...

 • [Universitas]

  Kategoria: WspomnieniaWysyłka: od ręki

  tożsamości i szeroko zakrojone poszukiwania stały się częścią książki. Przedzierał się przez literaturę i archiwalia, docierał do wielu osób. Poszukiwania prowadził wszędzie tam, gdzie w czasie... Pełen opis produktu 'Witraż. W poszukiwaniu tożsamości' »

  Autor był sierotą wojenną. Jedną z około 400 tysięcy innych, jemu podobnych. Szczególność jego sieroctwa polegała na tym, że nie wiedział, kim jest Polakiem czy Niemcem? Kiedy się urodził? Data urodzenia została wybrana przez dom dziecka jako jedna z dwóch możliwych. Jak się nazywał? W użyciu była wersja nazwiska, którą sam sobie poprawił, gdy nadarzyła się ku temu sposobność. W wieku 18 lat otrzymał poświadczoną sądownie metrykę, do której wymyślił wszystkie niezbędne dane. Jego książka stanowi rzadki dokument codziennego życia ostatnich świadków tamtych czasów sierot, dla których prawdziwym domem stały się domy dziecka wczesnego PRL. Jednocześnie Witraż jest książką, która tworzy niezwykłą, wszechstronną panoramę wojennej historii dzieci. Michał Christian zaczął bowiem dociekać swojej tożsamości i szeroko zakrojone poszukiwania stały się częścią książki. Przedzierał się przez literaturę i archiwalia, docierał do wielu osób. Poszukiwania prowadził wszędzie tam, gdzie w czasie wojny aresztowano, rozstrzeliwano i wywożono ludność polską. Tam, gdzie mogły rodzić się lub przebywać sieroty w Lebensbornach, w niemieckich domach publicznych i obozach koncentracyjnych. W jednym ze śląskich Polenlagrów natrafił na swój ślad. Był to wąski, wysoki i kolorowy witraż zakończony gotyckim ostrołukiem. Swoista pieczęć, która się odcisnęła w jego umyśle, gdy był maleńkim dzieckiem. Poszedł tym tropem. Przez cztery lata poszukiwań wniknął w wojenną tragedię ludzi i niewyobrażalną gehennę dzieci. Nasuwa się myśl, że to bardziej ich losy śledził, aniżeli szukał siebie. A jednak! Udało mu się odnaleźć ślady swoich korzeni.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Witraż. W poszukiwaniu tożsamości

 • [Sine Qua Non]

  Kategoria: Eseje, publicystyka literackaWysyłka: od ręki

  Jaka jest podwójna tożsamość bogów współczesnej popkultury? Jeśli czytasz książki, oglądasz seriale, znasz Blade Runnera i grasz w Wiedźmina, ta książka jest dla ciebie. Jeśli nie, a chcesz po... Pełen opis produktu 'Podwójna tożsamość bogów' »

  Jaka jest podwójna tożsamość bogów współczesnej popkultury? Jeśli czytasz książki, oglądasz seriale, znasz Blade Runnera i grasz w Wiedźmina, ta książka jest dla ciebie. Jeśli nie, a chcesz po prostu się dowiedzieć, w jakim rytmie bije dziś serce kultury popularnej, także musisz zajrzeć do środka. Podwójna tożsamość bogów to zbiór esejów, rozmów i recenzji poświęconych literaturze popularnej, kinu i komiksowi. Znalazły się tu m.in. teksty o fenomenie prozy Andrzeja Sapkowskiego, Roberta M. Wegnera i Jacka Dukaja, komiksach Alana Moore'a i Neila Gaimana, filmach fantastycznych wczoraj i dziś, książkach i autorach wartych zapamiętania. Michał Cetnarowski od lat nie tylko pisze prozę, tłumaczy komiksy i redaguje beletrystykę, ale też z fascynacją przygląda się kulturze popularnej. Podwójna tożsamość bogów to książka, którą zawsze chcieliście przeczytać, tylko nigdzie nie mogliście jej znaleźć.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podwójna tożsamość bogów

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Jest to pierwszy polski przekład książki Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen Jana Assmanna, wybitnego egiptologa niemieckiego. Praca jest systematycznym... Pełen opis produktu 'Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w państwach starożytnych' »

  Jest to pierwszy polski przekład książki Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen Jana Assmanna, wybitnego egiptologa niemieckiego. Praca jest systematycznym wykładem na temat pamięci, jako zjawiska kulturowego, które umożliwia konstytuowanie się podstawowych wyznaczników życia społecznego takich, jak: prawo, obyczaj, system wartości. Autor analizuje to zagadnienie, zarówno w kontekście historycznym, jak też w warstwie teoretycznej. Książka ta z będzie służyć z powodzeniem na takich kierunkach uniwersyteckich, jak: filologia polska, kulturoznawstwo, historia, antropologia, socjologia, medioznawstwo, psychologia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w państwach starożytnych

 • [Wydawnictwo Naukowe UMK]

  Kategoria: FilozofiaWysyłka: do 3 dni

  narracji, która sięga w głąb indywidualnej tożsamości. Każda opowieść jest narzędziem radzenia sobie z przygodnością świata i siebie samego, które niesie ze sobą potencjalnie katastrofalne skutki.... Pełen opis produktu 'Totalitaryzm narracja tożsamość [Moskalewicz Marcin]' »

  Kluczem do zrozumienia fragmentarycznej myśli Hannah Arendt jest filozofia historii zarówno w znaczeniu spekulatywnym, jak i krytycznym. Odpowiedź Arendt na totalitaryzm – na zwycięstwo fizjologii nad polityką – jest jednocześnie przemyślana i radykalna. Totalitaryzm nie okazuje się wyłącznie systemem sprawowania władzy, lecz stanowi skrajny przypadek opowiadania historii, fałszywy sposób tworzenia narracji, która sięga w głąb indywidualnej tożsamości. Każda opowieść jest narzędziem radzenia sobie z przygodnością świata i siebie samego, które niesie ze sobą potencjalnie katastrofalne skutki. Choć ciągłość jest konieczna dla ukonstytuowania się podmiotu i podjęcia działania politycznego, to interpretacja tego, co minione, może łatwo przerodzić się w retrospektywne proroctwo przedstawiające przeszłość jako obietnicę przyszłości. Tym tropem podąża historiografia naukowa kontynuująca niechlubną tradycję zastępowania działania wytwarzaniem, co prowadzi do błędnego rozumienia władzy i zadań wspólnoty politycznej. Odpowiedź właściwą stanowi opowieść fragmentaryczna ugruntowana w nowej metafizyce dziejów. Przeszłość to wprawdzie sterta gruzów, ale jako taka może jawić się nam w zupełnie nowy sposób – jako przedmiot estetyczny. Seria cyklu: MONOGRAFIE FNP ISBN: 9788323129462 Kod paskowy: 9788323129462 Autorzy: Moskalewicz Marcin Wydanie: 1 Rok wydania: 2014 Kod wydawcy: 31012 Miejscowość: Toruń Liczba stron: 394 Oprawa: Twarda z obwolutą PKWiU: 58.11.1 Format: 15.0x21.0cm Głębokość (mm): 25 Waga: 0.62 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Totalitaryzm narracja tożsamość [Moskalewicz Marcin]

 • [Wydawnictwo Naukowe UMK]

  Kategoria: Religia. ReligioznawstwoWysyłka: do 3 dni

  świętego mieszkania stanowi conditio sine qua non urzeczywistnienia się Bożego projektu i odnalezienia prawdziwej tożsamości. Novum w jej ukazywaniu przez Zachariasza nowemu Izraelowi polegana... Pełen opis produktu 'Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza [Tułodziecki Tomasz]' »

  „Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy” (Za 1,4) – za pomocą tych słów, wyjętych z prologu do Księgi Zachariasza, autor przypomina o swojej przynależności do wyjątkowej społeczności proroków ST. W świecie naznaczonym upadkiem starego porządku, który wyznaczał kres neobabilońskiego imperium Bóg Jahwe ustanowił prorokiem niezwykłą osobowość, której zadaniem było odpowiedzieć Izraelitom, gdzie jest ich miejsce i kto jest ich Panem w nowym świecie, jaki odradzał się po tragedii babilońskiego wygnania. Zachariasz był świadomy, że duszę narodu wybranego toczą różne choroby: formalizm religijny, niesprawiedliwość społeczna oraz wewnętrzne rozbicie na grupy, partie i frakcje. Świadomość tych zagrożeń była pierwszym powodem, dla którego Zachariasz podjął się trudnego zadania budzenia ufności pośród swego narodu. W ośmiu wizjach roztacza przed oczami słuchaczy Boży plan, które ma poprowadzić nowy lud Izraela od wyzwolenia z niewoli, przez odbudowę świątyni i stolicy, do gruntownego odrodzenia we wszystkich dziedzinach życia społecznego i religijnego. Chociaż nie wysuwa na pierwszy plan kwestii odbudowy przybytku, jest sprawą oczywistą, że właśnie fakt powrotu Jahwe do Jego świętego mieszkania stanowi conditio sine qua non urzeczywistnienia się Bożego projektu i odnalezienia prawdziwej tożsamości. Novum w jej ukazywaniu przez Zachariasza nowemu Izraelowi polegana tym, że jej przyjęcie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla Żydów, ale zgodnie ze słowami Za 8, 20-23 powinna stawać się ona programem życia w perspektywie uniwersalnej. Seria cyklu: SCRIPTA THEOLOGICA THORUNIENSIA ISBN: 9788323133636 Kod paskowy: 9788323133636 Autorzy: Tułodziecki Tomasz Rok wydania: 2015 Kod wydawcy: 31012 Miejscowość: Toruń Liczba stron: 340 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.0x23.0cm Głębokość (mm): 21 Waga: 0.515 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza [Tułodziecki Tomasz]


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, storybox, olesiejuk sp. z o.o., znak, wolters kluwer, wsip, skrzat, harmonia, napoleon v, pearson
Produkty w ofercie: 69996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69996
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ABRAKADABRA

Pamiątki, upominki i artykuły ezoteryczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.11.2009
aztec, inny, vital, studio astropsychologii, organic life, natures design, mandragora, illuminatio, polska, zippo
Produkty w ofercie: 724
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu
Produkty w ofercie: 1218
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, uniwersytet Śląski
Produkty w ofercie: 124860
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2