Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 3' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 3

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 4' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 4

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 5' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 5

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 1' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 1

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 2' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 2

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: /Podręczniki szkolne - ćwiczenia i zadania/Podręczniki akademickie/Prawo/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 część 1

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011. Część 5' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line. Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru. Przykładowe pytania z Części 5: Dział 1 Prawo finansów publicznych 29. Wydatków publicznych nie dotyczy zasada: a) celowości i oszczędności przy dążeniu do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) terminowej realizacji zadań, c) maksymalnej minimalizacji kosztów realizacji zadania. 30. Fundacja nie może: a) być utworzona przez jednostkę sektora finansów publicznych, b) być tworzona ze środków publicznych, c) uzyskiwać środków z budżetu państwa. Dział 2 Ordynacja podatkowa 16. Obowiązek podatkowy wynika z: a) decyzji podatkowej, b) ustawy, c) zobowiązania podatkowego. 17. Zobowiązanie podatkowe: a) wynika z obowiązku podatkowego i polega na zobowiązaniu podatnika do zapłaty podatku w wysokości określonej przepisami prawa podatkowego, b) wynika z obowiązku podatkowego i polega na zobowiązaniu podatnika do zapłaty podatku w wysokości i terminie określonym przepisami prawa podatkowego, c) wynika z obowiązku podatkowego i polega na zobowiązaniu podatnika do zapłaty podatku w wysokości, terminie i miejscu określonym przepisami prawa podatkowego. Dział 3 Prawo podatkowe szczegółowe 25. Podatnicy są obowiązani: a) złożyć podanie o wszczęcie postępowania wymiarowego w terminie 14 dni od dokonania czynności cywilnoprawnej, b) zawiadomić organ o dokonanej czynności cywilnoprawnej w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, c) bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 26. Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest: a) notariusz, b) komornik, c) pracodawca w przypadku pożyczki z funduszów utworzonych w zakładzie pracy. Polecamy pakiet, który zawiera: jedyny na rynku program LEX przed Aplikacją, dedykowany zdającym na aplikacje i studentom, w którym znajdują się: akty prawne, orzeczenia sądowe, Polska Bibliografia Prawnicza, pytania testowe w wersji on-line, 5 części książek z pytaniami testowymi i odpowiedziami. Kliknij i zobacz: - Aplikacje 2011: Pakiet 5 tomów pytań testowych - Aplikacje 2011: Pakiet Premium [5 tomów pytań testowych i program LEX przed Aplikacją]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 5

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011. Część 2' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line. Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru. Polecamy pakiet, który zawiera: jedyny na rynku program LEX przed Aplikacją, dedykowany zdającym na aplikacje i studentom, w którym znajdują się: akty prawne, orzeczenia sądowe, Polska Bibliografia Prawnicza, pytania testowe w wersji on-line, 5 części książek z pytaniami testowymi i odpowiedziami. Sprawdź naszą ofertę na: www.student.LEX.pl/aplikacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 2

 • []

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 3.

 • []

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 5.

 • []

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 1.

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 1700 pytań testowych wraz z odpowiedziami... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011. Część 3' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 1700 pytań testowych wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line. Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru. Przykładowe pytania z Części 3: Dział 1 Kodeks karny 28. Kara orzeczona wobec nieletniego, który odpowiada na zasadach przewidzianych w k.k.: a) nie może przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo, b) nie może mieć charakteru izolacyjnego, c) nie może zostać wykonana do momentu ukończenia przez nieletniego 18 lat. 29. W stosunku do nieletniego, który odpowiada na zasadach przewidzianych w k.k., sąd: a) stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, b) może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, c) nie może zastosować nadzwyczajnego złagodzenia kary. 663. Kara ograniczenia wolności orzekana wobec żołnierzy: a) jest tożsama z karą ograniczenia wolności orzekaną na zasadach ogólnych k.k., b) nie przewiduje obowiązku pracy, c) nie może być orzeczona, zamiast niej orzeka się karę aresztu wojskowego. Dział 3 Kodeks postępowania karnego 22. Jeżeli nastąpiło przedawnienie karalności: a) nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, b) postępowanie umarza się na wniosek prokuratora, c) postępowanie umarza się na wniosek oskarżonego. 23. Jeżeli postępowanie karne co do określonego czynu danej osoby zostało już prawomocnie zakończone, nowe postępowanie wszczęte w tej samej sprawie: a) umarza się, b) można zawiesić bezterminowo, do czasu ujawnienia się nowych faktów i dowodów nieznanych wcześniej sądowi, który wydał wyrok, c) należy zawiesić na okres 6 miesięcy, a jeżeli w tym czasie nie ujawnią się nowe fakty i dowody nieznane wcześniej sądowi, który wydał wyrok, postępowanie należy umorzyć. 24. Jeżeli czyn stanowi tylko wykroczenie: a) prokurator wszczyna postępowanie przed sądem karnym, b) prokurator odmawia wszczęcia postępowania i przekazuje sprawę Policji w celu wystąpienia z wnioskiem do właściwego sądu; nie może sam wystąpić z takim wnioskiem, c) prokurator odmawia wszczęcia postępowania i przekazuje sprawę Policji w celu wystąpienia z wnioskiem do właściwego sądu; może też sam wystąpić z takim wnioskiem. Dział 5 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 14. Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego: a) jeżeli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego, niezależnie od popełnienia przez niego czynu karalnego, b) jeżeli nieletni dopuścił się wskazanego w ustawie czynu karalnego, a ponadto przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, c) w każdej sprawie, o ile ma to na celu dobro nieletniego. 15. Sprawy nieletnich należą do właściwości: a) sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, b) sądu karnego, c) zawsze sądu rodzinnego. Polecamy pakiet, który zawiera: jedyny na rynku program LEX przed Aplikacją, dedykowany zdającym na aplikacje i studentom, w którym znajdują się: akty prawne, orzeczenia sądowe, Polska Bibliografia Prawnicza, pytania testowe w wersji on-line, 5 części książek z pytaniami testowymi i odpowiedziami. Kliknij i zobacz: - Aplikacje 2011: Pakiet 5 tomów pytań testowych - Aplikacje 2011: Pakiet Premium [5 tomów pytań testowych i program LEX przed Aplikacją]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 3

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011. Część 1' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line. Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru. Przykładowe pytania z Części 1: Dział 1 Konstytucja RP 5. Decentralizacja władzy publicznej, stosownie do Konstytucji RP: a) jest zapewniana przez ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, b) potwierdza federacyjny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, c) nie jest usankcjonowana w Konstytucji RP. 6. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Zasadniczy podział terytorialny państwa: a) powinien uwzględniać więzi społeczne, b) stanowi oparcie jedynego spośród typów samorządu istniejącego w Polsce (samorządu terytorialnego), c) powinien uwzględniać więzi kulturowe. Dział 4 Prawo europejskie 8. Obrady Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z TFUE są: a) tajne, jeśli tak postanowi Parlament Europejski lub Rada w głosowaniu, b) jawne, jeśli organ obraduje i głosuje nad projektami aktów ustawodawczych, c) jawne, ale wyłączenie jawności jest możliwe na podstawie prawa pochodnego. 9. Dostęp do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii może być wyłączony dla: a) osoby prawnej, mającej siedzibę statutową na terenie UE, która jest kontrolowana przez podmiot nieunijny, b) oddziału osoby prawnej niezarejestrowanej na terenie Unii, który jest zarejestrowany na terenie Unii, c) osobie nieposiadającej obywatelstwa Unii, która ma miejsce zamieszkania na terenie Unii. Dział 5 Prawo korporacji prawniczych 15. Wskaż nieprawidłową odpowiedź. Aplikantem aplikacji ogólnej może zostać osoba: a) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, b) która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowy magistra, c) która ukończyła co najmniej 24. rok życia. 16. Decyzja w sprawie przyjęcia na aplikację ogólną: a) jest wydawana przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, b) jest wydawana w drodze uchwały Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, c) jest wydawana przez Ministra Sprawiedliwości. Polecamy pakiet, który zawiera: jedyny na rynku program LEX przed Aplikacją, dedykowany zdającym na aplikacje i studentom, w którym znajdują się: akty prawne, orzeczenia sądowe, Polska Bibliografia Prawnicza, pytania testowe w wersji on-line, 5 części książek z pytaniami testowymi i odpowiedziami. Kliknij i zobacz: - Aplikacje 2011: Pakiet 5 tomów pytań testowych - Aplikacje 2011: Pakiet Premium [5 tomów pytań testowych i program LEX przed Aplikacją]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 1

 • [import]

  Kategoria: Wszystkie produkty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011. Część 4' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera ponad 2000 pytań testowych wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line. Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru. Przykładowe pytania z Części 4: Dział 7 Nieuczciwa konkurencja 15. Oznaczeniem mogącym wprowadzić klienta w błąd, zwalczanym na podstawie art. 10 u.z.n.k., nie jest: a) umieszczenie słowa "TAXI" na samochodzie osoby świadczącej usługi przewozowe bez odpowiedniego zezwolenia, b) oznaczenie godłem i hasłem "Teraz Polska" swoich towarów przez osoby do tego nieuprawnione, c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 16. Informacja przestaje podlegać ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, gdy: a) przedsiębiorca zbył informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, b) została ujawniona w taki sposób, że każdy zainteresowany może się z nią zapoznać bez zgody uprawnionego, c) dysponuje nią wielu konkurentów. Dział 8 Prawo pracy 7. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 91 § 1 k.p.) może być zawarte, jeżeli jest to uzasadnione: a) sytuacją finansową pracowników, b) sytuacją finansową pracodawcy, c) stanem gospodarki na rynku lokalnym. 8. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 91 § 1 k.p.) zawiera pracodawca: a) zawsze ze związkami zawodowymi, b) z okręgowym inspektorem pracy, c) ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. 9. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 91 § 1 k.p.) nie może trwać dłużej niż: a) rok, b) 2 lata, c) 3 lata. Dział 9 Prawo pracy - przepisy szczegółowe 11. Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w czasie urlopu jest dopuszczalne, jeżeli urlop trwa co najmniej: a) miesiąc, b) 3 miesiące, c) 6 miesięcy. 12. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia, umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy: a) nie mogą być rozwiązane, b) rozwiązują się z mocy prawa, c) mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Polecamy pakiet, który zawiera: jedyny na rynku program LEX przed Aplikacją, dedykowany zdającym na aplikacje i studentom, w którym znajdują się: akty prawne, orzeczenia sądowe, Polska Bibliografia Prawnicza, pytania testowe w wersji on-line, 5 części książek z pytaniami testowymi i odpowiedziami. Kliknij i zobacz: - Aplikacje 2011: Pakiet 5 tomów pytań testowych - Aplikacje 2011: Pakiet Premium [5 tomów pytań testowych i program LEX przed Aplikacją]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 4

 • []

  Kategoria: /
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 4.

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - Podr. akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 5

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - Podr. akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 część 3

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - Podr. akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 część 1

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Prawo - Podr. akademickieWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011. Część 4

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Podręczniki. Ćwiczenia i zadania > Podręczniki akademickie. Skrypty

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r. Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które... Pełen opis produktu 'Testy na aplikacje 2011 Część 1' »

  Publikacja jest częścią pięciotomowej serii przydatnej dla zdających na wszystkie aplikacje prawnicze w 2011 r.Zawiera pytania testowe wraz z odpowiedziami, które są dostępne także w wersji on-line.Zagadnienia dotyczą ustaw obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze.Odpowiedzi zostały zamieszczone w osobnej wkładce, co ułatwia korzystanie ze zbioru.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Testy na aplikacje 2011 Część 1


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

iBook.net.pl

Książki popularno-naukowe i podręczniki szkolne oraz albumy i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.03.2007
wydawnictwo naukowe pwn, greg, wolters kluwer, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., wsip, muza, egmont, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 79225
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prawnicza.info

Książki o tematyce prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.06.2009
import, translegis, gall, oddk, wszechnica podatkowa, tnoik, instytut multimedialny, ch beck, iuris, grupa image
Produkty w ofercie: 4601
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 304792
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 304792
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0