Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: BUDOWA SAMOCHODU

  charakterystyki silników. Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego. Paliwa i oleje. Książka pt. Teoria silników tłokowych. Pojazdy... Pełen opis produktu 'TEORIA SILNIKÓW TŁOKOWYCH. POJAZDY SAMOCHODOWE' »

  TEORIA SILNIKÓW TŁOKOWYCH - Podręcznik akademicki Obiegi teoretyczne. Obiegi porównawcze i ich urzeczywistnienie. Termochemia spalania. Termodynamiczna analiza obiegu na podstawie uproszczonego bilansu energii. Procesy spalania. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła. Obiegi rzeczywiste. Zasilanie i systemy spalania. Zjawiska niepożądane. Toksyczność spalin. Parametry operacyjne i charakterystyki silników. Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego. Paliwa i oleje. Książka pt. Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe, to podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych. Z książką są powiązane opracowane przez autorów programy komputerowe, dostępne interaktywnie przez Internet. Spis treści: TEORIA SILNIKÓW TŁOKOWYCH. POJAZDY SAMOCHODOWE Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 10 Wstęp 13 Rozdział 1. Wprowadzenie ogólne 15 1.1. Podstawowe parametry silnika tłokowego 15 1.1.1. Parametry geometryczne, operacyjne i lokalne 15 1.1.2. Parametry teoretyczne, indykowane i użyteczne 16 1.2. Zakresy wielkości, zastosowania i warunki pracy 18 1.3. Tendencje rozwojowe 20 1.4. Napędy alternatywne 20 Rozdział 2. Obiegi teoretyczne 23 2.1. Wprowadzenie i założenia 23 2.2. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości (obieg Otta) 24 2.3. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałym ciśnieniu (obieg Diesla) 26 2.4. Obieg z doprowadzaniem ciepła przy stałej objętości i stałym ciśnieniu (obieg Sabathégo) 28 2.5. Analiza sprawności obiegów teoretycznych 30 2.6. Obiegi z doładowaniem 32 2.6.1. Uwagi ogólne 32 2.6.2. Doładowanie mechaniczne 33 2.6.3. Turbodoładowanie 35 2.7. Średnie ciśnienie teoretyczne 37 Rozdział 3. Obiegi porównawcze i ich urzeczywistnienie 39 3.1. Wprowadzenie 39 3.2. Silniki o zapłonie iskrowym (ZI) 40 3.3. Silniki o zapłonie samoczynnym (ZS) 42 3.4. Silniki dwusuwowe 43 3.5. Silniki doładowane 45 3.6. Uwarunkowania techniczne parametrów obiegu 46 Rozdział 4. Termochemia spalania 48 4.1. Zależności dla gazu doskonałego i półdoskonałego 48 4.2. Energia wiązań chemicznych a wywiązywanie ciepła (definicje) 54 4.3. Adiabatyczna temperatura spalania 58 4.4. I zasada termodynamiki 59 4.5. Spalanie w umiarkowanych temperaturach 60 4.6. Równowaga chemiczna 66 4.7. Kinetyka reakcji chemicznych 70 4.8. Zredukowane mechanizmy kinetyczne 75 4.9. Inne mechanizmy globalne i wieloetapowe 76 Rozdział 5. Termodynamiczna analiza obiegu na podstawie uproszczonego bilansu energii 79 5.1. Uproszczona analiza obiegu silnika ZI 79 5.2. Przygotowanie ładunku 83 5.3. Praca silnika z częściowymi obciążeniami 84 5.4. Doładowanie 85 5.5. Uproszczona analiza obiegu silnika ZS 87 Rozdział 6. Procesy spalania 89 6.1. Charakterystyka ogólna 89 6.2. Ruch ładunku w cylindrze 92 6.3. Proces spalania w silniku ZI 94 6.4. Proces spalania w silniku ZS 100 6.5. Spalanie mieszanek ubogich 104 6.6. Kształt komory spalania 109 6.7. Recyrkulacja spalin 111 Rozdział 7. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła 112 7.1. Wprowadzenie 112 7.2. Sprzężenie między udziałem masowym spalin oraz ciśnieniem 113 7.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła w silniku ZI (metody predykcyjne) 115 7.3.1. Metoda szacunkowa 115 7.3.2. Metoda z uwzględnieniem danych doświadczalnych - funkcja Wibego 117 7.3.3. Metoda z uwzględnieniem propagacji frontu spalania 118 7.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła na podstawie wykresu indykatorowego (metody diagnostyczne) 120 7.4.1. Uwagi ogólne 120 7.4.2. Określanie szybkości spalania w silniku ZI 121 7.4.3. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła w silniku ZI - model jednostrefowy 122 7.4.4. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła w silniku ZI - model dwustrefowy 125 7.5. Określanie przebiegu wywiązywania się ciepła w silniku ZS 127 7.5.1. Szybkość wtrysku paliwa 127 7.5.2. Analiza zmierzonego wykresu indykatorowego 128 7.6. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZI 132 7.7. Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZS 139 Rozdział 8. Obiegi rzeczywiste 143 8.1. Ogólna charakterystyka obiegów rzeczywistych 143 8.2. Wymiana ładunku 145 8.2.1. Zadania procesu wymiany ładunku 145 8.2.2. Współczynnik napełnienia 146 8.2.3. Obliczanie procesu wymiany ładunku 148 8.2.4. Przepływ przez zawory 150 8.2.5. Fazy rozrządu 151 8.2.6. Ruchy falowe 153 8.3. Geometria komory spalania 155 8.3.1. Komory spalania silników ZI 155 8.3.2. Komory spalania silników ZS 159 8.4. Wymiana ciepła 161 8.4.1. Charakterystyka ogólna 161 8.4.2. Uśredniony opis wymiany ciepła 163 8.5. Turbulencja 165 8.6. Pełny bilans energetyczny 167 Rozdział 9. Zasilanie i systemy spalania 169 9.1. Przygotowanie ładunku 169 9.2. Zasilanie wtryskowe silników ZI 170 9.3. Zasilanie wtryskowe silników ZS 171 9.4. Systemy spalania silników ZI 174 9.5. Systemy spalania silników ZS 183 9.5.1. Uwagi ogólne 183 9.5.2. Rodzaje systemów spalania silników ZS 184 9.5.3. Mechanizm spalania strugi paliwa w silniku ZS 185 Rozdział 10. Zjawiska niepożądane 188 10.1. Zjawisko spalania stukowego 188 10.2. Niepowtarzalność procesów 193 10.3. Problemy rozruchowe silników ZS 196 Rozdział 11. Toksyczność spalin 198 11.1. Wprowadzenie 198 11.2. Mechanizmy powstawania konwencjonalnych toksycznych składników spalin 198 11.2.1. Tlenek węgla (CO) 198 11.2.2. Niespalone węglowodory (HC) 200 11.2.3. Tlenki azotu (NOx) 201 11.2.4. Cząstki stałe 203 11.2.5. Wpływ warunków pracy silnika na emisję toksycznych składników spalin 204 11.3. Pozostałe toksyczne składniki spalin 206 11.3.1. Aldehydy 206 11.3.2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH) 206 11.4. Dwutlenek węgla 206 11.5. Związki toksyczne powstające w atmosferze - ozon troposferyczny 206 11.6. Przepisy dotyczące emisji toksycznych składników spalin przez silniki 207 11.7. Sposoby zmniejszania emisji toksycznych składników spalin 208 11.7.1. Modyfikacja procesu spalania 208 11.7.2. Neutralizacja toksycznych składników spalin 209 Rozdział 12. Parametry operacyjne i charakterystyki silników 211 12.1. Parametry operacyjne 211 12.1.1. Średnie ciśnienie indykowane i użyteczne 211 12.1.2. Moc indykowana i użyteczna 212 12.1.3. Moment obrotowy 213 12.1.4. Zużycie paliwa 213 12.1.5. Sprawności 213 12.1.6. Inne wskaźniki 215 12.2. Ogólny podział charakterystyk 216 12.3. Charakterystyki prędkościowe 216 12.4. Charakterystyki obciążeniowe 220 12.5. Charakterystyki uniwersalne 221 12.6. Charakterystyki regulacyjne 222 12.7. Charakterystyki specjalistyczne 224 Rozdział 13. Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego 226 13.1. Wprowadzenie 226 13.2. Ogólna klasyfikacja modeli 227 13.3. Podział według kryterium "samodzielności" 228 13.4. Charakterystyka modeli strefowych 229 13.5. Charakterystyka modeli polowych 233 13.6. Wiarygodność wyników obliczeń 234 13.7. Zastosowania 235 Rozdział 14. Paliwa i oleje 14.1. Chemia paliw węglowodorowych 14.2. Ciepło właściwe węglowodorów 14.3. Charakterystyka paliw ciekłych 14.4. Benzyny 14.5. Oleje napędowe 14.6. Paliwa alternatywne 14.7. Materiały smarowe 14.7.1. Oleje mineralne 14.7.2. Oleje syntetyczne Dodatek A - Programy komputerowe do wykonywania obliczeń w Internecie Dodatek B - Analiza obiegu termodynamicznego silnika ZI przy użyciu programu komputerowego STANJAN Dodatek C - Wybrane adresy internetowe Literatura Skorowidz  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TEORIA SILNIKÓW TŁOKOWYCH. POJAZDY SAMOCHODOWE

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki > Nauka > TechnikaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: TechnologiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę,... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe WKŁ' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe WKŁ

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Podręczniki akademickie / Technologia

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę,... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki>Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja>Hobby. Rekreacja>Motoryzacja>SamochodyWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik Akademicki Z Zakresu Teoretycznych Podstaw Działania Tłokowych Silników Spalinowych O Zapłonie Iskrowym I O Zapłonie Samoczynnym. Zawiera Opis Obiegów Teoretycznych I Ich Analizę,... Pełen opis produktu 'Teoria Silników Tłokowych. Pojazdy Samochodowe' »

  Podręcznik Akademicki Z Zakresu Teoretycznych Podstaw Działania Tłokowych Silników Spalinowych O Zapłonie Iskrowym I O Zapłonie Samoczynnym. Zawiera Opis Obiegów Teoretycznych I Ich Analizę, Obiegów Porównawczych I Obiegów Rzeczywistych. Przedstawiono Termochemię Spalania, Termodynamiczną Analizę Obiegu Z Uwzględnieniem Spalania, Procesy Gazodynamiczne, Charakterystyki Silników ZI Oraz ZS, Toksyczność Spalin. Opisano Systemy Zasilania Silników Tłokowych, Systemy Spalania, A Także Niepożądane Zjawiska, Np. Zjawisko Stuku, Nierównomierność Biegu. Podano Uwagi O Modelowaniu Matematycznym Roboczego Cyklu Silnika Tłokowego Oraz Przykłady Obliczeń. Uwzględniono Najnowsze Wyniki Badań I Osiągnięcia W Rozwoju Silników Spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria Silników Tłokowych. Pojazdy Samochodowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Podręczniki /Podręczniki akademickie/Technologia

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę,... Pełen opis produktu 'Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe' »

  Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termochemię spalania, termodynamiczną analizę obiegu z uwzględnieniem spalania, procesy gazodynamiczne, charakterystyki silników ZI oraz ZS, toksyczność spalin. Opisano systemy zasilania silników tłokowych, systemy spalania, a także niepożądane zjawiska, np. zjawisko stuku, nierównomierność biegu. Podano uwagi o modelowaniu matematycznym roboczego cyklu silnika tłokowego oraz przykłady obliczeń. Uwzględniono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia w rozwoju silników spalinowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria silników tłokowych. Pojazdy samochodowe


Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, wsip, muza, mega creative, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat
Produkty w ofercie: 94994
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Rema.com.pl

Książki i albumy oraz kalendarze i gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.03.2009
zysk i s-ka, bellona, greg, wilga, skrzat, amber, aksjomat - krakĂłw, ameet, kos, debit
Produkty w ofercie: 28306
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 28306
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, buk rower, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa naukowo-techniczne
Produkty w ofercie: 1077
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, muza, edycja Świętego pawła, harmonia, skrzat, trefl, wilga, impuls
Produkty w ofercie: 70000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 70000
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
naxos classical, universal music, warner music, sony music entertainment, chandos, warner music poland, universal music / deutsche grammophon, hyperion, orfeo, harmonia mundi
Produkty w ofercie: 315773
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 27887
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, edycja Świętego pawła, wilga, trefl, skrzat
Produkty w ofercie: 108380
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: