Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: ELEKTRO

  obwodu liniowego na wymuszenie okresowe 1.4.6. Przekształcenie Fouriera i jego podstawowe właściwości 1.4.7. Transmitancja częstotliwościowa układu 1.5. Podstawowe właściwości filtrów ... Pełen opis produktu 'Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa' »

  Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy znają już podstawowe możliwości programów: PSpice, Mathcad i Matlab, a także umieją przygotowywać dla nich pliki wejściowe i uruchamiać obliczenia. Z tego względu, jak i z powodu ograniczonego rozmiaru tego skryptu, pominięty został opis środowisk pracy w tych programach. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w systemach pomocy wymienionych aplikacji oraz w zamieszczonej literaturze. Spis treści 1. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI LAPLACE‘A DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH DOWOLNYCH 1.1. Wprowadzenie 1.2. Przekształcenie Laplace‘a 1.2.1. Definicja przekształcenia Laplace‘a 1.2.2. Właściwości przekształcenia Laplace‘a 1.2.3. Przykłady wyznaczania transformat 1.2.4. Transformata funkcji przedziałami gładkiej 1.3. Odwrotne przekształcenie Laplace‘a 1.3.1. Wiadomości wstępne 1.3.2. Metoda residuów 1.3.3. Metoda rozkładu na ułamki proste 1.3.4. Oryginał transformaty funkcji okresowej 1.4. Zastosowanie przekształcenia Laplace‘a do analizy obwodów 1.4.1. Prawa Kirchhoffa w ujęciu operatorowym 1.4.2. Elementy obwodu w ujęciu operatorowym 1.4.3. Immitancja i transmitancja operatorowa 1.4.4. Odpowiedź impulsowa ijednostkowa 1.4.5. Reakcja obwodu liniowego na wymuszenie okresowe 1.4.6. Przekształcenie Fouriera i jego podstawowe właściwości 1.4.7. Transmitancja częstotliwościowa układu 1.5. Podstawowe właściwości filtrów elektrycznych 1.5.1. Wiadomości wstępne 1.5.2. Filtry pierwszego rzędu 1.5.3. Filtry drugiego rzędu 1.6. Schematy blokowe układów liniowych 1.6.1. Wiadomości wstępne 1.6.2. Elementy składowe schematów blokowych 1.6.3. Reguły przekształcania schematów blokowych 1.7. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 1.1. Badanie częstotliwościowe układu RC Przykład 1.2. Badanie częstotliwościowe układu RLC Przykład 1.3. Wyznaczanie schematu blokowego układu RC Przykład 1.4. Wyznaczanie schematu blokowego dwóch ogniw RC Przykład 1.5. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego . Przykład 1.6. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RL Przykład 1.7. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RLC 1.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania 2. ZASTOSOWANIE SZEREGU FOURIERA DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH OKRESOWYCH NIESINUSOIDALNYCH 2.1. Wprowadzenie 2.2. Przykłady sygnałów okresowych 2.3. Odwzorowanie sygnałów okresowych za pomocą szeregu Fouriera 2.4. Szeregi Fouriera wybranych sygnałów okresowych 2.5. Szeregi Fouriera sygnałów napięcia i prądu 2.6. Stałe wielkości liczbowe charakteryzujące sygnały okresowe . 2.7. Moce dwójników działających w stanie okresowym 2.8. Obliczanie odpowiedzi okresowych w obwodach liniowych 2.9. Efekt Gibbsa 2.10. Analiza komputerowa obwodów z sygnałami okresowymi niesinusoidalnymi 2.11. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 2.1. Wyznaczanie szeregu Fouriera sygnału okresowego Przykład 2.2. Obliczanie wartości średniej i skutecznej sygnału Przykład 2.3. Badanie THD sygnału o zmiennym wypełnieniu Przykład 2.4. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego Przykład 2.5. Wyznaczanie odpowiedzi układu RLC Przykład 2.6. Wyznaczanie szeregu sygnału wyprostowanego Przykład 2.7. Obliczanie obwodu trójfazowego w stanie okresowym 2.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania 3. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI Z DO ANALIZY UKŁADÓW CYFROWYCH PRZY WYMUSZENIACH DYSKRETNYCH 3.1. Wprowadzenie 3.2. Sygnały dyskretne 3.3. Elementy schematów blokowych układów cyfrowych 3.4. Równania rekurencyjne układów cyfrowych 3.4.1. Wiadomości wstępne 3.4.2. Równanie pierwszego rzędu 3.4.3. Równanie drugiego rzędu 3.5. Przekształcenie Z 3.5.1. Wiadomości wstępne 3.5.2. Definicja przekształcenia Z 3.5.3. Zastosowanie przekształcenia Z do rozwiązywania równań rekurencyjnych 3.6. Odwrotne przekształcenie Z 3.6.1. Definicja odwrotnego przekształcenia Z 3.6.2. Przykład wyznaczania ciągu na podstawie jego transformaty 3.7. Transmitancja układu cyfrowego 3.7.1. Transmitancja układu pierwszego rzędu 3.7.2. Odpowiedź impulsowa układu pierwszego rzędu 3.7.3. Transmitancja układu drugiego rzędu 3.7.4. Odpowiedź swobodna układu drugiego rzędu , 3.7.5. Właściwości liniowych układów cyfrowych dowolnego rzędu związane z transmitancja 3.8. Splot sygnałów dyskretnych 3.8.1. Definicja splotu dyskretnego 3.8.2. Właściwości splotu dyskretnego , 3.9. Charakterystyki częstotliwościowe układów cyfrowych , 3.10. Symulatory cyfrowe układów analogowych 3.10.1. Definicja symulatora 3.10.2. Symulacja metodą niezmienności odpowiedzi impulsowych 3.10.3. Symulacja metodą transformacji biliniowej 3.10.4. Symulacja cyfrowa pojemności C 3.11. Synteza filtrów cyfrowych 3.11.1. Wiadomości wstępne 3.11.2. Pośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.11.3. Bezpośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.12. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 3.1. Dyskretne aproksymacje całki oznaczonej Przykład 3.2. Symulacja cyfrowa filtru analogowego drugiego rzędu Przykład 3.3. Wyznaczanie ciągu odpowiadającego funkcji F(z) Przykład 3.4. Numeryczne obliczanie odpowiedzi układu cyfrowego Przykład 3.5. Projektowanie filtru cyfrowego IIR w programie Matlab Przykład 3.6. Projektowanie filtru cyfrowego FIR w programie Matlab Przykład 3.7. Wyznaczanie macierzy stanu układu cyfrowego Przykład 3.8. Wyznaczanie symulatora cyfrowego układu RL 3.13. Zadania do samodzielnego rozwiązania 4. SYGNAŁY NAPIĘCIA I PRĄDU W LINIACH DŁUGICH 4.1. Wprowadzenie 4.2. Parametry geometryczne wybranych linii 4.3. Równania linii długiej 4.4. Linia długa w sinusoidalnym stanie ustalonym 4.5. Szczególne stany obciążenia linii długiej 4.6. Linia długa bezstratna 4.7. Linia długa niezniekształcająca 4.8. Stany nieustalone w liniach długich 4.9. Metoda źródeł sterowanych 4.10. Analiza komputerowa linii długich w programie PSpice 4.11. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 4.1. Obliczanie napięć i prądów w linii stratnej obciążonej dwójnikiem RC Przykład 4.2. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych linii stratnej Przykład 4.3. Wyznaczanie napięcia zasilającego dla linii stratnej w stanie jałowym Przykład 4.4. Obliczanie linii stratnej w stanie dopasowania falowego Przykład 4.5. Badanie właściwości linii stratnej niezniekształcającej Przykład 4.6. Badanie stanu dopasowania falowego w połączonych trzech liniach bezstratnych Przykład 4.7. Wyznaczanie napięć i prądów wzdłuż linii bezstratnej w sinusoidalnym stanie ustalonym Przykład 4.8. Wyznaczanie impedancji wejściowej kabla koncentrycznego Przykład 4.9. Dobieranie obciążenia linii bezstratnej, aby Z,re ~0 Przykład 4.10. Obliczanie parametrów kabla koncentrycznego Przykład 4.11. Obliczanie linii bezstratnej w stanie nieustalonym 4.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania DODATKI D1. Transformaty Laplace‘a wybranych funkcji D2. Transformaty Z wybranych ciągów D3. Funkcje przetwarzania sygnałów i projektowania filtrów dostępne w programie Matlab D3.1. Informacje wstępne D3.2. Projektowanie filtrów FIR D3.3. Projektowanie filtrów IIR D3.4. Estymacja rzędów filtrów IIR D3.5. Analiza filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości D3.6. Implementacja filtrów cyfrowych D3.7. Prototypy dolnoprzepustowych filtrów analogowych D3.8. Projektowanie filtrów analogowych D3.9. Transformacje filtrów analogowych D3.10. Dyskretyzacja filtrów analogowych D3.11. Transformacje systemu liniowego D3.12. Modelowanie parametryczne filtrów D3.13. Inne przydatne funkcje D4. Przydatne zależności matematyczne D4.1. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi, D4.I.1. Funkcje jednego kąta D4.1.2. Funkcje podwojonego kąta D4.1.3. Funkcje połówkowego kąta D4.1.4. Potęgi funkcji sinus i cosinus D4.1.5. Funkcje sumy i różnicy kątów D4.1.6. Suma i różnica funkcji sinus i cosinus D4.1.7. Iloczyn funkcji sinus i cosinus D4.1.8. Zależności Eulera i działania na wykładniczej postaci liczby zespolonej D4.2. Zależności między funkcjami hiperbolicznymi D4.2.1. Definicje i podstawowe zależności D4.2.2. Funkcje sumy i różnicy dwóch argumentów D4.2.3. Funkcje podwojonego argumentu D4.2.4. Funkcje połówkowego argumentu D4.2.5. Potęgi funkcji sinh i cosh D4.2.6. Suma i różnica funkcji sinh i cosh D4.2.7. Iloczyn funkcji sinh i cosh D4.2.8. Odwrotne funkcje hiperboliczne (area funkcje) D4.3. Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne argumentów zespolonych LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych Zadania' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.W niniejszym zbiorze zamieszczono ponad trzysta przykładów rozwiązywania różnych zagadnień z teorii obwodów elektrycznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zadaniom z zakresu:- analizy stanów nieustalonych- analizy częstotliwościowej- obliczania obwodów trójfazowych- analizy topologicznej złożonych obwodów elektrycznych- analizy układów zawierających źródła sterowane, w tym również czwórniki aktywne- modelowania obwodowych równań algebraicznych i różniczkowych- symulacji komputerowej obwodów przy użyciu programów MATLAB oraz PC NAP
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych Zadania

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  .Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: ?Teoria obwodów... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Oto dziewiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: ?Teoria obwodów elektrycznych. Zadania?.Polecamy tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  .Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: ?Teoria obwodów... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Oto dziewiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: ?Teoria obwodów elektrycznych. Zadania?.Polecamy tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, znana w literaturze anglojęzycznej pod nazwą circuit theory. Dogłębne poznanie teorii obwodów elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, znana w literaturze anglojęzycznej pod nazwą circuit theory. Dogłębne poznanie teorii obwodów elektrycznych umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Można zatem śmiało powiedzieć, że jest to przedmiot podstawowy i najważniejszy dla każdego, kto wybrał ten kierunek studiów. Szóste już wydanie tej książki świadczy o jej dużym powodzeniu zarówno wśród studentów, jak i inżynierów, co - nie ulega kwestii - jest zasługą samego Autora.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Elektronika. ElektrotechnikaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Wydawnictwo poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych Zadania' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.W niniejszym zbiorze zamieszczono ponad trzysta przykładów rozwiązywania różnych zagadnień z teorii obwodów elektrycznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zadaniom z zakresu:- analizy stanów nieustalonych- analizy częstotliwościowej- obliczania obwodów trójfazowych- analizy topologicznej złożonych obwodów elektrycznych- analizy układów zawierających źródła sterowane, w tym również czwórniki aktywne- modelowania obwodowych równań algebraicznych i różniczkowych- symulacji komputerowej obwodów przy użyciu programów MATLAB oraz PC NAP
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych Zadania

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych.Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu.Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych.Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka. ElektrykaWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziewiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych Zadania' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.W niniejszym zbiorze zamieszczono ponad trzysta przykładów rozwiązywania
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych Zadania

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach. Wydawnictwo poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki

  "Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  "Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach. Wydawnictwo poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych Zadania - S. Bolkowski, W. Brociek, H. R' »

  Opis - Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych.W niniejszym zbiorze zamieszczono ponad trzysta przykładów rozwiązywania różnych zagadnień z teorii obwodów elektrycznych. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zadaniom z zakresu:- analizy stanów nieustalonych- analizy częstotliwościowej- obliczania obwodów trójfazowych- analizy topologicznej złożonych obwodów elektrycznych- analizy układów zawierających źródła sterowane, w tym również czwórniki aktywne- modelowania obwodowych równań algebraicznych i różniczkowych- symulacji komputerowej obwodów przy użyciu programów MATLAB oraz PC NAP Nazwa - Teoria obwodów elektrycznych Zadania Autor - S. Bolkowski, W. Brociek, H. R Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301191207 Kod EAN - 9788301191207 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 392 Szkoła - Szkoły wyższe Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych Zadania - S. Bolkowski, W. Brociek, H. R

 • [WNT]

  Kategoria: Energetyka i elektryka

  wprowadzone w dziewiątym wydaniu związane są z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka Teoria obwodów elektrycznych.... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych, wyd. 9 - Stanisław Bolkowski' »

  W dziewiątym wydaniu podręcznika z teorii obwodów elektrycznych przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia występujących w nich zjawisk. Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu związane są z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka Teoria obwodów elektrycznych. Zadania. Polecamy tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych, wyd. 9 - Stanisław Bolkowski

 • Teoria obwodów elektrycznych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  43,16 zł
  46,48 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziewiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika techniczna>Energetyka. Elektryka. Technika oświetleniaWysyłka: do 3 dni

  .Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: „Teoria obwodów... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Oto dziewiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych, w którym przedstawiono analizę obwodów elektrycznych liniowych prądu przemiennego, metody rozwiązywania obwodów wielooczkowych i wielowęzłowych, analizę układów trójfazowych, teorię czwórników i teorię obwodów o parametrach rozłożonych. Analizę obwodów liniowych w stanach nieustalonych omówiono przy zastosowaniu metody klasycznej, metody operatorowej oraz metody zmiennych stanu. Podano też podstawy teorii grafów przepływowych oraz schematów blokowych. Obwody nieliniowe przeanalizowano z punktu widzenia zjawisk występujących w tych obwodach.Zmiany wprowadzone w dziewiątym wydaniu są związane z dostosowaniem podręcznika do aktualnych programów nauczania tego przedmiotu. Uzupełnieniem podręcznika jest książka pt.: „Teoria obwodów elektrycznych. Zadania”.Polecamy tę książkę studentom wydziałów elektrycznych wyższych szkół technicznych. Może być ona także przydatna dla pracowników naukowych oraz inżynierów elektryków....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/Nauki ścisłeWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Technika, nauki techniczne

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych... Pełen opis produktu 'Teoria obwodów elektrycznych' »

  Teoria obwodów elektrycznych to samodzielna dyscyplina naukowa, której dogłębne poznanie umożliwia studiowanie wszystkich innych przedmiotów wykładanych na wydziałach elektrycznych wyższych szkół technicznych. Oto dziesiąte wydanie podręcznika z teorii obwodów elektrycznych,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Teoria obwodów elektrycznych Zadania.


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, lektorklett, harmonia
Produkty w ofercie: 93258
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161580
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161580
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1159319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 147891
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 173764
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 312051
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 312051
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0