Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Inne książkiWysyłka: do 3 dni

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  TECHNIKA TRANSPORTU ŁADUNKÓW Książka serii Pojazdy samochodowe W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego,... Pełen opis produktu 'TECHNIKA TRANSPORTU ŁADUNKÓW' »

  TECHNIKA TRANSPORTU ŁADUNKÓW Książka serii Pojazdy samochodowe W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Odbiorcy książki Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych. Technika transportu ładunków Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie ładunków do transportu drogowego 13 2.1. Podatność transportowa i klasyfikacja ładunków 13 2.2. Opakowania transportowe 16 2.3. Oznakowania na opakowaniach transportowych 19 2.4. Palety transportowe 21 2.4.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie palet 21 2.4.2. Normalizacja i wymagania względem palet 25 2.4.3. Oznakowanie palet 28 2.4.4 Formowanie jednostek paletowych 29 2.5. Kontenery 30 2.5.1. Budowa, klasyfikacja i zastosowanie kontenerów 30 2.5.2. Wymagania i normalizacja kontenerów 34 2.5.3. Oznakowanie kontenerów 36 Rozdział 3. Bezpieczeństwo transportu ładunków 393.1. Bezpieczeństwo ilościowe i jakościowe 39 3.2. Zasady rozmieszczania ładunku na pojeździe 40 3.3. Odpowiedzialność uczestników procesu transportowego w zakresie bezpieczeństwa ładunków 42 3.3.1. Uczestnicy procesu transportowego 42 3.3.2. Odpowiedzialność nadawcy 44 3.3.3. Odpowiedzialność przewoźnika 44 3.4. Obowiązki uczestników transportu towarów niebezpiecznych 46 Rozdział 4. Unormowania prawne w transporcie ładunków 50 4.1. Przepisy dotyczące transportu drogowego 50 4.2. Ogólne warunki przewozu ładunków 51 4.3. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 52 4.3.1. Podstawowe definicje 52 4.3.2. Ograniczenia wymiarów i masy pojazdów 54 4.3.3. Dopuszczalne wartości nacisku osi kół pojazdów 56 4.4. Transport ładunków niebezpiecznych 68 4.4.1. Umowa ADR 68 4.4.2. Znakowanie ostrzegawczo-informacyjne towarów niebezpiecznych 69 4.4.3. Pojazdy do przewozu towarów niebezpiecznych 73 4.4.4. Przepisy krajowe w zakresie transportu towarów niebezpiecznych 75 4.5. Transport ładunków nienormatywnych 76 4.6. Transport artykułów żywnościowych 78 Rozdział 5. Samochody do przewozu ładunków 805.1. Klasyfikacja i przeznaczenie 80 5.2. Struktura rynku samochodów ciężarowych w Polsce 86 5.3. Charakterystyka techniczna samochodów 88 5.3.1. Charakterystyka techniczna samochodów o małej ładowności 88 5.3.2. Charakterystyka techniczna samochodów o średniej i dużej ładowności 91 Rozdział 6. Przyczepy i naczepy 956.1. Klasyfikacja i główne wymiary 95 6.1.1. Podstawowe określenia i klasyfikacja 95 6.1.2. Określenie głównych wymiarów 96 6.2. Ogólna budowa przyczep i naczep 98 6.2.1. Układ konstrukcyjny przyczep i naczep 98 6.2.1.1. Przyczepy uniwersalne 99 6.2.1.2. Naczepy skrzyniowe 102 6.2.1.3. Naczepy kurtynowe 104 6.2.1.4. Nadwozia furgonowe 107 6.2.2. Układ jezdny i nośny, nogi podporowe 108 6.2.2.1. Budowa układu jezdnego i zawieszenia 108 6.2.2.2. Zawieszenie pneumatyczne 110 6.2.2.3. Wyrównywanie nacisków pod kołami 111 6.2.2.4. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych 112 6.2.2.5. Budowa osi jezdnych 113 6.2.2.6. Koła, ogumienie i obręcze 113 6.2.2.7. Nogi podporowe w naczepach 114 6.2.3. Mechanizmy skrętu, skręt samochodu z przyczepą 116 6.2.3.1. Ogólna charakterystyka mechanizmów skrętu 116 6.2.3.2. Skręt samochodu z przyczepą 117 6.2.3.3. Skręt ciągnika siodłowego z naczepą 120 6.2.3.4. Skręt kół układów wieloosiowych 121 6.2.4. Układy hamulcowe 122 6.2.4.1. Hamowanie przyczepy i naczepy 122 6.2.4.2. Hamulce najazdowe 123 6.2.4.3. Pneumatyczne układy uruchamiania hamulców 124 6.2.4.4. Układy elektropneumatyczne 126 6.2.4.5. Złącza pneumatyczne 127 6.2.5. Instalacja elektryczna 129 6.2.5.1. Ogólna budowa 129 6.2.5.2. Złącza do połączenia z ciągnikiem 132 6.3. Urządzenia sprzęgające ciągniki z przyczepami i naczepami 135 6.3.1. Klasyfikacja i ogólne wymagania względem urządzeń sprzęgających 135 6.3.2. Sprzęg sworzniowy 137 6.3.3. Sprzęg hakowy 140 6.3.4. Dyszel przyczepy 141 6.3.5. Sprzęg siodłowy 143 6.3.6. Zasady doboru urządzeń sprzęgających 146 Rozdział 7. Nadwozia specjalizowane przyczep i naczep 1507.1. Ogólna charakterystyka 150 7.2. Nadwozia samowyładowcze 150 7.3. Nadwozia izotermiczne 154 7.3.1. Ogólna charakterystyka nadwozi izotermicznych 154 7.3.2. Lodownie 156 7.3.3. Chłodnie 157 7.3.4. Nadwozia ogrzewane 158 7.4. Nadwozia zbiornikowe, cysterny i silosy 158 7.4.1. Cysterny 159 7.4.2. Cysterny do paliw płynnych 160 7.4.3. Budowa cystern do produktów spożywczych 163 7.4.4. Cysterny ogrzewane 164 7.4.5. Silosy 164 7.4.6. Nadwozia ze zbiornikami o osi pionowej 166 7.4.7. Mycie nadwozi zbiornikowych 167 7.5. Nadwozia do transportu zwierząt 169 7.6. Transport samochodów 171 7.7. Transport kontenerów 172 Rozdział 8. Przyczepy i naczepy do przewozu ładunków nienormatywnych 174 8.1. Przeznaczenie, klasyfikacja i ogólna budowa 174 8.2. Przyczepy i naczepy niskopodłogowe 175 8.3. Przyczepy i naczepy najazdowe 177 8.4. Przyczepy i naczepy dłużycowe 178 8.5. Przyczepy segmentowe 180 8.6. Ciągniki do przyczep i naczep do przewozu ładunków nienormatywnych 181 Rozdział 9. Ocena przydatności pojazdów do transportu ładunków 183 Rozdział 10. Urządzenia załadowcze i wyładowcze (przeładunkowe) 189 10.1. Klasyfikacja i zadania urządzeń przeładunkowych 189 10.2. Wózki widłowe 190 10.2.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 190 10.2.2. Budowa i właściwości użytkowe podnośnikowych wózków widłowych 192 10.2.3. Charakterystyka techniczna podnośnikowych wózków widłowych 196 10.3. Urządzenia do przeładunku kontenerów 19 10.3.1. Ogólna charakterystyka 198 10.3.2. Wozy podnośnikowe 199 10.3.3. Suwnice 200 10.3.4. Wozy bramowe 202 10.3.5. Podnośniki narożnikowe 202 10.4. Urządzenia do przechylania nadwozi samowyładowczych 204 10.4.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 204 10.4.2. Budowa urządzeń do przechylania nadwozi samowyładowczych 205 10.4.3. Stateczność pojazdu podczas przechylania nadwozia samowyładowczego 208 10.5. Żurawie samochodowe 210 10.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 210 10.5.2. Budowa i działanie 213 10.5.3. Charakterystyka techniczna 215 10.5.4. Stateczność pojazdu podczas pracy żurawia 217 10.6. Platformy załadowcze 219 10.6.1. Przeznaczenie i klasyfikacja 219 10.6.2. Działanie platformy załadowczej 222 10.6.3. Charakterystyka techniczna 223 10.7. Ruchoma podłoga 224 10.7.1. Ogólna budowa i zasada działania 224 10.7.2. Przeznaczenie ruchomej podłogi 227 10.8. Urządzenia do przeładunku płynów i materiałów sypkich 228 10.8.1. Parametry sprężarek i pomp 228 10.8.2. Przeładunek płynów 228 10.8.3. Przeładunek materiałów sypkich 232 10.9. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń przeładunkowych 235 10.9.1. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń przeładunkowych 235 10.9.2. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń dźwigowych 240 10.9.3. Bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń hydraulicznych 241 10.9.4. Kwalifikacje i wymagania dla operatorów urządzeń przeładunkowych 242 Rozdział 11. Mocowanie ładunków 24311.1. Wymagania dotyczące mocowania ładunków 243 11.2. Siły działające na ładunek podczas jazdy 245 11.2.1. Siły wywołujące ruch ładunku 245 11.2.2. Siła tarcia 249 11.3. Stateczność ładunku 251 11.4. Metody mocowania ładunków 252 11.5. Urządzenia do mocowania ładunków 257 11.5.1. Elementy blokujące ładunek 257 11.5.2. Pasy mocujące 261 11.5.3. Odciągi łańcuchowe i linowe 267 11.6. Dobór parametrów i charakterystyk urządzeń mocujących ładunek 268 11.6.1. Dobór elementów blokujących 268 11.6.2. Dobór pasów mocujących do opasania ładunku 268 11.6.3. Dobór odciągów do kotwiczenia prostego 271 11.6.4. Dobór odciągów do kotwiczenia krzyżowego 273 Rozdział 12. Transport z wykorzystaniem nadwozi wymiennych i pojemników 278 12.1. Przeznaczenie i klasyfikacja nadwozi wymiennych 278 12.2. Systemy wymiennych pojemników 281 12.3. System bezpośredniego podnoszenia 282 12.4. System najazdowy 284 12.5. System hakowy 285 12.6. System wciągarkowy 289 12.7. System bramowy (kolebowy) 290 Rozdział 13. Transport kombinowany i bimodalny 29213.1. Znaczenie transportu kombinowanego 292 13.2. Klasyfikacja i metody kombinowanych przewozów kolejowo-drogowych 293 13.3. Transport bimodalny 295 Rozdział 14. Rozwój systemów transportu drogowego 29914.1. Kierunki rozwoju środków transportu 299 14.1.1. Charakterystyki liczbowe i statystyka przewozów 299 14.1.2. Rozwiązania techniczne w ramach obowiązujących ograniczeń 300 14.2. Propozycje nowych rozwiązań technicznych 303 14.3. Monitoring i nawigacja 305 14.4. Systemy informatycznego wspomagania w transporcie drogowym 307 Bibliografia 309
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TECHNIKA TRANSPORTU ŁADUNKÓW

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes/Zarządzanie logistyką
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków [Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej]' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych. Seria cyklu: POJAZDY SAMOCHODOWE ISBN: 9788320619775 Kod paskowy: 9788320619775 Autorzy: Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej Wydanie: 2 Rok wydania: 2016 Kod wydawcy: 22432 Liczba stron: 320 Oprawa: Twarda PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.5cm Głębokość (mm): 20 Waga: 0.654 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków [Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej]

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Transport. ŁącznośćWysyłka: od ręki

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Transport. ŁącznośćWysyłka: od ręki

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Książki>Dom. Ogród. Hobby. Rekreacja>Hobby. Rekreacja>Motoryzacja>SamochodyWysyłka: do 3 dni

  W Podręczniku Przedstawiono Budowę, Sposoby Wykorzystania I Możliwości Przewozowe środków Transportu Drogowego, Właściwości Stosowanych Opakowań Zbiorczych I Transportowych Oraz Urządzenia I ... Pełen opis produktu 'Technika Transportu Ładunków' »

  W Podręczniku Przedstawiono Budowę, Sposoby Wykorzystania I Możliwości Przewozowe środków Transportu Drogowego, Właściwości Stosowanych Opakowań Zbiorczych I Transportowych Oraz Urządzenia I Maszyny Do Załadunku I Rozładunku. Zawarto Niezbędne Informacje,
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika Transportu Ładunków

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych. Nazwa - Technika transportu... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków - Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej' »

  Opis - W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych. Nazwa - Technika transportu ładunków Autor - Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod ISBN - 9788320619775 Kod EAN - 9788320619775 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 316 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków - Prochowski Leon, Żuchowski Andrzej

 • Technika transportu ładunków w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  61,74 zł
  68,60 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Podręczniki akademickie / Logistyka

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków.W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków WKŁ' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków.W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków WKŁ

 • [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne>Ekonomia>GospodarkaWysyłka: od ręki

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego.Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki/Poradniki/Samochody, motoryzacjaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna / Technika transportu / Motoryzacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków.

 • [WKŁ]

  Kategoria: Budownictwo lądowe

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków - Leon Prochowski' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków - Leon Prochowski

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Podręczniki /Podręczniki akademickie/Logistyka

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków WKŁ' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków WKŁ

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: Do nauki zawoduWysyłka: od ręki

  do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych... Pełen opis produktu 'Technika transportu ładunków WKŁ WKŁ' »

  W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika transportu ładunków WKŁ WKŁ


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, storybox, olesiejuk sp. z o.o., skrzat, wolters kluwer, znak, napoleon v, pearson, wsip, helion
Produkty w ofercie: 69996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69996
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, wydawnictwo auto, instalator polski, wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwa naukowo-techniczne, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne wsip
Produkty w ofercie: 938
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 137
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1