Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  w laserowej technice pomiarowej 16.2. Wybrane sposoby określania położenia osi wiązki laserowej lub horyzontu laserowego 16.3. System elektronicznego wyznaczania horyzontu instrumentalnego... Pełen opis produktu 'Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych' »

  Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach liczbowych i kodach oraz funkcjach logicznych. W związku z tym, że w nowoczesnych instrumentach geodezyjnych wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne i elektroniczne. W aneksie zawarto informacje dotyczące pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy interferencyjnych, omówiono światłowody, a także wskaźniki z ciekłymi kryształami. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku geodezja i kartografia. Spis treści: OD AUTORA 1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z OPTYKI INSTRUMENTALNEJ 1.1. Wiadomości podstawowe 1.2. Prawa optyki geometrycznej 1.3. Podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego 1.3.1. Zwierciadła płaskie 1.3.2. Płytka płaskorównoległa 1.3.3. Pryzmaty załamujące i odbijające 1.3.4. Soczewki 1.4. Przyrządy optyczne instrumentów geodezyjnych 1.4.1. Lupa 1.4.2. Mikroskop 1.4.3. Luneta 2. LIBELLA I EGZAMINATOR LIBELL 2.1. Klasyfikacja libell i ich budowa 2.2. Egzaminator libell 2.2.1. Budowa egzaminatora libell 2.2.2. Wyznaczanie przetaragi libelli na egzaminatorze 2.2.3. Określanie błędu średniego koincydencji pęcherzyka libelli 3. NIWELATOR TECHNICZNY (LIBELLOWY I AUTOMATYCZNY) 3.1. Budowa mechaniczno-optyczna niwelatora technicznego libellowego 3.1.1. Niwelator techniczny z lunetą stałą 3.1.2. Niwelator techniczny ze śrubą elewacyjną 3.1.3. Niwelator techniczny ze śrubą elewacyjną i lunetą obracaną wokół osi geometrycznej lunety 3.2. Budowa mechaniczno-optyczna niwelatora technicznego automatycznego 3.3. Łaty do niwelacji technicznej 3.4. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych libellowych i automatycznych. Metody polowe i laboratoryjne 3.4.1. Kolimator geodezyjny 3.4.2. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych libellowych z lunetą stałą 3.4.3. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych ze śrubą elewacyjną 3.4.4. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów technicznych automatycznych 3.5. Niwelacja geometryczna 3.5.1. Niwelacja geometryczna ?w przód" i?ze środka" 3.5.2. Wpływ kulistości Ziemi na rezultaty wyznaczeń wysokościowych wykonywanych metodą niwelacji ?w przód" 3.5.3. Wpływ refrakcji na rezultaty wyznaczeń wysokościowych wykonywanych metodą niwelacji ?w przód" i ?ze środka" 3.5.4. Wpływ kulistości Ziemi i refrakcji na wyniki niwelacji wykonywanej metodą niwelacji ?w przód" i ?ze środka" 3.5.5. Wpływ refrakcji różnicowej na wyniki niwelacji wykonywanej metodą niwelacji ?ze środka" 3.6. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami, odległości poziomej do łaty i kierunku 3.6.1. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami 3.6.2. Wyznaczanie odległości poziomej do łaty i kierunku z koła poziomego niwelatora 3.6.3. Sprawdzanie stałych k i c dalmierza kreskowego 4. NIWELATOR PRECYZYJNY (LIBELLOWY I AUTOMATYCZNY) 4.1. Wprowadzenie 4.2. Niwelator precyzyjny libellowy 4.2.1. Niwelator Ni 004 - Zeiss 4.3. Niwelator precyzyjny automatyczny 4.3.1. Niwelator NI 007 - Zeiss 4.3.2. Niwelator Ni 2- Opton 4.3.3. Niwelator NI 002A - Zeiss 4.4. Mikrometr optyczny z płytką płaskorównoległą niwelatora precyzyjnego 4.5. Łaty do niwelacji precyzyjnej 4.6. Wyznaczanie różnicy wysokości między punktami 4.7. Sprawdzanie i rektyfikacja niwelatorów z mikrometrem optycznym 4.8. Badanie łat do niwelacji precyzyjnej 4.9. Badanie stałości osi celowej niwelatora precyzyjnego w płaszczyźnie pionowej 4.10. Badanie mikrometru optycznego niwelatora precyzyjnego 5. TEODOLIT Z JEDNOMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM, Z MIKROSKOPEM SZACUNKOWYM LUB SKALOWYM 5.1. Wprowadzenie 5.2. Budowa mechaniczno-optyczna teodolitu 5.2.1. Teodolit z jednomiejscowym systemem odczytowym z mikroskopem szacunkowym lub skalowym 5.2.2. Układy osiowe teodolitu 5.2.3. Systemy orientacji koła poziomego teodolitu. Śruby reiteracyjne i mechanizmy repetycji 5.2.4. Pozioma oś obrotu lunety 5.2.5. Schemat optyczny teodolitu z mikroskopem skalowym. Błędy systemu odczytowego koła poziomego i pionowego 5.3. Pomiary kątów poziomych i pionowych 5.3.1. Pomiary kątów poziomych 5.3.2. Pomiary kątów pionowych 5.4. Sprawdzanie i rektyfikacja teodolitu z jednomiejscowym systemem odczytowym, z mikroskopem szacunkowym lub skalowym. Metody polowe i laboratoryjne 6. PIONY I PIONOWNIKI OPTYCZNE 6.1. Wprowadzenie 6.2. Budowa mechaniczno-optyczna pionów i pionowników optycznych 6.3. Sprawdzanie i rektyfikacja pionów i pionowników optycznych 6.3.1. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego wbudowanego w alidadę teodolitu 6.3.2. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego (nieobracanego) wbudowanego w spodarkę teodolitu 6.3.3. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego niezależnego (obracanego) o celowej jednokierunkowej (nadirowej) 6.3.4. Sprawdzanie i rektyfikacja pionu optycznego niezależnego (obracanego) o celowej dwukierunkowej 6.3.5. Sprawdzanie i rektyfikacja pionownika optycznego 6.4. Centrowanie teodolitu nad punktem geodezyjnym 6.4.1. Centrowanie teodolitu ustawionego na statywie o nieregulowanej długości nóg za pomocą pionu optycznego 6.4.2. Centrowanie teodolitu ustawionego na statywie o regulowanej długości nóg za pomocą pionu optycznego 7. TEODOLIT Z MIKROMETREM OPTYCZNYM (Z JEDNOMIEJSCOWYM LUB DWUMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM) 7.1. Budowa mechaniczno-optyczna teodolitu 7.2. Schemat optyczny teodolitu z mikrometrem optycznym. Błędy systemu odczytowego koła poziomego i pionowego 7.3. Pomiary kątów poziomych i pionowych 7.4. Sprawdzanie i rektyfikacja teodolitu z mikrometrem optycznym (z jednomiejscowym lub dwumiejscowym systemem odczytowym) 7.4.1. Sprawdzanie i rektyfikacja libell alidadowych teodolitu 7.4.2. Sprawdzenie i usuwanie błędu ustawienia krzyża kresek 7.4.3. Wykrywanie porywania limbusa 7.4.4. Wyznaczanie i usuwanie błędu kolimacji 7.4.5. Wyznaczanie i usuwanie błędu inklinacji 7.4.6. Sprawdzanie działania kompensatora automatycznego koła pionowego teodolitu 7.4.7. Wyznaczanie i usuwanie błędu indeksu koła pionowego teodolitu 8. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE DOKŁADNOŚCI TEODOLITU Z MIKROMETREM OPTYCZNYM 8.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kierunku i jego składowych 8.1.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kierunku mk 8.1.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego odczytu mo 8.1.3. Obliczanie błędu średniego celowania mc 8.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kąta pionowego i jego składowych 8.2.1. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego kąta pionowego mk' 8.2.2. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego czynności obarczonej wpływem poziomowania libelli kolimacyjnej (lub błędem kompensatora automatycznego) i odczytywania koła pionowego mlo 8.2.3. Doświadczalne wyznaczanie błędu średniego odczytu mo 8.2.4. Obliczanie błędu średniego celowania mc, błędu średniego poziomowania libelli kolimacyjnej lub błędu średniego kompensatora automatycznego ml 9. WYKRYWANIE MIMOŚRODU KOŁA POZIOMEGO I PIONOWEGO W TEODOLITACH Z JEDNOMIEJSCOWYM I DWUMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM 9.1. Wprowadzenie 9.2. Wykrywanie mimośrodu koła poziomego w teodolicie z jednomiejscowym systemem odczytowym 9.3. Wykrywanie mimośrodu koła poziomego w teodolicie z dwumiejscowym systemem odczytowym 9.4. Wykrywanie mimośrodu koła pionowego w teodolitach z jednomiejscowym i dwumiejscowym systemem odczytowym 10.BADANIE STAŁOŚCI OSI CELOWEJ TEODOLITU 11. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ELEKTRONIKI 11.1. Wiadomości wstępne 11.2. Wybrane bierne elementy elektroniczne i ich charakterystyka 11.2.1. Rezystor 11.2.2. Kondensator 11.2.3. Cewka 11.3. Wiadomości wstępne o półprzewodnikach 11.3.1. Diody półprzewodnikowe 11.3.2. Tranzystory 11.3.3. Układy scalone 11.4. Systemy liczbowe i kody 11.4.1. System dziesiętny 11.4.2. System dwójkowy 11.4.3. System ósemkowy 11.4.4. System szesnastkowy 11.4.5. System dwójkowo-dziesiętny (BCD) 11.4,6. Kodowanie binarne 11.4.7. Kod Grava 11.4.8. Kod ASCII 11.5. Funkcje logiczne 12. ELEKTRONICZNE POMIARY ODLEGŁOŚCI 12.1. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w powietrzu 12.2. Dokładność pomiaru odległości metodą elektroniczną 12.3. Fazowe dalmierze elektrooptyczne 12.3.1. Metoda fazowa pomiaru odległości 12.3.2. Wybrane sposoby wyznaczania liczby N 12.3.3. Poprawka dodawania dalmierza elektrooptycznego 12.3.4. Dokładność wyznaczenia odległości dalmierzem fazowym 12.3.5.Schemat blokowy fazowego dalmierza elektrooptycznego 12.3.6.Reflektor zwrotny dalmierza elektrooptycznego 12.3.7.Podstawowe elementy i zespoły fazowego dalmierza elektrooptycznego 12.4. Impulsowe dalmierze elektrooptyczne 12.4.1. Metoda impulsowa pomiaru odległości 12.4.2. Cyfrowy pomiar czasu 12.4.3. Schemat blokowy impulsowego dalmierza elektrooptycznego 12.5. Fazowe dalmierze mikrofalowe 13. KOMPARACJA DALMIERZY ELEKTRONICZNYCH 13.1. Sprawdzanie częstotliwości wzorcowej fazowych dalmierzy elektronicznych 13.2. Wyznaczanie poprawki cyklicznej fazomierza 13.3. Niezależne wyznaczanie poprawki dodawania (stałej k) 13.4. Jednoczesne wyznaczanie poprawki cyklicznej fazomierza i poprawki dodawania 13.5. Sprawdzanie i rektyfikacja warunków geometrycznych tachymetru elektronicznego 14. ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIARU KĄTÓW 14.1. System kodowy pomiaru kątów 14.2. System impulsowy pomiaru kątów 14.3. System dynamiczny pomiaru kątów 14.4. Elektroniczna kompensacja wpływu odchylenia osi pionowej instrumentu na rezultaty wyznaczeń kątowych na kole poziomym i pionowym 14.4.1. Elektroniczny jednokierunkowy kompensator automatyczny 15. LASERY 15.1. Wprowadzenie 15.2. Absorpcja i emisja promieniowania 15.3. Inwersja obsadzeń poziomów energetycznych oraz czas życia atomów w stanie wzbudzonym 15.4. Pompowanie optyczne 15.5. Generacja światła laserowego 15.6. Rezonatory optyczne 15.7. Mody podłużne i mody poprzeczne 15.8. Wybrane typy laserów 15.8.1. Laser z ciałem stałym - laser rubinowy 15.8.2. Laser gazowy atomowy - laser helowo-neonowy 15.8.3. Lasery półprzewodnikowe 15.9. Cechy światła laserowego 15.10. Propagacja promieniowania laserowego 16. AUTOMATYZACJA NIWELACYJNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH 16.1. Prosta odniesienia w laserowej technice pomiarowej 16.2. Wybrane sposoby określania położenia osi wiązki laserowej lub horyzontu laserowego 16.3. System elektronicznego wyznaczania horyzontu instrumentalnego niwelatora cyfrowego z wykorzystaniem laty niwelacyjnej z kodem paskowym 17. APARATURA DO WYKRYWANIA PODZIEMNEGO UZBROJENIA TERENU 17.1. Wyznaczanie trasy podziemnych ciągów rurowych i kablowych metodą indukcyjną i galwaniczną 17.2. Wyznaczanie głębokości położenia oraz średnicy ciągów rurowych i kablowych 18. ŚCIENNE ZNAKI GEODEZYJNE 18.1. Wiadomości wstępne 18.2. Odtwarzalne punkty geodezyjne - definicje 18.3. Ścienny znak geodezyjny 18.4. Ogólne zasady eksploatacji odtwarzalnych osnów geodezyjnych 18.5. Sprawdzanie ściennych znaków geodezyjnych 19. POCHYŁOMIERZE MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE 19.1. Pochyłomierze mechaniczne 19.2. Pochyłomierze elektroniczne 19.3. Dynamiczny system pomiaru małych kątów pochylenia LITERATURA ANEKS Załącznik 1 Załącznik 2 Zalącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

 • []

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiaroweg...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa - Sławomir Tumański' »

  Opis - Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe.Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej. Nazwa - Technika pomiarowa Autor - Sławomir Tumański Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301186074 Kod EAN - 9788301186074 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 434 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa - Sławomir Tumański

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego. Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe. Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne... Pełen opis produktu 'Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych' »

  Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego oraz przyrządy optyczne, jakie występują w tych instrumentach. Ponadto, przedstawiono wiadomości dotyczące elektronicznych metod pomiaru odległości, kątów oraz różnic wysokości. Zawarto też informacje o półprzewodnikach, systemach liczbowych i kodach oraz funkcjach logicznych. W związku z tym, że w nowoczesnych instrumentach geodezyjnych wykorzystuje się technikę laserową, jeden z rozdziałów poświęcono tej tematyce. Zaprezentowano również ścienne znaki geodezyjne stosowane w praktyce, a także omówiono pochyłomierze mechaniczne i elektroniczne. W aneksie zawarto informacje dotyczące pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy interferencyjnych, omówiono światłowody, a także wskaźniki z ciekłymi kryształami. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku geodezja i kartografia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

 • [WNT]

  Kategoria: ElektronikaWysyłka: od ręki

  , klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem miernictwa elektrycznego. Wiadomości dotyczące klasycznych dziedzin miernictwa są w nim ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast rozszerzone są wiadomości dotyczące nowoczesnych, najbardziej rozwijających się kierunków miernictwa. W podręczniku są przedstawione podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe (poruszane są m.in. problemy zastosowań sieci neuronowych i logiki rozmytej w przetwarzaniu sygnałów) oraz problematyka cyfrowych systemów pomiarowych. Dużym walorem książki jest syntetyczne i zwięzłe ujęcie obszernego materiału, ponadto podane informacje o sprzęcie i metodach pomiarowych są bardzo praktyczne. Każdy rozdział kończy obszerna literatura uzupełniająca. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych (elektrotechnika, elektronika, energetyka, informatyka).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Informatyka. Cybernetyka. KomputeryWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe.Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa [Tumański Sławomir]' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego. Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe. Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej. ISBN: 9788301186074 Kod paskowy: 9788301186074 Autorzy: Tumański Sławomir Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 20411 Liczba stron: 434 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 22 Waga: 0.69 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa [Tumański Sławomir]

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Informatyka. Cybernetyka. KomputeryWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik Zawierający Podstawowe Informacje O Technikach Pomiarowych, Niezbędne Dla Każdego, Kto Chce świadomie, A Nawet Twórczo Korzystać Z Nowych Możliwości Sprzętu Pomiaroweg... Pełen opis produktu 'Technika Pomiarowa' »

  Podręcznik Zawierający Podstawowe Informacje O Technikach Pomiarowych, Niezbędne Dla Każdego, Kto Chce świadomie, A Nawet Twórczo Korzystać Z Nowych Możliwości Sprzętu Pomiarowego.Przedstawiono W Nim Podstawy Teorii Błędów Z Uwzględnieniem Pojęcia Niepew
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika Pomiarowa

 • [TECHNIKA WARSZTATOWA]

  Kategoria: CZESCI SAMOCHODOWE / WYPOSAZENIE WARSZTATU I NARZEDZIA

  908 000 00 TW 908 000 00 WYPOSAZENIE WARSZTATOW PROBNIK CISNIENIA SPREZANIA BENZYNA ZAKRES POMIAROWY PCSM-16SK SZT TECHNIKA WARSZTATOWA SCIBOR WYPOSAZENIE (WJ) (AZ) TECHNIKA... Pełen opis produktu '908 000 00 TW 908 000 00 WYPOSAZENIE WARSZTATOW PROBNIK CISNIENIA SPREZANIA BENZYNA ZAKRES POMIAROWY PCSM-16SK SZT TECHNIKA WARSZTATOWA SCIBOR WYPOSAZ [1056280]' »

  908 000 00 TW 908 000 00 WYPOSAZENIE WARSZTATOW PROBNIK CISNIENIA SPREZANIA BENZYNA ZAKRES POMIAROWY PCSM-16SK SZT TECHNIKA WARSZTATOWA SCIBOR WYPOSAZENIE (WJ) (AZ) TECHNIKA WARSZTATOWA.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 908 000 00 TW 908 000 00 WYPOSAZENIE WARSZTATOW PROBNIK CISNIENIA SPREZANIA BENZYNA ZAKRES POMIAROWY PCSM-16SK SZT TECHNIKA WARSZTATOWA SCIBOR WYPOSAZ [1056280]

 • Technika pomiarowa w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  37,94 zł
  40,87 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  , klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem miernictwa elektrycznego. Wiadomości dotyczące klasycznych dziedzin miernictwa są w nim ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast rozszerzone są wiadomości dotyczące nowoczesnych, najbardziej rozwijających się kierunków miernictwa. W podręczniku są przedstawione podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe (poruszane są m.in. problemy zastosowań sieci neuronowych i logiki rozmytej w przetwarzaniu sygnałów) oraz problematyka cyfrowych systemów pomiarowych. Dużym walorem książki jest syntetyczne i zwięzłe ujęcie obszernego materiału, ponadto podane informacje o sprzęcie i metodach pomiarowych są bardzo praktyczne. Każdy rozdział kończy obszerna literatura uzupełniająca.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych (elektrotechnika, elektronika, energetyka, informatyka)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: antykwaryczne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do biologicznej i medycznej techniki pomiarowej

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: medyczne / Genetyka i biologia molekularna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wprowadzenie do biologicznej i medycznej techniki pomiarowej

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>Informatyka. Cybernetyka. KomputeryWysyłka: do 3 dni

  , klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Książka jest nowoczesnym podręcznikiem miernictwa elektrycznego. Wiadomości dotyczące klasycznych dziedzin miernictwa są w nim ograniczone do niezbędnego minimum, natomiast rozszerzone są wiadomości dotyczące nowoczesnych, najbardziej rozwijających się kierunków miernictwa. W podręczniku są przedstawione podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe (nadal produkowane i stosowane), analogowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów i wybrane cyfrowe przyrządy pomiarowe (poruszane są m.in. problemy zastosowań sieci neuronowych i logiki rozmytej w przetwarzaniu sygnałów) oraz problematyka cyfrowych systemów pomiarowych. Dużym walorem książki jest syntetyczne i zwięzłe ujęcie obszernego materiału, ponadto podane informacje o sprzęcie i metodach pomiarowych są bardzo praktyczne. Każdy rozdział kończy obszerna literatura uzupełniająca.Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych (elektrotechnika, elektronika, energetyka, informatyka)....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • []

  Podręcznik Zawierający Podstawowe Informacje O Technikach Pomiarowych, Niezbędne Dla Każdego, Kto Chce świadomie, A Nawet Twórczo Korzystać Z Nowych Możliwości Sprzętu Pomiarowe...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika Pomiarowa

 • Technika pomiarowa w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki ścisłe >InformatykaWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe.Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Nauka / Technika

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla kaĹźdego, kto chce świadomie, a nawet twĂłrczo korzystać z nowych moĹźliwości sprzętu ... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego. Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe. Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Informatyka. Cybernetyka. Komputery
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono... Pełen opis produktu 'Technika pomiarowa' »

  Podręcznik zawierający podstawowe informacje o technikach pomiarowych, niezbędne dla każdego, kto chce świadomie, a nawet twórczo korzystać z nowych możliwości sprzętu pomiarowego.Przedstawiono w nim podstawy teorii błędów z uwzględnieniem pojęcia niepewności, współczesne wzorce i etalony elektryczne, klasyczne przyrządy i układy pomiarowe.Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków technicznych, takich jak: elektrotechnika, elektronika, energetyka i informatyka. Będzie też przydatny w pracy osobom zajmującym się projektowaniem i wykorzystywaniem aparatury pomiarowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Technika pomiarowa


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

kayaba.istore.pl

Elementy układu zawieszenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.11.2012
meyle, ad brend, hans pries, bosch, skf, japanparts, inny, trw, delphi, depo
Produkty w ofercie: 104733
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu
Produkty w ofercie: 1218
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, uniwersytet Śląski
Produkty w ofercie: 124860
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2