Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu]

  Kategoria: PSYCHOLOGIA

  „uczyć się, aby być" w tak szybko zmieniającym się środowisku, w obliczu pojawiających się tendencji. Również zmiany w świecie zawodów dowodzą, iż zdobyta w systemie formalnego kształcenia wiedza... Pełen opis produktu 'Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego' »

  Zaistniałe w ostatnim dwudziestoleciu przeobrażenia w Polsce stały się przyczynkiem podjętych przeze mnie rozważań oraz stanowią kanwę inspiracji badawczych, które sytuują się w obszarze ustawicznej edukacji zawodowej. Zmiany te można rozpatrywać na trzech poziomach: makro-, mezo- oraz mikrostrukturalnym. W wymiarze makrospołecznym funkcjonujemy obecnie w tzw. erze postindustrialnej, w której naczelnym dobrem społeczeństw staje się wiedza oraz jej wykorzystanie. Postępujący proces globalizacji, ewolucji współczesnego świata, rozwoju nauki i nowych technologii, transformacji ekonomicznych, rozpowszechnienia kształcenia know-how (wiedzieć jak) implikuje potrzebę stałego doskonalenia zawodowego oraz dostosowywania się do wymagań rynku pracy w wymiarze mikrospołecznym. Dlatego aktywne jednostki powinny „uczyć się, aby być" w tak szybko zmieniającym się środowisku, w obliczu pojawiających się tendencji. Również zmiany w świecie zawodów dowodzą, iż zdobyta w systemie formalnego kształcenia wiedza już nie wystarcza człowiekowi na całe życie, lecz wymaga ustawicznego odnawiania, podnoszenia kwalifikacji oraz ich ciągłego uaktualniania. Niejednokrotnie sytuacja rynku pracy stymuluje jednostki w kierunku unowocześniania umiejętności, nadążania za postępem wiedzy, poznawania najnowszych trendów rozwojowych, zarówno w obrębie wykonywanych zadań zawodowych, jak i w szerszej perspektywie. Powyższe przekształcenia zdeterminowały także zmiany w obszarze świata pracy i funkcjonowania w nim człowieka. Obecnie, niezależnie od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy, trudno jest mówić o stałości zatrudnienia. Nowoczesne trendy funkcjonowania w środowisku pracy wskazują, iż osoby w tzw. wieku produkcyjnym będą zobligowane w ciągu całego okresu aktywności zawodowej do kilkakrotnej zmiany wykonywanego zawodu oraz miejsca pracy. Funkcjonowanie w czasach gospodarki wolnorynkowej - z jednej strony - stwarza perspektywy i szanse ludziom wykształconym i aktywnym, jednakże - z drugiej - sytuacja niepewności na rynku pracy, bezrobocie oraz konkurencyjność mogą wyzwalać poczucie zagrożenia i lęku Spis treści Wstęp         ROZDZIAŁ I Znaczenie kształcenia ustawicznego we współczesnym świecie     1.1.    Przeobrażenia polskiej oświaty dorosłych w dobie transformacji syste¬mowej     1.2.    Rynek pracy a edukacja zawodowa     1.3.    Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce     1.4.    Postawy wobec kształcenia ustawicznego     ROZDZIAŁ II Kształcenie ustawiczne elementem sprzyjającym podnoszeniu wartości kapitału edukacyjnego pracowników     2.1.    Edukacja ustawiczna jako inwestycja w kapitał ludzki     2.2.    Kapitał ludzki we wspóczesnych organizacjach     2.3.    Rozwój zawodowy a proces planowania karier      2.4.    Wartość kapitału edukacyjnego człowieka     ROZDZIAŁ III Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się     3.1.    Kształcenie na potrzeby „gospodarki opartej na wiedzy"     3.2.    „Organizacja ucząca się" wyzwaniem dla organizacji i funkcjonowania firm     3.3.    Polityka szkoleniowa firm w zakresie rozwoju zawodowego pracowników. 3.4.    Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników      3.5.    Aktualne wymagania w obszarze kompetencji wobec menedżerów i pra¬cowników      3.6.    Zarządzanie talentami w organizacjach     ROZDZIAŁ IV Metodologiczne podstawy badań     4.1.    Przedmiot i cele badań     4.2.    Problemy i hipotezy badawcze     4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze     4.4.    Procedura i organizacja badań własnych     ROZDZIAŁ V Oferta edukacyjna dla dorosłych na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce      5.1. Podstawowe informacje o regionach     5.2.    Oferta kształcenia na poziomie studiów wyższych     5.3.    Studia podyplomowe     5.4.    Firmy i instytucje szkoleniowe     5.5.    Mocne i słabe strony oferty edukacyjnej w regionach     ROZDZIAŁ VI Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego przez pracowników w przeprowadzonych badan     6.1.    Charakterystyka badanej populacji     6.2.    Diagnoza aktywności edukacyjnej     6.3.    Motywy podejmowania kształcenia     6.4.    Podsumowanie     ROZDZIAŁ VII Postawy badanych osób względem kształcenia     7.1.    Komponent emocjonalno-oceniający postaw     7.2.    Komponent poznawczy postaw     7.3.    Komponent behawioralny postaw     7.4.    Podsumowanie      ROZDZIAŁ VIII Realizacja procesu dokształcania i doskonalenia zawodowego praco1 w praktyce przedsiębiorstw     8.1.    Zakład pracy jako miejsce uczenia się pracowników     8.2.    Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych     8.3.    Korzystanie z zewnętrznej oferty firm szkoleniowych     8.4.    Podsumowanie     ROZDZIAŁ IX Rekomendacje dotyczące usprawnienia procesu podnoszenia wartości 1 edukacyjnego     Zakończenie     Bibliografia     Aneks         Załącznik nr 1. Studenci szkół wyższych według województw i szkół. Stan w dniu 30 XI2003 roku     Załącznik nr 2. Studenci szkół wyższych według województw i szkół. Stan w dniu 30 XI2008 roku     Załącznik nr 3. Struktura uczelni publicznych i niepublicznych pod względem liczby studentów z uwzględnieniem województw      Załącznik nr 4. Alfabetyczny katalog instytucji szkoleniowych z Wielkopolski Załącznik nr 5. Alfabetyczny katalog instytucji szkoleniowych z Warmii i Mazur      The raising of educational capital of employees in permanent education system (Summary)     
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego

 • [DIFIN]

  Kategoria: Rachunkowość. KsięgowośćWysyłka: od ręki

  Opracowanie jest próbą przedstawienia szerokiego tła tworzącego współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej... Pełen opis produktu 'Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej' »

  Opracowanie jest próbą przedstawienia szerokiego tła tworzącego współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. Przedstawiono pogląd, że pomiar wartości ekonomicznej ma szansę stać się w rachunkowości nowym paradygmatem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej

 • [GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne]

  Kategoria: EtykaWysyłka: od ręki

  Praca jest obszernym studium empirycznym utrzymanym w konwencji badań jakościowych nad orientacjami grupy polskich i duńskich studentów wobec wartości uznanych przez Autorkę - na podstawie an... Pełen opis produktu 'Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii' »

  Praca jest obszernym studium empirycznym utrzymanym w konwencji badań jakościowych nad orientacjami grupy polskich i duńskich studentów wobec wartości uznanych przez Autorkę - na podstawie analizy literatury przedmiotu- za charakterystyczne dla liberalizmu...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii

 • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernik]

  Kategoria: Historia PolskiWysyłka: od ręki

  Polska prasa pomorska stanowi ważne źródło do ustalenia charakterystycznych cech obrazu kultury politycznej na Pomorzu, w tym także odtworzenia obyczajowości ludności zamieszkującej ten region, wynikający... Pełen opis produktu 'Systemy wartości' »

  Polska prasa pomorska stanowi ważne źródło do ustalenia charakterystycznych cech obrazu kultury politycznej na Pomorzu, w tym także odtworzenia obyczajowości ludności zamieszkującej ten region, wynikający ze specyfiki lokalnych stosunków. Jest jej zwierciadłem. Była bowiem w owym czasie jednym z najważniejszych instrumentów oddziaływania politycznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Systemy wartości

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Społeczeństwa, podobnie jak ludzie, mają tendencję do podkreślania własnej wyjątkowości. Przykładem może być przekonanie o religijności Polaków. Celem tej książki jest uchwycenie różnych prawidłowości... Pełen opis produktu 'Społeczeństwa europejskie: stratyfikacja i systemy wartości' »

  Społeczeństwa, podobnie jak ludzie, mają tendencję do podkreślania własnej wyjątkowości. Przykładem może być przekonanie o religijności Polaków. Celem tej książki jest uchwycenie różnych prawidłowości ujawniających się na poziomie porównań między krajami. Im więcej jest porównywanych krajów, tym łatwiej uniknąć błędu przeceniania wyjątkowej sytuacji jakiegoś jednego. Podstawowym materiałem empirycznym, do którego odwołuję się Autor, są dane z dużych badań międzynarodowych, prowadzonych metodą surveyową ? z European Social Survey, International Social Survey Program i European Quality of Life Survey. Henryk Domański, profesor dr hab.; dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor 30 książek, w tym: Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze. Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu (1991), Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce (1992), Prestiż (1999), Hierarchie i bariery społeczne w latach 90-tych (2000), Women on the Polish Labour Market (2001), ), Polska klasa średnia (2002), Struktura społeczna (2007), Inteligencja w Polsce (2008), Sociological tools. Measuring Occupations (2009). Redaktor naczelny czasopisma ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody, poświęconego metodologii badań socjologicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Społeczeństwa europejskie: stratyfikacja i systemy wartości

 • [GWP]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  Praca jest obszernym studium empirycznym utrzymanym w konwencji badań jakościowych nad orientacjami grupy polskich i duńskich studentów wobec wartości uznanych przez Autorkę - na podstawie an... Pełen opis produktu 'Studenci A Liberalny System Wartości W Polsce I Danii Br' »

  Praca jest obszernym studium empirycznym utrzymanym w konwencji badań jakościowych nad orientacjami grupy polskich i duńskich studentów wobec wartości uznanych przez Autorkę - na podstawie analizy literatury przedmiotu - za charakterystyczne dla liberalizmu. (...) porównawcze badania o charakterze jakościowym rzadko są w naukach społecznych podejmowane i prezentacja ich wyników jest zdecydowanie warta zachodu - z recenzji prof. Tomasza Szkudlarka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Studenci A Liberalny System Wartości W Polsce I Danii Br

 • [Scholar]

  Kategoria: Historia narodów, ludności. Mniejszości narodoweWysyłka: od ręki

  -Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich. Pełen opis produktu 'Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu' »

  Niniejsza książka stanowi próbę zaprezentowania studiów i analiz podejmujących zagadnienia dotyczące natury i treści zderzenia cywilizacji na przykładzie wybranych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu

 • [UAM]

  Kategoria: Kadry. Zarządzanie personelemWysyłka: od ręki

  rangę kształcenia ustawicznego w procesie budowania wartości kapitału edukacyjnego jednostki. Rozdział trzeci poświęcony jest w całości współczesnym organizacjom, jako głównym obszarom aktyw... Pełen opis produktu 'Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego' »

  Część teoretyczną niniejszej pracy tworzą trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy znaczenia kształcenia ustawicznego we współczesnym, nieustannie zmieniającym się świecie. Rozdział drugi akcentuje rangę kształcenia ustawicznego w procesie budowania wartości kapitału edukacyjnego jednostki. Rozdział trzeci poświęcony jest w całości współczesnym organizacjom, jako głównym obszarom aktywności zawodowej jednostek. W rozdziale metodologicznym zaprezentowano nurtujące problemy badawcze, przedstawiono hipotezy oraz model zależności między zmiennymi, który zdeterminował sposób myślenia o przedmiocie badań. Omówiono również metody i procedury badawcze, które zostały zastosowane w trakcie realizacji badań. Część empiryczna zawiera wyniki z uzyskanego materiału badawczego. Na tę część opracowania składają się cztery rozdziały. W pierwszym z nich dokonano analizy oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych zatrudnionych na Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce. Wskutek czego możliwe stało się ukazanie wielości dostawców usług szkoleniowych oraz różnorodności tematycznej kształcenia, z którego mogą skorzystać dorośli mieszkańcy obu regionów. Kolejny rozdział tej części pracy zawiera diagnozę aktywności edukacyjnej menedżerów i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów oraz kierunków podejmowanej aktywności. Następnie dokonano analizy postaw badanych osób względem idei kształcenia ustawicznego. W ostatnim rozdziale tej części pracy zawarto charakterystykę procesów dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w zatrudniających ich przedsiębiorstwach. Na bazie przesłanek empirycznych sformułowano rekomendacje dotyczące praktycznego usprawnienia procesu podnoszenia wartości kapitału edukacyjnego. Wskazówki dotyczące dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników oraz stymulowania ich do permanentnego rozwoju mogą być przydatne zarówno organizatorom kształcenia ustawicznego, zajmującym się tworzeniem polityki edukacyjnej na poziomie kraju lub jego regionów, jak również osobom odpowiedzialnym za realizację polityki szkoleniowej wewnątrz samych firm i instytucji. Opracowane rekomendacje mogą stać się wskazaniami także dla indywidualnych odbiorców zawodowej edukacji ustawicznej
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  -Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich. Pełen opis produktu 'Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu' »

  Niniejsza książka stanowi próbę zaprezentowania studiów i analiz podejmujących zagadnienia dotyczące natury i treści zderzenia cywilizacji na przykładzie wybranych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu

 • [DIFIN]

  Kategoria: Dydaktyka. Nauczanie. EdukacjaWysyłka: od ręki

  dr hab. Jerzy Auksztol, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:Zaproponowany temat badawczy podejmuje istotne zagadnienie życia społeczno- -gospodarczego w obszarze kształtowania wartości podmiotów Pełen opis produktu 'Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych' »

  dr hab. Jerzy Auksztol, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:Zaproponowany temat badawczy podejmuje istotne zagadnienie życia społeczno- -gospodarczego w obszarze kształtowania wartości podmiotów funkcjonujących na rynku usług edukacyjnych. Dynamiczne zmiany inspirowane przez rozwój technologii informacyjnych generują potrzebę poszukiwania nowych metod identyfikowania czynników kształtujących wartości organizacji edukacyjnej oraz mechanizmów ją tworzących. Praca wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, tworząc jednocześnie nowy obszar badawczy dziedziny nauk ekonomicznych. O nowatorstwie podjętego tematu może świadczyć fakt niewielkiej liczby publikacji i rozpraw naukowych zajmujących się problematyką wartości podmiotów edukacyjnych przy ogólnie wysokim zainteresowaniu obszarem kształtowania wartości w organizacjach gospodarczych, niedochodowych i administracji publicznej. Do najważniejszych zalet recenzowanej pracy zaliczyć należy nowatorstwo podjętego tematu, który, w obecnych czasach zmian demograficznych i koncentracji na budowaniu systemów edukacyjnych wysokiej jakości, jawi się jako wartościowy, użyteczny i co najważniejsze oczekiwany przez środowisko naukowo-dydaktyczne.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

 • [NOMOS]

  Kategoria: EtykaWysyłka: od ręki

  Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest zainspirowana konferencją Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowaną w ramach I Kongresu Demograficznego przez Instytut S... Pełen opis produktu 'Systemy wartości a procesy demograficzne' »

  Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest zainspirowana konferencją Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowaną w ramach I Kongresu Demograficznego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Systemy wartości a procesy demograficzne

 • [Zakład Wydawniczy Nomos]

  Kategoria: Księgarnia/Książki/Poradniki/Poradniki psychologiczne

  Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji... Pełen opis produktu 'SYSTEMY WARTOŚCI A PROCESY DEMOGRAFICZNE' »

  Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji i techniki nabiera znaczenia, pozwala spojrzeć i zbadać społeczeństwo nowoczesne w sposób dotychczas nieznany. Celem tego pasjonującego dzieła jest ocena i diagnoza wybranych fragmentów rzeczywistości z perspektywy demografii i nauk pokrewnych, a także zainspirowanie do tego by przedstawione wnioski znalazły odzwierciedlenie w praktyce życia codziennego i tego co nazywamy dziś polityką demograficzną.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SYSTEMY WARTOŚCI A PROCESY DEMOGRAFICZNE

 • [DIFIN]

  Kategoria: rachunkowość, finanse, księgowość

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl. Pełen opis produktu 'Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej' »

  Zobacz wiecej informacji o ksiazce Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej w specjalistycznym sklepie internetowym Ksiegarnia-Wrzeszcz.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej

 • []

  Kategoria: Książki i czasopisma / Psychologia / Psychoterapia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii

 • []

  Kategoria: Książki i czasopisma / Psychologia / Osobowość Samorealizacja Kariera
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  zdecydowanie warta zachodu` - z recenzji prof. Tomasza Szkudlarka. Nazwa - Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii Autor - Ewa Bielska Oprawa... Pełen opis produktu 'Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii - Ewa Bielska' »

  Opis - `Praca jest obszernym studium empirycznym utrzymanym w konwencji badań jakościowych nad orientacjami grupy polskich i duńskich studentów wobec wartości uznanych przez Autorkę - na podstawie analizy literatury przedmiotu - za charakterystyczne dla liberalizmu. [.] porównawcze badania o charakterze jakościowym rzadko są w naukach społecznych podejmowane i prezentacja ich wyników jest zdecydowanie warta zachodu` - z recenzji prof. Tomasza Szkudlarka. Nazwa - Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii Autor - Ewa Bielska Oprawa - Twarda Wydawca - GWP Kod ISBN - 8374890150 Kod EAN - 9788374890151 Rok wydania - 2007 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 188 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2007-01-26
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii - Ewa Bielska

 • [Nomos]

  Kategoria: Literatura popularnonaukowa>SocjologiaWysyłka: do 7 dni

  Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji... Pełen opis produktu 'SYSTEMY WARTOŚCI A PROCESY DEMOGRAFICZNE' »

  Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji i techniki nabiera znaczenia, pozwala spojrzeć i zbadać społeczeństwo nowoczesne w sposób dotychczas nieznany. Celem tego pasjonującego dzieła jest ocena i diagnoza wybranych fragmentów rzeczywistości z perspektywy demografii i nauk pokrewnych, a także zainspirowanie do tego by przedstawione wnioski znalazły odzwierciedlenie w praktyce życia codziennego i tego co nazywamy dziś polityką demograficzną. ISBN 83-88508-38-5
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o SYSTEMY WARTOŚCI A PROCESY DEMOGRAFICZNE

 • Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  41,10 zł
  44,26 zł

  []

  Kategoria: Książki naukowe>Informatyka>Sieci komputerowe>InternetWysyłka: od ręki

  dr hab. Jerzy Auksztol, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:Zaproponowany temat badawczy podejmuje istotne zagadnienie życia społeczno- -gospodarczego w obszarze kształtowania wartości podmiotów Pełen opis produktu 'Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych' »

  dr hab. Jerzy Auksztol, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:Zaproponowany temat badawczy podejmuje istotne zagadnienie życia społeczno- -gospodarczego w obszarze kształtowania wartości podmiotów funkcjonujących na rynku usług edukacyjnych. Dynamiczne zmiany inspirowane przez rozwój technologii informacyjnych generują potrzebę poszukiwania nowych metod identyfikowania czynników kształtujących wartości organizacji edukacyjnej oraz mechanizmów ją tworzących. Praca wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, tworząc jednocześnie nowy obszar badawczy dziedziny nauk ekonomicznych. O nowatorstwie podjętego tematu może świadczyć fakt niewielkiej liczby publikacji i rozpraw naukowych zajmujących się problematyką wartości podmiotów edukacyjnych przy ogólnie wysokim zainteresowaniu obszarem kształtowania wartości w organizacjach gospodarczych, niedochodowych i administracji publicznej. Do najważniejszych zalet recenzowanej pracy zaliczyć należy nowatorstwo podjętego tematu, który, w obecnych czasach zmian demograficznych i koncentracji na budowaniu systemów edukacyjnych wysokiej jakości, jawi się jako wartościowy, użyteczny i co najważniejsze oczekiwany przez środowisko naukowo-dydaktyczne....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

 • Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  26,56 zł
  28,60 zł

  [scholar]

  Kategoria: Książki naukowe>Historia>Historia narodówWysyłka: od ręki

  -Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich.... Pełen opis produktu 'Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu' »

  Niniejsza książka stanowi próbę zaprezentowania studiów i analiz podejmujących zagadnienia dotyczące natury i treści zderzenia cywilizacji na przykładzie wybranych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Na jej stronach Czytelnik znajdzie też omówienie wyników badań dotyczących systemu wartości i sposobi postrzegania Zachodu przez studentów wietnamskich....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wietnamczycy systemy wartości stereotypy Zachodu

 • []

  Kategoria: Książki naukowe>Nauki społeczne>Kierunki interdyscyplinarneWysyłka: od ręki

  ...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zainteresowania i system wartości Kopczyński


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Planetaksiazki.pl

Podręczniki, literatura popularnonaukowa oraz audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
opracowanie zbiorowe, pwm, edgard, nomos, opracowanie zbiorowe, pozostałe, contra, storybox, gamma, mck
Produkty w ofercie: 15278
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika gdańska, politechnika białostocka, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika warszawska, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu
Produkty w ofercie: 1185
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

CzaryMary.pl

Książki z dziedziny ezoteryki i rozwoju duchowego oraz samodoskonalenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.04.2006
ciszak, sotis, magoiagni, khadi, cosmoveda, victor 11, pphu victor 11, hesh, eco cosmetics, dabur
Produkty w ofercie: 10993
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, polskie wydawnictwo muzyczne (pwm), zakład wydawniczy nomos, gamma, taiwpn universitas, wydawnictwo literackie, czytelnik, państwowy instytut wydawniczy [piw], avalon wydawnictwo sp. z o.o, iskry
Produkty w ofercie: 5017
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Antykwariat MIT

Książki ze zbiorów antykwarycznych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.02.2009
edycje ilustrowane, varia i autografy, grafika okładki, pierwsze wydania
Produkty w ofercie: 5021
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 5021
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.04.2011
wolters kluwer s.a., c.h. beck, lexisnexis, oddk, difin, sigma, stowarzyszenie księgowych w pols, unimex, forum doradców podatkowych, presscom
Produkty w ofercie: 1500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 125065
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0