Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
Włączyłeś filtrowanie wyników wyszukiwania. Aby znaleźć więcej produktów wyłącz część lub wszystkie filtry.
 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INFORMATYKA

  Materiał zawarty w książce pt. "Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego i Systemów Gromadzenia Danych" jest niezbędny w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów... Pełen opis produktu 'Laboratorium systemów sterowania przemysłowego i komputerowych systemów gromadzenia danych' »

  Materiał zawarty w książce pt. "Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego i Systemów Gromadzenia Danych" jest niezbędny w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych przez studentów Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej. Ćwiczenia laboratoryjne, których opis zawiera niniejszy skrypt stanowią uzupełnienie wiedzy nabywanej na wykładach prowadzonych z tego zakresu materiału na kierunkach: transport oraz elektrotechnika - studia dzienne magisterskie, zaoczne inżynierskie oraz uzupełniające magisterskie o specjalności: automatyka. Cel dydaktyczny, jaki Autorzy postawili sobie opracowując program ćwiczeń Laboratorium ...to umożliwienie studentom wykorzystania w ćwiczeniach wiedzy nabytej na wykładach. Tematyka skryptu obejmuje m.in.: ćwiczenia z tworzenia oprogramowania sterującego dla cyfrowych układów sterowania procesami przemysłowymi, przy umiejętnym rozpoznawaniu i uwzględnianiu w algorytmie sterowania właściwej infrastruktury urządzeń wejścia / wyjścia procesu, oraz ćwiczenia z zakresu komputerowych systemów gromadzenia danych z kontrolowanego obiektu przemysłowego. Z dziedziny systemów sterowania przemysłowego posłużono się problematyką wykorzystania programowalnego sterownika logicznego PLC (ang. Programmable Logic Controllers) w systemach sterowania przemysłowego. Obiektami sterowania, dla których studenci tworzą algorytm sterowania (a później program sterujący dla sterownika w wybranej metodzie programowania) są przykładowe procesy, przemysłowe, zamodelowane na stanowiskach dydaktycznych, dostępnych w czasie zajęć. Modele procesów wyposażone są w urządzenia wejścia / wyjścia takie, jakie spotykane są w fizycznych, realizowanych w praktyce procesach przemysłowych. Urządzeniami tymi są m.in.: przetwornice częstotliwości, siłowniki pneumatyczne, zawory sterujące przepływem, czujniki indukcyjne i optoelektroniczne, przyciski sterujące na pulpicie, sygnalizatory działania itp. Na wyposażeniu tych stanowisk dydaktycznych znajdują się sterowniki PLC finn: SIEMENS rodziny Simatic S7 - 300, PEP Modular Computers oraz Festo. Z dziedziny systemów gromadzenia danych studenci realizują ćwiczenia związane z komputerową obróbką sygnałów procesu oraz ich analizą. Spis treści: PRZEDMOWA CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ STEROWANIA PLC 1.1. Stosowalność urządzeń programowalnych do sterowania procesami przemysłowymi 1.2. Infrastruktura urządzeń wejścia / wyjścia procesu przemysłowego 1.3. Przykłady typowych urządzeń wejścia / wyjścia procesu przemysłowego 1.4. Metody syntezy i zapisu algorytmu sterowania procesem przemysłowym 1.5. Przykład syntezy i zapisu algorytmu sterowania procesem przemysłowym przy użyciu grafu SFC 1.6. Metody programowania sterowników PLC 1.7. Oprogramowanie narzędziowe sterowników PLC 1.8. Elementy dokumentowania projektów automatyki z wykorzystaniem sterowników PLC     1.9. Sterownik PLC w układach automatycznej regulacji UAR     1.10. Wykaz wybranych instrukcji dla sterownika rodziny SIMATIC S 7 - 300     1.11. Podsumowanie     CZĘŚĆ II: WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW GROMADZENIA DANYCH 2.1. Stosowalność urządzeń cyfrowych w Systemach Gromadzenia Danych 2.2. Rola interfejsu w Systemie Gromadzenia Danych 2.3. Rola oprogramowania w Systemie Gromadzenia Danych 2.4. Bloki funkcjonalne Systemu Gromadzenia Danych 2.5. Konfiguracja sieciowa Komputerowego Systemu Gromadzenia Danych 2.6. Organizacja przepływu informacji w Komputerowych Systemach Gromadzenia Danych 2.7. Standardy interfejsów komunikacyjnych PLC 2.8. Komputerowe Systemy Wizualizacji 2.9. Podsumowanie CZĘŚĆ III: WYKAZ ĆWICZEŃ DO LABORATORIUM SYSTEMÓW STEROWANIA PRZEMYSŁOWEGO 3.1 Opis stanowisk dydaktycznych 3.2 Wskazówki do realizacji ćwiczeń 3.3 Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych Ćw. Nr 1: Badanie układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym bez samo-podtrzymania Ćw. Nr 2: Badanie układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym z samo-podtrzymaniem Ćw. Nr 3: Badanie układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym z samo-podtrzymaniem oraz zmianą kierunku obrotów wirnika Ćw. Nr 4: Badanie układu sterowania silnikiem indukcyjnym pierścieniowym Ćw. Nr 5: Badanie układu sterowania siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania - powrót sprężyną Ćw. Nr 6: Badanie układu sterowania siłownikiem pneumatycznym jednostronnego działania o krokowym ruchu tłoczyska Ćw. Nr 7: Badanie układu sterowania siłownikiem pneumatycznym dwustronnego działania Ćw. Nr 8: Badanie układu sterowania zespołem siłowników pneumatycznych: 1. jednostronnego i 2. dwustronnego działania Ćw. Nr 9: Badanie układu sterowania zespołem napędowym z zastosowaniem: 1. przetwornicy częstotliwości i 2. silnika elektrycznego Ćw. Nr 10: Badanie układu sterowania procesem napełniania i mieszania cieczy w zbiorniku Ćw. Nr 11: Badanie regulatora PLC okresowego dwupołożeniowego z histerezą łączeniową Ćw. Nr 12: Badanie regulatora PLC okresowego trójpołożeniowego z histerezą łączeniową w układzie klimatyzacyjnym pomieszczenia produkcyjnego 3.4 Podsumowanie CZĘŚĆ IV: WYKAZ ĆWICZEŃ DO LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW GROMADZENIA DANYCH 4.1 Opis stanowisk dydaktycznych 4.2 Wskazówki do realizacji ćwiczeń 4.3 Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych Ćw. Nr 1: Zapoznanie z podstawowymi modułami Komputerowego Systemu Gromadzenia Danych Ćw. Nr 2: Tworzenie obrazu synoptycznego procesu technologicznego, który kontrolowany jest przez sterownik PLC Ćw. Nr 3: Tworzenie raportu kontrolowanego procesu Ćw. Nr 4: Tworzenie wykresu wartości aktualnych kontrolowanego procesu Ćw. Nr 5: Tworzenie wykresu wartości piętnastominutowych kontrolowanego procesu Ćw. Nr 6: Tworzenie wykresu wartości godzinowych kontrolowanego procesu Ćw. Nr 7: Tworzenie wykresu wartości chwilowych kontrolowanego procesu Ćw. Nr 8: Tworzenie struktury obrazu alarmowego kontrolowanego procesu technologicznego Ćw. Nr 9: Tworzenie raportu zdarzeń technologicznych i specjalnych kontrolowanego procesu technologicznego Ćw. Nr 10: Tworzenie raportu zdarzeń systemowych kontrolowanego procesu technologicznego Ćw. Nr 11: Tworzenie konfiguracji sieciowej procesu wizualizacji d1a kontrolowanych procesów technologicznych Ćw. Nr 12: Programowanie modułów elementów inteligentnych procesu technologicznego 4.4 Podsumowanie LITERATURA SUMMARY
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium systemów sterowania przemysłowego i komputerowych systemów gromadzenia danych

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: TRANSPORT

  Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenie z eksploatacji tych systemów potwierdzają... Pełen opis produktu 'Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym' »

  Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenie z eksploatacji tych systemów potwierdzają zależność ich poprawnego funkcjonowania od niezawodności części składowych oraz efektywnego zarządzania ich eksploatacją. Analiza zjawisk eksploatacyjnych musi uwzględniać efektywność zarządzania, w celu pełniejszego niż dotychczas odwzorowania zjawisk zachodzących w rzeczywistości w modelach badawczych systemów sterowania ruchem kolejowym [16, 19, 24, 59, 62, 66, 75, 80, 82]. W rozwoju złożonych systemów technicznych należy uwzględnić własności eksploatacyjne tych systemów oraz metody i sposoby doskonalenia ich cech eksploatacyjnych. Uwzględnienie tych dwóch problemów w rozwoju współczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym stwarza możliwości ich szerszego i szybszego niż dotychczas stosowania w warunkach eksploatacyjnych kolei w Polsce. Sterowanie ruchem kolejowym jest elementem kolejowego systemu transportowego, wpływającym istotnie na bezpieczeństwo i sprawność procesu przemieszczania ludzi i ładunków. W przyjętych rozważaniach eksploatacją systemu sterowania ruchem kolejowym nazywać będziemy wykorzystywanie środków technicznych, głównie urządzeń automatyki, realizujących funkcje sterowania w procesie przemieszczania pojazdów szynowych (system operacyjny) wraz z zagwarantowaniem potrzeb systemu operacyjnego, zapewniającym jego bezpieczne i sprawne działanie.   Spis treści   1. Wstęp 2. Pojęcie eksploatacji 2.1. Obiekt eksploatacji 2.1.1. Obiekt eksploatacji i jego cechy 2.1.2. Fazy istnienia obiektu eksploatacji 2.1.3. Obiekt w łańcuchu działania 2.2. System eksploatacji 2.2.1. System i jego otoczenie 2.2.2. System eksploatacji jako system działania 2.3. Procesy w systemie eksploatacji 2.3.1. Pojęcie procesu 2.3.2. Procesy realizowane w systemie eksploatacji urządzeń srk 2.3.3. Użytkowanie i obsługiwanie obiektu. Konflikt eksploatacyjny 2.4. Zmiany cech urządzeń i ich elementów 2.4.1. Oddziaływanie otoczenia na obiekty eksploatacji 2.4.2. Starzenie elementów urządzeń 2.4.3. Zużycie elementów urządzeń 2.4.4. Uszkodzenia urządzeń 3. Model procesu eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym 3.1. Sformułowanie założeń modelu 3.1.1. Określenie nadsystemu 3.1.2. Eksploatacja systemu sterowania ruchem kolejowym 3.1.3. Sformułowanie założeń do modelowania 3.2. Model matematyczny zarządzania eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym 3.2.1. Funkcjonalne własności systemów sterowania ruchem kolejowym 3.2.2. Model procesu sterowania ruchem kolejowym 3.2.3. Proces odnowy systemu sterowania ruchem kolejowym 3.2.4. Sformułowanie kryteriów optymalizacyjnych 4. Niezawodność i trwałość urządzeń 4.1. Pojęcia podstawowe 4.2. Elementy teorii niezawodności 4.2.1. Obiekty proste 4.2.2. Obiekty złożone 4.3. Obiekty mechaniczne i elektryczne 4.4. Niezawodność w życiu urządzenia 4.5. Badanie niezawodności 5. Metoda symulacji zarządzania eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym 5.1. Model symulacyjny 5.2. Metoda badań rzeczywistych systemów sterowania ruchem kolejowym 6. Bezpieczeństwo systemów 6.1. Zagadnienie bezpieczeństwa systemów 6.2. Bezpieczeństwo systemów srk 7. Diagnostyka urządzeń 7.1. Pojęcie diagnostyki 7.2. Diagnostyka w życiu urządzenia 7.3. Stan techniczny obiektu 7.4. Diagnozowanie stanu technicznego urządzenia 7.5. Modelowanie w diagnostyce 7.6. Metody diagnozowania 7.7. System diagnostyczny 7.8. Informacje w systemie diagnostycznym 7.9. Wnioskowanie diagnostyczne 7.10. Efektywność diagnostyki 7.11. Rola człowieka w procesie diagnozowania 8. Zarządzanie eksploatacją 8.1. Pojęcie zarządzania eksploatacją 8.2. Zarządzanie w systemie eksploatacji urządzeń srk 8.3. Systemy informacyjne w zarządzaniu procesem eksploatacji 8.4. Wspomaganie decyzji w eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym 9. Badania eksploatacyjne urządzeń ASR na stacjach kolejowych 9.1. Charakterystyka badań eksploatacyjnych 9.2. Nośniki informacji w badaniach eksploatacyjnych 9.2.1. Karta uszkodzeń 9.2.2. Instrukcja wypełniania karty uszkodzeń 9.2.3. Kodowanie informacji z kart uszkodzeń 9.2.4. Karta eksploatacyjna 9.2.5. Karta identyfikacyjna Bibliografia Stresczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INFORMATYKA

  zastosowań poszczególnych systemów i urządzeń srk, a także koniecznością ukazania istotnych cech charakterystycznych dla techniki sterowania ruchem kolejowym. Materiał publikacji został... Pełen opis produktu 'Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym' »

  Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym bliska jest tematyka sterowania ruchem kolejowym (srk). Przy doborze materiału kierowano się nowoczesnością technologii produkcji, zakresem zastosowań poszczególnych systemów i urządzeń srk, a także koniecznością ukazania istotnych cech charakterystycznych dla techniki sterowania ruchem kolejowym. Materiał publikacji został ujęty w sposób syntetyczny, tzn. ogólnie potraktowano informacje wprowadzające do tematyki ćwiczeń laboratoryjnych, natomiast szczegółowo opracowano charakterystyki techniczne nowoczesnych komputerowych systemów, bądź urządzeń srk badanych w ćwiczeniach. Spis treści: 1. Przedmowa 2. Spis skrótów 3. Wstęp   4. Ebiscreen 3 pełniący funkcję systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym 4.1. Systemy kierowania i sterowania ruchem 4.1.1. Struktura systemów kierowania i sterowania ruchem 4.1.2. Podstawowe warianty funkcjonowania systemów kierowania i sterowania ruchem 4.1.3. Rozwój systemów kierowania i sterowania ruchem 4.2. Zdalne sterowanie ruchem kolejowym 4.2.1. Poziomy zdalnego sterowania 4.2.2. Zasada zdalnego sterowania 4.2.3. Możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych systemów zdalnego zarządzania ruchem kolejowym 4.2.4. Zdalne sterowanie ruchem na odcinku objętym Lokalnym Centrum sterowania 4.3. Charakterystyka systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu EbiScreen 3 4.3.1. Architektura systemu EbiScreen 4.3.2. Wykorzystanie systemu nadrzędnego EbiScreen 3 do kierowania i sterowania ruchem kolejowym na linii E65 objętej obszarem LCS Nasielsk 4.4. Przebieg ćwiczeń 4.4.1. Cel ćwiczeń 4.4.2. Obsługa systemu EbiScreen 4.4.2.1. Podstawowe opcje – ważne z punktu widzenia zdalnego sterowania ruchem 4.4.3. Budowa stanowiska 4.4.4. Barwy wykorzystane do prezentacji na ekranie stanu obiektów srk 4.4.5. Logowanie do systemu i wybór obszaru autoryzacji 4.4.6. Wprowadzenie poleceń w systemie EbiScreen 4.4.7. Wprowadzanie poleceń przebiegowych za pomocą klawiatury 4.4.8. Szybkie wybieranie ważniejszych poleceń za pomocą klawiszy funkcyjnych 4.4.9. Praca do samodzielnego wykonania   5. System operatorski EbiScreen 5.1. Przeznaczenie pulpitu nastawczego EbiScreen 5.2. Zobrazowanie obiektów srk na pulpicie EbiScreen 5.3. Polecenia w systemie EbiScreen 5.4. Budowa stanowiska 5.5. Przebieg ćwiczeń 5.5.1. Cel ćwiczeń 5.5.2. Przykład konfiguracji stacji na pulpicie EbiScreen 2 5.6. Praca do samodzielnego wykonania   6. Komputerowy system nastawczy EbiLock 950 ze sterownikami obiektowymi stc 6.1. Rozwój systemów stacyjnych 6.1.1. Urządzenia przekaźnikowe stosowanie w systemach stacyjnych 6.1.2. Komputerowe systemy nastawcze 6.2. Charakterystyka techniczna komputerowego systemu urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950 6.2.1. Architektura systemu EbiLock 950 6.2.2. Urządzenia wewnętrzne jednostki zależnościowej IPU 950 6.2.3. Urządzenia wewnętrzne sterownika wykonawczego STC 6.2.4. Sterownik PLC 6.3. Budowa stanowiska 6.3.1. System symulatora stacji TD 950 6.4. Przebieg ćwiczeń 6.4.1. Cel ćwiczenia 6.4.2. Przykład konfiguracji komputerowego systemu EbiLock 950 6.4.3. Obsługa systemu EbiLock z poziomu stanowiska dyżurnego ruchu Ebi Screen 6.4.4. Praca do samodzielnego wykonania   7. Komputerowy pulpit nastawczy OSA-H przykładem rozwiązania systemu hybrydowego 7.1. Charakterystyka systemu hybrydowego 7.1.1. Działanie systemu hybrydowego 7.2. Oszczędnościowy system OSA -H 7.2.1. Rozwinięcie systemu OSA – H2(OSA – H3) 7.3. Budowa stanowiska 7.4. Przebieg ćwiczeń 7.4.1. Cel ćwiczenia 7.4.2. Charakterystyka symulatora stanowiska ruchu wyposażonego w pulpit komputerowy systemu OSA – H 7.4.2.1. Funkcje znaczenia ogólnego 7.4.2.2. Wprowadzanie poleceń nastawczych 7.4.2.3. Rejestrator stacyjny 7.4.3. Praca do samodzielnego wykonania   8. Systemy kontroli niezajętości torów 8.1. Metody i obwody wykrywania obecności pociągu na otrze 8.1.1. Klasyczne obwody torowe 8.1.2. Bezzłączowe obwody torowe 8.1.3. Systemy licznikowe 8.2. Charakterystyka licznikowa systemu stwierdzania niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21 8.2.1. Architektura systemu licznika osi SOL – 21 8.2.2. Analiza techniczna głównych podzespołów licznikowego systemu stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów SOL – 21 8.2.2.1. Jednostka licząca EDH – 3102 8.2.2.2. Moduł komunikacyjny EDJ – 2101 8.2.2.3. Czujnik koła 8.2.2.4. Rejestrator zdarzeń EZE – 12 8.2.2.5. Manipulator EYM – 41 8.2.3. Działanie systemu stwierdzenia niezajętości odcinków torowych typu SOL – 21 8.2.3.1. Współpraca jednostki liczącej z czujnikami koła 8.2.3.2. Bilansowanie ilości w sekcjach 8.2.3.3. Współpraca jednostki liczącej z systemem EbiLock 950 8.2.4. Obsługa systemu licznika osi SOL – 21 8.2.5. Budowa stanowiska 8.2.6. Przebieg ćwiczeń 8.2.6.1. Cel ćwiczenia 8.2.6.2. Włączanie do pracy systemu SOL – 21 (uaktywnienie) 8.2.6.3. Kontrola poprawności pracy systemu SOL – 21 8.2.6.4. Praca do samodzielnego wykonania 8.3. Charakterystyka licznikowego systemu kontrolo niezajętości torów typu SKZR 8.3.1. Diagnostyka i rejestracja 8.3.2. Funkcjonowanie systemu SKZR 8.3.3. Architektura systemu SKZR 8.3.3.1. Jednostka licząca 8.3.3.2. Podsystem wymiany danych procesowych 8.3.3.3. Interfejs przekaźnikowy 8.3.3.4. Zespół czujnika 8.3.4. Obsługa systemu SKZR 8.3.4.1. Obsługa z poziomu panelu operatorskiego 8.3.4.2. Zerowanie sekcji (odcinka) 8.3.5. Budowa stanowiska 8.3.6. Przebieg ćwiczenia 8.3.6.1. Cel ćwiczenia 8.3.6.2. Badanie funkcjonalne systemu liczenia osi 8.3.6.3. Praca do samodzielnego wykonania   9. Komputerowa samoczynna blokada liniowa typu SHL – 12 9.1. Podstawowe informacje dotyczące samoczynnych blokad liniowych 9.2. Klasyfikacja samoczynnych blokad liniowych 9.3. Charakterystyka techniczna komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej SHL – 12 9.3.1.Architektura samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.3.1.1. Liniowy punkt sterowania ESP – 11 9.3.1.2. Stacyjny punkt sterowania ESP – 12 9.3.1.3. Panel diagnostyczny 9.3.1.4. Powiązanie z systemami stacyjnymi typu EbiLock 950 9.3.2. Działanie komputerowej dwukierunkowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.4. Obsługa komputerowej samoczynnej blokady liniowej typu SHL – 12 9.4.1. Prezentacja graficzna stanu obiektów w systemie SHL – 12 9.4.2. Polecenie w systemie SHL – 12 9.5. Budowa stanowiska 9.6. Przebieg ćwiczeń 9.6.1. Załączenie systemu komputerowej blokady liniowej SHL – 12 do pracy 9.6.1.1. Zerowanie (resetowanie) blokady liniowej SHL – 12 9.6.1.2. Ustawienie kierunku blokady SHL – 12 9.6.2. Próby przebiegów po blokadzie liniowej SHL – 12 9.6.3. Realizacja przebiegów z wykorzystaniem pulpitu EbiScreen 9.6.3.1. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji N do stacji LABORATORIUM 9.6.3.2. Realizacja przejazdu pociągu ze stacji LABORATORIUM do stacji N 9.6.4. Realizacja poleceń dyżurnego ruchu z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego blokady SHL – 12 oraz stanowiska EbiScreen 2 9.6.5. Badanie reakcji systemu SHL – 12 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe   10. Systemy sygnalizacji przejazdowej wykonane w technice mikroprocesorowej 10.1. Podstawowe wiadomości dotyczące sygnalizacji przejazdowej 10.1.1. Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej 10.1.2. Samoczynna sygnalizacja przejazdowa 10.1.3. Przykładowe rozwiązania techniczne samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 10.1.3.1. Sygnalizacja przejazdowa z odcinkami izolowanymi dla linii dwutorowej z ruchem jednokierunkowym 10.1.3.2. Sygnalizacja przejazdowa z czujnikami dla linii jednotorowej o ruchu zmiennokierunkowym 10.2. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA – 5 10.2.1. Architektura systemu SPA-5 10.2.1.1. Sterowniki PLC 10.2.1.2. Czujniki pociągu 10.2.1.3. Czujniki koła 10.2.1.4. Sygnalizatory drogowe 10.2.1.5. Tarcze ostrzegawcze przejazdowe 10.2.1.6. Napędy rogowate 10.2.2. Działanie systemu SPA – 5 10.2.3. Budowa stanowiska 10.2.4. Przebieg ćwiczenia 10.2.4.1. Cel ćwiczenia 10.2.4.2. Załączenie sygnalizacji SPA – 5 10.2.4.3. Praca automatyczna sygnalizacji SPA – 5 10.2.4.4. Praca ręczna sygnalizacji SPA – 5 10.2.5. Badanie reakcji systemu SPA – 5 na usterki i nietypowe sytuacje ruchowe 10.3. Charakterystyka techniczna samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft 10.3.1. Architektura samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP – 4Ft 10.3.2. Zasada działania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej RASP – 4Ft 10.3.2.1. Czujniki koła typu RSR – 180 10.3.2.2. Układ sterujący 10.3.2.3. Terminal operatorski NX251 10.3.2.4. Budowa stanowiska 10.3.4.1. Układ zasilania 10.3.4.2. Sterowanie PLC 10.3.5. Przebieg ćwiczenia 10.3.5.1. Cel ćwiczenia 10.3.5.2. Praca do samodzielnego wykonania 10.4. Charakterystyka techniczna sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2 10.4.1. Budowa sygnalizacji przejazdowej typu SPR – 2 10.4.2. Sterowanie przejazdem kolejowym kat. A wyposażonym w sygnalizację SPSR – 2 10.4.3. Budowa stanowiska 10.4.4. Przebieg ćwiczenia 10.4.4.1. Cel ćwiczenia 10.4.4.2. Badanie funkcjonalne sygnalizacji przejazdowej SPR – 2 z wykorzystaniem pulpitu symulacyjnego 10.4.4.3. Praca do samodzielnego wykonania   11. Zasilanie komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.1. Elementy zasilania komputerowych urządzeń srk 11.1.1. Baterie akumulatorów 11.1.2. Układy zasilania bezprzerwowego UPS 11.1.2.1. Budowa i działanie typowego statycznego zasilacza UPS 11.1.2.2. Podział zasilaczy awaryjnych UPS 11.1.2.3. Wykorzystanie zasilaczy awaryjnych UPS na kolei 11.1.3. Agregaty prądotwórcze 11.2. Systemy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.2.1. Systemy zasilania samoczynnych blokad liniowych 11.2.1.1. Zasilanie podstawowe samoczynnych blokad liniowych 11.2.2. Zasilanie awaryjne samoczynnych blokad liniowych 11.2.2.1. Przykład rozwiązania systemu zasilania blokady liniowej typu UPS 2000 11.2.3. Systemy zasilania stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym 11.2.3.1. Przykład nowoczesnego rozwiązania systemu zaislacza urządzeń stacyjnych firmy A.A. KOMBUD 11.3. Charakterystyka techniczna przetwornicy tranzystorowej typu ZAZS – 200 11.3.1. Przetwornice rezerwowego zasilania urządzeń srk 11.3.2. Urządzenia przetwarzające energię rodziny ZAZS 11.3.2.1. Idea działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS 11.3.3. Budowa i zasada działania przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200 wykorzystywanej w ćwiczeniu laboratoryjnym 11.3.4. Budowa stanowiska 11.3.5. Przebieg ćwiczeń 11.3.5.1. Cel ćwiczenia 11.3.5.2. Wyznaczanie charakterystyk przetwornicy tranzystorowej ZAZS – 200 11.4. Charakterystyka techniczna zespołu zasilania buforowego PSB – 300 11.4.1. Przeznaczenie 11.4.2. Budowa zespołu zasilania buforowego PSB -300/24 11.4.2.1. Zasada działania zespołu PSB 300/24 11.4.3. Budowa stanowiska 11.4.3.1. Opis płyty czołowej zespołu PSB 300/24 11.4.4. Przebieg ćwiczenia 11.4.4.1. Cel ćwiczenia 11.4.4.2. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk zespołu zasilania buforowego typu PSB 300/24   Bibliografia Wykaz rysunków Wykaz tabel Streszczenie    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: TRANSPORT

  . Wprowadzenie 1.1. Geneza problemu 1.2. Stan badań 1.3. Cel i zakres pracy 2. Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym 2.1. Zmiana stanu technicznego systemów sterowania... Pełen opis produktu 'Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym' »

  W monografii opracowano metodę oceny i klasyfikacji stanów technicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz procedurę wspomagającą podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Zaproponowano model stanów technicznych systemów srk oraz metodę wyboru, analizy i oceny wartości cech stanu urządzeń. Weryfikacja modelu, przeprowadzona na przykładzie samoczynnej blokady liniowej typu Eac, potwierdziła jego przydatność oraz możliwość wykorzystania w praktyce eksploatacyjnej. Spis treści: Wykaz podstawowych skrótów i oznaczeń Podstawowe pojęcia i definicje 1. Wprowadzenie 1.1. Geneza problemu 1.2. Stan badań 1.3. Cel i zakres pracy 2. Eksploatacja systemów sterowania ruchem kolejowym 2.1. Zmiana stanu technicznego systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie ekspoloatacji 2.1.1. Oddziaływanie czynników otoczenia 2.1.2. Starzenie i zużycie urządzeń srk 2.2. Identyfikacja procesu obsługiwania systemów sterowania ruchem kolejeowym w spółce PKP PLK S.A. 2.2.1. Struktura organizacyjna systemu obsługiwania 2.2.2. Dokumenty regulujące proces obsługiwania urządzeń srk 2.2.3. Strategia eksploatacji urządzeń srk, planowanie i harmonogramowanie prac obsługowych 3. Modelowanie procesu obsługiwania systemów sterowania ruchem kolejowym w ujęciu informacyjnym 3.1. Obszar modelowania procesu eksploatacji urządzeń srk 3.2. Modelowanie działań i procesów w systemie eksploatacji 3.3. Zarządzanie w procesie obsługiwania urządzeń srk 3.4. Wpływ dostępu do informacji na wybór strategii obsługieania urządzeń srk 3.5. Problem badawczy 4. Model stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym 4.1. Wybór cech urządzeń srk podlegającyh obserwacji i ocenie 4.1.1. zakres badań diagnostycznych dla oceny stanu technicznego urządzeń srk 4.1.2. Wybór cech podlegających ocenie 4.1.3. Klasyfiakcja cech 4.2. Cechy stanu i ich wartości 4.2.1. Wartości własne cech 4.2.2. Wynik oceny wartości cechy 4.2.3. Uniwersalana wartość cechy 4.2.4. Waga cechy 4.3. Przestrzeń stanów technicznych urządzeń srk 4.3.1. Wartości własne cech jako wymiary przestrzeni stanów (elementarny stan techniczny urządzeń srk - mikrostan) 4.3.2. Wartości uniwersalne cech jako wymiary przestrzeni stanów (obserwowalny stan techniczny urządzeń srk) 4.3.3. Stany elementarne i stany obserwowalne w przestrzeni stanów technicznych 4.3.4. Kryterium oceny stanu technicznego systemów srk - mikrostany 4.3.5. Klasyfikacja stanów technicznycg urządzeń srk 5. Weryfikacja modelu na przykładzie samoczynnej blokady liniowej Eac 5.1. Klasyfiakcja cech stanu blokady Eac 5.1.1. Cechy kontrolowanie w I etapie diagnozowania 5.1.2. Cechy kontrolowane w II eatapue diagnozowania 5.2. Przedziały zmienności wartości cech blokady samoczynnej Eac 5.3. Praktyczne zastosowanie modelu - podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie oceny stanu technicznego blokady Eac 6. Podsumowanie i wnioski Bibliografia Załącznik 1: Cechy stanu samoczynnej blokady liniowej Eac Streszczenie Summary
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: ELEKTRO

  W monografii przedstawiono podstawowe założenia Komputerowego Systemu Sterowania i Diagnostyki Napędów Rozproszonych (KSSiDNR). U podstaw projektu zaadaptowano definicję maszyny w postaci... Pełen opis produktu 'Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych' »

  W monografii przedstawiono podstawowe założenia Komputerowego Systemu Sterowania i Diagnostyki Napędów Rozproszonych (KSSiDNR). U podstaw projektu zaadaptowano definicję maszyny w postaci ściśle współdziałających podsystemów funkcyjnych, m.in. przetwarzania energii, zbioru elementów konstrukcyjnych oraz podsystemu przetwarzania informacji. Monografia zawiera też analizę środowiska rozproszonych napędów przemysłowych, propozycję zapisu zależności pomiędzy podzespołami funkcjonalnymi oraz podstawy opracowanej metody oceny diagnostycznej stanu napędów sterowań i urządzeń sterujących lub nadzorczych. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODY 2.1. Metody kontroli stanów środka technicznego 2.2. Definicja obszaru zastosowań metody 2.3. Uszczegółowienie dziedziny weryfikacji przyjętych założeń 3. IDENTYFIKACJA CECH SYSTEMU ROZPROSZONEGO 4. ZINTEGROWANE BLOKI DIAGNOSTYCZNO-STERUJĄCE 4.1. Uzasadnienie wprowadzenia dynamicznych bloków parametrycznych 4.2. Podstawowe założenia metodyki programowania 4.3. Struktura wewnętrzna i zadania bloków programowych 4.3.1. Blok uruchomieniowy systemu oraz wymiany danych 4.3.2. Blok diagnostyczny modułu MASTER QJ71PB92V 4.3.3. Parametryczne bloki podstawowe o strukturze modułowe 4.3.3.1. Uniwersalny blok jednostki SLAVE 4.3.3.2. Blok dystrybucji danych sterujących 4.4. Uniwersalne bloki interpretacji informacji dodatkowej 4.4.1. Uniwersalny blok interpretacji informacji diagnostycznej 4.4.2. Uniwersalny blok rozszerzonej informacji diagnostyczne 4.4.3. Blok interpretacji informacji alarmowej 5. STRUKTURA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU STEROWANIA I DIAGNOSTYKI NAPĘDÓW ROZPROSZONYCH 5.1. Typy funkcji diagnostycznych systemu KSSiDNR 5.2. Moduły diagnostyczne systemu KSSiDNR 5.2.1. Diagnoza wstępna 5.2.2. Diagnoza on-line 5.2.3. Diagnoza off-line 6. BUDOWA MODELU FIZYCZNEGO SYSTEMU NAPĘDÓW ROZPROSZONYCH 7. WERYFIKACJA OPRACOWANEGO PODEJŚCIA 7.1. Wpływ objętości oraz organizacji struktury algorytmu na przebieg pracy jednostki sterownika PLC 7.2. Przykłady zastosowania systemu KSSiDNR 7.2.1. Uruchomienie obwodu bezpieczeństwa za pomocą przycisku zatrzymania awaryjnego 7.2.2. Błędne przypisanie lub zdublowanie adresów stacji 7.2.3. Eksploatacja podzespołu napędowego z nieprawidłową konfiguracją parametrów eksploatacyjnych hamulca 8. WNIOSKI BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIK STRESZCZENIE
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Komputerowo zintegrowany system sterowania i diagnostyki napędów rozproszonych

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: INFORMATYKA

  sterowania, które nie były możliwe w technice analogowej. Przedmiot ?komputerowe systemy sterowania" (KSS) ma na celu przybliżenie studentom wiadomości związanych ze sterowaniem... Pełen opis produktu 'Laboratorium komputerowych systemów sterowania' »

  Szybki rozwój techniki mikroprocesorowej i związane z nim zmniejszenie kosztów komputerów, wzrost mocy obliczeniowej oraz nowe technologie zwiększające odporność na zakłócenia systemów (co warunkuje możliwość zastosowań przemysłowych) powodują coraz szybsze wypieranie klasycznych (analogowych) układów regulacji przez systemy cyfrowe. Dodatkową zaletą tych systemów jest możliwość realizowania strategii sterowania, które nie były możliwe w technice analogowej. Przedmiot ?komputerowe systemy sterowania" (KSS) ma na celu przybliżenie studentom wiadomości związanych ze sterowaniem komputerowym. Intencją autorów książki jest przekazanie podstawowych informacji, umożliwiających opracowanie i praktyczną realizację sterowania z wykorzystaniem standardowych komputerów i systemów mikroprocesorowych. Ze względu na ograniczoną pojemność pominięto całkowicie zagadnienia związane z analizą stabilności impulsowych układów regulacji. Obszerne rozważania dotyczące tej tematyki można znaleźć w licznej literaturze [ 5,8,9]. Ćwiczenia realizowane w laboratorium KSS zostały przedstawione literaturze rozdziale 5 podręcznika. We wcześniejszych rozdziałach zawarto podstawowe informacje, niezbędne do realizacji ćwiczeń. W rozdziale 1 opisano system sterowania i wizualizacji HALL2000, który jest wykorzystywany w ćwiczeniach 1-3. W ćwiczeniach 4-6 studenci zapoznają się z rozproszonymi systemami sterowania, opartymi o łącza RS232 i RS485. Niezbędne informacje teoretyczne potrzebne do tych ćwiczeń zawarto w rozdziale 2. Rozdział 3 prezentuje przykłady sterowania optymalnego. Pokazano sposób realizacji sterowania opartego na bazie reguł wykorzystujących logikę rozmytą. W kolejnej części zaprezentowano system sterowania czasowo-optymalnego. Prezentowane w tym rozdziale metody regulacji zostały wykorzystane do sterowania układem odwróconego wahadła. W rozdziale 4 przedstawiono podstawy matematyczne niezbędne przy identyfikacji obiektów regulacji. Omówiono sposoby modelowania obiektów regulacji poprzez wykorzystanie analogii elektro-mechanicznych. Metody identyfikacji parametrów statycznych i dynamicznych obiektów regulacji są tematem ćwiczeń 9 i 10. Spis treści: WSTĘP 1. OPROGRAMOWANIE DO STEROWANIA I WIZUALIZACJI - HALL2002 1.1. ZMIENNE W SYSTEMIE HALL 1.2. JĘZYK PROGRAMOWANIA SYSTEMU HALL 1.3. PROGRAMY ZAWARTE W PAKIECIE 1.3.1. PROGRAM HALLSTEP 1.3.2. PROGRAM HALLVIEW 1.3.3. PROGRAM HALLRUN 2. ROZPROSZONE SYSTEMY STEROWANIA 2.1. OPIS MODUŁÓW ICPCON SERIA 7000 2.2. INTERFEJSY W UKŁADACH STEROWANIA 2.2.1. INTERFEJSY SZEREGOWE Interfejs RS232 Interfejs RS485 Interfejs USB 2.2.2. INTERFEJSY RÓWNOLEGŁE Interfejs IEC625 Interfejs Centronics 2.2.3. PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE 2.2.4. OPROGRAMOWANIE INTERFEJSÓW KOMPUTERA PC 3. OPTYMALIZACJA STEROWANIA 3.1. MODEL ODWRÓCONEGO WAHADŁA 3.2. STEROWANIE ROZMYTE 3.3. STEROWANIE CZASOWO-OPTYMALNE 4. IDENTYFIKACJA I MODELOWANIE OBIEKTÓW STEROWANIA 4.1. ZNAJDOWANIE MODELU OBIEKTU NA PODSTAWIE ZMIERZONYCH CHARAKTERYSTYK 4.2. MODELOWANIE OBIEKTÓW REGULACJI 5. OPIS ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie 1 Projektowanie pulpitu operatorskiego w programie Hall Ćwiczenie 2 Realizacja operacji logicznych na sygnałach w systemie Hall Ćwiczenie 3 Realizacja aplikacji pomiarowo-sterującej z wykorzystaniem systemu Hall Ćwiczenie 4 Rozproszone systemy sterowania - rodzina ICPCON Ćwiczenie 5 Oprogramowanie modułów ICPCON w języku BASIC Ćwiczenie 6 Wykorzystanie kontrolek ActiveX do oprogramowania modułów sterujących Ćwiczenie 7 Sterowanie rozmyte odwróconym wahadłem Ćwiczenie 8 Sterowanie czasowo-optymalne Ćwiczenie 9 Identyfikacja obiektów - wyznaczanie parametrów transmitancji obiektu o znanym charakterze Ćwiczenie 10 Identyfikacja obiektów i procesów - wyznaczanie parametrów statycznych i dynamicznych nieznanego obiektu regulacji LITERATURA ZAŁĄCZNIKI Tablica Tz1. Własności przekształcenia Laplace'a Tablica Tz2. Oryginały i transformaty Laplace'a 1 Tablica Tz3. Wyznaczanie odwrotnych transformat Laplace'a funkcji wymiernych Summary Streszczenie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium komputerowych systemów sterowania

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: TRANSPORT

  Systemy sterowania ruchem kolejowym pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenia w zakresie eksploatacji tych systemów potwierdzają... Pełen opis produktu 'Innowacyjne systemy sterowania ruchem' »

  Systemy sterowania ruchem kolejowym pracują w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach eksploatacji. Wieloletnie doświadczenia w zakresie eksploatacji tych systemów potwierdzają zależność ich poprawnego funkcjonowania od niezawodności części składowych oraz efektywnego zarządzania ich eksploatacją. Analiza zjawisk eksploatacyjnych musi uwzględniać efektywność zarządzania w celu pełniejszego niż dotychczas odwzorowania zjawisk zachodzących w rzeczywistości w modelach badawczych systemów sterowania ruchem kolejowym. W rozwoju złożonych systemów technicznych należy uwzględniać własności eksploatacyjne tych systemów oraz metody i sposoby doskonalenia ich cech eksploatacyjnych. Uwzględnienie tych dwóch problemów w rozwoju współczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym stwarza możliwości ich szerszego i szybszego niż dotychczas stosowania w warunkach eksploatacyjnych kolei w Polsce. Sterowanie ruchem kolejowym jest elementem kolejowego systemu transportowego, wpływającym istotnie na bezpieczeństwo i sprawność procesu przemieszczania ludzi i ładunków. W przyjętych rozważaniach eksploatacją systemu sterowania ruchem kolejowym nazywać będziemy wykorzystanie środków technicznych, głównie urządzeń automatyki, realizujących funkcje sterowania w procesie przemieszczania pojazdów szynowych (system operacyjny) wraz z zagwarantowaniem potrzeb systemu operacyjnego, zapewniającym jego bezpieczne i sprawne działanie. System sterowania ruchem kolejowym (srk) w tym ujęciu składa się z technicznych środków realizacji funkcji sterowania oraz z metod i środków eksploatacji. Zagadnienie właściwego doboru metod nabiera coraz większego znaczenia wobec szybkiego rozwoju techniki przejawiającego się wprowadzeniem skomplikowanych urządzeń technicznych, jak również wskutek powstawania dużych zintegrowanych systemów. W skład tych systemów, poza środkami technicznymi (maszyny, urządzenia), wchodzą także systemy organizacyjne wraz z odpowiednimi metodami zarządzania. Spis treści   Przedmowa Wykaz ważniejszych oznaczeń, skrótów i symboli 1.    Wstęp 2.    Podstawy eksploatacji i niezawodności 2.1.    Obiekt eksploatacji 2.1.1.    Obiekt eksploatacji i jego cechy 2.1.2.    Fazy istnienia obiektu eksploatacji 2.1.3.    Obiekt w łańcuchu działania 2.2.    System eksploatacji 2.2.1.    System i jego otoczenie 2.2.2.    System eksploatacji jako system działania 2.3.    Procesy w systemie eksploatacji 2.3.1.    Pojęcie procesu 2.3.2.    Procesy realizowane w systemie eksploatacji urządzeń 2.3.3.    Użytkowanie i obsługiwanie obiektu. Konflikt eksploatacyjny 2.4.    Zmiany cech urządzeń i elementów 2.4.1.    Oddziaływanie otoczenia na obiekty eksploatacji 2.4.2.    Starzenie elementów urządzeń 2.4.3.    Uszkodzenia urządzeń 2.5.    Niezawodność i trwałość urządzeń 2.5.1.    Podstawowe pojęcia z niezawodności 2.5.2.    Elementy teorii niezawodności 2.5.3.    Badanie niezawodności 3. Systemy sterowania ruchem kolejowym 3.1.    Charakterystyka systemów sterowania ruchem kolejowym 3.2.    System monitorowego odwzorowania typu MOR-1 3.2.1.    Ogólne informacje o systemie MOR-1 3.2.2.    Struktura systemu MOR-1 3.2.3.    Współpraca systemu MOR-1 z innymi systemami 3.2.4.    Obsługa systemu MOR-1 3.2.5.    Zasady bezpieczeństwa w systemie MOR-1 3.3.    System zdalnego sterowania typu MOR-2zs 3.3.1.    Ogólne informacje o systemie MOR-2zs 3.3.2.    Struktura systemu MOR-2zs 3.3.3.    Opis funkcjonowania systemu MOR-2zs 3.3.4.    Zasady bezpieczeństwa w systemie MOR-2zs 3.4.    System nastawnicy komputerowej MOR-3 3.4.1.    Architektura systemu MOR-3 3.4.2.    Funkcje systemu MOR-3 3.4.3.    Zasady bezpieczeństwa w systemie MOR-3 3.4.4.    Interfejsy zewnętrzne systemu MOR-3 3.4.5.    Diagnostyka w systemie MOR-3 3.5. Podsumowanie 4.    Systemy kontroli niezajętości torów 4.1.    Metody kontroli niezajętości 4.2.    Licznikowy system kontroli niezajętości typu SKZR 4.2.1.    Architektura systemu SKZR 4.2.2.    Obsługa systemu SKZR 4.2.3.    Komunikacja w systemie SKZR 4.2.4.    Diagnostyka systemu SKZR 4.3.    System zerowania liczników osi MILO 4.3.1.    Architektura systemu MILO 4.3.2.    Zasada działania i obsługa systemu MILO 4.4.    Podsumowanie 5.    Systemy zabezpieczania przejazdów 5.1.    Klasyfikacja skrzyżowań 5.1.1.    Przejazdy obsługiwane przez personel 5.1.2.    Przejazdy zamykane samoczynnie 5.2.    System przejazdowy kat. A typu RHR-A 5.2.1.    Zasada działania i obsługa urządzeń przejazdowych RHR-A 5.2.2.    Przejazd doposażony w tarcze ostrzegawcze przejazdowe 5.2.3.    Przejazdy uzależnione w obwodach stacyjnych 5.3.    System przejazdowy kat. A typu RHR-TSR 5.3.1. Zasada działania i obsługa urządzeń przejazdowych RHR-TSR 5.4.    Systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej RASP-4F, RASP-4Ft 5.4.1.    Urządzenia detekcji pociągu 5.4.2.    Działanie sygnalizacji 5.4.3.    Reakcja systemu na sytuacje awaryjne 5.4.4.    Urządzenie zdalnej kontroli 5.4.5.    Uzależnianie sygnalizacji i nastawnicy stacyjnej 5.5.    Napęd rogatkowy RHR-95 5.6.    Podsumowanie 6.    Systemy zasilania urządzeń srk 6.1.    Charakterystyka ogólna systemów zasilania 6.2.    Zasilacz urządzeń stacyjnych ZUS 6.2.1    Zasada działania systemu ZUS 6.2.2    Elementy systemu ZUS 6.3.    System diagnostyki KomNet 6.3.1.    Charakterystyka ogólna systemu KomNet 6.3.2.    System KomNet ZUS 6.3.3.    Architektura systemu KomNet ZUS 6.4.    Podsumowanie 7.    Tendencje rozwojowe systemów srk Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Innowacyjne systemy sterowania ruchem

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: ELEKTRO

  Skrypt zawiera opis i program ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: "elementy elektroniczne", "podstawowe układy elektroniczne" i "cyfrowe systemy sterowania". Przygotowane instrukcje... Pełen opis produktu 'Laboratorium elektroniki i cyfrowych systemów sterowania' »

  Skrypt zawiera opis i program ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: "elementy elektroniczne", "podstawowe układy elektroniczne" i "cyfrowe systemy sterowania". Przygotowane instrukcje zawierają krótkie wprowadzenia do zagadnień będących przedmiotem badań podczas ćwiczenia, pytania sprawdzające przygotowanie do ćwiczeń i zestawy zadań do opracowania w sprawozdaniu. Rozdział Dodatki stanowi podręczne kompendium informacji o wykorzystywanych elementach i narzędziach. Spis treści: Słowo wstępne Elementy elektroniczne Opracował Jerzy Skorwider Ćwiczenie 1: Podstawowe pomiary w elektronice Ćwiczenie 2: Termistory Ćwiczenie 3: Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 4: Elementy optoelektroniczne Ćwiczenie 5: Tranzystory bipolarne Ćwiczenie 6: Tranzystory polowe Ćwiczenie 7: Tyrystory Ćwiczenie 8: Wzmacniacz operacyjny. Podstawowe parametry Ćwiczenie 9: Wzmacniacze operacyjne. Podstawowe układy pracy Ćwiczenie 10: Uniwersalny układ czasowy Literatura Podstawowe układy elektroniczne Opracował Zbigniew Czapla Ćwiczenie 1: Układy prostownicze Ćwiczenie 2: Stabilizatory o działaniu ciagłym Ćwiczenie 3: Stabilizatory impulsowe Ćwiczenie 4: Podstawowe konfiguracje wzmacniaczy Ćwiczenie 5: Wzmacniacze wielostopniowe Ćwiczenie 6: Wzmacniacze mocy Ćwiczenie 7: Generatory RC drgań sinusoidalnych Ćwiczenie 8: Przerzutniki Ćwiczenie 9: Przetworniki cyfrowo-analogowe Ćwiczenie 10: Przetworniki analogowo-cyfrowe Literatura Cyfrowe systemy sterowania Opracował Wiesław Pamuła Ćwiczenie 1: Narzędzia wspomagające przygotowanie CSS Ćwiczenie 2: Mikroprocesory i mikrokontrolery Ćwiczenie 3: Pobieranie informacji z obiektu sterowania Ćwiczenie 4: System przerwań Ćwiczenie 5: Przetwarzanie informacji przez sterowniki Ćwiczenie 6: Przygotowanie cyfrowego systemu sterowania Literatura Dodatki Parametry elementów elektronicznych Lista instrukcji mikrokontrolerów rodziny MCS51 Elementy schematu blokowego Teksty źródłowe wybranych programów ćwiczeń CSS
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium elektroniki i cyfrowych systemów sterowania


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: