Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Rzeszowska]

  Kategoria: ELEKTRO

  układów cyfrowych , 3.10. Symulatory cyfrowe układów analogowych 3.10.1. Definicja symulatora 3.10.2. Symulacja metodą niezmienności odpowiedzi impulsowych 3.10.3. Symulacja metodą... Pełen opis produktu 'Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa' »

  Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy znają już podstawowe możliwości programów: PSpice, Mathcad i Matlab, a także umieją przygotowywać dla nich pliki wejściowe i uruchamiać obliczenia. Z tego względu, jak i z powodu ograniczonego rozmiaru tego skryptu, pominięty został opis środowisk pracy w tych programach. Niezbędne informacje na ten temat można znaleźć w systemach pomocy wymienionych aplikacji oraz w zamieszczonej literaturze. Spis treści 1. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI LAPLACE‘A DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH DOWOLNYCH 1.1. Wprowadzenie 1.2. Przekształcenie Laplace‘a 1.2.1. Definicja przekształcenia Laplace‘a 1.2.2. Właściwości przekształcenia Laplace‘a 1.2.3. Przykłady wyznaczania transformat 1.2.4. Transformata funkcji przedziałami gładkiej 1.3. Odwrotne przekształcenie Laplace‘a 1.3.1. Wiadomości wstępne 1.3.2. Metoda residuów 1.3.3. Metoda rozkładu na ułamki proste 1.3.4. Oryginał transformaty funkcji okresowej 1.4. Zastosowanie przekształcenia Laplace‘a do analizy obwodów 1.4.1. Prawa Kirchhoffa w ujęciu operatorowym 1.4.2. Elementy obwodu w ujęciu operatorowym 1.4.3. Immitancja i transmitancja operatorowa 1.4.4. Odpowiedź impulsowa ijednostkowa 1.4.5. Reakcja obwodu liniowego na wymuszenie okresowe 1.4.6. Przekształcenie Fouriera i jego podstawowe właściwości 1.4.7. Transmitancja częstotliwościowa układu 1.5. Podstawowe właściwości filtrów elektrycznych 1.5.1. Wiadomości wstępne 1.5.2. Filtry pierwszego rzędu 1.5.3. Filtry drugiego rzędu 1.6. Schematy blokowe układów liniowych 1.6.1. Wiadomości wstępne 1.6.2. Elementy składowe schematów blokowych 1.6.3. Reguły przekształcania schematów blokowych 1.7. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 1.1. Badanie częstotliwościowe układu RC Przykład 1.2. Badanie częstotliwościowe układu RLC Przykład 1.3. Wyznaczanie schematu blokowego układu RC Przykład 1.4. Wyznaczanie schematu blokowego dwóch ogniw RC Przykład 1.5. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego . Przykład 1.6. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RL Przykład 1.7. Wyznaczanie odpowiedzi okresowych układu RLC 1.8. Zadania do samodzielnego rozwiązania 2. ZASTOSOWANIE SZEREGU FOURIERA DO ANALIZY OBWODÓW PRZY WYMUSZENIACH OKRESOWYCH NIESINUSOIDALNYCH 2.1. Wprowadzenie 2.2. Przykłady sygnałów okresowych 2.3. Odwzorowanie sygnałów okresowych za pomocą szeregu Fouriera 2.4. Szeregi Fouriera wybranych sygnałów okresowych 2.5. Szeregi Fouriera sygnałów napięcia i prądu 2.6. Stałe wielkości liczbowe charakteryzujące sygnały okresowe . 2.7. Moce dwójników działających w stanie okresowym 2.8. Obliczanie odpowiedzi okresowych w obwodach liniowych 2.9. Efekt Gibbsa 2.10. Analiza komputerowa obwodów z sygnałami okresowymi niesinusoidalnymi 2.11. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 2.1. Wyznaczanie szeregu Fouriera sygnału okresowego Przykład 2.2. Obliczanie wartości średniej i skutecznej sygnału Przykład 2.3. Badanie THD sygnału o zmiennym wypełnieniu Przykład 2.4. Wyznaczanie odpowiedzi obwodu rozgałęzionego Przykład 2.5. Wyznaczanie odpowiedzi układu RLC Przykład 2.6. Wyznaczanie szeregu sygnału wyprostowanego Przykład 2.7. Obliczanie obwodu trójfazowego w stanie okresowym 2.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania 3. ZASTOSOWANIE TRANSFORMACJI Z DO ANALIZY UKŁADÓW CYFROWYCH PRZY WYMUSZENIACH DYSKRETNYCH 3.1. Wprowadzenie 3.2. Sygnały dyskretne 3.3. Elementy schematów blokowych układów cyfrowych 3.4. Równania rekurencyjne układów cyfrowych 3.4.1. Wiadomości wstępne 3.4.2. Równanie pierwszego rzędu 3.4.3. Równanie drugiego rzędu 3.5. Przekształcenie Z 3.5.1. Wiadomości wstępne 3.5.2. Definicja przekształcenia Z 3.5.3. Zastosowanie przekształcenia Z do rozwiązywania równań rekurencyjnych 3.6. Odwrotne przekształcenie Z 3.6.1. Definicja odwrotnego przekształcenia Z 3.6.2. Przykład wyznaczania ciągu na podstawie jego transformaty 3.7. Transmitancja układu cyfrowego 3.7.1. Transmitancja układu pierwszego rzędu 3.7.2. Odpowiedź impulsowa układu pierwszego rzędu 3.7.3. Transmitancja układu drugiego rzędu 3.7.4. Odpowiedź swobodna układu drugiego rzędu , 3.7.5. Właściwości liniowych układów cyfrowych dowolnego rzędu związane z transmitancja 3.8. Splot sygnałów dyskretnych 3.8.1. Definicja splotu dyskretnego 3.8.2. Właściwości splotu dyskretnego , 3.9. Charakterystyki częstotliwościowe układów cyfrowych , 3.10. Symulatory cyfrowe układów analogowych 3.10.1. Definicja symulatora 3.10.2. Symulacja metodą niezmienności odpowiedzi impulsowych 3.10.3. Symulacja metodą transformacji biliniowej 3.10.4. Symulacja cyfrowa pojemności C 3.11. Synteza filtrów cyfrowych 3.11.1. Wiadomości wstępne 3.11.2. Pośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.11.3. Bezpośrednie metody projektowania filtrów cyfrowych 3.12. Przykłady ilustrujące teorią Przykład 3.1. Dyskretne aproksymacje całki oznaczonej Przykład 3.2. Symulacja cyfrowa filtru analogowego drugiego rzędu Przykład 3.3. Wyznaczanie ciągu odpowiadającego funkcji F(z) Przykład 3.4. Numeryczne obliczanie odpowiedzi układu cyfrowego Przykład 3.5. Projektowanie filtru cyfrowego IIR w programie Matlab Przykład 3.6. Projektowanie filtru cyfrowego FIR w programie Matlab Przykład 3.7. Wyznaczanie macierzy stanu układu cyfrowego Przykład 3.8. Wyznaczanie symulatora cyfrowego układu RL 3.13. Zadania do samodzielnego rozwiązania 4. SYGNAŁY NAPIĘCIA I PRĄDU W LINIACH DŁUGICH 4.1. Wprowadzenie 4.2. Parametry geometryczne wybranych linii 4.3. Równania linii długiej 4.4. Linia długa w sinusoidalnym stanie ustalonym 4.5. Szczególne stany obciążenia linii długiej 4.6. Linia długa bezstratna 4.7. Linia długa niezniekształcająca 4.8. Stany nieustalone w liniach długich 4.9. Metoda źródeł sterowanych 4.10. Analiza komputerowa linii długich w programie PSpice 4.11. Przykłady ilustrujące teorię Przykład 4.1. Obliczanie napięć i prądów w linii stratnej obciążonej dwójnikiem RC Przykład 4.2. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych linii stratnej Przykład 4.3. Wyznaczanie napięcia zasilającego dla linii stratnej w stanie jałowym Przykład 4.4. Obliczanie linii stratnej w stanie dopasowania falowego Przykład 4.5. Badanie właściwości linii stratnej niezniekształcającej Przykład 4.6. Badanie stanu dopasowania falowego w połączonych trzech liniach bezstratnych Przykład 4.7. Wyznaczanie napięć i prądów wzdłuż linii bezstratnej w sinusoidalnym stanie ustalonym Przykład 4.8. Wyznaczanie impedancji wejściowej kabla koncentrycznego Przykład 4.9. Dobieranie obciążenia linii bezstratnej, aby Z,re ~0 Przykład 4.10. Obliczanie parametrów kabla koncentrycznego Przykład 4.11. Obliczanie linii bezstratnej w stanie nieustalonym 4.12. Zadania do samodzielnego rozwiązania DODATKI D1. Transformaty Laplace‘a wybranych funkcji D2. Transformaty Z wybranych ciągów D3. Funkcje przetwarzania sygnałów i projektowania filtrów dostępne w programie Matlab D3.1. Informacje wstępne D3.2. Projektowanie filtrów FIR D3.3. Projektowanie filtrów IIR D3.4. Estymacja rzędów filtrów IIR D3.5. Analiza filtrów w dziedzinie czasu i częstotliwości D3.6. Implementacja filtrów cyfrowych D3.7. Prototypy dolnoprzepustowych filtrów analogowych D3.8. Projektowanie filtrów analogowych D3.9. Transformacje filtrów analogowych D3.10. Dyskretyzacja filtrów analogowych D3.11. Transformacje systemu liniowego D3.12. Modelowanie parametryczne filtrów D3.13. Inne przydatne funkcje D4. Przydatne zależności matematyczne D4.1. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi, D4.I.1. Funkcje jednego kąta D4.1.2. Funkcje podwojonego kąta D4.1.3. Funkcje połówkowego kąta D4.1.4. Potęgi funkcji sinus i cosinus D4.1.5. Funkcje sumy i różnicy kątów D4.1.6. Suma i różnica funkcji sinus i cosinus D4.1.7. Iloczyn funkcji sinus i cosinus D4.1.8. Zależności Eulera i działania na wykładniczej postaci liczby zespolonej D4.2. Zależności między funkcjami hiperbolicznymi D4.2.1. Definicje i podstawowe zależności D4.2.2. Funkcje sumy i różnicy dwóch argumentów D4.2.3. Funkcje podwojonego argumentu D4.2.4. Funkcje połówkowego argumentu D4.2.5. Potęgi funkcji sinh i cosh D4.2.6. Suma i różnica funkcji sinh i cosh D4.2.7. Iloczyn funkcji sinh i cosh D4.2.8. Odwrotne funkcje hiperboliczne (area funkcje) D4.3. Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne argumentów zespolonych LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa

 • [Instytut Elektrotechniki]

  Kategoria: INNE

  nieniszczących Modelownie i symulacja działania manipulatora ROM1k w wietualnej rzeczywistości Sterowanie głosowe maipulatorem elektrohydraulicznym Konstrukcja amortyzatora ciernego o sterowalnej... Pełen opis produktu 'Wybrane metody modelowania i symulacji' »

  Warsztaty WD, to coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski mające na celu wykształcenie ich zdolności prezentacyjnych pomocnych w zdobyciu tytułu doktora nauk technicznych. Tradycja tych spotkań sięga 2008 roku, gdzie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą spotkali się doktoranci po raz pierwszy. Naprzemiennie, co dwa lata, organizowane są także warsztaty międzynarodowe (Szklarska Poręba 2009, Zielona Góra 2011 i Brno 2013). Spis treści:  Zasotsowanie metod interwałowych w przepływie ciepła  Optymalizacja geometrii tnącej obrabiarki water - jet z wykorzystaniem metody elementów skończonych Modelowanieprzepływu ciepła w ciele krystealicznym za pomocą interwałowej metody siatke Baoltzamanna (model dwuwymiarowy) Optymalizacja algorytmów określania przynależności punktów geograficznych do ograniczonych obszarów na uzytek projektu Openstreetmap Efektywność kompensacji mocy biernej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych Pole magnetyczne szyniprzewodów prostokątnych  o skończonej długości Modelowanie elementu piezo w wirtualnej rzeczywistości Wizyjny system bezpieczeństwa w obszarze pracy manipulatora elektrohydraulicznego Wytyczne wybranych polskich norm dotyczących ultradźwiękowych badań nieniszczących Modelownie i symulacja działania manipulatora ROM1k w wietualnej rzeczywistości Sterowanie głosowe maipulatorem elektrohydraulicznym Konstrukcja amortyzatora ciernego o sterowalnej sile tłumienia Badania serwonapędu elektrohydraulicznego z zaworem prporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym Analiza zakłuceń w sieciach ekektromagnrtycznych wywyołanych wyładowaniami piorunowymi Implementacja obsługi plików c2d w środowisku MATLAB Rozmyta klasteryzacja surowych trójwymiarowych danych tomograficznych dla potrzeb rozpoznawania przepływów dwufazowych Adaptacyjne sterowanie lq - optymalne kątem kursorowym i prdękością statku opisanego nieliniowym modelem dynamicznym MIMO Badania przekształcenia DC/DC z izolacją transformatorową przeznaczonego do zasilania potrzeb własnych pojazdów trakcyjnych Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Zarządzanie historią danych, slowly chaning dimensions Eksploatacja i diagnostyka stanu zużycia akumulatorów litowo - jonowych Ograniczający łącznik napięcia przemiennego Projekt układu elektroniki odczytu front - end do pomiaru czasu i energii dla półprzewodnikowych detektorów paskowych Protytyp układu scalonego z dwustopniowym przetwarzaniem impulsu dla potrzeb niskomocowego pomiaru czasu wsytapienia zdarzenia i amplitudy ładunku wejściowego Hybrydowa metoda elementów skończonych w modelowaniu obrabiarki KCI 210/280 NM Analiza numeryczna zabiegu sztucznej hipertermii Sterowanie ramieniem robota z wykorzystyaniem dżojstika haptycznego Sterowanie robotem inspekcyjnym z uzyciem dżojstika haptycznego Predykcyjny regulator prądu dla silników synchronicznych w układach napędowych pojazdów elektrycznych Rozwój wyładowania łukowegow osiowym polu magnetycznym Katodowa ochrona jednostek pływających przed korozją Innowacyjny projekt mechnizmu dla narzędzi laparoskopowych Sterowanie nieliniowe backstepping wahadła odwróconego z napędem inercyjnym Analiza modelu ułamkowego rzędu procesów szybkich reaktora jądrowego Symulacja napięcia na patografie elektrycznego pojazdu tradycyjnego, symulacja prądów obciązeniowych i zwarciowych w sieci trakcyjnej Poprawa jakości obrazów tomograficznych o niskiej dawce promieniowania Dotykowy panel sterowniczy tft do systemu oświetleniowego wspomagającego rozwój roslin Analiza sterowania PI D mocą reaktora jądrowego Budowa i badania manipulatora haptycznego w siłowym sprzężeniem zwrotnym Analiza wyboru lokalizacji farmy wiatrowej Rynek fotowoltaiczny w Polsce - perspektywy rozwoju Oddziaływanie pola magnetycznego na płynącą ciecz o wybranych właściwościach magnetycznych Wykorzystanie metody separacji magnetycznej we wzbogaceniu piasków minerałów ciężkich Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Analiza obszarów strefowo niejdnorodnych metodą zbiorów poziomicowych System monitoringu stanu wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej Model obsługi aplikacji e - Medicus w analizie i segmentacji obrazów Kontrola jakości produkcji za pomocą systemów wizyjnych z wykorzystaniem tomografii impedancyjnej Prototyp platformy cyforwej generującej innowacyjne procesy biznesowe eksploracji danych System impedycyjnej tomografii komputerowej bazujący na procesorze sygnałowym i niskim poporze mocy Oscylacje elektronowe w układzie złożonym z kropek kwantowych oraz doprowadzeń - analiza numeryczna Sterowanie systemami informatycznymi przy użyciu urządzeń mobilnych
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wybrane metody modelowania i symulacji

 • [Nakom]

  Kategoria: INFORMATYKA

  oświetleniem 2. l. Uruchomienie programu 2.2. Deklaracja tabeli symboli 2.3. Tworzenie programu sterującego 2.4. Symulacja programu 2.5. Testowanie programu za pomocą Real Time SPS 2.6. Wizualizacja... Pełen opis produktu 'S5/S7 WINDOWS. PROGRAMOWANIE I SYMULACJA STEROWNIKÓW PLC FIRMY SIEMENS' »

  Spis treści: Wprowadzenie Rozdział l. Instalacja programów dla sterowników firmy SIEMENS 1.1. Instalacja S5/S7 Windows 1.2. Instalacja WinCC Rozdział 2. Pierwsze kroki - prosty układ sterowania oświetleniem 2. l. Uruchomienie programu 2.2. Deklaracja tabeli symboli 2.3. Tworzenie programu sterującego 2.4. Symulacja programu 2.5. Testowanie programu za pomocą Real Time SPS 2.6. Wizualizacja procesu za pomocą WinCC Rozdział 3. Program S5/S7 Windows 3.1. Graficzne listwy poleceń 3.2. Polecenia menu Dalei (File) 3.3. Polecenia menu Baustein (Block) 3.4. Polecenia menu Sonstiges (Options) 3.5. Polecenia menu Fenster (Window) 3.5. 1. Powiązania - Querverweis (Cross Reference) 3.5.2. Status sterownika - Bausteinstatus (Block Status) 3.5.3. Edytor tabeli symboli - Symboltabelle (Symbolic Table) 3.5.4. Spis bloków zawartych w sterowniku - SPS Bausteinverzeichnis (PLC Block List) 3.5.5. Stan wejść, wyjść zewnętrznego sterownika - SPS Eingange, Ausgange usw. Zustand Externe SPS (PLC Inputs, Outputs, etc...) 3.5.6. Diagnoza błędów - SPS Unterbrechungsstack (PLC Interrupt Stack) 3.5.7. Symulator programu - S5-Simulations-SPS (S5 Simulation PLC) 3.6. Polecenia menu Hilfe (Help) Rozdział 4. Sposoby prezentacji projektu w S5/S7 Windows 4. l. Sposób prezentacji segmentów bloku w postaci listy instrukcji - AWL (STL) 4. .1. Polecenia menu Baustein (Block) 4. .2. Polecenia menu Bearbeiten (Modify) 4. .3. Polecenia menu Suchen (Search) 4. .4. Polecenia menu Einfűgen (Insert) 4. .5. Polecenia menu Darstellung (Presentation) 4. .6. Przykładowy projekt w formie listy instrukcji 4.2. Prezentacja projektu w postaci funktorów logicznych - FUP (CSF) 4.2.1. Graficzna listwa narzędziowa 4.2.2. Polecenia menu Baustein (Block) 4.2.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify) 4.2.4. Polecenia menu Suchen (Search) 4.2.5. Polecenia menu Einfiigen (Insert) 4.2.6. Polecenia menu Darstellung (Presentation) 4.2.7. Przykładowy projekt w formie funktorów logicznych 4.3. Prezentacja projektu w postaci schematu stykowego - KOP (LAD) 4.3.1. Graficzna listwa narzędziowa 4.3.2. Polecenia menu Baustein (Block) 4.3.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify) 4.3.4. Polecenia menu Suchen (Search) 4.3.5. Polecenia menu Einfiigen (Insert) 4.3.6. Polecenia menu Darstellung (Presentation) 4.3.7. Przykładowy projekt w formie schematu stykowego Rozdział 5. Edytor GS Windows 5.1. Graficzna lista narzędziowa 5.2. Polecenia menu Baustein (Block) 5.3. Polecenia menu Bearbeiten (Modify) 5.4. Polecenia menu Einfiigen (Insert) 5.5. Przykładowy projekt w języku G5 Windows Rozdział 6. Real Time SPS - programowy sterownik S5 CPU945 Rozdział 7. Połączenie DDE - dynamiczna wymiana danych Rozdział 8. Wprowadzenie do STEP 5 i przetwarzania programu 8.1. Struktura programu 8.2. Sposoby prezentacji 8.3. Rodzaje rejestrów (CPU945) 8.4. Typy argumentów i parametryzacja bloków funkcyjnych (CPU945) 8.5. Organizacja i przetwarzanie cykliczne programu 8.6. Przetwarzanie programu sterowane przerwaniami i sterowane czasowo Rozdział 9. Opis funkcji w STEP 5 9.1. Funkcje binarne 9. .1. Funkcje kombinacyjne 9. .2. Funkcje pamięciowe 9. .3. Funkcje czasowe 9. .4. Funkcje zliczania impulsów 9. .5. Funkcje testowania bitów 9.2. Funkcje cyfrowe 9.2.1. Funkcje ładowania 9.2.2. Funkcje przekazania 9.2.3. Funkcje porównania 9.2.4. Funkcje arytmetyczne 9.2.5. Funkcje połączeń cyfrowych 9.2.6. Cyfrowe funkcje systemowe 9.3. Funkcje organizacyjne 9.3. l. Funkcje obsługi bloków 9.3.2. Funkcje skoków 9.3.3. Funkcje przesunięcia 9.3.4. Funkcje przekształcające 9.3.5. Funkcje przetwarzające 9.4. Funkcje z argumentami formalnymi 9.4. l. Funkcje binarne z argumentem formalnym 9.4.2. Funkcje cyfrowe z argumentem formalnym 9.5. Zintegrowane funkcje specjalne 9.5.1. Zintegrowane bloki funkcyjne 9.5.2. Zintegrowane bloki organizacyjne Rozdział 10. Testowanie funkcji 10. l. Testowanie elementarnych funkcji binarnych w połączeniu z funkcją pamięci 10.2. Testowanie elementu czasowego 10.3. Testowanie licznika 10.4. Wykorzystanie funkcji lądowania do testowania funkcji porównania 10.5. Dzielenie arytmetyczne na liczbach zmiennoprzecinkowych 10.6. Połączenie skoku warunkowego z bezwarunkowym 10.7. Testowanie funkcji przekształcającej 10.8. Testowanie funkcji przetwarzających 10.9. Sposób definiowania funkcji z argumentami formalnymi 10.10. Konwerter kodu z wykorzystaniem zintegrowanego bloku funkcyjnego Rozdział 11. Wykorzystanie diagnozy błędów do analizy zakłóceń 11.1. Zatrzymanie przetwarzania programu spowodowane przekroczeniem czasu cyklu 11.2. Analiza błędów popełnianych w programie użytkownika 11.3. Sprawdzenie poprawności ustawienia bitów rejestru STATUS-u Rozdział 12. Programy przykładowe 12. l. Sterowanie układem świateł na przejściu dla pieszych 12.1.1. Opis układu 12.1.2. Określenie wszystkich zmiennych występujących w programie 12.1.3. Deklaracja tabeli symboli 12.1.4. Tworzenie kodu programu sterującego 12.1.5. Symulacja programu 12.1.6. Testowanie programu za pomocą Real Time SPS 12.1.7. Porównanie bloków 12.1.8. Poszukiwanie zmiennych w programie 12.1.9. Zapisanie i wywołanie projektu 12.1.10. Wizualizacja przejścia dla pieszych 12.2. Napełnianie i opróżnianie zbiornika 12.2.1. Opis układu 12.2.2. Tworzenie programu sterującego 12.2.3. Wizualizacja instalacji napełniania zbiornika 12.3. Wizualizacja przejazdu kolejowego 12.3. l. Deklaracja zmiennych i obiektów ekranu procesowego 12.3.2. Wywołanie programu i testowanie układu 12.4. Realizacja funkcji y=xA2 12.4. l. Tworzenie programu 12.4.2. Generacja i odczyt danych w LabVIEW 12.4.3. Generacja i odc/.yt danych w MATLAB-ie 12.5. Przykład połączenia Real Time SPS z obiektem w MATLAB-ie 12.5.1. Wyznaczenie nastaw regulatora 12.5.2. Budowa programu sterowania 12.5.3. Struktura połączenia obiektu z regulatorem 12.5.4. Symulacja układu regulacji Dodatek A. Zestawienie funkcji sterownika (CPU945) A l. Funkcje binarne A2. Funkcje cyfrowe A3. Funkcje organizacyjne A4. Funkcje z argumentami formalnymi A5. Zintegrowane funkcje specjalne Literatura Skorowidz Opis: Książka z CD-ROM-em. Książka zawiera opis programu S5/S7 Windows przeznaczonego do programowania sterowników PLC. Przedstawiono w niej m.in. funkcje sterowników rodziny S5 oraz możliwości sterownika pracującego w czasie rzeczywistym. CD-ROM zawiera wersje demonstracyjne programów S5/S7 Windows i WinCC wraz z licznymi przykładami.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o S5/S7 WINDOWS. PROGRAMOWANIE I SYMULACJA STEROWNIKÓW PLC FIRMY SIEMENS

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: MARKETING

  Symulacja systemów gospodarczych

  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Symulacja systemów gospodarczych

 • [LELO (SE)]

  Kategoria: WIBRATORY I MASAŻERY > LELO - ekskluzywne wibratory oraz masażery

  LELO Ora 2 - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch.   Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia,... Pełen opis produktu 'LELO Ora 2 Deep Rose - Symulacja seksu oralnego' »

  LELO Ora 2 - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch. Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia, które będzie w stanie Cię w pełni zaspokoić, i przy okazji będzie dobrze się prezentować w sypialni,to LELO ORA 2 jest właśnie dla Ciebie! Przedstawiamy nowe urządzenie szwedzkiej marki LELO. ORA2 jest stylowym masażerem łechtaczki, który zaprowadzi Cię na wyższy poziom przyjemności! Wykorzystano do jej produkcji najnowsze technologie, najlepsze materiały, a nad samą formą pracował cały sztab projektantów, po to, żebyś mogła cieszyć się tym urządzeniem kiedy jesteś zupełnie sama i masz ochotę w pełni oddać się rozkoszy.  Poczuj czystą przyjemność seksu oralnego z jedynym takim na świecie masażerem używanym w okolicach łechtaczki, oferującym długotrwałe, ujmujące podniecenie oraz silne pulsacyjne wibracje. Daje on kobiecie maksimum przyjemności poprzez 10 trybów wibracji pozostawiając ciało w przyjemnych drżeniach.  Oprócz silnych wibracji i pulsacji, LELO ORA2 wypieści Cię mechanicznym "języczkiem", który sprawi, że poczujesz to co wcześniej mógł dać Ci tylko mężczyzna. ORA2 to idealny pomysł na zaskakujący i z pewnością udany prezent. Jest sprzedawana w bardzo eleganckim opakowaniu w atłasowej torbie, która zawiera ładowarkę, instrukcję obsługi oraz roczną gwarancję producenta.  Specyfikacja Materiał : Silikon / ABS Plastic Wykończenie : Matowe / świecące Rozmiar : 80 x 43 x 80mm Waga : 134g Bateria : Li-Ion 3.7V 420mAh  Ładowanie : 2h przy 5.0V 400mA  Czas użycia : 1 godz.  Czas czuwania : 90 dni  Częstotliwość : 11Hz  Mx. hałas :
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LELO Ora 2 Deep Rose - Symulacja seksu oralnego

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: AUTOMATYKA

  liniowych układów regulacji w przyborniku Control 2. PRZYKŁADY SYMULACJI ELEMENTÓW I UKŁADÓW AUTOMATYKI 3. ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA   Ćwiczenie 1. Wykorzystanie przybornika Con... Pełen opis produktu 'Ćwiczenia z automatyki. Symulacja elementów i układów' »

  Spis treści: 1. WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU MATLAB I SIMULINK  1.1. Zasady pracy w Matlab`ie  1.2. Zasady pracy w Simulinku  1.3. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku  1.4. Opis liniowych układów regulacji w przyborniku Control 2. PRZYKŁADY SYMULACJI ELEMENTÓW I UKŁADÓW AUTOMATYKI 3. ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA  Ćwiczenie 1. Wykorzystanie przybornika Control do przekształcania schematów blokowych oraz wykreślania charakterystyk wybranych obiektów automatyki. Zapis modelu symulacyjnego obiektu w przyborniku Simulink  Ćwiczenie 2. Badania symulacyjne jednoobwodowego układu regulacji z regulatorem PID  Ćwiczenie 3. Badania symulacyjne kaskadowego układu regulacji z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 4. Badania symulacyjne układu regulacji stosunku z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 5. Badania symulacyjne kaskadowego układu regulacji stosunku z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 6. Badania symulacyjne układu regulacji dwupołożeniowej z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 7. Badania symulacyjne układu regulacji trójpołożeniowej z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 8. Badania symulacyjne układu regulacji: dwa regulatory -jeden zawór, z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 9. Badania symulacyjne układu regulacji: jeden regulator - dwa zawory, z wykorzystaniem oprogramowania Matlab  Ćwiczenie 10. Badania symulacyjne układu regulacji ekstremalnej z wykorzystaniem oprogramowania Matlab 4. ZADANIA KONTROLNE LITERATURA
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Ćwiczenia z automatyki. Symulacja elementów i układów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  Podręcznik dotyczy modelowania i symulacji układów i procesów dynamicznych przy wykorzystaniu programu Simulink. Na jego treść składają się trzy podstawowe części: budowa modeli dynamicznych ... Pełen opis produktu 'Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych' »

  Podręcznik dotyczy modelowania i symulacji układów i procesów dynamicznych przy wykorzystaniu programu Simulink. Na jego treść składają się trzy podstawowe części: budowa modeli dynamicznych układów przy wykorzystaniu opisu równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, algorytmy numeryczne rozwiązania równań różniczkowych oraz modelowanie adaptacyjne procesów. Książka jest bogato ilustrowana przykładami numerycznymi dotyczącymi zarówno obwodów elektrycznych, elektromechanicznych, jak i różnego rodzaju procesów nieelektrycznych. Przedstawione wyniki, uzyskane za pomocą programu Simulink, ułatwiają zrozumienie i przyswojenie niełatwej wiedzy modelowania procesów dynamicznych. Po każdym rozdziale zamieszczono zadania i problemy do samodzielnego rozwiązania. Ostatni rozdział zawiera propozycję badań symulacyjnych i opis szczegółowy ćwiczeń dotyczących układów przedstawionych w treści podręcznika. Oddzielny rozdział pracy poświęcono programowi Simulink, w którym przedstawiono jego podstawowe bloki oraz zagadnienia związane z jego użytkowaniem. Podręcznik stanowi ogólne ujęcie tematyki modelowania procesów dynamicznych. Może znaleźć zastosowanie w nauczaniu modelowania matematycznego dowolnych systemów dynamicznych nie tylko na uczelniach technicznych, lecz także na innych uczelniach, np. szkoły ekonomiczne, uniwersytety. Spis treści: Przedmowa 1. POJĘCIA WSTĘPNE MODELOWANIA I SYMULACJI UKŁADÓW DYNAMICZNYCH 1.1. Wprowadzenie 1.2. Podstawowe typy modeli 1.3. Stacjonarność procesów 2. OPIS UKŁADÓW I PROCESÓW DYNAMICZNYCH RÓWNANIAMI STANU 2.1. Pojęcia wstępne 2.2. Opis dynamiczny układów nieliniowych ciągłych 2.3. Opis dynamiczny układów liniowych ciągłych 2.4. Opis dynamiczny układów dyskretnych 2.5. Transformacje układu ciągłego w dyskretny 2.5.1. Transformacja w dziedzinie czasu 2.5.2. Transformacja w dziedzinie częstotliwości 2.6. Zadania i problemy 3. ALGORYTMY NUMERYCZNE ROZWIĄZANIA RÓWNAŃ STANU 3.1. Rozwiązanie numeryczne liniowych równań stanu 3.1.1. Aproksymacja Padego 3.1.2. Dokładne wzory całkowania liniowych równań stanu 3.2. Proste algorytmy całkowania przybliżonego 3.3. Algorytmy Rungego-Kutty 3.4. Algorytmy wielokrokowe całkowania 3.4.1. Algorytm Adamsa-Bashfortha 3.4.2. Algorytm Adamsa-Moultona 3.4.3. Algorytm Geara 3.4.4. Algorytm przewidywania i korekcji w algorytmach wielokrokowych 3.4.5. Zmiany rzędu i długości kroku w algorytmach wielokrokowych 3.4.6. Stabilność algorytmów wielokrokowych 3.5. Algorytm Klopfensteina 3.6. Algorytm Rosenbrocka 3.7. Zbiór funkcji do całkowania równań stanu w Simulinku 3.8. Zadania i problemy 4. MODELE DYNAMICZNE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 4.1. Równania stanu obwodów elektrycznych 85 4.2. Analogi elektryczne wybranych elementów mechanicznych 94 4.3. Makromodele dynamiczne elementów elektronicznych . 97 4.3.1. Model dynamiczny diody 98 4.3.2. Model dynamiczny tranzystora bipolarnego 99 4.3.3. Model dynamiczny tranzystora unipolarnego . 100 4.3.4. Makromodel wzmacniacza operacyjnego 103 4.4. Zadania i problemy . 109 5. MODELE DYNAMICZNE URZĄDZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5.1. Model dynamiczny silnika obcowzbudnego prądu stałego 5.2. Model dynamiczny silnika szeregowego 5.3. Model dynamiczny silnika indukcyjnego 5.3.1. Równanie silnika w układzie współrzędnych związanym ze stojanem 5.3.2. Równanie silnika w układzie współrzędnych wirującym ze stałą prędkością synchroniczną 5.4. Model dynamiczny maszyny synchronicznej 5.5. Model dynamiczny silnika krokowego 5.6. Model głośnika elektrodynamicznego 5.7. Makromodel systemu elektroenergetycznego z automatyczną regulacją częstotliwości 5.8. Zadania i problemy 6. MODELOWANIE WYBRANYCH PROCESÓW NIEELEKTRYCZNYCH 6.1. Modelowanie procesów cieplnych 6.1.1. Przewodzenie ciepła 6.1.2. Konwekcja 6.1.3. Promieniowanie 6.1.4. Pojemność cieplna 6.1.5. Dynamiczne systemy cieplne 6.2. Model dynamiczny reaktora chemicznego z ciągłym przepływem składników 6.3. Modelowanie zmian zawartości cukru i insuliny we krwi 6.4. Model dynamiczny rozprzestrzeniania się epidemii 6.5. Modelowanie dynamiki zmian populacji 6.6. Zadania i problemy 7. MODELOWANIE SYSTEMÓW ADAPTACYJNYCH 7.1. Podstawowe struktury układów adaptacyjnych 7.2. Modelowanie adaptacyjne z użyciem układu SOI 7.2.1. Struktura systemu adaptacyjnego SOI 7.2.2. Adaptacja w trybie offline ? algorytm LMS 7.2.3. Adaptacja w trybie online ? algorytm LMS 7.3. Układ NOI jako model układu adaptacyjnego 7.3.1. Algorytm LMS adaptacji 7.3.2. Algorytm RLS adaptacji 7.4. Algorytm adaptacyjny Kalmana 7.4.1. Przedstawienie problemu 7.4.2. Transformacja opisu do postaci dyskretnej równań stanu 7.4.3. Filtracja dyskretna Kalmana 7.5. Zadania i problemy 8. WPROWADZENIE DO JĘZYKA SYMULACYJNEGO SIMULINK 8.1. Budowa modelu układu dynamicznego w Simulinku 8.1.1. Elementy źródłowe w Simulinku 8.1.2. Elementy końcówkowe 8.1.3. Elementy liniowe ciągłe 8.1.4. Elementy dyskretne 8.1.5. Operacje matematyczne 8.1.6. Elementy łączeniowe 8.1.7. Obsługa bloków Simulinka 8.2. Symulacja rozwiązania w dziedzinie czasu 8.3. Przykład numeryczny 9. BADANIA SYMULACYJNE ? PROPOZYCJA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Bibliografia Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych

 • [Politechnika Białostocka]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  . Kolejny model prezentuje formowanie operacji montażowych, polegające na łączeniu zabiegów w większe całości (operacje) przy użyciu odpowiednich środków technologicznych.  Symulacja komputerowa... Pełen opis produktu 'Modelowanie i symulacja procesów technologicznych montażu' »

  W pracy przedstawiono metodę projektowania procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem techniki komputerowej. Procedura projektowania obejmuje przebieg działań od wyznaczenia kolejności montażu jednostek (części), poprzez formowanie zabiegów i operacji, aż do końcowego doboru środków technologicznych montażu. Funkcja celu jest określona w tym przypadku przez zaprojektowanie procesu technologicznego w sposób obiektywny, zoptymalizowany, odpowiednio do rzeczywistych warunków, w jakich ten proces będzie realizowany.  Metodę projektowania procesu technologicznego montażu oparto na przedstawieniu tego procesu w postaci modelu matematycznego i przejściu do modelu numerycznego, a następnie opracowaniu odpowiednich algorytmów i programów komputerowych. Charakteryzuje ją postępowanie heurystyczne, w którym określony został cel i ustalona hierarchia celu głównego i podcelów. Konsekwencją tego było rozbicie problemu projektowania procesu montażu na szereg podproblemów i stosowanie rekurencyjnych metod postępowania w celu umożliwienia rozwiązania problemów za pomocą tych samych metod, których użyto do rozwiązania zadania początkowego.  W ujęciu modelowym, w postaci wyjściowej, proces technologiczny został przedstawiony jako graf struktury konstrukcyjnej, z którego przechodzi się do grafa skierowanego (digrafu), prezentującego relacje zachodzące między zabiegami reprezentowanymi przez wierzchołki grafa. Przejście przez każdy wierzchołek grafu, od początkowego do końcowego, wyznaczające drogę oznacza znalezienie wszystkich możliwych marszrut technologicznych powstałych z uporządkowanych kolejności zabiegów montażowych. Kolejny model prezentuje formowanie operacji montażowych, polegające na łączeniu zabiegów w większe całości (operacje) przy użyciu odpowiednich środków technologicznych.  Symulacja komputerowa umożliwia wybór wariantu optymalnego spośród wszystkich otrzymanych rozwiązań.  W modelu doboru środków technologicznych montażu uwzględniono związek pomiędzy zastosowaną technologią montażu, konstrukcją łączonych jednostek montażowych (części) a właściwościami funkcjonalnymi środków technologicznych. Opracowany program komputerowy umożliwia ich optymalny dobór.  Przedstawioną w pracy metodę ilustrują dwa przykłady projektowania procesów technologicznych montażu wyrobów, wskazując na wymierne korzyści wynikające z jej zastosowania.  Spis treści: Streszczenie w języku polskim  Wykaz ważniejszych oznaczeń    1. Wprowadzenie   1.1. Proces technologiczny montażu  1.2. Projektowanie procesów technologicznych montażu 2. Analiza stanu badań   2.1. Struktura procesów technologicznych  2.2. Ustalenie kolejności operacji  2.3. Urządzenia technologiczne w montażu  2.4. Optymalizacja procesu montażu  2.5. Podsumowanie 3. Cel pracy 4. Podstawy projektowania technologii w ujęciu modelowym   4.1. Założenia  4.2. Model struktury konstrukcyjnej  4.3. Model struktury zabiegów montażowych  4.3.1. Orientowanie łączonych jednostek montażowych  4.3.2. Analiza dostępności powierzchni łączonych jednostek montażowych  4.3.3. Wyznaczanie kolejności montażu przy minimalnej liczbie zmian położenia jednostki bazowej  4.4. Przykład projektowania procesu montażu metodą modelowania  4.4.1. Model struktury konstrukcyjnej reduktora ciśnienia  4.4.2. Konstytuowanie zabiegów montażowych  4.4.2.1. Wyznaczenie dróg Hamiltona na podstawie zdeterminowanego położenia jednostki bazowej-podstawowej  4.4.2.2. Powiązanie realizowanego zabiegu montażowego z zastosowanym środkiem technologicznym  4.4.3. Łączenie zabiegów w operacje (stanowiska montażowe)  4.4.3.1. Ostateczny dobór środków technologicznych montażu 5. Model matematyczny procesu technologicznego montażu   5.1. Modele matematyczne i wymagania w odniesieniu do nich  5.2. Struktura systemu w montażu  5.3. Grafy systemu w montażu  5.4. Transformacja elementów modelu  5.5. Analiza modelu matematycznego 6. Symulacja komputerowa w projektowaniu procesu technologicznego montażu   6.1. Prezentacja założeń do projektowania programu symulacji wzajemnej orientacji i łączenia jednostek montażowych  6.2. Określenie początkowego zorientowania jednostki bazowej - głównej w przestrzeni montażowej  6.3. Algorytm wyboru optymalnej kolejności montażu  6.4. Analiza kolejności montażu ze względu na liczbę zmian położenia jednostki bazowej-głównej  6.5. Formowanie operacji montażowych  6.6. Dobór środków technologicznych montażu  6.6.1. Kryteria doboru środków montażowych  6.6.2. Wspomaganie komputerowe w doborze środków technologicznych montażu  6.7. Program ``Baza środków technologicznych montażu``  6.7.1. Opis działania programu  6.8. Projektowanie procesu technologicznego montażu metodą symulacji  6.8.1. Wprowadzanie danych  6.8.1.1. Jednostki montażowe  6.8.1.2. Macierz poprzednictwa  6.8.1.3. Operacje  6.8.1.4. Drogi Hamiltona  6.8.1.5. Warunki dodatkowe  6.8.2. Baza środków technologicznych montażu  6.8.3. Symulacja komputerowa procesu montażu  6.8.4. Wyniki analiz komputerowych procesu montażu  6.8.4.1. Raport przebiegu procesu  6.8.4.2. Zapis danych potrzebnych do szczegółowego doboru środków technologicznych 7. Przykład projektowania procesu montażu wybranego wyrobu Metodą symulacji z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Komputerowego  7.1. Wprowadzenie danych do programu  7.2. Wykonanie obliczeń i prezentacja wyników  7.3. Analiza otrzymanych wyników    Zakończenie  Literatura  Streszczenie w języku angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Modelowanie i symulacja procesów technologicznych montażu

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: AUTOMATYKA

  Wstęp W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie komputera do symulacji układów automatycznej regulacji. Metoda symulacji układów automatyki pozwala na szybkie zapoznanie się z fu... Pełen opis produktu 'Laboratorium komputerowej symulacji układów automatyki' »

  Wstęp W niniejszej pracy przedstawiono zastosowanie komputera do symulacji układów automatycznej regulacji. Metoda symulacji układów automatyki pozwala na szybkie zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektów i układów automatyki bez ryzyka ich uszkodzenia, jak również rozpoznania symptomów uszkodzeń, które można generować wcześniej, niż wstępują one w rzeczywistości. Przedstawione w pracy oprogramowanie Matlab (Matrix Laborator) zostało opracowane i wykonane przez firmę Math Works. Jest ono środowiskiem programowym do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz wizualizacji danych, sterowane językiem programowania wysokiego poziomu. Program Matlab składa się ze standardowych i specjalizowanych pakietów (toolboxes), ułatwiającym użytkownikom przeprowadzenie obliczeń różnego typu. Zakres zastosowań pakietu obejmuje różne dziedziny nauki i techniki, w tym telekomunikację, elektronikę, automatykę, mechanikę i wiele innych. Właściwości interakcyjne pozwalają użytkownikowi na swobodną obróbkę danych zapisanych w postaci macierzy z elementami rzeczywistymi lub zespolonymi i ich wizualizację. Dane wejściowe do Matlab mogą być wprowadzane w postaci linii komend lub z M - pliku zawierającego zbiór instrukcji programowych, które wykonywane są przez program Matlab. Niewątpliwym uzupełnieniem Matlaba, ważnym szczególnie z punktu widzenia automatyki, jest biblioteka pod nazwą Simulink, która służy do analizy i syntezy ciągłych, dyskretnych i dyskretno-ciągłych układów dynamicznych. Simulink jest środowiskiem graficznym, w którym symulację systemów dynamicznych wykonuje się w oparciu o schemat blokowy budowany z wykorzystaniem bloków bibliotecznych. Do zalet pakietu Simulink można zaliczyć: łatwość konstruowania schematu blokowego dostępność złożonych funkcji matematycznych czytelność dużych schematów blokowych, dzięki możliwości grupowania i maskowania bogata firmowa biblioteka różnorodnych programów specjalistycznych (sterowanie, statystyka, itp.) zalety dydaktyczne (możliwość koncentrowania uwagi słuchaczy na istocie zagadnienia, a nie problemach drugorzędnych) łatwość analizy i porównywania otrzymanych wykresów przy różnych wartościach argumentów Spis treści Wstęp Grafika w Matlabie Podstawy wykresów Zbiór kilku danych na jednym wykresie Określanie rodzajów linii i kolorów Wyświetlanie linii i znaczników Część urojona i dane zespolone Dodawanie linii do istniejącego wykresu Okna graficzne Kilka wykresów na jednym rysunku Sterowanie osiami Zasady pracy w Simulink'u Menu okna modelu Simulink'a Obsługa bloków Simulink'a Symulacja rozwiązania w dziedzinie czasu Ćwiczenie 1 Modelowanie liniowych układów regulacji automatycznej, wyznaczanie charakterystyk czasowych Opis liniowych członów dynamicznych Podstawowe człony Człon proporcjonalny Człon inercyjny I rzędu Człon różniczkujący rzeczywisty Człon całkujący z inercją Człon całkujący idealny Człon oscylacyjny Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 2 Modelowanie liniowych członów regulacji automatycznej, wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych Transmisja widmowa Charakterystyk częstotliwościowe podstawowych elementów automatyki Człon proporcjonalny Człon inercyjny I rzędu Człon całkujący idealny Człon całkujący z inercją Człon różniczkujący idealny Człon różniczkujący rzeczywisty Człon oscylacyjny Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 3 Modelowanie układów regulacji opisanych równaniem różniczkowym Zasady modelowania równań różniczkowych Przekształcanie transmisji operatorowej na równanie różniczkowe Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 4 Regulatory przemysłowe Właściwości dynamiczne regulatorów Regulator proporcjonalny P Regulator proporcjonalno-całkujący PI Regulator proporcjonalno-różniczkujący PD Regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący PID Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 5 Dobór nastaw regulatorów Właściwości dynamiczne obiektu regulacji i ich identyfikacja Metoda doboru nastaw regulatorów Metody Ziglera-Nicholsa Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 6 Symulacja badania sterowalności i obserwowalności układów dynamicznych Sterowalność i obserwowalność Rachunek macierzowy (Matlab) Polecenia: sum, transpose, diag Wyrażenia Matlab'a Generowanie macierzy Usuwanie wierszy i kolumn Funkcje wspomagające konstruowanie macierzy Algebra liniowa Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 7 Modelowanie układów logicznych Podstawowe funktory układów kombinacyjnych Realizacja układów kombinacyjnych przy użyciu bramek Synteza cyfrowa układów kombinacyjnych Przebieg ćwiczenia Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Laboratorium komputerowej symulacji układów automatyki

 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Problematyka badawcza dotycząca działalności szkoleniowej w sporcie posiada w naszym kraju znaczny dorobek, udokumentowany w wielu opracowaniach. Doczekała się również szeregu analiz i dociekań teoretycznych. Część... Pełen opis produktu 'Wpływ ukierunkowanej symulacji ruchowej na rozwój cech somatycznych, zdolności motorycznych i sprawności specjalnej młodych piłkarzy i piłkarek ręcznych' »

  Problematykabadawcza dotycząca działalności szkoleniowej w sporcie posiada wnaszym kraju znaczny dorobek, udokumentowany w wielu opracowaniach.Doczekała się również szeregu analiz i dociekań teoretycznych.Część z nich ma jednak charakter refleksyjny polegający nasubiektywnej ocenie zjawisk; rzadziej rozpatrywane są one napodstawie konkretnych badań naukowych. Wpracy niniejszej skoncentrowano uwagę – w głównej mierze – nazagadnieniach związanych z optymalizacją procesów szkolenia wpiłce ręcznej pamiętając, iż względnie obiektywną ocenęzjawisk obserwowanych na treningu sportowym można uzyskać tylkoprzy zastosowaniu adekwatnych metod i analiz naukowych. Chociaż wdalszym ciągu dużo mówi się o intuicji trenerskiej, to takietradycyjne podejście do procesu treningowego – zdaniem wielunaukowców – nie odpowiada już dzisiaj potrzebom zróżnicowanegopoznania procesów kształtowania umiejętności ruchowych. Rozwójpolskiej nauki o sporcie najogólniej podzielić można na trzyzasadnicze okresy (Ważny 1981). Pierwszy z nich swą genezą sięgajeszcze lat trzydziestych ubiegłego wieku. Przedmiotem naukowegopoznania były w tym czasie różnorodne analizy historyczne,subtelne opisy techniki ruchów charakterystycznych dlaposzczególnych dyscyplin i konkurencji sportowych, systematykastosowanych w praktyce ćwiczeń, jak również kwestiewspółzależności pomiędzy wynikiem sportowym a wybranymiparametrami budowy ciała oraz sprawności funkcjonalnej zawodników.Jak widać był to rejestr rzeczywistych zjawisk obserwowanych wsporcie, a także próba uporządkowania ich. Nie wnikając wszczegóły tych dokonań naukowych stwierdzić należy, iż mimooczywistych wartości poznawczych stanowiły one najczęściejjedynie fragmentaryczny, schematyczny bądź uproszczony opisanalizowanych zjawisk. Etapdrugi przypadający na pierwszą dekadę po drugiej wojnie światowejnie wniósł istotnych zmian do rozpoczętych jeszcze w latachmiędzywojennych badań naukowych. W dalszy ciągu kontynuowanodziałania polegające na gromadzeniu i systematyzowaniu doświadczeńzawodników i trenerów. Poszukiwano równocześnie najistotniejszychczynników determinujących sukces sportowy. Zasięg, jak iintensywność tych dokonań były jednak niewielkie. Dla szerokiejpraktyki trenerskiej nie wniosły one – poza określonymiwartościami poznawczymi i teoretycznymi – szczególnie ważnychimplikacji empirycznych. SPISTREŚCI I.Wstęp 1.Przegląd literatury przedmiotu oraz uzasadnienie tematu 2.Cel pracy oraz podstawowe pytania badawcze 3.Podstawowe pojęcia i ich definicje przyjęte w pracy II.Materiał i metodyka badań 1.Organizacja badań 2.Charakterystyka badanej zbiorowości 3.Zakres badań i metody zbierania materiału 4.Metody opracowania materiału III.Wyniki 1.Zmienność ontogenetyczna badanych cech i zdolności 1.1.Cechy somatyczne 1.2.Zdolności o podłożu energetycznym 1.3.Zdolności koordynacyjne 2.Różnice płciowe w zakresie poziomu predyspozycjistrukturalno-morfologicznych oraz zdolności motorycznych u badanychdzieci na tle populacji krakowskiej 3.Wpływ ukierunkowanej stymulacji ruchowej na poziom i postępy wzakresie sprawności specjalnej badanych dzieci IV.Dyskusja V.Wnioski
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wpływ ukierunkowanej symulacji ruchowej na rozwój cech somatycznych, zdolności motorycznych i sprawności specjalnej młodych piłkarzy i piłkarek ręcznych

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  podstawowe znaczenie technologiczne oraz podano propozycje symulacji (za pomocą oprogramowania załączonego na płycie) równowag w innych układach tego typu. Książka adresowana jest do studentów... Pełen opis produktu 'Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe' »

  W skrypcie omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autorskie pakiety oprogramowania, umożliwiające obliczenia równowagowe punktowe oraz badanie zależności funkcyjnych i ich prezentację graficzną. Omówiono też szczegółowo równowagi w wybranych układach, mających podstawowe znaczenie technologiczne oraz podano propozycje symulacji (za pomocą oprogramowania załączonego na płycie) równowag w innych układach tego typu. Książka adresowana jest do studentów kursów podstawowych termodynamiki chemicznej oraz wybranych specjalizacji technologicznych politechnik i uniwersytetów. Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku. SPIS TREŚCI Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Podstawy termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1. Odwracalność reakcji chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.1. Fakty doświadczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.2. Znaczenie odwracalności reakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Termodynamiczny opis układów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.1. Pojęcia i metody termodynamiki fenomenologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.2. Pojęcia i metody termodynamiki statystycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.3. Termodynamiczne właściwości faz czystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2.4. Termodynamiczne właściwości roztworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.2.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. Opis „stechiometryczny” układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1. Bilans materiałowy układu reakcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1.1. Pojęcia podstawowe i zakres badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1.2. Układ, w którym przebiega jedna reakcja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1.3. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2. Zastosowanie metod algebry liniowej do opisu układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.2.1. Sformułowanie zadań i macierzowa reprezentacja układu reagującego. . . . . . . . . 50 2.2.2. Wyznaczanie liczby reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.2.3. Algorytmiczne bilansowanie równań stechiometrycznych i generowanie baz zupełnych reakcji niezależnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2.4. Badanie niezależności równań stechiometrycznych reakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.2.5. Układanie cykli termodynamicznych przemian i relacje między funkcjami termodynamicznymi przemian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.2.6. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3. Algorytmy obliczania składu równowagowego układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1. Algorytmy „stechiometryczne”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.1. Układ homofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – relacje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.2. Układ homofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.1.3. Układ heterofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – relacje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.4. Układ heterofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.1.5. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych – relacje podstawowe . . . 77 3.1.6. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.2. Algorytmy „niestechiometryczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.1. Układ homofazowy – relacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.2. Układ homofazowy – algorytm wyznaczania składu równowagowego metodą mnożników Lagrange’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.3. Zakres zastosowania algorytmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.1. Kilka uwag o zbieżności metod numerycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.2. Zakres sensowności otrzymywanych wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4. Standardowe funkcje termodynamiczne reagentów i ich wykorzystanie do obliczeń równowagowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1. Tablice „termochemiczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.1. Opis tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.2. Wykorzystanie tablic „termochemicznych” do obliczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2. Tablice „spektroskopowe”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.1. Opis tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.2. Wykorzystanie tablic „spektroskopowych” do obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3. Wybrane korelacje standardowych funkcji termodynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3.1. Korelacja van Krevelena-Chermina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.3.2. Korelacja Andersona-Beyera-Watsona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.3.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5. Równowaga w układach homofazowych gazowych z jedną reakcją niezależną . . . . . . . . . . . 126 5.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych. . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.1. Opis układu i założenia modelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.2. Reguła przekory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.3. Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.1.4. Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.1.5. Wpływ składu początkowego na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1.6. Efekty izotopowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.1.7. Wpływ niedoskonałości fazy gazowej na położenie stanu równowagi układu. . . . 150 5.1.8. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.2. Wpływ więzów na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5.2.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych. . . . . . . . . 157 5.2.2. Zastosowanie reguły przekory w warunkach izotermiczno-izochorycznych . . . . . 160 5.2.3. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem w warunkach izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.2.4. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem w warunkach izochorycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5.2.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6. Równowaga w układach heterofazowych z jedną reakcją niezależną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych. . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1.1. Klasyfi kacja układów i założenia modelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1.2. Reakcje rozkładu stałego substratu z utworzeniem jednego produktu gazowego . 182 6.1.3. Reakcje rozkładu stałego substratu z utworzeniem kilku produktów gazowych . . 194 6.1.4. Inne reakcje heterofazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6.1.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6.2. Wpływ więzów na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6.2.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych. . . . . . . . . 222 6.2.2. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem.. . . 235 6.2.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 6.3. Kilka uwag na temat stosowania reguły przekory do układów heterofazowych . . . . . . . 245 7. Równowaga w układach z wieloma reakcjami niezależnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1. Stan równowagi układów homofazowych osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.1. Wybór algorytmu obliczeń i jego wykonywanie, „testy prawdy” oraz interpretacja wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.2. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiegają dwie reakcje niezależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7.1.3. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 7.1.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7.2. Stan równowagi układów heterofazowych osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 7.2.1. Algorytm obliczeń i jego wykonywanie oraz „testy prawdy”. . . . . . . . . . . . . . . . . 285 7.2.2. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiegają dwie reakcje niezależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7.2.3. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 7.2.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 7.3. Stan równowagi układów osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych . . . . . . 305 7.3.1. Układy homofazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 7.3.2. Układy heterofazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 7.3.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 8. Równowagi innych typów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Dodatek A – Oprogramowanie, wymagania sprzętowe i instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.1. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.2. Oprogramowanie dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.3. Program GIBBS dla środowiska Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Dodatek B – Podstawowe metody numeryczne zastosowane w programach . . . . . . . . . . . . . . . . 321 B.1. Eliminacja macierzy metodą Gaussa-Jordana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 B.2. Rozwiązywanie układów równań liniowych niejednorodnych metodą Gaussa-Jordana 326 B.3. Rozwiązywanie równań nieliniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 B.4. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona . . . . . . . . . 331 B.5. Optymalizacja wieloparametrowa z ograniczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 B.6. Diagnostyka typu równowagi w układzie heterofazowym, w którym przebiega jedna reakcja niezależna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe

 • [LELO (SE)]

  Kategoria: WIBRATORY I MASAŻERY > LELO - ekskluzywne wibratory oraz masażery

  LELO Ora 2  - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch.   Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia,... Pełen opis produktu 'LELO Ora 2 Black - Symulacja seksu oralnego' »

  LELO Ora 2 - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch. Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia, które będzie w stanie Cię w pełni zaspokoić, i przy okazji będzie dobrze się prezentować w sypialni,to LELO ORA 2 jest właśnie dla Ciebie! Przedstawiamy nowe urządzenie szwedzkiej marki LELO. ORA2 jest stylowym masażerem łechtaczki, który zaprowadzi Cię na wyższy poziom przyjemności! Wykorzystano do jej produkcji najnowsze technologie, najlepsze materiały, a nad samą formą pracował cały sztab projektantów, po to, żebyś mogła cieszyć się tym urządzeniem kiedy jesteś zupełnie sama i masz ochotę w pełni oddać się rozkoszy.  Poczuj czystą przyjemność seksu oralnego z jedynym takim na świecie masażerem używanym w okolicach łechtaczki, oferującym długotrwałe, ujmujące podniecenie oraz silne pulsacyjne wibracje. Daje on kobiecie maksimum przyjemności poprzez 10 trybów wibracji pozostawiając ciało w przyjemnych drżeniach.  Oprócz silnych wibracji i pulsacji, LELO ORA2 wypieści Cię mechanicznym "języczkiem", który sprawi, że poczujesz to co wcześniej mógł dać Ci tylko mężczyzna. ORA2 to idealny pomysł na zaskakujący i z pewnością udany prezent. Jest sprzedawana w bardzo eleganckim opakowaniu w atłasowej torbie, która zawiera ładowarkę, instrukcję obsługi oraz roczną gwarancję producenta.  Specyfikacja Materiał : Silikon / ABS Plastic Wykończenie : Matowe / świecące Rozmiar : 80 x 43 x 80mm Waga : 134g Bateria : Li-Ion 3.7V 420mAh  Ładowanie : 2h przy 5.0V 400mA  Czas użycia : 1 godz.  Czas czuwania : 90 dni  Częstotliwość : 11Hz  Mx. hałas :
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LELO Ora 2 Black - Symulacja seksu oralnego

 • [LELO (SE)]

  Kategoria: WIBRATORY I MASAŻERY > LELO - ekskluzywne wibratory oraz masażery

  LELO Ora 2  - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch.   Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia,... Pełen opis produktu 'LELO Ora 2 MidnightBlue - Symulacja seksu oralnego' »

  LELO Ora 2 - teraz z większym w porównaniu do Ory 1 języczkiem oraz technologią SensTouch. Jeśli jesteś zwolenniczką przyjemności na najwyższym poziomie, uwielbiasz miłość francuską i szukasz urządzenia, które będzie w stanie Cię w pełni zaspokoić, i przy okazji będzie dobrze się prezentować w sypialni,to LELO ORA 2 jest właśnie dla Ciebie! Przedstawiamy nowe urządzenie szwedzkiej marki LELO. ORA2 jest stylowym masażerem łechtaczki, który zaprowadzi Cię na wyższy poziom przyjemności! Wykorzystano do jej produkcji najnowsze technologie, najlepsze materiały, a nad samą formą pracował cały sztab projektantów, po to, żebyś mogła cieszyć się tym urządzeniem kiedy jesteś zupełnie sama i masz ochotę w pełni oddać się rozkoszy.  Poczuj czystą przyjemność seksu oralnego z jedynym takim na świecie masażerem używanym w okolicach łechtaczki, oferującym długotrwałe, ujmujące podniecenie oraz silne pulsacyjne wibracje. Daje on kobiecie maksimum przyjemności poprzez 10 trybów wibracji pozostawiając ciało w przyjemnych drżeniach.  Oprócz silnych wibracji i pulsacji, LELO ORA2 wypieści Cię mechanicznym "języczkiem", który sprawi, że poczujesz to co wcześniej mógł dać Ci tylko mężczyzna. ORA2 to idealny pomysł na zaskakujący i z pewnością udany prezent. Jest sprzedawana w bardzo eleganckim opakowaniu w atłasowej torbie, która zawiera ładowarkę, instrukcję obsługi oraz roczną gwarancję producenta.  Specyfikacja Materiał : Silikon / ABS Plastic Wykończenie : Matowe / świecące Rozmiar : 80 x 43 x 80mm Waga : 134g Bateria : Li-Ion 3.7V 420mAh  Ładowanie : 2h przy 5.0V 400mA  Czas użycia : 1 godz.  Czas czuwania : 90 dni  Częstotliwość : 11Hz  Mx. hałas :
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o LELO Ora 2 MidnightBlue - Symulacja seksu oralnego

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  kablach i na osprzęcie kablowym Literatura 5. PRĄD ZWARCIA SPODZIEWANY 5.1. Wprowadzenie 5.2. Zwarcie odległe od prądnicy 5.2.1. Wzór ogólny 5.2.2. Symulacja prądu spodziewanego 5.2.3. Analiza... Pełen opis produktu 'Łukoodporność rozdzielnic osłoniętych i symulacja zwarć łukowych' »

  W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zjawiska oraz charakterystyk łuku awaryjnego średniowysokiego i niskiego napięcia w urządzeniach osłoniętych. W szczególności omówiono napięcie łuku, również w zależności od prądu łuku, bilans energetyczny łuku awaryjnego, erozję elektrod, przyrosty ciśnień wewnątrz osłon, produkty uboczne łuku awaryjnego oraz zagadnienia ochrony przed jego skutkami. Spis treści: Przedmowa 1. WSTĘP Literatura 2. ZARYS HISTORII ŁUKOODPORNOŚCI Literatura 3. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE 3.1. Schemat łuku 3.2. Środowisko łuku 3.2.1. Właściwości powietrza 3.2.2. Właściwości elektrod 3.3. Budowa łuku 3.3.1. Kolumna łuku 3.3.2. Strefy przyelektrodowe 3.4. Powietrze jako gaz doskonały Literatura 4. ROZWÓJ ZWARĆ ŁUKOWYCH 4.1. Łuk swobodny w urza˛dzeniach osłonie˛tych 4.2. Łuk na kablach i na osprzęcie kablowym Literatura 5. PRĄD ZWARCIA SPODZIEWANY 5.1. Wprowadzenie 5.2. Zwarcie odległe od prądnicy 5.2.1. Wzór ogólny 5.2.2. Symulacja prądu spodziewanego 5.2.3. Analiza prądu spodziewaneg 5.2.4. Przypadki zwarć w sieciach SN i nn 5.3. Zwarcie w pobliżu prądnicy synchronicznej 5.3.1. Zalezśności ogólne 5.3.2. Symulacja prądu spodziewanego 5.3.3. Analiza prądu spodziewanego Literatura 6. NAPIĘCIE ŁUKU 6.1. Wprowadzenie 6.2. Sposoby wyrażania napięcia łuku 6.3. Wartości napięcia łuku 6.3.1. Łuk swobodny 6.3.2. Łuk na przewodach izolowanych nn 6.3.3. Łuk na kablach i osprzęcie SN 6.4. Napięcie łuku w stanie przejściowym 6.5. Błędy estymacji napięcia łuku Literatura 7. PARAMETRY ENERGETYCZNE ŁUKU 7.1. Wprowadzenie 7.2. Przypadek małych odkształceń 7.2.1. Obliczanie wartości skutecznej prądu łuku 7.2.2. Symulacja przebiegu prądu łuku 7.2.3. Wielkos´ci charakterystyczne i parametry energetyczne łuku 7.3. Przypadek dużych odkształceń symulacja metodą krok po kroku 7.3.1. Wprowadzenie 7.3.2. Postępowanie iteracyjne 7.4. Porównanie metod symulacji Literatura 8. BILANS ENERGETYCZNY ŁUKU 8.1. Uwagi ogólne 8.2. Zjawiska na elektrodach 8.3. Zjawiska w kolumnie łuku 8.4. Reakcje egzotermiczne 8.5. Fale akustyczne Literatura  9. EROZJA ELEKTROD 9.1. Mechanizm erozji 9.2. Erozja elektrod wydatnych 9.3. Erozja w układzie pręt-płyta stalowa 9.4. Perforacja osłon 9.4.1. Zależności ogólne 9.4.2. Błędy obserwacji Literatura 10. PRZYROSTY CIŚNIENIA W OSŁONACH SZCZELNYCH 10.1. Zależności podstawowe 10.2. Współczynniki przekazywania ciepła 10.2.1. Osłony cieplnie izolowane 10.2.2 Osłony szczelne z wewnętrznymi stratami ciepła 10.3. Rozerwanie osłon 10.3.1. Wprowadzenie 10.3.2. Błędy estymacji napięcia łuku 10.3.3. Odchylenia standardowe współczynników przekazywania ciepła 10.3.4. Wpływ asymetrii prądu łuku Literatura 11. PRZYROSTY CIŚNIENIA W OSŁONACH WENTYLOWANYCH 11.1. Wprowadzenie 11.2. Osłony ze stała˛ wentylacja 11.3. Osłony szczelne z membranami bezpieczeństwa 11.4. Obliczanie przyrostów cis´nienia Literatura 12. PRODUKTY ŁUKU I ICH WŁAŚCIWOŚCI 12.1. Wprowadzenie poziomy stężeń 12.2. Produkty odparowania elektrod 12.3. Produkty pirolizy materiałów organicznych Literatura 13. OGRANICZANIE SKUTKÓW ŁUKU 13.1. Ochrona za pomoca˛ osłony 13.1.1 Kryteria integralności osłon 13.1.2 Środki zachowania integralności osłon 13.2. Ochrona osobista przed efektami łuk 13.2.1. Wprowadzenie 13.2.2. Efekty akustyczne 13.2.3. Efekty toksyczne 13.2.4. Promieniowanie 13.2.5. Strumienie plazmy 13.3. Zabezpieczenia nadprądowe szybkie Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Łukoodporność rozdzielnic osłoniętych i symulacja zwarć łukowych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: do 3 dni

  wizualizacji. ? Wprowadzania do symulacji tzw. ciała miękkiego, czyli ciała zbudowanego z wielu punktów oddziałujących tłumionymi siłami sprężystymi, które w interakcji z innymi ciałami lub... Pełen opis produktu 'Grafika. Fizyka. Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D.' »

  Książka wprowadza Czytelnika w świat grafiki komputerowej czasu rzeczywistego oraz modelowania i symulowania rzeczywistości na jej potrzeby. Przedstawiono w niej wiedzę z zakresu podstawowych technik grafiki komputerowej, podstaw fizyki klasycznej oraz metod numerycznych. Książka składa się z czterech części: ? Wprowadzenia do grafiki 3D oraz opisu biblioteki OpenGL. ? Przykładów podstawowych technik wizualizacji. ? Wprowadzania do symulacji tzw. ciała miękkiego, czyli ciała zbudowanego z wielu punktów oddziałujących tłumionymi siłami sprężystymi, które w interakcji z innymi ciałami lub otoczeniem zmieniają swój kształt (lina, siatka, galaretka, samochód odkształcający się podczas zderzenia). ? Wprowadzania do symulacji dowolnego układu oddziałujących punktów (zderzających się kul bilardowych, gwiazd utrzymywanych siłą grawitacji). ? Wprowadzania do symulacji brył sztywnych, tj. obiektów, które nawet podczas zderzeń zachowują swój kształt. Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Wydawnictwa www.pwn.pl.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Grafika. Fizyka. Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D.

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  Praca zawiera szczegółowy opis termodynamiczny równowag fazowych: ciecz?ciecz, ciecz?para oraz ciecz?kryształ, w układach dwu- i trójskładnikowych oraz algorytmy obliczania i interpretacji diagramów fazowych.... Pełen opis produktu 'Równowagi i diagramy fazowe. Algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe' »

  Pracazawiera szczegółowy opis termodynamiczny równowag fazowych:ciecz?ciecz, ciecz?para oraz ciecz?kryształ, w układach dwu- itrójskładnikowych oraz algorytmy obliczania i interpretacji diagramówfazowych. W jej skład wchodzą dwa pakiety programów (wykonywanych na  arkuszachMS Excela oraz bezpośrednio w środowisku Windows), umożliwiającesymulowanie diagramów fazowych, ich interpretację i śledzenie przemianfazowych w funkcji zmian parametrów stanu.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Równowagi i diagramy fazowe. Algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe

 • [PWN]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  ekonomicznych do przedmiotu Prognozowanie i symulacje. Pełen opis produktu 'Wstęp do prognozowania i symulacji' »

  Podręcznik prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autor skoncentrował się przede wszystkim na warstwie aplikacyjnej omawianych metod, technik i narzędzi oraz na możliwościach ich praktycznego wykorzystania przy podejmowaniu decyzji. Książka przeznaczona dla studentów wszystkich uczelni i wydziałów ekonomicznych do przedmiotu Prognozowanie i symulacje.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wstęp do prognozowania i symulacji

 • [Wydawnictwo Academica SWPS]

  Kategoria: NaukaWysyłka: do 3 dni

  Książka przeznaczona jest dla studentów pierwszych lat studiów humanistycznych. Zebrano tu eseje przedstawiające różne zastosowania modelowania matematycznego i symulacji komputerowych w nauk... Pełen opis produktu 'Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych' »

  Książka przeznaczona jest dla studentów pierwszych lat studiów humanistycznych. Zebrano tu eseje przedstawiające różne zastosowania modelowania matematycznego i symulacji komputerowych w naukach humanistycznych. Nie są to artykuły naukowe w dosłownym tego słowa znaczeniu, a raczej zbiór tekstów, w których młodzi naukowcy prezentują wyniki swoich własnych badań bądź też podsumowują wiedzę z interesującej ich dziedziny. Swobodna, prawie popularnonaukowa forma ułatwi zrozumienie treści i zachęci kolejnych młodych humanistów do sięgnięcia po narzędzia modelowania matematycznego i symulacje komputerowe. Wydaje się to o tyle ważne, że metodologia ta rozwija się niezwykle szybko i coraz częściej stanowi podporę dla nauk społecznych, w szczególności psychologii i socjologii. Problematyka podejmowana w proponowanym tomie jest absolutną nowością na polskim rynku wydawniczym.(...). Bardzo atrakcyjnym elementem tej monografii jest pokazanie całej gamy złożonych procesów psychologicznych i społecznych, które mogą być lepiej zrozumiane przez odwołanie się do względnie prostych zasad w ramach wzajemnych oddziaływań między różnymi elementami (neuronami, ludźmi, grupami społecznymi). Zaproponowana monografia stanowi cenne wprowadzenie dla studentów, doktorantów nauk społecznych innych zainteresowanych tematyką czytelników na temat podstawowych prawideł matematycznych, informatycznych i metodologicznych, które umożliwiają modelowaniei symulowanie procesów psychologicznych i społecznych. Prof. Grzegorz Sędek
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych

 • Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: od ręki

  W prezentowanym podręczniku akademickim zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu, takie jak: •opisywanie określonych zjawisk gospodarczych,... Pełen opis produktu 'Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego' »

  W prezentowanym podręczniku akademickim zostały omówione podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod analizy ilościowej w zarządzaniu, takie jak: •opisywanie określonych zjawisk gospodarczych, •badanie struktury wewnętrznej zjawisk czy podmiotów gospodarczych, •przewidywanie wartości zmiennych ekonomicznych na podstawie różnych metod prognozowania i analizy symulacyjnej. Głównymi zaletami publikacji jest aplikacyjny charakter przedstawianych zagadnień oraz brak rozbudowanego aparatu matematycznego. Dzięki temu Czytelnik, nawet z podstawową wiedzą matematyczną, jest w stanie zrozumieć treść książki. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania oraz pracowników działów finansów i marketingu w przedsiębiorstwach....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy prognozowania, symulacji i sterowania optymalnego

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Rozwiązanie numeryczne równania falowego Symulacje dynamiki cieczy nieściśliwej Rozwiązanie numeryczne równania Schrödingera "Symulacje komputerowe w fizyce" to książka, którą powinni... Pełen opis produktu 'Symulacje komputerowe w fizyce - Maciej Matyka' »

  Opis - Książka prezentuje algorytmy umożliwiające komputerowe symulowanie rozmaitych procesów fizycznych. Po przedstawieniu metody różnicowej rozwiązywania zwyczajnych równań różniczkowych, Autor pokazuje, w jaki sposób zastosować ją przy rozwiązywaniu konkretnych problemów fizycznych.Opisano między innymi: Symulowanie zjawisk mechaniki klasycznej w oparciu o prawa dynamiki Newtona Rozwiązanie numeryczne równania falowego Symulacje dynamiki cieczy nieściśliwej Rozwiązanie numeryczne równania Schrödingera "Symulacje komputerowe w fizyce" to książka, którą powinni zainteresować się nie tylko fizycy: niektóre przedstawione tu algorytmy znajdują zastosowanie w aplikacjach CAD/CAM, a nawet przy tworzeniu gier komputerowych. Nazwa - Symulacje komputerowe w fizyce Oryginalny tytuł - The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail - but Some Don't Autor - Maciej Matyka Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 8371977131 Kod EAN - 9788371977138 Rok wydania - 2002 Język - PL Tłumacz - Michał Lipa Format - B5 Ilość stron - 200 Podatek VAT - 5% Premiera - 2002-11-14
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Symulacje komputerowe w fizyce - Maciej Matyka


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ŚWIAT ROZKOSZY

Artykuły erotyczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.01.2012
pipedream (usa), lelo (se), demoniq (pl), fun factory (ger), mister b (nl), fleshlight (usa), marc dorcel (fr), mystim (ge), vibe therapy (uk), joy division (ger)
Produkty w ofercie: 2816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2