Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying Manual Designed for the Use of First-Year Students in Surveying and Especially for the Use of Non-Civil Engineering Students

 • [Wydawnictwo Gall]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów... Pełen opis produktu 'Geodesy, surveying and professional ethics' »

  Podstawowymmotywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżeniepotencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom iabsolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszychproblemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych wanglojęzycznej literaturze źródłowej. Język angielski stał sięobecnie głównym sposobem komunikacji na całym świecie, także wnauce i technice. Wydaje się zatem, że temat i zakres opracowaniadobrze koresponduje z potrzebami rynku pracy. Choćnie jest to być może zjawisko korzystne, to nie można jednak niezauważyć, że wielu absolwentów i studentów kierunku geodezja ikartografia wyjeżdża do krajów anglojęzycznych. Stanowi tokolejny powód napisania niniejszego opracowania; ponadto, na polskimrynku wydawniczym brak jest opracowań o takim charakterze. Doprzygotowania niniejszego podręcznika wykorzystano opracowaniaanglojęzyczne najlepszych autorów i znawców tej dziedziny. Opartyjest on przede wszystkim na takich uznanych pozycjach wydawniczychjak [1], [3] i częściowo [4] oraz w mniejszym stopniu na [2]. Jakoże opracowania te są bardzo obszerne, ich przedstawianie w całościbyłoby w niniejszym opracowaniu dziełem niewykonalnym. Toteżautorzy opracowania przyjęli zasadę wyboru najważniejszychfragmentów tekstów, przestawienia ich tłumaczenia, a niekiedydołączają komentarze. Do tłumaczenia użyto słowniki [6], [9] i[10] i częściowo [5]. Wykorzystano także, choć w mniejszymstopniu, opracowania słownikowe, umieszczone na stronachinternetowych. Są nimi: [9], [10] i [11]. Należyzaznaczyć wyraźnie, że w opracowaniu podręcznika przyjęto układi formę oraz w dużej mierze treści pochodzące z [1]. Pozycja tastanowi zasadniczą bazę niniejszego podręcznika. Zastały takżedołączone fragmenty z pozostałych opracowań, co zostałozaznaczone w celu łatwej identyfikacji literatury źródłowej. Problemyzawodowe i etyczne w zakresie geodezji i kartografii zostałypotraktowane oddzielnie, przy końcu opracowania. Zostały tuwykorzystane teksty pochodzące z [4]. Informacjez zakresu problematyki szkoły wyższej zostały opracowane przezautorów podręcznika, na podstawie ich własnych doświadczeń ispostrzeżeń. Tekstypochodzące z wymienionych pozycji wydawniczych są niekiedynieznacznie modyfikowane lub skracane, a ich wykorzystanie wniniejszym opracowaniu odbywa się zgodnie z poszanowaniem osiągnięćich Autorów, a przede wszystkim zgodnie z zasadami wynikającymi zpraw autorskich. Spistreści 1.Wstęp 2.Wybrane teksty źródłowe w języku angielskim wraz z tłumaczeniem I.AInformacje wstępne I.A.1Miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) I.A.2Zastosowanie pomiarów I.A.3Ziemia jako sferoida I.A.4Geoida i sferoida I.A.5Geodezja (geodezja wyższa) i miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) I.A.6Rodzaje pomiarów I.A.7Definicji I.A.8Precyzja pomiarów I.A.9Zasady stosowane w miernictwie I.BPomiary i ich wyrównywanie I.B.1Obserwacje i błędy I.B.2Błędy grube lub pomyłki I.B.3Błędy systematyczne I.B.4Błędy przypadkowe I.B.5Jakość pomiarów I.B.6Cyfry znaczące I.CPrace polowe i kameralne I.C.1Informacje ogólne I.C.2Planowanie i projektowanie pomiaru I.C.3Uwagi I.C.4Niektóre definicje I.C.5Rejestracja danych I.C.6Rejestratory danych I.C.7Obliczenia i kontrola II.Pomiary geodezyjne II.APomiary odległości II.A.1Odległości II.A.2Pomiar odległości metodą optyczną II.A.3Pomiar odległości taśmą II.A.4Elektroniczny pomiar odległości II.BNiwelacja (pomiary wysokościowe) II.B.1Definicje II.B.2Metody niwelacji II.B.3Rodzaje niwelatorów II.B.4Dodatkowy sprzęt niwelacyjny II.B.5Luneta II.B.6Niwelacja geodezyjna (precyzyjna) II.B.7Poprawka ortometryczna II.CPomiar kąta i kierunku II.C.1Wyznaczenie położenia punktów II.C.2Kąt kierunkowy (czwartak) II.C.3Azymut II.C.4Teodolit II.C.5Cyfrowe teodolity elektroniczne II.C.6Ustawianie teodolitu II.DSystemy zespolone do pomiaru odległości i kątów II.D.1Informacje ogólne II.D.2Optyczne pomiar odległości II.D.3Systemy total station II.D.4Ogólne funkcje systemów total station II.D.5Przykładytypowych, wbudowanych opcji, dla przetwarzania pomierzonych długościi kątów II.D.6.Użycie systemu total station II.D.7Systemy zdalnie sterowane II.D.8Zastosowanie systemu total station III.Procedury pomiarowe III.ACiąg poligonowy III.A.1Informacje ogólne III.A.2Sprzęt do poligonizacji III.A.3Cel poligonizacji III.A.4Rodzaje poligonów III.BObliczenie powierzchni III.B.1Informacje ogólne III.B.2Metody określenia powierzchni III.CInne metody określania położenia III.C.1Wyznaczanie położenia wcięciem wprzód III.C.2Wyznaczanie położenia wcięciem wstecz III.C.3Wyznaczanie położenia wcięciem liniowym III.C.4Wyznaczanie położenia wcięciem kombinowanym III.DOdwzorowania kartograficzne IV.Współczesne miernictwo i sporządzanie map IV.ASystem globalnego wyznaczania pozycji GPS IV.A.1Informacje ogólne IV.A.2Segmenty systemu IV.A.3Rządowa polityka degradacji GPS IV.A.4Części odbiornika GPS IV.A.5Metody określania położenia IV.A.6Zastosowania IV.BFotogrametryczne metody pomiaru i sporządzania map IV.B.1Wprowadzenie IV.B.2Sensory i platformy IV.B.3Kamery IV.B.4Skanery i sensory liniowe IV.B.5Platformy IV.B.6Ortofotografia IV.B.7Cyfrowy model wysokości IV.B.8Systemu informacji geograficznej IV.C.Opracowanie map, cyfrowe opracowanie map i systemy informacjiprzestrzennej IV.C.1Informacje ogólne IV.C.2Systemy odniesienia dla sporządzania map IV.C.3Systemy współrzędnych dla sporządzania map IV.C.4Mapy topograficzne IV.C.5Przedstawienie rzeźby terenu IV.C.6Kontur i warstwica IV.C.7Cyfrowe modele terenu IV.C.8Komputerowe wspomagania kreślenia i projektowania IV.C.9Cyfrowe sporządzanie map IV.C.10Pozyskiwanie danych IV.C.11Przechowywanie danych i zarządzanie danymi IV.C.12Systemy informacji przestrzennej IV.C.13Zautomatyzowane sporządzanie map/wspomaganie zarządzania IV.C.14Systemy informacji o terenie V.Rodzaje pomiarów V.APomiary osnowy i pomiary topograficzne V.A.1Informacje ogólne V.A.2Założenie osnowy V.A.3Osnowa pozioma V.A.4Osnowa pionowa V.BPomiary trasy V.B.1Informacje ogólne V.B.2Osnowa V.CPomiary budowlane V.C.1Informacje ogólne V.C.2Tyczenie osi V.C.3Nachylenie V.C.4Pomiary powykonawcze V.DPomiary sytuacyjne nieruchomości (katastralne) V.D.1Informacje ogólne V.D.2Rodzaje pomiarów nieruchomości V.D.3Sprzęt i metody V.D.4Aspekty prawne pomiarów nieruchomości V.D.5Punkty graniczne V.D.6Rejestry granic V.D.7Opis nieruchomości V.D.8Opis granic nieruchomości V.D.9Opis kondominium (wspólnoty mieszkaniowej) V.D.10Opis (punktów granicznych nieruchomości) poprzez współrzędne V.D.11Opis (nieruchomości) poprzez podział V.D.12Interpretacja prawna opisu (nieruchomości) w akcie notarialnym V.D.13Własność nadbrzeżnego gruntu V.D.14Zasiedzenie V.D.15Moc (zdolność) prawna mierniczego V.D.16Odpowiedzialność mierniczego V.D.17Pomiar pierwotny V.D.18Powtórne pomiary (wznowienie granic) V.D.19Podziały terenów wiejskich V.D.20Podziały terenów zurbanizowanych V.D.21Pomiary miejskie V.D.22Pomiary katastralne VI.Dowody na ustalenie granicy VI.A.1Ogólne informacje w zakresie dowodów VI.A.2Rodzaje dowodów zbieranych przez mierniczych VI.A.3Prawo dowodów VI.A.4Stopień wiarygodności dowodu VI.A.5Znaczenie dowodów pisemnych VI.A.6Znaczenie oświadczeń jako dowodów VI.A.7Podsumowanie dowodów pisemnych i słownych VI.A.8Znacznie graniczników jako dowodów VI.A.9Pomiar jako dowód VI.A.10Szkice polowe VI.A.11Mierniczy przed sądem VII.Profesjonalizm i etyka w miernictwie VII.A.1Ogólne problemy profesjonalizmu VII.A.2Miernictwo jako zawód VII.A.3Etyka w miernictwie VII.A.4Zasady etyki w miernictwie 3.Angielsko-polski mini-słownik wyrazów kluczowych 4.Spis pytań 5.Pytania i odpowiedzi 6.Zakończenie Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodesy, surveying and professional ethics

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Pomysł napisania reskryptu „Surveying” z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Pre... Pełen opis produktu 'Surveying' »

  Pomysł napisania reskryptu „Surveying” z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Preskrypt dostarcza wystarczające wiadomości niezbędne w geodezji i inżynierii lądowej. Obejmuje pomiary liniowe, niwelację, pomiary kątów, podstawowe obliczenia geodezyjne, pomiary topograficzne i pomiary trasy. Preskrypt daje również przegląd niektórych zaawansowanych technik geodezyjnych, takich jak elektroniczny pomiar odległości, globalny system pozycjonowania (GPS), fotogrametria lotnicza, teledetekcja i GIS. Preskrypt został napisany w taki sposób, że może służyć jako podstawowe źródło wiedzy dla studentów geodezji, inżynierii lądowej, geofizyki i kartografii. Spis treści: Contents PREFACE 1 PRINCIPLES OF SURVEYING 1.1 DEFINITIONS 1.2 TYPES OF SURVEY 1.3 UNITS OF MEASURE 2 SURVEY OBSERVATIONS AND ADJUSTMENTS 2.1 PLANNING AND DESIGN OF THE SURVEY 2.2 PRE-ANALYSIS 2.3 OBSERVATIONS AND ERRORS 2.4 ACCURACY AND PRECISION 2.5 VARIANCE, COVARIANCE AND CORRELATION 2.6 ERROR ELLIPSES 2.7 ERROR PROPAGATION 3 DISTANCE MEASUREMENT 3.1 ODOMETER, MILEAGE RECORDER, PACING, ETC. 3.2 TAPING AND SYSTEMATIC CORRECTIONS 3.3 ELECTRONIC DISTANCE MEASUREMENT 3.3.1 Basic principles 3.3.2 Correction because of velocity of propagation 3.3.3 Geometric reductions 4 ANGLE AND DIRECTION MEASUREMENT 4.1 THE THEODOLITE (TRANSIT) 4.2 MEASURING HORIZONTAL ANGLES 4.3 BEARINGS AND AZIMUTHS 4.4 TRAVERSE 4.4.1 Traverse in three dimensions 4.4.2 Traverse computation 4.5 INTERSECTION AND RESECTION 5 LEVELLING 5.1 DEFINITIONS 5.1.1 Curvature and refraction 5.1.2 Orthometric correction 5.2 METHODS OF LEVELLING 5.2.1 Spirit levelling 5.2.2 Reciprocal levelling 5.2.3 Trigonometric levelling 5.2.4 Heights from GPS 5.3 LEVEL RODS 5.4 KINDS OF LEVELS 5.5 ELEVATION DETERMINATION BY SPIRIT LEVELLING 5.5.1 Simple Levelling 5.5.2 Profiles and cross sections 5.5.2.1 Profiles 5.5.2.2 Cross sections 5.5.2.3 Plotting of profiles and cross sections 5.5.3 Area levelling 6 COORDINATES AND MAP PROJECTIONS 6.1 INTRODUCTION 6.2 TYPES OF MAP PROJECTION 6.3 GEOMETRIC DISTORSIONS ON MAPS 6.4 PRESERVING SOME OF THE GEOMETRIC PROPERTIES 6.5 MINIMIZING GEOMETRIC DISTORTIONS FOR A PROJECT AREA 6.6 NAMING OF MAP PROJECTIONS 6.7 RECTANGULAR GRID SYSTEM 6.8 THE UTM PROJECTION 6.9 THE UTM GRID 6.10 INTEGRATING MAPS OF DIFFERENT PROJECTIONS 6.11 MAP PROJECTION AND DIGITAL MAPS 7 THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM 7.1 BACKGROUND 7.2 GPS SEGMENTS 7.3 GPS REFERENCE SYSTEMS 7.4 GPS SIGNALS 7.5 GPS OBSERVABLES 7.6 GPS RECEIVERS 7.7 GPS OBSERVATION TECHNIQUES 7.8 MISSION PLANNING 7.9 SOURCES OF ERROR 7.10 SATELLITE GEOMETRY 7.11 DILUTION OF PRECISION 7.12 POST PROCESSING GPS DATA 7.12.1 Baseline resolution 7.12.2 Network adjustment 7.13 VERTICAL SURVEYING WITH GPS 8 ROUTE SURVEYING 8.1 ROUTE CURVES FOR HORIZONTAL AND VERTICAL ALIGNMENT 8.1.1 Horizontal curves 8.1.2 Vertical Curves 8.2 TERRAIN DATA 9 TOPOGRAPHIC SURVEYS 9.1 VERTICAL AND HORIZONTAL CONTROL 9.2 LOCATION OF DETAILS 9.3 DETAILS BY THE CONTROLLING POINT METHOD 9.3.1 Radial surveys by the total station 9.3.2 GPS kinematic surveys for topographic details 9.3.3 Theodolite stadia 9.3.4 Terrain elevations 9.4 DRAINAGE 10 PHOTOGRAMMETRIC CONTROL SURVEYING 10.1 CAMERA SYSTEMS 10.2 PHOTOGRAPHIC SCALE 10.3 FLYING HEIGHTS AND ALTITUDES 10.4 RELIEF DISPLACEMENT 10.5 FLYING LINES AND PHOTOGRAPHIC OVERLAP 10.6 STEREOSCOPIC VIEWING AND PARALLAX 10.7 PHOTOGRAMMETRIC MAPPING 10.7.1 Orthophotos 10.8 GROUND CONTROL 11 REMOTE SENSING 11.1 REMOTELY SENSED DATA 11.2 THE DIGITAL IIAGE 11.3 PASSIVE SYSTEMS: EXAMPLE, LANDSAT 11.4 ACTIVE SENSING SYSTEMS: EXAMPLE, SLAR 11.5 SOURCES OF IMAGERY 11.6 IMAGE PROCESSING 11.7 INTERPRETATION, CLASSIFICATION AND "GROUND TRUTHING" OF IMAGERY 12 FUNDAMENTALS OF GIS 12.1 DEFINING GIS 12.2 MAPPING CONCEPTS, FEATURES & PROPERTIES 12.3 SCALE 12.4 SCALE IN DIGITAL MAPS 12.5 MAPS AND MAP ANALYSIS 13 REFERENCES 14 FIGURES 15 TABLES
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Surveying

 • [Dom Wydawniczy ABC]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców Autorzy książki: prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska... Pełen opis produktu 'Geodesy, surveying and professional ethics' »

  Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców Autorzy książki: prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska (filolog angielski), na bazie starannego wyboru tekstów anglojęzycznych z dziedziny geodezji i kartografia, pochodzących ze sprawdzonych i znanych opracowań, modyfikując niekiedy nieznacznie teksty źródłowe (z zachowaniem praw autorskich), dokonali gruntownego przeglądu problemów geodezyjnych wyrażanych w języku angielskim. Dodatkowo zaś autorzy podręcznika wykonali tłumaczenie każdego oryginalnego tekstu, na język polski w tym celu, aby każdy z Czytelników mógł konfrontować swoją wiedzę zarówno z dziedziny geodezji i kartografii jak też z języka angielskiego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodesy, surveying and professional ethics

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Pomysł napisania reskryptu ?Surveying? z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Res... Pełen opis produktu 'Surveying' »

  Pomysł napisania reskryptu ?Surveying? z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Reskrypt dostarcza wystarczające wiadomości niezbędne w geodezji i inżynierii lądowej. Obejmuje pomiary liniowe, niwelację, pomiary kątów, podstawowe obliczenia geodezyjne, pomiary topograficzne i pomiary trasy. Preskrypt daje również przegląd niektórych zaawansowanych technik geodezyjnych, takich jak elektroniczny pomiar odległości, globalny system pozycjonowania (GPS), fotogrametria lotnicza, teledetekcja i GIS. Preskrypt został napisany w taki sposób, że może służyć jako podstawowe źródło wiedzy dla studentów geodezji, inżynierii lądowej, geofizyki i kartografii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying

 • []

  Joseph Beete Jukes (1811–1869) was a geologist who studied at St John's College, Cambridge under Adam Sedgwick (1785–1873) and, after many field expeditions in England, was appointed to a survey of Newfoundland...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narrative of the Surveying Voyage of HMS Fly 2 Volume Set

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementary Treatise On Land And Engineering Surveying: With All The Modern Improvements (1865)

 • []

  Excerpt from Geometrical and Graphical Essays, Containing, a General Description of the Mathematical Instruments Used in Geometry, Civil and Military Surveying, Levelling and Perspective, 180...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geometrical and Graphical Essays, Containing, a General Description of the Mathematical Instruments Used in Geometry, Civil and Military Surveying, Le

 • []

  Excerpt from Remarks on Engineers' Surveying Instruments When we some three years since first introduced our "Improved Transit" to the Engineering profession, we had no idea that it would me...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Remarks on Engineers' Surveying Instruments (Classic Reprint)

 • [John Wiley & Sons]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Employ the latest satellite positioning tech with this extensive guide"GPS Satellite Surveying" is the classic text on the subject, providing the most comprehensive coverage of global navigat... Pełen opis produktu 'GPS Satellite Surveying' »

  Employ the latest satellite positioning tech with this extensive guide"GPS Satellite Surveying" is the classic text on the subject, providing the most comprehensive coverage of global navigation satellite systems applications for surveying. Fully updated and expanded to reflect the field's latest developments, this new edition contains new information on GNSS antennas, Precise Point Positioning, Real-time Relative Positioning, Lattice Reduction, and much more. New contributors offer additional insight that greatly expands the book's reach, providing readers with complete, in-depth coverage of geodetic surveying using satellite technologies. The newest, most cutting-edge tools, technologies, and applications are explored in-depth to help readers stay up to date on best practices and preferred methods, giving them the understanding they need to consistently produce more reliable measurement.Global navigation satellite systems have an array of uses in military, civilian, and commercial applications. In surveying, GNSS receivers are used to position survey markers, buildings, and road construction as accurately as possible with less room for human error. "GPS Satellite Surveying" provides complete guidance toward the practical aspects of the field, helping readers to: Get up to speed on the latest GPS/GNSS developmentsUnderstand how satellite technology is applied to surveyingExamine in-depth information on adjustments and geodesyLearn the fundamentals of positioning, lattice adjustment, antennas, and moreThe surveying field has seen quite an evolution of technology in the decade since the last edition's publication. This new edition covers it all, bringing the reader deep inside the latest tools and techniques being used on the job. Surveyors, engineers, geologists, and anyone looking to employ satellite positioning will find "GPS Satellite Surveying" to be of significant assistance.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o GPS Satellite Surveying

 • [PRHA]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  For Surveying courses offered in Civil Engineering departments This highly readable, best-selling text presents basic concepts and practical material in each of the areas fundamental to moder... Pełen opis produktu 'Elementary Surveying, Global Edition' »

  For Surveying courses offered in Civil Engineering departments This highly readable, best-selling text presents basic concepts and practical material in each of the areas fundamental to modern surveying (geomatics) practice. Its depth and breadth are ideal for self-study. Elementary Surveying, Fourteenth Edition, is updated throughout to reflect the latest advances and technology. Teaching and Learning Experience This program will provide a better teaching and learning experience-for you and your students. It will help: *Emphasize the Theory of Errors in Surveying Work: Common errors and mistakes are listed to remind students to exercise caution in their work. *Use Strong Pedagogy Tools to Teach: Numerous worked example problems, figures, illustrations, and end-of-chapter problems help students apply concepts. *Reflect the Latest Advances in Technology: To keep your course current and relevant, this edition covers the latest advancements in surveying technology.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementary Surveying, Global Edition

 • [Oxford University Press]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  dictionary of building, surveying, and civil engineering terms and definitions available. Written by an experienced team of experts in the respective fields, it covers in over 9,800 entries... Pełen opis produktu 'Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering' »

  Christopher Gorse, Dr. David Johnston and Dr. Martin PritchardSeries : Oxford Paperback ReferenceThe latest addition to the Oxford Paperback Reference series, this A to Z is the most up-to-date dictionary of building, surveying, and civil engineering terms and definitions available.Written by an experienced team of experts in the respective fields, it covers in over 9,800 entries the key areas of construction technology and practice, civil and construction engineering, construction management techniques and processes, and legal aspects such as contracts and procurement. Illustrations complement entries where necessary and other extra features include a bibliography, appendices providing a list of commonly used conventions, formulae, and symbols, as well as entry-level web links, which are listed and regularly updated on a companion website.Its wide coverage makes it the ideal reference for students of construction and related areas, as well as for professionals in the field.Readership : Students of construction, civil engineering, surveying, and ancillary subjects, and professionals in these respective areas.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering

 • [Blackwell Science]

  Kategoria: Medycyna > English Division

  practices of surveying and building engineering. It will enable the practitioner of the future to appreciate the interface between both technical and procedural requirements, identifying bar... Pełen opis produktu 'Surveying and Engineering' »

  Construction is a complex industry, operating with ever changing legislative needs, new materials and technologies, and constant demands on resources.Professionals are now expected to deliver a broad spectrum of skills and competencies, and this new textbook will help them achieve this. Whilst other textbooks concentrate on individual topics, this brings together the key principles and operating practices of surveying and building engineering. It will enable the practitioner of the future to appreciate the interface between both technical and procedural requirements, identifying barriers and conflicts. The textbook is ideal for final year undergraduates in building surveying, construction management and quantity surveying, and will provide a core resource for the BSc(Hons) degree in building engineering developed in conjunction with the Association of Building Engineers. It will also provide a handy quick reference for practitioners, drawing as it does on a wealth of experience, both academic and professional, from the author team. "This publication brings together a team of highly qualified academics and practising building engineers who have produced a textbook covering the many and varied skills, knowledge and competencies demanded by today's construction industry." ( Building Engineer , October 2008)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying and Engineering

 • [Blackwell Science]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  , while there are many texts on individual subjects related to surveying and engineering, there is no book that brings the key subjects together in a holistic manner. This new book brings together... Pełen opis produktu 'Surveying and Engineering' »

  There continues to be a blending of civil engineering and building courses and practioner activities, and the emergence of the Association of Building Engineers is evidence of this overlap. However, while there are many texts on individual subjects related to surveying and engineering, there is no book that brings the key subjects together in a holistic manner. This new book brings together a key range of topics, including health and safety, building control, building appraisal and management, fire safety, construction management and sustainability to provide a practical handbook that will appeal both to the advance student and to the practitioner needing a quick, practical overview of each topic. Support material in the form of case study examples and self-assessment exercises for students will be available on an associated website. The book is supported by the Association of Building Engineers.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying and Engineering

 • []

  Suitable For Students Of Engineering In Surveying, This Title Is Also For Students Of Building And Environmental Studies And Archeology. Offering An Introduction To Land And Construction

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying For Construction

 • []

  This New Dictionary Is The Most Up-to-date A To Z Of Construction, Surveying, And Civil Engineering Terms And Definitions Available. Covering All Core Aspects Of Construction And Related Are...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o A Dictionary Of Construction, Surveying, And Civil Engineering

 • [Technip]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  Provides the respective contribution of downhole logging techniques and borehole seismic surveying resulting in improved understanding of reservoirs. Pełen opis produktu 'Seismic Surveying & Well Logging' »

  Provides the respective contribution of downhole logging techniques and borehole seismic surveying resulting in improved understanding of reservoirs.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Seismic Surveying & Well Logging

 • []

  0x0062fe2700000000

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Engineering Surveying

 • [Sheridan Square Press]

  Kategoria: SztukaWysyłka: do 3 dni

  This is a reference for surveying all types of small craft. It has been revised, expanded and brought up to date, and is designed to assist professional surveyors and owners contemplating buying... Pełen opis produktu 'Surveying Small Craft' »

  This is a reference for surveying all types of small craft. It has been revised, expanded and brought up to date, and is designed to assist professional surveyors and owners contemplating buying a secondhand boat to spot important features. This edition has expanded the sections on fibreglass craft, steel, aluminium and wood construction, incorporating up-to-date techniques, and includes new chapters on power craft, outboard boats, engines and electrics.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying Small Craft

 • []

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Practical Surveying and Elementary Geodesy, Including Land Surveying, Levelling, Contouring, Compass Traversing, Theodolite Work, Town Surveying, Engi


Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
taylor & francis ltd, harper collins publishers, oxford university press, cambridge university press, penguin books, bloomsbury publishing, john wiley & sons, little, brown book group, forgotten books, hodder & stoughton
Produkty w ofercie: 600000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 965808
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2328
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0