Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwo Gall]

  Kategoria: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów... Pełen opis produktu 'Geodesy, surveying and professional ethics' »

  Podstawowymmotywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżeniepotencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom iabsolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszychproblemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych wanglojęzycznej literaturze źródłowej. Język angielski stał sięobecnie głównym sposobem komunikacji na całym świecie, także wnauce i technice. Wydaje się zatem, że temat i zakres opracowaniadobrze koresponduje z potrzebami rynku pracy. Choćnie jest to być może zjawisko korzystne, to nie można jednak niezauważyć, że wielu absolwentów i studentów kierunku geodezja ikartografia wyjeżdża do krajów anglojęzycznych. Stanowi tokolejny powód napisania niniejszego opracowania; ponadto, na polskimrynku wydawniczym brak jest opracowań o takim charakterze. Doprzygotowania niniejszego podręcznika wykorzystano opracowaniaanglojęzyczne najlepszych autorów i znawców tej dziedziny. Opartyjest on przede wszystkim na takich uznanych pozycjach wydawniczychjak [1], [3] i częściowo [4] oraz w mniejszym stopniu na [2]. Jakoże opracowania te są bardzo obszerne, ich przedstawianie w całościbyłoby w niniejszym opracowaniu dziełem niewykonalnym. Toteżautorzy opracowania przyjęli zasadę wyboru najważniejszychfragmentów tekstów, przestawienia ich tłumaczenia, a niekiedydołączają komentarze. Do tłumaczenia użyto słowniki [6], [9] i[10] i częściowo [5]. Wykorzystano także, choć w mniejszymstopniu, opracowania słownikowe, umieszczone na stronachinternetowych. Są nimi: [9], [10] i [11]. Należyzaznaczyć wyraźnie, że w opracowaniu podręcznika przyjęto układi formę oraz w dużej mierze treści pochodzące z [1]. Pozycja tastanowi zasadniczą bazę niniejszego podręcznika. Zastały takżedołączone fragmenty z pozostałych opracowań, co zostałozaznaczone w celu łatwej identyfikacji literatury źródłowej. Problemyzawodowe i etyczne w zakresie geodezji i kartografii zostałypotraktowane oddzielnie, przy końcu opracowania. Zostały tuwykorzystane teksty pochodzące z [4]. Informacjez zakresu problematyki szkoły wyższej zostały opracowane przezautorów podręcznika, na podstawie ich własnych doświadczeń ispostrzeżeń. Tekstypochodzące z wymienionych pozycji wydawniczych są niekiedynieznacznie modyfikowane lub skracane, a ich wykorzystanie wniniejszym opracowaniu odbywa się zgodnie z poszanowaniem osiągnięćich Autorów, a przede wszystkim zgodnie z zasadami wynikającymi zpraw autorskich. Spistreści 1.Wstęp 2.Wybrane teksty źródłowe w języku angielskim wraz z tłumaczeniem I.AInformacje wstępne I.A.1Miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) I.A.2Zastosowanie pomiarów I.A.3Ziemia jako sferoida I.A.4Geoida i sferoida I.A.5Geodezja (geodezja wyższa) i miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) I.A.6Rodzaje pomiarów I.A.7Definicji I.A.8Precyzja pomiarów I.A.9Zasady stosowane w miernictwie I.BPomiary i ich wyrównywanie I.B.1Obserwacje i błędy I.B.2Błędy grube lub pomyłki I.B.3Błędy systematyczne I.B.4Błędy przypadkowe I.B.5Jakość pomiarów I.B.6Cyfry znaczące I.CPrace polowe i kameralne I.C.1Informacje ogólne I.C.2Planowanie i projektowanie pomiaru I.C.3Uwagi I.C.4Niektóre definicje I.C.5Rejestracja danych I.C.6Rejestratory danych I.C.7Obliczenia i kontrola II.Pomiary geodezyjne II.APomiary odległości II.A.1Odległości II.A.2Pomiar odległości metodą optyczną II.A.3Pomiar odległości taśmą II.A.4Elektroniczny pomiar odległości II.BNiwelacja (pomiary wysokościowe) II.B.1Definicje II.B.2Metody niwelacji II.B.3Rodzaje niwelatorów II.B.4Dodatkowy sprzęt niwelacyjny II.B.5Luneta II.B.6Niwelacja geodezyjna (precyzyjna) II.B.7Poprawka ortometryczna II.CPomiar kąta i kierunku II.C.1Wyznaczenie położenia punktów II.C.2Kąt kierunkowy (czwartak) II.C.3Azymut II.C.4Teodolit II.C.5Cyfrowe teodolity elektroniczne II.C.6Ustawianie teodolitu II.DSystemy zespolone do pomiaru odległości i kątów II.D.1Informacje ogólne II.D.2Optyczne pomiar odległości II.D.3Systemy total station II.D.4Ogólne funkcje systemów total station II.D.5Przykładytypowych, wbudowanych opcji, dla przetwarzania pomierzonych długościi kątów II.D.6.Użycie systemu total station II.D.7Systemy zdalnie sterowane II.D.8Zastosowanie systemu total station III.Procedury pomiarowe III.ACiąg poligonowy III.A.1Informacje ogólne III.A.2Sprzęt do poligonizacji III.A.3Cel poligonizacji III.A.4Rodzaje poligonów III.BObliczenie powierzchni III.B.1Informacje ogólne III.B.2Metody określenia powierzchni III.CInne metody określania położenia III.C.1Wyznaczanie położenia wcięciem wprzód III.C.2Wyznaczanie położenia wcięciem wstecz III.C.3Wyznaczanie położenia wcięciem liniowym III.C.4Wyznaczanie położenia wcięciem kombinowanym III.DOdwzorowania kartograficzne IV.Współczesne miernictwo i sporządzanie map IV.ASystem globalnego wyznaczania pozycji GPS IV.A.1Informacje ogólne IV.A.2Segmenty systemu IV.A.3Rządowa polityka degradacji GPS IV.A.4Części odbiornika GPS IV.A.5Metody określania położenia IV.A.6Zastosowania IV.BFotogrametryczne metody pomiaru i sporządzania map IV.B.1Wprowadzenie IV.B.2Sensory i platformy IV.B.3Kamery IV.B.4Skanery i sensory liniowe IV.B.5Platformy IV.B.6Ortofotografia IV.B.7Cyfrowy model wysokości IV.B.8Systemu informacji geograficznej IV.C.Opracowanie map, cyfrowe opracowanie map i systemy informacjiprzestrzennej IV.C.1Informacje ogólne IV.C.2Systemy odniesienia dla sporządzania map IV.C.3Systemy współrzędnych dla sporządzania map IV.C.4Mapy topograficzne IV.C.5Przedstawienie rzeźby terenu IV.C.6Kontur i warstwica IV.C.7Cyfrowe modele terenu IV.C.8Komputerowe wspomagania kreślenia i projektowania IV.C.9Cyfrowe sporządzanie map IV.C.10Pozyskiwanie danych IV.C.11Przechowywanie danych i zarządzanie danymi IV.C.12Systemy informacji przestrzennej IV.C.13Zautomatyzowane sporządzanie map/wspomaganie zarządzania IV.C.14Systemy informacji o terenie V.Rodzaje pomiarów V.APomiary osnowy i pomiary topograficzne V.A.1Informacje ogólne V.A.2Założenie osnowy V.A.3Osnowa pozioma V.A.4Osnowa pionowa V.BPomiary trasy V.B.1Informacje ogólne V.B.2Osnowa V.CPomiary budowlane V.C.1Informacje ogólne V.C.2Tyczenie osi V.C.3Nachylenie V.C.4Pomiary powykonawcze V.DPomiary sytuacyjne nieruchomości (katastralne) V.D.1Informacje ogólne V.D.2Rodzaje pomiarów nieruchomości V.D.3Sprzęt i metody V.D.4Aspekty prawne pomiarów nieruchomości V.D.5Punkty graniczne V.D.6Rejestry granic V.D.7Opis nieruchomości V.D.8Opis granic nieruchomości V.D.9Opis kondominium (wspólnoty mieszkaniowej) V.D.10Opis (punktów granicznych nieruchomości) poprzez współrzędne V.D.11Opis (nieruchomości) poprzez podział V.D.12Interpretacja prawna opisu (nieruchomości) w akcie notarialnym V.D.13Własność nadbrzeżnego gruntu V.D.14Zasiedzenie V.D.15Moc (zdolność) prawna mierniczego V.D.16Odpowiedzialność mierniczego V.D.17Pomiar pierwotny V.D.18Powtórne pomiary (wznowienie granic) V.D.19Podziały terenów wiejskich V.D.20Podziały terenów zurbanizowanych V.D.21Pomiary miejskie V.D.22Pomiary katastralne VI.Dowody na ustalenie granicy VI.A.1Ogólne informacje w zakresie dowodów VI.A.2Rodzaje dowodów zbieranych przez mierniczych VI.A.3Prawo dowodów VI.A.4Stopień wiarygodności dowodu VI.A.5Znaczenie dowodów pisemnych VI.A.6Znaczenie oświadczeń jako dowodów VI.A.7Podsumowanie dowodów pisemnych i słownych VI.A.8Znacznie graniczników jako dowodów VI.A.9Pomiar jako dowód VI.A.10Szkice polowe VI.A.11Mierniczy przed sądem VII.Profesjonalizm i etyka w miernictwie VII.A.1Ogólne problemy profesjonalizmu VII.A.2Miernictwo jako zawód VII.A.3Etyka w miernictwie VII.A.4Zasady etyki w miernictwie 3.Angielsko-polski mini-słownik wyrazów kluczowych 4.Spis pytań 5.Pytania i odpowiedzi 6.Zakończenie Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Geodesy, surveying and professional ethics

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Pomysł napisania reskryptu „Surveying” z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Pre... Pełen opis produktu 'Surveying' »

  Pomysł napisania reskryptu „Surveying” z podstaw geodezji wypłynął z potrzeby wsparcia anglojęzycznych kursów z geodezji, jakie ostatnio są organizowane w wielu szkłach wyższych w Polsce. Preskrypt dostarcza wystarczające wiadomości niezbędne w geodezji i inżynierii lądowej. Obejmuje pomiary liniowe, niwelację, pomiary kątów, podstawowe obliczenia geodezyjne, pomiary topograficzne i pomiary trasy. Preskrypt daje również przegląd niektórych zaawansowanych technik geodezyjnych, takich jak elektroniczny pomiar odległości, globalny system pozycjonowania (GPS), fotogrametria lotnicza, teledetekcja i GIS. Preskrypt został napisany w taki sposób, że może służyć jako podstawowe źródło wiedzy dla studentów geodezji, inżynierii lądowej, geofizyki i kartografii. Spis treści: Contents PREFACE 1 PRINCIPLES OF SURVEYING 1.1 DEFINITIONS 1.2 TYPES OF SURVEY 1.3 UNITS OF MEASURE 2 SURVEY OBSERVATIONS AND ADJUSTMENTS 2.1 PLANNING AND DESIGN OF THE SURVEY 2.2 PRE-ANALYSIS 2.3 OBSERVATIONS AND ERRORS 2.4 ACCURACY AND PRECISION 2.5 VARIANCE, COVARIANCE AND CORRELATION 2.6 ERROR ELLIPSES 2.7 ERROR PROPAGATION 3 DISTANCE MEASUREMENT 3.1 ODOMETER, MILEAGE RECORDER, PACING, ETC. 3.2 TAPING AND SYSTEMATIC CORRECTIONS 3.3 ELECTRONIC DISTANCE MEASUREMENT 3.3.1 Basic principles 3.3.2 Correction because of velocity of propagation 3.3.3 Geometric reductions 4 ANGLE AND DIRECTION MEASUREMENT 4.1 THE THEODOLITE (TRANSIT) 4.2 MEASURING HORIZONTAL ANGLES 4.3 BEARINGS AND AZIMUTHS 4.4 TRAVERSE 4.4.1 Traverse in three dimensions 4.4.2 Traverse computation 4.5 INTERSECTION AND RESECTION 5 LEVELLING 5.1 DEFINITIONS 5.1.1 Curvature and refraction 5.1.2 Orthometric correction 5.2 METHODS OF LEVELLING 5.2.1 Spirit levelling 5.2.2 Reciprocal levelling 5.2.3 Trigonometric levelling 5.2.4 Heights from GPS 5.3 LEVEL RODS 5.4 KINDS OF LEVELS 5.5 ELEVATION DETERMINATION BY SPIRIT LEVELLING 5.5.1 Simple Levelling 5.5.2 Profiles and cross sections 5.5.2.1 Profiles 5.5.2.2 Cross sections 5.5.2.3 Plotting of profiles and cross sections 5.5.3 Area levelling 6 COORDINATES AND MAP PROJECTIONS 6.1 INTRODUCTION 6.2 TYPES OF MAP PROJECTION 6.3 GEOMETRIC DISTORSIONS ON MAPS 6.4 PRESERVING SOME OF THE GEOMETRIC PROPERTIES 6.5 MINIMIZING GEOMETRIC DISTORTIONS FOR A PROJECT AREA 6.6 NAMING OF MAP PROJECTIONS 6.7 RECTANGULAR GRID SYSTEM 6.8 THE UTM PROJECTION 6.9 THE UTM GRID 6.10 INTEGRATING MAPS OF DIFFERENT PROJECTIONS 6.11 MAP PROJECTION AND DIGITAL MAPS 7 THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM 7.1 BACKGROUND 7.2 GPS SEGMENTS 7.3 GPS REFERENCE SYSTEMS 7.4 GPS SIGNALS 7.5 GPS OBSERVABLES 7.6 GPS RECEIVERS 7.7 GPS OBSERVATION TECHNIQUES 7.8 MISSION PLANNING 7.9 SOURCES OF ERROR 7.10 SATELLITE GEOMETRY 7.11 DILUTION OF PRECISION 7.12 POST PROCESSING GPS DATA 7.12.1 Baseline resolution 7.12.2 Network adjustment 7.13 VERTICAL SURVEYING WITH GPS 8 ROUTE SURVEYING 8.1 ROUTE CURVES FOR HORIZONTAL AND VERTICAL ALIGNMENT 8.1.1 Horizontal curves 8.1.2 Vertical Curves 8.2 TERRAIN DATA 9 TOPOGRAPHIC SURVEYS 9.1 VERTICAL AND HORIZONTAL CONTROL 9.2 LOCATION OF DETAILS 9.3 DETAILS BY THE CONTROLLING POINT METHOD 9.3.1 Radial surveys by the total station 9.3.2 GPS kinematic surveys for topographic details 9.3.3 Theodolite stadia 9.3.4 Terrain elevations 9.4 DRAINAGE 10 PHOTOGRAMMETRIC CONTROL SURVEYING 10.1 CAMERA SYSTEMS 10.2 PHOTOGRAPHIC SCALE 10.3 FLYING HEIGHTS AND ALTITUDES 10.4 RELIEF DISPLACEMENT 10.5 FLYING LINES AND PHOTOGRAPHIC OVERLAP 10.6 STEREOSCOPIC VIEWING AND PARALLAX 10.7 PHOTOGRAMMETRIC MAPPING 10.7.1 Orthophotos 10.8 GROUND CONTROL 11 REMOTE SENSING 11.1 REMOTELY SENSED DATA 11.2 THE DIGITAL IIAGE 11.3 PASSIVE SYSTEMS: EXAMPLE, LANDSAT 11.4 ACTIVE SENSING SYSTEMS: EXAMPLE, SLAR 11.5 SOURCES OF IMAGERY 11.6 IMAGE PROCESSING 11.7 INTERPRETATION, CLASSIFICATION AND "GROUND TRUTHING" OF IMAGERY 12 FUNDAMENTALS OF GIS 12.1 DEFINING GIS 12.2 MAPPING CONCEPTS, FEATURES & PROPERTIES 12.3 SCALE 12.4 SCALE IN DIGITAL MAPS 12.5 MAPS AND MAP ANALYSIS 13 REFERENCES 14 FIGURES 15 TABLES
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Surveying

 • [Dom Wydawniczy ABC]

  Kategoria: Nauki humanistyczneWysyłka: do 3 dni

  Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców Autorzy książki: prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska... Pełen opis produktu 'Geodesy, surveying and professional ethics' »

  Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców Autorzy książki: prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska (filolog angielski), na bazie starannego wyboru tekstów anglojęzycznych z dziedziny geodezji i kartografia, pochodzących ze sprawdzonych i znanych opracowań, modyfikując niekiedy nieznacznie teksty źródłowe (z zachowaniem praw autorskich), dokonali gruntownego przeglądu problemów geodezyjnych wyrażanych w języku angielskim. Dodatkowo zaś autorzy podręcznika wykonali tłumaczenie każdego oryginalnego tekstu, na język polski w tym celu, aby każdy z Czytelników mógł konfrontować swoją wiedzę zarówno z dziedziny geodezji i kartografii jak też z języka angielskiego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodesy, surveying and professional ethics

 • [Lightning Source UK Ltd]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o System of Land Surveying and Levelling

 • [Cengage Delmar]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Accessible and user-friendly, "Landscape Surveying, Second Edition" prepares students to easily apply the principles and methods of surveying in a variety of occupational settings. T... Pełen opis produktu 'Landscape Surveying' »

  Accessible and user-friendly, "Landscape Surveying, Second Edition" prepares students to easily apply the principles and methods of surveying in a variety of occupational settings. Through illustrations, examples, and sample problems, students will not only learn methods for measuring distances and angles and completing surveys, but will also learn to determine which method is best suited for specific situations. With coverage of relevant terms, methodologies, equipment, and topography, this text provides students with a practical guide to landscape surveying that does not require a civil engineering or advanced math degree.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Landscape Surveying

 • [Taylor & Francis Ltd]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  A guide to surveying that is suitable for archaeologists. It provides beginner's instructions to software used in computerised surveying, including IntelliCAD 2000, Terrain Tools, Christine... Pełen opis produktu 'Archaeological Surveying and Mapping' »

  A guide to surveying that is suitable for archaeologists. It provides beginner's instructions to software used in computerised surveying, including IntelliCAD 2000, Terrain Tools, Christine GIS and Global Mapper, and introduces the archaeologist to various surveying instruments such as GPS, electronic distance measures, and magnetic compasses.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Archaeological Surveying and Mapping

 • [Oxford University Press]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  dictionary of building, surveying, and civil engineering terms and definitions available. Written by an experienced team of experts in the respective fields, it covers in over 9,800 entries... Pełen opis produktu 'Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering' »

  Christopher Gorse, Dr. David Johnston and Dr. Martin PritchardSeries : Oxford Paperback ReferenceThe latest addition to the Oxford Paperback Reference series, this A to Z is the most up-to-date dictionary of building, surveying, and civil engineering terms and definitions available.Written by an experienced team of experts in the respective fields, it covers in over 9,800 entries the key areas of construction technology and practice, civil and construction engineering, construction management techniques and processes, and legal aspects such as contracts and procurement. Illustrations complement entries where necessary and other extra features include a bibliography, appendices providing a list of commonly used conventions, formulae, and symbols, as well as entry-level web links, which are listed and regularly updated on a companion website.Its wide coverage makes it the ideal reference for students of construction and related areas, as well as for professionals in the field.Readership : Students of construction, civil engineering, surveying, and ancillary subjects, and professionals in these respective areas.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Dictionary of Construction, Surveying, and Civil Engineering

 • [PEARSON]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  For all surveying courses in Construction Management, Construction Science, Construction Technology, Civil Engineering, Civil Engineering Technology, Survey Engineering, Resources Engineerin... Pełen opis produktu 'Surveying with Construction Applications: Global Edition' »

  For all surveying courses in Construction Management, Construction Science, Construction Technology, Civil Engineering, Civil Engineering Technology, Survey Engineering, Resources Engineering and Technology programs. The complete, up-to-date guide to modern surveying for construction and engineering -- now with additional review coverage of all relevant math. Known for its state-of-the-art coverage and clear, concise approach, Surveying with Construction Applications, Eighth Edition covers the latest advances and foundational principles of surveying. Covering both principles and a wide range of contemporary applications, it is well-suited to Fundamentals courses, Applications courses, or both. Revisions focus on recent improvements in instrumentation technology, field data capture, and data processing, describing how these change the way surveyors interact with construction professionals and engineers. The authors emphasize sound measurement technique and accurate documentation throughout. To overcome the limited math skills brought by many new students, they have added an easy-to-read math review chapter, preparing students for all relevant construction layout computations.Teaching and Learning Experience This book will help surveyors master all the modern skills, techniques, and technologies they need to work effectively with construction professionals and engineers: *Thoroughly presents all the general surveying principles and techniques students need: Begins with eleven chapters walking through surveying fundamentals, distance measurement, computations, satellite positioning, geomatics, and much more -- including a brand-new math review chapter for students with limited math background *Links principles and techniques to contemporary applications in the construction of most civil projects: Addresses a wide range of surveying applications, from highways and streets to pipelines, tunnels, bridges, culverts, and buildings *Provides extensive hands-on practice, strong pedagogy, and valuable professional reference resources: Includes updated laboratory exercises, efficient features for review, useful reference appendices, up-to-date web links, and more
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying with Construction Applications: Global Edition

 • [Sociall en Cultureel Planbureau]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Obtaining accurate survey data about ethnic minorities is not easy. Ethnic minorities are usually underrepresented in surveys. Furthermore, it is not certain that people that do take part in surveys are... Pełen opis produktu 'Surveying Ethnic Minorities' »

  Obtaining accurate survey data about ethnic minorities is not easy. Ethnic minorities are usually underrepresented in surveys. Furthermore, it is not certain that people that do take part in surveys are representative of the group one is interested in. Do, for instance, only people with high education take part? To ensure that everybody can participate, one needs a tailor-made approach, such as translating the questionnaires and using interviewers with the same ethnic background as the intended respondents. This tailor-made approach can lead to higher response, but does a translated questionnaire still measure the same things as the original? In order to be able to trust the results, survey data needs to be of good quality, different groups need to be readily comparable - in spite of linguistic differences - and the data should also, preferably, be available quickly. How quickly one wishes to obtain the results and the overall budget also determine the upper limit of the data quality: to get a high response, for instance, one needs a longer fieldwork period.The relation between the survey design and the quality of the survey data is the main focus of this dissertation. With respect to data quality, the focus is on two aspects of data quality that seem the most relevant in this context: accuracy and comparability. For accuracy, we study mainly 1) representation, or how well the population under study is represented by the respondents of a survey, and 2) measurement, meaning how the manner in which data has been collected among respondents may affect the answers they provide. With respect to comparability, the focus is on the comparability of data collected from different minority groups. The data come from several large-scale surveys conducted among non-Western minorities in the Netherlands. Attention is also paid to the costs of surveys among non-Western minorities.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying Ethnic Minorities

 • [Forgotten Books]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  Excerpt from Text Book of Topographical and Geographical Surveying The methods described in this book are chiefly based on the actual experience of Royal Engineer Officers who are, or have b... Pełen opis produktu 'Text Book of Topographical and Geographical Surveying (Classic Reprint)' »

  Excerpt from Text Book of Topographical and Geographical SurveyingThe methods described in this book are chiefly based on the actual experience of Royal Engineer Officers who are, or have been, engaged in carrying out geographical and topographical surveys.Chapter IV., on Traverses, is mainly written by Captain W. J. Johnston, Captain H. D. Pearson and Captain C. J. Heath.Chapter VII, Survey under Active Service Conditions, is from the writings of Colonel Sir Thomas Holdich, Colonel Gore, late Surveyor General of India, Colonel the Hon. M. G. Talbot, Director of Surveys in the Sudan, and Colonel Wahab, c.i.e.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Text Book of Topographical and Geographical Surveying (Classic Reprint)

 • [Cambridge University Press]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  from 1828, Volume 1 is based on the journals of Phillip Parker King (1791–56), the expedition's commander, whose account of his earlier survey of Australia is also reissued. Tasked with surveying... Pełen opis produktu 'Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle' »

  In the years leading up to Charles Darwin's famous voyage on the Beagle, the ship and its captain Robert Fitzroy (1805–65) had participated in an expedition to the desolate southern coast of South America. Volume 1 of this three-volume work, published in 1839, describes that 1826–30 expedition, while Volumes 2 and 3 cover the second voyage. Compiled by Robert Fitzroy (1805–65), captain of the Beagle from 1828, Volume 1 is based on the journals of Phillip Parker King (1791–56), the expedition's commander, whose account of his earlier survey of Australia is also reissued. Tasked with surveying the coast from Montevideo to Cape Horn and north to Chilóe, and 'collecting and preserving specimens of … natural history', the expedition spent its first two field seasons around Tierra del Fuego, enduring hunger, scurvy and severe weather. It reached Chilóe in 1829, and returned to England a year later.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Narrative of the Surveying Voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle

 • [Springer, Berlin]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna

  This unique and practical handbook compiles essential information on state-of-the-art technology, standards, resources, legal issues, and office management of professional surveying. It provides... Pełen opis produktu 'The Surveying Handbook' »

  This unique and practical handbook compiles essential information on state-of-the-art technology, standards, resources, legal issues, and office management of professional surveying. It provides a convenient one-volume reference on all aspects of the subject. The book begins with introductory chapters reviewing field notes and data collection, measurement accuracy, instruments and drafting. This provides the basis for coverage of all surveying procedures currently in use, including such recently developed methods as geographic information systems (GIS) and global position system surveying (GPS), as well as established techniques such as plane table and compass surveying. This second edition is extensively revised and expanded. In addition to new coverage of GIS and GPS, the book features new chapters on boundary surveys on land and along waterways. All the chapter authors are experts in their subject areas, assuring users that the information presented is reliable, accurate, and practical. Professionals and advanced students in surveying, civil engineering, and land development, in both private and public sectors, will benefit from this indispensable reference. The book will also be useful as a general reference for non-surveying professionals.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o The Surveying Handbook

 • [Scholar's Choice]

  Kategoria: Książki / Literatura obcojęzyczna
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geodaesia, Or, the Art of Surveying and Measuring Land Made Easy

 • [Blackwell Science]

  Kategoria: Medycyna > English Division

  practices of surveying and building engineering. It will enable the practitioner of the future to appreciate the interface between both technical and procedural requirements, identifying bar... Pełen opis produktu 'Surveying and Engineering' »

  Construction is a complex industry, operating with ever changing legislative needs, new materials and technologies, and constant demands on resources.Professionals are now expected to deliver a broad spectrum of skills and competencies, and this new textbook will help them achieve this. Whilst other textbooks concentrate on individual topics, this brings together the key principles and operating practices of surveying and building engineering. It will enable the practitioner of the future to appreciate the interface between both technical and procedural requirements, identifying barriers and conflicts. The textbook is ideal for final year undergraduates in building surveying, construction management and quantity surveying, and will provide a core resource for the BSc(Hons) degree in building engineering developed in conjunction with the Association of Building Engineers. It will also provide a handy quick reference for practitioners, drawing as it does on a wealth of experience, both academic and professional, from the author team. "This publication brings together a team of highly qualified academics and practising building engineers who have produced a textbook covering the many and varied skills, knowledge and competencies demanded by today's construction industry." ( Building Engineer , October 2008)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying and Engineering

 • [Blackwell Science]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni

  , while there are many texts on individual subjects related to surveying and engineering, there is no book that brings the key subjects together in a holistic manner. This new book brings together... Pełen opis produktu 'Surveying and Engineering' »

  There continues to be a blending of civil engineering and building courses and practioner activities, and the emergence of the Association of Building Engineers is evidence of this overlap. However, while there are many texts on individual subjects related to surveying and engineering, there is no book that brings the key subjects together in a holistic manner. This new book brings together a key range of topics, including health and safety, building control, building appraisal and management, fire safety, construction management and sustainability to provide a practical handbook that will appeal both to the advance student and to the practitioner needing a quick, practical overview of each topic. Support material in the form of case study examples and self-assessment exercises for students will be available on an associated website. The book is supported by the Association of Building Engineers.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying and Engineering

 • []

  Suitable For Students Of Engineering In Surveying, This Title Is Also For Students Of Building And Environmental Studies And Archeology. Offering An Introduction To Land And Construction

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying For Construction

 • []

  This New Dictionary Is The Most Up-to-date A To Z Of Construction, Surveying, And Civil Engineering Terms And Definitions Available. Covering All Core Aspects Of Construction And Related Are...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o A Dictionary Of Construction, Surveying, And Civil Engineering

 • []

  Kategoria: Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Society & social sciences>Education>Organization & management of educationWysyłka: do 7 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Surveying The Practice Of Strategic Planning For School Excellence

 • []

  Kategoria: Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Technology, engineering, agriculture>Civil engineering, surveying & building>Structural engineering>SurveyingWysyłka: do 7 dni

  Surveying Is An Important Part Of All Undergraduate And Higher Diploma Courses In Civil Engineering And Building. This Textbook Covers A Wider Range Of Topics Than Most Other Surveying... Pełen opis produktu 'Site Surveying' »

  Surveying Is An Important Part Of All Undergraduate And Higher Diploma Courses In Civil Engineering And Building. This Textbook Covers A Wider Range Of Topics Than Most Other Surveying Texts, And Deals Not Only With Control Surveying Techniques And Equipm
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Site Surveying

 • []

  Kategoria: Książki Obcojęzyczne>Angielskie>Humanities>HistoryWysyłka: do 7 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Handbook On Tacheometrical Surveying


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Libristo.pl

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
springer, berlin, books on demand, grin verlag, betascript publishing, cambridge university press, bertrams, alphascript publishing, oxford university press, bibliolife, forgotten books
Produkty w ofercie: 600000
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, warner music poland, chandos
Produkty w ofercie: 1142726
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 152087
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

KrainaKsiazek.pl

Książki sprowadzane na zamówienie z zagranicy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 16.05.2006
Produkty w ofercie: 930267
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2308
Opinie neutralne: 16
Opinie negatywne: 10

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, amber
Produkty w ofercie: 320465
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 320465
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2