Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.]

  Kategoria: Różne

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych... Pełen opis produktu 'Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.' »

  0.3300W książce zostały przedstawione główne kierunki zastosowania analizy fraktalnej w gospodarce przestrzennej. Są to: zagadnienia dokładnego wyznaczania wymiaru fraktalnego w przypadku obiektów liniowych o bardzo nieregularnych kształtach, rola heksagonów i krat heksagonalnych w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, związek pomiędzy geometrią fraktalną a Składnią Przestrzeni (Space Syntax), dynamiczne modelowanie złożonych systemów przestrzennych oraz zagadnienie identyfikacji atraktorów grawitacyjnych miast. Atraktory grawitacyjne miast są oryginalnym dorobkiem tej pracy i stanowią źródło inspiracji do dalszych badań.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna. Obiekty struktury i procesy przestrzenne analiza fraktalna.

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: PoradnikiWysyłka: od ręki

  Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Struktura 11, 12. Zeszyt ćwiczeń. Opracowany zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy ... Pełen opis produktu 'Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami... Struktura 11, 12. Zeszyt ćwiczeń' »

  Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Struktura 11, 12. Zeszyt ćwiczeń. Opracowany zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony dla ucznia i służy praktycznemu usprawnianiu czytania i pisania. Zawiera napisane pismem odręcznym suwaki literowe i wprawki do poszczególnych części oryginalnej metody 18 struktur wyrazowych. W skład zeszytu wchodzą wyr azy o określonej strukturze - od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obręb ie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i ry m. możliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby prowadzącej zajęcia) i stanowi podstawę posługiwania się metodą 18 struktur wyrazowych. Służy do ćwiczeń analizy sylabowej wyrazów, do ćwiczeń pisania według wzoru z głośnym wypowiadaniem sylab oraz do ćwicz eń poprawności i płynności czytania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami... Struktura 11, 12. Zeszyt ćwiczeń

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby prowadzącej zajęcia) i stanowi podstawę posługiwania się metodą 18 struktur wyrazowych. Służy do ćwiczeń analizy sylabowej wyrazó... Pełen opis produktu 'Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami... Struktura 5, 6 . Zeszyt ćwiczeń' »

  Zeszyt umożliwia samodzielną pracę ucznia (pod kontrolą osoby prowadzącej zajęcia) i stanowi podstawę posługiwania się metodą 18 struktur wyrazowych. Służy do ćwiczeń analizy sylabowej wyrazów, do ćwiczeń pisania według wzoru z głośnym wypowiadaniem sylab oraz do ćwiczeń poprawności i płynności czytania. W skład zeszytu wchodzą wyrazy o określonej strukturze; od najprostszych, dwusylabowych, do złożonych wyrazów wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby. Suwaki literowe zawierają wyrazy, które mają pewną część wspólną (literę, ich zestaw lub sylabę) dla kilku słów. Z kolei we wprawkach zamieszczono zestawy wyrazów o określonej budowie, ułożone w ten sposób, aby przy czytaniu zachowywały rytm i rym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami... Struktura 5, 6 . Zeszyt ćwiczeń

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: CHEMIA

  do konstruowania narzędzi analitycznych i urządzeń molekularnych wymaga poznania zależności pomiędzy ich strukturą i właściwościami. Spis treści: Streszczenie  WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I UPROSZCZONYCH... Pełen opis produktu 'Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe' »

  Burzliwy rozwój chemii supramolekularnej w ostatnich latach jest ściśle związany z poszukiwaniem materałów mogących służyć do wytworzenia nowych, przede wszystkim miniaturowych narzędzi badawczych, sensorów analitycznych i urządzeń molekularnych. Bardzo liczną grupę związków wykorzystywanych w tak ukierunkowanych badaniach stanowią związki makrocykliczne, a wśród nich syntetyczne makrocykliczne polietery (koronandy), odkryte przez Pedersena w 1967 r. [1]. Z odkryciem tym wiąże się rozkwit chemii koordynacyjnej jonów metali, które są silnie i wybiórczo przez koronandy kompleksowane. Ogromne zainteresowanie w ostatnim czasie budzą również materiały fotoaktywne. Celem poszukiwań w tym zakresie jest wyselekcjonowanie związków m.in.: do konstruowania pamięci optycznych lub przełączników molekularnych, do kontrolowanego transportu jonów lub jako materiały optyki nieliniowej. Jednymi z intensywnie badanych substancji fotochromowych są pochodne azobenzenu, których fotoindukowana izomeryzacja E-7 generuje tak duże zmiany geometryczne, że zjawisko to mogło być wykorzystane do wymuszania zmian konformacyjnych m.in. koronandów, cyklodekstryn, polipeptydów, polimerów czy membran. Kombinacja azobenzenu ze związkami makrocyklicznymi zachowuje charakterystyczne dla azobenzenu właściwości wzbogacając je o zdolności kompleksujące. Znane są z literatury etery koronowe z wbudowaną w makropierścień resztą azobenzenu. Sposób i miejsce podstawicnia azobenzenu wywierają istotny wpływ na trwałość izomerów Z i B co stymuluje zróżnicowanie trwałości kompleksów kationów z azobenzokoronami. Mozliwość racjonalnego projektowania związków przydatnych do konstruowania narzędzi analitycznych i urządzeń molekularnych wymaga poznania zależności pomiędzy ich strukturą i właściwościami. Spis treści: Streszczenie  WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I UPROSZCZONYCH OZNACZEŃ  1. WSTĘP  2. ETERY KORONOWE  3. ZWIĄZKI AZOWE  4. ZWIĄZKI MAKROCYKLICZNE Z FRAGMENTEM AZOBENZENOWYM  5. MEMBRANOWE ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE BAZUJĄCE NA ZWIĄZKACH MAKROCYKLICZNYCH  6. MAKROCYKLICZNE CHROMOJONOFORY Z GRUPĄ AZOWĄ  7. CEL I ZAKRES PRACY  8. SYNTEZA POCHODNYCH BENZOKORON  9. POCHODNE BENZOKORON JAKO JONOFORY W MEMBRANOWYCH ELEKTRODACH JONOSELEKTYWNYCH  10. SYNTEZA AZOBENZOKORON  11. WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURY IZOMERÓW GEOMETRYCZNYCH AZOBENZOKORON  12. STRUKTURY KOMPLEKSÓW AZOBENZOKORON I AZOKSYBENZOKORON Z SOLAMI LITOWCÓW  13. AZOBENZOKORONY JAKO JONOFORY W MEMBRANOWYCH ELEKTRODACH JONOSELEKTYWNYCH  14. WŁAŚCIWOŚCI CHROMOJONOFOROWE AZOBENZOKORON  15. AZOBENZOKORONY Z PERYFERYJNĄ GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ. TAUTOMERIA AZOFENOLOWO - CHINONO-HYDRAZONOWA  16. MONOMOLEKULARNE WARSTWY AZOBENZOKORON  17. PODSUMOWANIE  BIBLIOGRAFIA  Streszczenie w języku angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe

 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: INFORMATYKA

  Książka poświęcona jest wybranym, zaawansowanym algorytmom i strukturom danych. Jest ona skierowana głównie do studentów kierunku informatyka oraz kierunków pokrewnych, którzy mają za sobą po... Pełen opis produktu 'Algorytmy i struktury danych. Wybór zaawansowanych metod' »

  Książka poświęcona jest wybranym, zaawansowanym algorytmom i strukturom danych. Jest ona skierowana głównie do studentów kierunku informatyka oraz kierunków pokrewnych, którzy mają za sobą podstawowe kursy dotyczące algorytmiki i programowania. Może jednak być przydatna wszystkim osobom zainteresowanym algorytmiką. Są w niej omawiane zaawansowane algorytmy grafowe, drzewa i tablice sufiksów wraz z działającymi na nich algorytmami, trwałe struktury danych oraz wybrane menaheurystyki optymalizacyjne. Spis treści 1. Trwałe struktury danych 1.1.    Wprowadzenie     1.2.    Metoda grubych węzłów     1.3.    Metoda kopiowania ścieżki     1.4.    Metoda Sleatora, Tarjana i in     1.5.    Zastosowania     1.6.    Problemy         1.7.    Uwagi bibliograficzne     1.8.    Zadania     Bibliografia      2. Drzewa i tablice sufiksów 2.1.    Wprowadzenie     2.2.    Drzewa sufiksów     2.2.1.    Podstawy     2.2.2.    Algorytmy tworzenia     2.2.3.    Idea algorytmu Ukkonena     2.3.     Zastosowania drzew sufiksów     2.3.1.    Wyszukiwanie wystąpień wzorców     2.3.2.    Najdłuższe wspólne podsłowo dwóch tekstów 2.3.3.    Najdłuższe odwrócone powtórzenia     2.3.4.    Transformata Burrowsa-Wheelera     2.4.    Tablice sufiksów     2.4.1.    Algorytmy tworzenia     2.4.2.    Operacje na tablicy sufiksów     2.5.    Uwagi bibliograficzne     2.6.    Zadania     Bibliografia     3. Sieci i algorytmy przepływowe 3.1.    Wprowadzenie     3.2.    Sieć przepływowa i przepływ w sieci     3.3.    Algorytmy wyznaczania maksymalnego przepływu     3.3.1.    Algorytm Forda-Fulkersona     3.3.2.    Algorytm Edmondsa-Karpa     3.3.3.    Zastosowanie przepływu blokującego     3.4.    Sieć przepływowa z wieloma żrodtami i wleloma ujściami 3.5.    Uwagi bibliograficzne     3.6.    Zadania     Bibliografia     4. Wybrane zaawansowane algorytmy grafowe 4.1.    Wprowadzenie     4.2.    Sortowanie topologiczne     4.3.    Grafy dwudzielne     4.3.1.    Wykrywanie dwudzielności     4.3.2.    Maksymalne skojarzenie w grafie dwudzielnym 4.4.    Wykrywanie ujemnego cyklu     4.4.1.    Algorytm Floyda-Warshalla     4.4.2.    Algorytm Bellmana-Forda     4.5.    Najkrótsze ścieżki pomiędzy wszystkimi parami wierzchołków 4.5.1.   Algorytm Johnsona     4.6.    Uwagi bibliograficzne     4.7.    Zadania     Bibliografia 5. Metaheurystyki optymalizacyjne 5.1.    Wprowadzenie     5.2.    Przeszukiwanie lokalne     5.2.1.   Przykład     5.3.    Symulowane wyżarzanie     5.3.1.    Algorytm     5.3.2.    Zbieżność algorytmu     5.3.3.    Parametry     5.3.4.    Przykład     5.4.    Przeszukiwanie tabu     5.4.1.    Zakazy     5.4.2.    Kryteria aspiracji     5.4.3.    Zakończenie algorytmu     5.4.4.    Zarys algorytmu         5.4.5.    Lista kandydatów     5.4.6.    Dywersyfikacja     5.4.7.    Przykład     5.5.    Uwagi bibliograficzne     5.6.    Zadania     Bibliografia     6. Algorytmy genetyczne 6.1.    Wprowadzenie     6.2.    Etapy algorytmu     6.2.1.    Generowanie populacji początkowej 6.2.2.    Kodowanie     6.2.3.    Wyznaczanie jakości chromosomów 6.2.4.    Selekcja     6.2.5.    Krzyżowanie     6.2.6.    Mutacja     6.2.7.   Warunek zatrzymania     6.3.    Przykład     6.4.    Algorytmy pokrewne     6.4.1.    Programowanie ewolucyjne 6.4.2.    Strategie ewolucyjne    6.4.3.    Programowanie genetyczne 6.5.    Uwagi bibliograficzne     6.6.    Zadania     Bibliografia     Spis rysunków Spis tabel Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Algorytmy i struktury danych. Wybór zaawansowanych metod

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: INFORMATYKA

  neuronowych Krzysztof Halawa 5.1. Wprowadzenie 5.2. Struktura sieci 5.3. Metody uczenia 5.4. Szybkie obliczanie wartości wyjść FSNN 5.5. Podsumowanie Rozdział 6. Sieci kontekstowe i strumienie... Pełen opis produktu 'Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia' »

  Od pewnego czasu obserwuje się wzrost zainteresowania problemami przetwarzania dużych strumieni danych. Monografia Sieci neuronowe przedstawia wyniki prac pięciu autorów dotyczące ich doświadczeń z zastosowaniem sieci neuronowych w przetwarzaniu tego typu danych. Książka obejmuje następujące zagadnienia: - sieci RBF w optymalizacji, - wykrywanie małych zmian w układach chaotycznych, - odporne algorytmy uczenia sieci RBF, - uczenie ortogonalnych sieci neuronowych, - sieci kontekstowe i strumienie danych. We Wprowadzeniu, uzupełnionym bibliografią dotyczącą prezentowanych zagadnień, przedstawiono przegląd problemów przetwarzania dużych strumieni danych. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych, zainteresowanych zastosowaniem sieci neuronowych. Spis treści: Rozdział 1. Wprowadzenie Ewa Skubalska-Rafajłowicz 1.1. Przetwarzanie strumieni danych 1.2. Zawartość tematyczna książki Rozdział 2. Sieci RBF w optymalizacji Marek Bazan 2.1. Wprowadzenie 2.2. Aproksymacja funkcji 2.2.1. Zagadnienie interpolacji a zagadnienie aproksymacji 2.2.2. Radialne funkcje bazowe 2.2.3. Przestrzeń funkcji, które można aproksymować 2.2.4. Ograniczenia błędu dla dużej liczby punktów danych 2.2.5. Ograniczenia błędu bez założeń o gęstości siatki 2.2.6. Wskaźniki gęstości danych 2.2.7. Regularyzacja Tichonowa 2.3. Optymalizacja - aproksymacja funkcji celu 2.3.1. Metoda regionu wiarygodności 2.3.2. Metoda SPELROA 2.4. Testy numeryczne 2.4.1. Jakość aproksymacji 2.4.2. Funkcja testowa 2.4.3. Optymalizacja magnesów nadprzewodzących 2.5. Podsumowanie Rozdział 3. Wykrywanie małych zmian w układach chaotycznych Mateusz Tykierko 3.1. Wprowadzenie 3.2. Modelowanie układu chaotycznego 3.2.1. Sieć radialna- RBF 3.2.2. Terminy pomocnicze 3.2.3. Kryterium doboru modelu 3.2.4. Parametr regularyzacji 3.2.5. Radialne funkcje bazowe i ich szerokość 3.2.6. Zbiór uczący 3.2.7. Dobór liczby neuronów 3.2.8. Metoda selekcji postępowej 3.2.9. Przykład obliczeniowy - modelowanie układu Lorenza 3.2.10. Modelowanie z szumem 3.3. Wykrywanie zmian w dynamice układu chaotycznego 3.3.1. Przykład obliczeniowy - wykrywanie zmian w układzie Lorenza 3.4. Podsumowanie Rozdział 4. Odporne algorytmy uczenia sieci RBF Andrzej Rusiecki 4.1. Wprowadzenie 4.1.1. Błędy w danycłi uczących a sieci neuronowe 4.1.2. Dane odstające od ogółu i błędy grube 4.1.3. Modele błędów w danych 4.2. Odporne algorytmy uczenia 4.2.1. Wprowadzenie do odpornych algorytmów uczenia 4.2.2. Odporność na zakłócenia a dobór funkcji błędu 4.3. Odporne algorytmy uczenia sieci sigmoidalnych 4.3.1. Odporny algorytm z kryterium LMLS 4.3.2. Odporny algorytm propagacji wstecznej RBP 4.3.3. Odporny algorytm propagacji wstecznej z wyżarzaniem ARBP 4.3.4. TAO - odporny algorytm propagacji wstecznej 4.3.5. Odporny algorytm LTS 4.4. Odporne algorytmy uczenia sieci o bazacli radialnych 4.4.1. Zastosowanie algorytmu RBP do uczenia sieci RBF 4.4.2. Odporna sieć ARRBFN 4.5. Szybki odporny algorytm uczenia sieci o radialnych funkcjach bazowych 4.6. Przetwarzanie danycłi strumieniowych w zadaniu sterowania...... 4.6.1. Zadanie testowe 4.6.2. Wyniki symulacji 4.7. Podsumowanie Rozdział 5. Uczenie ortogonalnych sieci neuronowych Krzysztof Halawa 5.1. Wprowadzenie 5.2. Struktura sieci 5.3. Metody uczenia 5.4. Szybkie obliczanie wartości wyjść FSNN 5.5. Podsumowanie Rozdział 6. Sieci kontekstowe i strumienie danych Piotr Ciskowski 6.1. Wstęp 6.2. Znaczenie kontekstu w modelowaniu 6.3. Przetwarzanie intensywnych strumieni danych przez sieci neuronowe G.4. Model kontekstowego neuronu 6.5. Porównanie sposobu działania sieci tradycyjnych i kontekstowych 6.6. Uczenie sieci kontekstowych 6.7. Złożoność obliczeniowa sieci kontekstowych 6.8. Przykład zastosowania sieci kontekstowych do wyceny opcji 6.9. Podsumowanie
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Sieci neuronowe w przetwarzaniu strumieni danych. Struktury sieci i algorytmy uczenia

 • [Politechnika Wrocławska]

  Kategoria: INNE

  Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji przestrzennych Pełen opis produktu 'Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej' »

  Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji przestrzennych kierunków postępującej urbanizacji w środowisku człowieka. Za pomocą opracowanej metody pomiaru przebiegu zachodzących zmian w zgeometryzowanej strukturze dostępności i sąsiedztwa przebadano fizyczne właściwości tworzących się urbanistycznych rozkładów lokalizacji osadniczych elementów przestrzennego zagospodarowania województwa dolnośląskiego. Materiał badawczy dotyczący przemian i przekształceń osadnictwa miejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1955-2005 stał się podstawą do wstępnych rozwiązań: szczegółowych nad modelem przebiegu zmian dostępności i sąsiedztwa miast w regionie oraz ogólnych nad formułą założeń do teorii pola sąsiedztwa, to jest koncepcji uzupełniającej opracowane dotychczas rozwiązania problemu urbanizacji. Praca zawiera treść o charakterze interdyscyplinarnym poszerzające przede wszystkim warsztat badawczo-projektowy odnoszący się do gospodarki i planowania przestrzennego, urbanistyki oraz architektury. Spis treści: Spis oznaczeń 1. Wstęp 1.1. Cel pracy i ogólnie założenia 1.2. Uzasadnienie i zakres pracy 1.3. Układ pracy 2. Dostępność w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym 2.1. Dostępność i cel a środki i bariery 2.2. Dostępność a środowisko 2.2.1. Naturalne determinanty oceny dostępności środowiska 2.2.2. Związki między dostępnością, zachowaniami ludzkimi a zjawiskami przestrzennymi w środowisku 2.2.3. Związki między dostępnością a sąsiedztwem lokalizacji w środowisku miejskim 2.2.3.1. Natura sąsiedztwa w strukturze dostępności przestrzeni zurbanizowanej 2.2.3.2. Modelowanie struktury dostępności w zasięgu powiązań sąsiedzkich 2.2.4. Modelowanie struktury dostępności terenów chronionych w sąsiedztwie stref zainwestowania miejskiego 2.2.5. Efektywność rozkładów lokalizacji w modelowanych strukturach dostępności i sąsiedztwa 2.3. Typologia i zasady wymiarowania dostępności 2.3.1. Ujęcie humanistyczne 2.3.2. Ujęcie deterministyczne 2.4. Planistyczne zastosowanie wymiaru czynnika dostępności 2.4.1. Metody bezpośredniego wymiarowania czynnika dostępności za pomocą miar bezwzględnych i względnych 2.4.2. Metody pośredniego wymiarowania czynnika dostępności za pomocą miar bezwzględnych i względnych 3. Metoda analizy rozkładu lokalizacji na zgeometryzowanej strukturze dostępności sąsiedzkiej 3.1. Podstawy metody 3.1.1. Metodologia wyboru obiektów 3.1.2. Ustalenie geometrycznych punktów lokalizacji 3.1.3. Zasady wyznaczenia geometrycznych połączeń lokalizacji 3.2. Geometryczne siatki oddaleń lokalizacji GSOL 3.2.1. Klasyfikacja geometrii siatek 3.2.2. Modelowy zapis geometrii siatek 3.3. Sąsiedztwo lokalizacji 3.3.1. Geometria powiązań sąsiedzkich 3.3.2. Powiązania sąsiedzkie w dwuwymiarowych siatkach otwartych GSOL 3.3.3. Powiązania sąsiedzkie w dwuwymiarowych siatkach zamkniętych GSOL 3.3.4. Efektywność powiązań sąsiedzkich 3.4. Pola oddaleń lokalizacji 3.4.1. Wymiar pola oddaleń lokalizacji 3.4.2. Geometria pól oddaleń lokalizacji 3.5. Sąsiedzkie oddalenia lokalizacji 3.5.1. Wymiar bezpośredniego oddalenia lokalizacji 3.5.2. Geometria bezpośrednich oddaleń sąsiedzkich 3.5.3. Efektywność sąsiedzkich oddaleń lokalizacji 4. Analiza rozkładów lokalizacji osadnictwa miejskiego na Dolnym Śląsku w latach 1955 i 2005. Weryfikacja metody 4.1. Obszar analizy, kryteria i zakres weryfikacji metody 4.2. Struktura potencjalnej dostępności sąsiedzkiej rozkładu lokalizacji badanej próby 4.2.1. Omówienie wyników analizy uzyskanych metodą graficzną 4.2.2. Ocena wyników otrzymanych metodą obliczeniową 4.3. Charakterystyka dolnośląskiego rozkładu lokalizacji na tle wyników badanej próby 5. Kierunki przestrzennego rozwoju urbanizacji Dolnego Śląska w latach 1955-2005. Modelowanie rozkładów lokalizacji 5.1. Modele związki między dostępnością sąsiedzką a rozkładem lokalizacji w rozwoju osadnictwa miejskiego Dolnego Śląska w latach 1955 i 2005 5.1.1. Wpływ struktury dostępności miast na historyczny przebieg urbanizacji regionu 5.1.2. Sprawdzalność prognostycznych koncepcji i modeli rozwoju urbanizacji regionu w świetle wyników analizy rozkładu lokalizacji miast
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

 • [PROFUOMO]

  Kategoria: Główna/Produkty/Marynarki

  Elegancka marynarka sportowa Profuomo Informalist o bardzo lekkiej kostrukcji. Marynarka jest na półpodszewce. Rękawy są wszyte włoską metodą spalla camicia czyli koszulowo. Marynarka ma dwie kieszenie... Pełen opis produktu 'Elegancka granatowa marynarka Profuomo Informalist o delikatnej strukturze tkaniny' »

  Elegancka marynarka sportowa Profuomo Informalist o bardzo lekkiej kostrukcji. Marynarka jest na półpodszewce. Rękawy są wszyte włoską metodą spalla camicia czyli koszulowo. Marynarka ma dwie kieszenie nakładane oraz nakładaną kieszonkę piersiową, z tyłu są dwa rozcięcia, guziki w rękwach są rozpinane, marynarka ma stębnowania na szwach. Marynarka ma typowy włoski krój blisko ciała. Jest dosyć mocno dopasowana.   Skład: 70% bawełna 28% poliester 2% elastan
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elegancka granatowa marynarka Profuomo Informalist o delikatnej strukturze tkaniny

 • [PROFUOMO]

  Kategoria: Główna/Produkty/Paski męskie

  Skórzany pasek zamszowy męski Profuomo granatowy o delikatnej strukturze. Paski zamszowe Profuomo wykonane są we Włoszech z wysokiej jakości włoskiej skóry pochodzącej z okolic Florencji. Re... Pełen opis produktu 'Skórzany pasek zamszowy męski Profuomo o ciekawej strukturze' »

  Skórzany pasek zamszowy męski Profuomo granatowy o delikatnej strukturze. Paski zamszowe Profuomo wykonane są we Włoszech z wysokiej jakości włoskiej skóry pochodzącej z okolic Florencji. Regionu słynącego z wyrobów skórzanych. Pasek zamszowy może też być eleganckim prezentem. Paski zamszowe są świetnym dodatkiem do ubioru w stylu elegancki luz, sportowa elegancja.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Skórzany pasek zamszowy męski Profuomo o ciekawej strukturze

 • [PROFUOMO]

  Kategoria: Główna/Produkty/Spinki do mankietów

  Spinki do mankietów mają ciekawą strukturę i połyskujący srebrny kolor.  Spinki do mankietów Profuomo zostały zaprojektowane we włoskim stylu, łączącym klasykę ze współczesnością. Są wykonane... Pełen opis produktu 'Spinki do mankietów kwadratowe z fantazyjną strukturą' »

  Spinki do mankietów mają ciekawą strukturę i połyskujący srebrny kolor.  Spinki do mankietów Profuomo zostały zaprojektowane we włoskim stylu, łączącym klasykę ze współczesnością. Są wykonane metalu pokrytego powłoką z rodu. Są zapakowane w eleganckie pudełko.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Spinki do mankietów kwadratowe z fantazyjną strukturą

 • [MICHAELIS]

  Kategoria: Główna/Produkty/Muszki

  Granatowa muszka o strukturze dżinsu. Jej casualowy styl będzie wspaniale urozmaicał codzienne stylizacje. Muszka idealnie pasuje do klasycznych błękitnych, niebieskich i białych koszul, a ta... Pełen opis produktu 'Granatowa muszka o strukturze dżinsu' »

  Granatowa muszka o strukturze dżinsu. Jej casualowy styl będzie wspaniale urozmaicał codzienne stylizacje. Muszka idealnie pasuje do klasycznych błękitnych, niebieskich i białych koszul, a także do koszul w printy. Świetnie sprawdzi się w zestawieniu zarówno ze sportową marynarką, jak i kardiganem. Mucha jest wiązana i dla ułatwienia od razu związana.Można ją rozwiązać i ponownie związać. Mucha ma możliwość regulacji rozmiaru.  Materiał: jedwab 60% bawełna 40% Jest zapakowana w eleganckie kartonowe pudełko. Może być eleganckim prezentem dla klasycznego mężczyzny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Granatowa muszka o strukturze dżinsu

 • [MICHAELIS]

  Kategoria: Główna/Produkty/Muszki

  Różowa muszka o ciekawym splocie. Kolor jest intensywny, ale połaczony z białą nitką. Dzięki temu muszka jest elegancka. Mucha jest wiązana i dla ułatwienia od razu związana.Można ją rozwiązać i ponownie... Pełen opis produktu 'Różowa jedwabna wiązana muszka o ciekawej strukturze' »

  Różowa muszka o ciekawym splocie. Kolor jest intensywny, ale połaczony z białą nitką. Dzięki temu muszka jest elegancka. Mucha jest wiązana i dla ułatwienia od razu związana.Można ją rozwiązać i ponownie związać. Mucha ma możliwość regulacji rozmiaru. Będzie ożywiała i nadawała kolorytu garniturowi. Będzie pasowała również do nowoczesnych stylizacji ze sportową marynarką czy kardiganem.  Materiał: jedwab 100% Jest zapakowana w eleganckie kartonowe pudełko. Może być eleganckim prezentem dla klasycznego mężczyzny.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Różowa jedwabna wiązana muszka o ciekawej strukturze

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: EKONOMIA

  Autorka podjęła w swojej książce próbę poszerzenia aparatu pomiarowego, stosowanego w analizie struktur, o metody bazujące na miarach entropii oraz miarach dywergencji. Przedstawiła w sposób Pełen opis produktu 'Miary entropii i dywergencji w analizie struktur' »

  Autorka podjęła w swojej książce próbę poszerzenia aparatu pomiarowego, stosowanego w analizie struktur, o metody bazujące na miarach entropii oraz miarach dywergencji. Przedstawiła w sposób kompleksowy, metodologiczne i empiryczne aspekty stosowania tych metod w badaniu zróżnicowań strukturalnych oraz zmian strukturalnych. Analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych uwzględnia, obok parametrów liczbowych, określających poziom badanych zjawisk, również ich strukturę, zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym. Istotnym aspektem takich analiz jest badanie zróżnicowań strukturalnych między obiektami przestrzennymi. Inny aspekt analiz strukturalnych odnosi się do badania zmienności struktur w czasie, a więc do badania stopnia zmian strukturalnych. Pomimo obfitości rozważań, dotyczących badań struktur społecznych i ekonomicznych, w literaturze polskiej nie było do tej pory monografii poświęconej wykorzystaniu miar entropii oraz miar dywergencji w badaniach strukturalnych. Dlatego książka stanowi niespotykany dotąd w literaturze polskiej zbiór treści obejmujący własności entropii Shannona oraz jej uogólnionych postaci - entropii Rényi'ego i entropii Tsallisa, własności miar dywergencji, w szczególności dywergencji klasy Csiszára. Autorka wskazała możliwość wykorzystania zarówno miar entropii, jak i miar dywergencji w analizie struktur ekonomicznych. Ponadto zaproponowała autorską miarę koncentracji bazującą na entropii Rényi'ego, wskazując przy tym, że entropia Rényi'ego dla wybranych stopni a wykazuje większy stopień wrażliwości na nierównomierność rozkładu cechy statystycznej, aniżeli entropia Shannona. Książka obejmuje także zagadnienia dotyczące wykorzystania miar dywergencji Csiszára (f‑dywergencji), do której należą miary odgrywające istotną rolę w teorii informacji i statystyce, np. odległość miejska, kwadrat odległości Hellingera, odległość trójkątna, c2-dywergencja, dywergencja Kullbaca-Leiblera oraz propozycje przedstawione przez Lina, Taneja czy też Kumara, do określania stopnia zmian rozbieżności struktur. Autorka wskazuje przy tym, że do klasy dywergencji Csiszára należą zarówno niektóre metryki odległościowe, jak i miary niesymetryczne o nieograniczonych z góry zbiorach wartości. W książce zawarto też porównanie popularnych miar niepodobieństwa struktur oraz miar dywergencji, pod względem stopnia wrażliwości na niepodobieństwo struktur. Spis treści: Wprowadzenie Rozdział I. Statystyka regionalna 1.1. Uwagi wprowadzające 1.2. Nomenklatura Statystycznych Jednostek Terytorialnych -klasyfikacja NUTS 1.3. Zbiory danych w statystyce regionalnej Rozdział II. Entropia Shannona w badaniach strukturalnych 2.1. Pojęcia wprowadzające 2.2. Entropia Shannona struktur H-elementowych 2.3. Własności entropii Shannona struktur Ž-elementowych 2.4. Własności entropii struktur dwuelementowych 2.5. Entropia Shannona rozkładu liczby ludności jednostek terytorialnych regionu Morza Bałtyckiego Rozdział III. Uogólnienia entropii Shannona 3.1. Uwagi wprowadzające 3.2. Entropia Renyi‘ego 3.3. Entropia Tsallisa 3.4. Zastosowanie entropii Renyi‘ego i entropii Tsallisa do badania rozkładu liczby ludności jednostek terytorialnych regionu Morza Bałtyckiego Rozdział IV. Miary entropii w badaniu stopnia koncentracji rozkładu 4.1. Pojęcie i miary koncentracji 4.2. Konstrukcja miary koncentracji bazującej na entropii Renyi‘ego 4.3. Badanie stopnia koncentracji rozkładu liczby ludności jednostek terytorialnych regionu Morza Bałtyckiego Rozdział V. Analiza porównawcza struktur 5.1. Uwagi wprowadzające 5.2. Pojęcie odległości struktur 5.3. Miary zgodności struktur 5.4. Analiza porównawcza struktur przestrzennych 5.5. Metody kwantyfikacji zmian strukturalnych Rozdział VI. Miary dywergencji 6.1. Uwagi wprowadzające 6.2. Miary dywergencji klasy Csiszara 6.3. Uogólniona postać miar dywergencji 6.4. Analiza wrażliwości miar dywergencji 6.5. Analiza porównawcza struktur ludności jednostek terytorialnych regionu Morza Bałtyckiego Uwagi końcowe Literatura Aneks  
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Miary entropii i dywergencji w analizie struktur

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: INFORMATYKA

  Prezentowana książka stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotu „algorytmy komputerowe i struktury danych” oraz przedmiotów o podobnej treści, wykładanych na wydziałach elektroniki lub inform... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z algorytmów komputerowych i struktur danych' »

  Prezentowana książka stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotu „algorytmy komputerowe i struktury danych” oraz przedmiotów o podobnej treści, wykładanych na wydziałach elektroniki lub informatyki politechnik. Przedmioty tego typu zwykle obejmują następujące działy: teorię algorytmów i złożoności obliczeniowej, algorytmy sortowania, algorytmy do przetwarzania dynamicznych zbiorów danych (słowników), algorytmy wyszukiwania wzorca w tekście, algorytmy grafowe.   Praca zawiera zadania o charakterze analitycznym, których rozwiązanie może stanowić przygotowanie do testów sprawdzających podczas laboratorium, do kolokwiów i do egzaminów oraz zadania o charakterze eksperymentu komputerowego, stanowiące przygotowanie do laboratoriów i projektów komputerowych. Wykorzystywane środowisko programowania to przede wszystkim Matlab, choć w niektórych zadaniach użyto algorytmów kodowanych w Pascalu lub w C++. Spis treści Wstęp Wykaz oznaczeń 1. Analiza złożoności algorytmów. Podstawowe algorytmy iteracyjne, rekurencyjne. Algorytmy teorii liczb 1.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 1.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 2. Algorytmy sortowania 2.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 2.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 3. Algorytmy słownikowe 3.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 3.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 4. Algorytmy wyszukiwania wzorca 4.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 4.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 5. Algorytmy grafowe 5.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 5.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania 6. Zaawansowane algorytmy teorioliczbowe 6.1. Zadania z wzorcowymi rozwiązaniami 6.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania Literatura uzupełniająca
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Zbiór zadań z algorytmów komputerowych i struktur danych

 • [Giorgia]

  Kategoria: Odzież damska > Sukienki

  Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach. Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato! Pełen opis produktu '3614-3 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - morski' »

  Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach. Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 3614-3 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - morski

 • [Giorgia]

  Kategoria: Odzież damska > Sukienki

    Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach.   Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato! Pełen opis produktu '3614-1 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - czarny' »

    Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach.   Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 3614-1 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - czarny

 • [Giorgia]

  Kategoria: Odzież damska > Sukienki

    Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach.   Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato! Pełen opis produktu '3614-4 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - biały' »

    Sukienka damska z modnym wiązaniem na plecach.   Ciekawa struktura materiału - skóra węża. Hit na lato!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 3614-4 Sukienka wiązana na plecach ze struktury skóry węża - biały

 • [Jacques Britt]

  Kategoria: Główna/Produkty/Koszule

  Elegancka koszula męska Jacques Britt Brown Label z doskonałej bawełny w drobną biało błękitną strukturę. Koszula ma dopasowanie Custom Fit. Oznacza to, że jest to lekko taliowana koszula. Koszula... Pełen opis produktu 'Koszula męska taliowana Jacques Britt Brown Label w biało błękitną strukturę' »

  Elegancka koszula męska Jacques Britt Brown Label z doskonałej bawełny w drobną biało błękitną strukturę. Koszula ma dopasowanie Custom Fit. Oznacza to, że jest to lekko taliowana koszula. Koszula ma rozłożysty kołnierzyk i mankiety na guziki z regulacją szerokości. Wewnątrz stójki i mankietów są wstawki w biało niebieskie paski. Guziki w koszuli są szyte w tzw. kurzą stopkę. Więcej o marce Jacques Britt można znaleźć tutaj 
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Koszula męska taliowana Jacques Britt Brown Label w biało błękitną strukturę

 • 52220767 Piec wolnostojący Leda 12kW FONDIA z płaszczem wodnym (kolor: czarny, front ze struktura falistą) w sklepie internetowym SmakLuksusu.pl

  Powiększ zdjęcie

  25207,41 zł

  [Leda 522]

  Kategoria: Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnymWysyłka: od ręki

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"... Pełen opis produktu '52220767 Piec wolnostojący Leda 12kW FONDIA z płaszczem wodnym (kolor: czarny, front ze struktura falistą)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Niemiecki producent wkładów kominkowych, piecokominków oraz piecyków wolnostojących LEDA jest jednym z wiodących i rozpoznawalnych marek w Europie. Przy wykorzystaniu prawie 150-letniej tradycji oraz aktualnych nowoczesnych zasobów firmy, LEDA produkuje najwyższej klasy urządzenia grzewcze z żeliwa.   Wszystkie produkty LEDA spełaniają nawet najbardziej surowe normy ekologiczne i pozwalają zaoszczędzić dużo energii. Potwierdzeniem zastosowania najwyższej klasy materiałów i komponentów, a także najnowocześniejszych rozwiązań jest 10-cio letnia GWARANCJA. Należy także zauważyć, iż żeliwo zastosowane do produkcji kominków jest bardziej wytrzymałe i trwałe od stali, co zostało potwierdzone naukowo.   LEDA oferuje bardzo szeroki asortyment - WKŁADY KOMINKOWE z różnej wielkości przeszkleniem, ale także takie, które umożliwiają zbudowanie efektywnego ciepłego kominka, PIECOKOMINKI do kominków akumulacyjnych także hypocaustum, PIECYKI WOLNOSTOJĄCE charakteryzujące się zróżnicowanym designem, w których można palić zarówno drewnem, jak i pelletami lub gazem. Wiele modeli można także skutecznie podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania, przekazując tym samym wytworzoną energię do innych pomieszczeń za pomocą wody.   W ostatnich latach LEDA wypracowała wiele wyjątkowych rozwiązań, stając się jednym z liderów rynku kominków. Niezwykle czysta szyba podczas i po paleniu, niezrównany mechanizm podnoszenia szyby do góry, najłatwiejszy sposób otwierania szyby do czyszczenia, bardzo nowoczesna automatyka i sterownie pozwalające zoptymalizować i zabezpieczyć eksploatację kominka, najwyższa wydajność to podstawowe wyróżniki marki LEDA.   Na rynku polskim, LEDA oferuje dla swoich potencjalnych użytkowników, nie tylko kominki najwyższej klasy, ale także szybki i bezwarunkowy serwis, który załatwi każdy problem. Dla firm kominkowych natomiast, LEDA zapewnia znakomite warunki handlowe, ale także wsparcie szkoleniowe oraz przy organizowaniu wystawy.   Piec FONDIA z technologii wody Wysoka jakość wykonania i niepowtarzalny design z falistą powierzchnię i kontury płynie charakteryzują wodonośnych piec FONDIA. Dobry wkład kominkowy zapewnia ogrzewanie wewnątrz FONDIA za dobre wyniki i wysoką efektywność. Duża część wytwarzanej energii jest podawany do obiegu wody i ogrzewania domu, pozostałe ciepło przekazuje część w instalacji. Najciekawsze Wysoka wydajność wody: 7,5 kW Kosztów ogrzewania poprzez wspieranie istniejącego systemu ogrzewania Sprawdzone wkładu kominkowego ogrzewania w gipsie-podszewka Wysoka wydajność za oszczędne zużycie paliwa Szczególnie czyste spalanie   DANE TECHNICZNE: - moc nominalna: 12 kW, moc wodna: 7,5 kW, moc powietrzna: 4,5 kW, -  wymiary: szerokość 690mm, wysokość 1225mm, głębokość całkowita 530mm, - waga: 350 kg, - średnica króćca dymowego: 180mm, - króciec dymowy z tyłu lub Z góry, - dopływ powietrza z zewnątrz, - opał: drewno 33cm lub brykiet drewniany, - certyfikat BimSchV.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 52220767 Piec wolnostojący Leda 12kW FONDIA z płaszczem wodnym (kolor: czarny, front ze struktura falistą)

 • [Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.]

  Kategoria: Ekonomia, Finanse, Zarządzanie

  Książką tą autorzy chcieli wywołać dyskusję i o istniejących teoriach w zakresie city users, i o ich mocy sprawczej wyjaśniania, i o metodach badania tych zjawisk, i wreszcie o rzeczywistości w przedmiotowym... Pełen opis produktu 'Przyjezdni w strukturze miasta - miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users.' »

  Książką tą autorzy chcieli wywołać dyskusję i o istniejących teoriach w zakresie city users, i o ich mocy sprawczej wyjaśniania, i o metodach badania tych zjawisk, i wreszcie o rzeczywistości w przedmiotowym zakresie w latach 2012-2016 w kontekście dwóch poligonów empirycznych: Poznania i Trójmiasta.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przyjezdni w strukturze miasta - miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji city users.


EleganckiPan.com.pl

Koszule męskie, krawaty, poszetki, fulary, muchy, skarpety, swetry, spinki do mankietów i paski.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.01.2014
profuomo, van thorn, michaelis, hemley, bresciani, browns, corgi hosiery, laco, ascot, bigi milano
Produkty w ofercie: 1340
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Magia Płytek

Płytki ceramiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.05.2012
paradyĹź (grupa paradyĹź), opoczno, nowa gala, alfa cer, cersanit, cerrol, polcolorit, ceramika gres, myway (grupa paradyĹź), paradyĹź
Produkty w ofercie: 9684
Promocje: 831
Wysyłka do 3 dni: 9137
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dekori.eu

Wyposażenie łazienek
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.11.2014
paradyż - dekoracje, paradyż, blue water, riho, tubądzin, tubądzin dekoracje, nowa gala, omnires, myway - dekoracje, domino dekoracje
Produkty w ofercie: 3086
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Opoczno Glazura

Płytki ceramiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.05.2013
ceramika paradyż, roca, opoczno, tubądzin, ceramika nowa gala, ceramika pilch, cersanit, domino, ceramika color, polcolorit
Produkty w ofercie: 8042
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 8041
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

SmakLuksusu.pl

Kominki, kuchnie węglowe oraz piece
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.11.2011
polska 998, 300, godin 689, 303, termovision 838, 535 piazzetta, polska 033, polska 066, bef 123, la nordica 888, 911, 522, 838, 987, arysto 489, 911,522
Produkty w ofercie: 8734
Promocje: 1
Wysyłka do 3 dni: 8728
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

i-lazienki

Wyposażenie łazienki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.03.2013
ceramika imola, paradyż, baldocer, tubądzin, opoczno, fanal, cersanit, nowa gala, pamesa ceramica, polcolorit
Produkty w ofercie: 22294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

abcplytki.pl

Płytki ceramiczne
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.08.2014
paradyż, opoczno, tubądzin, my way, domino, kwadro, ceramstic, cersanit, pilch, blue water
Produkty w ofercie: 3431
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, c.h. beck, bellona, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 143524
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143524
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Modne Płytki

Płytki ceramiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.05.2013
ceramika paradyż, opoczno, roca, tubądzin, ceramika nowa gala, ceramika pilch, cersanit, domino, ceramika color, polcolorit
Produkty w ofercie: 7916
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 7916
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

dekordia.pl

Płytki ceramiczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 11.07.2012
instal-projekt, villeroy, ape ceramica, paradyĹť, vives, equipe ceramicas, peronda, realonda, geotiles, baldocer
Produkty w ofercie: 36985
Promocje: 38
Wysyłka do 3 dni: 36985
Opinie pozytywne: 260
Opinie neutralne: 6
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

LadyStyle

Odzież oraz bielizna damska.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.03.2012
d karen, nife, obsessive, beauty night, arkon, pink boom, gwinner, ambergraff, miran, softline colletion
Produkty w ofercie: 1319
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

eplytki.pl

Płytki ceramiczne, ceramika łazienkowa, baterie oraz chemia budowlana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.11.2006
brak danych, paradyŻ, sanplast, opoczno, polcolorit, nowa gala, cersanit, tubĄdzin, sanitec koŁo, tubĄdzin domino
Produkty w ofercie: 23926
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 942
Opinie neutralne: 23
Opinie negatywne: 6

Opocznoplytki.pl

Płytki klinkierowe, kuchenne oraz podłogowe i łazienkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.06.2010
ceramika paradyż, roca, opoczno, ceramika tubądzin, ceramika nowa gala, ceramika pilch, cersanit, domino, ceramika color, polcolorit
Produkty w ofercie: 8217
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 8217
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0