Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Continuo]

  Kategoria: Medycyna > Psychiatria i neurologia

  Książka podejmuje interesujące i niezwykle ważne zagadnienie dotyczące roli pracy pedagoga specjalnego w opiece nad osobą chorą na schizofrenię. Napisana została przez przedstawicieli różnych Pełen opis produktu 'Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej' »

  Książka podejmuje interesujące i niezwykle ważne zagadnienie dotyczące roli pracy pedagoga specjalnego w opiece nad osobą chorą na schizofrenię. Napisana została przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – psychiatrii, pedagogiki, psychologii i psychoterapii. Zawiera liczne odniesienia do najnowszych nurtów we współczesnej pedagogice specjalnej i psychiatrii społecznej. Jest oryginalną autorską propozycją, unikatową na polskim rynku.Monografia może być przydatna zarówno psychiatrom zainteresowanym psychiatrią środowiskową czy społeczną, jak i pedagogom specjalnym, dla których praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi jest nowym obszarem zainteresowań. Wiele placówek zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudnia bowiem pedagogów specjalnych.W książce poruszono wiele zagadnień z zakresu psychologii klinicznej osób chorych na schizofrenię. Monografia może być zatem pomocna w uzupełnieniu wiedzy z zakresu tej dziedziny.Niezwykle ważną cechą tej publikacji jest jej integracyjny charakter uwzględniający różne dziedziny wiedzy. Jest zatem niezbędna dla tych osób, które pracują w wielodyscyplinarnych zespołach złożonych z psychiatry, pedagoga, psychologa i psychoterapeuty.  Spis treści: Rozdział 1. Miejsce pedagogiki osób chorych na schizofrenię wśród subdyscyplin pedagogiki specjalnej w ujęciu tradycyjnym i współczesnym1.1. O kim będzie ta książka, czyli dylematy definicyjne 1.2. Zmiana paradygmatów pedagogiki specjalnej a tradycyjne i współczesne podejście do niepełnosprawności 1.3. Zakres i przedmiot pedagogiki osób chorych na schizofrenię w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym 1.4. Nowoczesny model opieki środowiskowej nad osobą z zaburzeniami psychicznymiRozdział 2. Schizofrenia – charakterystyka kliniczna i skutki psychospołeczne 2.1. Próba definicji pojęcia schizofrenii 2.2. Zewnętrzne i wewnętrzne granice pojęcia schizofrenia 2.3. Rozpowszechnienie schizofrenii 2.4. Przyczyny psychoz schizofrenicznych 2.5. Objawy kliniczne i przebieg psychoz schizofrenicznych 2.6. Leczenie psychoz schizofrenicznychRozdział 3. Praca pedagoga specjalnego (specjalnego) z chorymi na schizofrenię w instytucjach medycznych i instytucjach służb społecznych 3.1. Niepełnosprawność wywołana schizofrenią 3.2. Zespół diagnostyczno-terapeutyczny w opiece nad osobą chorą na schizofrenię 3.3. Pedagog specjalny (włączający) jako równoprawny element systemu diagnostyczno-terapeutycznego w procesie inkluzji społecznej osób chorych na schizofrenię 3.4. Obszar pracy i możliwości zatrudnienia pedagoga specjalnego osób z zaburzeniami psychicznymi 3.5. Metody i techniki pracy pedagoga specjalnego z osobami chorymi na schizofrenię 3.6 Pedagog specjalny wobec problemów somatycznych osób chorych na schizofrenię i wobec prozdrowotnego stylu życia4. Zakończenie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej

 • [DK MEDIA]

  Kategoria: Medycyna > Psychiatria i neurologia

  Praktyczny podręcznik dla terapeutów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Pierwsza część przedstawia na początku przegląd objawów schizofrenii, klasyfikację, diagnostykę różnicową,  dan... Pełen opis produktu 'Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii' »

  Praktyczny podręcznik dla terapeutów z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.Pierwsza część przedstawia na początku przegląd objawów schizofrenii, klasyfikację, diagnostykę różnicową, dane epidemiologiczne i na temat etiologii choroby, wynikibadań naukowych oraz psychologiczne modeletłumacząc objawy choroby. Druga część książki zawiera wyczerpujący i zorientowany na praktykę opis poznawczo-behawioralnych metod interwencyjnych poparty wieloma przykładami. Opiera się on zarówno na publikowanych przez wiodących badaczy tejdziedziny artykułach i podręcznikach jak również na własnych doświadczeniach klinicznych autorki w przeprowadzaniu  terapiipoznawczo-behawioralnej psychoz. Na płycie CD-ROM znajduje się szereg wykazów diagnostycznych i materiałów do celów terapeutycznych.  Spis treściPrzedmowaWprowadzenie I. Podstawy teoretyczneRozdział 1: Charakterystyka zaburzeń z kręgu schizofrenii1.2 Diagnoza, zastosowanie diagnozy oraz jej stygmatyzacja 1.3 Klasyfikacja1.4 Diagnostyka różnicowa1.5 Zaburzenia współwystępujące1.6 Przebieg irokowania1.7 Epidemiologia 1.7.1 Rozpowszechnienie schizofrenii1.7.2 Objawy psychozopodobne w normalnym społeczeństwieRozdział 2: Etiologia 2.1 Czynniki ryzyka2.1.1 Genetyczne czynniki ryzyka2.1.2 Czynniki ryzyka przed- i okołoporodowe2.1.3 Zaburzenia w rozwoju i czynności mózgu2.1.4 Krytyczne wydarzenia życiowe 2.1.5 Traumy z dzieciństwa2.1.6 Stresory w życiu codziennym2.2 Aspekty neurochemiczne i neurofarmakologiczne2.3 Modele podatności na stres2.4 Modele poznawczo-behawioralne powstawania choroby2.4.1 Psychologiczne badania podstawowe urojeń2.4.2 Poznawcze modele powstawania urojeń2.4.3 Badania psychologiczne nad powstawaniem halucynacji2.4.4 Modele poznawcze rozwoju halucynacji2.4.5 Badania psychologiczne nad powstawaniem objawów negatywnychRozdział 3: Postępowanie diagnostyczne 3.1 Cele diagnostyki3.2 Postępowanie diagnostyczne3.2.1 Narzędzia do sporządzania diagnozy3.2.2 Narzędzia do oceny objawów3.2.3 Metody oceny deficytów neuropsychologicznych3.2.4 Narzędzia do oceny dysfunkcyjnych przekonań poznawczych3.2.5 Narzędzia do oceny zmian w trakcie terapii poznawczo-behawioralnej4: Przegląd metod leczenia4.1 Klasyfikacja metod leczenia 544.2 Podejście farmakologiczne4.3 Podejście psychoterapeutyczne4.3.1 Interwencje rodzinne4.3.2 Psychoedukacja4.3.3 Trening umiejętności4.3.4 Treningi poznawcze 4.3.5 Programy szkoleniowe w celu zmniejszenia typowych dla schizofrenii Rozdział 5: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii5.1 Co to jest terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii?5.2 Rozwój terapii poznawczo-behawioralnej5.3 Dotychczasowy stan badańII. TerapiaRozdział 6: Warunki ramowe6.1 Grupa docelowa6.2 Struktura i organizacja terapii6.3 Ustalenia i formalności6.4 Wkomponowanie terapii w inne usługi lecznicze6.5 Wymagania umożliwiające prowadzenie terapii6.6 Kształtowanie się relacjiRozdział 7: Wprowadzenie, wyjaśnienie celów, diagnostykai opracowanie modeli poznawczych 7.1 Wprowadzenie7.2 Wyjaśnienie celów i oczekiwań 7.3 Identyfikacja problemu i diagnostyka7.3.1 Cele diagnostyki7.3.2 Postawa terapeutyczna podczas etapu diagnostycznego7.3.3 Wprowadzenie do fazy diagnostycznej 7.3.4 Sporządzenie diagnozy7.3.5 Zrozumienie istotnych objawów7.3.6 Ocena rozwoju objawów7.3.7 Ocena deficytów neuropsychologicznych7.3.8 Ocena zrozumienia problemu7.4 Opracowanie modelu objaśniającego7.5 Cele pochodzące z modeluRozdział 8: Praca z halucynacjami8.1 Zmniejszenie poczucia odmienności8.2 Przygotowanie interwencji8.3 Wykorzystanie strategii radzenia8.4 Zmiana oceny głosów8.5 EkspozycjaRozdział 9: Praca z urojeniami9.1 Podstawowe wskazówki9.2 Wykrywanie punktów wyjścia dla urojeń 9.3 Omówienie mechanizmów kształtowania się przekonań9.4 Opracowanie modelu9.5 Wykrywanie konsekwencji rezygnacji z przekonań urojeniowych 9.6 Restrukturyzacja przekonań urojeniowych Rozdział 10: Interwencje dotyczące objawów negatywnych 10.1 Zmniejszająca poczucie odmienności postawa terapeuty10.2 Motywowanie i praca nad celami10.3 Stworzenie indywidualnej analizy problemów10.4 Opracowanie modeli objaśniających dla utrzymujących się objawów negatywnych10.5 Przekształcanie dysfunkcyjnych przekonań10.6 Program aktywności10.7 Przekazywanie umiejętności10.8 Zmiana dalszych warunków przyczynowych i utrwalających objawyRozdział 11: Praca z dalszymi objawami obciążającymi11.1 Zachowania impulsywne i samobójcze11.2 Dezorganizacja mowy11.3 Deficyty poznawcze11.4 LękRozdział 12: Przekształcanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych12.1 Opracowanie podstawowych założeń dysfunkcyjnych12.2 Zmiana założeń dysfunkcyjnych12.2.1 Cechy szczególne pacjentów ze schizofrenią 12.2.2 Werbalna weryfikacja założeń12.2.3 Testowanie rzeczywistości12.2.4 Opracowanie następstw sposobów postrzegania12.2.5 Ugruntowanie zmienionych sposobów postrzegania Rozdział 13: Zapobieganie nawrotom13.1 Omówienie diagnozy choroby psychicznej13.2 Przygotowanie do nawrotów 13.3 Rozpoznawanie nawrotów 13.3.1 Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych13.3.2 Rozpoznawanie nawracających objawów13.4 Postępowanie z sygnałami ostrzegawczymi i objawami13.4.1 Strategie poznawcze13.4.2 Postępowanie z czynnikami stresogennymi13.4.4 Plan kryzysowyRozdział 14 Wyjaśnienie celów i zakończenie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: emptyWysyłka: od ręki

  Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia to kompendium wiedzy na temat schizofrenii i stosowania terapii poznawczej w jej leczeniu. Autorzy prezentują obecny stan badań... Pełen opis produktu 'Schizofrenia w ujęciu poznawczym' »

  Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia to kompendium wiedzy na temat schizofrenii i stosowania terapii poznawczej w jej leczeniu. Autorzy prezentują obecny stan badań w wielu dziedzinach (neurologii, genetyce, fizjologii, psychologii) i dane pozwalające na tworzenie rozmaitych modeli tego zaburzenia. Przedstawiają konceptualizację poznawczą urojeń, omamów, objawów negatywnych i zaburzeń myślenia, narzędzia pomiaru psychoterapeutycznego oraz sposoby budowania pozytywnej relacji między terapeutą a osobą cierpiącą na schizofrenię. Rozpatrują możliwości współdziałania psychiatry i psychoterapeuty dzięki zastosowaniu ? w odpowiednich proporcjach ? farmakoterapii i psychoterapii. Zwieńczeniem tego starannego opracowania jest przedstawienie zintegrowanego modelu poznawczego schizofrenii, łączącego aspekty biologiczne i psychologiczne tego wciąż nie do końca poznanego zaburzenia.Najbardziej wszechstronna i przystępnie napisana książka na temat teorii i terapii poznawczej schizofrenii. Jej wyróżniającą cechą jest optymalna równowaga między zakresem problematyki (od biologii i farmakologii po psychologię i środowiskowe usługi medyczne) a dogłębnością jej analizy (szczegółowe opisy deficytów poznawczych i ich leczenia). Przykłady z codziennej praktyki i rozmowy zaczerpnięte z sesji terapeutycznych w połączeniu z omówieniem odpowiednich skal oceny, wyników badań i obszerną bibliografią sprawiają, że książka jest wyczerpującym źródłem zawierającym wszystkie potrzebne informacje z tej dziedziny?.Prof. Dilip V. Jeste, University of California, San Diego i VA San Diego Healthcare System A.T. Beck i jego współpracownicy znowu odnoszą sukces! W swojej książce dokonują przeglądu zagadnień naukowych dotyczących etiologii schizofrenii i szczegółowych analiz przyczyn poznawczych objawów psychotycznych oraz podają zarys konkretnego postępowania w dostosowywaniu technik poznawczych do leczenia tych objawów.Prof. Elaine F. Walker, Emory University
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia w ujęciu poznawczym

 • [DK Media Poland]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia słynne postacie z historii polityki i sztuki Niejednokrotnie sama choroba, a także jej przebieg i metody leczenia miały nieoczekiwany wpływ zarówno na życie zawodowe pacjenta, jak i... Pełen opis produktu 'Trening inteligencji emocjonalnej w schizofrenii' »

  Książka przedstawia słynne postacie z historii polityki i sztuki<, które zmagały się z chorobą serca. Niejednokrotnie sama choroba, a także jej przebieg i metody leczenia miały nieoczekiwany wpływ zarówno na życie zawodowe pacjenta, jak i często na bieg historii.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Trening inteligencji emocjonalnej w schizofrenii

 • [Novae Res]

  Kategoria: BeletrystykaWysyłka: do 3 dni

  „Podróż schizofrenii” wprowadza nas w niepowtarzalną historię jednej z najbardziej niezwykłych chorób współczesności. To ciepła i urokliwa opowieść o chorobie, która nie ma końca. Uczy, jak j... Pełen opis produktu 'Podróż schizofrenii [Przystupa Gabriela]' »

  „Podróż schizofrenii” wprowadza nas w niepowtarzalną historię jednej z najbardziej niezwykłych chorób współczesności. To ciepła i urokliwa opowieść o chorobie, która nie ma końca. Uczy, jak ją zrozumieć, zaakceptować, a w konsekwencji pokonać. Maryna, cierpiąca na schizofrenię studentka politechniki, w kolejnym rzucie choroby odbywa niezwykłą podróż w głąb własnej jaźni. Pozornie bezcelowa wyprawa dla Czytelnika okaże się mistycznym spotkaniem z aniołami, zwierzętami i ludźmi. Jednocześnie opowieść jest pełna humoru. Poznajemy tragikomiczne perypetie Maryny, borykającej się z uciążliwościami życia i choroby. Powieść fascynuje i wprowadza czytelnika w świat, którego chorzy nie chcą opuścić. Książka polecana jest osobom, które chcą zrozumieć fenomen choroby, ale również tym, którzy chcą przeżyć coś nowego, niepowtarzalnego, wzruszającego, a jednocześnie przerażającego. – To jesteś aniołem? – zapytała. – Tak, jestem aniołem. Moja rodzina zeszła na ziemię z nieba, gdy świat się opamiętał i zamalował przyrodzenia aniołom i bogom w Kaplicy Sykstyńskiej. – Ale anieli nie mają rodzin. – Ależ moja droga, Bóg jest miłością i nie zabrania aniołom się zakochać, więc jesteśmy tu na ziemi i pomagamy ludziom naszą wiarą. Możemy też przebywać w niebie, po prostu idziemy do kościoła i tam znikamy. Budzimy się w niebie i tam też zostajemy, jak długo chcemy. A później tą samą drogą wracamy. – Skąd mam wiedzieć, że ty istniejesz naprawdę? – zastanawiała się Maryna. – To bardzo proste, po prostu wiem o tobie wszystko i cię chronię. ISBN: 9788379426461 Kod paskowy: 9788379426461 Autorzy: Przystupa Gabriela Rok wydania: 2015 Kod wydawcy: 31464 Liczba stron: 118 Oprawa: Miękka ze skrzydełkami PKWiU: 58.11.1 Format: 12.3x20.0 Głębokość (mm): 10 Waga: 0.135 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podróż schizofrenii [Przystupa Gabriela]

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  Długo oczekiwana pozycja nareszcie na polskim rynku!W opinii wielu specjalistów jedyną skuteczną metodą leczenia schizofrenii jest farmakoterapia. Tymczasem odpowiednio przystosowana psychosp... Pełen opis produktu 'TERAPIA POZNAWCZA SCHIZOFRENII WUJ 9788323343479' »

  Długo oczekiwana pozycja nareszcie na polskim rynku!W opinii wielu specjalistów jedyną skuteczną metodą leczenia schizofrenii jest farmakoterapia. Tymczasem odpowiednio przystosowana psychospołeczna forma terapii może znacznie ułatwić pacjentowi powrót do zdrowia. Niniejsza książka prezentuje sprawdzoną, opartą na dowodach metodę interwencji poznawczej, przeznaczoną dla osób ze schizofrenią. Przydatne uzupełnienie publikacji stanowią materiały dodatkowe dla pacjentów i narzędzia diagnostyczne.Autorzy, opierając się na wieloletnim doświadczeniu klinicznym, przedstawiają praktyczne wskazówki dotyczące diagnozowania i opracowania przypadku, które ułatwiają zbudowanie silnej relacji terapeutycznej. Szczegółowo objaśniają kolejne kroki interwencji: od wyznaczenia konkretnych celów i dostosowania terapii do potrzeb pacjenta, przez omówienie sposobów pracy nad konkretnymi zagadnieniami takimi jak przekonania urojeniowe, głosy, omamy wzrokowe czy objawy negatywne, po zapobieganie nawrotom choroby.To obowiązkowa pozycja dla klinicystów pracujących na co dzień z pacjentami cierpiącymi na schizofrenię. Będzie także świetnym źródłem wiedzy dla psychoterapeutów, którzy zajmują się zaburzeniami lękowymi, depresją, objawami psychotycznymi, zaburzeniami osobowości, dysmorfofobią czy zaburzeniami odżywiania.„Niniejsza książka została napisana przez dwóch utalentowanych klinicystów i jest świadectwem ich głębokiego zrozumienia schizofrenii oraz szacunku dla tych, którzy cierpią na tę chorobę. Wyraża ona także ich dążenie do pomagania tym osobom w radzeniu sobie z objawami i w rezultacie przywrócenia im sensownego i satysfakcjonującego życia. […] Mam przyjemność pogratulować […] świetnej książki, która wniesie istotny wkład w leczenie pacjentów cierpiących na schizofrenię i objawy schizofrenii”.Jacqueline B. Persons, PhD, San Francisco Bay Area Center for Cognitive Therapy„Książka ta ma wiele wspaniałych cech, które czynią z niej ważną i zajmującą lekturę dla każdego klinicysty leczącego pacjentów ze schizofrenią… Poszczególne rozdziały zawierają dużo informacji na temat fenomenologii schizofrenii i wiernie oddają realia pracy klinicznej z tą populacją… Powinna to być lekturą obowiązkową dla wszystkich klinicystów, którzy prowadzą psychoterapię z osobami chorymi na schizofrenię”.„The Journal of Nervous and Mental Disease”
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o TERAPIA POZNAWCZA SCHIZOFRENII WUJ 9788323343479

 • [Instytut Psychiatrii i Neurologii]

  Kategoria: JęzykoznawstwoWysyłka: od ręki

  Książka ta poświęcona jest ludziom wiele lat chorujących na schizofrenię, którzy znaczną część swego życia spędzili w szpitalach psychiatrycznych i których wypowiedzi (wypowiedzi schizofatyczne)... Pełen opis produktu 'Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii' »

  Książka ta poświęcona jest ludziom wiele lat chorujących na schizofrenię, którzy znaczną część swego życia spędzili w szpitalach psychiatrycznych i których wypowiedzi (wypowiedzi schizofatyczne) są niezrozumiałe i nie rozumiane przez otoczenie. Niniejsza praca jest próbą zrozumienia tego, co wydaje się niemożliwe do zrozumienia ? języka schizofrenii. Lekarze psychiatrzy nie mają możliwości opisywania i analizowania tego, co słyszą od swoich pacjentów, są jednak w posiadaniu olbrzymiego materiału językowego, często przez nich niezrozumianego. Książka ma na celu przybliżenie psychiatrom tego, co niepoprawnie i nazbyt ogólnie określane jest jako ?formalne zaburzenia myślenia? czy ?rozkojarzenie?. Terminy te są często nadużywane oraz błędnie używane. Niniejsze opracowanie pomoże właściwie określić poszczególne fenomeny językowe występujące w wypowiedziach chorych na schizofrenię, zrozumieć ich istotę oraz określić przyczyny ich powstawania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii

 • [Instytut Psychiatrii i Neurologii]

  Kategoria: Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: od ręki

  W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze tec... Pełen opis produktu 'Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii' »

  W pracy przedstawiono stan współczesnej wiedzy z zakresu społecznego poznania u osób chorych na schizofrenię, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, eksperymentalnych i najnowsze techniki neuroobrazowania, w szczególności funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Autorka podjęła próbę usystematyzowania metod służących badaniom społecznego poznania. Przekazując biologiczne spojrzenie na naturę społecznego poznania w szeroko prezentowanym materiale empirycznym, z wyszczególnieniem czynnościowej neuroanatomii ?mózgu emocyjnego? w schizofrenii, autorka szczególną uwagę zwróciła na aspekty metodologiczne badań, prezentując standaryzowane metody badawcze i procedury towarzyszące zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Inspiracją naukową autorki pracy była ocena zaburzeń procesów społecznego poznania u pacjentów schizofrenicznych, leczonych klasycznymi i atypowymi neuroleptykami oraz ocena wpływu stanu klinicznego pacjentów oraz przebiegu procesu schizofrenicznego na nasilenie deficytów społecznego poznania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii

 • [Instytut Psychiatrii i Neurologii]

  Kategoria: Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: od ręki

  Schizofrenia: proces wielowymiarowy, jest monografią badawczą, powstałą w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą wyn... Pełen opis produktu 'Schizofrenia proces wielowymiarowy' »

  Schizofrenia: proces wielowymiarowy, jest monografią badawczą, powstałą w Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconą wynikom prospektywnych badań katamnestycznych nad przebiegiem psychoz schizofrenicznych. Temat dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień psychiatrii klinicznej (jak przybiega psychoza schizofreniczna i czy można ten przebieg sensownie przewidywać?), podejmowanego wielokrotnie od 100 lat, choć, jak dotąd ? z powodu rozlicznych zasadzek metodologicznych i koncepcyjnych ? bez stanowczych konkluzji. Badanie krakowskie ? dwudziestoletnia katamneza grupy chorych o dobrze zdefiniowanych i zoperacjonalizowanych właściwościach, poddanych oddziaływaniu innowacyjnego programu terapii środowiskowej (badanie typu in situ, real-time) stanowi w piśmiennictwie światowym niemal unikalną koncepcyjnie i metodycznie próbę uzyskania odpowiedzi na to nurtujące uczonych pytanie.Przeprowadzona przez Autora krytyczna prezentacja dorobku psychiatrii na polu badań nad przebiegiem schizofrenii może być interesująca zarówno dla znawców tematu, jak i dla adeptów wkraczających dopiero w ten obszar zagadnień. Następnie Autor opisuje program badań ? cele, założenia, dobór badanych, wykorzystane narzędzia oraz kontekst kliniczno-terapeutyczny, który obejmuje unikalny (krakowski), znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie program środowiskowego leczenia schizofrenii, a następnie charakterystykę badanej grupy 80 chorych leczonych i obserwowanych w tym programie przez 20 lat i poddawanych wielokrotnej ocenie katamnestycznej.Wyniki badań pozwalają na dobrze udokumentowaną konkluzję, iż przebieg psychoz schizofrenicznych jest otwartym, wielowymiarowym procesem, który wprawdzie ma swoje tendencje i właściwości, ale pozostawia olbrzymie pole do działań terapeutycznych i wspierających, które mogą go modyfikować. Pozwala to kwestionować jeden z zastanych kanonów wskazujących na nieuchronność niekorzystnego przebiegu. Monografia dr. Cechnickiego stanowi znaczący krok w kierunku uzyskania sensownych klinicznie i naukowo odpowiedzi na to pytanie (prof. Jacek Wciórka)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia proces wielowymiarowy

 • [Warstwy]

  Kategoria: LiteraturaWysyłka: do 3 dni

  jednak podchodzi do niego w sposób świeży i niebanalny. Czytelnik otrzymuje rozpisaną na dwie żeńskie role – Schizofrenia i Crazy – historię popadania w obłęd, ale też radzenia sobie z tym s... Pełen opis produktu 'Schizofrenia & Company [Sonnenberg Ewa]' »

  W swojej najnowszej książce poetyckiej Ewa Sonnenberg, uznana i ceniona pisarka, bierze na literacki warsztat temat szaleństwa. Problem ten w literaturze podejmowało już wielu przed nią, autorka jednak podchodzi do niego w sposób świeży i niebanalny. Czytelnik otrzymuje rozpisaną na dwie żeńskie role – Schizofrenia i Crazy – historię popadania w obłęd, ale też radzenia sobie z tym stanem przy jednoczesnym i ciągłym zderzaniu się z rzeczywistością. Bohaterki Sonnenberg z jednej strony zyskują status outsiderek, zdają sobie sprawę ze swojego wykluczenia i ubolewają nad nim, z drugiej strony wiedzę, że dzięki niemu są dla nich widoczne rzeczy, których nikt inny nie dostrzega, odkrywają mechanizmy działania społeczeństwa, obnażają jego słabości. Sonnenberg tę rozpisaną wierszem opowieść ubiera w niezwykle soczysty i momentami naturalistyczny język. Nie stroni od odważnych, niekiedy wręcz ryzykownych metafor, wystrzegając się przy tym językowego efekciarstwa. Zabiegi te doskonale sprawdzają się, gdy autorka opisuje mechanizmy działania opresyjnego systemu, lęki osób wykluczonych ze społeczeństwa, ale także ich formy buntu czy oporu. ISBN: 9788365502292 Kod paskowy: 9788365502292 Autorzy: Sonnenberg Ewa Wydanie: 1 Rok wydania: 2018 Kod wydawcy: 35350 Miejscowość: Wrocław Liczba stron: 76 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 21.0x14.1 Głębokość (mm): 7 Waga: 0.145 Języki: polski Wiek: 15-99 lat Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia & Company [Sonnenberg Ewa]

 • [Wydawnictwo Literackie]

  Kategoria: Publicystyka, esej polskiWysyłka: od ręki

  Jak zrozumieć i leczyć schizofrenię?Antoni Kępiński uczy nas, że schizofrenia nie jest tragicznym losem, zachęca do tworzenia pozytywnej wizji terapii, zaprasza pacjentów do aktywnej... Pełen opis produktu 'Schizofrenia' »

  Jak zrozumieć i leczyć schizofrenię?Antoni Kępiński uczy nas, że schizofrenia nie jest tragicznym losem, zachęca do tworzenia pozytywnej wizji terapii, zaprasza pacjentów do aktywnej roli współautora programu terapeutycznego i wciąga rodzinę w sojusz do wali z chorobą, co pozwala odzyskać utracone przez kryzys psychotyczny poczucie wpływu na własne życie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia

 • [DK Media]

  Kategoria: Książki ogólne / medycyna

  Stoimy na progu całkiem nowego spojrzenia na zaburzenia z kręgu schizofrenii, które otwiera nowe szansę na leczenie i rehabilitację pacjentów z tym schorzeniem. Przez drugi czas wyłącznym cel... Pełen opis produktu 'Trening inteligencji emocjonalnej w schizofrenii. Poradnik terapeuty + CD' »

  Stoimy na progu całkiem nowego spojrzenia na zaburzenia z kręgu schizofrenii, które otwiera nowe szansę na leczenie i rehabilitację pacjentów z tym schorzeniem. Przez drugi czas wyłącznym celem terapeutycznym było opanowanie objawów, przede wszystkim urojeń i halucynacji. W ostatnich latach daje się natomiast zauważyć, że skuteczne leczenie deficytów poznawczych i objawów negatywnych stanowi o wiele większe wyzwanie dla złagodzenia przebiegu choroby. Objawy negatywne mają większe znaczenie niż objawy pozytywne dla skutecznej społecznej i zawodowej integracji pacjenta, jak również w kwestiach stosowania bardziej złożonych oddziaływań terapeutycznych nowoczesnej terapii behawioralnej, właściwych dla danego problemu czy zaburzenia. Ponadto inspirowane podejściem ewolucyjnym badania biologiczne dostarczyły w ostatnich latach istotnych wskazówek udowadniających, że schizofrenia to choroba "socjalnego funkcjonowania mózgu (Burns, 2006). Procesy poznawcze polegają przede wszystkim na interakcji społecznej. Ograniczenia neuroplastyczności w krytycznych dla rozwoju okresach czasowych rozwoju mogą wytworzyć niepokonywalne granice dla rozwoju własnego potencjału i osiągnięcia ważnych, z punktu widzenia osobistego, celów życiowych. Na drodze nowatorskiego zastosowania treningu dla polepszenia inteligencji emocjonalnej pacjenci ze schizofrenią i zaburzeniami schizoafektywnymi mogą wytrenować również te krytyczne aspekty poznania społecznego, które są istotne dla rozwoju i rehabilitacji. Przykładami obszarów funkcjonowania, na których skupia się ten trening, są społeczne samopostrzeganie i społeczne postrzeganie innych, umiejętność emocjonalnej zmiany perspektywy, umiejętności rozpoznawania celów działania innych osób, obchodzenie się z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk, czy depresja (mechanizmy regulacji naprawczej nastroju), a także umiejętność intensyfikowania pozytywnych emocji i możliwie długofalowego ich utrzymywania (mechanizmy stabilizujące nastrój). Deficyty w tych obszarach są właściwie podstawową cechą zaburzeń z kręgu schizofrenii, związaną z ryzykiem chorowania. Nowe badania wykazały, że znacząco wpływają one nie tylko na możliwość nawrotów choroby, ale również na orientację w "przestrzeni międzyludzkiej. Co za tym idzie, decydują one o tym, czy człowiek mimo zachorowania na schizofrenię będzie mógł zrealizować osobiste cele życiowe, w takich dziedzinach życia jak partnerstwo, przyjaźń i praca. Trening inteligencji emocjonalnej skupia się na tych podstawowych procesach, aby w połączeniu z nowoczesnym leczeniem przeciwpsychotycznym poszerzać potencjał rehabilitacyjny i jakość życia pacjentów dotkniętych schizofrenią. Płyta zawiera w formie plików pdf materiały opublikowane w załączniku książki. Dane te mogą zostać odczytane i wydrukowane przy pomocy programu Acrobat ®Reader (bezpłatna wersja dostępna na stronie). Oprócz tego płyta zawiera w formacie jpg dziesięć zdjęć do treningu rozpoznawania emocji wyrażanych poprzez mimikę, które powinni Państwo wydrukować, najlepiej na dobrym gatunkowo papierze. SPIS TREŚCI: Rozdział 1:: ZABURZENIA Z KRĘGU SCHIZOFRENII:: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA CHOROBY I JEJ PRZEBIEGU 1.1 Charakterystyka objawów 1.2 Epidemiologia i przebieg 1.3 Wskazówki diagnostyczne Rozdział 2:: PROFIL NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO, POZNANIA SPOŁECZNEGO I EMOCJONALNOŚCI 2.1 Zaburzenia poznawcze jako przeszkoda w leczeniu 2.2 Zaburzenia przetwarzania emocji i poznanie społeczne jako przeszkody w powodzeniu leczenia i rehabilitacji 2.3 Metody farmakologiczne oraz metody terapii poznawczo-behawioralnej stosowane w celu poprawy procesów przetwarzania emocji i poznania społecznego Rozdział 3:: TRENING INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - PODSTAWY EMPIRYCZNE I OBEJMUJĄCE SESJE INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA DLA TERAPEUTÓW 3.1 Formalna struktura sesji i identyfikacja osobistych celów terapii 3.2 Organizacja czasowa pojedynczej sesji i ćwiczeń między sesjami Rozdział 4:: PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH SESJI 4.1 Przegląd całego treningu 4.2 Uczucie przygnębienia i depresji Bibliografia Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Trening inteligencji emocjonalnej w schizofrenii. Poradnik terapeuty + CD

 • [Rebis]

  Kategoria: Rodzina. MałżeństwoWysyłka: od ręki

  Bogaty w informacje, praktyczny i napisany z wrażliwością poradnik dla rodzin, które mają przed sobą perspektywę długich lat życia z osobą chorą na schizofrenię. Książka ta ukazuje pełny obra... Pełen opis produktu 'Życie ze schizofrenią' »

  Bogaty w informacje, praktyczny i napisany z wrażliwością poradnik dla rodzin, które mają przed sobą perspektywę długich lat życia z osobą chorą na schizofrenię. Książka ta ukazuje pełny obraz choroby, tłumaczy powody wyboru sposobu leczenia i uczy, jak wykorzystywać możliwości rodziny. Jest to pierwszy poradnik opisujący, jak osoby z najbliższego otoczenia pacjenta cierpiącego na schizofrenię mogą udzielać pomocy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Życie ze schizofrenią

 • [Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Osobowość. Samorealizacja. KarieraWysyłka: od ręki

  Publikacja jest pracą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w tych rodzinach takie relacje pomiędzy jej członkami jak Pełen opis produktu 'Ścieżki ku sobie i od siebie Separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii' »

  Publikacja jest pracą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w tych rodzinach takie relacje pomiędzy jej członkami jak: odsuwanie, wiązanie, separacja czy wykluczanie. Przeprowadzane badania wykazują między innymi niesłuszność tezy o nadopiekuńczości w rodzinach schizofrenicznych. Uzyskane i opisane w książce wyniki badań stanowią ważny wkład do opisu tego rodzaju rodzin.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ścieżki ku sobie i od siebie Separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii

 • [KUL Wydawnictwo]

  Kategoria: Różne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RODZINA Z DOROSŁYM DZIECKIEM CHORYM NA SCHIZOFRENIĘ

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: Psychologia. PsychoterapiaWysyłka: od ręki

  Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia to kompendium wiedzy na temat schizofrenii i stosowania terapii poznawczej w jej leczeniu. Autorzy prezentują obecny stan badań... Pełen opis produktu 'Schizofrenia w ujęciu poznawczym' »

  Schizofrenia w ujęciu poznawczym: teoria, badania i terapia to kompendium wiedzy na temat schizofrenii i stosowania terapii poznawczej w jej leczeniu. Autorzy prezentują obecny stan badań w wielu dziedzinach (neurologii, genetyce, fizjologii, psychologii) i dane pozwalające na tworzenie rozmaitych modeli tego zaburzenia. Przedstawiają konceptualizację poznawczą urojeń, omamów, objawów negatywnych i zaburzeń myślenia, narzędzia pomiaru psychoterapeutycznego oraz sposoby budowania pozytywnej relacji między terapeutą a osobą cierpiącą na schizofrenię. Rozpatrują możliwości współdziałania psychiatry i psychoterapeuty dzięki zastosowaniu w odpowiednich proporcjach  farmakoterapii i psychoterapii. Zwieńczeniem tego starannego opracowania jest przedstawienie zintegrowanego modelu poznawczego schizofrenii, łączącego aspekty biologiczne i psychologiczne tego wciąż nie do końca poznanego zaburzenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia w ujęciu poznawczym

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego]

  Kategoria: Medycyna > Farmakologia i farmacja

  Publikacja jest pracą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w tych rodzinach takie relacje pomiędzy jej członkami jak Pełen opis produktu 'Ścieżki ku sobie i od siebie Separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii' »

  Publikacja jest pracą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w tych rodzinach takie relacje pomiędzy jej członkami jak: odsuwanie, wiązanie, separacja czy wykluczanie. Przeprowadzane badania wykazują między innymi niesłuszność tezy o nadopiekuńczości w rodzinach schizofrenicznych. Uzyskane i opisane w książce wyniki badań stanowią ważny wkład do opisu tego rodzaju rodzin.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ścieżki ku sobie i od siebie Separacja i jej uwarunkowania w rodzinach osób z rozpoznaniem schizofrenii

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

  Kategoria: Medycyna > Psychiatria i neurologia

  Proponowany tekst czyta się bardzo żywo - jest interesujący, wciąga czytelnika w wir barwnych, zaskakujących doświadczeń pacjentów, niosących w sobie niebłahy ładunek emocji. Pobudza czytelnika, wręcz... Pełen opis produktu 'Ja we wczesnej schizofrenii' »

  Proponowany tekst czyta się bardzo żywo - jest interesujący, wciąga czytelnika w wir barwnych, zaskakujących doświadczeń pacjentów, niosących w sobie niebłahy ładunek emocji. Pobudza czytelnika, wręcz domaga się od niego reakcji, zajmowania stanowiska, dyskusji. W zasadzie czyta się go jednym tchem, co nie zdarza się w przypadku typowych tekstów psychiatrycznych. Poruszana tematyka jest w Polsce rzadko obecna i dość odległa od zainteresowań „establishmentu psychiatrycznego",, a jednak znużenie dominującymi w ostatnich dekadach wysiłkami na rzecz biologicznej redukcji doświadczeń klinicznych może sprawić, że książka Jerzego Zadęckiego znajdzie spore grono czytelników, łaknących nowej inspiracji i nowego języka do opisu doświadczeń klinicznych i do refleksji nad nimi. Tym bardziej że w sposób bardzo subtelny, ale jednak zauważalny wchodzi w swego rodzaju dyskusję z dziełem Antoniego Kępińskiego, zachowującym dotąd monopolizującą pozycję w refleksji nad osobowym kontekstem kryzysu schizofrenicznego. Z recenzji prof. dra hab. Jacka Wciórki, Instytut Psychiatria Neurologii, Warszawa Treść omawianej książki jest ożywcza jak kąpiel po długim dniu. Psychiatra o sporym stażu klinicznym ma szansę, czytając ją, otrząsnąć się z pyłu namolnych pouczeń, jakimi traktują go modni zwolennicy obiektywizmu naukowego w medycynie. Młodzi psychiatrzy i adepci tej dyscypliny medycznej mogą w niej znaleźć odtrutkę na zawężające myślenie i ograniczające jego samodzielność wymogi programów szkolenia podyplomowego. Z przedmowy prof. dra hab. Jacka Bomby
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ja we wczesnej schizofrenii

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  schizofrenię, pokazuje bogactwo jego fantazji, myśli, wyobraźni, analizuje twórczość plastyczną. Jako lekarz wychodzi daleko poza konwencje opisu klinicznego - klasyfikuje objawy choroby na podstawie... Pełen opis produktu 'Schizofrenia - Antoni Kępiński' »

  Opis - Format: 123x197 mmOprawa: broszurowa+skrzydełkaLiczba stron: 312Antoni Kępiński (1918-1972) - lekarz, filozof, humanista - wprowadza w tej książce czytelnika w świat przeżyć chorego na schizofrenię, pokazuje bogactwo jego fantazji, myśli, wyobraźni, analizuje twórczość plastyczną. Jako lekarz wychodzi daleko poza konwencje opisu klinicznego - klasyfikuje objawy choroby na podstawie obserwacji stosunku pacjentów do świata, do własnych ról społecznych, do siebie samych, do życia erotycznego.W tej głęboko humanistycznej książce, łączącej w sobie cechy pasjonującej lektury i dzieła o niepodważalnej wartości naukowej, najważniejszy jest pełen zrozumienia, dobroci i miłości stosunek lekarza do chorego, pozwalający na odkrywanie najgłębiej w psychice człowieka położonych tajemnic choroby. Nazwa - Schizofrenia Autor - Antoni Kępiński Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Literackie Kod ISBN - 9788308049471 Kod EAN - 9788308049471 Wydanie - - Rok wydania - 2012 Język - polski Tłumacz - - Seria wydawnicza - - Format - 12.5x19.5cm Ilość stron - 312 Podatek VAT - 5% Premiera - 2012-05-31
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schizofrenia - Antoni Kępiński

 • [Instytut Psychiatrii i Neurologii]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii. Monografie psychiatryczne 8


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia-marki.pl

Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.02.2018
egmont, storybox, olesiejuk sp. z o.o., skrzat, wolters kluwer, znak, napoleon v, pearson, wsip, helion
Produkty w ofercie: 69996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 69996
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, lektorklett, level trading, rea, wiedza powszechna, pwn s.a., marksoft, lingea, egmont, pearson
Produkty w ofercie: 7449
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, harlequin, piw warszawa, wolters kluwer polska sa, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, wydawnictwo e-bookowo
Produkty w ofercie: 124768
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0