Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: BUDOWNICTWO

  Rusztowania mostowe 38W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów ? dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy... Pełen opis produktu 'Rusztowania mostowe' »

  Rusztowania mostowe 38W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów ? dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy mostów. Rusztowania i deskowania wraz z oprzyrządowaniem spełniają bardzo ważną rolę w budownictwie mostowym. Wprawdzie są zaliczane do tak zwanych urządzeń pomocniczych, ale to właśnie one w sposób bardzo wyraźny wyrażają związki między konstrukcją obiektu a technologią jego wykonania oraz współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Od rusztowań i deskowań w dużej mierze zależą bezpieczeństwo budowy, tempo postępu prac, dokładność wykonania poszczególnych elementów budowli, jak również estetyka powierzchni zewnętrznych. Niniejszy podręcznik opisuje kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów, jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Może stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej  kraju. Spis treści: 1. Wiadomości wstępne    2. ZAKRES STOSOWANIA I OGÓLNE WYMAGANIA /14  2.1. Zakres stosowania  2.2. Wymagania ogólne  2.3. Ogólne zasady konstruowania rusztowań  2.4. Wybrane osobliwości w projektowaniu i budowie rusztowań  2.5. Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa    3. CZĘŚCI SKŁADOWE I KLASYFIKACJA RUSZTOWAŃ /25  3.1. Części składowe rusztowań  3.2. Podział rusztowań ze względu na przeznaczenie  3.3. Podział rusztowań ze względu na ogólne rozwiązanie konstrukcyjne  3.4. Podział rusztowań ze względu na sposób ich wykorzystania  3.5. Podział rusztowań ze względu na rodzaj konstrukcji mostowej  3.6. Rusztowania systemowe  3.7. Deskowania    4. PODSTAWOWE MATERIAŁY STOSOWANE DO BUDOWY RUSZTOWAŃ I DESKOWAŃ /29  4.1. Uwagi ogólne  4.2. Drewno i materiały drewnopodobne  4.2.1. Uwagi wstępne  4.2.2. Rodzaje i właściwości drewna  4.2.3. Drewniane elementy rusztowań i deskowań  4.2.4. Połączenia i łączniki  4.3. Stal  4.3.1. Uwagi wstępne  4.3.2. Właściwości stali  4.3.3. Stalowe elementy deskowań i rusztowań  4.4. Inne materiały i elementy ? tworzywa sztuczne    5. URZĄDZENIA I ELEMENTY DO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA RUSZTOWAŃ /45  5.1. Uwagi ogólne  5.2. Kliny  5.3. Piaskownice  5.4. Klocki kobyłkowe  5.5. Podnośniki śrubowe  5.6. Podnośniki i siłowniki hydrauliczne    6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE POSADOWIENIA RUSZTOWAŃ /54  6.1. Uwagi ogólne  6.2. Podwaliny  6.3. Ławy betonowe i żelbetowe  6.4. Pale  6.4.1. Uwagi wstępne  6.4.2. Pale drewniane  6.4.3. Pale stalowe  6.4.4. Prefabrykowane pale żelbetowe  6.4.5. Mikropale  6.4.6. Pale CFA  6.4.7. Wysokociśnieniowa iniekcja strumieniowa 'jet grouting'  6.5. Studnie    7. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE RUSZTOWAŃ /74  7.1. Wprowadzenie  7.1.1. Uwagi wstępne  7.1.2. Dźwigary rusztowaniowe  7.1.3. Podpory  7.2. Przegląd wybranych typów rusztowań wieżowych  7.2.1. Uwagi wstępne  7.2.2. Rusztowania firmy DOKA  7.2.3. Rusztowania firmy NOE  7.2.4. Rusztowania firmy PERI  7.2.5. Rusztowania firmy Thyssen Hünnebeck    8. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW BELKOWYCH /88  8.1. Uwagi ogólne  8.2. Wpływ technologii budowy na rozwiązania konstrukcyjne rusztowań  8.3. Rozwiązania konstrukcyjne rusztowań belkowych mostów żelbetowych  8.4. Rozwiązania konstrukcyjne rusztowań belkowych mostów sprężonych  8.4.1. Uwagi wstępne  8.4.2. Rozwiązania konstrukcyjne  8.5. Rusztowania mostów wykonywanych z elementów prefabrykowanych  8.6. Podniesienie wykonawcze    9. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW SKRZYNKOWYCH /118  9.1. Wpływ technologii budowy na rozwiązania konstrukcyjne rusztowań i deskowań  9.2. Rusztowania i deskowania betonowych mostów skrzynkowych wykonywanych tradycyjnie  9.3. Rusztowania i deskowania mostów wykonanych metodami rusztowań przesuwnych  9.4. Rusztowania i deskowania mostów wykonywanych metodą nasuwania podłużnego  9.5. Rusztowania i deskowania mostów wykonywanych metodami wspornikowymi    10. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA BETONOWYCH MOSTÓW ŁUKOWYCH /157  10.1. Uwagi ogólne i typy rusztowań  10.2. Rusztowanie górne  10.2.1. Wiązary i deskowanie  10.2.2. Wieńce  10.2.3. Podwaliny  10.2.4. Stężenia  10.3. Kształtowanie i obliczanie krążyn  10.3.1. Kształtowanie krążyn  10.3.2. Obliczanie krążyn  10.4. Rusztowanie dolne  10.5. Rusztowania specjalne mostów łukowych    11. RUSZTOWANIA MOSTÓW STALOWYCH /196  11.1. Sposoby montażu mostów stalowych  11.2. Rusztowania pełne  11.3. Rusztowania niepełne  11.4. Rusztowania przy budowie mostów stalowych metodą nasuwania  11.4.1. Rozwiązania konstrukcyjne  11.4.2. Zasady obliczania oporu przesuwu  11.4.3. Zasady obliczania podpór montażowych  11.5. Rusztowania przy budowie mostów stalowych metodą wspornikową  11.6. Montaż mostów stalowych przy użyciu sprzętu pływającego    12. FORMY DO WYKONYWANIA PREFABRYKATÓW /225  12.1. Uwagi ogólne  12.2. Charakterystyka form stosowanych w prefabrykacji belkowej  12.3. Charakterystyka form stosowanych w prefabrykacji segmentowej    13. URZĄDZENIA DO BUDOWY MOSTÓW PODWIESZONYCH /232  13.1. Uwagi ogólne  13.2. Pylony  13.3. Pomosty betonowe  13.4. Pomosty stalowe i zespolone    14. RUSZTOWANIA DO REMONTU MOSTÓW I KOSTRUKCJE ODCIĄŻAJĄCE /238  14.1. Uwagi wstępne  14.2. Rusztowania stojakowe  14.3. Rusztowania ramowe  14.3.1. Uwagi ogólne  14.3.2. Przegląd typowych rusztowań ramowych  14.4. Rusztowania stojakowo-kryzowe  14.4.1. Uwagi wstępne  14.4.2. Przegląd typowych rusztowań stojakowo-kryzowych  14.5. Rusztowania rurowo-złączkowe  14.6. Rusztowania wieżowe  14.6.1. Uwagi wstępne  14.6.2. Przegląd wybranych systemów  14.7. Rusztowania przetaczane  14.8. Rusztowania wspornikowe  14.9. Konstrukcje odciążające  14.9.1. Konstrukcje przęseł  14.9.2. Podpory    15. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA PODPÓR /254  15.1. Uwagi wstępne  15.2. Rusztowania i deskowania fundamentów podpór  15.3. Rusztowania i deskowania korpusów podpór i pylonów    16. RUSZTOWANIA I DESKOWANIA PRZEPUSTÓW ORAZ TUNELI PŁYTKICH /264  16.1. Przepusty  16.2. Tunele płytkie    17. ZASADY OBLICZANIA RUSZTOWAŃ /279  17.1. Uwagi ogólne  17.2. Bezpieczeństwo rusztowań  17.3. Obciążenia rusztowań  17.4. Rola sił poziomych  17.4.1. Uwzględnienie niedokładności geometrycznych  17.4.2. Usztywnienia na przemieszczenia w płaszczyźnie rusztowania  17.4.3. Obliczanie stężeń wiatrowych i usztywniających  17.4.4. Obliczanie stężeń pionowych  17.4.5. Przypadki szczególne    18. ZASADY KONSTRUOWANIA I OBLICZANIA DESKOWAŃ /302  18.1. Uwagi ogólne  18.2. Obciążenia działające na deskowanie  18.3. Obliczanie deskowania  18.3.1. Schematy obliczeniowe  18.3.2. Sprawdzenie ugięć  18.3.3. Wymiarowanie  18.3.4. Przykład liczbowy    Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Rusztowania mostowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: BudownictwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację ... Pełen opis produktu 'Rusztowania mostowe' »

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację rusztowań, charakterystykę podstawowych materiałów stosowanych do rusztowań i deskowań, urządzeń i elementów do podnoszenia i opuszczania rusztowań, rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia rusztowań, podpór tymczasowych i rozwiązań systemowych rusztowań. Opisano rusztowania i deskowania mostów belkowych, skrzynkowych i łukowych oraz rusztowania mostów stalowych, a także formy do wykonywania prefabrykatów, urządzenia do budowy mostów podwieszonych, konstrukcje odciążające i rusztowania do remontu, rusztowania i deskowania podpór oraz przepustów, jak również zasady obliczania rusztowań i deskowań. Podręcznik może stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej kraju.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania mostowe

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Inne książkiWysyłka: do 3 dni

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację ... Pełen opis produktu 'Rusztowania mostowe' »

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację rusztowań, charakterystykę podstawowych materiałów stosowanych do rusztowań i deskowań, urządzeń i elementów do podnoszenia i opuszczania rusztowań, rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia rusztowań, podpór tymczasowych i rozwiązań systemowych rusztowań. Opisano rusztowania i deskowania mostów belkowych, skrzynkowych i łukowych oraz rusztowania mostów stalowych, a także formy do wykonywania prefabrykatów, urządzenia do budowy mostów podwieszonych, konstrukcje odciążające i rusztowania do remontu, rusztowania i deskowania podpór oraz przepustów, jak również zasady obliczania rusztowań i deskowań. Podręcznik może stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej kraju.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania mostowe

 • [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Książki techniczne>Technika. Mechanika techniczna>BudownictwoWysyłka: od ręki

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację ... Pełen opis produktu 'Rusztowania mostowe' »

  Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację rusztowań, charakterystykę podstawowych materiałów stosowanych do rusztowań i deskowań, urządzeń i elementów do podnoszenia i opuszczania rusztowań, rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia rusztowań, podpór tymczasowych i rozwiązań systemowych rusztowań. Opisano rusztowania i deskowania mostów belkowych, skrzynkowych i łukowych oraz rusztowania mostów stalowych, a także formy do wykonywania prefabrykatów, urządzenia do budowy mostów podwieszonych, konstrukcje odciążające i rusztowania do remontu, rusztowania i deskowania podpór oraz przepustów, jak również zasady obliczania rusztowań i deskowań. Podręcznik może stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej kraju....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania mostowe

 • []

  Kategoria: Książki/Nauka/TechnikaWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania mostowe

 • [WKŁ]

  Kategoria: Budownictwo

  W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów – dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy mostów. Rusztowania i deskowania... Pełen opis produktu 'Rusztowania mostowe - Kazimierz Furtak, Witold Wołowicki' »

  W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie technologii budowy mostów – dotyczy to również rusztowań i deskowań jako integralnych elementów budowy mostów. Rusztowania i deskowania wraz z oprzyrządowaniem spełniają bardzo ważną rolę w budownictwie mostowym. Wprawdzie są zaliczane do tak zwanych urządzeń pomocniczych, ale to właśnie one w sposób bardzo wyraźny wyrażają związki między konstrukcją obiektu a technologią jego wykonania oraz współdecydują o czasie i kosztach realizacji. Od rusztowań i deskowań w dużej mierze zależą bezpieczeństwo budowy, tempo postępu prac, dokładność wykonania poszczególnych elementów budowli, jak również estetyka powierzchni zewnętrznych. Niniejszy podręcznik, opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów, jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Może on stanowić cenną pomoc w procesie kształcenia kadr inżynierów mostowców w Polsce, przed którymi stają ogromne zadania realizacyjne, zmierzające do poprawy infrastruktury komunikacyjnej kraju.  
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Rusztowania mostowe - Kazimierz Furtak, Witold Wołowicki


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: