Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Armoryka]

  Kategoria: / Ebooki / Historia Archeologia

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom II: Religia Religia hellenizmu Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-391-8 Rok wydania... Pełen opis produktu 'Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom II: Religia Religia hellenizmu' »

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom II: Religia Religia hellenizmu Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-391-8 Rok wydania 2017 Liczba
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom II: Religia Religia hellenizmu

 • [Nomos]

  Kategoria: Księgarnia/Książki/Historia i literatura faktu

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Auto... Pełen opis produktu 'RELIGIA WOBEC HISTORII, HISTORIA WOBEC RELIGII' »

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów pragnęli się raczej przyjrzeć i przeanalizować poszczególne zjawiska historyczne i religijne, aby uchwycić owe zależności w ich konkretnych przejawach. Czym bowiem jest historia? Z całą pewnością nie jest zbiorem obiektywnych faktów zestawionych ze sobą w czasie, gdyż fakt jako taki jest jedynie konstrukcją historyka. To badacz wydobywa go z dokumentów, odpowiednio naświetla i umiejscawia w swojej rekonstrukcji dziejów, daje mu miejsce w łańcuchu innych faktów, które go poprzedzają i następują po nim. Subiektywny charakter ma już samo skatalogowanie wydarzeń, zakłada bowiem (nawet mimowolną) interpretację badacza. [Ze wstępu]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA WOBEC HISTORII, HISTORIA WOBEC RELIGII

 • [Nomos]

  Kategoria: Księgarnia/Książki/Religia

  kryterium geograficznego: religie starożytnego Bliskiego Wschodu, religie Środkowego i Dalekiego Wschodu, religie dawnej (przedchrześcijańskiej) Europy, religie Ameryki... Pełen opis produktu 'HISTORIA RELIGII. RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE Kazimierz Banek' »

  Książka niniejsza stanowi prezentację 19 najważniejszych (poza chrześcijaństwem) tradycji religijnych, zarówno żywych jak i martwych. Tradycje te zgrupowane zostały w pewne całości na podstawie kryterium geograficznego: religie starożytnego Bliskiego Wschodu, religie Środkowego i Dalekiego Wschodu, religie dawnej (przedchrześcijańskiej) Europy, religie Ameryki prekolumbijskiej oraz islam. Opis poszczególnych religii dokonany został zgodnie z powszechnie przyjętym podziałem na: doktrynę (aspekt teoretyczny), kult (aspekt praktyczny) i organizację (system kapłański, koncepcja świątyni). Dzięki temu istnieje możliwość dokonywania porównań tych samych elementów występujących w różnych religiach. Kazimierz Banek - pracownik Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Historii i Teorii Religii. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią religii (interesują go zwłaszcza religie antyczne oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu), a także fenomenologią religii i politologią religii. Do jego najważniejszych publikacji naukowych należą: Religie Wschodu i Zachodu (1992), Amfiktionie starożytne (1993), Szkice o religii greckiej (1998), Mistycy i bezbożnicy (2003), Polsko-ukraińskie badania religii [red.] (2004) i Słownik wiedzy o religiach [red.] (2007).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o HISTORIA RELIGII. RELIGIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE Kazimierz Banek

 • [Nomos]

  Kategoria: Księgarnia/Książki/Religia

  Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję stabilizacyjną... Pełen opis produktu 'NIEWIDZIALNA RELIGIA. PROBLEM RELIGII W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Thomas Luckmann' »

  Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję stabilizacyjną i organizacyjną. Jest niezbywalnym elementem życia społecznego i podlega procesom modyfikacji - dostosowania. Usunięcie tego elementu zdaniem Thomasa Luckmanna oznacza destrukcję społeczności. Najważniejszym teoretycznym osiągnięciem książki jest teza o prywatyzacji religii, w myśl której religia nie znika z życia społecznego, ale staje się - jako wartość przede wszystkim prywatna - niewidzialna. Thomas Luckmann - profesor socjologii na Uniwersytecie w Konstancji. W swoich zainteresowaniach idzie śladem Alfreda Schutza, kontynuując jego koncepcję rzeczywistości społecznej jako "światów, dziedzin, znaczenia".Wniósł oryginalny wkład do fenomenologii codzienności, socjologii wiedzy i socjologii religii. Thomas Luckmann należy do najwybitniejszych współczesnych socjologów religii, jest jednym z pierwszych badaczy kwestionujących globalną tezę sekularyzacyjną i jednym z pierwszych badaczy dokonujących modyfikacji tezy sekularyzacyjnej. Doświadczenia transcendencji, które są odnoszone do pozaempirycznej rzeczywistości, spełniają funkcję stabilizującą dla ludzi i chronią ich przed utratą sensu życia. Ludzka egzystencja religii (pojmowanej funkcjonalnie) jest - zdaniem Luckmanna - nie do pomyślenia. Społeczeństwo bez religii popadłoby w anomię. Nie może więc istnieć ogólnohistoryczny proces sekularyzacji w sensie upadku religii, lecz jedynie kryzys specyficznych, historycznie powstałych form religii. Religia zmienia się wraz ze społeczeństwem, ale nigdy nie zniknie. [fragment recenzji ks. prof. Janusza Mariańskiego]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o NIEWIDZIALNA RELIGIA. PROBLEM RELIGII W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE Thomas Luckmann

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Temat dysertacji podjęty przez autorkę jest pionierski i solidnie opracowany teoretycznie, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty zagadnienia. Realizacja szkolnych lekcji religii wymaga p... Pełen opis produktu 'Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku' »

  Temat dysertacji podjęty przez autorkę jest pionierski i solidnie opracowany teoretycznie, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty zagadnienia. Realizacja szkolnych lekcji religii wymaga planowej i systematycznej organizacji, w której istotną rolę odgrywają takie elementy, jak: program nauczania, formy organizacji zajęć, metody nauczania?uczenia się, materiały dydaktyczne. Zatem analizy dotyczące nauczania religii powinny być prowadzone także w odniesieniu do metodyki katechetycznej jako tej części katechetyki, która wskazuje na sposoby myślenia o organizowaniu lekcji religii w szkole i projektuje nowe, dostosowane do współczesnych koncepcji edukacyjnych, a zarazem w niczym nie naruszające integralności orędzia Bożego, strategie wyzwalania wielostronnej aktywności uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tak opisane psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnej aktywizacji młodzieży i szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych pozwoliły autorce ukazać na ile współczesna koncepcja wielostronnego aktywizowania młodzieży ma zastosowania w analizowanym programie nauczania i podręcznikach wersji krakowskiej oraz poznańskiej opracowanych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Rozprawa ta jest cenną lekturą dla osób poszukujących wiadomości i inspiracji do aktywnego, twórczego nauczania religii w szkole.    Spis treści: Wykaz skrótów    Wstęp    Rozdział I. Psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnego aktywizowania młodzieży  1.1. Podstawowe wyznaczniki aktywizacji młodzieży  1.1.1. Aktywność własna  1.1.2. Interakcje edukacyjne  1.1.3. Stymulacja aktywności  1.2. Poznawcze i motywacyjne determinanty aktywności młodzieży  1.2.1. Dymensje stylu poznawczego  1.2.2. Potrzeby i motywy poznawczo-emocjonalno-społeczne  1.2.3. Rozwój zainteresowań  1.3. Wielowymiarowość aktywności młodzieży  1.3.1. Przyswajanie wiadomości  1.3.2. Konstruowanie wiedzy  1.3.3. Przeżywanie wartości  1.3.4. Działanie praktyczne    Rozdział II. Szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych  2.1. Sytuacja edukacyjna nauczania religii w szkole  2.1.1. Główne założenia nauczania religii  2.1.2. Dialog interdyscyplinarny  2.2. Rodzaje aktywizacji młodzieży  2.2.1. Przekazywanie wiadomości  2.2.2. Przetwarzanie informacji w umyśle  2.2.3. Wywoływanie motywacji samoistnej i przeżyć emocjonalnych  2.2.4. Inicjowanie chrześcijańskiego działania  2.3. Sytuacyjno-podmiotowe uwarunkowania wielostronnej aktywizacji młodzieży  2.3.1. Czynniki poprzedzające aktywność młodzieży w toku lekcji religii  2.3.2. Determinanty działające w procesie aktywizowania katechizowanej młodzieży    Rozdział III. Interaktywny wymiar nauczania religii katolickiej  3.1. Teleologia nauczania religii ukierunkowana na stymulowanie aktywności własnej młodzieży  3.1.1. Wspomaganie w holistycznym rozwoju osobowym  3.1.2. Wspieranie w permanentnym poznawaniu i doświadczaniu wiary  3.1.3. Wprowadzanie w misję ewangelizacyjne  3.2. Uszeregowanie i integracja aktywizujących treści nauczania religii  3.2.1. Orędzie ewangeliczne  3.2.2. Doświadczenie ludzkie  3.2.3. Korelacja treści nauczania religii z treściami edukacji szkolnej  3.3. Wierność Bogu i człowiekowi jako fundamentalne kryterium aktywizacji młodzieży  3.3.1. Zorientowanie na ucznia  3.3.2. Troska o permanentną wierność Bogu  3.3.3. Uwzględnianie środowisk katechetycznych    Rozdział IV. Założenia wybranych podręczników opracowanych na podstawie Programu nauczania religii katolickiej dla gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych  4.1. Wersja krakowska podręczników dla młodzieży  4.1.1. Seria podręczników W drodze do Emaus  4.1.2. Podręczniki z serii Drogi świadków Chrystusa  4.1.3. Seria podręczników Drogi świadków Zmartwychwstałego  4.2. Poznańskie opracowanie podręczników dla młodzieży  4.2.1. Podręczniki Świadek Chrystusa w Kościele  4.2.2. Podręczniki Świadek Chrystusa w świecie  4.2.3. Podręczniki Świadek Chrystusa w rodzinie    Rozdział V. Metodyczne obszary pobudzania twórczości młodzieży w wybranych podręcznikach wersji krakowskiej i poznańskiej  5.1. Tendencje metodyczne w służbie wielostronnej aktywizacji młodzieży  5.1.1. Pluralizm toków lekcyjnych  5.1.2. Różnorodność form, metod i technik katechetycznych  5.1.3. Bogactwo środków dydaktycznych  5.2. Polisensomotoryczna aktywizacja młodzieży przez grupę katechetyczną  5.2.1. Osobowość i kompetencje refleksyjnego katechety  5.2.2. Klimat językowy i wzorce porozumiewania się na lekcji religii  5.3. Doskonalenie interaktywnych lekcji religii  5.3.1. Diagnozowanie sytuacji szkolnej  5.3.2. Pomiar efektywności edukacyjnej  5.3.3. Ewaluacja form, metod i technik nauczania-uczenia się    Zakończenie  Bibliografia  Summary  Zusammenfassung
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku

 • [Zakład Wydawniczy NOMOS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele... Pełen opis produktu 'Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych. Wydanie 2.' »

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje religie światowe przede wszystkim w perspektywie określonych systemów doktrynalno-etycznych, które są zwrotnie powiązane ze strukturą społeczną. Z jednej strony określone, najczęściej najbardziej znaczące warstwy społeczne, są nośnikami określonych idei religijnych, warunkując w ten sposób ich powodzenie i rozwój. Z drugiej owe idee kształtują kulturę i życie codzienne społeczeństw, w których funkcjonują, stanowiąc legitymizację władzy politycznej, realiów ekonomicznych, położenia społecznego określonych warstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych. Wydanie 2.

 • [PETRUS]

  Kategoria: Religie pierwotne i świata starożytnegoWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych

 • [PETRUS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych

 • [Zakład Wydawniczy NOMOS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Auto... Pełen opis produktu 'Religia wobec historii, historia wobec religii' »

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów pragnęli się raczej przyjrzeć i przeanalizować poszczególne zjawiska historyczne i religijne, aby uchwycić owe zależności w ich konkretnych przejawach. Czym bowiem jest historia? Z całą pewnością nie jest zbiorem obiektywnych faktów zestawionych ze sobą w czasie, gdyż fakt jako taki jest jedynie konstrukcją historyka. To badacz wydobywa go z dokumentów, odpowiednio naświetla i umiejscawia w swojej rekonstrukcji dziejów, daje mu miejsce w łańcuchu innych faktów, które go poprzedzają i następują po nim. Subiektywny charakter ma już samo skatalogowanie wydarzeń, zakłada bowiem (nawet mimowolną) interpretację badacza.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia wobec historii, historia wobec religii

 • [Jelonek Tomasz]

  Kategoria: Książka>IZRAEL I ŻYDZIWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'RELIGIA IZRAELA WOBEC RELIGII OŚCIENNYCH' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA IZRAELA WOBEC RELIGII OŚCIENNYCH

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych - Tomasz Jelonek' »

  Opis - Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu. Nazwa - Religia Izraela wobec religii ościennych Autor - Tomasz Jelonek Oprawa - Twarda Wydawca - Petrus Kod ISBN - 9788361533139 Kod EAN - 9788361533139 Wydanie - 1 Rok wydania - 2009 Język - polski Format - 15.0x20.5cm Ilość stron - 206 Podatek VAT - 5% Premiera - 2009-08-25
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych - Tomasz Jelonek

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej Nazwa - Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik Autor - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik... Pełen opis produktu 'Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej' »

  Opis - Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej Nazwa - Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik Autor - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej Oprawa - Miękka Wydawca - WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE Numer dopuszczenia - AZ-22-01/10-WA-3/14 Kod ISBN - 9788364244124 Kod EAN - 9788364244124 Rok wydania - 2014 Ilość stron - 176 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Religia Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-08-12
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej

 • [WAM]

  Kategoria: Rozmyślania religijneWysyłka: od ręki

  By wzmocnić efekt pocieszenia, uzdrowienia i odporności.Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odp... Pełen opis produktu 'Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi' »

  By wzmocnić efekt pocieszenia, uzdrowienia i odporności.Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby w tym zakresie. Autor, psychiatra i neurolog, sięga do neurobiologii i socjobiologii, by czerpać stąd inspirację i zająć się złem, które pojawia się, gdy życie religijne zamiast przynosić ulgę w cierpieniu, staje się jego przyczyną. Griffith pokazuje, jak niektórzy, odwołując się do swoich przekonań religijnych, odmawiają leczenia. Bo chcą "pozostać wiernym Bogu"."Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi: w praktyce klinicznej" to nie tylko katalog zachowań klinicznych, ale przede wszystkim doskonały podręcznik ilustrujący rozmaite sposoby wykorzystywania w psychoterapii doświadczeń z życia religijnego konkretnej osoby. To książka, dzięki której sfera duchowa staje się inspirującym elementem zdrowego życia.JAMES L. GRIFFITH - profesor psychiatrii i neurologii, wiceprzewodniczący Wydziału Psychiatrii i Nauk o Zachowaniu w Centrum Medycznym George Washington University w Waszyngtonie. Obecnie zajmuje się leczeniem psychiatrycznym imigrantów, uchodźców i ocalałych ofiar tortur politycznych w Centrum Pomocy Rodzinie w Północnej Wirginii w Falls Church, w stanie Wirginia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi

 • [Iskry Warszawa]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Religioznawstwo, nauki teologiczne

  Tytuł RELIGIA I RELIGIE Autor Swienko Henryk Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 304 Ciężar 0.25 kg Wydawnictwo Iskry Pełen opis produktu 'RELIGIA I RELIGIE' »

  Tytuł RELIGIA I RELIGIE Autor Swienko Henryk Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 304 Ciężar 0.25 kg Wydawnictwo Iskry
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA I RELIGIE

 • Zeszyt do religii z modlitwą - 32 kartki RELIGIA w sklepie internetowym e-Dewocjonalia.eu

  Powiększ zdjęcie

  1,50 zł
  1,99 zł

  []

  Kategoria: Książki religijne i Biblie > Podręczniki i karty pracy do religiiWysyłka: od ręki

  Zeszyt przedmiotowy do religii - 32 kartkowy   Wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek do wyboru. Na wewnętrznej stronie okładki znajdują się wybrane modlitwy i z... Pełen opis produktu 'Zeszyt do religii z modlitwą - 32 kartki RELIGIA' »

  Zeszyt przedmiotowy do religii - 32 kartkowy   Wysoka jakość papieru, estetyczne wykończenia, modna grafika okładek do wyboru. Na wewnętrznej stronie okładki znajdują się wybrane modlitwy i zasady Kościoła Katolickiego z Małego Katechizmu, wnętrze zeszytu z kolorowym poddrukiem. Zeszyt szkolny jako obowiązkowe wyposażenie wyprawki szkolnej każdego ucznia szkoły podstawowej ale również liceum czy technikum.   Rozmiar: 20,5x14,5cm Produkt Polski
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zeszyt do religii z modlitwą - 32 kartki RELIGIA

 • [Ignatianum]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Tego rodzaju publikacja, zupełnie oryginalna i precedensowa na płaszczyźnie polskiej literatury teologicznej, jest wręcz pożądana. Autorka potrafi niuansować problemy, czuje delikatny charakter niektórych... Pełen opis produktu 'Religie niechrześcijańskie i dialog międzyreligijny w wybranych polskich podręcznikach do nauki religii dla młodzieży' »

  Tego rodzaju publikacja, zupełnie oryginalna i precedensowa na płaszczyźnie polskiej literatury teologicznej, jest wręcz pożądana. Autorka potrafi niuansować problemy, czuje delikatny charakter niektórych zagadnień, zwłaszcza w odniesieniu do dialogu chrześcijańsko-islamskiego, wykazuje się dobrym zmysłem krytycznym i teologicznym, jest doskonale zorientowana we współczesnych nurtach teologicznych, zwłaszcza w chrystologii. Nie ogranicza się do krytyki, ale w trafny sposób ukazując teologiczne i religioznawcze mankamenty analizowanych podręczników, dostrzega także ich zalety. [...] Reforma szkolnictwa, jaka miała miejsce w ostatnim czasie w Polsce, i będąca jej konsekwencją zmiana podstawy programowej dla katechezy, stanowi najlepszą okazję do uwzględnienia wyników badań przeprowadzonych przez Autorkę.dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KULMonografia stanowi poważne dzieło naukowe o wysokich standardach merytorycznych, metodologicznych i formalnych, co sprawia, że zasługuje ona na publikację i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. Wielokulturowość współczesnych społeczeństw oraz wskazania Kościoła posoborowego dotyczące dialogu międzyreligijnego pozwalają z uznaniem przyjąć publikację. [...] Monografia jest nowatorska, bowiem stanowi opracowanie swoistej luki w refleksji naukowej.ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religie niechrześcijańskie i dialog międzyreligijny w wybranych polskich podręcznikach do nauki religii dla młodzieży

 • [Armoryka]

  Kategoria: / Ebooki / Historia Archeologia

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom I: Religia starożytnej Grecji Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-390-1 Rok wydania 2017... Pełen opis produktu 'Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom I: Religia starożytnej Grecji' »

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom I: Religia starożytnej Grecji Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-390-1 Rok wydania 2017 Liczba
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom I: Religia starożytnej Grecji

 • [SCHOLAR]

  Kategoria: / Ebooki / Socjologia

  Tytuł Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie Podtytuł Tożamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na... Pełen opis produktu 'Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie Tożamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie' »

  Tytuł Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie Podtytuł Tożamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie Autor Irena Borowik Język polski Wydawnictwo Scholar ISBN 978-83-7383-675-4 Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Jak w witrażach. Tożsamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie Tożamość a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie

 • [NOMOS]

  Kategoria: / Ebooki / Religia Religioznawstwo Teologia

  Tytuł Magia i religia Podtytuł Szkice z antropologii religii Autor Andrzej Wierciński Język polski Wydawnictwo Nomos ISBN 978-83-7688-295-6 Rok wydania 2010 Kraków Wydanie 3 Liczba Pełen opis produktu 'Magia i religia Szkice z antropologii religii' »

  Tytuł Magia i religia Podtytuł Szkice z antropologii religii Autor Andrzej Wierciński Język polski Wydawnictwo Nomos ISBN 978-83-7688-295-6 Rok wydania 2010 Kraków Wydanie 3 Liczba
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Magia i religia Szkice z antropologii religii

 • [Armoryka]

  Kategoria: / Ebooki / Historia Archeologia

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom VI: Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, część druga Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-... Pełen opis produktu 'Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom VI: Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, część druga' »

  Tytuł Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom VI: Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, część druga Autor Tadeusz Zieliński Język polski Wydawnictwo Armoryka ISBN 978-83-8064-395-6 Rok
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religie świata antycznego. W sześciu tomach. Tom VI: Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, część druga


Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, polskie wydawnictwo muzyczne (pwm), nomos, gamma, wydawnictwo literackie, czytelnik, musica iagellonica, iskry, piw, tertium
Produkty w ofercie: 4939
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia Techniczna

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie jak również literatura fachowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika warszawska, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, bila, uniwersytet technologiczno - humanistyczny w radomiu
Produkty w ofercie: 1259
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 16
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

e-Dewocjonalia.eu

Dewocjonalia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.07.2010
wyd. Święty paweł, orszak group, szaty liturgiczne, grawer, obrazy, włoskie obrazki srebrne, krzyż, biżuteria srebrna, wyd. Święty wojciech, wydawnictwo jedność
Produkty w ofercie: 2455
Promocje: 466
Wysyłka do 3 dni: 2249
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 160016
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, wolters kluwer, -, znak, harmonia
Produkty w ofercie: 143983
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 143983
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Coolshop.pl

Książki, muzyka oraz filmy chrześcijańskie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2011
producent niezdefiniowany, praca zbiorowa, meyer joyce, pallotinum, hagin kenneth e., prince derek, edycja św. pawła, towarzystwo biblijne, benge janet & geoff, munroe myles
Produkty w ofercie: 3868
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: 3630
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, imprint, czytelnik warszawa, saga, piw warszawa, harlequin, nasza księgarnia warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, armoryka, uniwersytet Śląski
Produkty w ofercie: 124496
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, trefl, mega creative, wsip, wolters kluwer, wilga, edycja Świętego pawła, skrzat
Produkty w ofercie: 116826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1