Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  Temat dysertacji podjęty przez autorkę jest pionierski i solidnie opracowany teoretycznie, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty zagadnienia. Realizacja szkolnych lekcji religii wymaga p... Pełen opis produktu 'Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku' »

  Temat dysertacji podjęty przez autorkę jest pionierski i solidnie opracowany teoretycznie, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty zagadnienia. Realizacja szkolnych lekcji religii wymaga planowej i systematycznej organizacji, w której istotną rolę odgrywają takie elementy, jak: program nauczania, formy organizacji zajęć, metody nauczania?uczenia się, materiały dydaktyczne. Zatem analizy dotyczące nauczania religii powinny być prowadzone także w odniesieniu do metodyki katechetycznej jako tej części katechetyki, która wskazuje na sposoby myślenia o organizowaniu lekcji religii w szkole i projektuje nowe, dostosowane do współczesnych koncepcji edukacyjnych, a zarazem w niczym nie naruszające integralności orędzia Bożego, strategie wyzwalania wielostronnej aktywności uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tak opisane psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnej aktywizacji młodzieży i szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych pozwoliły autorce ukazać na ile współczesna koncepcja wielostronnego aktywizowania młodzieży ma zastosowania w analizowanym programie nauczania i podręcznikach wersji krakowskiej oraz poznańskiej opracowanych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Rozprawa ta jest cenną lekturą dla osób poszukujących wiadomości i inspiracji do aktywnego, twórczego nauczania religii w szkole.    Spis treści: Wykaz skrótów    Wstęp    Rozdział I. Psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnego aktywizowania młodzieży  1.1. Podstawowe wyznaczniki aktywizacji młodzieży  1.1.1. Aktywność własna  1.1.2. Interakcje edukacyjne  1.1.3. Stymulacja aktywności  1.2. Poznawcze i motywacyjne determinanty aktywności młodzieży  1.2.1. Dymensje stylu poznawczego  1.2.2. Potrzeby i motywy poznawczo-emocjonalno-społeczne  1.2.3. Rozwój zainteresowań  1.3. Wielowymiarowość aktywności młodzieży  1.3.1. Przyswajanie wiadomości  1.3.2. Konstruowanie wiedzy  1.3.3. Przeżywanie wartości  1.3.4. Działanie praktyczne    Rozdział II. Szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych  2.1. Sytuacja edukacyjna nauczania religii w szkole  2.1.1. Główne założenia nauczania religii  2.1.2. Dialog interdyscyplinarny  2.2. Rodzaje aktywizacji młodzieży  2.2.1. Przekazywanie wiadomości  2.2.2. Przetwarzanie informacji w umyśle  2.2.3. Wywoływanie motywacji samoistnej i przeżyć emocjonalnych  2.2.4. Inicjowanie chrześcijańskiego działania  2.3. Sytuacyjno-podmiotowe uwarunkowania wielostronnej aktywizacji młodzieży  2.3.1. Czynniki poprzedzające aktywność młodzieży w toku lekcji religii  2.3.2. Determinanty działające w procesie aktywizowania katechizowanej młodzieży    Rozdział III. Interaktywny wymiar nauczania religii katolickiej  3.1. Teleologia nauczania religii ukierunkowana na stymulowanie aktywności własnej młodzieży  3.1.1. Wspomaganie w holistycznym rozwoju osobowym  3.1.2. Wspieranie w permanentnym poznawaniu i doświadczaniu wiary  3.1.3. Wprowadzanie w misję ewangelizacyjne  3.2. Uszeregowanie i integracja aktywizujących treści nauczania religii  3.2.1. Orędzie ewangeliczne  3.2.2. Doświadczenie ludzkie  3.2.3. Korelacja treści nauczania religii z treściami edukacji szkolnej  3.3. Wierność Bogu i człowiekowi jako fundamentalne kryterium aktywizacji młodzieży  3.3.1. Zorientowanie na ucznia  3.3.2. Troska o permanentną wierność Bogu  3.3.3. Uwzględnianie środowisk katechetycznych    Rozdział IV. Założenia wybranych podręczników opracowanych na podstawie Programu nauczania religii katolickiej dla gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych  4.1. Wersja krakowska podręczników dla młodzieży  4.1.1. Seria podręczników W drodze do Emaus  4.1.2. Podręczniki z serii Drogi świadków Chrystusa  4.1.3. Seria podręczników Drogi świadków Zmartwychwstałego  4.2. Poznańskie opracowanie podręczników dla młodzieży  4.2.1. Podręczniki Świadek Chrystusa w Kościele  4.2.2. Podręczniki Świadek Chrystusa w świecie  4.2.3. Podręczniki Świadek Chrystusa w rodzinie    Rozdział V. Metodyczne obszary pobudzania twórczości młodzieży w wybranych podręcznikach wersji krakowskiej i poznańskiej  5.1. Tendencje metodyczne w służbie wielostronnej aktywizacji młodzieży  5.1.1. Pluralizm toków lekcyjnych  5.1.2. Różnorodność form, metod i technik katechetycznych  5.1.3. Bogactwo środków dydaktycznych  5.2. Polisensomotoryczna aktywizacja młodzieży przez grupę katechetyczną  5.2.1. Osobowość i kompetencje refleksyjnego katechety  5.2.2. Klimat językowy i wzorce porozumiewania się na lekcji religii  5.3. Doskonalenie interaktywnych lekcji religii  5.3.1. Diagnozowanie sytuacji szkolnej  5.3.2. Pomiar efektywności edukacyjnej  5.3.3. Ewaluacja form, metod i technik nauczania-uczenia się    Zakończenie  Bibliografia  Summary  Zusammenfassung
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku

 • [Zakład Wydawniczy NOMOS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele... Pełen opis produktu 'Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych. Wydanie 2.' »

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje religie światowe przede wszystkim w perspektywie określonych systemów doktrynalno-etycznych, które są zwrotnie powiązane ze strukturą społeczną. Z jednej strony określone, najczęściej najbardziej znaczące warstwy społeczne, są nośnikami określonych idei religijnych, warunkując w ten sposób ich powodzenie i rozwój. Z drugiej owe idee kształtują kulturę i życie codzienne społeczeństw, w których funkcjonują, stanowiąc legitymizację władzy politycznej, realiów ekonomicznych, położenia społecznego określonych warstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych. Wydanie 2.

 • [PETRUS]

  Kategoria: Religie pierwotne i świata starożytnegoWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Etnologia i antropologia

  w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju współczesnej teorii i antropologii religii. ISBN 978-83-7688-046-4 EAN 9788376880464 Pełen opis produktu 'Andrzej Wierciński MAGIA I RELIGIA. SZKICE Z ANTROPOLOGII RELIGII' »

  Książka przygotowana na bazie wieloletnich wykładów prowadzonych na Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Jest to pierwsze zwarte wydanie w języku polskim tekstów, które prezentowane podczas wykładów, przez wiele lat cieszyły się ogromną popularnością. Książka łączy w syntetyczną całość dyscypliny kulturoznawcze, badania empiryczne, przyrodnicze podejście antropologii fizycznej a także psychologię i psychoanalizę. Objaśnij mi, jakim (jesteś) człowiekiem? Po dziewiętnaste, również powiedz, znający prawdę! W jakiej Świątyni znajduje się to, co nazywa się świadomością? Po dwudzieste, powiedz, gdzie znajduje się świadomość? Gdzie znajduje się i czym ustawicznie się żywi? Po dwudzieste pierwsze, opowiedz Nauczycielu, o środkach świadomości. Skąd unosi się aromat sandałowy i wonność? Po dwudzieste drugie, powiedz, Rozkazodawco Minie, Gdy nadchodzi sen, dokąd uchodzi świadomość? Po dwudzieste trzecie, powiedz, kiedy byłeś w łonie matki? (fragment poematu Zwycięstwo Goraksanãtha, analizowanego na s. 344-358) O autorze Andrzej Wierciński (1930-2003), antropolog i religioznawca. Kierował Zakładem Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, był również wykładowcą w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, gdzie kierował Katedrą Antropologii Ogólnej oraz w wielu uniwersytetach zagranicznych jako visiting professor, m.in. w Kairze, Paryżu, Waszyngtonie i Los Angeles, Meksyku, Tbilisi. Pozostawił po sobie duży dorobek naukowy (ponad 200 pozycji), obejmujący książki, serie i artykuły m.in. z zakresu teorii zróżnicowania rasowego człowieka, etnogenezy Słowian, starożytnego Egiptu i przedhiszpańskiego Meksyku, zmian mikroewolucyjnych w Polsce od neolitu po współczesność. Jego spuścizna naukowa w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju współczesnej teorii i antropologii religii. ISBN 978-83-7688-046-4 EAN 9788376880464
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Andrzej Wierciński MAGIA I RELIGIA. SZKICE Z ANTROPOLOGII RELIGII

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Polityka i ekonomia

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele... Pełen opis produktu 'Max Weber SOCJOLOGIA RELIGII. DZIEŁA ZEBRANE. ETYKA GOSPODARCZA RELIGII ŚWIATOWYCH' »

  Jest to drugie wydanie monumentalnego dzieła Maxa Webera Socjologia religii. Etyka gospodarcza religii światowych. Poprzednie trzy tomy zostały zebrane w jednym dużym zbiorze. W dziele tym Weber analizuje religie światowe przede wszystkim w perspektywie określonych systemów doktrynalno-etycznych, które są zwrotnie powiązane ze strukturą społeczną. Z jednej strony określone, najczęściej najbardziej znaczące warstwy społeczne, są nośnikami określonych idei religijnych, warunkując w ten sposób ich powodzenie i rozwój. Z drugiej owe idee kształtują kulturę i życie codzienne społeczeństw, w których funkcjonują, stanowiąc legitymizację władzy politycznej, realiów ekonomicznych, położenia społecznego określonych warstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Max Weber SOCJOLOGIA RELIGII. DZIEŁA ZEBRANE. ETYKA GOSPODARCZA RELIGII ŚWIATOWYCH

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Historia i archeologia

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Au... Pełen opis produktu 'RELIGIA WOBEC HISTORII, HISTORIA WOBEC RELIGII' »

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów pragnęli się raczej przyjrzeć i przeanalizować poszczególne zjawiska historyczne i religijne, aby uchwycić owe zależności w ich konkretnych przejawach. Czym bowiem jest historia? Z całą pewnością nie jest zbiorem obiektywnych faktów zestawionych ze sobą w czasie, gdyż fakt jako taki jest jedynie konstrukcją historyka. To badacz wydobywa go z dokumentów, odpowiednio naświetla i umiejscawia w swojej rekonstrukcji dziejów, daje mu miejsce w łańcuchu innych faktów, które go poprzedzają i następują po nim. Subiektywny charakter ma już samo skatalogowanie wydarzeń, zakłada bowiem (nawet mimowolną) interpretację badacza. [Ze wstępu]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA WOBEC HISTORII, HISTORIA WOBEC RELIGII

 • [Nomos]

  Kategoria: Książki / Religia i religioznawstwo

  Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję... Pełen opis produktu 'Thomas Luckmann NIEWIDZIALNA RELIGIA. PROBLEM RELIGII W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE' »

  Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję stabilizacyjną i organizacyjną. Jest niezbywalnym elementem życia społecznego i podlega procesom modyfikacji - dostosowania. Usunięcie tego elementu zdaniem Thomasa Luckmanna oznacza destrukcję społeczności. Najważniejszym teoretycznym osiągnięciem książki jest teza o prywatyzacji religii, w myśl której religia nie znika z życia społecznego, ale staje się - jako wartość przede wszystkim prywatna - niewidzialna. Thomas Luckmann - profesor socjologii na Uniwersytecie w Konstancji. W swoich zainteresowaniach idzie śladem Alfreda Schutza, kontynuując jego koncepcję rzeczywistości społecznej jako "światów, dziedzin, znaczenia".Wniósł oryginalny wkład do fenomenologii codzienności, socjologii wiedzy i socjologii religii. Thomas Luckmann należy do najwybitniejszych współczesnych socjologów religii, jest jednym z pierwszych badaczy kwestionujących globalną tezę sekularyzacyjną i jednym z pierwszych badaczy dokonujących modyfikacji tezy sekularyzacyjnej. Doświadczenia transcendencji, które są odnoszone do pozaempirycznej rzeczywistości, spełniają funkcję stabilizującą dla ludzi i chronią ich przed utratą sensu życia. Ludzka egzystencja religii (pojmowanej funkcjonalnie) jest - zdaniem Luckmanna - nie do pomyślenia. Społeczeństwo bez religii popadłoby w anomię. Nie może więc istnieć ogólnohistoryczny proces sekularyzacji w sensie upadku religii, lecz jedynie kryzys specyficznych, historycznie powstałych form religii. Religia zmienia się wraz ze społeczeństwem, ale nigdy nie zniknie. [fragment recenzji ks. prof. Janusza Mariańskiego]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Thomas Luckmann NIEWIDZIALNA RELIGIA. PROBLEM RELIGII W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

 • [PETRUS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych

 • [Zakład Wydawniczy NOMOS]

  Kategoria: religiaWysyłka: do 3 dni

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Auto... Pełen opis produktu 'Religia wobec historii, historia wobec religii' »

  Wpływ historii na kształt religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co po wielokroć było już dowiedzione. Autorzy zamieszczonych w niej tekstów pragnęli się raczej przyjrzeć i przeanalizować poszczególne zjawiska historyczne i religijne, aby uchwycić owe zależności w ich konkretnych przejawach. Czym bowiem jest historia? Z całą pewnością nie jest zbiorem obiektywnych faktów zestawionych ze sobą w czasie, gdyż fakt jako taki jest jedynie konstrukcją historyka. To badacz wydobywa go z dokumentów, odpowiednio naświetla i umiejscawia w swojej rekonstrukcji dziejów, daje mu miejsce w łańcuchu innych faktów, które go poprzedzają i następują po nim. Subiektywny charakter ma już samo skatalogowanie wydarzeń, zakłada bowiem (nawet mimowolną) interpretację badacza.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia wobec historii, historia wobec religii

 • [Jelonek Tomasz]

  Kategoria: Książka>IZRAEL I ŻYDZIWysyłka: od ręki

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób... Pełen opis produktu 'RELIGIA IZRAELA WOBEC RELIGII OŚCIENNYCH' »

  Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA IZRAELA WOBEC RELIGII OŚCIENNYCH

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze... Pełen opis produktu 'Religia Izraela wobec religii ościennych - Tomasz Jelonek' »

  Opis - Książka przedstawia ogólne tło religii Izraela w kontekście innych religii, przede wszystkim tych, z którymi religia Izraela stykała się na swej historycznej drodze w sposób bezpośredni. Były to religie Lewantu czyli ziem wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, religie Egipcjan, Mezopotamii, Anatolii, Persji, Grecji i Rzymu. Nazwa - Religia Izraela wobec religii ościennych Autor - Tomasz Jelonek Oprawa - Twarda Wydawca - Petrus Kod ISBN - 9788361533139 Kod EAN - 9788361533139 Wydanie - 1 Rok wydania - 2009 Język - polski Format - 15.0x20.5cm Ilość stron - 206 Podatek VAT - 5% Premiera - 2009-08-25
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych - Tomasz Jelonek

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej Nazwa - Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik Autor - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik... Pełen opis produktu 'Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej' »

  Opis - Podręcznik do nauki religii dla klasy V szkoły podstawowej Nazwa - Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik Autor - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej Oprawa - Miękka Wydawca - WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE Numer dopuszczenia - AZ-22-01/10-WA-3/14 Kod ISBN - 9788364244124 Kod EAN - 9788364244124 Rok wydania - 2014 Ilość stron - 176 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Religia Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-08-12
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Wierzę w Jednego Boga SP kl.5 podręcznik - .WIERZĘ W JEDYNEGO BOGA Podręcznik do nauki religii do klasy V szkoły podstawowej

 • [WAM]

  Kategoria: Rozmyślania religijneWysyłka: od ręki

  By wzmocnić efekt pocieszenia, uzdrowienia i odporności.Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odp... Pełen opis produktu 'Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi' »

  By wzmocnić efekt pocieszenia, uzdrowienia i odporności.Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby w tym zakresie. Autor, psychiatra i neurolog, sięga do neurobiologii i socjobiologii, by czerpać stąd inspirację i zająć się złem, które pojawia się, gdy życie religijne zamiast przynosić ulgę w cierpieniu, staje się jego przyczyną. Griffith pokazuje, jak niektórzy, odwołując się do swoich przekonań religijnych, odmawiają leczenia. Bo chcą "pozostać wiernym Bogu"."Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi: w praktyce klinicznej" to nie tylko katalog zachowań klinicznych, ale przede wszystkim doskonały podręcznik ilustrujący rozmaite sposoby wykorzystywania w psychoterapii doświadczeń z życia religijnego konkretnej osoby. To książka, dzięki której sfera duchowa staje się inspirującym elementem zdrowego życia.JAMES L. GRIFFITH - profesor psychiatrii i neurologii, wiceprzewodniczący Wydziału Psychiatrii i Nauk o Zachowaniu w Centrum Medycznym George Washington University w Waszyngtonie. Obecnie zajmuje się leczeniem psychiatrycznym imigrantów, uchodźców i ocalałych ofiar tortur politycznych w Centrum Pomocy Rodzinie w Północnej Wirginii w Falls Church, w stanie Wirginia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi

 • [Iskry Warszawa]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Religioznawstwo, nauki teologiczne

  Tytuł RELIGIA I RELIGIE Autor Swienko Henryk Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 304 Ciężar 0.25 kg Wydawnictwo Iskry Pełen opis produktu 'RELIGIA I RELIGIE' »

  Tytuł RELIGIA I RELIGIE Autor Swienko Henryk Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 304 Ciężar 0.25 kg Wydawnictwo Iskry
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o RELIGIA I RELIGIE

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby w tym zakre... Pełen opis produktu 'Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi - Griffith James L.' »

  Opis - Ostatnie dekady to odrodzenie zainteresowania klinicystów rolą religii i duchowości w dziedzinie zdrowia. Niniejsza książka stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby w tym zakresie. Autor, psychiatra i neurolog, sięga do neurobiologii i socjobiologii, by czerpać stąd inspirację i zająć się złem, które pojawia się, gdy życie religijne zamiast przynosić ulgę w cierpieniu, staje się jego przyczyną. Griffith pokazuje, jak niektórzy, odwołując się do swoich przekonań religijnych, odmawiają leczenia. Bo chcą "pozostać wierni Bogu". Religia, która uzdrawia, religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy to nie tylko katalog zachowań klinicznych, ale przede wszystkim doskonały podręcznik ilustrujący rozmaite sposoby wykorzystywania w psychoterapii doświadczeń z życia religijnego konkretnej osoby. To książka, dzięki której sfera duchowa staje się inspirującym elementem zdrowego życia. Nazwa - Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi Oryginalny tytuł - Religion That Heals, Religion That Harms. A Guide for Clinical Practice Autor - Griffith James L. Oprawa - Miękka Wydawca - WAM Kod ISBN - 9788377678565 Kod EAN - 9788377678565 Wydanie - 1 Rok wydania - 2013 Język - polski Tłumacz - Majczyna Beata Format - 15.6x23.2cm Ilość stron - 388 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-11-28
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia, która uzdrawia Religia, która szkodzi - Griffith James L.

 • []

  Kategoria: Książki i czasopisma / Religia i Filozofia / Mitologia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia Izraela wobec religii ościennych

 • [Uniwersytet Opolski]

  Kategoria: INNE

  Praca obrazuje wzajemne relacje , jakie zachodzą pomiędzy religią, Kościołami i związkami wyznaniowymi a istotnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem gorących debat w sferze publicznej, takimi... Pełen opis produktu 'Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej' »

  Praca obrazuje wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy religią, Kościołami i związkami wyznaniowymi a istotnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem gorących debat w sferze publicznej, takimi jak: związki religii z polityką, relacje państwo–Kościół, wpływ religii i Kościoła na media, stosunek Kościoła do istotnych zagadnień z zakresu współżycia społecznego, moralności, wymiaru sprawiedliwości, bioetyki i etyki medycznej. Poruszony został także wątek zjawisk patologicznych w polskim Kościele, problem laickości przestrzeni publicznej w Polsce oraz kwestia wpływu przynależności religijnej i wyznaniowej na zachowania polityczne i społeczne Polaków. Praca adresowana jest do studentów wybranych kierunków studiów, z zakresu nauk społecznych, szczególnie studentów: dziennikarstwa, politologii, religioznawstwa, socjologii, studiów o komunikowaniu, a także do dziennikarzy i publicystów komentujących wydarzenia z obszaru polskiej sfery publicznej oraz innych czytelników zainteresowanych relacjami państwo– religia–Kościół. Spis treści: Wprowadzenie (Aleksandra Kusztal) Rozdział I. Religia jako podział socjopolityczny w Polsce (Krzysztof Zuba) Rozdział II. Jak Polak, to katolik. Odcienie nacjonalizmu Kościoła rzymskoŞkatolickiego w Polsce (Sławomir Czapnik, Grzegorz Omelań) Rozdział III. Hegemoniczne potencje Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce na podstawie dynamiki emocjonalnej katastrofy smoleńskiej (Ariel Modrzyk) Rozdział IV. Konferencja Episkopatu Polski jako instytucjonalna forma aktywności Kościoła rzymskokatolickiego w polskim życiu publicznym na przykładzie udziału w debacie europejskiej w latach 1995-2004 (Aleksandra Kusztal) Rozdział V. Między prawdą a wolnością. Aktywność hierarchii Kościoła katolickiego w przestrzeni medialnej (Waldemar Rogowski) Rozdział VI. Wizja Kościoła w ujęciu papieża Franciszka i polskiego Episkopatu. Wybrane problemy (Piotr Piskozub) Rozdział VII. "Doczesne życie czy życie do czasu" - o poszanowaniu prawa do życia i godnej śmierci człowieka w świetle nauczania polskiego Kościoła rzymskokatolickiego (Justyna Cywoniuk) Rozdział VIII. Piekło to inni. Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec duchownych molestujących seksualnie dzieci (Sławomir Czapnik) Rozdział IX Ideologia gender w obliczu krytyki Kościoła katolickiego w Polsce (Waldemar Rogowski) Rozdział X Ruch zielonoświątkowy na świecie i w Polsce. Studium przypadku - zbór Chrześcijańska Społeczność w Brzegu (Grzegorz Omelań) Rozdział XI Instytucjonalizacja ruchu laickiego w Polsce - wczoraj i dziś (Katarzyna Duda) Informacje o autorach
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Religia i kościoły w polskiej przestrzeni publicznej

 • [KOS]

  Kategoria: Czary Mary (Druidzi)

  Książka "Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku" jest drugim tomem trylogii o szaleństwie w religiach świata. Pierwszy tom ukazał się pt. "Szaleństwo w religiach... Pełen opis produktu 'Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku' »

  Książka "Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku" jest drugim tomem trylogii o szaleństwie w religiach świata. Pierwszy tom ukazał się pt. "Szaleństwo w religiach świata" (2004). Autor analizuje w nim życie 18 wybranych postaci i ruchów religijnych istniejących w XX wieku. W zachowaniu i nauczaniu ich twórców pojawiały się wątki związane z ekscentryzmem i szaleństwem. Przedmiotem zainteresowania autora byli Georgij Gurdżijew, Aleister Crowley, Anton Szandor LaVey, Ośo Radżniś, Franklin Jones, Lee Lozowick, U.G. Krisznamurti, Charles Manson, mormońska rodzina LeBaron, Jeffrey Don Lundgren, Jim Jones, Roch Theriault i David Koresh. Ponadto zajął się Świątynią Miłości, Świątynią Słońca Luca Joureta i Josepha Di Mambro, Wrotami Niebios Marshalla Applewhite'a, Najwyższą Prawdą Śoko Asahary, oraz Ruchem na rzecz Przywrócenia Dziesięciu Przykazań Bożych. Autor pokazał, że ich przywódcy to osoby charyzmatyczne, mające nierzadko problemy ze zdrowiem psychicznym, wykazujące się skłonnościami do okrucieństwa i zbrodni, czujące potrzebę dominowania nad innymi, mające zaburzone życie seksualne. Cechował ich narcyzm, brak tolerancji i amoralizm. Wielu z nich uznawało się za istoty boskie i domagało się od swoich uczniów stosownej czci. Konsekwencją fiaska ich planów było w kilku przypadkach zbiorowe samobójstwo. O Autorze: Jacek Sieradzan jest autorem licznych artykułów z zakresu komparatystyki religioznawczej, Ostatnio opublikował książkę Jezus Magus: Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii (2005). W przygotowaniu znajduje się trzeci tom trylogii o szaleństwie w religiach świata: Boskie szaleństwo: Słownik postaci i zagadnień.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku

 • [Wydawnictwo Św. Wojciecha]

  Kategoria: Podręczniki do religii

  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak Liczba stron:216 Wymiary:145 x 205 Oprawa:broszura ISBN:978-83-7516-568-5 Wydawnictwo Wydawnictwo Święty Wojciech Szkoła:Szkoła ponadgimnzjalna Klasa:klasa... Pełen opis produktu 'Religia pgim kl.3 poradnik metodyczny - Moje miejsce w rodzinie' »

  (red.) ks. prof. Jan Szpet i Danuta JackowiakLiczba stron:216Wymiary:145 x 205Oprawa:broszuraISBN:978-83-7516-568-5 Wydawnictwo Wydawnictwo Święty WojciechSzkoła:Szkoła ponadgimnzjalnaKlasa:klasa 3Rodzaj:KSIĄŻKAAZ-43-01/10-P0-1/14 Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r. Poradnik zawiera 56 scenariuszy stanowiących propozycję dla nauczyciela. Treści katechetyczne zintegrowane są z edukacją szkolną, dzięki czemu przekaz wiary na tym poziomie, czyni je bliższymi życiu młodego człowieka. Mogą one być punktem odniesienia do dyskusji na lekcjach innych przedmiotów i pogłębionej refleksji w edukacji szkolnej. Cele lekcji powinny być realizowane w ramach danego tematu. Tak zaplanowana jednostka lekcyjna sprzyja poprawie efektów kształcenia. Zaproponowane metody pracy sprzyjają  dyskusjom co pomoże w odkryciu drogi życiowej, swojego powołania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia pgim kl.3 poradnik metodyczny - Moje miejsce w rodzinie

 • [Wydawnictwo Św. Wojciecha]

  Kategoria: Podręczniki do religii

  Liczba stron:224 Wymiary:202x265 Oprawa:miękka ISBN:978-83-7516-566-1 Wydawnictwo Wydawnictwo Święty Wojciech Szkoła:Szkoła ponadgimnzjalna Klasa:klasa 3 Rodzaj:KSIĄŻK AZ-43-01/10-P0-1/14 Numer... Pełen opis produktu 'Religia pgim kl.3 podr. dla ucznia - Moje miejsce w rodzinie' »

  Liczba stron:224 Wymiary:202x265Oprawa:miękkaISBN:978-83-7516-566-1Wydawnictwo Wydawnictwo Święty WojciechSzkoła:Szkoła ponadgimnzjalnaKlasa:klasa 3Rodzaj:KSIĄŻKAZ-43-01/10-P0-1/14 Numer programu:AZ-4-01/10  Data zatwierdzenia podręcznika: 2.06.2014r.Na tym poziomie edukacyjnym młodzież osiąga duży stopień wrażliwości, zwiększają się możliwości intelektualne oraz świadomość przygotowania do dorosłego życia. Wzrasta niezależność przy podejmowaniu decyzji i określaniu swego stanowiska do wartości, zarówno  moralnych i religijnych. Młodzież chce sama decydować o dokonywanych przez siebie wyborach. Poprzez realizację zaproponowanych tematów  możemy zainspirować ucznia do podjęcia refleksji, poszukiwania rozwiązań, poszukiwania argumentów, które pomogą rozwiązać ważnego życiowo zagadnienia. Analiza tekstów źródłowych pozwoli zrozumieć chrześcijańską wizję małżeństwa. Podręcznik został bogato zilustrowany fotografiami, różnymi reprodukcjami dzieł sztuki, które w różny sposób odwołują się do zaprezentowanej tematyki i są  inspiracją do przemyśleń, skojarzeń, przyswojenia wiedzy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Religia pgim kl.3 podr. dla ucznia - Moje miejsce w rodzinie


Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 18
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

CzaryMary.pl

Książki z dziedziny ezoteryki i rozwoju duchowego oraz samodoskonalenia.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 21.04.2006
ciszak, sotis, magoiagni, khadi, cosmoveda, victor 11, pphu victor 11, hesh, eco cosmetics, dabur
Produkty w ofercie: 10993
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Coolshop.pl

Książki, muzyka oraz filmy chrześcijańskie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.09.2011
producent niezdefiniowany, praca zbiorowa, meyer joyce, pallotinum, hagin kenneth e., prince derek, edycja św. pawła, towarzystwo biblijne, benge janet & geoff, munroe myles
Produkty w ofercie: 3868
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: 3630
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Księgarnia Dobrego Pasterza

Oferujemy gry biblijne, filmy religijne, wartościowe książki religijne dla dzieci i dorosłych. Posiadamy w ofercie także podręczniki do religii i szeroki asortyment religijnych prezentów z okazji I Komunii Świętej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.01.2009
edycja Św. pawła, jedność, wam, rafael, wds, mighty god, wydawnictwo Św. wojciecha, emmanuel, promise, espe
Produkty w ofercie: 4867
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, wilga
Produkty w ofercie: 122869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 122869
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, mega creative, zielona sowa, wsip, trefl, muza, edycja Świętego pawła, wilga, harmonia
Produkty w ofercie: 121542
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1