Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: CHEMIA

  Podręcznik niniejszy, obejmujący termodynamikę, statykę chemiczną oraz równowagi fazowe, został dostosowany do aktualnie realizowanych programów nauczania przedmiotu „chemia fizyczna"... Pełen opis produktu 'Termodynamika, statyka chemiczna i równowagi fazowe w przykładach i zadaniach' »

  Podręcznik niniejszy, obejmujący termodynamikę, statykę chemiczną oraz równowagi fazowe, został dostosowany do aktualnie realizowanych programów nauczania przedmiotu „chemia fizyczna" w większości wydziałów politechnik i uniwersytetów w Polsce. Każdy z rozdziałów zawiera podstawy teoretyczne i przykłady zadań rozwiązanych oraz zadania z odpowiedziami do samodzielnego rozwiązania. Powinno to umożliwić studentom dobre zrozumienie przedstawionych problemów oraz służyć doskonaleniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań. Przy doborze zadań kierowano się wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym autorów w prowadzeniu ćwiczeń rachunkowych z chemii fizycznej opartych na własnych tematach, dostępnych zbiorach zadań oraz wcześniejszych wydaniach książek. W podręczniku zastosowano obowiązujące jednostki z układu SI oraz jednostki spoza układu SI dopuszczone przejściowo do stosowania jako legalne. Wykorzystano także najnowsze, spójne wartości podstawowych stałych fizykochemicznych, które zestawiono w tabeli załączonej do podręcznika. Autorzy będą wdzięczni użytkownikom za konstruktywne uwagi krytyczne, wskazanie przeoczonych błędów, jak też za propozycje modyfikacji i uzupełnień treści. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA      ROZDZIAŁ 1. PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI I TERMOCHEMIA , 1.1.    Pierwsza zasada termodynamiki     1.2.    Ciepło reakcji w stałej objętości     1.3.    Ciepło reakcji pod stałym ciśnieniem     1.4.    Prawo Hessa     1.5.    Entalpia tworzenia, entalpia spalania, entalpia reakcji chemicznej     1.6.    Energia wiązań atomów w cząsteczce     1.7.    Ciepło molowe rzeczywiste i średnie     1.8.    Pomiary kalorymetryczne i bilans entalpowy     1.9.    Zależność ciepła reakcji od temperatury reakcji, prawo Kirchhoffa     1.10.    Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego     Zadania     Odpowiedzi     ROZDZIAŁ 2. DRUGA I TRZECIA ZASADA TERMODYNAMIKI I ICH ZASTOSOWANIA     2.1.    Entropia     2.2.    Druga zasada termodynamiki     2.3.    Energia swobodna i entalpia swobodna     2.4.    Obliczanie bezwzględnych wartości entropii     2.5.    Związki zachodzące pomiędzy funkcjami termodynamicznymi     2.6.    Obliczanie wartości funkcji termodynamicznych dla substancji czystych. 2.7.    Obliczanie zmian funkcji termodynamicznych towarzyszących procesom Termodynamicznym     Zadania     Odpowiedzi     ROZDZIAŁ 3. STATYKA CHEMICZNA     3.1.    Stan równowagi chemicznej, stała równowagi     3.2.    Zależność stałej równowagi od temperatury     3.3.    Stałe równowagi chemicznej a standardowe funkcje termodynamiczne     Przykłady rozwiązane     Zadania     Odpowiedzi ROZDZIAŁ 4. RÓWNOWAGI FAZOWE - ZAGADNIENIA OGÓLNE     4.1.    Prawo równowagi w układach wieloskładnikowych i wielofazowych     4.2.    Reguła faz     4.3.    Zasady konstrukcji wykresów fazowych     ROZDZIAŁ 5. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE     5.1.    Równanie Clausiusa-Clapeyrona     5.2.    Wykresy fazowe     Zadania     Odpowiedzi     ROZDZIAŁ 6. UKŁADY DWUSKŁADNIKOWE     6.1.    Sposoby wyrażania składu roztworów     6.2.    Molowe wielkości cząstkowe     6.3.    Równowagi ciecz - faza gazowa     6.4.    Równowagi w roztworach rozcieńczonych     6.5.    Wykresy fazowe     Zadania     Odpowiedzi     ROZDZIAŁ 7. UKŁADY TRÓJSKŁADNIKOWE     7.1.    Prawo podziału Nernsta     7.2.    Wykresy fazowe     Zadania     Odpowiedzi     Tabela 1. Wykaz wielkości fizykochemicznych uszeregowany według porządku alfabetycznego symboli     Tabela 2. Zestawienie symboli stosowanych głównie w równowagach fazowych     Tabela 3. Relacje między spotykanymi w literaturze jednostkami energii     Tabela 4. Niektóre zalecane spójne wartości podstawowych starych     Tabela 5. Współczynniki konwersji w relacjach między jednostkami miar     Tabela 6. Ważniejsze jednostki spoza układu SI dopuszczone przejściowo do stosowa jako legalne     Bibliografia pomocnicza i uzupełniająca    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Termodynamika, statyka chemiczna i równowagi fazowe w przykładach i zadaniach

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  W skrypcie omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autors... Pełen opis produktu 'Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe' »

  W skrypcie omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autorskie pakiety oprogramowania, umożliwiające obliczenia równowagowe punktowe oraz badanie zależności funkcyjnych i ich prezentację graficzną. Omówiono też szczegółowo równowagi w wybranych układach, mających podstawowe znaczenie technologiczne oraz podano propozycje symulacji (za pomocą oprogramowania załączonego na płycie) równowag w innych układach tego typu. Książka adresowana jest do studentów kursów podstawowych termodynamiki chemicznej oraz wybranych specjalizacji technologicznych politechnik i uniwersytetów. Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku. SPIS TREŚCI Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Podstawy termodynamiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1. Odwracalność reakcji chemicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.1. Fakty doświadczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1.2. Znaczenie odwracalności reakcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2. Termodynamiczny opis układów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.1. Pojęcia i metody termodynamiki fenomenologicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.2. Pojęcia i metody termodynamiki statystycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.3. Termodynamiczne właściwości faz czystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2.4. Termodynamiczne właściwości roztworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.2.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2. Opis „stechiometryczny” układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1. Bilans materiałowy układu reakcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1.1. Pojęcia podstawowe i zakres badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.1.2. Układ, w którym przebiega jedna reakcja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1.3. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.2. Zastosowanie metod algebry liniowej do opisu układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.2.1. Sformułowanie zadań i macierzowa reprezentacja układu reagującego. . . . . . . . . 50 2.2.2. Wyznaczanie liczby reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.2.3. Algorytmiczne bilansowanie równań stechiometrycznych i generowanie baz zupełnych reakcji niezależnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.2.4. Badanie niezależności równań stechiometrycznych reakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.2.5. Układanie cykli termodynamicznych przemian i relacje między funkcjami termodynamicznymi przemian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.2.6. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3. Algorytmy obliczania składu równowagowego układu reagującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1. Algorytmy „stechiometryczne”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.1. Układ homofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – relacje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.1.2. Układ homofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3.1.3. Układ heterofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – relacje podstawowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1.4. Układ heterofazowy, w którym przebiega jedna reakcja niezależna – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.1.5. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych – relacje podstawowe . . . 77 3.1.6. Układ, w którym przebiega wiele reakcji niezależnych – algorytmy wyznaczania składu równowagowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.2. Algorytmy „niestechiometryczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.1. Układ homofazowy – relacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2.2. Układ homofazowy – algorytm wyznaczania składu równowagowego metodą mnożników Lagrange’a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 3.3. Zakres zastosowania algorytmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.1. Kilka uwag o zbieżności metod numerycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.2. Zakres sensowności otrzymywanych wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 4. Standardowe funkcje termodynamiczne reagentów i ich wykorzystanie do obliczeń równowagowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1. Tablice „termochemiczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.1. Opis tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 4.1.2. Wykorzystanie tablic „termochemicznych” do obliczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4.1.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2. Tablice „spektroskopowe”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.1. Opis tablic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2.2. Wykorzystanie tablic „spektroskopowych” do obliczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 4.2.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3. Wybrane korelacje standardowych funkcji termodynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 4.3.1. Korelacja van Krevelena-Chermina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4.3.2. Korelacja Andersona-Beyera-Watsona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4.3.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5. Równowaga w układach homofazowych gazowych z jedną reakcją niezależną . . . . . . . . . . . 126 5.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych. . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.1. Opis układu i założenia modelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.2. Reguła przekory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 5.1.3. Wpływ temperatury na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 5.1.4. Wpływ ciśnienia na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 5.1.5. Wpływ składu początkowego na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.1.6. Efekty izotopowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.1.7. Wpływ niedoskonałości fazy gazowej na położenie stanu równowagi układu. . . . 150 5.1.8. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 5.2. Wpływ więzów na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5.2.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych. . . . . . . . . 157 5.2.2. Zastosowanie reguły przekory w warunkach izotermiczno-izochorycznych . . . . . 160 5.2.3. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem w warunkach izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 5.2.4. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem w warunkach izochorycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5.2.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 6. Równowaga w układach heterofazowych z jedną reakcją niezależną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych. . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1.1. Klasyfi kacja układów i założenia modelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 6.1.2. Reakcje rozkładu stałego substratu z utworzeniem jednego produktu gazowego . 182 6.1.3. Reakcje rozkładu stałego substratu z utworzeniem kilku produktów gazowych . . 194 6.1.4. Inne reakcje heterofazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 6.1.5. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6.2. Wpływ więzów na położenie stanu równowagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6.2.1. Stan równowagi osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych. . . . . . . . . 222 6.2.2. Stan równowagi osiągany przy kontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem.. . . 235 6.2.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 6.3. Kilka uwag na temat stosowania reguły przekory do układów heterofazowych . . . . . . . 245 7. Równowaga w układach z wieloma reakcjami niezależnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1. Stan równowagi układów homofazowych osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.1. Wybór algorytmu obliczeń i jego wykonywanie, „testy prawdy” oraz interpretacja wyników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 7.1.2. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiegają dwie reakcje niezależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 7.1.3. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 7.1.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7.2. Stan równowagi układów heterofazowych osiągany w warunkach izotermiczno-izobarycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 7.2.1. Algorytm obliczeń i jego wykonywanie oraz „testy prawdy”. . . . . . . . . . . . . . . . . 285 7.2.2. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiegają dwie reakcje niezależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 7.2.3. Przykłady równowag w wybranych układach, w których przebiega wiele reakcji niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 7.2.4. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 7.3. Stan równowagi układów osiągany w warunkach izotermiczno-izochorycznych . . . . . . 305 7.3.1. Układy homofazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 7.3.2. Układy heterofazowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 7.3.3. Propozycje symulacji komputerowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 8. Równowagi innych typów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Dodatek A – Oprogramowanie, wymagania sprzętowe i instalacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.1. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.2. Oprogramowanie dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 A.3. Program GIBBS dla środowiska Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Dodatek B – Podstawowe metody numeryczne zastosowane w programach . . . . . . . . . . . . . . . . 321 B.1. Eliminacja macierzy metodą Gaussa-Jordana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 B.2. Rozwiązywanie układów równań liniowych niejednorodnych metodą Gaussa-Jordana 326 B.3. Rozwiązywanie równań nieliniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 B.4. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona-Raphsona . . . . . . . . . 331 B.5. Optymalizacja wieloparametrowa z ograniczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 B.6. Diagnostyka typu równowagi w układzie heterofazowym, w którym przebiega jedna reakcja niezależna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symulacje komputerowe

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: ChemiaWysyłka: od ręki

  W książce omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autorsk... Pełen opis produktu 'Równowagi chemiczne' »

  W książce omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autorskie pakiety oprogramowania, umożliwiające obliczenia równowagowe punktowe oraz badanie zależności funkcyjnych i ich prezentację graficzną. Omówiono też szczegółowo równowagi w wybranych układach, mających podstawowe znaczenie technologiczne oraz podano propozycje symulacji (za pomocą oprogramowania załączonego na płycie) równowag w innych układach tego typu. Książka adresowana jest do studentów kursów podstawowych termodynamiki chemicznej oraz wybranych specjalizacji technologicznych politechnik i uniwersytetów. Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równowagi chemiczne

 • [OWPW]

  Kategoria: Nauka > Chemia

  W skrypcie omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autors... Pełen opis produktu 'Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symula' »

  W skrypcie omówiono szczegółowo algorytmy (stechiometryczny i niestechiometryczny) obliczeń równowag chemicznych w układach, w których przebiega jedna lub wiele reakcji. Zawiera on dwa autorskie pakiety oprogramowania, umożliwiające obliczenia równowagowe punktowe oraz badanie zależności funkcyjnych i ich prezentację graficzną. Omówiono też szczegółowo równowagi w wybranych układach, mających podstawowe znaczenie technologiczne oraz podano propozycje symulacji (za pomocą oprogramowania załączonego na płycie) równowag w innych układach tego typu. Książka adresowana jest do studentów kursów podstawowych termodynamiki chemicznej oraz wybranych specjalizacji technologicznych politechnik i uniwersytetów. Jest to pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równowagi chemiczne - algorytmy obliczeń, interpretacja i symula


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 14
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: