Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu]

  Kategoria: MATEMATYKA

  Niniejszy podręcznik pt. „Równania różniczkowe cząstkowe" zawiera nieco pogłębioną treść wykładów, jakie prowadziłem w latach akademickich 2007/08 i 2008/09 na studiach drugiego... Pełen opis produktu 'Równania różniczkowe cząstkowe' »

  Niniejszy podręcznik pt. „Równania różniczkowe cząstkowe" zawiera nieco pogłębioną treść wykładów, jakie prowadziłem w latach akademickich 2007/08 i 2008/09 na studiach drugiego stopnia z matematyki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla osób uczęszczających na wymienione studia, sądzę jednak, że może także być przydatny dla studentów innych kierunków i wydziałów oraz słuchaczy studiów doktoranckich z nauk technicznych. Ponieważ zajęcia z równań różniczkowych cząstkowych obejmowały 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, musiałem ograniczyć się do podstawowych tylko zagadnień, liniowych równań rzędu pierwszego lub drugiego (wyjątek stanowią część rozdz. I i rozdz. II, gdzie rozważa się niektóre klasy równań nieliniowych) oraz rozwiązań rozumianych w sensie klasycznym. Pewnym rozszerzeniem są podrozdziały 28, 39 i 46, a także krótki informacyjny rozdział VII poświęcony rozwiązaniom uogólnionym. Mogą one stanowić punkt wyjścia do zajęć seminaryjnych ze studentami, a w dalszej konsekwencji również do prac magisterskich. Na końcu podręcznika zamieszczony został Dodatek zawierający podstawowe wiadomości z teorii równań całkowych, niezbędne do zrozumienia treści rozdziałów IV i V. Serdecznie dziękuję opiniodawcom tego podręcznika, profesorom: dr hab. Krzysztofowi Chełmińskiemu oraz dr hab. Adamowi Figurze, za wykonanie recenzji i cenne uwagi.      Spis treści    I. Wiadomości wstępne. Równania różniczkowe cząstkowe pierwszego rzędu 1.    Wiadomości wstępne     2.    Równanie różniczkowe cząstkowe liniowe pierwszego rzędu 3.    Równanie różniczkowe cząstkowe ąuasi-liniowe pierwszego rzędu 4.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania różniczkowego cząstkowego pierwszego rzędu     Zadania    II.    Zagadnienie Cauchy'ego w klasie funkcji analitycznych     5.    Pojęcie funkcji analitycznej     6.    Zagadnienie Cauchy'ego dla układu równań różniczkowych cząstk wych pierwszego rzędu w postaci normalnej     7.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu w postaci normalnej     8.    Zagadnienie Cauchy'ego dla prawie liniowego równania różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu     Zadania    III. Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu. Zagadnienia graniczne i ich rodzaje. Pewne pojęcia i twierdzenia pomocnicze     9.    Klasyfikacja równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu 10.    Równania drugiego rzędu o dwóch zmiennych niezależnych.... 11.    Czasoprzestrzeń. Równania normalne. Orientacja powierzchni ws dem danego równania     12.    Zagadnienia graniczne i ich rodzaje     13.    Zagadnienia graniczne poprawnie postawione     14.    Zestawienie głównych wyników podrozdz. 9-13     15.    Pewne pojęcia i twierdzenia pomocnicze     Zadania    IV.   Równania typu eliptycznego 16.    Rozwiązanie podstawowe równania Laplace'a     17.    Potencjały warstwy pojedynczej i podwójnej     18.    Pochodne potencjału warstwy pojedynczej     19.    Potencjał ładunku przestrzennego 20.    Zachowanie się potencjałów w nieskończoności          21.    Własności ogólne funkcji harmonicznych          22.    Zasada maksimum oraz jednoznaczność rozwiązań zagadnień brzegowych dla równania Laplace'a          23.    Badanie zagadnień brzegowych dla równania Laplace'a metodą, potencjałów     24.    Zestawienie wyników podrozdziałów 22 i 23     25.    Funkcja Greena i jej zastosowania. Równanie Poissona     26.    Zagadnienia brzegowe dla równania Laplace'a w pewnych przypac kach szczególnych          27.    Równanie Laplace'a na płaszczyźnie i zastosowanie metod teorii funkcji zmiennej zespolonej     28.    Informacja o równaniu eliptycznym liniowym pełnym     Zadania    V. Równania typu parabolicznego     29.    Rozwiązanie podstawowe równania przewodnictwa cieplnego .. 30.    Potencjały cieplne warstwy pojedynczej i podwójnej. Pochodne potencjału cieplnego warstwy pojedynczej          31.    Całka Fouricra-Poissona. Potencjał cieplny ładunku przestrzen¬nego            32.    Potencjały cieplne w przypadku, gdy n = 1          33.    Własności ogólne rozwiązań równania przewodnictwa cieplnego     34.    Zasada maksimum oraz jednoznaczność rozwiązań zagadnień gra¬nicznych dla równania przewodnictwa cieplnego        35-  Badanie zagadnień Fouriera metodą potencjałów cieplnych 36.    Zagadnienie Cauchy'ego. Wzór całkowy Fouriera        37.    Funkcja Greena dla równania przewodnictwa cieplnego i jej zastos¬owania         38.    Zagadnienia Fouriera w pewnych przypadkach szczególnych...     39.    Informacja o równaniu parabolicznym normalnym liniowym...   Zadania    VI. Równania typu hiperbolicznego     40.    O równaniu struny drgającej         41.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania struny drgającej     42.    Zagadnienia mieszane (brzegowo-początkowe) dla równania str drgającej     43.    O równaniu uxy = c(x, y)     44.    Zagadnienie Cauchy'ego dla równania uxy = c(x, y)     45.    Zagadnienie Darboux i zagadnienie Picarda     46.    Zagadnienie Goursata     47.    Równanie membrany. Membrana prostokątna i kołowa     48.    Równanie fali kulistej. Potencjały opóźnione     49.    Wzór Kirchhoffa     50.    Zagadnienie Cauchy'cgo dla równania fali kulistej     Zadania    VII. Informacja o rozwiązaniach uogólnionych     51.    Uwagi wprowadzające     52.    Rozwiązania uogólnione w sensie słabym     53.    Rozwiązania uogólnione w sensie mocnym     Dodatek     54.    Pojęcia wstępne     55.    Równanie całkowe Volterry drugiego rodzaju     56.    Równanie całkowe Volterry pierwszego rodzaju     57.    Równanie osobliwe Volterry    58.    Równanie całkowe Fredholma drugiego rodzaju przy dostateczn małych wartościach |A|     59.    Równanie całkowe Fredholma drugiego rodzaju przy dowolnych tościach parametru A. Uwagi ogólne     60.    Pierwsze twierdzenie Fredholma     61.    Drugie twierdzenie Fredholma     62.    Trzecie twierdzenie Fredholma     63.    Równanie Fredholma słaboosobliwe     Zadania    Bibliografia     Skorowidz     Streszczenie     Summary    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Równania różniczkowe cząstkowe

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  Dział matematyki zajmujący się równaniami różniczkowymi cząstkowymi nie stanowi jednej spójnej teorii. Matematycy posługują się tutaj różnymi teoriami dotyczącymi poszczególnych typów... Pełen opis produktu 'Równania różniczkowe cząstkowe' »

  Dział matematyki zajmujący się równaniami różniczkowymi cząstkowymi nie stanowi jednej spójnej teorii. Matematycy posługują się tutaj różnymi teoriami dotyczącymi poszczególnych typów równań, a obok tego istnieją rozmaite metody znajdowania szczególnych rozwiązań dla wybranych równań.Podręcznik Evansa, w odróżnieniu od większości pozycji literatury tego przedmiotu, zawiera większość materiału, jaką ambitny wykładowca chciałby przekazać swoim studentom. Jego głównym celem jest wyjaśnienie fundamentalnych idei i pojęć z zakresu równań różniczkowych cząstkowych.Część pierwsza dotyczy znajdowania analitycznych rozwiązań wybranych równań, część druga zawiera teorię układów równań liniowych, trzecia zaś teorię układów równań nieliniowych, w której to tematyce autor jest wysokiej klasy specjalistą.Podręcznik na wskroś nowoczesny, o szerokiej tematyce i niezwykle trafnym doborze materiału w zakresie treści i metod, tego, co najważniejsze w dziedzinie równań różniczkowych cząstkowych. Po jego przestudiowaniu czytelnik będzie w pełni przygotowany do studiowania bieżącej literatury na każdy temat tego działu matematyki.Książka przeznaczona jest dla studentów matematyki i kierunków ścisłych uniwersytetów i uczelni technicznych oraz dla zawodowych matematyków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równania różniczkowe cząstkowe

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Szkoły policealne. Szkoły wyższeWysyłka: od ręki

  Dział matematyki zajmujący się równaniami różniczkowymi cząstkowymi nie stanowi jednej spójnej teorii. Matematycy posługują się tutaj różnymi teoriami dotyczącymi poszczególnych typów... Pełen opis produktu 'Równania różniczkowe cząstkowe' »

  Dział matematyki zajmujący się równaniami różniczkowymi cząstkowymi nie stanowi jednej spójnej teorii. Matematycy posługują się tutaj różnymi teoriami dotyczącymi poszczególnych typów równań, a obok tego istnieją rozmaite metody znajdowania szczególnych rozwiązań dla wybranych równań. Podręcznik Evansa, w odróżnieniu od większości pozycji literatury tego przedmiotu, zawiera większość materiału, jaką ambitny wykładowca chciałby przekazać swoim studentom. Jego głównym celem jest wyjaśnienie fundamentalnych idei i pojęć z zakresu równań różniczkowych cząstkowych. Część pierwsza dotyczy znajdowania analitycznych rozwiązań wybranych równań, część druga zawiera teorię układów równań liniowych, trzecia zaś teorię układów równań nieliniowych, w której to tematyce autor jest wysokiej klasy specjalistą. Podręcznik na wskroś nowoczesny, o szerokiej tematyce i niezwykle trafnym doborze materiału w zakresie treści i metod, tego, co najważniejsze w dziedzinie równań różniczkowych cząstkowych. Po jego przestudiowaniu czytelnik będzie w pełni przygotowany do studiowania bieżącej literatury na każdy temat tego działu matematyki. Książka przeznaczona jest dla studentów matematyki i kierunków ścisłych uniwersytetów i uczelni technicznych oraz dla zawodowych matematyków.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równania różniczkowe cząstkowe

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Pozostałe podręcznikiWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równania różniczkowe cząstkowe

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Pozostałe podręcznikiWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równania różniczkowe cząstkowe

 • [PWN]

  Kategoria: Książki>Nauki przyrodnicze. Matematyka. Geografia>Matematyka>Analiza matematycznaWysyłka: do 3 dni

  Dział Matematyki Zajmujący Się Równaniami Różniczkowymi Cząstkowymi Nie Stanowi Jednej Spójnej Teorii. Matematycy Posługują Się Tutaj Różnymi Teoriami Dotyczącymi Poszczególnych Typów... Pełen opis produktu 'Równania Różniczkowe Cząstkowe' »

  Dział Matematyki Zajmujący Się Równaniami Różniczkowymi Cząstkowymi Nie Stanowi Jednej Spójnej Teorii. Matematycy Posługują Się Tutaj Różnymi Teoriami Dotyczącymi Poszczególnych Typów Równań, A Obok Tego Istnieją Rozmaite Metody Znajdowania Szczególnych Rozwiązań Dla Wybranych Równań.Podręcznik Evansa, W Odróżnieniu Od Większości Pozycji Literatury Tego Przedmiotu, Zawiera Większość Materiału, Jaką Ambitny Wykładowca Chciałby Przekazać Swoim Studentom. Jego Głównym Celem Jest Wyjaśnienie Fundamentalnych Idei I Pojęć Z Zakresu Równań Różniczkowych Cząstkowych.Część Pierwsza Dotyczy Znajdowania Analitycznych Rozwiązań Wybranych Równań, Część Druga Zawiera Teorię Układów Równań Liniowych, Trzecia Zaś Teorię Układów Równań Nieliniowych, W Której To Tematyce Autor Jest Wysokiej Klasy Specjalistą.Podręcznik Na Wskroś Nowoczesny, O Szerokiej Tematyce I Niezwykle Trafnym Doborze Materiału W Zakresie Treści I Metod, Tego, Co Najważniejsze W Dziedzinie Równań Różniczkowych Cząstkowych. Po Jego Przestudiowaniu Czytelnik Będzie W Pełni Przygotowany Do Studiowania Bieżącej Literatury Na Każdy Temat Tego Działu Matematyki.Książka Przeznaczona Jest Dla Studentów Matematyki I Kierunków ścisłych Uniwersytetów I Uczelni Technicznych Oraz Dla Zawodowych Matematyków.12 Maja 2004 Roku Paweł Strzelecki Otrzymał Nagrodę Im. Jerzego Kuryłowicza Dla Tłumacza Literatury Naukowej Za 2003 Rok Za Całokształt Twórczości Ze Szczególnym Uwzględnieniem Współtłumaczenia Tego Podręcznika.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Równania Różniczkowe Cząstkowe


ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: