Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Klasa 3Wysyłka: od ręki

  Podręcznik 3 dla klasy trzeciej, a zarazem ostatni zintegrowany, jest zbudowany tak samo jak podręczniki 1 i 2. Jego tematyka przewodnia to różnorodność zjawisk fizycznych... Pełen opis produktu 'Przygoda z klasą. Klasa 3. Podręcznik 3' »

  Podręcznik 3 dla klasy trzeciej, a zarazem ostatni zintegrowany, jest zbudowany tak samo jak podręczniki 1 i 2. Jego tematyka przewodnia to różnorodność zjawisk fizycznych i kulturowych na Ziemi. W module BŁĘKITNA PLANETA dzieci poznają charakterystyczne cechy poszczególnych kontynentów, głównie dotyczące środowiska naturalnego, a także ich mieszkańców. Atutem tego modułu są ciekawe mapy i zdjęcia z różnych stron świata. Moduł ZIEMIA – NASZ SKARBIEC traktuje o podstawowych bogactwach naturalnych oraz o życiu oceanów; dzieci odbywają „wyprawę” do kopalni i w głąb oceanów. W module TO SAMO, A INACZEJ uczniowie zapoznają się z różnorodnością kulturową ludów świata, z ich zwyczajami i pismem. Następny moduł, zatytułowany OSZCZĘDZANIE, jest poświęcony podstawom działania banków oraz oszczędzaniu w szerokim tego słowa znaczeniu – dzieci uczą się oszczędzać, np. wodę i energię elektryczną, jednocześnie doskonaląc sprawność rachunkową, dowiadują się, jak ważny jest zdrowy tryb życia oraz dbanie o własne zdrowie i środowisko naturalne. Moduł W ŚWIECIE MEDIÓW zapoznaje dzieci z podstawowymi formami przekazu medialnego oraz uczy zachowaniaodpowiedniej postawy w stosunku do reklam. Ostatni moduł, kończący semestralną pracę, zatytułowany TURNIEJ DLA RODZICÓW, jest modułem podsumowującym. Zamieszczono w nim trzy gry: językową – "Wyprawa po wyrazy", matematyczną – "Dodać albo pomnożyć" oraz przyrodniczą – "W powietrzu, na lądzie i wodzie". Gry te, oprócz podsumowania zdobytych wiadomości, stanowią swojego rodzaju przygotowanie do podziału materiału nauczania na przedmioty: język polski, matematyka i środowisko, jaki następuje w II semestrze trzeciej klasy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą. Klasa 3. Podręcznik 3

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Klasa 3Wysyłka: od ręki

  Podręcznik jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie trzeciej. Zawiera 68 stron, bogato i dowcipnie ilustrowanych. W semestrze tym autorzy odchodzą od integracji budowanej wo... Pełen opis produktu 'Przygoda z klasą. Klasa 3. Matematyka. Podręcznik' »

  Podręcznik jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie trzeciej. Zawiera 68 stron, bogato i dowcipnie ilustrowanych. W semestrze tym autorzy odchodzą od integracji budowanej wokół poszczególnych zagadnień, tak jak to było w klasach 1-2 i w pierwszym semestrze klasy trzeciej. Rozdzielono trzy podstawowe dziedziny edukacji – przyrodę i środowisko społeczne, humanistykę (skupioną wokół języka polskiego) oraz matematykę. Koncentrują się one na rozwijaniu takich samych metaumiejętności na podstawie charakterystycznego dla każdej z tych dziedzin materiału nauczania. Takie podejście ułatwi elastyczne przejście od nauczania zintegrowanego do przedmiotowego. W materiale nauczania wyodrębniono 5 bloków, które integrują te trzy dziedziny edukacji. Każdy z bloków składa się z kilku modułów poświęconych jednemu wątkowi tematycznemu, który jest wspólny dla wszystkich dziedzin. Zagadnienia bloku I. MATERIA I MATERIAŁY koncentrująsię wokół "materii matematycznej", jaką są liczby dla arytmetyki i figury geometryczne dla geometrii. Dzieci utrwalają różnice w pojęciach "cyfra" i "liczba", uczą się posługiwania systemem dziesiątkowym w zakresie 1000, budują pojęcie wielokąta i kąta, uczą się algorytmu pisemnego dodawania trzech składników. W bloku II. PRZEKSZTAŁCENIA, PRZETWARZANIE I PROCESY uczniowie rozwijają umiejętność wykonywania działań w odpowiedniej kolejności, rozwijają intuicję równoległości i prostopadłości, ćwiczą algorytm odejmowania pisemnego i odejmowania w pamięci przez dopełnianie. Nauczą się też, jak wykorzystać wnioski z pracy kalkulatora do rachowania w pamięci. W bloku III. ORGANIZMY ŻYWE I PROCESY ŻYCIOWE dzieci ćwiczą umiejętność ważenia i szacowania wagi, odczytywania przepisów i operowania pieniędzmi, obliczania sposobem pisemnym sumy i różnicy wyrażeń dwumianowanych oraz algorytm mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych przez jednocyfrowe. Blok IV. SYSTEMY, RELACJE I ZALEŻNOŚCI wprowadza uczniów w sztukę tworzenia wzorów o różnego rodzaju symetriach i prawidłowościach z różnorodnych figur; tu zbudują intuicję pola. Poznają pojęcie ułamka jako części całości oraz pogłębią wiedzę na temat dzielenia z resztą. Poznają algorytm najtrudniejszego z działań pisemnych – dzielenia. W bloku V. REKONSTRUKCJE I PROJEKCJE dzieci ćwiczą umiejętności analizowania i syntetyzowania. Doskonalą odczytywanie wskazań termometru jako przygotowanie do zrozumienia istoty osi liczbowej. Zaczną również kształtować intuicję obwodu figur. Z podręcznikiem tym ściśle związany jest zeszyt ćwiczeń z matematyki, do którego stron umieszczono odnośniki na skrajnych marginesach.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą. Klasa 3. Matematyka. Podręcznik

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Klasa 3Wysyłka: od ręki

  Podręcznik jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie trzeciej. Zawiera 56 stron, bogato i ciekawie ilustrowanych. W semestrze tym autorzy odchodzą od integracji budowanej wokół... Pełen opis produktu 'Przygoda z klasą. Klasa 3. Środowisko. Podręcznik' »

  Podręcznik jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie trzeciej. Zawiera 56 stron, bogato i ciekawie ilustrowanych. W semestrze tym autorzy odchodzą od integracji budowanej wokół poszczególnych zagadnień, tak jak to było w klasach 1-2 i w pierwszym semestrze klasy trzeciej. Rozdzielono trzy podstawowe dziedziny edukacji – przyrodę i środowisko społeczne, humanistykę (skupioną wokół języka polskiego) oraz matematykę. Koncentrują się one na rozwijaniu takich samych metaumiejętności na podstawie charakterystycznego dla każdej z tych dziedzin materiału nauczania. Takie podejście ułatwi elastyczne przejście od nauczania zintegrowanego do przedmiotowego. W materiale nauczania wyodrębniono 5 bloków, które integrują te trzy dziedziny edukacji. Każdy z bloków składa się z kilku modułów poświęconych jednemu wątkowi tematycznemu, który jest wspólny dla wszystkich dziedzin.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą. Klasa 3. Środowisko. Podręcznik

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Klasa 3Wysyłka: od ręki

  Ponieważ w pierwszym semestrze w klasie trzeciej nadal obowiązuje podział materiału na moduły tematyczne, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń wyróżniono je ikonkami w zewnętrznej... Pełen opis produktu 'Przygoda z klasą. Klasa 3. Podręcznik 1' »

  Ponieważ w pierwszym semestrze w klasie trzeciej nadal obowiązuje podział materiału na moduły tematyczne, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń wyróżniono je ikonkami w zewnętrznej górnej części stron. W Podręczniku 1 i Zeszycie ćwiczeń 1 tytuły modułów są następujące: 1. PODRÓŻOWANIE - autorzy opowiadają tu o dawnych sposobach podróżowania, odkryciach geograficznych, drogach i mostach; dzieci obliczają odległości z miasta do miasta, opowiadają o nowoczesnych środkach komunikacji, jednocześnie kształcą pisanie ortograficznie poprawne i dyskutują o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.2. BEZPIECZEŃSTWO - dzieci dowiadują się np. jak uniknąć zatruć pokarmowych.3. EUROPA - w tym module poznają m.in. zasady demokracji.4. GRZYBY - dzieci zapoznają się z mieszkańcami polskich lasów, uczą się zasad zachowania w lesie, rozróżniania najbardziej znanych grzybów.5. BUDUJEMY ZGODĘ - uczą się m.in. zasad społecznego współżycia.6. SZKOŁA W ZIELENI - planują i wykonują projekt sadzenia żywopłotu koło szkoły.W podręczniku są odnośniki do odpowiednich stron zeszytu ćwiczeń.Książka jest bogato ilustrowana - zawiera barwne rysunki, fotografie i mapki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą. Klasa 3. Podręcznik 1

 • [Mac Edukacja]

  Kategoria: Klasa 3 Gim.Wysyłka: od ręki

  Przygoda z pisaniem - podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego: przekazuje wiedzę w sposób funkcjonalny – autorzy odwołują się do doświadczeń uczniów porządkuje... Pełen opis produktu 'Przygoda z pisaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego' »

  Przygoda z pisaniem - podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego: przekazuje wiedzę w sposób funkcjonalny – autorzy odwołują się do doświadczeń uczniów porządkuje wiedzę gramatyczną i ortograficzną ułatwia powtórzenie materiału i przygotowuje do testów kompetencyjnych zawiera czytelne rozwiązania graficzne ułatwiające przyswajanie wiedzy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z pisaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Klasa 3Wysyłka: od ręki

  Przygoda z pisaniem:* przekazuje wiedzę w sposób funkcjonalny ? autorzy odwołują się do doświadczeń uczniów* porządkuje wiedzę gramatyczną i ortograficzną* ułatwia powtórzenie materiału... Pełen opis produktu 'Przygoda z pisaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego' »

  Przygoda z pisaniem:* przekazuje wiedzę w sposób funkcjonalny ? autorzy odwołują się do doświadczeń uczniów* porządkuje wiedzę gramatyczną i ortograficzną* ułatwia powtórzenie materiału i przygotowuje do testów kompetencyjnych* zawiera czytelne rozwiązania graficzne ułatwiające przyswajanie wiedzy.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z pisaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami do kształcenia językowego

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Historia literaturyWysyłka: od ręki

  Przygoda z czytaniem: * zawiera teksty klasyczne oraz utwory popularne wśród młodzieży, m.in. literaturę fantasy * w atrakcyjny sposób omawia teksty kultury ? autorzy prowadzą z... Pełen opis produktu 'Przygoda z czytaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik' »

  Przygoda z czytaniem: * zawiera teksty klasyczne oraz utwory popularne wśród młodzieży, m.in. literaturę fantasy * w atrakcyjny sposób omawia teksty kultury ? autorzy prowadzą z uczniami dialog * posiada rozwiązania graficzne, np. mapy myśli, które aktywizują i ułatwiają przyswajanie wiedzy * zawiera sprawdziany po każdym rozdziale jest bogato ilustrowana.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z czytaniem. Klasa 3, gimnazjum. Podręcznik

 • [Videograf Edukacja]

  Kategoria: Informatyka. Cybernetyka. KomputeryWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony jest do nauczania elementów informatyki w nauczaniu zintegrowanym, w klasie III szkoły podstawowej. Podręcznik składa się z kart pracy przygotowanych... Pełen opis produktu 'Przygoda z komputerem. Klasa 3, edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia komputerowe. Podręcznik.' »

  Podręcznik przeznaczony jest do nauczania elementów informatyki w nauczaniu zintegrowanym, w klasie III szkoły podstawowej. Podręcznik składa się z kart pracy przygotowanych do realizacji poszczególnych ośrodków tematycznych i zawiera: - przystępnie podane wiadomości teoretyczne dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów - ćwiczenia wprowadzające i podsumowujące - polecenia do działań praktycznych przygotowanych na płycie CD lub w wybranym programie komputerowym. Umieszczone na kartach pracy znaczki informują uczniów, gdzie należy wykonać kolejne ćwiczenie. Podręcznik jest bogato ilustrowany, wzbogacony o naklejki umieszczone na końcowych stronach. Dodatkowo zostały opracowane plansze poglądowe pomocne w realizacji treści zawartych w programie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z komputerem. Klasa 3, edukacja wczesnoszkolna. Zajęcia komputerowe. Podręcznik.

 • [WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Nauczanie zintegrowaneWysyłka: od ręki

  Przedstawiamy pierwszy z sześciu podręczników cyklu PRZYGODA Z KLASĄ przeznaczonych na trzeci rok nauki w szkole podstawowej. Inaczej niż w klasie... Pełen opis produktu 'Przygoda z klasą 3 Podręcznik 1' »

  Przedstawiamy pierwszy z sześciu podręczników cyklu PRZYGODA Z KLASĄ przeznaczonych na trzeci rok nauki w szkole podstawowej. Inaczej niż w klasie drugiej, gdzie Książki ucznia pełniły funkcję podręcznika i zarazem zeszytu ćwiczeń; w klasie trzeciej wprowadzamy podział na oddzielne publikacje. Pakiet dla ucznia składa się zatem w każdym z dwóch semestrów z trzech podręczników i trzech odpowiadających im zeszytów ćwiczeń, przy czym w I semestrze kolejne podręczniki i zeszyty ćwiczeń są nadal zintegrowane, natomiast w semestrze II pojawia się podział na: język polski, matematykę i środowisko. Reszta pakietu nie ulega zmianie w stosunku do klasy drugiej i składa się z Zestawu pomocy dla ucznia 1-2 i Czytanki 1-2. Skład pakietu dla nauczyciela również pozostaje taki sam. Wprowadzenie w trzecim roku nauki podziału na podręcznik i zeszyt ćwiczeń, a następnie na trzy obszary edukacyjne ma na celu przygotowanie uczniów do jak najłatwiejszego przejścia do drugiego etapu edukacji. eważ w pierwszym semestrze w klasie trzeciej nadal obowiązuje podział materiału na moduły tematyczne, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń wyróżniono je ikonkami w zewnętrznej górnej części stron. W Podręczniku 1 i Zeszycie ćwiczeń 1 tytuły modułów są następujące: ŻOWANIE; autorzy opowiadają tu o dawnych sposobach podróżowania, odkryciach geograficznych, drogach i mostach; dzieci obliczają odległości z miasta do miasta, opowiadają o nowoczesnych środkach komunikacji, jednocześnie kształcą pisanie ortograficznie poprawne i dyskutują o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.ECZEŃSTWO; dzieci dowiadują się np. jak uniknąć zatruć pokarmowych.A; w tym module poznają m.in. zasady demokracji.Y; dzieci zapoznają się z mieszkańcami polskich lasów, uczą się zasad zachowania w lesie, rozróżniania najbardziej znanych grzybów.EMY ZGODĘ; uczą się m.in. zasad społecznego współżycia.A W ZIELENI; planują i wykonują projekt sadzenia żywopłotu koło szkoły.dręczniku są odnośniki do odpowiednich stron zeszytu ćwiczeń.jest bogato ilustrowana; zawiera barwne rysunki, fotografie i mapki.stkie publikacje cyklu edukacyjnego PRZYGODA Z KLASĄ zostały przetestowane w kilkudziesięciu szkołach o różnej liczebności uczniów, z różnych regionów i środowisk; miejskich i wiejskich.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą 3 Podręcznik 1

 • [Videograf Edukacja]

  Kategoria: Klasa 3 (Szk.podst.)Wysyłka: od ręki

  Podręcznik składa się z kart pracy przygotowanych do realizacji poszczególnych ośrodków tematycznych w nauczaniu zintegrowanym. Zawiera teoretyczne wiadomości z podstaw informatyki,... Pełen opis produktu 'Przygoda z komputerem. Klasa 3, szkoła podstawowa. Informatyka. Podręcznik (+CD)' »

  Podręcznik składa się z kart pracy przygotowanych do realizacji poszczególnych ośrodków tematycznych w nauczaniu zintegrowanym. Zawiera teoretyczne wiadomości z podstaw informatyki, dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, oraz ćwiczenia do wykonania w karcie pracy, na płycie CD lub w wybranym programie komputerowym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z komputerem. Klasa 3, szkoła podstawowa. Informatyka. Podręcznik (+CD)

 • [WSIP]

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/Podręczniki szkolneWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą 3 Podręcznik 2

 • []

  Kategoria: Książki/Podręczniki i lektury/PodręcznikiWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z klasą 3 Podręcznik 1


Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, olesiejuk, bellona, c.h. beck, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 142491
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 142491
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0