Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041445 Wkład kominkowy 19kW Zuzia Tunel z płaszczem wodnym, wężownicą + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm,     przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach 2. Elementy stalowe wycinane laserowo,     a następnie wyginane na giętarkach CNC 3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego,     w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów 4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego.     Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego     uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych 5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Wkład posiada wbudowaną wężownicę Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2". 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 19  Średnia moc z wody (kW) 15  Zakres mocy grzewczej (kW) 10 - 24  Średnica czopucha (mm) 180  Sprawność cieplna (%) 75  Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 2,0  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,26%  Emisja pyłków (pył)* 79.8  Temperatura spalin (oC) 295  Waga (kg) 161  Pojemność wody (l) 40.5  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm  Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego * mg/Nm3   Instrukcja obsługi:1.Informacje wstępne Wkład kominkowy nie może być jedynym urządzeniem grzewczym w budynku. UWAGA: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru wkład kominkowy z zespołem wodnym, winien być zainstalowany zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji instalacji i użytkowania. Projekt instalacji kominka powinien wykonać wykwalifikowany specjalista. Przed włączeniem do eksploatacji należy dokonać protokolarnego odbioru technicznego, do którego należy załączyć opinię kominiarską i specjalisty ppoż.   Radzimy Państwu przeczytać uważnie i w całości tekst niniejszej instrukcji, aby osiągnąć jak największy pożytek oraz zadowolenie z wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Za skutki nie przestrzegania zaleceń instrukcji montażu odpowiedzialność ponosi użytkownik wkładu kominkowego. Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - montaż elementów wkładu kominkowego z zespołem wodnym zgodnie z ich przeznaczeniem, - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do przewodu odprowadzania spalin oraz do przewodu kominowego, - zapewnienie wymaganej wentylacji pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wkład kominkowy z zespołem wodnym, - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania wkładów kominkowych z zespołem wodnym podano w dalszych rozdziałach instrukcji. Wymagania dotyczące warunków i zasad instalowania palenisk takich jak wkłady kominkowe z zespołem wodnym, znaleźć można w obowiązujących na terenie każdego kraju normach, jak również krajowych i lokalnych przepisach. Zawarte w nich postanowienia muszą być przestrzegane. Na obszarze Polski, w tym zakresie obowiązują następujące akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Rozdział 4. - Norma PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. - Norma PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania: - Norma PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania. - Norma PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Zalecamy Państwu bezwzględne stosowanie się do wymagań zawartych w powyższych przepisach. 2. Przeznaczenie urządzeń Wkłady kominkowe z zespołem wodnym przeznaczone są do spalania drewna liściastego. Służą do ogrzewania mieszkań i pomieszczeń, w których są zainstalowane. Mogą być stosowane jako dodatkowe źródło ciepła. Mogą również współpracować z zasobnikowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej lub być wykorzystywane jako źródło zasilania dla c.o. Obudowa powinna być tak zaprojektowana, by wkład kominkowy z zespołem wodnym nie był trwale z nią związany, z zachowaniem możliwości montażu i demontażu, bez konieczności niszczenia lub uszkodzenia obudowy. Ponadto powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do spalania, jak i wentylacji poprzez zastosowanie odpowiednich kratek oraz łatwy dostęp do obsługi przepustnicy spalin lub regulatora ciągu kominowego.   3. Opis urządzeń Rysunek 1. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego Zuzia z nagrzewnicą pionową i zespołem wodnym. Rysunek 2. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Rysunek 3. Schemat ogólny budowy pieca wolnostojącego z zespołem wodnym Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (16), w którym znajduje się komora spalania (1). Przednią ścianę komory spalania stanowią żeliwne drzwiczki (2) wyposażone w jednolitą żaroodporną ceramikę szklaną (3) oraz rygiel zamknięcia (4). Drzwiczki osadzone są w przykręcanej do korpusu wodnego żeliwnej ramie (5). Od dołu komora spalania (1) ograniczona jest przykręcaną do korpusu wodnego żeliwną podstawą (6), w której usytuowana jest komora popielnika. Nad podstawą zamontowany jest ruszt żeliwny (10), na którym odbywa się spalanie paliwa. Ruszt powinien być położony użebrowaniem do góry. Przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania po otwarciu drzwiczek (2) zabezpiecza żeliwny płotek paleniska (11). Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego paliwa gromadzone są w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdującej się pod rusztem. W przedniej części szuflady popielnika zamontowana jest witryna (8) wyposażona w regulowaną przesuwnie przepustnicę z uchwytem (9), służącą do regulacji ilości powietrza pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Powietrze wtórne potrzebne do dopalania gazów powstających ze spalania paliwa i zapobiegające zadymianiu szyby żaroodpornej (3) podawane jest poprzez szczelinę znajdującą się na górnej krawędzi szyby. Nad komorą spalania usytyłowane są płomieniówki (17) stanowiące naturalne kanały konwekcyjne dla przepływu spalin i jednocześnie intensyfikujące wymianę ciepła. Podczas eksploatacji po rozpaleniu paliwa spaliny opływają ściany komory paleniskowej i przepływając pomiędzy płomieniówkami płyną do czopucha (12) a poprzez przewód dymowy do komina. W czopuchu zainstalowany jest rozruchowy obrotowo regulowany szyber (13). Do regulacji kąta otwarcia szybra za pomocą specjalnego mechanizmu (14) służy gałka (15). Dopływ wody obiegowej z instalacji do wkładu kominkowego z zespołem wodnym następuje przy pomocy dolnych króćców (18). Odprowadzenie podgrzanej wody zasilającej instalację z wkładu kominkowego od instalacji c.o (z zesp. wodnym) następuje także za pomocą górnych króćców (19). Pozostałe króćce (20) służą do zamontowania czujnika temperatury (MSK), (21) wężownicy, (22) czujnika zaworu termicznego. 3.1. Dobór mocy cieplnej instalacji c.o. i/lub c.w.u Podstawowym kryterium doboru mocy cieplnej instalacji jest maksymalna moc chwilowa zespołu wodnego wkładu kominkowego. Aby instalacja c.o. i/lub c.w.u. mogła przejąć deklarowaną przez Producenta nominalną moc (średnią) zespołu wodnego, jej moc odbioru powinna być równa lub zbliżona do maksymalnej mocy chwilowej zespołu wodnego. Odpowiednie dane techniczne zawarte są w tabeli 1. 4. Montaż i instalacja wkładu kominkowego z zespołem wodnym Montaż instalacji powinien wykonać wykwalifikowany specjalista posiadający stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do podłączenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji grzewczej i spalinowej, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz sprawdzić kompletność jego wyposażenia. Przed ustawieniem wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy wykonać fundament o wysokości minimum 30cm ponad posadzką pomieszczenia, w którym wkład kominkowy z zespołem wodnym ma być eksploatowany. Ustawione na fundamencie urządzenie należy dokładnie wypoziomować, a następnie wykonać podłączenia do instalacji c.o. i kanału dymowego oraz montaż osprzętu wkładu kominkowego z zespołem wodnym. 4.1. Zasady bezpiecznej instalacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym Zasady BHP, prawidłowego i bezpiecznego montażu wkładu kominkowego z zespołem wodnym, wentylacji oraz podłączenia do instalacji odprowadzającej spaliny, określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. w rozdziale 6 § 265 p.1; § 266 p.1; § 267 p.1. Zgodnie z tymi zasadami: • Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być ustawiony na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 15 cm. Podłoga łatwopalna wokoło wkładu kominkowego powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości, co najmniej 30 cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek, co najmniej po 30 cm z każdej strony. • Wkład kominkowy z zespołem wodnym, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od nieosłoniętych, łatwopalnych części konstrukcyjnych budynku, co najmniej 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm, lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 30 cm. • Do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy z zespołem wodnym, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza niezbędnego do spalania paliwa w kominku oraz wentylacji. • Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany kominek z płaszczem wodnym, powinny być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych. 4.2. Zasady montażu instalacji wyciągowej spalin Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest sprawny technicznie i właściwie dobrany pod względem przekroju poprzecznego przewód kominowy. Oceny stanu technicznego komina powinien dokonać kominiarz. Przewód kominowy powinien być wolny od podłączeń innych urządzeń. Przekrój komina wyznacza się wg poniższego wzoru: F = 0,003 x Q / √h [m2], gdzie F - przekrój komina [m2], Q - znamionowa moc cieplna wkładu kominkowego [kW], h - wysokość komina [m]. Czopuch wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy podłączyć do komina za pomocą rury stalowej wykonanej z atestowanego materiału, którą należy nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Komin powinien być zbudowany z materiałów niepalnych pozwalających na utrzymanie stałej temperatury. W przeciwnym razie komin należy wyłożyć materiałem izolacyjnym lub zainstalować komin dwupłaszczowy (w części wystającej ponad dach). Komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności, niedopuszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. Komin może posiadać przekrój kołowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 25 x 25 cm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości, nie powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Do jednego przewodu kominowego wolno podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze. 4.3. Zasady montażu instalacji centralnego ogrzewania UWAGA: Wkłady kominkowe z zespołem wodnym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczone są do pracy jako źródło ciepła w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych lub pompowych systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B- 02413, w których dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100°C, dopuszczalne ciśnienie robocze nie jest większe niż dla stosowanych urządzeń, a woda obiegowa służy wyłącznie do celów grzewczych i nie może być pobierana z instalacji. Połączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym z instalacją centralnego ogrzewania należy wykonać rozłącznie za pomocą dwuzłączek lub kołnierzy. Uzupełnianie stanu wody w kominku i instalacji c.o. powinno być wykonywane poza obrębem wkładu kominkowego (nie bliżej niż 1,0m) na przewodzie wody powrotnej. Instalacja i rozruch wkładu kominkowego z zespołem wodnym powinny być dokonane przez wykwalifikowaną ekipę montażową. 5. Paliwo 5.1. Paliwo zalecane - producent zaleca stosować polana drzew liściastych typu: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion, itp. o wymiarach polan lub szczap: długości ok. 30 cm i obwodzie od ok. 30 cm do 50 cm, oraz brykietami z węgla brunatnego. - wilgotność drewna używanego do opalania urządzenia nie powinna przekraczać 20% co odpowiada drewnu sezonowanemu 2 lata po wyrębie, przechowywanemu pod zadaszeniem. 5.2. Paliwo niezalecane Należy unikać do opalania urządzenia polan lub szczap o wilgotności powyżej 20%, gdyż może to spowodować nie osiąganie deklarowanych parametrów technicznych - obniżona moc cieplna. Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia drobnych polan lub szczap, gdyż może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wody - zagotowania wody oraz znacznego wzrostu temperatury spalin i pożaru komina. Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia polan drzew iglastych oraz drzew zażywiczonych, które powodują intensywne zakopcenie urządzenia oraz konieczność częstszego czyszczenia urządzenia i przewodu kominowego. 5.3. Paliwo zabronione Zabrania się spalania w urządzeniu wszelkich odpadów, szczególnie chemicznych, ze względu na wydzielanie się trujących związków w procesie spalania. 6. Zasada działania 6.1. Rozpalanie i załadunek paliwa a) Otworzyć rozruchowy szyber (13) za pomocą gałki (15), b) Otworzyć drzwiczki (2) za pomocą rygla (4), c) Otworzyć maksymalnie przepustnicę powietrza za pomocą uchwytu (9), d) Położyć papier lub specjalną rozpałkę na ruszt (10), nałożyć drobne suche gałązki, następnie nałożyć większe kawałki o średnicy ok. 3-5cm, e) Podpalić papier i zamknąć drzwiczki (2), f ) Po rozpaleniu się rozpałki zamknąć szyber (13), g) Gdy jest już utworzona warstwa zapłonowa żaru (grubości ok. 2cm) załadować palenisko właściwym paliwem. Przy każdym załadunku paliwa należy postępować następująco: - otworzyć rozruchowy szyber (13), - uchylić na chwilę, a następnie otworzyć delikatnie drzwiczki (2), - w miarę potrzeby odpopielić palenisko i załadować paliwo, - zamknąć drzwiczki (2), - po zapaleniu się paliwa zamknąć rozruchowy szyber (13), h) Pożądaną intensywność spalania uzyskuje się poprzez regulację przepustnicy powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9), i) W czasie pierwszych godzin eksploatacji urządzenia zaleca się przyszłym użytkownikom eksploatować wkład kominkowy z zespołem wodnym przy niskich obciążeniach ok. 30-50% obciążenia nominalnego, ze względu na zbytnie naprężenia cieplne mogące doprowadzić do jego nadmiernego zużycia, a nawet uszkodzenia urządzenia. Zabrania się polewania, nasączania drewna płynami łatwo palnymi typu benzyna, olej napędowy, rozpuszczalnik itp., jak również dolewania tych materiałów do paleniska w celu przyspieszenia rozpalenia paliwa. Opary tych płynów są silną mieszanką wybuchową!!!   6.2. Normalna praca wkładu kominkowego z zespołem wodnym Do opalania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy używać polan lub szczap drewna liściastego o długości ok. 30cm i obwodzie od 30 do 50cm lub brykiety węgla brunatnego. W celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy załadować do paleniska 4-5 polan drewna i odsłonić całkowicie przepustnicę powietrza (9). W celu uzyskania mocy cieplnej niższej od znamionowej należy do paleniska nałożyć 3-4 grubsze polana i przysłonić odpowiednio do zapotrzebowania przepustnicę powietrza (9). 6.3. Praca z mocą minimalną w wydłużonym czasie Wkład kominkowy z zespołem wodnym może funkcjonować z minimalną mocą cieplną a czas trwania palenia wynosi powyżej 3 godzin przy załadunku trzech grubszych polan oraz przy całkowicie zamkniętej przepustnicy powietrza (9) przy ciągu kominowym ok. 6 Pa (im większa średnica okrąglaków tym niższe obciążenie cieplne). Jeżeli zachodzi taka konieczność (komin wytwarza zbyt wysoki ciąg) w celu regulacji ciągu kominowego należy wyposażyć przewód dymny w jego dolnej części w przerywacz ciągu - uwaga na zadymienie. 6.4. Zalecenia przy normalnym użytkowaniu wkładu kominkowego z zespołem wodnym W czasie eksploatacji tych urządzeń grzewczych należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad: 1. Przed rozpaleniem ognia we wkładzie kominkowym z zespołem wodnym: - sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą, - skontrolować przewód kominowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przerywacz ciągu, wyczystki, itp.), - upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne technicznie i jest drożne. 2. Podczas obsługi wkładu kominkowego z zespołem wodnym używać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych. 3. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów to obowiązkowo należy spuścić wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zniszczenia wskutek rozsadzenia. 4. Zapewnić prawidłową wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym. 5. Usunąć z otoczenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym materiały łatwopalne oraz żrące. 6. Nie stosować w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym wentylacji wyciągowej mechanicznej. 7. Jako medium grzewcze stosować wodę (jeżeli istnieje taka możliwość to wodę uzdatnioną). W regionach, gdzie występują duże spadki temperatur do instalacji grzewczej można dodać płyn przeciw zamarzaniu. 8. Kilka praktycznych porad ułatwiających eksploatację, jak i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników wkładów kominkowych z zespołem wodnym: - szyba paleniska w czasie pracy wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest gorąca (>100°C) - należy zwracać szczególną uwagę, dotyczy to przede wszystkim dzieci, - nigdy nie wolno używać wody do wygaszania paleniska wkładu kominkowego z zespołem wodnym, - palenisko promieniując przez ceramikę żaroodporną wydziela znaczne ilości energii cieplnej. Nie należy pozostawiać łatwopalnych materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 100 cm od szyby, - w czasie opróżniania paleniska z nagromadzonego popiołu należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika; należy pamiętać o tym, że nawet pozornie wystudzony popiół może być bardzo gorący i spowodować pożar, - celem uzyskania optymalnego działania urządzenia należy przewidzieć wentylację pomieszczenia, w którym jest ono zainstalowane. W każdym pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenia należy przewidzieć grawitacyjny napływ powietrza potrzebnego do spalania - zwykle istnieje prześwit pod drzwiami wejściowymi o wysokości ok. 2cm; można wykonać w drzwiach otwór do napływu powietrza osłonięty żaluzją, - w razie pożaru komina zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9), zamknąć szyber (13) przy pomocy gałki (15) oraz przerywacz ciągu, jeżeli jest zainstalowany i wezwać Straż Pożarną. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 6.5. Czyszczenie paleniska i przewodów kominowych W celu racjonalnego spalania paliwa w urządzeniu należy okresowo czyścić komorę spalania (1), ruszt (10), czopuch (17) oraz przewody kominowe. Czyszczenia kanałów spalinowych urządzenia należy dokonywać za pomocą szczotki drucianej. Przewody kominowe należy czyścić mechanicznie kilka razy w roku, obowiązkowo raz w okresie sezonu grzewczego. Czyszczenia przewodów kominowych powinna dokonywać specjalistyczna firma kominiarska. Przy okazji czyszczenia przewodu kominowego: - sprawdzić stan urządzenia, a w szczególności elementów zapewniających szczelność: uszczelki i zamknięcia; - sprawdzić stan przewodów kominowych i przewodu przyłączeniowego; - wszystkie złącza powinny wykazywać dobrą odporność mechaniczną i szczelność. 7. Części zamienne Firma zapewnia dostawę części zamiennych w całym okresie eksploatacji urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z naszym działem handlowym lub najbliższym punktem sprzedaży. 8. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego z zespołem wodnym, sposób podłączenia do instalacji grzewczej i komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: - elementy żeliwne odlewane; - ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; - ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: - formatki wermikulitowe; - formatki ceramiczne; - ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); - wszystkie usterki z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek; - wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; - wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkadu kominkowego; - uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związane z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!   BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBSŁUDZE WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM Podczas użytkowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy przestrzegać następujących zasad: - wkład kominkowy z zespołem wodnym nie może pracować bez wody; - nie wolno zalewać wodą ognia w komorze spalania; - ceramika żaroodporna zespołów frontowych w czasie spalania paliwa we wkładzie kominkowym z zespołem wodnym może osiągnąć temperaturę powyżej 100°C; - w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy zapewnić swobodny, naturalny dopływ powietrza niezbędnego do spalania paliwa oraz wentylacji pomieszczenia; - nie należy wypełniać komory spalania zbyt dużą ilością paliwa szczególnie drobnego, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów zespołu frontowego oraz zaburzenia w pracy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. DLA BEZPIECZEŃSTWA WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM PRZED PRZEGRZANIEM (ZAGOTOWANIEM WODY) PRODUCENT ZALECA ZASTOSOWANIE: - Mikroprocesorowego Sterownika Kominka - Mikroprocesorowego Sterownika Pomp - Zasilacza awaryjnego ZZA-400-S - Zasilacza awaryjnego ZZA-300-A 9. Najnowsza wersja - wkład kominowy z wymiennikiem ciepła W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem wody w systemie centralnego ogrzewania, można także zastosować wbudowany wymiennik ciepła. W takim przypadku instaluje się wewnątrz płaszcza wodnego kominka wężownicę chłodzącą zimną wodą. Wężownica ta jest wykonana z miedzianej rury o przekroju 12 mm. Obydwie końcówki wężownicy są wyprowadzone na zewnątrz kominka. Aby wymiennik ciepła właściwie spełniał swoją funkcję, montuje się jednocześnie termiczne zabezpieczenie procesu pracy samego kominka (procesu nagrzewania wody w kominku) z zaworem termostatycznym. Najlepiej nadaje się tu urządzenie typu zawór termostatyczny. Zawór termostatyczny jest sterowany nie poprzez ciśnienie, lecz poprzez temperaturę wody. Zawór ten wstawia się w rurę doprowadzającą wodę z wodociągu do wężownicy.   Zawór termostatyczny jest połączony z czujnikiem temperatury za pomocą miedzianej rurki o długości 1,3 metra. Czujnik temperatury jest osadzony na specjalnie w tym celu przygotowanym króćcu rurowym (23), dzięki czemu zanurza się on bezpośrednio w wodzie wypełniającej płaszcz wodny, przez co zawór termostatyczny znajdujący się na drugim końcu miedzianej rurki jest sterowany temperaturą tej wody. Kiedy woda w kominku osiągnie temperaturę 97°C, zawór otwiera się i zimna woda z wodociągu przepływa przez rurkę wężownicy. W ten sposób woda znajdująca się w wodnym płaszczu grzejnym kominka jest schładzana. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie termiczny bezpiecznik procesu pracy kominka nie potrzebuje prądu. Zimna woda z instalacji wodociągowej może przepływać przez wężownicę chłodzącą w obydwu kierunkach i nie ma to żadnego wpływu na efektywność pracy wymiennika ciepła. Konserwacja Jeśli zawór termostatyczny jest nieszczelny, woda z instalacji zasilającej przepływa cały czas przez rurę wężownicy niezależnie od temperatury wody w płaszczu wodnym kominka. W normalnych warunkach wystarczy tylko od czasu do czasu oczyścić gniazdo i grzybek stożkowy tego zaworu z osadu i brudu wciskając kilka razy czerwony przycisk i przepłukując w ten sposób wyżej wymienione części strumieniem bieżącej wody. Jeśli jednak to nie wystarczy, należy podjąć następujące czynności: 1. Zakręcić zawór kurkowy odcinający wodę z wodociągu. Zawór ten powinien zawsze znajdować się pod przyłączem rurowym z zaworem termostatycznym (a więc pod rurą doprowadzającą wodę do wężownicy wymiennika ciepła). 2. Odkręcić sześciokątną śrubę i wyciągnąć grzybek stożkowy zaworu. 3. Oczyścić strumieniem wody bieżącej wszystkie elementy zaworu termostatycznego, a w szczególności gniazdo tego zaworu. 4. Ponownie złożyć zawór termostatyczny i na koniec dość mocno dokręcić śrubę sześciokątną. Kondensacja Zbyt duża kondensacja w kominku z płaszczem wodnym jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji urządzenia. Skutkiem zbyt wysokiej kondensacji mogą być objawy w postaci: - skroplin cieknących po wewnętrznych ścianach kominka a w skrajnych przypadkach wyciekających poza kominek, - dymienia, dym cofa się na pomieszczenie, - intensywnego brudzenia się komory spalania a w szczególności szyby, - sklejenie szybra (w efekcie brak możliwości regulacji ciągu) W celu uniknięcia w/w objawów zalecamy zastosowanie do przedstawionych poniżej wytycznych: - temperaturę zadaną ustawić w granicach 70-75oC, - temperatury startu pomp ustawić na 55oC pompa CO Ustawiona wyższa temperatura startu pomp umożliwia szybsze nagrzanie się instalacji. Różnica temperatur pomiędzy temperaturą pracy (żądaną), a temperaturą powrotu z instalacji powinna oscylować w granicach 20oC i jednocześnie spełniać warunek, że temperatura powrotu z instalacji nie może być mniejsza niż 50oC. Wiąże się to z temperaturą punktu rosy (uwalniania się pary wodnej z drewna) który dla drewna o wilgotności ≈ 20% wynosi 48oC. Niezbędnym wymogiem jest spalanie właściwego paliwa. Zalecanym drewnem opałowym jest np: buk, brzoza o wilgotności do 20%, sezonowane. Regularne czyszczenie komory spalania przy zauważalnym nagromadzeniu się „nagaru” w komorze spalania oraz zauważalnej niedrożności kanałów wylotowych.   11. Wkłady Eko AQUA Schemat budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Rysunek 4, 5. Tabelka 2, 3. Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (19), nad komorą spalania (1). Przednią ścianę komory spalania stanowią żeliwne drzwiczki (2) wyposażone w jednolitą szybę żaroodporną (3) oraz rygiel zamknięcia z klamką (4). Klamka jest osadzona luźno, tak aby można było ją zdejmować i w ten sposób zabezpieczyć się przed jej nagrzewaniem. Drzwiczki osadzone są w przykręcanej do korpusu wodnego żeliwnej futrynie (5). Stalowy płaszcz wodny (19) wraz z żeliwnym frontem osadzony jest na żeliwnej podstawie (6), w której usytuowana jest komora popielnika. W podstawie instalowany jest ruszt żeliwny (11), na którym odbywa się spalanie paliwa. Podczas użytkowania wkładu ruszt powinien być położony użebrowaniem do góry. Żeliwny płotek (12) zabezpiecza przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania poza drzwiczki. Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego drewna gromadzą się w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdującej się pod rusztem. Przednią część szuflady popielnika stanowi front popielnika (8) wyposażony w regulowaną przepustnicę z uchwytem (9), służącą do regulacji ilości powietrza pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Uchwyt (16) przesunięty maksymalnie w lewo oznacza odcięty dolot powietrza pierwotnego, natomiast uchwyt przesunięty w prawo oznacza, że dolot powietrza jest maksymalnie otwarty. Regulacja powietrza wtórnego (10 ) potrzebnego do dopalania gazów powstających ze spalania paliwa podawane jest poprzez otwory znajdującą się pod szufladą popielnika. powietrze które tam dostarczamy kierowane jest na tył komory spalania kominka a wylot znajduje się w tylnej płycie komory paleniska. W dolnej części pod deflektorami zainstalowany jest szyber dolny. Reguluje on przepływem spalin przez dwa deflektory. Za pomocą uchwytu szybra dolnego (18 ) sterujemy mechanizmem szybra (17). Nad komorą spalania usytuowany jest deflektor dolny wermikulitowy (29). Nad nim usytuowany jest deflektor górny - stalowy (28). Płomieniówki nagrzewnicy pionowe (20) przyspawane do górnych wewnętrznych ścian nagrzewnicy wody (21). Deflektor stalowy (28) i płomieniówki nagrzewnicy pionowe stanowią naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła. Podczas eksploatacji wkładu, po rozpaleniu paliwa, spaliny omywają ściany komory paleniskowej (1) wyłożonej płytą wermikulitową (30) przechodzą następnie pod deflektorami dolnym i górnym i omiatają nagrzewnicę wody (21), intensywnie oddając temperaturę do wody w płaszczu. Dalej płyną do czopucha (13) i poprzez przewód dymowy docierają do komina. W czopuchu zainstalowany jest regulowany szyber (14). Pozycja szybra ustalana jest za pomocą mechanizmu (15), na którego końcu zainstalowany jest estetyczny uchwyt (16). Wyciągnięcie mechanizmu szybra za pomocą gałki (16) oznacza otwarcie przesłony wylotu spalin (13). Płaszcz wodny (19) posiada zamontowane na stałe króćce, które służą do dołączenia obwodu ogrzewanej wody, czujnika termicznego oraz systemu odbierania nadmiaru ciepła – wężownicy (27). Do podłączenia obiegu c.o. przeznaczone są króćce (22) z gwintem wewnętrznym 1 cal (G1”) - zamontowane w dolnej części płaszcza (zespół )wodny (19) dedykowane są do podłączenia powrotu wody z instalacji, natomiast do podłączenia wyjścia podgrzanej wody do instalacji c.o. służą króćce (23) umieszczone w górnej części płaszcza. Bezpośrednio przy króćcu wyjściowym należy zainstalować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Króćce z gwintem zewnętrznym 1⁄2 cal (26) są końcami wężownicy (27). Złączka z gwintem wewnętrznym 1⁄2 cal (25) jest przeznaczona do podłączenia czujnika termicznego zaworu bezpieczeństwa, który steruje otwarciem przepływu wody przez wężownicę (27). Wężownica jest to element zabezpieczający płaszcz wodny przed przegrzaniem. Jeżeli odbiór ciepła przez instalację c.o. jest mniejszy od wytwarzanej mocy, temperatura wody w płaszczu wodnym może niebezpiecznie wzrosnąć. W takim wypadku przy przekroczeniu temperatury 97°C zawór termiczny otwiera przepływ wody przez wężownicę, która schładza wodę w płaszczu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041445 Wkład kominkowy 19kW Zuzia Tunel z płaszczem wodnym, wężownicą + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)

 • [Pama 302]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem... Pełen opis produktu '30234363 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE PM 16kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 880 x 450)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem tradycyjnych i wodnych wkładów kominkowych. Założeniem firmy jest nieustanny nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań tak aby nasze wkłady kominkowe były nie tylko ozdobą domów ale dawały możliwość wydajnego i zdrowego ogrzewania. Rozwiązania techniczne naszych wkładów kominkowych można spotkać tylko w najlepszych projektach na świecie. Ważną cechą naszych produktów jest stałopalność wszystkich wkładów. Ogromną zaletą stosowania naszego wodnego wkładu kominkowego jako podstawowego źródła ciepła jest jego wysoka ekonomiczność. Nasze wkłady kominkowe charakteryzują się dużą dokładnością wykonania , elementy mechaniczne nawiewów są tak zaprojektowane aby regulacja nimi odbywała się płynnie i bezproblemowo. Nasze wkłady posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i starannego wykonania zdobły uznanie wielu naszych klientów.   Wkład można podłączyć bezpośrednio do powietrza z zewnątrz za pomocą krućca fi 150.   - panewkowy zawias zapobiegający opadaniu drzwi - dwupłaszczowy stalowo szamotowy z wymiennikiem ciepła - palenisko wyłożone szamotem - drzwiczki od środka wyłożone listwą ze stali nierdzewnej - konstrukcja monolityczna ( nie skręcana , nie sklejana ) - przystosowany do pracy z wentylacją mechaniczną ( rekuperacja) - buforowy system podpięcia powietrza z zewnątrz - system obdmuchu szyby powietrzem wtórnym - system dopalania spalin( górny wylot powietrza) - płynna regulacja powietrza pierwotnego intensywność palenia - duży wyciągany box na popiół - obniżone palenisko - we froncie tzw. bezramowym - SZYBA Z DECOREM - wysoka jakość wykonania   DANE TECHNICZNE: moc: 16 kW wymiary frontu: 880 x 450 mm światło szyby: 792 x 336 mm, 792 x 336 mm wysokość całkowita: 1150 mm szerokość zew: 930 mm głębokość zew: 630 mm średnica wylotu spalin: 200 mm grubość blachy: 4 mm waga orientacyjna: 180 kg sprawność: 70 % zużycie opału max [ kg/h]: 4,5 kg
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30234363 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE PM 16kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 880 x 450)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041072 Wkład kominkowy 21kW Amelia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,     o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,     czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza przez popielnik 7. Drzwiczki wkładu otwierane na przestrzał 8. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 21  Zakres mocy grzewczej (kW) 11,5 - 29  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 75  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,22%  Emisja pyłków (pył)* 80,6  Temperatura spalin (oC) 390  Waga (kg) 183  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet  węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041072 Wkład kominkowy 21kW Amelia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041089 Wkład kominkowy 16kW Zuzia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,    o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,    czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna    wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Drzwiczki otwierane na przestrzał 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 16  Zakres mocy grzewczej (kW) 8 - 22  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 70  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,48%  Emisja pyłków (pył)* 82  Temperatura spalin (oC) 301  Waga (kg) 149  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet   węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 16  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 69,6  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,48%  Emisja pyłków (pył)* 82  Temperatura spalin (oC) 301  Waga (kg) 149  Powierzchnia grzewcza (m2)** 120-160  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet   węgla brunatnego * mg/mn3 ** w zależności od izolacji budynku
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041089 Wkład kominkowy 16kW Zuzia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041444 Wkład kominkowy 19kW Zuzia Tunel z płaszczem wodnym, wężownicą + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm,     przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach 2. Elementy stalowe wycinane laserowo,     a następnie wyginane na giętarkach CNC 3. Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego,     w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów 4. Front i podstawa wykonane z żeliwa szarego.     Wszystko połączone z korpusem z użyciem podwójnego     uszczelnienia wykonanego ze szklanych włókien żaroodpornych 5. W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 7. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Wkład posiada wbudowaną wężownicę Wężownica to specjalna miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem układu. Króciec wejścia/wyjścia 1/2". 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 19  Średnia moc z wody (kW) 15  Zakres mocy grzewczej (kW) 10 - 24  Średnica czopucha (mm) 180  Sprawność cieplna (%) 75  Maksymalne ciśnienie robocze (bar) 2,0  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,26%  Emisja pyłków (pył)* 79.8  Temperatura spalin (oC) 295  Waga (kg) 161  Pojemność wody (l) 40.5  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200 stal kotłowa 4mm  Rodzaj paliwa zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet węgla brunatnego * mg/Nm3   Instrukcja obsługi:1.Informacje wstępne Wkład kominkowy nie może być jedynym urządzeniem grzewczym w budynku. UWAGA: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru wkład kominkowy z zespołem wodnym, winien być zainstalowany zgodnie z odpowiednimi przepisami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami technicznymi podanymi w niniejszej instrukcji instalacji i użytkowania. Projekt instalacji kominka powinien wykonać wykwalifikowany specjalista. Przed włączeniem do eksploatacji należy dokonać protokolarnego odbioru technicznego, do którego należy załączyć opinię kominiarską i specjalisty ppoż.   Radzimy Państwu przeczytać uważnie i w całości tekst niniejszej instrukcji, aby osiągnąć jak największy pożytek oraz zadowolenie z wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Za skutki nie przestrzegania zaleceń instrukcji montażu odpowiedzialność ponosi użytkownik wkładu kominkowego. Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić na: - montaż elementów wkładu kominkowego z zespołem wodnym zgodnie z ich przeznaczeniem, - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do przewodu odprowadzania spalin oraz do przewodu kominowego, - zapewnienie wymaganej wentylacji pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wkład kominkowy z zespołem wodnym, - podłączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej. Szczegółowe informacje dotyczące instalowania wkładów kominkowych z zespołem wodnym podano w dalszych rozdziałach instrukcji. Wymagania dotyczące warunków i zasad instalowania palenisk takich jak wkłady kominkowe z zespołem wodnym, znaleźć można w obowiązujących na terenie każdego kraju normach, jak również krajowych i lokalnych przepisach. Zawarte w nich postanowienia muszą być przestrzegane. Na obszarze Polski, w tym zakresie obowiązują następujące akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. Rozdział 4. - Norma PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. - Norma PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania: - Norma PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania. - Norma PN-EN 13229:2002/A2:2005 (U) Wkłady kominkowe włącznie z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Zalecamy Państwu bezwzględne stosowanie się do wymagań zawartych w powyższych przepisach. 2. Przeznaczenie urządzeń Wkłady kominkowe z zespołem wodnym przeznaczone są do spalania drewna liściastego. Służą do ogrzewania mieszkań i pomieszczeń, w których są zainstalowane. Mogą być stosowane jako dodatkowe źródło ciepła. Mogą również współpracować z zasobnikowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej lub być wykorzystywane jako źródło zasilania dla c.o. Obudowa powinna być tak zaprojektowana, by wkład kominkowy z zespołem wodnym nie był trwale z nią związany, z zachowaniem możliwości montażu i demontażu, bez konieczności niszczenia lub uszkodzenia obudowy. Ponadto powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do spalania, jak i wentylacji poprzez zastosowanie odpowiednich kratek oraz łatwy dostęp do obsługi przepustnicy spalin lub regulatora ciągu kominowego.   3. Opis urządzeń Rysunek 1. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego Zuzia z nagrzewnicą pionową i zespołem wodnym. Rysunek 2. Schemat ogólny budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Rysunek 3. Schemat ogólny budowy pieca wolnostojącego z zespołem wodnym Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (16), w którym znajduje się komora spalania (1). Przednią ścianę komory spalania stanowią żeliwne drzwiczki (2) wyposażone w jednolitą żaroodporną ceramikę szklaną (3) oraz rygiel zamknięcia (4). Drzwiczki osadzone są w przykręcanej do korpusu wodnego żeliwnej ramie (5). Od dołu komora spalania (1) ograniczona jest przykręcaną do korpusu wodnego żeliwną podstawą (6), w której usytuowana jest komora popielnika. Nad podstawą zamontowany jest ruszt żeliwny (10), na którym odbywa się spalanie paliwa. Ruszt powinien być położony użebrowaniem do góry. Przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania po otwarciu drzwiczek (2) zabezpiecza żeliwny płotek paleniska (11). Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego paliwa gromadzone są w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdującej się pod rusztem. W przedniej części szuflady popielnika zamontowana jest witryna (8) wyposażona w regulowaną przesuwnie przepustnicę z uchwytem (9), służącą do regulacji ilości powietrza pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Powietrze wtórne potrzebne do dopalania gazów powstających ze spalania paliwa i zapobiegające zadymianiu szyby żaroodpornej (3) podawane jest poprzez szczelinę znajdującą się na górnej krawędzi szyby. Nad komorą spalania usytyłowane są płomieniówki (17) stanowiące naturalne kanały konwekcyjne dla przepływu spalin i jednocześnie intensyfikujące wymianę ciepła. Podczas eksploatacji po rozpaleniu paliwa spaliny opływają ściany komory paleniskowej i przepływając pomiędzy płomieniówkami płyną do czopucha (12) a poprzez przewód dymowy do komina. W czopuchu zainstalowany jest rozruchowy obrotowo regulowany szyber (13). Do regulacji kąta otwarcia szybra za pomocą specjalnego mechanizmu (14) służy gałka (15). Dopływ wody obiegowej z instalacji do wkładu kominkowego z zespołem wodnym następuje przy pomocy dolnych króćców (18). Odprowadzenie podgrzanej wody zasilającej instalację z wkładu kominkowego od instalacji c.o (z zesp. wodnym) następuje także za pomocą górnych króćców (19). Pozostałe króćce (20) służą do zamontowania czujnika temperatury (MSK), (21) wężownicy, (22) czujnika zaworu termicznego. 3.1. Dobór mocy cieplnej instalacji c.o. i/lub c.w.u Podstawowym kryterium doboru mocy cieplnej instalacji jest maksymalna moc chwilowa zespołu wodnego wkładu kominkowego. Aby instalacja c.o. i/lub c.w.u. mogła przejąć deklarowaną przez Producenta nominalną moc (średnią) zespołu wodnego, jej moc odbioru powinna być równa lub zbliżona do maksymalnej mocy chwilowej zespołu wodnego. Odpowiednie dane techniczne zawarte są w tabeli 1. 4. Montaż i instalacja wkładu kominkowego z zespołem wodnym Montaż instalacji powinien wykonać wykwalifikowany specjalista posiadający stosowne uprawnienia. Przed przystąpieniem do podłączenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym do instalacji grzewczej i spalinowej, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz sprawdzić kompletność jego wyposażenia. Przed ustawieniem wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy wykonać fundament o wysokości minimum 30cm ponad posadzką pomieszczenia, w którym wkład kominkowy z zespołem wodnym ma być eksploatowany. Ustawione na fundamencie urządzenie należy dokładnie wypoziomować, a następnie wykonać podłączenia do instalacji c.o. i kanału dymowego oraz montaż osprzętu wkładu kominkowego z zespołem wodnym. 4.1. Zasady bezpiecznej instalacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym Zasady BHP, prawidłowego i bezpiecznego montażu wkładu kominkowego z zespołem wodnym, wentylacji oraz podłączenia do instalacji odprowadzającej spaliny, określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. w rozdziale 6 § 265 p.1; § 266 p.1; § 267 p.1. Zgodnie z tymi zasadami: • Wkład kominkowy z zespołem wodnym powinien być ustawiony na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 15 cm. Podłoga łatwopalna wokoło wkładu kominkowego powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości, co najmniej 30 cm, sięgającym poza krawędzie drzwiczek, co najmniej po 30 cm z każdej strony. • Wkład kominkowy z zespołem wodnym, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od nieosłoniętych, łatwopalnych części konstrukcyjnych budynku, co najmniej 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm, lub inną równorzędną okładziną - co najmniej 30 cm. • Do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy z zespołem wodnym, należy zapewnić dopływ świeżego powietrza niezbędnego do spalania paliwa w kominku oraz wentylacji. • Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany kominek z płaszczem wodnym, powinny być wykonane z atestowanych materiałów niepalnych. 4.2. Zasady montażu instalacji wyciągowej spalin Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest sprawny technicznie i właściwie dobrany pod względem przekroju poprzecznego przewód kominowy. Oceny stanu technicznego komina powinien dokonać kominiarz. Przewód kominowy powinien być wolny od podłączeń innych urządzeń. Przekrój komina wyznacza się wg poniższego wzoru: F = 0,003 x Q / √h [m2], gdzie F - przekrój komina [m2], Q - znamionowa moc cieplna wkładu kominkowego [kW], h - wysokość komina [m]. Czopuch wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy podłączyć do komina za pomocą rury stalowej wykonanej z atestowanego materiału, którą należy nasadzić na wylot czopucha i osadzić w kominie. Komin powinien być zbudowany z materiałów niepalnych pozwalających na utrzymanie stałej temperatury. W przeciwnym razie komin należy wyłożyć materiałem izolacyjnym lub zainstalować komin dwupłaszczowy (w części wystającej ponad dach). Komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności, niedopuszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. Komin może posiadać przekrój kołowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 25 x 25 cm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości, nie powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Do jednego przewodu kominowego wolno podłączyć tylko jedno urządzenie grzewcze. 4.3. Zasady montażu instalacji centralnego ogrzewania UWAGA: Wkłady kominkowe z zespołem wodnym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przeznaczone są do pracy jako źródło ciepła w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych lub pompowych systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B- 02413, w których dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100°C, dopuszczalne ciśnienie robocze nie jest większe niż dla stosowanych urządzeń, a woda obiegowa służy wyłącznie do celów grzewczych i nie może być pobierana z instalacji. Połączenie wkładu kominkowego z zespołem wodnym z instalacją centralnego ogrzewania należy wykonać rozłącznie za pomocą dwuzłączek lub kołnierzy. Uzupełnianie stanu wody w kominku i instalacji c.o. powinno być wykonywane poza obrębem wkładu kominkowego (nie bliżej niż 1,0m) na przewodzie wody powrotnej. Instalacja i rozruch wkładu kominkowego z zespołem wodnym powinny być dokonane przez wykwalifikowaną ekipę montażową. 5. Paliwo 5.1. Paliwo zalecane - producent zaleca stosować polana drzew liściastych typu: buk, grab, dąb, olcha, brzoza, jesion, itp. o wymiarach polan lub szczap: długości ok. 30 cm i obwodzie od ok. 30 cm do 50 cm, oraz brykietami z węgla brunatnego. - wilgotność drewna używanego do opalania urządzenia nie powinna przekraczać 20% co odpowiada drewnu sezonowanemu 2 lata po wyrębie, przechowywanemu pod zadaszeniem. 5.2. Paliwo niezalecane Należy unikać do opalania urządzenia polan lub szczap o wilgotności powyżej 20%, gdyż może to spowodować nie osiąganie deklarowanych parametrów technicznych - obniżona moc cieplna. Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia drobnych polan lub szczap, gdyż może to doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wody - zagotowania wody oraz znacznego wzrostu temperatury spalin i pożaru komina. Nie zaleca się stosować do opalania urządzenia polan drzew iglastych oraz drzew zażywiczonych, które powodują intensywne zakopcenie urządzenia oraz konieczność częstszego czyszczenia urządzenia i przewodu kominowego. 5.3. Paliwo zabronione Zabrania się spalania w urządzeniu wszelkich odpadów, szczególnie chemicznych, ze względu na wydzielanie się trujących związków w procesie spalania. 6. Zasada działania 6.1. Rozpalanie i załadunek paliwa a) Otworzyć rozruchowy szyber (13) za pomocą gałki (15), b) Otworzyć drzwiczki (2) za pomocą rygla (4), c) Otworzyć maksymalnie przepustnicę powietrza za pomocą uchwytu (9), d) Położyć papier lub specjalną rozpałkę na ruszt (10), nałożyć drobne suche gałązki, następnie nałożyć większe kawałki o średnicy ok. 3-5cm, e) Podpalić papier i zamknąć drzwiczki (2), f ) Po rozpaleniu się rozpałki zamknąć szyber (13), g) Gdy jest już utworzona warstwa zapłonowa żaru (grubości ok. 2cm) załadować palenisko właściwym paliwem. Przy każdym załadunku paliwa należy postępować następująco: - otworzyć rozruchowy szyber (13), - uchylić na chwilę, a następnie otworzyć delikatnie drzwiczki (2), - w miarę potrzeby odpopielić palenisko i załadować paliwo, - zamknąć drzwiczki (2), - po zapaleniu się paliwa zamknąć rozruchowy szyber (13), h) Pożądaną intensywność spalania uzyskuje się poprzez regulację przepustnicy powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9), i) W czasie pierwszych godzin eksploatacji urządzenia zaleca się przyszłym użytkownikom eksploatować wkład kominkowy z zespołem wodnym przy niskich obciążeniach ok. 30-50% obciążenia nominalnego, ze względu na zbytnie naprężenia cieplne mogące doprowadzić do jego nadmiernego zużycia, a nawet uszkodzenia urządzenia. Zabrania się polewania, nasączania drewna płynami łatwo palnymi typu benzyna, olej napędowy, rozpuszczalnik itp., jak również dolewania tych materiałów do paleniska w celu przyspieszenia rozpalenia paliwa. Opary tych płynów są silną mieszanką wybuchową!!!   6.2. Normalna praca wkładu kominkowego z zespołem wodnym Do opalania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy używać polan lub szczap drewna liściastego o długości ok. 30cm i obwodzie od 30 do 50cm lub brykiety węgla brunatnego. W celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy załadować do paleniska 4-5 polan drewna i odsłonić całkowicie przepustnicę powietrza (9). W celu uzyskania mocy cieplnej niższej od znamionowej należy do paleniska nałożyć 3-4 grubsze polana i przysłonić odpowiednio do zapotrzebowania przepustnicę powietrza (9). 6.3. Praca z mocą minimalną w wydłużonym czasie Wkład kominkowy z zespołem wodnym może funkcjonować z minimalną mocą cieplną a czas trwania palenia wynosi powyżej 3 godzin przy załadunku trzech grubszych polan oraz przy całkowicie zamkniętej przepustnicy powietrza (9) przy ciągu kominowym ok. 6 Pa (im większa średnica okrąglaków tym niższe obciążenie cieplne). Jeżeli zachodzi taka konieczność (komin wytwarza zbyt wysoki ciąg) w celu regulacji ciągu kominowego należy wyposażyć przewód dymny w jego dolnej części w przerywacz ciągu - uwaga na zadymienie. 6.4. Zalecenia przy normalnym użytkowaniu wkładu kominkowego z zespołem wodnym W czasie eksploatacji tych urządzeń grzewczych należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad: 1. Przed rozpaleniem ognia we wkładzie kominkowym z zespołem wodnym: - sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą, - skontrolować przewód kominowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi (przerywacz ciągu, wyczystki, itp.), - upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne technicznie i jest drożne. 2. Podczas obsługi wkładu kominkowego z zespołem wodnym używać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych. 3. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów to obowiązkowo należy spuścić wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zniszczenia wskutek rozsadzenia. 4. Zapewnić prawidłową wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym. 5. Usunąć z otoczenia wkładu kominkowego z zespołem wodnym materiały łatwopalne oraz żrące. 6. Nie stosować w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym wentylacji wyciągowej mechanicznej. 7. Jako medium grzewcze stosować wodę (jeżeli istnieje taka możliwość to wodę uzdatnioną). W regionach, gdzie występują duże spadki temperatur do instalacji grzewczej można dodać płyn przeciw zamarzaniu. 8. Kilka praktycznych porad ułatwiających eksploatację, jak i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników wkładów kominkowych z zespołem wodnym: - szyba paleniska w czasie pracy wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest gorąca (>100°C) - należy zwracać szczególną uwagę, dotyczy to przede wszystkim dzieci, - nigdy nie wolno używać wody do wygaszania paleniska wkładu kominkowego z zespołem wodnym, - palenisko promieniując przez ceramikę żaroodporną wydziela znaczne ilości energii cieplnej. Nie należy pozostawiać łatwopalnych materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 100 cm od szyby, - w czasie opróżniania paleniska z nagromadzonego popiołu należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika; należy pamiętać o tym, że nawet pozornie wystudzony popiół może być bardzo gorący i spowodować pożar, - celem uzyskania optymalnego działania urządzenia należy przewidzieć wentylację pomieszczenia, w którym jest ono zainstalowane. W każdym pomieszczeniu, w którym zainstalowano urządzenia należy przewidzieć grawitacyjny napływ powietrza potrzebnego do spalania - zwykle istnieje prześwit pod drzwiami wejściowymi o wysokości ok. 2cm; można wykonać w drzwiach otwór do napływu powietrza osłonięty żaluzją, - w razie pożaru komina zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego za pomocą uchwytu (9), zamknąć szyber (13) przy pomocy gałki (15) oraz przerywacz ciągu, jeżeli jest zainstalowany i wezwać Straż Pożarną. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 6.5. Czyszczenie paleniska i przewodów kominowych W celu racjonalnego spalania paliwa w urządzeniu należy okresowo czyścić komorę spalania (1), ruszt (10), czopuch (17) oraz przewody kominowe. Czyszczenia kanałów spalinowych urządzenia należy dokonywać za pomocą szczotki drucianej. Przewody kominowe należy czyścić mechanicznie kilka razy w roku, obowiązkowo raz w okresie sezonu grzewczego. Czyszczenia przewodów kominowych powinna dokonywać specjalistyczna firma kominiarska. Przy okazji czyszczenia przewodu kominowego: - sprawdzić stan urządzenia, a w szczególności elementów zapewniających szczelność: uszczelki i zamknięcia; - sprawdzić stan przewodów kominowych i przewodu przyłączeniowego; - wszystkie złącza powinny wykazywać dobrą odporność mechaniczną i szczelność. 7. Części zamienne Firma zapewnia dostawę części zamiennych w całym okresie eksploatacji urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z naszym działem handlowym lub najbliższym punktem sprzedaży. 8. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego z zespołem wodnym, sposób podłączenia do instalacji grzewczej i komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: - elementy żeliwne odlewane; - ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; - ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: - formatki wermikulitowe; - formatki ceramiczne; - ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); - wszystkie usterki z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek; - wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; - wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkadu kominkowego; - uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związane z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!   BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBSŁUDZE WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM Podczas użytkowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy przestrzegać następujących zasad: - wkład kominkowy z zespołem wodnym nie może pracować bez wody; - nie wolno zalewać wodą ognia w komorze spalania; - ceramika żaroodporna zespołów frontowych w czasie spalania paliwa we wkładzie kominkowym z zespołem wodnym może osiągnąć temperaturę powyżej 100°C; - w pomieszczeniu zainstalowania wkładu kominkowego z zespołem wodnym należy zapewnić swobodny, naturalny dopływ powietrza niezbędnego do spalania paliwa oraz wentylacji pomieszczenia; - nie należy wypełniać komory spalania zbyt dużą ilością paliwa szczególnie drobnego, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów zespołu frontowego oraz zaburzenia w pracy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. DLA BEZPIECZEŃSTWA WKŁADU KOMINKOWEGO Z ZESPOŁEM WODNYM PRZED PRZEGRZANIEM (ZAGOTOWANIEM WODY) PRODUCENT ZALECA ZASTOSOWANIE: - Mikroprocesorowego Sterownika Kominka - Mikroprocesorowego Sterownika Pomp - Zasilacza awaryjnego ZZA-400-S - Zasilacza awaryjnego ZZA-300-A 9. Najnowsza wersja - wkład kominowy z wymiennikiem ciepła W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem wody w systemie centralnego ogrzewania, można także zastosować wbudowany wymiennik ciepła. W takim przypadku instaluje się wewnątrz płaszcza wodnego kominka wężownicę chłodzącą zimną wodą. Wężownica ta jest wykonana z miedzianej rury o przekroju 12 mm. Obydwie końcówki wężownicy są wyprowadzone na zewnątrz kominka. Aby wymiennik ciepła właściwie spełniał swoją funkcję, montuje się jednocześnie termiczne zabezpieczenie procesu pracy samego kominka (procesu nagrzewania wody w kominku) z zaworem termostatycznym. Najlepiej nadaje się tu urządzenie typu zawór termostatyczny. Zawór termostatyczny jest sterowany nie poprzez ciśnienie, lecz poprzez temperaturę wody. Zawór ten wstawia się w rurę doprowadzającą wodę z wodociągu do wężownicy.   Zawór termostatyczny jest połączony z czujnikiem temperatury za pomocą miedzianej rurki o długości 1,3 metra. Czujnik temperatury jest osadzony na specjalnie w tym celu przygotowanym króćcu rurowym (23), dzięki czemu zanurza się on bezpośrednio w wodzie wypełniającej płaszcz wodny, przez co zawór termostatyczny znajdujący się na drugim końcu miedzianej rurki jest sterowany temperaturą tej wody. Kiedy woda w kominku osiągnie temperaturę 97°C, zawór otwiera się i zimna woda z wodociągu przepływa przez rurkę wężownicy. W ten sposób woda znajdująca się w wodnym płaszczu grzejnym kominka jest schładzana. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie termiczny bezpiecznik procesu pracy kominka nie potrzebuje prądu. Zimna woda z instalacji wodociągowej może przepływać przez wężownicę chłodzącą w obydwu kierunkach i nie ma to żadnego wpływu na efektywność pracy wymiennika ciepła. Konserwacja Jeśli zawór termostatyczny jest nieszczelny, woda z instalacji zasilającej przepływa cały czas przez rurę wężownicy niezależnie od temperatury wody w płaszczu wodnym kominka. W normalnych warunkach wystarczy tylko od czasu do czasu oczyścić gniazdo i grzybek stożkowy tego zaworu z osadu i brudu wciskając kilka razy czerwony przycisk i przepłukując w ten sposób wyżej wymienione części strumieniem bieżącej wody. Jeśli jednak to nie wystarczy, należy podjąć następujące czynności: 1. Zakręcić zawór kurkowy odcinający wodę z wodociągu. Zawór ten powinien zawsze znajdować się pod przyłączem rurowym z zaworem termostatycznym (a więc pod rurą doprowadzającą wodę do wężownicy wymiennika ciepła). 2. Odkręcić sześciokątną śrubę i wyciągnąć grzybek stożkowy zaworu. 3. Oczyścić strumieniem wody bieżącej wszystkie elementy zaworu termostatycznego, a w szczególności gniazdo tego zaworu. 4. Ponownie złożyć zawór termostatyczny i na koniec dość mocno dokręcić śrubę sześciokątną. Kondensacja Zbyt duża kondensacja w kominku z płaszczem wodnym jest wynikiem niewłaściwej eksploatacji urządzenia. Skutkiem zbyt wysokiej kondensacji mogą być objawy w postaci: - skroplin cieknących po wewnętrznych ścianach kominka a w skrajnych przypadkach wyciekających poza kominek, - dymienia, dym cofa się na pomieszczenie, - intensywnego brudzenia się komory spalania a w szczególności szyby, - sklejenie szybra (w efekcie brak możliwości regulacji ciągu) W celu uniknięcia w/w objawów zalecamy zastosowanie do przedstawionych poniżej wytycznych: - temperaturę zadaną ustawić w granicach 70-75oC, - temperatury startu pomp ustawić na 55oC pompa CO Ustawiona wyższa temperatura startu pomp umożliwia szybsze nagrzanie się instalacji. Różnica temperatur pomiędzy temperaturą pracy (żądaną), a temperaturą powrotu z instalacji powinna oscylować w granicach 20oC i jednocześnie spełniać warunek, że temperatura powrotu z instalacji nie może być mniejsza niż 50oC. Wiąże się to z temperaturą punktu rosy (uwalniania się pary wodnej z drewna) który dla drewna o wilgotności ≈ 20% wynosi 48oC. Niezbędnym wymogiem jest spalanie właściwego paliwa. Zalecanym drewnem opałowym jest np: buk, brzoza o wilgotności do 20%, sezonowane. Regularne czyszczenie komory spalania przy zauważalnym nagromadzeniu się „nagaru” w komorze spalania oraz zauważalnej niedrożności kanałów wylotowych.   11. Wkłady Eko AQUA Schemat budowy wkładu kominkowego z zespołem wodnym. Rysunek 4, 5. Tabelka 2, 3. Zasadniczą częścią wkładu kominkowego z zespołem wodnym jest stalowy płaszcz wodny (19), nad komorą spalania (1). Przednią ścianę komory spalania stanowią żeliwne drzwiczki (2) wyposażone w jednolitą szybę żaroodporną (3) oraz rygiel zamknięcia z klamką (4). Klamka jest osadzona luźno, tak aby można było ją zdejmować i w ten sposób zabezpieczyć się przed jej nagrzewaniem. Drzwiczki osadzone są w przykręcanej do korpusu wodnego żeliwnej futrynie (5). Stalowy płaszcz wodny (19) wraz z żeliwnym frontem osadzony jest na żeliwnej podstawie (6), w której usytuowana jest komora popielnika. W podstawie instalowany jest ruszt żeliwny (11), na którym odbywa się spalanie paliwa. Podczas użytkowania wkładu ruszt powinien być położony użebrowaniem do góry. Żeliwny płotek (12) zabezpiecza przed wysypywaniem się rozżarzonego paliwa z komory spalania poza drzwiczki. Odpady paleniskowe: popiół i resztki niespalonego drewna gromadzą się w wysuwanej szufladzie popielnika (7), znajdującej się pod rusztem. Przednią część szuflady popielnika stanowi front popielnika (8) wyposażony w regulowaną przepustnicę z uchwytem (9), służącą do regulacji ilości powietrza pierwotnego potrzebnego do spalania paliwa. Uchwyt (16) przesunięty maksymalnie w lewo oznacza odcięty dolot powietrza pierwotnego, natomiast uchwyt przesunięty w prawo oznacza, że dolot powietrza jest maksymalnie otwarty. Regulacja powietrza wtórnego (10 ) potrzebnego do dopalania gazów powstających ze spalania paliwa podawane jest poprzez otwory znajdującą się pod szufladą popielnika. powietrze które tam dostarczamy kierowane jest na tył komory spalania kominka a wylot znajduje się w tylnej płycie komory paleniska. W dolnej części pod deflektorami zainstalowany jest szyber dolny. Reguluje on przepływem spalin przez dwa deflektory. Za pomocą uchwytu szybra dolnego (18 ) sterujemy mechanizmem szybra (17). Nad komorą spalania usytuowany jest deflektor dolny wermikulitowy (29). Nad nim usytuowany jest deflektor górny - stalowy (28). Płomieniówki nagrzewnicy pionowe (20) przyspawane do górnych wewnętrznych ścian nagrzewnicy wody (21). Deflektor stalowy (28) i płomieniówki nagrzewnicy pionowe stanowią naturalny kanał konwekcyjny dla przepływu spalin, intensyfikujący wymianę ciepła. Podczas eksploatacji wkładu, po rozpaleniu paliwa, spaliny omywają ściany komory paleniskowej (1) wyłożonej płytą wermikulitową (30) przechodzą następnie pod deflektorami dolnym i górnym i omiatają nagrzewnicę wody (21), intensywnie oddając temperaturę do wody w płaszczu. Dalej płyną do czopucha (13) i poprzez przewód dymowy docierają do komina. W czopuchu zainstalowany jest regulowany szyber (14). Pozycja szybra ustalana jest za pomocą mechanizmu (15), na którego końcu zainstalowany jest estetyczny uchwyt (16). Wyciągnięcie mechanizmu szybra za pomocą gałki (16) oznacza otwarcie przesłony wylotu spalin (13). Płaszcz wodny (19) posiada zamontowane na stałe króćce, które służą do dołączenia obwodu ogrzewanej wody, czujnika termicznego oraz systemu odbierania nadmiaru ciepła – wężownicy (27). Do podłączenia obiegu c.o. przeznaczone są króćce (22) z gwintem wewnętrznym 1 cal (G1”) - zamontowane w dolnej części płaszcza (zespół )wodny (19) dedykowane są do podłączenia powrotu wody z instalacji, natomiast do podłączenia wyjścia podgrzanej wody do instalacji c.o. służą króćce (23) umieszczone w górnej części płaszcza. Bezpośrednio przy króćcu wyjściowym należy zainstalować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Króćce z gwintem zewnętrznym 1⁄2 cal (26) są końcami wężownicy (27). Złączka z gwintem wewnętrznym 1⁄2 cal (25) jest przeznaczona do podłączenia czujnika termicznego zaworu bezpieczeństwa, który steruje otwarciem przepływu wody przez wężownicę (27). Wężownica jest to element zabezpieczający płaszcz wodny przed przegrzaniem. Jeżeli odbiór ciepła przez instalację c.o. jest mniejszy od wytwarzanej mocy, temperatura wody w płaszczu wodnym może niebezpiecznie wzrosnąć. W takim wypadku przy przekroczeniu temperatury 97°C zawór termiczny otwiera przepływ wody przez wężownicę, która schładza wodę w płaszczu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041444 Wkład kominkowy 19kW Zuzia Tunel z płaszczem wodnym, wężownicą + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041082 Wkład kominkowy 18kW Oliwia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,     o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,     czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Drzwiczki otwierane na przestrzał 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 18  Zakres mocy grzewczej (kW) 9 - 23  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 79  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,15%  Emisja pyłków (pył)* 31  Temperatura spalin (oC) 383  Waga (kg) 162  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet   węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041082 Wkład kominkowy 18kW Oliwia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041083 Wkład kominkowy 18kW Oliwia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,     o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,     czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Drzwiczki otwierane na przestrzał 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 18  Zakres mocy grzewczej (kW) 9 - 23  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 79  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,15%  Emisja pyłków (pył)* 31  Temperatura spalin (oC) 383  Waga (kg) 162  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet   węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041083 Wkład kominkowy 18kW Oliwia Tunel + dolot powietrza i system glass (przeszklenie obustronne)

 • [302]

  Kategoria: Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem... Pełen opis produktu '30234382 Wkład kominkowy Pama AQUARIUS PRESTIGE 17kW z płaszczem wodnym + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem tradycyjnych i wodnych wkładów kominkowych. Założeniem firmy jest nieustanny nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań tak aby nasze wkłady kominkowe były nie tylko ozdobą domów ale dawały możliwość wydajnego i zdrowego ogrzewania. Rozwiązania techniczne naszych wkładów kominkowych można spotkać tylko w najlepszych projektach na świecie. Ważną cechą naszych produktów jest stałopalność wszystkich wkładów. Ogromną zaletą stosowania naszego wodnego wkładu kominkowego jako podstawowego źródła ciepła jest jego wysoka ekonomiczność. Nasze wkłady kominkowe charakteryzują się dużą dokładnością wykonania , elementy mechaniczne nawiewów są tak zaprojektowane aby regulacja nimi odbywała się płynnie i bezproblemowo. Nasze wkłady posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i starannego wykonania zdobły uznanie wielu naszych klientów.   Wkład można podłączyć bezpośrednio do powietrza z zewnątrz za pomocą krućca fi 120. Wkład należy instalować w układzie otwartym zgodnie z PN - 91 / B - 02413   - trzypłaszczowy stalowo szamotowy - palenisko wyłożone szamotem - drzwiczki od środka wyłożone listwą ze stali nierdzewnej - konstrukcja monolityczna ( nie skręcana , nie sklejana ) - buforowy system podpięcia powietrza z zewnątrz - system obdmuchu szyby powietrzem wtórnym - płynna regulacja powietrza pierwotnego intensywność palenia - sterownik elektroniczny - duży wyciągany box na popiół - obniżone palenisko -we froncie tzw.bezramowym - SZYBA Z DECOREM ! - wysoka jakość wykonania   DANE TECHNICZNE: moc: 17 kW wymiary frontu 670 x 510 mm, 670 x 510 mm światło szyby: 582 x 400 mm, 582 x 400 mm wysokość całkowita 1210 mm szerokość 710 mm głębokość zew. 640 mm średnica wylotu spalin 200 mm grubość blachy: 4 mm waga orientacyjna: 205 kg sprawność: 72 % zużycie opału max [kg/h]: 5,5 kg pojemność wodna [l]: 50 l
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30234382 Wkład kominkowy Pama AQUARIUS PRESTIGE 17kW z płaszczem wodnym + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)

 • [302]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem... Pełen opis produktu '30234363 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE PM 16kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 880 x 450)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem tradycyjnych i wodnych wkładów kominkowych. Założeniem firmy jest nieustanny nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań tak aby nasze wkłady kominkowe były nie tylko ozdobą domów ale dawały możliwość wydajnego i zdrowego ogrzewania. Rozwiązania techniczne naszych wkładów kominkowych można spotkać tylko w najlepszych projektach na świecie. Ważną cechą naszych produktów jest stałopalność wszystkich wkładów. Ogromną zaletą stosowania naszego wodnego wkładu kominkowego jako podstawowego źródła ciepła jest jego wysoka ekonomiczność. Nasze wkłady kominkowe charakteryzują się dużą dokładnością wykonania , elementy mechaniczne nawiewów są tak zaprojektowane aby regulacja nimi odbywała się płynnie i bezproblemowo. Nasze wkłady posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i starannego wykonania zdobły uznanie wielu naszych klientów.   Wkład można podłączyć bezpośrednio do powietrza z zewnątrz za pomocą krućca fi 150.   - panewkowy zawias zapobiegający opadaniu drzwi - dwupłaszczowy stalowo szamotowy z wymiennikiem ciepła - palenisko wyłożone szamotem - drzwiczki od środka wyłożone listwą ze stali nierdzewnej - konstrukcja monolityczna ( nie skręcana , nie sklejana ) - przystosowany do pracy z wentylacją mechaniczną ( rekuperacja) - buforowy system podpięcia powietrza z zewnątrz - system obdmuchu szyby powietrzem wtórnym - system dopalania spalin( górny wylot powietrza) - płynna regulacja powietrza pierwotnego intensywność palenia - duży wyciągany box na popiół - obniżone palenisko - we froncie tzw. bezramowym - SZYBA Z DECOREM - wysoka jakość wykonania   DANE TECHNICZNE: moc: 16 kW wymiary frontu: 880 x 450 mm światło szyby: 792 x 336 mm, 792 x 336 mm wysokość całkowita: 1150 mm szerokość zew: 930 mm głębokość zew: 630 mm średnica wylotu spalin: 200 mm grubość blachy: 4 mm waga orientacyjna: 180 kg sprawność: 70 % zużycie opału max [ kg/h]: 4,5 kg
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30234363 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE PM 16kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 880 x 450)

 • [302]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem... Pełen opis produktu '30234359 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE 15kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem tradycyjnych i wodnych wkładów kominkowych. Założeniem firmy jest nieustanny nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań tak aby nasze wkłady kominkowe były nie tylko ozdobą domów ale dawały możliwość wydajnego i zdrowego ogrzewania. Rozwiązania techniczne naszych wkładów kominkowych można spotkać tylko w najlepszych projektach na świecie. Ważną cechą naszych produktów jest stałopalność wszystkich wkładów. Ogromną zaletą stosowania naszego wodnego wkładu kominkowego jako podstawowego źródła ciepła jest jego wysoka ekonomiczność. Nasze wkłady kominkowe charakteryzują się dużą dokładnością wykonania , elementy mechaniczne nawiewów są tak zaprojektowane aby regulacja nimi odbywała się płynnie i bezproblemowo. Nasze wkłady posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i starannego wykonania zdobły uznanie wielu naszych klientów.   Wkład można podłączyć bezpośrednio do powietrza z zewnątrz za pomocą krućca fi 120.   - dwupłaszczowy stalowo szamotowy z wymiennikiem ciepła - palenisko wyłożone szamotem - drzwiczki od środka wyłożone listwą ze stali nierdzewnej - konstrukcja monolityczna ( nie skręcana , nie sklejana ) - przystosowany do pracy z wentylacją mechaniczną ( rekuperacja) - buforowy system podpięcia powietrza z zewnątrz - system obdmuchu szyby powietrzem wtórnym - system dopalania spalin( górny wylot powietrza) - płynna regulacja powietrza pierwotnego intensywność palenia - duży wyciągany box na popiół - obniżone palenisko - we froncie tzw. bezramowym - SZYBA Z DECOREM - wysoka jakość wykonania   DANE TECHNICZNE: moc: 15 kW wymiary frontu: 670 x 510 mm światło szyby: 582 x 400 mm, 582 x 400 mm wysokość całkowita: 1265 mm szerokość: 730 mm głębokość zew: 615 mm średnica wylotu spalin: 200 mm waga orientacyjna: 165 kg sprawność: 70 % zużycie opału max [kg/h]: 4,5 kg grubość blachy: 4 mm
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30234359 Wkład kominkowy Pama PRESTIGE 15kW + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041071 Wkład kominkowy 21kW Amelia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,     o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,     czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna     wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza przez popielnik 7. Drzwiczki wkładu otwierane na przestrzał 8. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 21  Zakres mocy grzewczej (kW) 11,5 - 29  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 75  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,22%  Emisja pyłków (pył)* 80,6  Temperatura spalin (oC) 390  Waga (kg) 183  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet  węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041071 Wkład kominkowy 21kW Amelia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)

 • [300]

  Kategoria: Wkłady kominkowe powietrzne>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i... Pełen opis produktu '30041088 Wkład kominkowy 16kW Zuzia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków. Firma istnieje na rynku polskim od 1998 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i szerokiej gamie produktów szybko znaleźliśmy się w czołówce firm kominkowych w Europie.   Tworzymy ciepłą atmosferę w każdym domu, w którym goszczą nasze kominki. Od wielu lat przyświeca nam myśl, że kominek nie jest luksusem tylko dla wybranych. Pasjonują nas zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kształty, stąd wciąż sięgamy po nowe rozwiązania i pomysły. Fascynuje nas żywioł ognia, dlatego chcemy go ujarzmić w najróżniejszych formach. Nie ograniczamy się tylko do wkładów kominkowych, które wymagają obudowy, ale także do otwartych nowoczesnych palenisk biokominków. Jednocześnie pamiętamy o ich bezpieczeństwie i funkcjonalności. Nasze produkty to szeroka gama wkładów, kratek i obudów kominkowych, a także różnego rodzaju asortyment potrzebny do instalacji i wykończenia kominka. Jesteśmy przekonani, że znajdziecie wśród nich kominek, który idealnie uzupełni wasze wnętrze i stworzy w nim ciepłą atmosferę.   Zalety wkładu: 1. Korpus wkładu wykonany z żeliwa szarego klasy 200,    o minimalnej grubości ścianki 8 mm 2. Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu,    czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia 3. Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina 4. Deflektor, który wydłuża drogę spalin 5. W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna    wytrzymująca temperaturę do 800oC 6. Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik 8. Drzwiczki otwierane na przestrzał 9. Gwarancja 5 lat   UWAGA: Ten wkład w standardzie wyposażony jest w dolot świeżego powietrza oraz szybę typu system glass. System glass nie jest elementem do samodzielnego montażu, dlatego o jego wyborze należy zdecydować w momencie zakupu kominka.   DANE TECHNICZNE:  Moc nominalna (kW) 16  Zakres mocy grzewczej (kW) 8 - 22  Średnica czopucha (mm) 200  Sprawność cieplna (%) 70  Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,48%  Emisja pyłków (pył)* 82  Temperatura spalin (oC) 301  Waga (kg) 149  Max długość polan (mm) 500  Materiał żeliwo szare klasy 200  Rodzaj paliwa  zalecane sezonowane  drewno liściaste,  dopuszczalny brykiet   węgla brunatnego * mg/mn3   Instrukcja obsługi:UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. Urządzenie jest zgodne z normą EN 13240 i posiada certyfikat CE. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu, gdzie urządzenie jest instalowane. W pierwszej kolejności należy się upewnić czy przewód kominowy jest odpowiedni. Informacje ogólne Urządzenie musi być zainstalowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawa budowlanego. Wkład musi być ustawiony w bezpiecznej odległości od wszelkich łatwopalnych produktów. Może zachodzić konieczność zabezpieczenia ściany i otaczających piec materiałów. Urządzenie musi stać na solidnej, niepalnej podstawie. Komin musi być szczelny, a jego ścianki gładkie, przed podłączeniem powinien być oczyszczony z sadzy i wszelkich zanieczyszczeń. Połączenie między kominem a urządzeniem, musi być szczelne i wykonane z niepalnych materiałów, zabezpieczone przed utlenianiem (emaliowana lub stalowa rura kominowa). Jeśli komin wytwarza słaby ciąg należy rozważyć ułożenie nowych przewodów. Ważne jest również, by komin nie wytwarzał nadmiernego ciągu, należy wtedy zainstalować stabilizator ciągu w kominie. Alternatywą są też specjalne zakończenia komina regulujące siłę ciągu. Kontrolę przewodu kominowego należy zlecić mistrzowi kominiarskiemu, a ewentualne przeróbki mogą być wykonane przez uprawnioną firmę, tak by zostały spełnione wymogi zawarte w PN-89/B-10425.   Pierwsze rozpalenie UWAGA! Przy pierwszych rozpalaniach urządzenie powinno funkcjonować na biegu zwolnionym, co ma umożliwić częściom normalną dylatację. Klamki i inne uchwyty są ciepłe podczas działania pieca. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z ogrzewacza pomieszczeń podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju – zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem należy usunąć wszystkie naklejki lub części wyposażenia, znajdujące się w popielniku lub palenisku. Podczas pierwszego palenia w piecu należy utrzymywać minimalną temperaturę oraz nieco uchylić drzwiczki (ok. 1-2 cm), aby materiał uszczelniający połączył się z lakierem. Wszystkie materiały muszą powoli przystosować się do wysokiej temperatury. Podczas kilku pierwszych paleń każdy piec wydziela nieprzyjemny zapach, spowodowany wypaleniem się farby. Zapach ten po krótkim czasie zniknie. Podczas wydzielania się zapachu należy zawsze wywietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się piec. Ważne: Przed rozpaleniem dużego ognia należy dwa lub trzy razy rozpalić mały. To pozwoli konstrukcji pieca na właściwe osadzenie, a farbie na utwardzenie się. Nie należy całkowicie wypełniać paleniska drewnem, optymalna ilość opału to taka, która wypełni komorę spalania około 1/3 jej objętości. Przed dołożeniem drewna należy odczekać, aż płomienie opadną, nie należy dokładać drewna na zbyt duży żar. Paliwo: Ze względu na konstrukcję naszych urządzeń zalecanym paliwem, które może być stosowane jest drewno: dąb, grab, jesion, buk, etc. Dopuszczalne jest także stosowanie brykietu węgla brunatnego. Najlepszym paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej rok w miejscu przewiewnym i suchym); w pociętych i połupanych polanach. Ze względu na zbyt gwałtowny zapłon nie doradza się stosowania drewna drzew iglastych. Świeże drewno lub źle wysuszone nie jest dobrym paliwem, ponieważ ma ograniczone właściwości energetyczne. Palenie takim drewnem może doprowadzić do większej emisji kreozotu osiadającego w przewodach spalinowych. W urządzeniach tego typu nie wolno palić: minerały (np.: węgiel), drewno tropikalne (np.: mahoń), produkty chemiczne lub substancje płynne, takie jak: olej, alkohol, benzyna, naftalina, płyt laminowanych, impregnowanych lub sprasowanych kawałków drewna związanych klejem, śmieci. Jeżeli jest dopuszczalne inne paliwo, informacja będzie umieszczona na tabliczce znamionowej. Obudowa wkładu kominkowego powinna zapewniać dostęp powietrza potrzebnego do wentylacji, cyrkulacji powietrza w obudowie, poprzez zastosowanie w niej kratek kominkowych dobranych odpowiednio do mocy wkładu (w dolnej części zabudowy - pod wkładem ) oraz kratki wylotowej (na górze obudowy - nad wkładem). Dziękujemy Państwu za zaufanie, które okazaliście nam dokonując zakupu wkładu kominkowego produkcji firmy. Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wkładu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.   4.1. Przygotowanie do montażu; Wkład kominkowy jest dostarczony w stanie gotowym do zabudowy i instalacji. Po rozpakowaniu należy sprawdzić kompletność urządzenia zgodnie z niniejsza instrukcją obsługi. Dodatkowo należy sprawdzić działanie: • mechanizmu regulacji ciągu kominowego (szyber obrotowy w czopuchu wkładu); • mechanizmu regulacji dopływu powietrza do komory spalania (szuflada popielnika); • mechanizmu prawidłowości działania zamknięcia drzwi przednich (zawiasy, klamka); • trwałość obudowy przewodów spalinowych i dymowych winna posiadać odporność ogniową minimum 60 min.; • instalacji wkładu kominkowego można dokonać po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej przewodu dymowego; 4.2. Instalacja wkładu kominkowego; Instalacja wkładu kominkowego winna być przeprowadzona zgodnie z przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa budowlanego, przepisów ppoż. i przepisów ogólnych w szczególności: • przed wyborem lokalizacji wkładu kominkowego należy przeanalizować wszystkie zagadnienia związane z jego umiejscowieniem pod względem budowlanym i przeciwpożarowym; • sprawdzić wytrzymałość mechaniczną podłoża, na którym ma być umieszczony wkład kominkowy, uwzględniając sumaryczny ciężar wkładu kominkowego i jego obudowy; • wkład kominkowy musi być zainstalowany na podłożu niepalnym o grubości minimum 300 mm, a podłoga przy drzwiczkach kominka musi być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości minimum 300 mm; • Przewód dymowy winien spełniać podstawowe kryteria, a mianowicie: - musi być wykonany z materiałów słabo przewodzących ciepło; - dla wkładu kominkowego o średnicy czopucha 200 mm minimalny przekrój musi wynosić 4 dm2; - przewód spalinowy nie może posiadać więcej niż dwa nachylenia 45° do wysokości przewodu 5 m oraz 20° przy wysokości przewodu ponad 5 m; • Wielkość ciągu kominowego winna wynosić: - minimalny ciąg - 6 ± 1Pa; - średni, zalecany ciąg - 12 ± 2Pa; - maksymalny ciąg - 15 ± 2Pa; • Do wykonania konstrukcji montażowej i obudowy wkładu kominkowego należy zastosować materiały niepalne i izolacyjne, takie jak: wełna mineralna z powłoką aluminiową, włókna ceramiczne, płyty żaroodporne zbrojone włóknem szklanym, powłoki aluminiowe; • Należy zachować zasady prawidłowego obiegu i bilansu powietrza w pomieszczeniu gdzie zainstalowany ma być wkład kominkowy: - odległość izolacji od ścianek wkładu 8 –12 cm, - w pomieszczeniach posiadających wentylację mechaniczną lub bardzo szczelną stolarkę okienną zastosować indywidualne doprowadzenie powietrza do komory spalania wkładu, producent wkładu zaleca zastosowanie dolotu, - przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczeń, w celu swobodnej cyrkulacji powietrza, należy zapewnić, by po oziębieniu mogło ono powrócić do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy. W przypadku nie zachowania tej zasady może być zakłócony cykl pracy wkładu kominowego i uniemożliwiony proces rozprowadzenia cieplnego powietrza. Pomieszczenie, w którym instalowany jest kominek powinno mieć kubaturę nie mniejszą niż 30 m3 oraz posiadać dopływ odpowiedniej ilości powietrza do paleniska kominka. Przyjmuje się, iż do spalenia 1kg drewna w kominku z zamkniętą komorą spalania potrzebne jest około 8 m3 powietrza. Dlatego niezmiernie ważnym jest doprowadzenie świeżego powietrza do spalania, najlepiej do tego celu użyć dolot świeżego powietrza z zewnątrz. Układ ten pozwala dostarczyć zimne powietrze do procesu spalania. Dodatkowo należy wyposażyć układ nawiewny w przepustnicę, by pomieszczenie nie traciło temperatury w czasie, gdy kominek jest nieużywany. Istnieją dwa sposoby rozprowadzenia gorącego powietrza w pomieszczeniach: grawitacyjny i wymuszony.   Grawitacyjny system rozprowadzenia gorącego powietrza W przypadku gdy chcemy ogrzać powierzchnię nie większą niż pomieszczenie, w którym znajduje się kominek i pokoje sąsiadujące należy wybrać układ grawitacyjny. W tym wypadku gorące powietrze będzie przemieszczało się ku górze do komory w przewodach grzewczych na zasadzie tzw. wyporu termicznego. W przypadku zastosowania tego systemu należy pamiętać o dobrze izolowanych i w miarę krótkich (do 3 metrów) przewodach rozprowadzających. Jednocześnie ciepłego powietrza nie można rozprowadzić do zbyt wielu pomieszczeń. W przypadku odległości powyżej 3 metrów od czopucha gorące powietrze nie jest w stanie pokonać oporów przepływu i nie dochodzi do wylotów lub jego prędkość jest za mała, w związku z czym przepływ grawitacyjny jest niewystarczający. Zaletą tego układu są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, jakie należy ponieść na jego zamontowanie. Wada -występująca wysoka temperatura, która przy braku właściwej filtracji może powodować bardzo niekorzystne dla zdrowia zjawisko przypalania (pirolizy) kurzu, z tego też względu system ten jest coraz rzadziej stosowany i nie zalecany. Wymuszony system rozprowadzenia gorącego powietrza System wymuszony wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego -turbiny, która zasysa gorące powietrze ogrzane przez wkład kominkowy i tłoczy je do wszystkich odnóg systemu. Dlatego w tym przypadku stosuje się rurę łączącą czopuch wkładu z aparatem nawiewnym o możliwie maksymalnym przekroju i jednocześnie minimalnej długość. Do instalacji systemu DGP wymagane są: • kanały, rury, przejścia, redukcje, skrzynki rozdzielcze, filtry, wszystko zazwyczaj wykonane z blachy ocynkowanej; • kratki kominkowe lub anemostaty; • przewody elastyczne izolowane charakteryzujące się odpornością minimalną do 250°C (całkowicie niepalne); • aparat nawiewny, np. turbina. Wszystkie z powyżej wskazanych elementów znajdą Państwo w naszej ofercie. Instalacja systemu DGP powinna być powierzona wyspecjalizowanej firmie, która prawidłowo zaprojektuje system podłączeń i rozłożenie poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem do montażu wkładu kominkowego i systemu DGP należy sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło dla powierzchni, którą chcemy ogrzać oraz wymagany do tego celu osprzęt. Niewątpliwie systemy wymuszone dają większe możliwości niż systemy grawitacyjne. Wadą ich jest natomiast bardziej skomplikowany system montażu oraz koszty związane z eksploatacją, czyli poborem prądu przez turbinę. Wydatki te rekompensują jednak oszczędności, jakie można odczuć w rachunku za ogrzewanie budynku. Pamiętaj: Kominek jest najbardziej wydajny wtedy, gdy ma zapewniony dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w szczególności z zewnątrz. Dlatego przy zakupie warto go od razu wyposażyć w dolot świeżego powietrza z zewnątrz oraz mikroprocesorowy sterownik kominka. Dzięki zamontowaniu tych dodatków, kominek nie zabiera powietrza z wnętrza budynku oraz pozwala na ekonomiczne spalanie drewna (oszczędność nawet do 30% w ciągu sezonu grzewczego). 5. Uruchomienie i eksploatacja wkładu kominkowego 5.1. Uwagi ogólne Wkład kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem o zawartości wilgotności do 20% oraz brykietami z węgla brunatnego. Stosowanie węgla, koksu, produktów węglopochodnych, tworzyw sztucznych, śmieci, szmat i innych substancji palnych jest niedozwolone. Warunkowo dopuszcza się spalanie atestowanych brykietów drzewnych, wykonanych z trocin lub peletu, ale jedynie w małych ilościach. Praktyczna ocena wilgotności stosowanego opału drewna jest następująca. Drewno, które ma posiadać zawartość wilgoci w granicach 18-20%, musi być sezonowane przez okres 18-24 miesięcy lub zostać oddane procesowi suszenia w suszarniach. Wraz z redukcją wilgotności drewna, wzrasta jego wartość opałowa, co oznacza oszczędności finansowe - nawet do 40% ogólnej masy drewna potrzebnej na jeden sezon grzewczy. W przypadku używania do spalania drewna o zbyt dużej wilgotności może nastąpić nadmierne zużycie energii potrzebnej do odparowania wilgoci oraz do powstania skroplin w czopuchu lub komorze spalania, co wpływa na ogrzewanie pomieszczenia. Innym negatywnym zjawiskiem zaobserwowanym przy stosowaniu drewna o zbyt dużej wilgotności jest zjawisko wydzielana się kreozotu - osadu niszczącego przewód kominowy, który w granicznych przypadkach może spowodować zapalenie się i pożar komina. W związku z powyższym zaleca się stosowanie drewna liściastego dąb, buk, grab, brzoza. Drzewa iglaste charakteryzują się niższymi wartościami energetycznymi, a palenie nimi powoduje intensywne zakopcenie szyby. Uwaga: Nie należy użytkować niezabudowanego wkładu kominkowego za wyjątkiem próbnego rozpalenia. 5.2. Uruchomienie wkładu kominkowego Przed zabudowaniem wkładu kominkowego należy dokonać kilku próbnych rozpaleń, w czasie których należy sprawdzić działanie szybra i innych ruchomych elementów wkładu. Nowo zainstalowany wkład kominkowy w pierwszych dwóch tygodniach użytkowania należy eksploatować z mocą wynoszącą około 40% mocy znamionowej, stopniowo zwiększając temperaturę. Taki sposób eksploatacji wkładu pozwala na stopniowe usuwanie naprężeń wewnętrznych, co zapobiega powstaniu szoków termicznych. Ma to bardzo duży wpływ na późniejszą trwałość wkładu. Przy kilku pierwszych uruchomieniach wkład może wydzielać zapach emalii, silikonu uszczelniającego oraz innych materiałów użytych do wykonania zabudowy. Jest to normalne zjawisko, które po kilku paleniach ustępuje. Po miesiącu użytkowania wkładu należy delikatnie dokręcić śrubki blaszek podtrzymujących szybę. 5.3. Eksploatacja wkładu kominkowego W celu rozpalenia ognia we wkładzie kominkowym, należy otworzyć klamką drzwiczki wkładu, na ruszcie ułożyć podpałkę (zaleca się suchy papier), na niej ułożyć rozdrobnione drewno, a następnie polana drewna. Nie zaleca się stosowania syntetycznych podpałek, gdyż zawarte w nich związki chemiczne mogą wydzielać specyficzne, nieprzyjemne zapachy. Następnie należy ustawić dźwignie regulacji przepustnicy czopucha wkładu kominkowego w pozycji maksymalnie otwartej, odsłonić wszystkie otwory wlotowe w przedniej pokrywie popielnika i zapalić podpałkę, a później zamknąć drzwi przednie kominka. Uwaga: Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi. Nie stosować do rozpalania łatwopalnych produktów chemicznych, takich jak: olej, benzyna, rozpuszczalniki i inne. Po rozpaleniu ognia, należy uzupełnić drewnem komorę spalania wkładu, układając paliwo w sposób, który racjonalnie wypełni komorę dla przewidzianego czasu palenia określonego przez Użytkownika na podstawie indywidualnych doświadczeń. W czasie spalania drzwi frontowe wkładu kominkowego mają być zamknięte. Długotrwałe utrzymywanie maksymalnych temperatur spalania, może doprowadzić do przegrzania elementów żeliwnych wkładu i ich uszkodzenia. W związku z tym intensywność procesu spalania paliwa we wkładzie kominkowym należy regulować sterowaniem szybra obrotowego, który znajduje się w czopuchu kominka, oraz odpowiednim ustawieniem przysłony w pokrywie popielnika. Należy kontrolować poziom wypełnienia szuflady popielnika popiołem, gdyż w przypadku jego nadmiernego poziomu ogranicza się proces chłodzenia rusztu i hamuje proces dopływu powietrza do spalania. W celu opróżnienia szuflady popielnika, należy zamknąć szyber czopucha kominowego, otworzyć powoli drzwi przednie wkładu, wysunąć szufladę z korpusu wkładu kominkowego i opróżnić ją z popiołu, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu przepisów ppoż.   Uwaga: Podczas wszelkich czynności związanych z obsługą i eksploatacją wkładu należy pamiętać, iż elementy wkładu mogą mieć wysoką temperaturę w związku z czym do obsługi należy stosować rękawice ochronne. Podczas eksploatacji i użytkowania wkładu kominkowego należy zachować zasady, które zapewniają podstawowe warunki bezpieczeństwa: • Zapoznać się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień; • Wkład winien być zainstalowany i uruchomiony przez instalatora posiadającego stosowne uprawnienia; • Nie pozostawiać w pobliżu szyby wkładu rzeczy wrażliwych na działanie temperatury, nie gasić ognia w palenisku wodą, nie eksploatować wkładu z pękniętą szybą, w pobliżu wkładu nie mogą znajdować się elementy łatwopalne; • Nie dopuszczać dzieci w pobliże kominka; • Należy stosować zasadę, iż otwarcie drzwi przednich powinno odbywać się powoli przy jednoczesnym otwarciu przepustnicy czopucha kominowego; • Wszelkie naprawy powierzać Instalatorowi z uprawnieniami oraz stosować części zamienne producenta wkładu. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany konstrukcji, zasad instalacji, użytkowania, bez pisemnej zgody producenta. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania wkładu, w czasie jego eksploatacji, zaleca się zdjęcie klamki. 5.4. Konserwacja wkładu kominowego; Czynności konserwacyjne wkładu kominkowego i przewodów dymowych polegają na dopilnowaniu poniższych wytycznych. Do okresowych lub wyznaczonych terminami czynności konserwacyjnych wkładu należy: • usuwanie popiołu, czyszczenie szyby przedniej, czyszczenie komory spalania, czyszczenie przewodu kominowego; • pozostawienie popiołu w szufladzie popielnika na dłuższy okres spowoduje korozję chemiczną popielnika; • okresowo należy przeprowadzić czyszczenie komory spalania wkładu (częstotliwość tej czynności zależy od gatunku i wilgotności stosowanego drewna); • do czyszczenia elementów żeliwnych stosować pogrzebacz, zgarniacze, szczotkę • szybę przednią należy czyścić stosując preparat do tego celu przeznaczony (nie należy czyścić nim elementów żeliwnych wkładu). Nie stosować do czyszczenia preparatów ściernych, gdyż spowoduje to porysowanie szyby; • czyszczenie przewodów kominowych winno być przeprowadzone przez firmę kominiarską i udokumentowane w metryce wkładu (czyszczenie przewodu wykonywać 2 razy w roku). Uwaga: Wszelkie czynności konserwacyjne można wykonywać tylko, gdy wkład kominkowy jest w stanie wystudzonym, stosując do tego celu rękawice ochronne. 6. Anomalie występujące przy eksploatacji wkładu kominkowego W czasie eksploatacji wkładu kominkowego mogą wystąpić pewne anomalie wskazujące na nieprawidłowości w działaniu pieca. Może być to spowodowane niewłaściwym zainstalowaniem wkładu kominkowego bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych bądź postanowień niniejszej instrukcji lub z przyczyn zewnętrznych, np. środowiska naturalnego. Poniżej przedstawiono najczęściej występujące przyczyny nieprawidłowej pracy wkładu wraz ze sposobem ich rozwiązania. a) Cofanie dymu przy otwartych drzwiach kominka: - zbyt gwałtowne otwieranie drzwiczek (otwierać drzwiczki powoli); - zamknięty szyber obrotowy czopucha przewodu dymowego (otworzyć szyber obrotowy); - niedostateczny dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wkład kominkowy (zapewnić odpowiednia wentylacje w pomieszczeniu lub doprowadzić powietrze do komory spalania zgodnie z wytycznymi instrukcji); - warunki atmosferyczne; - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). b) Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania paleniska: - mała ilość opału w palenisku (załadować palenisko zgodnie z instrukcją); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt mały ciąg kominowy (dokonać kontroli kominiarskiej przewodu kominowego). c) Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w komorze spalania: - niskokaloryczne „miękkie” drewno (używać drewna zgodnie z zalecanym w instrukcji); - zbyt duża wilgotność drewna użyta do spalania (używać drewna o wilgotności do 20%); - zbyt rozdrobnione drewno. d) Nadmierne brudzenie się szyby wkładu kominowego: - mało intensywne spalanie (nie należy stosować częstego palenia przy bardzo małym płomieniu, jako paliwa używać wyłącznie suchego drewna); - używanie iglastego żywicznego drewna jako opału (jako opału używać suchego liściastego drewna przewidzianego w instrukcji eksploatacji wkładu). e) Prawidłowe funkcjonowanie wkładu może być zakłócone warunkami atmosferycznymi (wilgotność powietrza, mgła, wiatr, ciśnienie atmosferyczne), a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty. W przypadku powtarzających się problemów należy zwrócić się o ekspertyzę do firmy kominiarskiej lub zastosować nasadę kominową (np. strażak). UWAGA! W przypadkach powolnego spalania powstają w nadmiarze organiczne produkty spalania (sadza i para wodna), tworzące w przewodzie dymowym kreozot, który może ulegać zapaleniu. W takim przypadku w przewodzie kominowym powstaje gwałtowne spalanie (duży płomień i wysoka temperatura) - określane jako pożar komina. W przypadku takiego zjawiska należy: • zamknąć szyber obrotowy czopucha wkładu, otwory w szufladzie popielnika oraz dolot zimnego powietrza; • sprawdzić prawidłowość zamknięcia drzwi przednich wkładu; • powiadomić najbliższą jednostkę Straży Pożarnej. 7. Warunki gwarancji Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Zabrania się przerabiania lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wkładu kominkowego. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Nabywca wkładu kominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi wkładu kominkowego niniejszymi warunkami gwarancji, co winien potwierdzić wpisem w karcie gwarancyjnej w momencie zakupu. W przypadku złożenia reklamacji Użytkownik wkładu kominkowego zobowiązany jest do przedłożenia protokołu reklamacyjnego, wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Złożenie wymienionej dokumentacji jest konieczne do rozpatrzenia wszelkich roszczeń. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni od daty pisemnego jej złożenia. Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne wkładu powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta. Gwarancją objęte są: • elementy żeliwne odlewane; • ruchome elementy mechanizmów sterowania przysłoną czopucha i grzebieniem osłony popielnika; • ruszt i uszczelnienia kominka na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie są objęte: • formatki wermikulitowe; • formatki ceramiczne; • ceramika żaroodporna (odporna na działanie temperatury do 800°C); • wszystkie usterki wynikające z tytułu nie przestrzegania postanowień instrukcji obsługi, a w szczególności dotyczące stosowanego paliwa i podpałek;   • wszelkie usterki powstałe podczas transportu od dystrybutora do Kupującego; • wszelkie usterki powstałe podczas instalacji, zabudowy i uruchomienia wkładu kominkowego; • uszkodzenia wynikłe z przeciążeń cieplnych wkładu kominowego (związanych z niezgodnym z postanowieniami instrukcji obsługi eksploatowaniem wkładu). Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji, do dnia zawiadomienia nabywcy o wykonaniu naprawy. Czas ten będzie potwierdzony w karcie gwarancyjnej. Wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez producenta, powoduje utratę gwarancji, jeżeli uszkodzenia te przyczyniły się do zmian jakościowych wkładu. Uwaga: We wszystkich wkładach naszej produkcji zabronione jest stosowanie jako paliwa węgla. Palenie węglem w każdym przypadku wiąże się z utratą gwarancji na palenisko. Klient zgłaszając w ramach gwarancji usterkę jest każdorazowo zobowiązany podpisać deklarację, iż nie używał do palenia w naszym wkładzie węgla oraz innych niedozwolonych paliw. Jeżeli nastąpi podejrzenie stosowania ww. paliw kominek będzie poddany ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy analiza wykaże ich stosowanie klient traci wszelkie prawo gwarancyjne oraz jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy). Niniejsza karta gwarancyjna stanowi podstawę dla nabywcy do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność. Duplikaty Gwarancji nie są wydawane!!!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30041088 Wkład kominkowy 16kW Zuzia Tunel + dolot powietrza i 2x system glass (przeszklenie obustronne)

 • [Pama 302]

  Kategoria: Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym>Szyby na przestrzałWysyłka: od ręki

  magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem... Pełen opis produktu '30234382 Wkład kominkowy Pama AQUARIUS PRESTIGE 17kW z płaszczem wodnym + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)' »

  Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Jesteśmy producentem tradycyjnych i wodnych wkładów kominkowych. Założeniem firmy jest nieustanny nacisk na wdrażanie nowych rozwiązań tak aby nasze wkłady kominkowe były nie tylko ozdobą domów ale dawały możliwość wydajnego i zdrowego ogrzewania. Rozwiązania techniczne naszych wkładów kominkowych można spotkać tylko w najlepszych projektach na świecie. Ważną cechą naszych produktów jest stałopalność wszystkich wkładów. Ogromną zaletą stosowania naszego wodnego wkładu kominkowego jako podstawowego źródła ciepła jest jego wysoka ekonomiczność. Nasze wkłady kominkowe charakteryzują się dużą dokładnością wykonania , elementy mechaniczne nawiewów są tak zaprojektowane aby regulacja nimi odbywała się płynnie i bezproblemowo. Nasze wkłady posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 13 229 oraz certyfikat CE. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów i starannego wykonania zdobły uznanie wielu naszych klientów.   Wkład można podłączyć bezpośrednio do powietrza z zewnątrz za pomocą krućca fi 120. Wkład należy instalować w układzie otwartym zgodnie z PN - 91 / B - 02413   - trzypłaszczowy stalowo szamotowy - palenisko wyłożone szamotem - drzwiczki od środka wyłożone listwą ze stali nierdzewnej - konstrukcja monolityczna ( nie skręcana , nie sklejana ) - buforowy system podpięcia powietrza z zewnątrz - system obdmuchu szyby powietrzem wtórnym - płynna regulacja powietrza pierwotnego intensywność palenia - sterownik elektroniczny - duży wyciągany box na popiół - obniżone palenisko -we froncie tzw.bezramowym - SZYBA Z DECOREM ! - wysoka jakość wykonania   DANE TECHNICZNE: moc: 17 kW wymiary frontu 670 x 510 mm, 670 x 510 mm światło szyby: 582 x 400 mm, 582 x 400 mm wysokość całkowita 1210 mm szerokość 710 mm głębokość zew. 640 mm średnica wylotu spalin 200 mm grubość blachy: 4 mm waga orientacyjna: 205 kg sprawność: 72 % zużycie opału max [kg/h]: 5,5 kg pojemność wodna [l]: 50 l
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o 30234382 Wkład kominkowy Pama AQUARIUS PRESTIGE 17kW z płaszczem wodnym + drzwi bezramowe i podwójna szyba (przeszklenie obustronne, wymiar frontu: 670 x 510)

 • [SEPTA]

  Kategoria: Chemia profesjonalna SEPTA/Septa Unicare/Do mycia przeszkleń

  Septa Glass G 2 - profesjonalny gotowy płyn w spryskiwaczu do mycia okien, przeszkleń i wyrobów szklanych. Nadaje połysk i nie pozostawia smug. Ph 7 Pełen opis produktu 'Septa Glass G 2 gotowy płyn w spryskiwaczu do mycia szyb i przeszkleń' »

  Septa Glass G 2 - profesjonalny gotowy płyn w spryskiwaczu do mycia okien, przeszkleń i wyrobów szklanych. Nadaje połysk i nie pozostawia smug.Ph 7
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Septa Glass G 2 gotowy płyn w spryskiwaczu do mycia szyb i przeszkleń

 • [SEPTA]

  Kategoria: Chemia profesjonalna SEPTA/Septa Unicare/Do mycia przeszkleń

  Septa Glass G 1 - profesjonalny koncentrat do mycia okien, przeszkleń i wyrobów szklanych. Nadaje połysk i nie pozostawia smug. Ph 3 Przy zakupie : 5 L  / - 6% 10 L i... Pełen opis produktu 'Septa Glass G 1 koncentrat płynu do mycia szyb i przeszkleń' »

  Septa Glass G 1 - profesjonalny koncentrat do mycia okien, przeszkleń i wyrobów szklanych. Nadaje połysk i nie pozostawia smug.Ph 3 Przy zakupie :5 L  / - 6% 10 L i więcej / - 30% rabat nalicza się automatycznie
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Septa Glass G 1 koncentrat płynu do mycia szyb i przeszkleń

 • Piec do pizzy i ciasta TRAYS 99 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 30.6kW 18 pizz śr. 35cm w sklepie internetowym Hurtownia Przemysłowa

  Powiększ zdjęcie

  11862,00 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Gastronomia/Pizzeria > Piece do pizzy

  w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej... Pełen opis produktu 'Piec do pizzy i ciasta TRAYS 99 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 30.6kW 18 pizz śr. 35cm' »

  Numer producenta: 227305 - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - Duża elastyczność dzięki wyjątkowo wielkiej komorze sprawia, że znajdują zastosowanie nie tylko w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej na czarno - Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację procesu pieczenia - Po dwa uchwyty na każde drzwi - Izolacja z wełny mineralnej - Oświetlenie niezależne dla każdej komory - Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 na dół i górę dla każdej komory - Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów dla każdej komory - Sterowanie elektromechaniczne - Zakres temperatury: od 50C do 500C Parametry: wymiary: 1500x1204x(H)745mm wymiary komory: 2x 1230x1080x(H)175 mm waga: 324 kg moc: 30600W napięcie: 400V W zestawie: - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - instrukcja PL Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piec do pizzy i ciasta TRAYS 99 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 30.6kW 18 pizz śr. 35cm

 • [Hendi]

  Kategoria: Gastronomia/Pizzeria > Piece do pizzy

  w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej... Pełen opis produktu 'Piec do pizzy i ciasta TRAYS 6 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 10.2kW 6 pizz śr. 40cm' »

  Numer producenta: 227343 - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - Duża elastyczność dzięki wyjątkowo wielkiej komorze sprawia, że znajdują zastosowanie nie tylko w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej na czarno - Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację procesu pieczenia - Po dwa uchwyty na każde drzwi - Izolacja z wełny mineralnej - Oświetlenie niezależne dla każdej komory - Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 na dół i górę dla każdej komory - Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów dla każdej komory - Sterowanie elektromechaniczne - Zakres temperatury: od 50C do 500C Parametry: wymiary: 1500x964x(H)413mm wymiary komory: 1230x840x(H)175 mm waga: 127 kg moc: 10200W napięcie: 400V W zestawie: - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - instrukcja PL Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piec do pizzy i ciasta TRAYS 6 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 10.2kW 6 pizz śr. 40cm

 • Piec do pizzy i ciasta TRAYS 66L drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 20.4kW 12 pizz śr. 40cm w sklepie internetowym Hurtownia Przemysłowa

  Powiększ zdjęcie

  11014,00 zł

  [Hendi]

  Kategoria: Gastronomia/Pizzeria > Piece do pizzy

  w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej... Pełen opis produktu 'Piec do pizzy i ciasta TRAYS 66L drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 20.4kW 12 pizz śr. 40cm' »

  Numer producenta: 227350 - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - Duża elastyczność dzięki wyjątkowo wielkiej komorze sprawia, że znajdują zastosowanie nie tylko w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej na czarno - Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację procesu pieczenia - Po dwa uchwyty na każde drzwi - Izolacja z wełny mineralnej - Oświetlenie niezależne dla każdej komory - Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 na dół i górę dla każdej komory - Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów dla każdej komory - Sterowanie elektromechaniczne - Zakres temperatury: od 50C do 500C Parametry: wymiary: 1500x964x(H)745mm wymiary komory: 2x 1230x840x(H)175 mm waga: 220 kg moc: 20400W napięcie: 400V W zestawie: - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - instrukcja PL Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piec do pizzy i ciasta TRAYS 66L drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 20.4kW 12 pizz śr. 40cm

 • [Hendi]

  Kategoria: Gastronomia/Pizzeria > Piece do pizzy

  w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej... Pełen opis produktu 'Piec do pizzy i ciasta TRAYS 9 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 15.3kW 9 pizz śr. 35cm' »

  Numer producenta: 227299 - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - Duża elastyczność dzięki wyjątkowo wielkiej komorze sprawia, że znajdują zastosowanie nie tylko w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej na czarno - Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację procesu pieczenia - Po dwa uchwyty na każde drzwi - Izolacja z wełny mineralnej - Oświetlenie niezależne dla każdej komory - Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 na dół i górę dla każdej komory - Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów dla każdej komory - Sterowanie elektromechaniczne - Zakres temperatury: od 50C do 500C Parametry: wymiary: 1500x1204x(H)413mm wymiary komory: 1230x1080x(H)175 mm waga: 174 kg moc: 15300W napięcie: 400V W zestawie: - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - instrukcja PL Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piec do pizzy i ciasta TRAYS 9 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 15.3kW 9 pizz śr. 35cm

 • [Hendi]

  Kategoria: Gastronomia/Pizzeria > Piece do pizzy

  w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej... Pełen opis produktu 'Piec do pizzy i ciasta TRAYS 6 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 10.2kW 6 pizz śr. 35cm' »

  Numer producenta: 227275 - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - Duża elastyczność dzięki wyjątkowo wielkiej komorze sprawia, że znajdują zastosowanie nie tylko w typowych pizzeriach ale także w cukierniach i piekarniach, gdzie można piec różnorodne ciasto bezpośrednio na blachach 600x400 mm - Front wykonany ze stali nierdzewnej - Obudowa ze stali malowanej na czarno - Drzwi z dużym przeszkleniem ułatwiającym obserwację procesu pieczenia - Po dwa uchwyty na każde drzwi - Izolacja z wełny mineralnej - Oświetlenie niezależne dla każdej komory - Grzałki o mocy 1,15 kW lub 1,7 kW, w zestawach po 3 na dół i górę dla każdej komory - Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów dla każdej komory - Sterowanie elektromechaniczne - Zakres temperatury: od 50C do 500C Parametry: wymiary: 1100x1204x(H)413mm wymiary komory: 820x1080x(H)175 mm mm waga: 135 kg moc: 10200W napięcie: 400V W zestawie: - Elektryczny jednokomorowy piec do pizzy z linii TRAYS marki Hendi - instrukcja PL Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Piec do pizzy i ciasta TRAYS 6 drzwiczki przeszklone blachy piekarnicze 60x40cm 10.2kW 6 pizz śr. 35cm


Czystonamaxa.pl

Profesjonalne środki czystości oraz maszyny czyszczące.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.10.2008
tork, splast, producent niezdefiniowany, vileda, noris, pramol chemie, tana professional, olimar, papernet, prodo line
Produkty w ofercie: 810
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 809
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Szalonymax.pl

Kominki i piece.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2009
109, 998, 016, 771, 932, 300, 500, 001, 353, 008
Produkty w ofercie: 13908
Promocje: 1
Wysyłka do 3 dni: 13907
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hurtownia Przemysłowa

Urządzenia dla biznesu i przemysłu
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.10.2015
hendi, royal catering, stalgast, bartscher, msw, jax professional, meva, stamos germany, arcoroc, revolution
Produkty w ofercie: 6381
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artseries.pl

Meble drewniane, rzeźbione oraz meble kolonialne i rattanowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 01.05.2012
boże narodzenie, rzeźbiona classic, rzeźbiona - prestige mahogany, rustic decor, szkatułki drewniane i skórzane, simple antique, retro-deko, lampiony Świeczniki wazony, kolonialna goa, porcelana i ceramika - kuchnia
Produkty w ofercie: 3240
Promocje: 814
Wysyłka do 3 dni: 3240
Opinie pozytywne: 25
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 2

Pureco

Maszyny czyszczące do podłóg i profesjonalne środki czystości
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2017
septa, comac, wepa, filmop, cramer, jvd, truvox, annovi reverberi, matrix
Produkty w ofercie: 361
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artykuły medyczne

Sklep medyczny EpicMED oferuje sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz wszelkie wyposażenie gabinetów i placówek medycznych w korzystnych dla Klienta cenach. Oferujemy także sprzęt osobisty dla lekarzy oraz wyroby medyczne dla pacjentów do użytku w warunkach domowych. Udzielamy indywidualnych rabatów na zapytania ofertowe. Sprzedajemy w systemie ratalnym oraz w leasingu. Zamówiony towar dostarczamy gratis na terenie Polski.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2016
juventas, ztm tech-med, btl industries ltd, wstech s.c., ultra-viol sp.j., meden-inmed, kinesis bh, janpol, techmark, theraband [hygenic corporation]
Produkty w ofercie: 1939
Promocje: 1531
Wysyłka do 3 dni: 20
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Solokolos.pl

Artykuły i urządzenia biurowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.05.2008
Produkty w ofercie: 1817
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

SmakLuksusu.pl

Kominki, kuchnie węglowe oraz piece
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.11.2011
polska 998, 300, godin 689, 303, termovision 838, 535 piazzetta, polska 033, polska 066, bef 123, la nordica 888, 911, 522, 838, 987, arysto 489, 911,522
Produkty w ofercie: 8734
Promocje: 1
Wysyłka do 3 dni: 8728
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gastrosklep.pl

Kompleksowe wyposażenie lokali gastronomicznych.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.08.2011
stalgast, hendi, tomgast, redfox, rm gastro, rak, cambro, eternum, mbm, libbey
Produkty w ofercie: 19878
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

www.wklady-kominkowe.com

Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, piece i kotły na pellet, akcesoria i kratki kominkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.05.2011
parkanex, kratki.pl, piazzetta, romotop, lanordica, haas+sohn, artfuego, landmann, invicta, bef
Produkty w ofercie: 3817
Promocje: 814
Wysyłka do 3 dni: 1200
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0