Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Scholar Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Różne

  0.7000Największą zaletą antologii jest to, że może ona stanowić świetną metodologiczną podstawę i inspirację do kolejnych badań nad publicznością (nie tylko) filmową. Naukowiec, który będzie chciał podjąć... Pełen opis produktu 'Badania widowni filmowej antologia przekładów. Badania widowni filmowej antologia przekładów. Badania widowni filmowej antologia przekładów.' »

  0.7000Największą zaletą antologii jest to, że może ona stanowić świetną metodologiczną podstawę i inspirację do kolejnych badań nad publicznością (nie tylko) filmową. Naukowiec, który będzie chciał podjąć się eksploracji fenomenu recepcji mediów, znajdzie tu całą gamę podpowiedzi dotyczących technik i metod badawczych. Od klasycznych metod socjologicznych prezentowanych przez Emilie Altenloh czy Susan Ohmer, przez propozycję badania rankingów filmowych przedstawioną przez Josepha Garncarza, pogłębione wywiady przeprowadzone i zinterpretowane przez Annette Kuhn, analizę takich fenomenów jak rozmowy w kinie (artykuł Janet Staiger), listy pisane do reżysera (tekst Petera Krämera) czy wypowiedzi homoseksualnych fanów Star Treka (opracowanie Henry'ego Jenkinsa), badania nad wpływem kina na przemysł turystyczny (artykuły Rodanthi Tzanelli oraz Martina Barkera i Ernesta Mathijsa) czy analizę sposobów funkcjonowania amerykańskich wypożyczalni wideo (tekst Daniela Herberta), aż do opisania kultury uczestnictwa na podstawie analizy vlogów znajdujących się na portalu YouTube (Jean Burgess, Joshua Green) - czytelnik otrzymuje cały wachlarz możliwości związanych z różnorodnymi sposobami badania odbioru przekazów audiowizualnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Badania widowni filmowej antologia przekładów. Badania widowni filmowej antologia przekładów. Badania widowni filmowej antologia przekładów.

 • [Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.]

  Kategoria: Dla tłumaczy

  Dominanta to termin, który w rozważaniach dotyczących przekładu pojawił się wiele lat temu. Jeszcze Korniej Czukowski zastanawiał się nad dominantą odstępstw od oryginału.   SPIS TREŚCI Dominanta... Pełen opis produktu 'Między oryginałem a przekładem. Tom XVIII. Dominanta a przekład' »

  Dominanta to termin, który w rozważaniach dotyczących przekładu pojawił się wiele lat temu. Jeszcze Korniej Czukowski zastanawiał się nad dominantą odstępstw od oryginału.   SPIS TREŚCI Dominanta a przekład   I. W KRĘGU TEORII Ladisláv Franek Poetika umeleckého prekladu Andrzej Pawelec Douglas Robinson and the somatic approach to translation Anna Bednarczyk Jeszcze raz o dominancie. Piosenka autorska - dominanta meliczna Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz Przekład jako metonimia Urszula Dąmbska-Prokop Dominanta a intencja dzieła Karolina Dębska Dominanta semantyczna a wielość możliwych interpretacji Marta Kaźmierczak Jak wygląda koniec świata? Dominanty w przekładach wiersza Czesława Miłosza II. W KRĘGU SACRUM Piotr Baran Przekład Listu do Galatów w Biblii brzeskiej jako element retorycznej inventio Lubomír Hampl Przekład tekstów biblijnych jako źródło badań językoznawczych. Analiza leksykalna z uwzględnieniem dominanty semantycznej   III. W KRĘGU KLASYKI Aleksandra Arndt Między formą metryczną a treścią zmysłową. O dominantach pieśni Tibullusa i ich polskich przekładów Agnieszka Adamowicz-Pośpiech Intertekstualność jako dominanta przekładu Agnieszka Baran Dlaczego fragmenty Dziadów cz. II i III w przekładzie Františka Halasa na język czeski tak spodobały się Polakom?   Waldemar Gajewski Odpowiedzialność tłumacza a skutki subiektywnego postrzegania dominanty translatorskiej na bazie starych i nowych polskich przekładów Eugeniusza Oniegina A.Puszkina Joanna Górnikiewicz W poszukiwaniu dominanty translatorskiej w Czasie odnalezionym M. Prousta IV. DOMINANTA WYBORÓW Michał Kopczyk Jaką poezję lubi Katarina Šalamun Biedrzycka? O antologiach: Srebro i mech / Srebro in meh oraz Dotyk ducha / Dotik duha Joanna Warmuzińska-Rogóż Antologia a przekład: między wyborem autora, redaktora i tłumacza (na przykładzie literatury quebeckiej w Polsce)   V. WYBÓR DOMINANTY Adriana Sara Jastrzębska Relacje transtekstualne jako dominanta? Sekretna historia Costaguany Juana Gabriela Vasqueza   Monika Krajewska Odwrócona perspektywa Anna Majkiewicz Dominanta z perspektywy tłumacza i badacza przekładu Edyta Manasterska-Wiącek Primum non nocere czyli o ukrytej dominancie w przekładzie Magdalena Mitura "Ja" odnalezione. Wybrane językowe wyznaczniki obrazu narratora we francuskim przekładzie Baltazara Sławomira Mrożka Magdalena Ochniak Dyferencjacja językowa jako dominanta translatoryczna. Hełm grozy Wiktora Pielewina w polskim przekładzie   Alina Stebakow Inspiracje filmowe w twórczości Wiktora Pielewina i ich odzwierciedlenie w przekładzie VI. WYJŚĆ POZA LITERATURĘ   Joanna Dybiec-Gajer Wyjść poza literaturę - dominanta pragmatyczna jako narzędzie w dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych - tłumaczenia uwierzytelnione   Katarzyna Kruk-Junger Motywacje wyborów tłumaczeniowych w przekładzie ustnym środowiskowym
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Między oryginałem a przekładem. Tom XVIII. Dominanta a przekład

 • [Universitas]

  Kategoria: Dla tłumaczy

  ), gdzie obroniła rozprawę doktorską (2004). Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i praktyki przekładu (jakość i ocena tłumaczenia, dydaktyka przekładu, t... Pełen opis produktu 'Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego' »

  Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań. Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponujące osiągnięcia myśli przekładoznawczej, ale także i jej ograniczenia. Zawiera ważne ostrzeżenie przed nadmiernym uleganiem tendencji do oceny zmechanizowanej, pomijającej czy lekceważącej element humanistyczny tłumaczenia. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop Jest to praca pionierska, która podejmuje temat bardzo interesujący, choć mało jeszcze zgłębiony, a nade wszystko aktualny zarówno w perspektywie oferty kształcenia, jak i w perspektywie zawodowej. Można więc domniemywać, że zostanie ona entuzjastycznie przyjęta przez uczestników procesu dydaktycznego: studentów i nauczycieli, m.in. przez swoje praktyczne ukierunkowanie. Komentarz teoretyczny, nieodzowny w tego typu publikacjach, nie przesłania wymiaru praktycznego i metodologicznego analizowanego problemu. Autorka stawia przede wszystkim na użyteczność prowadzonych przez siebie badań oraz ich przydatność w podnoszeniu jakości kształcenia i pracy tłumaczy tekstów pisemnych. dr hab. Magdalena Sowa Joanna Dybiec-Gajer - anglistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego. Ukończyła studia doktoranckie poświęcone literaturze podróżniczej i antropologii kultury na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy), gdzie obroniła rozprawę doktorską (2004). Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i praktyki przekładu (jakość i ocena tłumaczenia, dydaktyka przekładu, tłumaczenia uwierzytelnione, systemy certyfikacji) oraz literatury podróżniczej w przekładzie (w szczególności recepcji Marka Twaina w Polsce). Jest autorką licznych publikacji, w tym monografii Guidebook Gazes. Poland In American and German Travel Guides (2004) oraz współautorką Verba volant. How to write an M.A. thesis in Translation Studies (2012). Współredaguje monografie przekładoznawcze Wydawnictwa „Tertium”. Pracuje w Katedrze Dydaktyki Przekładu przy Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów Od autorki Wprowadzenie: zarys badań nad oceną jakości tłumaczenia Ocena – jakość – przekład Przegląd terminologiczny Koncepcje jakości tłumaczenia Jakość i ocena tłumaczenia w podręcznikach tłumaczeniowych Wyznaczniki jakości tłumaczenia z perspektywy zawodowej i rynkowej Kryteria jakości w nurcie realizmu zawodowego według Daniela Gouadeca Norma europejska PN-EN 15038 o świadczeniu usług tłumaczeniowych Wybrane aspekty oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego Cele i podstawowe zasady oceniania Ocenianie a kompetencje tłumacza Konceptualizacje kompetencji tłumacza Zbieżności w konceptualizacjach kompetencji tłumacza Wewnątrz- i zewnątrztekstowe czynniki wpływające na jakość i ocenę tłumaczenia Specyfikacja tłumaczeniowa Cele tłumaczenia a standardy tekstu docelowego i wyjściowego Implikacje kierunku tłumaczenia Między efektem odbiorcy a efektem egzaminatora Koncepcje błędu – błąd tłumaczeniowy a błąd w tłumaczeniu Perspektywa funkcjonalna Perspektywa pozajęzykowa skutków błędów Błędy względne i bezwzględne Narzędzia oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Od zorientowania na produkt po ujęcia procesualne Wprowadzenie Tłumaczenie jako tekst Tradycyjne formy testowania a realistyczne egzaminy tłumaczeniowe Procedury i kryteria oceny tekstu tłumaczenia Przykładowe egzaminy certyfikacyjne Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego w Polsce Egzamin Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA) Portfolio tłumaczeniowe jako forma alternatywna Tłumaczenie jako proces – metody procesualne Komentarze i raporty tłumaczeniowe Metody obserwacyjne z zastosowaniem narzędzi elektronicznych Samoocena i ocena rówieśnicza Przegląd instrumentów Analiza punktów krytycznych Tłumaczenie jako zarządzanie ryzykiem Punkty krytyczne Informacje oraz teksty niskiego i wysokiego ryzyka Dokument wirtualny Zastosowanie – przekład dokumentów oficjalnych Praktyka oceniania przekładu w kształceniu tłumaczy Zagadnienia metodologiczne Wprowadzenie Cel badań Populacja i dobór próby Studenci podyplomowych studiów przekładu pisemnego Nauczyciele przekładu: próba polska i międzynarodowa Instrument badawczy – ankieta Metody analizy – indeks dynamiczny Analiza wyników Charakterystyka demograficzna Próba studentów podyplomowych studiów przekładu pisemnego Próba polskich nauczycieli przekładu Międzynarodowa próba nauczycieli przekładu Stosowane instrumenty oceny Różnorodność Popularność Spójność Kierunkowość Aspekty oceny tłumaczeń studenckich Specyfikacja Kryteria oceny Metody sprawdzania i oceniania Satysfakcja Koncepcje tłumaczenia – indeks dynamiczny Podsumowanie wyników Ograniczenia i perspektywy badawcze Zakończenie: możliwości – ograniczenia – perspektywy Summary Bibliografia Spis tabel i rysunków Spis załączników Załączniki Indeks rzeczowy
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS L1441067 przekładki tarcz sprzęgłowych YZ 250 93-05, WR 250 93-05 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS L1441067 przekładki tarcz sprzęgłowych YZ 250 93-05, WR 250 93-05 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS L1441067 przekładki tarcz sprzęgłowych YZ 250 93-05, WR 250 93-05Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS L1441067 przekładki tarcz sprzęgłowych YZ 250 93-05, WR 250 93-05 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS008C przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YFM350 WARRIOR 87-04, Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS008C przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YFM350 WARRIOR 87-04, EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS039-4 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 80/85 89-07 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS039-4 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 80/85 89-07 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS039-4 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 80/85 89-07Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS039-4 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 80/85 89-07 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS036-8 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 250 92-93 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS036-8 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 250 92-93 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS036-8 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 250 92-93Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS036-8 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RM 250 92-93 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS L1421076 przekładki tarcz sprzęgłowych KX125 94-00 PS074 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS L1421076 przekładki tarcz sprzęgłowych KX125 94-00 PS074 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS L1421076 przekładki tarcz sprzęgłowych KX125 94-00 PS074Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS L1421076 przekładki tarcz sprzęgłowych KX125 94-00 PS074 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS005-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA, KTM125/200, HUSQVARNA 125 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS005-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA, KTM125/200, HUSQVARNA 125 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS005-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA, KTM125/200, HUSQVARNA 125Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS005-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA, KTM125/200, HUSQVARNA 125 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS053-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA XL600V 87-00, TRX 400EX 99-05 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS053-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA XL600V 87-00, TRX 400EX 99-05 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS053-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA XL600V 87-00, TRX 400EX 99-05Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS053-6 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA XL600V 87-00, TRX 400EX 99-05 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS028-4 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CR 80/85 86-87 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS028-4 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CR 80/85 86-87 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS028-4 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CR 80/85 86-87Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS028-4 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CR 80/85 86-87 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS099-8 przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YZF 250 01-07 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS099-8 przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YZF 250 01-07 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS099-8 przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YZF 250 01-07Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS099-8 przekładki tarcz sprzęgłowych YAMAHA YZF 250 01-07 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS133-7 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RMZ 450 05-07, LTR450 06-08 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS133-7 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RMZ 450 05-07, LTR450 06-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS133-7 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RMZ 450 05-07, LTR450 06-08Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS133-7 przekładki tarcz sprzęgłowych SUZUKI RMZ 450 05-07, LTR450 06-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS L1431088 przekładki tarcz sprzęgłowych RM 250 92-93,95, RMX250 92-93 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS L1431088 przekładki tarcz sprzęgłowych RM 250 92-93,95, RMX250 92-93 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS L1431088 przekładki tarcz sprzęgłowych RM 250 92-93,95, RMX250 92-93Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS L1431088 przekładki tarcz sprzęgłowych RM 250 92-93,95, RMX250 92-93 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS081-5 przekładki tarcz sprzęgłowych KAWASAKI KX80/85 98-08 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS081-5 przekładki tarcz sprzęgłowych KAWASAKI KX80/85 98-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS081-5 przekładki tarcz sprzęgłowych KAWASAKI KX80/85 98-08Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS081-5 przekładki tarcz sprzęgłowych KAWASAKI KX80/85 98-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS PS041-7 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CRF 250 04-08 Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS PS041-7 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CRF 250 04-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS PS041-7 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CRF 250 04-08Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS PS041-7 przekładki tarcz sprzęgłowych HONDA CRF 250 04-08 EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS P004-7 przekładki tarcz sprzęgłowych Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS P004-7 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS P004-7 przekładki tarcz sprzęgłowych Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS P004-7 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS P158-10 przekładki tarcz sprzęgłowych Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS P158-10 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS P158-10 przekładki tarcz sprzęgłowychPrzekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS P158-10 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS P061-8 przekładki tarcz sprzęgłowych Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS P061-8 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS P061-8 przekładki tarcz sprzęgłowychPrzekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS P061-8 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL

 • [EBS]

  Kategoria: SILNIK/SPRZĘGŁA > Przekładki tarcz sprzęgłowych

  JR EBS P005-7 przekładki tarcz sprzęgłowych Przekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe Pełen opis produktu 'JR EBS P005-7 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL' »

  JR EBS P005-7 przekładki tarcz sprzęgłowychPrzekładki do motocyklowych tarcz sprzęgłaZdjęcia poglądowe
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o JR EBS P005-7 przekładki tarcz sprzęgłowych EBS motocyklowe przekładki tarcz sprzęgła sklep motocyklowy MOTORUS.PL


Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, arti, multico, level trading, wiedza powszechna, delta, rm, marksoft
Produkty w ofercie: 16338
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kadoro.pl

Półfabrykaty do produkcji biżuterii artystycznej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.11.2007
kadoro
Produkty w ofercie: 14405
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 14405
Opinie pozytywne: 771
Opinie neutralne: 6
Opinie negatywne: 0

Biurowe-zakupy.pl

Artkuły oraz materiały biurowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2008
donau, pentel, argo, leitz, asarto, esselte, q-connect, parker, pilot, biurfol
Produkty w ofercie: 10139
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Onyks.eu

Komponenty do wyrobu biżuterii.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.10.2010
kam. - jadeit, kam. - agat, szkło weneckie, krysztaŁki, muszle, kam. - hematyt, toho round 11, kulki akrylowe, kam. - kwarc, stal szlachetna
Produkty w ofercie: 16333
Promocje: 647
Wysyłka do 3 dni: 16333
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291034
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291034
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, difin, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, zysk i s-ka wydawnictwo, universitas towarzystwo autorów i wydawców prac naukowych
Produkty w ofercie: 5142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dekorynka

Biżuteria oraz półfabrykaty do tworzenia biżuterii.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.08.2013
preciosa traditional czech beads, toho beads, griffin, kirica, ariadna, pega, swarovski elements, conitex, the beadsmith, prima
Produkty w ofercie: 5995
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Motorus.pl

Części, akcesoria i odzież motocyklowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2012
prox, afam, hyperpro, ebc brakes, esjot, givi, jt, all balls, trw lucas, wilbers
Produkty w ofercie: 49713
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 47
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Artillo

Biżuteria ręcznie wykonana.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.10.2012
petite decor, zaka marek, nomma, la lilu, miesz-anka wy-tworów prze-róşnych, galeria kamelot, shiraja, vladis, vairatka handmade, birdie
Produkty w ofercie: 77192
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Dla Biura Zakupy

Artykuły szkolne i biurowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.02.2013
leitz, esselte, pentel, donau, pilot, q-connect, 3m, biurfol, durable, argo
Produkty w ofercie: 4676
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Papierniczy.com

Artykuły szkolne oraz biurowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.03.2014
impressio, leitz, donau, argo, pentel, esselte, pilot, q-connect, 0, titanum
Produkty w ofercie: 9010
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 3716
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0