Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Księgarnia Akademicka]

  Kategoria: Książki / Polityka i ekonomia

  Autorzy pracy stawiają sobie za cel przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo. Aby ten cel zrealizować, w ... Pełen opis produktu 'ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZORIENTOWANYCH MIĘDZYNARODOWO' »

  Autorzy pracy stawiają sobie za cel przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo. Aby ten cel zrealizować, w pracy zawarto genezę przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich miejsce we współczesnej gospodarce. Zaproponowano też procesowe podejście do zarządzania ryzykiem oraz dokonano analizy ryzyka przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo w wybranych obszarach funkcjonalnych: finansach, badaniach i rozwoju, marketingu, produkcji, logistyce.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZORIENTOWANYCH MIĘDZYNARODOWO

 • [Branta]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe, których aktywność znacznie wzrosła w drugiej połowie dwudziestego wieku, działają obecnie w większości krajów świata i posiadają duże możliwości wpływu... Pełen opis produktu 'Przedsiębiorstwa międzynarodowe' »

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe, których aktywność znacznie wzrosła w drugiej połowie dwudziestego wieku, działają obecnie w większości krajów świata i posiadają duże możliwości wpływu nie tylko na sferę gospodarczą, ale także polityczną i społeczną. Potencjał finansowy i technologiczny czyni je ważnymi partnerami państw na arenie międzynarodowej. Jednak pomimo wzrostu znaczenia korporacji, to państwa pozostają głównymi i nadrzędnymi podmiotami stosunków międzynarodowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przedsiębiorstwa międzynarodowe

 • [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora"]

  Kategoria: Inne 1Wysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego]

  Kategoria: Książki / Wydawnictwa naukowe

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności.

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki > Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne > Ekonomia > Organizacja i zarządzanie. Biznes

  "Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania po... Pełen opis produktu 'Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności' »

  "Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat – „globalna wioska” ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji. W pracy dostrzegam następujące znaczące zalety: Po pierwsze, książka zawiera kompletny lub „niemal kompletny” […] przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych. Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki. Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów. Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego. Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego"
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

 • [C.H.Beck]

  Kategoria: Ró?ne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o ZARZĽDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM MIĘDZYNARODOWYM INTEGRACJA RÓŻ

 • [DIFIN]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią... Pełen opis produktu 'Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego' »

  We współczesnej literaturze, zarówno naukowej, jak i publicystycznej, często podkreśla się znaczenie wiedzy w gospodarce. Powszechnie używane są terminy ?gospodarka oparta na wiedzy? czy ?gospodarka wiedzy?. Co jednak w praktyce oznaczają one dla szeroko rozumianego przedsiębiorstwa ? nie tylko dla wielkich koncernów, ale także dla małych czy średnich podmiotów gospodarczych?Książka kompleksowo przedstawia wymienione zagadnienia i ukazuje, jak każdego rodzaju firma, operująca w dowolnej branży, może lub nawet powinna funkcjonować w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście szczególny nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią organizację procesów w obszarze wiedzy, przedstawiając jej powiązanie z działaniami w zakresie marketingu i rynku. Opisane zagadnienia teoretyczne zostały zobrazowane na przykładzie czterech, różnej wielkości przedsiębiorstw.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania pod... Pełen opis produktu 'Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności' »

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat – „globalna wioska” ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji. W pracy dostrzegam następujące znaczące zalety: Po pierwsze, książka zawiera kompletny lub „niemal kompletny” […\ przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych. Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki. Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów. Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego. Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zapreze... Pełen opis produktu 'Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności - Jan Witkor' »

  Opis - Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności - integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat - "globalna wioska" ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji. W pracy dostrzegam następujące znaczące zalety: Po pierwsze, książka zawiera kompletny lub "niemal kompletny" [...] przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych. Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. "skanerów"), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki. Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów. Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego. Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego Nazwa - Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności Oryginalny tytuł - B Autor - Jan Witkor Oprawa - Miękka Wydawca - C.H. Beck Kod ISBN - 9788325589462 Kod EAN - 9788325589462 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.5x24.0cm Ilość stron - 352 Typ podręcznika - Podręcznik Podatek VAT - 5% Premiera - 2017-02-14
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności - Jan Witkor

 • [MK EBOOKI]

  Kategoria: ZARZĄDZANIE

  Tytuł:    Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy,   Liczba stron:  142,  Wysyłka:   gratis (poczta elektroniczna e-... Pełen opis produktu 'Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy' »

  Tytuł:  Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy,  Liczba stron:  142,  Wysyłka:  gratis (poczta elektroniczna e-mail),   Język publikacji:  polski,   Literatura:  tak,   Przypisy:  tak,   Format:  publikacja w formacie pliku PDF, do czytania na ekranie monitora za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader, tekst można również kopiować do dowolnego edytora tekstu, np. Worda. ========================================================================= Opis       Wykonywanie obowiązków pracowników może być różnie rozumiane i traktowana przez uczestników procesu pracy. Dla jednych praca jest środkiem do osiągnięcia celów, dla innych – celem samym w sobie. Dlatego też oczekiwania wobec pracy mogą być różne, i to w zależności od wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, pozycji zawodowej i kultury. Różnorodność oczekiwań kształtuje określony, indywidualny system potrzeb związanych z pracą. Jego cechą jest zmienność, a główną rolę w procesie zmian przypisuje się środowisku społecznemu oraz środowisku pracy. Konieczność zaspokojenia określonych potrzeb determinuje postępowanie pracowników. Przekonanie, że wybrane zachowanie doprowadzi do osiągnięcia celu, uruchamia mechanizm motywacyjny. Wywołuje ono pożądane napięcie motywacyjne, które wyzwala energię i przedsiębiorczość. Napięcie to jest tym silniejsze, im większe jest prawdopodobieństwo zaspokojenia głęboko odczuwanych potrzeb. Zaspokojenie potrzeb indywidualnych powinno być zintegrowane z osiąganiem celów organizacji, a o treści i skutkach tych dwustronnych relacji decyduje kadra kierownicza. Jej skuteczne, czyli motywacyjne działanie stwarza gwarancje właściwego wykorzystania potencjału ludzkiego do rozwoju instytucji.           W niniejszej publikacji osiągnięto zamierzony cel i wyjaśniono, że zachodzi związek między skutecznym motywowaniem za pomocą wyznaczników niematerialnych, a efektywną pracą w warunkach gospodarki rynkowej, na przykładzie badanej firmy. =========================================================================Spis treściWSTĘP ROZDZIAŁ  I.  PROBLEMATYKA UMIĘDZYNARODAWIANIA  I GLOBALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. Geneza i istota globalizacji 1.2. Znaczenie konkurencyjności i konkurowania w otoczeniu globalnym 1.3. Szanse stwarzane przez globalizację 1.4. Zagrożenia ze strony globalizacji 1.5. Pojęcie i charakter przedsiębiorstwa międzynarodowegoROZDZIAŁ  II.  TEORETYCZNE ZAGADNIENIA PROCESU ZARZĄDZANIA  ZASOBAMI LUDZKIMI – ASPEKT MIĘDZYNARODOWY 2.1. Kierunki zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwami w procesie integracji europejskiej 2.2. Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 2.3. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi – obecne tendencje 2.4. Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi w europie 2.5. Strategiczna rola zarządzania zasobami ludzkimiROZDZIAŁ  III.  MOTYWACJA PRACOWNICZA 3.1. Istota i definicje motywacji oraz motywowania 3.2. Rodzaje motywacji 3.3. Proces motywacyjny – jego przebieg i struktura 3.4. Czynniki instrumenty kształtujące motywację 3.5. Elementy motywacji materialnejROZDZIAŁ  IV.  NIEMATERIALNE CZYNNIKI MOTYWACYJNE 4.1. Istota i znaczenie motywacji niematerialnej 4.2. Motywowanie poprzez system szkoleń i rozwoju 4.3. Motywowanie przez komunikowanie 4.4. Awanse pracownicze 4.5. Warunki i bezpieczeństwo pracy a motywacjaROZDZIAŁ  V.  ANALIZA SYSTEMU MOTYWACJI PRACOWNICZEJ W FIRMIE „X” 5.1. Rynek usług logistycznych w Polsce 5.2. Prezentacja firmy „X” 5.3. Przedmiot działalności 5.4. Strategia i proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie „X” 5.5. Elementy systemu motywacyjnego         5.5.1. Elementy motywacji materialnej         5.5.2. Elementy motywacji niematerialnej 5.6. Analiza systemu motywacji pracowniczej w badanym przedsiębiorstwie – analiza ankietowa 5.7. Ocena wyznaczników motywacyjnych niematerialnychPODSUMOWANIEBIBLIOGRAFIASPIS TABEL I RYSUNKÓW
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Niematerialne wyznaczniki motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie firmy

 • [DIFIN]

  Kategoria: Książki / Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne / Ekonomia

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  szczególny nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez... Pełen opis produktu 'Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego - Marcin Soniewicki' »

  Opis - We współczesnej literaturze, zarówno naukowej, jak i publicystycznej, często podkreśla się znaczenie wiedzy w gospodarce. Powszechnie używane są terminy "gospodarka oparta na wiedzy" czy "gospodarka wiedzy". Co jednak w praktyce oznaczają one dla szeroko rozumianego przedsiębiorstwa " nie tylko dla wielkich koncernów, ale także dla małych czy średnich podmiotów gospodarczych"Książka kompleksowo przedstawia wymienione zagadnienia i ukazuje, jak każdego rodzaju firma, operująca w dowolnej branży, może lub nawet powinna funkcjonować w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście szczególny nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią organizację procesów w obszarze wiedzy, przedstawiając jej powiązanie z działaniami w zakresie marketingu i rynku. Opisane zagadnienia teoretyczne zostały zobrazowane na przykładzie czterech, różnej wielkości przedsiębiorstw. Nazwa - Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego Autor - Marcin Soniewicki Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788380854321 Kod EAN - 9788380854321 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 186 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego - Marcin Soniewicki

 • [Difin]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: /Książki/Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne/Ekonomia/Organizacja i zarządzanie. Biznes
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Podręczniki /Podręczniki akademickie/Zarządzanie

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania pod... Pełen opis produktu 'Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym' »

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności - integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat - "globalna wioska" ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji. W pracy dostrzegam następujące znaczące zalety: Po pierwsze, książka zawiera kompletny lub "niemal kompletny" [...] przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych. Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. "skanerów"), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki. Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów. Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego. Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym

 • [DIFIN]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią... Pełen opis produktu 'Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego [Soniewicki Marcin]' »

  We współczesnej literaturze, zarówno naukowej, jak i publicystycznej, często podkreśla się znaczenie wiedzy w gospodarce. Powszechnie używane są terminy „gospodarka oparta na wiedzy” czy „gospodarka wiedzy”. Co jednak w praktyce oznaczają one dla szeroko rozumianego przedsiębiorstwa – nie tylko dla wielkich koncernów, ale także dla małych czy średnich podmiotów gospodarczych? Książka kompleksowo przedstawia wymienione zagadnienia i ukazuje, jak każdego rodzaju firma, operująca w dowolnej branży, może lub nawet powinna funkcjonować w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W tym kontekście szczególny nacisk został położony na przedsiębiorstwa działające międzynarodowo, na wielu rynkach. Publikacja skupia się na problematyce kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy poprzez odpowiednią organizację procesów w obszarze wiedzy, przedstawiając jej powiązanie z działaniami w zakresie marketingu i rynku. Opisane zagadnienia teoretyczne zostały zobrazowane na przykładzie czterech, różnej wielkości przedsiębiorstw. Podtytuł: Ujęcie teoretyczne i praktyczne ISBN: 9788380854321 Kod paskowy: 9788380854321 Autorzy: Soniewicki Marcin Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 20629 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 186 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.0x23.0cm Głębokość (mm): 10 Waga: 0.3 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego [Soniewicki Marcin]

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Biznes i ekonomiaWysyłka: do 3 dni

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania pod... Pełen opis produktu 'Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności [Witkor Jan]' »

  Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat – „globalna wioska” ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji. W pracy dostrzegam następujące znaczące zalety: Po pierwsze, książka zawiera kompletny lub „niemal kompletny” [ ] przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych. Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki. Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów. Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego. Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego Seria cyklu: ZARZĄDZANIE ISBN: 9788325589462 Kod paskowy: 9788325589462 Autorzy: Witkor Jan Wydanie: 1 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 352 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 15 Waga: 0.584 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym Integracja różnorodności [Witkor Jan]

 • [Difin]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  We Współczesnej Literaturze, Zarówno Naukowej, Jak I Publicystycznej, Często Podkreśla Się Znaczenie Wiedzy W Gospodarce. Powszechnie Używane Są Terminy "gospodarka Oparta Na Wiedzy" Czy "gospodarka Wiedzy".... Pełen opis produktu 'Zarządzanie Wiedzą A Przewaga Konkurencyjna Przedsiębiorstwa Międzynarodowego' »

  We Współczesnej Literaturze, Zarówno Naukowej, Jak I Publicystycznej, Często Podkreśla Się Znaczenie Wiedzy W Gospodarce. Powszechnie Używane Są Terminy "gospodarka Oparta Na Wiedzy" Czy "gospodarka Wiedzy". Co Jednak W Praktyce Oznaczają One Dla Szeroko
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie Wiedzą A Przewaga Konkurencyjna Przedsiębiorstwa Międzynarodowego

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Wydawnictwa naukowe i popularno-naukoweWysyłka: do 3 dni

  Książka Podejmuje Pogłębioną, Jednak Syntetyczną Refleksję Nad Koncepcją, Strukturą I Uwarunkowaniami Zarządzania Przedsiębiorstwem Międzynarodowym. Stanowi Próbę Zaprezentowania Pod... Pełen opis produktu 'Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym Integracja Różnorodności' »

  Książka Podejmuje Pogłębioną, Jednak Syntetyczną Refleksję Nad Koncepcją, Strukturą I Uwarunkowaniami Zarządzania Przedsiębiorstwem Międzynarodowym. Stanowi Próbę Zaprezentowania Podstawowych Zagadnień Problematyki Internacjonalizacji Firmy W Postaci Swoi
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zarządzanie Przedsiębiorstwem Międzynarodowym Integracja Różnorodności


Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Planetaksiazki.pl

Podręczniki, literatura popularnonaukowa oraz audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
opracowanie zbiorowe, pwm, edgard, nomos, opracowanie zbiorowe, pozostałe, contra, storybox, gamma, mck
Produkty w ofercie: 15278
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

mkebooki.pl

Ebooki z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, bankowości i inne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.09.2013
mk ebooki
Produkty w ofercie: 103
Promocje: 14
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 3
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2