Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [CZELEJ]

  Kategoria: Medycyna > Stomatologia

  Praktyka kliniczna i najnowsza wiedza z zakresu współczesnej protetyki. PREMIERA NA CEDE 2013  Kompendium omawiające wszystkie najważniejsze materiały stosowane we współczesnej protetyce.... Pełen opis produktu 'Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej' »

  Praktyka kliniczna i najnowsza wiedza z zakresu współczesnej protetyki. PREMIERA NA CEDE 2013 Kompendium omawiające wszystkie najważniejsze materiały stosowane we współczesnej protetyce. Najnowsze i najbardziej skuteczne technologie stosowane w protetyce (CAD/CAM, galwanoforming). Szczegółowy opis doboru materiałów do różnych metod wyciskowych. Preferowane rodzaje systemów ceramicznych, materiałów kompozytowych, cementów i technik osadzania protez stałych, w zależności od uwarunkowań klinicznych. Każdy rozdział zakończony pytaniami kontrolnymi. Praktyczny dodatek – słownik pojęć. Podręcznik uwzględnia obowiązujące programy nauczania studentów i szkolenia podyplomowego lekarzy i techników dentystycznych. Spis treści: Autorzy Przedmowa ROZDZIAŁ 1 Gipsy dentystyczne 1.1. Podział gipsów dentystycznych 1.2. Proces produkcji gipsów dentystycznych 1.3. Reakcja wiązania gipsu 1.4. Przygotowanie masy gipsowej i odlewanie modeli 1.5. Czynniki wpływające na czas wiązania gipsu 1.6. Piśmiennictwo 1.7. Pytania testowe ROZDZIAŁ 2 Woski dentystyczne 2.1. Woski do modelowania 2.2. Woski wyciskowe 2.3. Woski do rejestracji zwarcia 2.4. Woski do celów specjalnych 2.5. Piśmiennictwo 2.6. Pytania testowe ROZDZIAŁ 3 Materiały wyciskowe 3.1. Masy wyciskowe sztywne 3.2. Masy wyciskowe elastyczne 3.1.1. Masy hydrokoloidalne 3.2.2. Masy polisulfidowe 3.2.3. Masy polieterowe 3.2.4. Masy silikonowe A 3.2.5. Masy silikonowe C 3.2.6. Masy winylosiloksanoeterowe 3.2.7. Materiały elastyczne specjalnego przeznaczenia 3.3. Dobór materiałów i technika pobierania wycisków stosowanych w zależności od rodzaju planowanych protez ruchomych i konstrukcji stałych na zębach własnych i filarach implantowanych 3.4. Zagrożenia biologiczne i dezynfekcja wycisków 3.5. Piśmiennictwo 3.6. Pytania testowe ROZDZIAŁ 4 Materiały izolacyjne 4.1. Izolatory błonkotwórcze 4.2. Izolatory silikonowe 4.3. Piśmiennictwo 4.4. Pytania testowe ROZDZIAŁ 5 Materiały ścierne i polerownicze 5.1. Materiały ścierne 5.2. Materiały polerownicze 5.3. Polerowanie elektrolityczne 5.4. Piśmiennictwo 5.5. Pytania testowe ROZDZIAŁ 6 Ogniotrwałe masy osłaniające 6.1. Masy osłaniające do stopów średniotopliwych 6.2. Masy osłaniające do stopów wysokotopliwych 6.3. Piśmiennictwo 6.4. Pytania testowe ROZDZIAŁ 7 Dentystyczne tworzywa akrylanowe 7.1. Polimery i polimeryzacja 7.2. Tworzywa termoutwardzalne (tworzywa akrylanowe polimeryzujące pod wpływem temperatury) 7.3. Tworzywa akrylanowe chemoutwardzalne (samopolimeryzujące, szybkopolimeryzujące, aktywowane chemicznie, polimeryzujące na zimno) 7.4. Tworzywa akrylanowe światłoutwardzalne (aktywowane światłem) 7.5. Tworzywa elastyczne 7.6. Tworzywo acetalowe 7.7. Piśmiennictwo 7.8. Pytania testowe ROZDZIAŁ 8 Ceramika dentystyczna 8.1. Ceramika skaleniowa 8.2. Ceramika leucytowa 8.3. Ceramika dikrzemowo -litowa 8.4. Ceramika szklana 8.5. Ceramika na bazie tlenku glinu (III) 8.6. Ceramika na bazie ditlenku cyrkonu 8.7. Metody kondycjonowania powierzchni uzupełnień ceramicznych 8.8. Połączenia metal -ceramika 8.9. Dobór ceramiki do typu wykonywanej konstrukcji – uwarunkowania techniczne i wskazania kliniczne 8.10. Piśmiennictwo 8.11. Pytania testowe ROZDZIAŁ 9 Materiały złożone – kompozytowe 9.1. Materiały złożone mikrohybrydowe 9.2. Materiały złożone z mikrowypełniaczami 9.3. Materiały złożone z nanowypełniaczem – nanokompozyty 9.4. Materiały złożone specjalnego przeznaczenia 9.5. Kompomery 9.6. Preferowane rodzaje kompozytów do określonego zastosowania w praktyce protetycznej 9.7. Piśmiennictwo 9.8. Pytania testowe ROZDZIAŁ 10 Cementy dentystyczne 10.1. Cementy na bazie wody 10.2. Cementy kompozytowe na bazie żywic 10.3. Cementy do tymczasowego osadzania protez stałych 10.4. Piśmiennictwo 10.5. Pytania testowe ROZDZIAŁ 11 Wybór określonego rodzaju cementu 11.1. Cementowanie uzupełnień wykonanych ze stopów metali i złota galwanicznego 11.2. Cementowanie uzupełnień ceramicznych 11.3. Osadzanie stałych konstrukcji protetycznych na filarach implantowanych 11.4. Piśmiennictwo 11.5. Pytania testowe ROZDZIAŁ 12 Stopy dentystyczne 12.1. Stopy wysokoszlachetne 12.2. Stopy szlachetne 12.3. Stopy nieszlachetne 12.4. Problem nadwrażliwości na stopy metali 12.5. Podstawy techniki frezowania 12.6. Piśmiennictwo 12.7. Pytania testowe ROZDZIAŁ 13 Naturalne i syntetyczne materiały kościozastępcze ROZDZIAŁ 14 Zastosowanie technologii CAD/CAM w protetyce stomatologicznej 14.1. System CEREC 14.2. System Procera 14.3. System Lava 14.4. System KaVo Everest 14.5. System Cercon smart ceramics 14.6. Frezowanie kopiujące 14.7. Piśmiennictwo 14.8. Pytania testowe ROZDZIAŁ 15 Technologia galwanoformingu 15.1. Piśmiennictwo 15.2. Pytania testowe ROZDZIAŁ 16 Technologie łączenia metali 16.1. Lutowanie 16.2. Spawanie 16.3. Piśmiennictwo 16.4. Pytania testowe Słownik Indeks Odpowiedzi do pytań testowych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej

 • [Wydawnictwo Lekarskie PZWL]

  Kategoria: Medycyna > Stomatologia

  wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe. Wydanie to zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w protetyce stomatologicznej. Spis treści : Rozdział 1. Współczesna... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna' »

  Jest to kolejne wydanie podręcznika cieszącego się dużą popularnością wśród studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych i lekarzy pragnących pogłębić wiedzę o leczeniu protetycznym uzębienia. W podręczniku, oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych, omówiono także metody leczenia, materiały. profilaktykę i rehabilitację stomatologiczną. Nie pominięto tak ważnych spraw, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe. Wydanie to zostało poprawione i uzupełnione zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w protetyce stomatologicznej. Spis treści : Rozdział 1. Współczesna protetyka stomatologiczna Rozdział 2. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego w odniesieniu do projektowania i wykonywania protez stomatologicznych Wprowadzenie Podłoże kostne Resorpcja kości Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego Układ mięśniowy Jama ustna Błona śluzowa jamy ustnej Gruczoły ślinowe i ślina Naczynia i nerwy jamy ustnej Zęby Staw skroniowo-żuchwowy Położenie żuchwy w stosunku do szczęki. Ruchy artykulacyjne żuchwy Krzywe kompensacyjne Rozdział 3. Klasyfikacja braków uzębienia Wprowadzenie Klasyfikacja Kennedy'ego Klasyfikacja Applegate'a i Kennedy'go Klasyfikacja Eichnera Klasyfikacja Fabiana i Fejerdy'ego Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej Rozdział 4. Diagnostyka układu stomatognatycznego Wprowadzenie Wywiad Badanie kliniczne Badania dodatkowe Modele diagnostyczne Ocena podłoża protetycznego Planowanie leczenia protetycznego Rozdział 5. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego Wprowadzenie Przygotowanie chirurgiczne Przygotowanie zachowawcze Przygotowanie periodontologiczne Przygotowanie ortodontyczne Przygotowanie protetyczne Stomatologiczno-protetyczne wychowanie pacjenta Rozdział 6. Wszczepy stomatologiczne Wprowadzenie Krótki rys historyczny Implantologia współczesna Podział wszczepów Systemy implantologiczne Materiały stosowane do wykonywania wszczepów Wszczepy jako filary protetyczne Metody osadzania wszczepów w kości Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wszczepów Badania dodatkowe Planowanie leczenia implantologicznego Postępowanie kliniczne Opieka następcza Możliwe komplikacje Uwagi końcowe Rozdział 7. Współpraca lekarza i technika Wprowadzenie Odpowiedzialność lekarza Odpowiedzialność technika dentystycznego Rozdział 8. Protezy całkowite Wprowadzenie Analiza stanu podłoża protetycznego Materiały wyciskowe Materiały do czasowego podścielania protez Materiały do biologicznej odnowy tkanek podłoża (tissue conditioners) Materiały do okresowego uszczelniania i wyściełania płyt protez Wyciski Analiza wycisku czynnościowego i modelu roboczego Ustalenie centralnego zwarcia Dobór sztucznych zębów Zwieraki (okludatory) i artykulatory Ogólne zasady ustawiania zębów w protezach Kontrola w jamie ustnej próbnej protezy (wzorników z ustawionymi zębami) Uszczelnienie tylnej granicy protezy całkowitej górnej Uszczelnienie tylnej granicy górnego wycisku czynnościowego Odciążenia Wprowadzenie protez do jamy ustnej Ocena protez osadzonych w jamie ustnej Adaptacja do protez  Podsumowanie postępowania klinicznego Biofunkcyjny System Protetyczny (BPS) Rozdział 9. Protezy nakładowe (overdentures) Wprowadzenie Zalety Wady lub ograniczenia stosowania   Rodzaje Planowanie leczenia Wskazania do stosowania Elementy retencyjne dla protez nakładowych Całkowita proteza nakładowa Częściowa proteza nakładowa Rozdział 10. Protezy częściowe płytowe osiadające Wprowadzenie Wskazania do stosowania Postępowanie kliniczne Wyciski Projektowanie konstrukcji protezy Siły utrzymujące protezę na podłożu Klamry utrzymujące protezę Kontrola próbnej protezy Wprowadzenie na podłoże i oddanie protezy pacjentowi Wizyty kontrolne Podsumowanie postępowania klinicznego Rozdział 11. Protezy natychmiastowe Wprowadzenie Całkowita proteza natychmiastowa Planowanie wstępnych ekstrakcji Wyciski Ustalenie centralnego zwarcia Ustawienie zębów sztucznych Opracowanie modelu gipsowego Zabieg chirurgiczny Wprowadzenie protezy na podłoże Wizyty kontrolne Częściowa proteza natychmiastowa Podsumowanie postępowania klinicznego Adaptacja do protez Wpływ protez na kształtowanie się wyrostka zębodołowego Rozdział 12. Naprawy i podścielenia protez płytowych Pęknięcie płyty protezy Złamanie płyty protezy Dostawienie zęba, który wypadł z protezy Dostawienie brakującego zęba Dostawienie klamry Podścielenie protezy Błędy powstające przy podścielaniu protezy Rozdział 13. Protezy szkieletowe Wprowadzenie Planowanie leczenia Części składowe protezy Połączenia kładkowe Analiza paralelometryczna modelu roboczego Postępowanie kliniczne Kontrola próbnej protezy Oddanie gotowej protezy Protezy higieniczne Wizyty kontrolne Podsumowanie postępowania klinicznego Szynoprotezy Rozdział 14. Rola odżywiania w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej osób użytkujących protezy ruchome Wprowadzenie Wymogi żywieniowe Rozdział 15. Protezy stałe jednoczłonowe Wprowadzenie Wkłady koronowe Wkłady koronowo-korzeniowe Korony Cementowanie wkładów i koron Rozdział 16. Protezy stałe wieloczłonowe - mosty Wprowadzenie Wskazania i przeciwwskazania do stosowania Teoria skróconego łuku zębowego Planowanie i projektowanie Ocena jakości zębów filarowych Przęsła Problemy dodatkowe związane z projektowaniem konstrukcji mostów Przykłady projektowania mostów przy różnych brakach zębowych Postępowanie kliniczne Mosty specjalne Nowe rozwiązania konstrukcyjne Rozdział 17. Protezy nietypowe Wprowadzenie Proteza-obturator długoczasowy Postępowanie kliniczne Protezy twarzy Rozdział 18. Protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia Wprowadzenie Postępowanie kliniczne Wykonanie protez długoczasowych Szyny zgryzowe Rozdział 19. Stomatopatie protetyczne Wprowadzenie Uraz mechaniczny Infekcja grzybami drożdżopodobnymi Oddziaływanie płytki protez Działanie innych czynników Wpływ ogólnego stanu zdrowia Objawy kliniczne Różnicowanie Leczenie Profilaktyka Rozdział 20. Leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego Wprowadzenie Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 0 do 6 lat Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 6 do 12 lat Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat Rozdział 21. Profilaktyka w protetyce stomatologicznej Wprowadzenie Postępowanie kliniczne Profilaktyka płytki nazębnej Rozdział 22. Geroprotetyka - protetyka wieku podeszłego Leczenie protetyczne pacjentów w podeszłym wieku Leczenie protezami stałymi Zredukowany łuk zębowy Protezy częściowe ruchome Protezy całkowite Całkowite protezy nakładowe Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna

 • [URBAN & PARTNER]

  Kategoria: StomatologiaWysyłka: od ręki

  Kolejny tom z serii Stomatologia praktyczna. Jest to nowoczesna, bogato ilustrowana pozycja dydaktyczna, zawierająca aktualne wiadomości dotyczące metod postępowania w protetyce oraz wiele ce... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna' »

  Kolejny tom z serii Stomatologia praktyczna. Jest to nowoczesna, bogato ilustrowana pozycja dydaktyczna, zawierająca aktualne wiadomości dotyczące metod postępowania w protetyce oraz wiele cennych informacji z zakresu materiałoznawstwa.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonForm gips modelowy biały   Przeznaczony do wykonywania modeli sytuacyjnych.   Właściwości :   - łatwa praca - regularna powierzchnia - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - bardzo dobre... Pełen opis produktu 'Gips BonForm 20 kg modelowy biały - protetyka, protetyczny' »

  BonForm gips modelowy biały   Przeznaczony do wykonywania modeli sytuacyjnych.   Właściwości :   - łatwa praca - regularna powierzchnia - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - bardzo dobre właściwości plastyczne   Parametry techniczne:   Twardość w skali Brinella  po 24h        >23,1N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,20% Czas pracy/twardnienia                         8min./15min. Proporcje mieszania Proszek :              Woda 100g : 64ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonForm 20 kg modelowy biały - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonDur M twardy gips modelowy kl.III Przeznaczony do wykonywania modeli sytuacyjnych, przeciwstawnych oraz naprawczych.   Właściwości : - łatwa praca - regularna powierzchnia - wyjątkowa konsystencja do... Pełen opis produktu 'Gips BonDur M green 25 kg klasa III - niebieski, protetyka, protetyczny' »

  BonDur M twardy gips modelowy kl.III Przeznaczony do wykonywania modeli sytuacyjnych, przeciwstawnych oraz naprawczych.   Właściwości : - łatwa praca - regularna powierzchnia - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - bardzo dobre właściwości plastyczne    Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >95N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >30N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,18% Czas pracy/twardnienia                         4min./9min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 30ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonDur M green 25 kg klasa III - niebieski, protetyka, protetyczny

 • [PZWL]

  Kategoria: MedycynaWysyłka: od ręki

  W publikacji omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Przybliżono zagadnienia... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów stomatologii' »

  W publikacji omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Przybliżono zagadnienia tak ważne, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów stomatologii

 • Protetyka stomatologiczna w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  132,30 zł
  147,00 zł

  [pzwl]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  W publikacji omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Przybliżono zagadnienia... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna' »

  W publikacji omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Przybliżono zagadnienia tak ważne, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna

 • Modelowanie w protetyce dentystycznej z płytą CD w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  68,99 zł
  76,65 zł

  [pzwl]

  Kategoria: Nauki medyczne i weterynaryjne >MedycynaWysyłka: od ręki

  Podręcznik prezentuje wiedzę oraz techniki z zakresu modelarstwa i rysunku stosowane w protetyce dentystycznej. O wartości merytorycznej i dydaktycznej książki decydują:- bogaty materiał ilus... Pełen opis produktu 'Modelowanie w protetyce dentystycznej z płytą CD' »

  Podręcznik prezentuje wiedzę oraz techniki z zakresu modelarstwa i rysunku stosowane w protetyce dentystycznej. O wartości merytorycznej i dydaktycznej książki decydują:- bogaty materiał ilustracyjny- zestaw testów sprawdzających, pomocny w kontrolowaniu stopnia przyswojenia wiedzy- płyta CD prezentująca techniki modelowania wraz z testem kontrolnym.Odbiorcami publikacji są studenci i słuchacze specjalistycznych szkół medycznych oraz wykładowcy....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Modelowanie w protetyce dentystycznej z płytą CD

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre... Pełen opis produktu 'Gips BonTop golden brown 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre właściwości przy skanowaniu w technice CAD-CAM. Właściwości : - najwyższa stabilność krawędzi - wysoka gładkość powierzchni - niespotykana konturowość - niewrażliwy na wilgotność powietrza - bardzo dobre właściwości plastyczne - odwzorowanie z najmniejszymi szczegółami - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >320N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >63N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,06% Czas pracy/twardnienia                         5min./12min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 20ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonTop golden brown 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre... Pełen opis produktu 'Gips BonTop pastel yellow 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre właściwości przy skanowaniu w technice CAD-CAM. Właściwości : - najwyższa stabilność krawędzi - wysoka gładkość powierzchni - niespotykana konturowość - niewrażliwy na wilgotność powietrza - bardzo dobre właściwości plastyczne - odwzorowanie z najmniejszymi szczegółami - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >320N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >63N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,06% Czas pracy/twardnienia                         5min./12min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 20ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonTop pastel yellow 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonAlpha super twardy gips kl. IV o ulepszonej formule Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciw-zgryzowych oraz diagnostycznych w technice koron,  mostów i prac do implantów.   Właściwości... Pełen opis produktu 'Gips BonAlpha golden brown 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonAlpha super twardy gips kl. IV o ulepszonej formule Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciw-zgryzowych oraz diagnostycznych w technice koron,  mostów i prac do implantów.   Właściwości :   - najwyższa stabilność krawędzi - wysoka gładkość powierzchni - niewrażliwy na wilgotność powietrza - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - niespotykana konturowość - bardzo dobre właściwości plastyczne - odwzorowanie z najmniejszymi szczegółami   Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >290N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >60N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,08% Czas pracy/twardnienia                         5min./12min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 20ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonAlpha golden brown 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja... Pełen opis produktu 'Gips BonBase FL white 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - świetne wypełnienie form nawet bez wibratora    Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >150N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >45N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,03% Czas pracy/twardnienia                         4min./9min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 24ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonBase FL white 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonArti  gips artykulacyjny Przeznaczony do mocowania modeli roboczych w artykulatorach, oraz do przelewów.   Właściwości :   - stabilny rozmiarowo - bardzo niska ekspansja - najwyższa precyzja - kremowa... Pełen opis produktu 'Gips BonArti Extra white 20 kg - protetyka, protetyczny' »

  BonArti  gips artykulacyjny Przeznaczony do mocowania modeli roboczych w artykulatorach, oraz do przelewów.   Właściwości :   - stabilny rozmiarowo - bardzo niska ekspansja - najwyższa precyzja - kremowa konsystencja - wysoki stopień bieli   Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >50N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >20N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,03% Czas pracy/twardnienia                         3min./4,5min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 30ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonArti Extra white 20 kg - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre... Pełen opis produktu 'Gips BonTop mandarin 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonTop supertwardy kl.IV gips o ulepszonej formule. Przeznaczony do wykonywania wszelkich modeli dzielonych, przeciwstawne oraz diagnostycznych w technice koron, mostów i prac do implantów. Bardzo dobre właściwości przy skanowaniu w technice CAD-CAM. Właściwości : - najwyższa stabilność krawędzi - wysoka gładkość powierzchni - niespotykana konturowość - niewrażliwy na wilgotność powietrza - bardzo dobre właściwości plastyczne - odwzorowanie z najmniejszymi szczegółami - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >320N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >63N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,06% Czas pracy/twardnienia                         5min./12min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 20ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonTop mandarin 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja... Pełen opis produktu 'Gips BonBase FL yellow 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - świetne wypełnienie form nawet bez wibratora    Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >150N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >45N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,03% Czas pracy/twardnienia                         4min./9min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 24ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonBase FL yellow 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [Dentonet]

  Kategoria: StomatologiaWysyłka: od ręki

  Pojawienie się na rynku wydawniczym nowej książki, dotyczącej wykonawstwa protez całkowitych oraz protez overdenture, jest na pewno interesujacym przykładem niestandardowego podejścia do zagadnień rehabilitacji... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce' »

  Pojawienie się na rynku wydawniczym nowej książki, dotyczącej wykonawstwa protez całkowitych oraz protez overdenture, jest na pewno interesujacym przykładem niestandardowego podejścia do zagadnień rehabilitacji pacjentów bezzębnych. Autor monografii podjął trud przedstawienia przejrzystego i konsekwentnego sposobu postępowania klinicznego i laboratoryjnego, pomijając nieaktualne i często przestarzałe metody dotyczące konstrukcji protez całkowitych. Odmienne ujęcie zagadnień, dotyczących wykonania wycisków anatomicznych, wyznaczenia zasięgu łyżek indywidualnych oraz pobierania wycisków czynnościowych, stoi w centralnym punkcie niniejszego opracowania. Wiele uwagi poświęcono znaczeniu anatomii, fizjologii oraz biomechaniki w leczeniu pacjentów bezzębnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce

 • [WIEGELMANN]

  Kategoria: Protetyka > gips

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja... Pełen opis produktu 'Gips BonBase FL mint 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny' »

  BonBase FL gips na podstawy płynny kl.IV Przeznaczony do wykonywania podstaw modeli dzielonych w formach.   Właściwości :   - bardzo niska kurczliwość - wysoka gładkość powierzchni - wyjątkowa konsystencja do precyzyjnego odlewania - świetne wypełnienie form nawet bez wibratora    Parametry techniczne: Twardość w skali Brinella  po 24h       >150N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie po 24h       >45N/mm2 Ekspansja po 2h                                     max.0,03% Czas pracy/twardnienia                         4min./9min. Proporcje mieszania Proszek : Woda   100g : 24ml
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Gips BonBase FL mint 20 kg klasa IV - protetyka, protetyczny

 • [PZWL]

  Kategoria: StomatologiaWysyłka: od ręki

  W publikacji - oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych - omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia... Pełen opis produktu 'Protetyka stomatologiczna podręcznik dla studentów' »

  W publikacji - oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych - omówiono metody leczenia, rehabilitację i profilaktykę stomatologiczną. Przedstawiono w niej także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii i materiałów protetycznych. Nie pominięto tak ważnych zagadnień, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna podręcznik dla studentów

 • [URBAN & PARTNER]

  Kategoria: Książki / Zdrowie. Medycyna. Uroda / Medycyna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna

 • [PZWL]

  Kategoria: /Książki/Nauka/Medycyna, zdrowie, uroda./
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Protetyka stomatologiczna podręcznik dla studentów


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 166441
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 166441
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, warner music poland, bis records, chandos
Produkty w ofercie: 1138652
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146835
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, egmont, olesiejuk, wolters kluwer polska, helion, cambridge university press, zielona sowa, trefl, wsip
Produkty w ofercie: 214826
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 92074
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, wydawnictwo lekarskie pzwl, helion, elsevier urban & partner, c.h. beck, pascal, difin, impuls, wnt
Produkty w ofercie: 16783
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ambulans.com.pl

Książki oraz sprzęt medyczny.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
nieokreslony, pzwl, elsevier urban & partner, pwn wydawnictwo naukowe, czelej, via medica, medipage, medpharm, uniwersytet jagielloński, alfa-medica press
Produkty w ofercie: 18512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 307588
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 307588
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, nasza księgarnia warszawa, kiw warszawa, helion
Produkty w ofercie: 171506
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, cambridge university press, zielona sowa, egmont, olesiejuk, bellona, wolters kluwer, helion, zysk i s-ka
Produkty w ofercie: 111085
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 111085
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

OrtoSklep

Wyposażenie gabinetów stomatologicznych
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 07.11.2014
ark therapeutic, ortho technology, prestige line, orto, ortodoncja, oral-b, curaprox, wiegelmann, sonicare philips, elgydium
Produkty w ofercie: 760
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0