Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • []

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach...

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: TelekomunikacjaWysyłka: od ręki

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej' »

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych.Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  54,00 zł
  60,00 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki techniczne, rolnicze, leśne >TechnikaWysyłka: od ręki

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej' »

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych.Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  PROPAGACJA FAL RADIOWYCH W TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz... Pełen opis produktu 'PROPAGACJA FAL RADIOWYCH W TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ' »

  PROPAGACJA FAL RADIOWYCH W TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji. Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Od autora 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1. Propagacja fali radiowej w idealnym środowisku dielektrycznym 20 1.2. Polaryzacja fali radiowej 21 1.3. Wolna przestrzeń propagacyjna 24 1.4. Efektywna przestrzeń propagacyjna – pierwsza strefa Fresnela 27 1.5. Równanie radiokomunikacyjne – bilans energetyczny łącza radiowego 29 1.6. Rzeczywiste środowiska propagacyjne, rodzaje fal radiowych 31 1.7. Podział fal radiowych na zakresy 32 Literatura 34 Rozdział 2. Fala przyziemna 2.1. Ziemskie podłoże propagacyjne 35 2.2. Odbicie i wnikanie fali radiowej w półprzewodzące podłoże 38 2.3. Propagacja fali przyziemnej nad podłożem ziemskim 41 2.3.1. Wpływ podłoża na propagację fali powierzchniowej 42 2.3.2. Fala powierzchniowa od pionowej anteny masztowej 45 2.3.2.1. Zależność Szulejkina-van der Pola 46 2.3.2.2. Współczynnik osłabienia 47 2.3.2.3. Wykresy Burrowsa 48 2.3.2.4. Teoretyczne krzywe propagacji fali powierzchniowej 49 2.3.3. Uwzględnianie kulistości podłoża 51 2.3.4. Kryterium nierówności podłoża 52 2.4. Fala przestrzenna 53 2.4.1. Przypadek anten wzniesionych nad podłożem 53 2.4.2. Wzór Wwiedenskiego 55 Literatura 56 Rozdział 3. Zjawiska propagacyjne w troposferze i jonosferze 3.1. Zjawiska troposferyczne 57 3.1.1. Refrakcja fali radiowej w troposferze 57 3.1.1.1. Trajektoria fali radiowej 58 3.1.1.2. Zastępczy promień kuli ziemskiej 59 3.1.1.3. Klasyfikacja refrakcji troposferycznej 61 3.1.2. Zjawisko rozpraszania troposferycznego 64 3.1.3. Tłumienie troposferyczne 67 3.1.3.1. Tłumienie deszczu 67 3.1.3.2. Tłumienie chmur i mgieł 70 3.1.3.3. Tłumienie w gazach atmosferycznych 71 3.2. Zjawiska jonosferyczne 72 3.2.1. Budowa i właściwości jonosfery 72 3.2.2. Refrakcja jonosferyczna 75 3.2.2.1. Współczynnik refrakcji jonosferycznej i częstotliwość krytyczna 75 3.2.2.2. Prawo secansa i maksymalna częstotliwość odbicia 78 3.2.2.3. Wykorzystanie fali jonosferycznej w radiokomunikacji dalekosiężnej 80 3.2.3. Tłumienie jonosferyczne 81 3.2.4. Zjawisko Faraday’a i Dopplera 82 Literatura 84 Rozdział 4. Statystyczne ujęcie zagadnień propagacyjnych w terenie otwartym 4.1. Rozkład przestrzenno-czasowy natężenia pola fali radiowej 85 4.2. Pole użyteczne i zakłócające 88 4.3. Statystyczne krzywe propagacji fal radiowych 90 4.3.1. Opis ogólny 90 4.3.2. Uwzględnianie rzeczywistej mocy zastępczej 93 4.3.3. Uwzględnianie częstotliwości sygnału radiowego 94 4.3.4. Uwzględnianie wysokości zawieszenia anteny nadawczej 94 4.3.5. Uwzględnianie wysokości zawieszenia anteny odbiorczej 95 4.3.6. Krótkie trasy propagacji 95 4.3.7. Wpływ ukształtowania terenu – kąt prześwitu terenowego 96 4.3.8. Rozkład przestrzenny 98 4.3.9. Uwzględnianie wpływu refrakcji troposferycznej 98 4.3.10. Przeliczenie natężenia pola elektrycznego na tłumienie propagacyjne 99 Literatura 99 Rozdział 5. Modelowanie tłumienia propagacyjnego w terenie zabudowanym 5.1. Uwarunkowania propagacyjne w systemach ruchomych 102 5.1.1. Charakterystyka ogólna 102 5.1.2. Warunki LOS 104 5.1.2.1. Model COST 231 Walfisha-Ikegamiego 104 5.1.2.2. Model ITU-R P.1411 105 5.1.3. Warunki NLOS 106 5.1.3.1. Model Okumury-Haty 107 5.1.3.2. Model COST 231 Haty 108 5.1.3.3. Model Delisle-Egli 109 5.1.3.4. Model COST 231 Walfisha-Ikegamiego 109 5.2. Uwarunkowania propagacyjne w systemach stałych 113 5.2.1. Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego wg zaleceń ITU-R 113 5.2.1.1. Opis ogólny 113 5.2.1.2. Ujęcie statystyczne 114 5.2.2. Wielowariantowy model empiryczny [5.14] 117 5.2.2.1. Wprowadzenie do modelu 117 5.2.2.2. Główne czynniki propagacyjne 118 5.2.2.3. Opis modelu 121 5.2.3. Tłumienie propagacyjne w warunkach terminala kontenerowego [5.16] 123 Literatura 124 Rozdział 6. Statystyczny opis zjawiska zaników 6.1. Opis podstawowy 128 6.2. Profile kanału szerokopasmowego 130 6.2.1. Profil amplitudowy 131 6.2.2. Profil mocowy 133 6.2.3. Profil kątowy 136 6.2.4. Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego 139 Literatura 140 Rozdział 7. Modelowanie tłumienia propagacyjnego w środowisku wewnątrzbudynkowym 7.1. Charakterystyka propagacyjna środowiska wewnątrzbudynkowego 142 7.2. Podstawowy model propagacyjny zalecany przez ITU-R 145 7.3. Model wielodrogowy 147 7.4. Inne modele empiryczne 148 7.4.1. Model jednościeżkowy (1SM) 148 7.4.2. Model liniowy (LAM) 149 7.4.3. Model Motleya-Keenana 150 7.4.4. Model wielościenny (MWM) 150 7.5. Deterministyczne modelowanie rozkładu fali radiowej w przestrzeni wewnątrzbudynkowej 151 7.6. Wnikanie fali radiowej do wnętrza budynku 152 Literatura 153 Rozdział 8. Uwarunkowania propagacyjne w liniach radiowych 8.1. Podstawowa charakterystyka środowiska propagacyjnego 155 8.2. Wpływ głównych czynników propagacyjnych 156 8.2.1. Tłumienie sygnału w wolnej przestrzeni 156 8.2.2. Przejrzystość trasy propagacyjnej 157 8.2.3. Tłumienie w deszczu i gazach atmosferycznych 160 8.2.4. Tłumienie we mgle i chmurach 163 8.2.5. Problem propagacji wielodrogowej 164 Literatura 165 Rozdział 9. Uwarunkowania propagacyjne w systemach satelitarnych 9.1. Wstępna charakterystyka propagacyjna systemów satelitarnych 168 9.2. Główny składnik tłumienia propagacyjnego w łączu satelitarnym 170 9.3. Uwarunkowania propagacyjne w troposferze 171 9.4. Uwarunkowania propagacyjne w górnych warstwach atmosfery 174 9.5. Uwarunkowania propagacyjne charakterystyczne dla satelitarnej łączności ruchomej lądowej 177 Literatura 181 Rozdział 10. Uwarunkowania propagacyjne w systemach łączności morskiej 10.1. Wstępna charakterystyka propagacyjna podsystemów łączności morskiej 184 10.2. Propagacja fal ultrakrótkich w rejonie morskim A1 185 10.2.1. Wiadomości ogólne 185 10.2.2. Wyznaczanie tłumienia propagacyjnego dla potrzeb telefonii komórkowej nad morzem 186 10.3. Propagacja fal pośrednich w rejonie morskim A2 187 10.4. Uwarunkowania propagacyjne w geostacjonarnej morskiej łączności satelitarnej, w rejonach A1, A2 i A3 188 10.5. Uwarunkowania propagacyjne w dalekosiężnej łączności morskiej krótkofalowej, w rejonach A3 i A4 189 10.6. Statystyczny opis zjawiska zaników w radiokomunikacji morskiej 189 10.7. Propagacja fal radiowych w łączności podwodnej 190 10.7.1. Falowód jonosferyczny 192 10.7.2. Wnikanie fali radiowej w środowisko wodne 194 10.8. Propagacja fali świetlnej w łączności podwodnej 197 Literatura 200 Rozdział 11. Uwarunkowania propagacyjne w systemach łączności lotniczej 11.1. Lotnicze systemy radiokomunikacyjne 203 11.2. Charakterystyka warunków propagacji 204 11.2.1. Propagacja fali przestrzennej 205 11.2.2. Statystyczne krzywe strat transmisji 207 11.2.3. Wyznaczanie współczynnika S/I 209 11.3. Warunki transmisyjne w łączności osobistej na pokładzie samolotu 210 Literatura 211 Dodatek 1. Analiza regresji wielowymiarowej dla potrzeb badań propagacji fal radiowych D1.1. Podstawy analizy regresji liniowej z jedną zmienną niezależną 213 D1.2. Model regresji liniowej z wieloma zmiennymi niezależnymi – ujęcie macierzowe 219 Literatura 223 Dodatek 2. Sposób statystycznej oceny wyników badań eksperymentalnych Literatura 226 Skorowidz 227 Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej  - polecamy!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PROPAGACJA FAL RADIOWYCH W TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej' »

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • [WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WKŁ]

  Kategoria: _inne_ / Elektronika

  Książka poświęcona omĂłwieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w róşnych... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej' »

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji. Nazwa - Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej ... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej - Katulski Ryszard J.' »

  Opis - Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych.Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji. Nazwa - Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej Autor - Katulski Ryszard J. Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Kod ISBN - 9788320619348 Kod EAN - 9788320619348 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 232 Podatek VAT - 5% Premiera - 2014-02-24
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej - Katulski Ryszard J.

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: TelekomunikacjaWysyłka: od ręki

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach... Pełen opis produktu 'Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej' »

  Książka poświęcona omówieniu metod analizy właściwości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania tłumienia fal radiowych w różnych środowiskach propagacyjnych. W pracy uwzględniono odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszące się do poszczególnych zagadnień, mające duże znaczenie użytkowe przy projektowaniu współczesnych systemów radiokomunikacyjnych.Odbiorcy książki: pracownicy naukowi, inżynierowie i studenci kierunków elektroniki i telekomunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • []

  Kategoria: /Książki/Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo/Technika. Mechanika techniczna/Elektronika. Elektrotechnika/Telekomunikacja
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki/Pozostałe/InneWysyłka: do 3 dni
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa naukowo-techniczne, buk rower
Produkty w ofercie: 1071
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, wydawnictwo olesiejuk, helion, olesiejuk, zielona sowa, c.h. beck, cambridge university press, muza, wsip
Produkty w ofercie: 193445
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 113
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2