Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: ELEKTRO

  , którzy uczą się projektowania układów logicznych. Został on opracowany w taki sposób, że do korzystania z niego nie jest potrzebna wiedza z innych przedmiotów. Ułożenie treści i... Pełen opis produktu 'Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium' »

  Pracę opracował zespół autorski w składzie: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Marek Pawłowski, Jacek Raczkowski, Andrzej Skorupski, Zbigniew Szymański. Skrypt jest przeznaczony dla studentów, którzy uczą się projektowania układów logicznych. Został on opracowany w taki sposób, że do korzystania z niego nie jest potrzebna wiedza z innych przedmiotów. Ułożenie treści i sposób jej podania został przyjęty przez autorów na podstawie ich wieloletniego doświadczenia dydaktycznego.   Spis treści: 1. Projektowanie układów kombinacyjnych 1.1. Funkcje logiczne 1.2. Przykład minimalizacji funkcji na mapie Karnaugha 1.3. Przykład minimalizacji funkcji metodą Quine’a-McCluskeya Zadania 2. Układy wielowyjściowe 2.1. Układy iteracyjne 2.2. Komparator iteracyjny 2.3. Przykład układu z dwukierunkowymi przeniesieniami Zadania A 2.4. Minimalizacja zespołu funkcji boolowskich Zadania B 2.5. Multipleksery Zadania C 3. Układy synchroniczne 3.1. Wiadomości podstawowe 3.2. Przykład projektowania automatu na podstawie opisu słownego Zadania A 3.3. Przykład projektowania automatu na podstawie grafu przejść Zadania B 3.4. Przykład projektowania automatu z wykorzystaniem grafu zgodności 3.5. Przykład projektowania licznika synchronicznego Zadania C 4. Komputerowe wspomaganie projektowania 4.1. Wprowadzenie do języka AHDL 4.2. MaxPlusII – oprogramowanie wspomagające projektowanie 4.2.1. Przygotowanie opisu projektu 4.2.2. Symulacja projektu 4.2.3. Umieszczenie projektu w układzie FPGA 4.3. Przykład rozpoznawania sekwencji bitów 4.4. Przykład projektowania licznika 4.5. Przygotowanie zestawu laboratoryjnego Zadania A Zadania B Zadania C Zadania D 5. Układy asynchroniczne 5.1. Procedura projektowania układów asynchronicznych 5.2. Przykład projektu układu sterowania sygnalizacją świetlną Zadania 6. Wprowadzenie do mikroprogramowania 6.1. Przykładowy układ mikroprogramowany 6.1.1. Układ sterujący 6.1.2. Układ wykonawczy 6.1.3. Format mikrorozkazu 6.2. Zestaw laboratoryjny 6.3. Przykład prostego mikroprogramu Zadania Literatura Dodatek A. Program MaxPlus II – rysowanie schematów Dodatek B. Program Quartus II – programowanie układu
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie układów cyfrowych. Materiały pomocnicze do laboratorium

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: INFORMATYKA

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL.  Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego... Pełen opis produktu 'Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL' »

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL.  Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, a na końcu podano odpowiedzi do wybranych ćwiczeń.  Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki (automatyki) i elektrotechniki wyższych uczelni technicznych oraz inżynierowie zajmujący się projektowaniem układów cyfrowych.    Spis treści: PRZEDMOWA 9    Zmiany wprowadzone w drugim wydaniu 10  Układ książki 10  Jak korzystać z tej książki? 13  Zasoby WWW 14  Podziękowania 14    1. WPROWADZENIE 15  1.1. Nowoczesne układy cyfrowe 15  1.2. Technologia CMOS 20  1.3. Logika programowalna 26  1.4. Własności elektryczne 31  Podsumowanie 33  Literatura uzupełniająca 33  Ćwiczenia 34    2. PROJEKTOWANIE UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH 35  2.1. Algebra Boole?a 35  2.2. Bramki logiczne 38  2.3. Projektowanie układów kombinacyjnych 39  2.4. Przebiegi czasowe 47  2.5. Kody liczbowe 49  Podsumowanie 53  Literatura uzupełniająca 53  Ćwiczenia 54    3. MODELOWANIA UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH W JĘZYKU VHDL 55  3.1. Jednostki i architektury 55  3.2. Identyfikatory, spacje i komentarze 57  3.3. Listy połączeń 58  3.4. Przypisania do sygnału 61  3.5. Klauzula generic 63  3.6. Stałe i porty niepodłączone 64  3.7. Jednostki testowe 65  3.8. Konfiguracje 66  Podsumowanie 68  Literatura uzupełniająca 69  Ćwiczenia 69    4. KOMBINACYJNE BLOKI FUNKCJONALNE 71  4.1. Bufory trójstanowe 71  4.2. Dekodery 77  4.3. Multipleksery 84  4.4. Kodery priorytetowe 86  4.5. Sumatory 90  4.6. Układy kontroli bitu parzystości 94  4.7. Jednostki testowe dla bloków kombinacyjnych 97  Podsumowanie 100  Literatura uzupełniająca 100  Ćwiczenia 100    5. PROJEKTOWANIE SYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 102  5.1. Synchroniczne systemy sekwencyjne 102  5.2. Modele synchronicznych systemów sekwencyjnych 103  5.3. Algorytmiczne automaty stanów 107  5.4. Synteza na podstawie diagramów ASM 112  5.5. Automaty stanów w VHDL 122  5.6. Jednostki testowe dla automatów stanów 133  Podsumowanie 136  Literatura uzupełniająca 136  Ćwiczenia 137    6. MODELE SEKWENCYJNYCH BLOKÓW LOGICZNYCH W JĘZYKU VHDL 140  6.1. Zatrzask 140  6.2. Przerzutniki synchroniczne 144  6.3. Przerzutniki typy JK i T 154  6.4. Rejestry i rejestry przesuwne 158  6.5. Liczniki 161  6.6. Pamięć 169  6.7. Sekwencyjne układy mnożące 174  6.8. Jednostki testowe dla bloków sekwencyjnych 176  Podsumowanie 180  Literatura uzupełniająca 181  Ćwiczenia 181    7. ZŁOŻONE SYSTEMY SEKWENCYJNE 183  7.1. Powiązane automaty stanów 183  7.2. Część sterująca i operacyjna systemu cyfrowego 187  7.3. Instrukcje 190  7.4. Prosty mikroprocesor 191  7.5. Model prostego mikroprocesora w języku VHDL 196  Podsumowanie 205  Literatura uzupełniająca 205  Ćwiczenia 206    8. SYMULACJA MODELI NAPISANYCH W JĘZYKU VHDL 207  8.1. Symulacja sterowana zdarzeniami 207  8.2. Symulacja modeli w języku VHDL 212  8.3. Cechy dobrego modelu w języku VHDL dla potrzeb symulacji 215  8.4. Operacje na plikach 216  Podsumowanie 218  Literatura uzupełniająca 218  Ćwiczenia 219    9. SPECYFIKACJA UKŁADÓW CYFROWYCH W JĘZYKU VHDL DLA POTRZEB SYNTEZY 220  9.1. Modelowanie układów cyfrowych w języku VHDL na poziomie RTL dla potrzeb syntezy 222  9.2. Ograniczenia w przypadku syntezy 235  9.3. Synteza modeli układów cyfrowych opisanych w języku VHDL z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych FPGA 239  9.4. Modelowanie układów cyfrowych w języku VHDL na poziomie zachowania dla potrzeb syntezy 243  9.5. Weryfikacja wyników syntezy 250  Podsumowanie 252  Literatura uzupełniająca 252  Ćwiczenia 252    10. TESTOWANIE SYSTEMÓW CYFROWYCH 256  10.1. Potrzeba testowania 256  10.2. Modele błędów 257  10.3. Generowanie wektorów testowych zorientowanych na błędy 259  10.4. Symulacja błędów 265  10.5. Symulacja błędów w języku VHDL 270  Podsumowanie 280  Literatura uzupełniająca 280  Ćwiczenia 280    11. PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA MOŻLIWOŚĆ TESTOWANIA 283  11.1. Usprawnianie metod testowania typu ad hoc 284  11.2. Projektowanie strukturalne dla potrzeb testowania 285  11.3. Wbudowane samotestowanie 287  11.4. Testowanie krawędziowe (standard IEEE 1149.1) 297  Podsumowanie 305  Literatura uzupełniająca 306  Ćwiczenia 306    12. PROJEKTOWANIE ASYNCHRONICZNYCH UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 309  12.1. Układy asynchroniczne 309  12.2. Analiza układów asynchronicznych 313  12.3. Projektowanie asynchronicznych układów sekwencyjnych 317  12.4. Asynchroniczne automaty stanów 325  12.5. Czasy ustalania i podtrzymania a metastabilność 330  Podsumowanie 338  Literatura dodatkowa 338  Ćwiczenia 339    13. INTERFEJS ZE ŚWIATEM ANALOGOWYM 342  13.1. Przetworniki cyfrowo-analogowe 342  13.2. Przetwornik analogowo-cyfrowy 344  13.3. Język VHDL-AMS 347  13.4. Pętla synchronizacji fazowej 357  13.5. Symulatory języka VHDL-AMS 361  Podsumowanie 363  Dalsze publikacje 363  Ćwiczenia 363    DODATEK A. STANDARDY JĘZYKA VHDL 364  A.1. Język VHDL i powiązane z nim standardy 364  A.2. Różnice pomiędzy standardem 1076-2002 a 1076-1993 366  A.3. Różnice pomiędzy standardem 1076-1993 a 1076-1987 367  A.4. Język VHDL w roku 200x 368  DODATEK B. VERILOG 370  DODATEK C. PAKIETY ZE ZMIENNYMI DZIELONYMI 376    BIBLIOGRAFIA 382  ODPOWIEDZI DO WYBRANYCH PROBLEMÓW 384
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

 • [Politechnika Gdańska]

  Kategoria: ELEKTRO

  Fragment książki: Przez układy cyfrowe rozumieć będziemy układy techniczne służące do przekształcania, sygnałów zmieniających się w sposób skokowy, czyli przyjmujących wartości... Pełen opis produktu 'Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opisy w języku VHDL' »

  Fragment książki: Przez układy cyfrowe rozumieć będziemy układy techniczne służące do przekształcania, sygnałów zmieniających się w sposób skokowy, czyli przyjmujących wartości z określonego skończonego zbioru, najczęściej dwuelementowego. Przy opisie własności układu cyfrowego w zasadzie nie interesuje nas jego zachowanie się dla innych wartości sygnału wejściowego, np. leżących pomiędzy określonymi wartościami dyskretnymi. Takie podejście różni układy cyfrowe od układów analogowych, gdzie przyjmuje się, że sygnały wejściowe i wyjściowe mogą zmieniać się w sposób ciągły i ważne jest zachowanie się układów dla sygnałów wejściowych przyjmujących wartości ze zbioru continuum. Biorąc powyższe pod uwagę, możemy sformułować następujący model matematyczny układu cyfrowego. Modelem układu cyfrowego,jest układ o m wejściach i n wyjściach przedstawiony na rys, gdzie ... są odpowiednio sygnałami wejściowymi i wyjściowymi. Składowe X1. X2, ... oraz y1, y2> ... mogą przyjmować jedynie dwie wartości, które oznaczymy symbolicznie przez 0 i 1. Zbiory - wszystkich możliwych sygnałów na wejściu i wyjściu oznaczać będziemy przez X i Y. Spis treści:  1. WIADOMOŚCI PODSTAWOWE  1.1. Pojęcia podstawowe  1.2. Przedstawianie informacji w układach cyfrowych  1.2.1. Systemy pozycyjne przedstawiania liczb  1.2.2. Naturalny system dwójkowy  1.2.3. System ósemkowy i szesnastkowy  1.2.4. Kod Graya  1.2.5. Kody dwójlcowo-dziesiętne  1.2.6. Kody o stalej liczbie jedynek  1.2.7. Kody alfanumeryczne  1.2.8. Systemy dla przedstawiania liczb ze znakiem  1.2.9. Kody z zabezpieczeniami  1.2.10. Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych  1.3. Dwuelementowa algebra Boole'a  1.3.1. Aksjomaty i ważniejsze tożsamości  1.3.2. Ważniejsze funkcje logiczne  1.3.3. Postacie kanoniczne funkcji logicznej  1.3.4. Systemy funkcjonalnie pełne  1.3.5. Przykłady algebr Boole'a  Zadania  2. SYNTEZA UKŁADÓW KOMBINACYJNYCH  2.1. Minimalizacja funkcji logicznych  2.1.1. Metoda Quine'a-McCluskeya  2.1.2. Metoda tablic Karnaugha  2.2. Synteza strukturalna układów kombinacyjnych  2.3. Układy iteracyjne  2.4. Hazard w układach kombinacyjnych  Zadania  3. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH  3.1. Tworzenie opisu formalnego  3.2. Minimalizacja liczby stanów  3.3. Zmiana modelu układu  3.4. Synteza układów synchronicznych  3.4.1. Kodowanie stanów wewnętrznych  3.4.2. Przerzutniki  3.4.3. Wyzwalanie przerzutników i synchronizacja układów sekwencyjnych  3.4.4. Synteza kombinacyjna  3.5. Synteza układów asynchronicznych  3.5.1. Tworzenie grafu układu asynchronicznego  3.5.2. Struktura układów asynchronicznych  3.5.3. Kodowanie układów asynchronicznych  3.5.4. Synteza kombinacyjna układów asynchronicznych  Zadania  4. REALIZACJA TECHNICZNA UKŁADÓW LOGICZNYCH  4.1. Układy TTL  4.1.1. Budowa i działanie podstawowych bramek  4.1.2. Charakterystyki statyczne  4.1.3. Parametry gwarantowane  4.1.4. Napięcie i prąd zasilania  4.1.5. Stopnie wyjściowe  4.2. Układy CMOS  4.2.1. Podstawowe własności tranzystora MOSFET  4.2.2. Bramki NOT, NAND i NOR  4.2.3. Główne charakterystyki elektryczne  4.2.4. Parametry gwarantowane  4.2.5. Bramka transmisyjna  4.2.6. Bramka trójstanowa  4.3. Seria 74  Zadania  5. MODUŁOWE UKŁADY CYFROWE  5.1. Konwertery kodów  5.1.1. Kodery  5.1.2. Dekodery  5.1.3. Inne konwertery  5.2. Multipleksery  5.2.1. Multipleksery w syntezie układów kombinacyjnych  5.3. Demultipleksery  5.3.1. Demultipleksery w syntezie układów kombinacyjnych  5.4. Komparatory i sumatory  5.4.1. Komparatory  5.4.2. Sumatory  5.5. Przerzutniki  5.5.1. Inne przerzutniki  5.6. Rejestry  5.6.1. Budowa rejestrów  5.6.2. Liczniki pierścieniowe  5.6.3. Liczniki pseudopierścieniowe  5.6.4. Rejestry liniowe  5.7. Liczniki  5.7.1. Wiadomości ogólne  5.7.2. Liczniki synchroniczne  5.7.3. Liczniki asynchroniczne  5.7.4. Skracanie cyklu w licznikach MSI  5.8. Pamięci zapis/odczyt  5.8.1. Pamięci statyczne RAM  5.8.2. Pamięci dynamiczne RAM  5.8.3. Architektura pamięci RAM  5.8.4. Pamięci o innyin dostępie  Zadania  6. PROGRAMOWALNE MODUŁY CYFROWE  6.1. Połączenia programowalne  6.2. Struktury układów programowalnych  6.2.1. Układy typu PLA/PLS  6.2.2. Układy typu PROM  6.2.3. Układy typu PAL/GAL  6.2.4. Układy typu CPLD  6.2.5. Układy typu FPGA  7. JĘZYK VHDL  7.1. Struktura języka VHDL  7.1.1. Deklaracja elementu  7.1.2. Architektura elementu  7.2. Współbieżne elementy VHDL  7.2.1. Obiekty danych i ich identyfikatory  7.2.2. Typy i atrybuty danych  7.2.3. Operatory  7.2.4. Przeciążanie operatorów i konwersja typów  7.3. Sekwencyjne elementy VHDL  7.3.1. Procesy  7.3.2. Zmienne  7.3.3. Instrukcje sekwencyjne  7.3.4. Procesy kombinacyjne i zegarowe  7.3.5. Synchroniczne układy sekwencyjne  7.3.6. Asynchroniczne układy sekwencyjne  7.4. Strukturalne elementy VHDL  7.4.1. Biblioteki i pakiety  7.4.2. Podprogramy  7.4.3. Komponenty  7.4.4. Instrukcja generate  Odpowiedzi do zadań  Literatura
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opisy w języku VHDL

 • [Uniwersytet Zielonogórski]

  Kategoria: ELEKTRO

  filtry korekcyjne 2.1. Projektowanie w dziedzinie czasu 2.2. Projektowanie w dziedzinie częstotliwości 2.3. Filtr korekcyjny jako układ nieprzyczynowy 2.3.1. Układy... Pełen opis produktu 'Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych' »

  Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma to niebagatelne znaczenie w dzisiejszym zelektryfikowanym świecie. Kolejną przyczyna, przemawiającą za przetwarzaniem informacji na postać cyfrową jest możliwość realizacji różnych algorytmów przy wykorzystaniu tej samej konfiguracji sprzętowej urządzenia, gdyż ich implementacja może przebiegać na drodze programowej w oparciu o jednostkę mikroprocesorową. Daje to ogromna, elastyczność, gdyż niektóre modyfikacje rozszerzające możliwości urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez zmianę jego oprogramowania, bez konieczności zmiany struktury sprzętowej. Dodatkowo raz zaprojektowane urządzenie może być produkowane niemalże ze 100% powtarzalnością, a zaimplementowany w nim algorytm będzie działał w każdym z nich tak samo. W celu skrócenia czasu przesyłania dużej ilości informacji możliwe jest również zastosowanie różnych algorytmów kompresji danych. Można zauważyć, iż znacząca większość obecnie produkowanych urządzeń pomiarowych poddaje się tej tendencji, przeprowadzając pomiary w oparciu o dyskretną reprezentację sygnału będącego nośnikiem informacji. Zamiana mierzonych sygnałów napięć, prądów czy też innych wielkości na ich reprezentację cyfrową realizowana jest przez zastosowanie przetwornika analogowo-cyfrowego, na którego wejście może być jednak podawany tylko sygnał napięciowy o wartościach mieszczących się w określonym zakresie. Stąd w przypadku pomiaru wyższych napięć lub innego typu wielkości, konieczne jest zastosowanie tzw. obwodów wejściowych. Jeśli w całym paśmie częstotliwościowym przetwarzanych sygnałów charakterystyka amplitudowa takiego obwodu nie jest równomierna, zaś charakterystyka fazowa liniowa, to przejście sygnału przez taki układ prowadzi do zmiany jego widma, a więc zniekształcenia informacji jaką niesie. Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń 1. Wprowadzenie 1.1. Dyskretyzacja otoczenia analogowego 1.2. Korekcja obwodów wejściowych po stronie cyfrowej 1.3. Przykłady zastosowań układów odwrotnych 1.4. Zakres pracy 2. Odwrotne filtry korekcyjne 2.1. Projektowanie w dziedzinie czasu 2.2. Projektowanie w dziedzinie częstotliwości 2.3. Filtr korekcyjny jako układ nieprzyczynowy 2.3.1. Układy nieprzyczynowe, przyczynowe i antyprzyczynowe 2.3.2. Stabilność układów nieprzyczynowych 2.4. Teza 3. Projekt filtrów quasi-odwrotnych 3.1. Podstawy matematyczne 3.1.1. Przestrzeń wektorowa sygnałów 3.1.2. Przestrzeń wektorowa sygnałów a przekształcenie 3.1.3. Definicje kryteriów optymalizacyjnych 3.2. Określenie zadań optymalizacyjnych 3.3. Rozwiązanie zadań optymalizacyjnych - filtry quasi-odwrotne 3.3.1. Pierwsze zadanie optymalizacyjne 3.3.2. Drugie zadanie optymalizacyjne 4. Filtry quasi-odwrotne w dziedzinie czasu i częstotliwości 4.1. Wymierna transmitancja filtru quasi-odwrotnego 4.1.1. Pierwsze zadanie optymalizacyjne 4.1.1.1. Pojedyncze bieguny zespolone 4.1.1.2. Wielokrotne bieguny zespolone 4.1.2. Drugie zadanie optymalizacyjne 4.1.3. Transformacja do postaci wielomianowej 4.2. Charakterystyki częstotliwościowe 4.3. Analityczna interpretacja funkcji stabilności i aproksymacji 4.3.1. Pierwsze zadanie optymalizacyjne 4.3.2. Drugie zadanie optymalizacyjne 4.4. Interpretacja rozwiązań zadań optymalizacyjnych w dziedzinie czasu 4.5. Przetwarzanie sygnałów w dziedzinie czasu 4.5.1. Równania różnicowe dla filtrów prostych 4.5.1.1. Pojedyncze bieguny zespolone 4.5.1.2. Wielokrotne bieguny zespolone 4.5.2. Przetwarzanie sygnałów o skończonym czasie trwania 4.5.2.1. Filtracja przy wykorzystaniu równań różnicowych 4.5.2.2. Filtracja przy wykorzystaniu odpowiedzi impulsowej 4.5.3. Filtracja sygnałów o nieskończonym czasie trwania 5. Przykłady symulacyjne 5.1. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożnika 5.2. Przykład 1 5.3. Przykład 2 5.4. Przykład 3 5.5. Przykład 4 6. Podsumowanie 6.1. Podsumowanie wyników prac 6.2. Przewidywane dalsze prace A. Wybrane szczegółowe przekształcenia A.1. Przekształcenia dotyczące wzoru (3.62) A.2. Przekształcenia dotyczące wzoru (3.74) B. Dowody twierdzeń B.1. Twierdzenie 2.3 - część przyczynowa B.2. Twierdzenie 2.3 - część antyprzyczynowa B.3. Twierdzenie 3.2 B.4. Twierdzenie 3.3 Bibliografia Abstract
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: INFORMATYKA

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania... Pełen opis produktu 'Projektowanie złożonych układów cyfrowych' »

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania złożonych układów w strukturach mikroprogramowalnych, z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych i z wykorzystaniem układów programowalnych, produkcję i wykorzystanie układów programowalnych CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wraz z omówieniem poszczególnych etapów projektu, wybrane informacje dotyczące współczesnych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog i AHDL) oraz algorytmy realizacji projektu w strukturach FPGA. Ukoronowaniem wykładu jest opis trzech przykładów realizacji złożonych projektów cyfrowych (układu sterowania drukarką atramentową przeznaczoną do automatów sprzedających bilety komunikacyjne, prostego mikrokontrolera oraz szyfratora blokowego). Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej. Spis treści: 1. Wprowadzenie 9 2. Projektowanie układów prostych 12 2.1. Wprowadzenie 12 2.2. Projektowanie z bramek i przerzutników 13 2.2.1. Układy kombinacyjne 13 2.2.2. Układy sekwencyjne 18 2.3. Projektowanie układów z bloków funkcjonalnych 20 2.3.1. Projektowanie układów kombinacyjnych 20 2.3.2. Projektowanie układów sekwencyjnych 21 2.4. Opis układów w języku HDL 24 3. Podstawy projektowania układów złożonych 28 3.1. Wprowadzenie 28 3.2. Układy budowane z bloków funkcjonalnych 29 3.3. Układy mikroprogramowane 32 3.4. Układy mikroprocesorowe 40 4. Układy programowalne 45 4.1. Wstęp 45 4.2. Układy CPLD 47 4.2.1. Architektura układów CPLD 47 4.2.2. Przykładowa rodzina układów CPLD 48 4.3. Układy FPGA 49 4.3.1. Architektura układów FPGA 49 4.3.2. Przykładowe układy FPGA firmy ALTERA 54 4.3.3. Układy firmy Xilinx 58 4.3.4. Układy firmy Lattice 60 4.3.5. Układy Delta39K firmy Cypress 63 4.3.6. Układy AT6000 firmy Atmel 64 4.4. Konfigurowanie układów FPGA 66 5. Projektowanie urządzeń cyfrowych 69 5.1. Etapy procesu projektowania 69 5.1.1. Formalizacja opisu 69 5.1.2. Projekt koncepcyjny 70 5.1.3. Projekt techniczny 72 5.1.4. Budowa urządzenia i jego testowanie 73 5.1.5. Modyfikacje i ulepszanie 73 5.2. Porównanie metodologii projektowania 73 5.3. Projekt modułu FPGA 75 5.4. Przykład wykorzystania modułu FPGA 80 6. Systemy wspomagające projektowanie 83 6.1. Wprowadzenie 83 6.2. Proces projektowania 84 6.2.1. Wprowadzenie projektu 84 6.2.2. Synteza projektu 87 6.2.3. Programowanie układu 88 6.3. Wykorzystywanie systemów EDA 88 6.4. Wybrane narzędzia systemów EDA 89 6.5. Wykonanie projektu za pomocą systemu EDA 91 6.6. Przyspieszanie projektowania 103 7. Języki opisu sprzętu 105 7.1. Wprowadzenie 105 7.2. Język VHDL 106 7.2.1. Podstawowe struktury języka VHDL 106 7.2.2. Operatory arytmetyczne i logiczne 112 7.2.3. Instrukcje złożone 114 7.2.4. Projektowanie behawioralne i strukturalne 115 7.2.5. Tworzenie elementów bibliotecznych 117 7.3. Język AHDL 119 7.3.1. Podstawowe struktury języka 119 7.3.2. Instrukcje podstawienia 122 7.3.3. Instrukcje złożone 123 7.3.4. Tablice wartości 125 7.3.5. Opisy automatów 126 7.3.6. Projektowanie strukturalne 129 7.4. Język Verilog 131 7.4.1. Typy danych 132 7.4.2. Operatory logiczne i relacji 134 7.4.3. Przykłady projektów 136 7.5. Przykładowy projekt bloku funkcjonalnego 142 7.5.1. Projekt opisany w języku VHDL 142 7.5.2. Projekt opisany w języku AHDL 144 7.5.3. Projekt opisany w języku Verilog 146 8. Przykładowe projekty w języku VHDL 150 8.1. Układy kombinacyjne 150 8.1.1. Projektowanie multiplekserów 150 8.1.2. Projektowanie dekoderów 157 8.1.3. Projektowanie układów arytmetycznych 158 8.2. Układy sekwencyjne 162 8.2.1. Projektowanie przerzutników 162 8.2.2. Projektowanie rejestrów i liczników 166 8.2.3. Projektowanie automatów 170 8.3. Projektowanie pamięci 173 8.3.1. Projektowanie pamięci ROM 173 8.3.2. Projektowanie pamięci RAM 176 9. Testowanie projektów w układach FPGA 179 9.1. Wprowadzenie 179 9.2. Ścieżka krawędziowa 180 9.2.1. Wprowadzenie 180 9.2.2. Interfejs JTAG 182 9.2.3. Opis ścieżki krawędziowej w języku BSDL 184 9.3. Ścieżka cykliczna 187 9.3.1. Wprowadzenie 188 9.3.2. Przykładowa implementacja ścieżki cyklicznej 189 10. Projekt sterownika drukarki 196 10.1. Etap wstępny projektu 196 10.1.1. Wymagania inwestora 196 10.1.2. Założenia projektowe 197 10.1.3. Specyfikacja 199 10.2. Projekt koncepcyjny 199 10.2.1. Schemat blokowy 200 10.2.2. Projekt układu sterującego z CPLD 201 10.2.3. Projekt zawartości układu CPLD 202 11. Prosty mikrokontroler 211 11.1. Opis słowny zadania projektowego 211 11.2. Etap wstępny projektu 212 11.2.1. Wymagania inwestora 212 11.2.2. Założenia projektowe 212 11.3. Projekt koncepcyjny 213 11.4. Projekt techniczny 214 11.4.1. Moduł transmisji wejściowej 215 11.4.2. Moduł transmisji wyjściowej 218 11.4.3. Moduł pamięci RAM 221 11.4.4. Moduł pamięci ROM 222 11.4.5. Moduł rozszerzenia szyny systemowej 224 11.4.6. Moduł procesora CPU 226 11.4.7. Mikrokontroler 235 12. Szyfrator blokowy 239 12.1. Opis słowny zadania projektowego 239 12.2. Etap wstępny projektu 241 12.3. Projekt koncepcyjny 241 12.3.1. Wariant I 241 12.3.2. Wariant II 242 12.3.3. Wariant III 244 12.4. Wnioski 245 Bibliografia 246 Skorowidz 247
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych

 • Podstawy projektowania układów cyfrowych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  53,91 zł
  59,90 zł

  [wydawnictwo naukowe pwn]

  Kategoria: Nauki ścisłe >InformatykaWysyłka: od ręki

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania układów cyfrowych' »

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności z elementów prostszych, nie pomijając żadnego z etapów pośrednich. Dzięki temu poza umiejętnością projektowania układów cyfrowych czytelnik zyska głębokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania.Podręcznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydziału elektrycznego politechnik....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych

 • Projektowanie złożonych układów cyfrowych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  55,44 zł
  61,60 zł

  [wydawnictwa komunikacji i Łączności wkŁ]

  Kategoria: Nauki ścisłe >InformatykaWysyłka: od ręki

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania... Pełen opis produktu 'Projektowanie złożonych układów cyfrowych' »

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania złożonych układów w strukturach mikroprogramowalnych, z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych i z wykorzystaniem układów programowalnych, produkcję i wykorzystanie układów programowalnych CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wraz z omówieniem poszczególnych etapów projektu, wybrane informacje dotyczące współczesnych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog i AHDL) oraz algorytmy realizacji projektu w strukturach FPGA. Ukoronowaniem wykładu jest opis trzech przykładów realizacji złożonych projektów cyfrowych (układu sterowania drukarką atramentową przeznaczoną do automatów sprzedających bilety komunikacyjne, prostego mikrokontrolera oraz szyfratora blokowego).Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Architektura komputerów. AkcesoriaWysyłka: od ręki

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania... Pełen opis produktu 'Projektowanie złożonych układów cyfrowych' »

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania złożonych układów w strukturach mikroprogramowalnych, z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych i z wykorzystaniem układów programowalnych, produkcję i wykorzystanie układów programowalnych CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wraz z omówieniem poszczególnych etapów projektu, wybrane informacje dotyczące współczesnych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog i AHDL) oraz algorytmy realizacji projektu w strukturach FPGA. Ukoronowaniem wykładu jest opis trzech przykładów realizacji złożonych projektów cyfrowych (układu sterowania drukarką atramentową przeznaczoną do automatów sprzedających bilety komunikacyjne, prostego mikrokontrolera oraz szyfratora blokowego).Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania... Pełen opis produktu 'Projektowanie złożonych układów cyfrowych' »

  Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania złożonych układów w strukturach mikroprogramowalnych, z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych i z wykorzystaniem układów programowalnych, produkcję i wykorzystanie układów programowalnych CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wraz z omówieniem poszczególnych etapów projektu, wybrane informacje dotyczące współczesnych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog i AHDL) oraz algorytmy realizacji projektu w strukturach FPGA. Ukoronowaniem wykładu jest opis trzech przykładów realizacji złożonych projektów cyfrowych (układu sterowania drukarką atramentową przeznaczoną do automatów sprzedających bilety komunikacyjne, prostego mikrokontrolera oraz szyfratora blokowego). Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych

 • [WKiŁ-Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: TechnikaWysyłka: od ręki

  Współczesna technologia umożliwia wytwarzanie układów scalonych zawierających bardzo dużą liczbę elementów. Jednym z rodzajów tych układów są programowalne struktury logiczne FPGA. Budownie... Pełen opis produktu 'Projektowanie złożonych układów cyfrowych' »

  Współczesna technologia umożliwia wytwarzanie układów scalonych zawierających bardzo dużą liczbę elementów. Jednym z rodzajów tych układów są programowalne struktury logiczne FPGA. Budownie bardzo złożonych urządzeń wymaga jednak od projektantów posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi ich projektowanie. Autorzy przedstawiają swoje doświadczenia w wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi typu EDA i języków opisu sprzętu VHDL, AHDL i Verilog. Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL. Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego... Pełen opis produktu 'Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL' »

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL. Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, a na końcu podano odpowiedzi do wybranych ćwiczeń. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki (automatyki) i elektrotechniki wyższych uczelni technicznych oraz inżynierowie zajmujący się projektowaniem układów cyfrowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

 • [Wydawnictwo WKŁ]

  Kategoria: PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE

  PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH UKŁADÓW CYFROWYCH Układy cyfrowe - projektowanie Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych.... Pełen opis produktu 'PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH UKŁADÓW CYFROWYCH' »

  PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH UKŁADÓW CYFROWYCH Układy cyfrowe - projektowanie Podręcznik opisujący projektowanie układów cyfrowych. Podano podstawy klasycznych metod projektowania prostych układów logicznych, sposoby projektowania złożonych układów w strukturach mikroprogramowalnych, z wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych i z wykorzystaniem układów programowalnych, produkcję i wykorzystanie układów programowalnych CPLD i FPGA, programowe systemy wspomagania projektowania wraz z omówieniem poszczególnych etapów projektu, wybrane informacje dotyczące współczesnych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog i AHDL) oraz algorytmy realizacji projektu w strukturach FPGA. Ukoronowaniem wykładu jest opis trzech przykładów realizacji złożonych projektów cyfrowych (układu sterowania drukarką atramentową przeznaczoną do automatów sprzedających bilety komunikacyjne, prostego mikrokontrolera oraz szyfratora blokowego). Odbiorcy książki Książka jest polecana zarówno studentom, jak i inżynierom zajmującym się wykorzystaniem układów programowalnych w praktyce zawodowej. PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH UKŁADÓW CYFROWYCH Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Projektowanie układów prostych 2.1. Wprowadzenie 12 2.2. Projektowanie z bramek i przerzutników 13 2.2.1. Układy kombinacyjne 13 2.2.2. Układy sekwencyjne 18 2.3. Projektowanie układów z bloków funkcjonalnych 20 2.3.1. Projektowanie układów kombinacyjnych 20 2.3.2. Projektowanie układów sekwencyjnych 21 2.4. Opis układów w języku HDL 24 3. Podstawy projektowania układów złożonych 3.1. Wprowadzenie 28 3.2. Układy budowane z bloków funkcjonalnych 29 3.3. Układy mikroprogramowane 32 3.4. Układy mikroprocesorowe 40 4. Układy programowalne 4.1. Wstęp 45 4.2. Układy CPLD 47 4.2.1. Architektura układów CPLD 47 4.2.2. Przykładowa rodzina układów CPLD 48 4.3. Układy FPGA 49 4.3.1. Architektura układów FPGA 49 4.3.2. Przykładowe układy FPGA firmy ALTERA 54 4.3.3. Układy firmy Xilinx 58 4.3.4. Układy firmy Lattice 60 4.3.5. Układy Delta39K firmy Cypress 63 4.3.6. Układy AT6000 firmy Atmel 64 4.4. Konfigurowanie układów FPGA 66 5. Projektowanie urządzeń cyfrowych 5.1. Etapy procesu projektowania 69 5.1.1. Formalizacja opisu 69 5.1.2. Projekt koncepcyjny 70 5.1.3. Projekt techniczny 72 5.1.4. Budowa urządzenia i jego testowanie 73 5.1.5. Modyfikacje i ulepszanie 73 5.2. Porównanie metodologii projektowania 73 5.3. Projekt modułu FPGA 75 5.4. Przykład wykorzystania modułu FPGA 80 6. Systemy wspomagające projektowanie 6.1. Wprowadzenie 83 6.2. Proces projektowania 84 6.2.1. Wprowadzenie projektu 84 6.2.2. Synteza projektu 87 6.2.3. Programowanie układu 88 6.3. Wykorzystywanie systemów EDA 88 6.4. Wybrane narzędzia systemów EDA 89 6.5. Wykonanie projektu za pomocą systemu EDA 91 6.6. Przyspieszanie projektowania 103 7. Języki opisu sprzętu 7.1. Wprowadzenie 105 7.2. Język VHDL 106 7.2.1. Podstawowe struktury języka VHDL 106 7.2.2. Operatory arytmetyczne i logiczne 112 7.2.3. Instrukcje złożone 114 7.2.4. Projektowanie behawioralne i strukturalne 115 7.2.5. Tworzenie elementów bibliotecznych 117 7.3. Język AHDL 119 7.3.1. Podstawowe struktury języka 119 7.3.2. Instrukcje podstawienia 122 7.3.3. Instrukcje złożone 123 7.3.4. Tablice wartości 125 7.3.5. Opisy automatów 126 7.3.6. Projektowanie strukturalne 129 7.4. Język Verilog 131 7.4.1. Typy danych 132 7.4.2. Operatory logiczne i relacji 134 7.4.3. Przykłady projektów 136 7.5. Przykładowy projekt bloku funkcjonalnego 142 7.5.1. Projekt opisany w języku VHDL 142 7.5.2. Projekt opisany w języku AHDL 144 7.5.3. Projekt opisany w języku Verilog 146 8. Przykładowe projekty w języku VHDL 8.1. Układy kombinacyjne 150 8.1.1. Projektowanie multiplekserów 150 8.1.2. Projektowanie dekoderów 157 8.1.3. Projektowanie układów arytmetycznych 158 8.2. Układy sekwencyjne 162 8.2.1. Projektowanie przerzutników 162 8.2.2. Projektowanie rejestrów i liczników 166 8.2.3. Projektowanie automatów 170 8.3. Projektowanie pamięci 173 8.3.1. Projektowanie pamięci ROM 173 8.3.2. Projektowanie pamięci RAM 176 9. Testowanie projektów w układach FPGA 9.1. Wprowadzenie 179 9.2. Ścieżka krawędziowa 180 9.2.1. Wprowadzenie 180 9.2.2. Interfejs JTAG 182 9.2.3. Opis ścieżki krawędziowej w języku BSDL 184 9.3. Ścieżka cykliczna 187 9.3.1. Wprowadzenie 188 9.3.2. Przykładowa implementacja ścieżki cyklicznej 189 10. Projekt sterownika drukarki 10.1. Etap wstępny projektu 196 10.1.1. Wymagania inwestora 196 10.1.2. Założenia projektowe 197 10.1.3. Specyfikacja 199 10.2. Projekt koncepcyjny 199 10.2.1. Schemat blokowy 200 10.2.2. Projekt układu sterującego z CPLD 201 10.2.3. Projekt zawartości układu CPLD 202 11. Prosty mikrokontroler 11.1. Opis słowny zadania projektowego 211 11.2. Etap wstępny projektu 212 11.2.1. Wymagania inwestora 212 11.2.2. Założenia projektowe 212 11.3. Projekt koncepcyjny 213 11.4. Projekt techniczny 214 11.4.1. Moduł transmisji wejściowej 215 11.4.2. Moduł transmisji wyjściowej 218 11.4.3. Moduł pamięci RAM 221 11.4.4. Moduł pamięci ROM 222 11.4.5. Moduł rozszerzenia szyny systemowej 224 11.4.6. Moduł procesora CPU 226 11.4.7. Mikrokontroler 235 12. Szyfrator blokowy 12.1. Opis słowny zadania projektowego 239 12.2. Etap wstępny projektu 241 12.3. Projekt koncepcyjny 241 12.3.1. Wariant I 241 12.3.2. Wariant II 242 12.3.3. Wariant III 244 12.4. Wnioski 245 Bibliografia 246 Skorowidz 247 Książka na temat projektowania złożonych układów cyfrowych - nowość!
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o PROJEKTOWANIE ZŁOŻONYCH UKŁADÓW CYFROWYCH

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Nauka. Historia nauki. Naukoznawstwo. Futurologia. NaukowcyWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL. Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego... Pełen opis produktu 'Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL' »

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL. Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, a na końcu podano odpowiedzi do wybranych ćwiczeń. Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki (automatyki) i elektrotechniki wyższych uczelni technicznych oraz inżynierowie zajmujący się projektowaniem układów cyfrowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Inne 306Wysyłka: do 3 dni

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL.Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego... Pełen opis produktu 'Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL' »

  W książce przedstawiono metody komputerowego projektowania układów cyfrowych za pomocą modeli opisanych w języku VHDL.Po każdym rozdziale zamieszczono ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, a na końcu podano odpowiedzi do wybranych ćwiczeń.Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów informatyki, elektroniki, telekomunikacji, mechatroniki (automatyki) i elektrotechniki wyższych uczelni technicznych oraz inżynierowie zajmujący się projektowaniem układów cyfrowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Literatura > Informatyka

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania układów cyfrowych' »

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności z elementów prostszych, nie pomijając żadnego z etapów pośrednich. Dzięki temu poza umiejętnością projektowania układów cyfrowych czytelnik zyska głębokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania. Podręcznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydziału elektrycznego politechnik.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Informatyka. Cybernetyka. Komputery

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych.

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ]

  Kategoria: Książki / Podręczniki. Ćwiczenia i zadania / Podręczniki akademickie. Skrypty

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie złożonych układów cyfrowych.

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Projektowanie

  "Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania układów cyfrowych' »

  "Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności z elementów prostszych, nie pomijając żadnego z etapów pośrednich. Dzięki temu poza umiejętnością projektowania układów cyfrowych czytelnik zyska głębokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania. Podręcznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydziału elektrycznego politechnik."
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania układów cyfrowych - Zieliński Cezary' »

  Opis - Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności z elementów prostszych, nie pomijając żadnego z etapów pośrednich. Dzięki temu poza umiejętnością projektowania układów cyfrowych czytelnik zyska głębokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania.Podręcznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydziału elektrycznego politechnik. Nazwa - Podstawy projektowania układów cyfrowych Oryginalny tytuł - Digital Landscape Photography: In the Footsteps of Ansel Adams Autor - Zieliński Cezary Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301140526 Kod EAN - 9788301140526 Wydanie - 1 Rok wydania - 2003 Język - PL Tłumacz - Marcin Broniak Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 450 Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-02-28
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych - Zieliński Cezary

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Architektura komputerów. AkcesoriaWysyłka: od ręki

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania układów cyfrowych' »

  Szczegółowe opisy metod i technik projektowania szeroko pojętych układów cyfrowych poprzedzono analizą zadań projektowych. Pokazano jak konstruować elementy o większej złożoności z elementów prostszych, nie pomijając żadnego z etapów pośrednich. Dzięki temu poza umiejętnością projektowania układów cyfrowych czytelnik zyska głębokie zrozumienie podstaw ich funkcjonowania. Podręcznik przeznaczony dla studentów elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki i robotyki oraz wydziału elektrycznego politechnik.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania układów cyfrowych


Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 13
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, promise, arkady
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiazki-naukowe.pl

Książki naukowe
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 22.03.2017
wydawnictwo naukowe pwn, pzwl, zielona sowa, cambridge university press, edra urban & partner, pascal, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, wydawnictwo szkolne pwn, literat, helion
Produkty w ofercie: 10393
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

MOTODANE

Książki serwisowe i instrukcje obsługi samochodu oraz samochodowe poradniki serwisowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.09.2008
haynes, wydawnictwo wkŁ, autoelektro, kabe, instalator polski, wydawnictwo auto, helion, buk rower, wydawnictwo zp grupa, wydawnictwa naukowo-techniczne
Produkty w ofercie: 1075
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 136
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, egmont, zielona sowa, cambridge university press, bellona, olesiejuk, c.h. beck, zysk i s-ka, helion
Produkty w ofercie: 136010
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 136010
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2