Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MECHANIKA

  TECHNOLOGICZNY     2.    ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 3.    DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO     3.1.    Dokumentacja... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu' »

  Sposoby wytwarzania różnych przedmiotów były doskonalone przez wieki. Postęp w tej dziedzinie był jednak stosunkowo wolny, gdyż opierał się na wiedzy rzemieślników, która przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Rosnące zapotrzebowanie na artykuły przemysłowe, które pojawiło się w ubiegłym stuleciu i w związku z tym wprowadzenie produkcji seryjnej w wielu dziedzinach przemysłu maszynowego, stworzyło potrzebę starannego opracowania procesów wytwarzania, zapewniających odpowiednią jakość wyrobów i możliwie dużą wydajność produkcji. Rozwój nauki i techniki pozwala obecnie na opracowanie maszyn i innych urządzeń o bardzo złożonej konstrukcji, które spełniają wysokie wymagania eksploatacyjne, a jednocześnie, z uwagi na konkurencję występującą na rynku, są wytwarzane przy możliwie niskich nakładach środków finansowych. Opracowaniem prawidłowych procesów ich wytwarzania zajmuje się technologia maszyn. Obecnie wielkie zakłady przemysłowe mają duże zaplecza badawcze, które zajmują się opracowaniem oraz wdrożeniem nowych procesów produkcyjnych dla wytwarzanych przez nie wyrobów, a unikatowe sposoby wytwarzania tzw. know-how często stanowią ściśle chronione tajemnice firmowe. Dobra znajomość zagadnień technologii maszyn powinna dotyczyć nie tylko technologów, którzy opracowują procesy technologiczne, lecz także konstruktorów. Dzięki temu opracowane przez nich konstrukcje będą „technologiczne", co oznacza, że ich wytworzenie będzie możliwie tanie i szybkie. W szerokim ujęciu technologia maszyn obejmuje nie tylko procesy wytwarzania elementów maszyn z półfabrykatów i łączenia ich w procesie montażu, lecz także procesy wytworzenia samych półfabrykatów. Niniejszy podręcznik dotyczy jedynie produkcji części maszyn. Jest on przeznaczony dla studentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Zakłada się, że korzystający z niego znają podstawowe sposoby wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części na drodze obróbki ubytkowej i plastycznej, a także posiadają znajomość podstaw teorii skrawania, miernictwa warsztatowego oraz budowy obrabiarek i narzędzi do obróbki skrawaniem. SPIS TREŚCI WSTĘP     1.    PROCES PRODUKCYJNY I PROCES TECHNOLOGICZNY     2.    ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 3.    DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO     3.1.    Dokumentacja konstrukcyjna     3.2.    Program produkcji     3.3.    Środki produkcji     4.    STRUKTURA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI.. 5.    DOKŁADNOŚĆ OBRÓBKI     5.1.    Dokładność ustalenia przedmiotu     5.2.    Dokładność obrabiarek     5.3.    Dokładność uchwytów obróbkowych     5.3.1.    Błąd zamocowania przedmiotu     5.3.2.    Błąd ustalenia uchwytu na obrabiarce     5.3.3.    Błąd ustalenia narzędzia względem uchwytu     5.3.4.    Błąd stały uchwytu     5.3.5.    Błąd podziału w uchwycie podziałowym     5.4.    Dokładność narzędzi     5.5.    Sztywność układu technologicznego     5.5.1.    Sztywność obrabiarki     5.5.2.    Sztywność uchwytu     5.5.3.    Sztywność przedmiotu     5.5.4.    Sztywność narzędzia     5.6.    Odkształcenia cieplne układu technologicznego     5.7.    Naprężenia własne     5.8.    Drgania     5.9.    Dokładność nastawienia obrabiarki     5.10.    Ekonomiczna dokładność obróbki     6.    NADDATKI NA OBRÓBKĘ     7.    SPOSOBY USTALANIA OBRABIANYCH PRZEDMIOTÓW     8.    ZASADY DOBORU BAZ OBRÓBKOWYCH      9.   PÓŁFABRYKATY 9.1.    Rodzaje półfabrykatów     9.1.1.    Półfabrykaty z materiałów hutniczych     9.1.2.    Odkuwki     9.1.3.    Odlewy     9.1.4.    Wykroje     9.1.5.    Półfabrykaty spajane     9.1.6.    Półfabrykaty otrzymane metodą obróbki plastycznej na zimno     9.1.7.    Półfabrykaty z tworzy w sztucznych     9.1.8.    Półfabrykaty otrzymane przez spiekanie proszków metali     9.2.    Zasady doboru półfabrykatów     9.3.    Przygotowanie półfabrykatów do obróbki     10.    ZASTOSOWANIE PODOBIEŃSTWA TECHNOLOGICZNEGO CZĘŚCI DO USPRAWNIENIA PROCESU WYTWARZANIA     10.1.    Podobieństwo technologiczne     10.2.    Obróbka grupowa     10.3.    Typizacja procesów technologicznych     11.    PRZYKŁADY RAMOWYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH     11.1.    Przykłady ramowych procesów technologicznych wałków stopniowanych 11.1.1.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bez obróbki cieplnej     11.1.2.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z hartowanymi powierzchniami     11.1.3.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z nawęglanymi i hartowanymi niektórymi powierzchniami     11.1.4.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego bardzo dokładnego połączony z normalizowaniem i stabilizowaniem     11.1.5.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego z otworem osiowym     11.1.6.    Ramowy proces technologiczny wałka stopniowanego niesztywnego 11.2.    Przykłady ramowych procesów technologicznych tulei     11.3.    Przykład ramowego procesu technologicznego dźwigni     11.4.    Przykłady ramowych procesów technologicznych kół zębatych     11.4.1.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego bez obróbki cieplnej 11.4.2.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego obróbką cieplną hartowaniem     11.4.3.    Ramowy proces technologiczny koła zębatego z obróbką cieplno-chemiczną     11.5.    Przykłady ramowych procesów technologicznych korpusów     11.5.1.    Ramowy proces technologiczny korpusu jednolitego     11.5.2.    Ramowy proces technologiczny korpusu dzielonego     12.    TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSTRUKCJI    12.1     Reguły konstruowania ze względu na obróbkę skrawaniem 12.2.    Technologiczność konstrukcji części klasy wałek     12.3.    Technologiczność konstrukcji części klasy tuleja     12.4.    Technologiczność konstrukcji części klasy dźwignia     12.5.    Technologiczność konstrukcji części klasy korpus         13.    DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA     13.1.    Karta technologiczna     13.2.    Karta instrukcyjna obróbki     13.3.    Instrukcja uzbrojenia obrabiarki     13.4.    Karta normowania czasu obróbki     14.    NORMA CZASU PRACY     15.   PROCES TECHNOLOGICZNY MONTAŻU 15.1. Montaż połączeń rozłączonych 15.2. Montaż połączeń  nierozłączonych 16. METODY MONTAŻU 16.1. Montaż z zamiennością całkowitą 16.2. Montaż z zamiennością warunkową 16.3. Montaż z zastosowaniem kompensacji technologicznej 16.4. Montaż z zastosowaniem selekcji 16.5. Montaż z zamiennością konstrukcyjną 17. FORMY ORGANIZACYJNE MONTAŻU 18. TECHNOLOGICZNE ŚRODKI MONTAŻU 18.1. Narzędzia, uchwyty i przyżądy montażowe 18.2. Maszyny montażowe 19.MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 19.1. Układy chwytające i orientujące przedmioty 19.1.1. Mechaniczne układy chwytające i orientujące przedmioty 19.1.2. bezkontaktowe układy  orientujące przedmioty 19.1.3. Wzajemne orientowanie łączonych przedmiotów w montażu automatycznym 19.2. Roboty i manipulatory przemysłowe w zautomatyzowanym montażu 20.TECHNOLOGICZNOŚĆ KONSKTRUKCJI ZE WZGLĘDU NA PROCES MONTAŻU 21. OPRACOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO MONTAŻU 21.1. Podział procesu technologicznego montażu 21.2. Dokumentacja technologiczna montażu 21.2.1. Karta technologiczna montażu 21.2.2. Karta instrukcyjna montażu 21.2.3. Schemat montażu 22.    KOMPUTEROWEWSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH    22.1.    Klasyfikacja systemówkomputerowego wspomagania działań inżynierskich   22.2.    Udział systemów CAx wprojektowaniu procesu technologicznego    22.3.   Metody programowania obrabiarek sterowanych numerycznie    22.3.1.    Programowanie ręczne    22.3.2.    Programowanie zorientowanewarsztatowo    22.3.3.    Programowaniemaszynowe     23.WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PROCESUTECHNOLOGICZNEGO     23.1.    Jednostkowykoszt wytwarzania     23.2.    Podziałkosztów     23.3.    Obliczanieskładników kosztów     23.3.1.   Koszt materiałów podstawowych     23.3.2.   Koszt robocizny bezpośredniej     23.3.3.   Koszty spowodowane brakami     23.3.4.   Koszty ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych    23.3.5.    Koszty ogólnowydziałowe    23.3.6.    Koszty ogólnozakładowe    24.    PRZYKŁAD PROCESUTECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWANEGO    24.1.   Dobór półfabrykatu    24.2.   Plan obróbki    24.3.   Dokumentacja technologiczna   BIBLIOGRAFIA    
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

      9.5. Analizatory     9.6. Zapewnienie jakości pomiarów analitycznych 10.KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH (Stanisław Szymczak)     10.1.Etap projektowania procesu    ... Pełen opis produktu 'Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej.' »

  Przedstawiona została metodyka opracowywania technologii chemicznych. Omówiono zagadnienia, których znajomość jest potrzebna badaczowi technologowi, takie jak: ochrona własności przemysłowej, kontrola analityczna, zagrożenia, ekonomika i dojrzałość procesu do wdrożenia. Spis treści: PRZEDMOWA (Ludwik Synoradzki) 1. WSTĘP (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski) 2.CYKL BADAWCZO-PROJEKTOWO-WDROŻENIOWY (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski)    2.1. Typowy cykl realizacji inwestycji     2.2. Fazy i etapy cyklu     2.3. Rola technologów w opracowaniu procesu     2.4. Podstawowe dokumenty na drodze do inwestycji 3.OPTYMALNIE OD LABORATORIUM DO INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ (Ludwik Synoradzki)     3.1. Badania laboratoryjne     3.2. Optymalizacja technologii     3.3. Miniaturowa instalacja modelowa (MIM)     3.4. Instalacja półtechniczna - powiększanie skali     3.5. Instalacja przemysłowa - produkcja 4.BADANIA LITERATUROWO-PATENTOWE (Irena Fronczak)     4.1. Chemical Abstracts     4.2. Beilstein     4.3. Elektroniczne bazy danych systemu STN     4.4. Marketingowe bazy danych     4.5. Dokumenty źródłowe 5. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Grażyna Padée)     5.1. System ochrony własności przemysłowej     5.2. System patentowy     5.3. Wynalazki chemiczne     5.4. Badania patentowe 6. KONCEPCJA CHEMICZNA (Ludwik Synoradzki)     6.1. Wybór reakcji chemicznych i metod rozdziału     6.2. Wybór metody syntezy a problem ochrony patentowej     6.3. Wybór rodzaju procesu     6.4. Wybór laboratoryjnych rozwiązań technicznych     6.5. Związek między koncepcją chemiczną a technologiczną 7. KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA (Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski)     7.1. Podstawowe definicje i wzory     7.2. Zasady technologiczne 8. ELEMENTY PROJEKTU PROCESOWEGO (Jerzy Wisialski)     8.1. Założenia zasadnicze (program produkcji)     8.2. Istota procesu     8.3. Schemat ideowy     8.4. Bilans masowy     8.5. Bilans cieplny     8.6. Charakterystyka mediów technologicznych     8.7. Dobór aparatów technologicznych     8.8. Schemat technologiczny     8.9. Opis przebiegu procesu technologicznego, harmonogram pracy aparatów     8.10. Czynniki energetyczne i pomocnicze     8.11. Zagadnienia korozji i doboru materiałów      8.12. Kontrola laboratoryjna procesu     8.13. Pomiary i automatyka     8.14. Ścieki, odpady i odgazy     8.15. Zagadnienia bezpieczeństwa     8.16. Wytyczne dla branż projektowych 9.KONTROLA ANALITYCZNA PROCESU (LABORATORIUM A PRZEMYSŁ) (Krzysztof Jankowski, Anna Jerzak)     9.1. Chemia analityczna procesowa     9.2. Etapy postępowania analitycznego     9.3. Niektóre aspekty pomiaru analitycznego w przemyśle     9.4. Czujniki     9.5. Analizatory     9.6. Zapewnienie jakości pomiarów analitycznych 10.KOMPUTEROWA OBSŁUGA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH (Stanisław Szymczak)     10.1.Etap projektowania procesu     10.2. Systemy czasu rzeczywistego     10.3. Zarządzanie informacją procesową     10.4. Podsumowanie 11.EKONOMIKA _ PROBLEMY OPŁACALNOŚCI, KALKULACJE (Elżbieta Oknińska, Ludwik Synoradzki)     11.1. Opłacalność przedsięwzięcia     11.2. Opłacalność produkcji     11.3. Cena i techniczny koszt wytwarzania (TKW)     11.4. Kilka ważnych informacji praktycznych 12.DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII DO WDROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO (Jerzy Wisialski) ZAŁĄCZNIKI     Załącznik 1. Procedura Laboratoryjna (PL)     Załącznik 2. Laboratoryjna Metoda Technologiczna (LMT)     Załącznik 3. Założenia do Projektu Procesowego (ZPP)     Załącznik 4. Projekt Procesowy (PP)
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej.

 • [WNT]

  Kategoria: ProjektowanieWysyłka: od ręki

  konstrukcji, metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego- naddatki i ich dobór- klasyfikację części- projektowanie... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  W podręczniku omówiono:- strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego- dokumentację technologiczną; przedstawiono podstawowe karty technologiczne oraz kolejność ich opracowania- rodzaje półfabrykantów i warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego- technologiczność konstrukcji, metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego- naddatki i ich dobór- klasyfikację części- projektowanie procesów technologicznych części maszyn klasy: wał, tuleja i tarcza, dźwignia, korpus, koło zębate oraz części płaskich; przedstawiono ramowe procesy technologiczne części tych klas, a także opracowane procesy technologiczne;- koszty wytworzenia wyrobu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • [Mikom]

  Kategoria: OprogramowanieWysyłka: od ręki

  programu procesu technologicznego dla obrabiarki CNC.W drugiej części książki przedstawiono dokładnie działanie programu GTJ2000. Pełen opis produktu 'Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce' »

  Książka przedstawia rozwój komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania CAD/CAM. Autorzy zwrócili uwagę na problemy pojawiające się przy doborze systemu CAD/CAM. Przedstawiono algorytmy działania kilku programów typu CAM i na ich podstawie opracowano uniwersalny algorytm pracy w tych programach. Zgodnie z algorytmem uniwersalnym zaprezentowano krok po kroku powstanie komputerowo wspomaganego programu procesu technologicznego dla obrabiarki CNC.W drugiej części książki przedstawiono dokładnie działanie programu GTJ2000.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w praktyce

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W podręczniku opisano podstawowe problemy związane z metodami planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu. Szczególny nacisk położono ... Pełen opis produktu 'Projektowanie procesów technologicznych z płytą CD' »

  W podręczniku opisano podstawowe problemy związane z metodami planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu. Szczególny nacisk położono na omówienie stosowanych algorytmów przedstawiających metody obliczeń i analizę statystyczną (oraz ich realizację). Dla każdego algorytmu opracowano odpowiedni przykład rachunkowy i zrealizowano obliczenia stosując arkusz kalkulacyjny MS Excel (lub program MathCad). Omówiono plany Placketta-Burmana, plany czynnikowe, plany drugiego stopnia, plany Boxa-Behnkena, metodę największego spadku i metodę simpleksów. Szczegółowo przedstawiono kompletny przykład optymalizacji wybranego procesu chemicznego. W uzupełnieniu zamieszczono słownik angielsko-polski i polsko-angielski najważniejszych terminów dotyczących zagadnienia. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych oraz innych osób pragnących przygotować plan eksperymentu i opracować uzyskane wyniki. Omawiane są w niej problemy wyznaczania zależności wyników eksperymentów od wielu zmiennych wejściowych, dlatego wymaga podstawowej znajomości matematyki, rachunku macierzowego i statystycznej analizy danych (testowanie hipotez).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie procesów technologicznych z płytą CD

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: BudownictwoWysyłka: od ręki

  W skrypcie podano podstawowe wiadomości z zakresu projektowania procesu technologicznego spawania konstrukcji wykonanych ze stali niskostopowych. Przedstawione informacje mogą... Pełen opis produktu 'Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo' »

  W skrypcie podano podstawowe wiadomości z zakresu projektowania procesu technologicznego spawania konstrukcji wykonanych ze stali niskostopowych. Przedstawione informacje mogą znaleźć zastosowanie również podczas projektowania konstrukcji spawanych w kontekście ich technologiczności. Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, głównie dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo

 • [WNT]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  do procesu technologicznego; tworzenie dokumentacji technologicznej; rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego;... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowch. Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu.W podręczniku omówiono: strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego; tworzenie dokumentacji technologicznej; rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego; metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego; naddatki i ich dobór; klasyfikację części maszyn i zasady projektowania procesów technologicznych dla poszczególnych klas; kosztorysowanie produkcji wyrobu.Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków technologicznych oraz pracownikom działów technologicznych firm produkcyjnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • [WNT]

  Kategoria: ProjektowanieWysyłka: od ręki

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego w... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia.Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych.Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: Technika. Informatyka. RolnictwoWysyłka: do 3 dni

  konstrukcji, metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego - naddatki i ich dobór - klasyfikację części - projektowanie... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn [Feld Mieczysław]' »

  W podręczniku omówiono: - strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego - dokumentację technologiczną; przedstawiono podstawowe karty technologiczne oraz kolejność ich opracowania - rodzaje półfabrykantów i warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego - technologiczność konstrukcji, metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego - naddatki i ich dobór - klasyfikację części - projektowanie procesów technologicznych części maszyn klasy: wał, tuleja i tarcza, dźwignia, korpus, koło zębate oraz części płaskich; przedstawiono ramowe procesy technologiczne części tych klas, a także opracowane procesy technologiczne; - koszty wytworzenia wyrobu. ISBN: 9788301197612 Kod paskowy: 9788301197612 Autorzy: Feld Mieczysław Wydanie: 5 Rok wydania: 2018 Kod wydawcy: 20411 Liczba stron: 706 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 16.5x23.5cm Głębokość (mm): 36 Waga: 1.12 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn [Feld Mieczysław]

 • Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  63,23 zł
  68,10 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego w... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia.Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych.Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn w sklepie internetowym Madbooks.pl

  Powiększ zdjęcie

  63,23 zł
  68,10 zł

  [wnt]

  Kategoria: Podręczniki szkolneWysyłka: od ręki

  do procesu technologicznego; tworzenie dokumentacji technologicznej; rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego;... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowch. Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu.W podręczniku omówiono: strukturę procesu produkcyjnego, podstawowe kierunki działania w dziedzinie wytwarzania części maszyn oraz dane wejściowe do procesu technologicznego; tworzenie dokumentacji technologicznej; rodzaje półfabrykatów, warunki ich doboru oraz sposoby przygotowania do procesu produkcyjnego; metody projektowania procesów technologicznych i strukturę procesu technologicznego; naddatki i ich dobór; klasyfikację części maszyn i zasady projektowania procesów technologicznych dla poszczególnych klas; kosztorysowanie produkcji wyrobu.Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków technologicznych oraz pracownikom działów technologicznych firm produkcyjnych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • [wnt]

  Kategoria: Książki techniczne>ProjektowanieWysyłka: do 3 dni

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego w... Pełen opis produktu 'Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn' »

  Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia.Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu technologicznego i mieć rozległą wiedzę z zakresu różnych metod wytwarzania, typów i zastosowań obrabiarek, narzędzi technologicznych oraz pomocy warsztatowych.Niniejsza książka na pewno pomoże w jej zdobyciu....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

 • [OWPW]

  Kategoria: Nauka > Chemia

  W podręczniku opisano podstawowe problemy związane z metodami planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu. Szczególny nacisk położono ... Pełen opis produktu 'Projektowanie procesów technologicznych. Część II. Matematyczne metody planowania eksperymentów - D. Jańczewski' »

  W podręczniku opisano podstawowe problemy związane z metodami planowania eksperymentów mających na celu ustalenie modelu i warunków optymalnych realizacji procesu. Szczególny nacisk położono na omówienie stosowanych algorytmów przedstawiających metody obliczeń i analizę statystyczną (oraz ich realizację). Dla każdego algorytmu opracowano odpowiedni przykład rachunkowy i zrealizowano obliczenia stosując arkusz kalkulacyjny MS Excel (lub program MathCad). Omówiono plany Placketta-Burmana, plany czynnikowe, plany drugiego stopnia, plany Boxa-Behnkena, metodę największego spadku i metodę simpleksów. Szczegółowo przedstawiono kompletny przykład optymalizacji wybranego procesu chemicznego. W uzupełnieniu zamieszczono słownik angielsko-polski i polsko-angielski najważniejszych terminów dotyczących zagadnienia.   Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych oraz innych osób pragnących przygotować plan eksperymentu i opracować uzyskane wyniki. Omawiane są w niej problemy wyznaczania zależności wyników eksperymentów od wielu zmiennych wejściowych, dlatego wymaga podstawowej znajomości matematyki, rachunku macierzowego i statystycznej analizy danych (testowanie hipotez).
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie procesów technologicznych. Część II. Matematyczne metody planowania eksperymentów - D. Jańczewski

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  , kontrola analityczna, zagrożenia, ekonomika i dojrzałość procesu do wdrożenia. Pełen opis produktu 'Projektowanie procesów technologicznych' »

  Przedstawiona została metodyka opracowywania technologii chemicznych. Omówiono zagadnienia, których znajomość jest potrzebna badaczowi technologowi, takie jak: ochrona własności przemysłowej, kontrola analityczna, zagrożenia, ekonomika i dojrzałość procesu do wdrożenia.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Projektowanie procesów technologicznych

 • [WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN]

  Kategoria: Książki>Technika. Informatyka. Przemysł. Rolnictwo.>Technika>Maszyny. Narzędzia. Urządzenia. AutomatykaWysyłka: do 3 dni

  Konstrukcji, Metody Projektowania Procesów Technologicznych I Strukturę Procesu Technologicznego - Naddatki I Ich Dobór - Klasyfikację Części - Projektowanie... Pełen opis produktu 'Podstawy Projektowania Procesów Technologicznych Typowych Części Maszyn' »

  W Podręczniku Omówiono:- Strukturę Procesu Produkcyjnego, Podstawowe Kierunki Działania W Dziedzinie Wytwarzania Części Maszyn Oraz Dane Wejściowe Do Procesu Technologicznego- Dokumentację Technologiczną; Przedstawiono Podstawowe Karty Technologiczne Oraz Kolejność Ich Opracowania- Rodzaje Półfabrykantów I Warunki Ich Doboru Oraz Sposoby Przygotowania Do Procesu Produkcyjnego- Technologiczność Konstrukcji, Metody Projektowania Procesów Technologicznych I Strukturę Procesu Technologicznego- Naddatki I Ich Dobór- Klasyfikację Części- Projektowanie Procesów Technologicznych Części Maszyn Klasy: Wał, Tuleja I Tarcza, Dźwignia, Korpus, Koło Zębate Oraz Części Płaskich; Przedstawiono Ramowe Procesy Technologiczne Części Tych Klas, A Także Opracowane Procesy Technologiczne;- Koszty Wytworzenia Wyrobu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy Projektowania Procesów Technologicznych Typowych Części Maszyn


Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, zielona sowa, c.h. beck, helion, wolters kluwer, olesiejuk, lektorklett, znak
Produkty w ofercie: 90948
Promocje: 2143
Wysyłka do 3 dni: 90903
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0