Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Universitas]

  Kategoria: języki obceWysyłka: od ręki

  badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny-programy nauczania-pomoce dydaktyczne [E-book]' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie Vademecum lektora języka polskiego pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. Prace publikowane w niniejszym tomie różnią się od nich znacznie, gdyż odwołują się do pomocy dydaktycznych, uwzględniających elementy kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, biorą pod uwagę przeprowadzone później badania P. Garncarka, G. Zarzyckiej, J. Rokickiego, A. Burzyńskiej i S. Schmidt, przyjmują wreszcie jako punkt odniesienia programy realioznawcze w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego oraz standardy europejskie zaproponowane w tym zakresie przez Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003). Bezpłatny fragment:
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny-programy nauczania-pomoce dydaktyczne [E-book]

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: PEDAGOGIKA

  i systematycznej organizacji, w której istotną rolę odgrywają takie elementy, jak: program nauczania, formy organizacji zajęć, metody nauczania?uczenia się, materiały dydaktyczne.... Pełen opis produktu 'Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku' »

  Temat dysertacji podjęty przez autorkę jest pionierski i solidnie opracowany teoretycznie, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty zagadnienia. Realizacja szkolnych lekcji religii wymaga planowej i systematycznej organizacji, w której istotną rolę odgrywają takie elementy, jak: program nauczania, formy organizacji zajęć, metody nauczania?uczenia się, materiały dydaktyczne. Zatem analizy dotyczące nauczania religii powinny być prowadzone także w odniesieniu do metodyki katechetycznej jako tej części katechetyki, która wskazuje na sposoby myślenia o organizowaniu lekcji religii w szkole i projektuje nowe, dostosowane do współczesnych koncepcji edukacyjnych, a zarazem w niczym nie naruszające integralności orędzia Bożego, strategie wyzwalania wielostronnej aktywności uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Tak opisane psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnej aktywizacji młodzieży i szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych pozwoliły autorce ukazać na ile współczesna koncepcja wielostronnego aktywizowania młodzieży ma zastosowania w analizowanym programie nauczania i podręcznikach wersji krakowskiej oraz poznańskiej opracowanych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Rozprawa ta jest cenną lekturą dla osób poszukujących wiadomości i inspiracji do aktywnego, twórczego nauczania religii w szkole.    Spis treści: Wykaz skrótów    Wstęp    Rozdział I. Psychologiczno-pedagogiczne przesłanki wielostronnego aktywizowania młodzieży  1.1. Podstawowe wyznaczniki aktywizacji młodzieży  1.1.1. Aktywność własna  1.1.2. Interakcje edukacyjne  1.1.3. Stymulacja aktywności  1.2. Poznawcze i motywacyjne determinanty aktywności młodzieży  1.2.1. Dymensje stylu poznawczego  1.2.2. Potrzeby i motywy poznawczo-emocjonalno-społeczne  1.2.3. Rozwój zainteresowań  1.3. Wielowymiarowość aktywności młodzieży  1.3.1. Przyswajanie wiadomości  1.3.2. Konstruowanie wiedzy  1.3.3. Przeżywanie wartości  1.3.4. Działanie praktyczne    Rozdział II. Szkolny kontekst aktywizowania katechizowanych  2.1. Sytuacja edukacyjna nauczania religii w szkole  2.1.1. Główne założenia nauczania religii  2.1.2. Dialog interdyscyplinarny  2.2. Rodzaje aktywizacji młodzieży  2.2.1. Przekazywanie wiadomości  2.2.2. Przetwarzanie informacji w umyśle  2.2.3. Wywoływanie motywacji samoistnej i przeżyć emocjonalnych  2.2.4. Inicjowanie chrześcijańskiego działania  2.3. Sytuacyjno-podmiotowe uwarunkowania wielostronnej aktywizacji młodzieży  2.3.1. Czynniki poprzedzające aktywność młodzieży w toku lekcji religii  2.3.2. Determinanty działające w procesie aktywizowania katechizowanej młodzieży    Rozdział III. Interaktywny wymiar nauczania religii katolickiej  3.1. Teleologia nauczania religii ukierunkowana na stymulowanie aktywności własnej młodzieży  3.1.1. Wspomaganie w holistycznym rozwoju osobowym  3.1.2. Wspieranie w permanentnym poznawaniu i doświadczaniu wiary  3.1.3. Wprowadzanie w misję ewangelizacyjne  3.2. Uszeregowanie i integracja aktywizujących treści nauczania religii  3.2.1. Orędzie ewangeliczne  3.2.2. Doświadczenie ludzkie  3.2.3. Korelacja treści nauczania religii z treściami edukacji szkolnej  3.3. Wierność Bogu i człowiekowi jako fundamentalne kryterium aktywizacji młodzieży  3.3.1. Zorientowanie na ucznia  3.3.2. Troska o permanentną wierność Bogu  3.3.3. Uwzględnianie środowisk katechetycznych    Rozdział IV. Założenia wybranych podręczników opracowanych na podstawie Programu nauczania religii katolickiej dla gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych  4.1. Wersja krakowska podręczników dla młodzieży  4.1.1. Seria podręczników W drodze do Emaus  4.1.2. Podręczniki z serii Drogi świadków Chrystusa  4.1.3. Seria podręczników Drogi świadków Zmartwychwstałego  4.2. Poznańskie opracowanie podręczników dla młodzieży  4.2.1. Podręczniki Świadek Chrystusa w Kościele  4.2.2. Podręczniki Świadek Chrystusa w świecie  4.2.3. Podręczniki Świadek Chrystusa w rodzinie    Rozdział V. Metodyczne obszary pobudzania twórczości młodzieży w wybranych podręcznikach wersji krakowskiej i poznańskiej  5.1. Tendencje metodyczne w służbie wielostronnej aktywizacji młodzieży  5.1.1. Pluralizm toków lekcyjnych  5.1.2. Różnorodność form, metod i technik katechetycznych  5.1.3. Bogactwo środków dydaktycznych  5.2. Polisensomotoryczna aktywizacja młodzieży przez grupę katechetyczną  5.2.1. Osobowość i kompetencje refleksyjnego katechety  5.2.2. Klimat językowy i wzorce porozumiewania się na lekcji religii  5.3. Doskonalenie interaktywnych lekcji religii  5.3.1. Diagnozowanie sytuacji szkolnej  5.3.2. Pomiar efektywności edukacyjnej  5.3.3. Ewaluacja form, metod i technik nauczania-uczenia się    Zakończenie  Bibliografia  Summary  Zusammenfassung
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku

 • Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka] w sklepie internetowym Polishbookstore.pl

  Powiększ zdjęcie

  25,60 zł
  32,00 zł

  [UNIVERSITAS]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowcówWysyłka: od ręki

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka]' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie "Vademecum lektora języka polskiego" pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jekiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne [Władysław Miodunka]

 • [IMPULS]

  Kategoria: Książki / Edukacja

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania Wersja angielska

 • [Impuls]

  Kategoria: MetodykaWysyłka: od ręki

  opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły waldorfskie opracowują własne programy nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół.... Pełen opis produktu 'Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska' »

  Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od instytucji państwowych oraz innych grup nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły waldorfskie opracowują własne programy nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół. Książka pod redakcją Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera jest udanym przykładem takiego programu nauczania. Został on samodzielnie opracowany przez zespół młodych angielskich nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem w Plymouth i może stanowić inspirujący przykład dla tych wszystkich, którzy zadają sobie dziś następujące pytanie: Jak w nowy sposób wykorzystać to, co w dwudziestym wieku zainicjował ruch pedagogicznej reformy? Johannes Kiersch
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska

 • [IMPULS]

  Kategoria: Nauka / Pedagogika

  nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół. Książka pod redakcją Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera jest udanym przykładem takiego programu nauczania.... Pełen opis produktu 'Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska.' »

  Wydanie 2011r. Oprawa twarda. Strony 560. Format 16,5x23,5cm. Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od instytucji państwowych oraz innych grup nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły waldorfskie opracowują własne programy nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół. Książka pod redakcją Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera jest udanym przykładem takiego programu nauczania. Został on samodzielnie opracowany przez zespół młodych angielskich nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem w Plymouth i może stanowić inspirujący przykład dla tych wszystkich, którzy zadają sobie dziś następujące pytanie: Jak w nowy sposób wykorzystać to, co w dwudziestym wieku zainicjował ruch pedagogicznej reformy?
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania. Wersja angielska.

 • [Universitas]

  Kategoria: Polski dla obcokrajowców / Materiały metodyczne

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu , to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego... Pełen opis produktu 'Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne' »

  Tom ten przynosi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, to znaczy w latach 1992-2003 w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu "Polonicum" Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie "Vademecum lektora języka polskiego" pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca W. Jekiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca C. Rowińskiego zaś - do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego. The volume presents a variety of suggestions concerning culture in teaching Polish as a foreign language. The scholarly articles bring important considerations that provide the entire context and insightful analysis of the problem. The book also offers three curricula which take into consideration elements of culture in teaching Polish: presentation of sociocultural competence, culture-focused thematic and functional-notional inventories in teaching Polish as a foreign language, and a syllabus of teaching Polish realities to foreigners. Das Werk enthält Vorschläge der Lösungen bezüglich der Kultur und Alltagssituationen in der Lehre des Polnischen als Fremdsprache. Die wichtigen Bemerkungen, die in den Artikeln der Spezialisten enthalten sind, bringen einen vollen Kontext und eine tiefgründige Analyse dieses Problems Es wurden auch Vorschläge von drei Programmen enthalten, die im unterschiedlichen Ausmass die Anwesenheit der Kultur im Unterricht der polnischen Sprache berücksichtigen: Beschreibung der soziokulturellen Kompetenz, ein thematisches und begriffsfunktionales Inventar im Unterricht des Polnischen als Fremdsprache im kulturellen Hinblick, der Ausländerunterrichtung der polnischen Realitäten Предлагаются три программы, в различной степени учитывающие роль вопросов из области культуры в обучении польскому языку: описание социокультурных компетенций, тематический и функционально-смысловой перечень понятий, необходимых для обучения польскому языку как иностранному в плане культуры, а также программа ознакомления иностранцев с польскими реалиями.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne

 • [Wiking]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Program język polski. Program nauczania przedmiotu język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej. Pełen opis produktu 'Program język polski. Program nauczania przedmiotu język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej.' »

  Program język polski. Program nauczania przedmiotu język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Program język polski. Program nauczania przedmiotu język polski dla zasadniczej szkoły zawodowej.

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Szkoła Podstawowa > Wychowanie fizyczne

  nauczania do aktualnych treści podstawy programowej. Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom jest właśnie takim zaktualizowanym dokumentem programowym.... Pełen opis produktu 'Autorski program nauczania. Wychowanie Fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI' »

  Prezentowany program wychowania fizycznego adresowany jest do uczniów II etapu edukacyjnego, czyli klas 4-6 szkoły podstawowej. Jest to nowelizacja AUTORSKIEGO PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO zatwierdzonego przez MEN w 1999 r. - numer dopuszczenia DKW–4014–68/99. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z 15.01.2009 r. Nr 4 poz. 17) zostały określone nowe podstawy programowe. Wprowadzone zmiany wymuszają dostosowanie obowiązujących programów nauczania do aktualnych treści podstawy programowej. Autorski program nauczania Wychowanie fizyczne bliższe wartościom jest właśnie takim zaktualizowanym dokumentem programowym. STRUKTURA PROGRAMU Prezentowany program wychowania fizycznego przeznaczony jest dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Przedstawione w nim szczegółowe cele, oraz treści kształcenia i wychowania, winny być realizowane w ciągu całego II etapu edukacyjnego. Obligatoryjne treści programu, zgodne z obowiązującą podstawą programową, zostały wzbogacone o treści fakultatywne, możliwe do realizacji w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. W tym dokumencie programowym nie ma podziału na klasy. Realizacja treści na zajęciach wychowania fizycznego w kolejnych latach (klasa 4, 5 i 6) powinna mieć charakter układu spiralnego. Nauczyciel, mając pełną autonomię, z jednej strony będzie mógł swobodnie dobrać treści programowe na poszczególne poziomy nauczania, z drugiej zaś w obrębie tego samego zadania programowego będzie mógł realizować określone w podstawie programowej wymagania szczegółowe w sposób umożliwiający mu uwzględnienie: dyspozycji psychomotorycznych i osobowościowych ucznia, warunków bazowo-materialnych, uwarunkowań organizacyjnych szkoły, zainteresowań i możliwości uczniów, uzdolnień ruchowych i predyspozycji dzieci, potrzeb i oczekiwań wychowanków, liczby godzin przeznaczonych na zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym. Ponadto, takie ujęcie treści daje możliwość ich realizacji w grupach mieszanych (z różnych poziomów klas) podczas zajęć do wyboru (jeżeli taki sposób realizacji został przyjęty w danej szkole). W niniejszym programie szczególny nacisk został położony na efekty kształcenia i wychowania (stąd takie wyrażenia, jak "uczeń potrafi…", "uczeń posiada…", "uczeń wie…", itd.). Treści nauczania są sformułowane w języku wymagań oraz precyzyjnie określają wiadomości, umiejętności i kompetencje, które uczeń zdobywa na tym etapie kształcenia. Z drugiej strony wskazują kierunek dążności nauczycieli do ich realizacji. Dlatego poszczególne treści zostały zespolone ujęciem "dążymy do tego, aby uczeń…". Treści nauczania zostały podzielone na bloki tematyczne, zgodne z podstawą programową wychowania fizycznego (rozdział 4): Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego Trening zdrowotny Sporty całego życia Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista Sport Taniec Warunki i wskazówki wyboru treści nauczania: Wymagania umieszczone w treściach programu odnoszą się nie tylko do zajęć klasowo-lekcyjnych. Tak więc planując proces wychowania fizycznego, należy wziąć pod uwagę liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia klasowo-lekcyjne oraz na zajęcia do wyboru przez uczniów - alternatywne formy wychowania fizycznego (jeżeli taki system został przyjęty w danej szkole). Symbol *PP, zastosowany w rozdziale "Treści nauczania" - to zapis określający jedynie to, co stanowi konieczne minimum, które musi stać się udziałem każdego ucznia i jest zawarte w podstawie programowej. Po zrealizowaniu treści obowiązkowych, nauczyciel sam określa treści uzupełniające w zależności od możliwości swoich uczniów oraz warunków szkolnych. Wybór treści winien być podyktowany dążeniem do osiągnięcia zarówno kompetencji przedmiotowych, jak i aksjologicznych ucznia. Tak więc zmierzając do uzyskania efektów nauczania i wychowania, należy planować realizację treści nauczania łącznie z urzeczywistnieniem treści celów aksjologicznych. Treści nauczania z gimnastyki, jako dyscypliny sportowej, znalazły swoje miejsce w rozdziale "Trening zdrowotny". Umiejscowienie gimnastyki w rozdziale o wymownym tytule (większość dyscyplin sportowych stanowią treści rozdziału "Sport"), ma podkreślić jej rangę w ogólnym usprawnianiu rozwijającego się organizmu dziecka, w poprawianiu jego stanu funkcjonalnego oraz w czynnościach profilaktycznych, kompensacyjnych i korekcyjnych masowo występujących deformacji i dysfunkcji kręgosłupa i postawy ciała. Konstrukcja programu ma taki układ, by nie tylko spełniać oczekiwania MEN w zakresie nowej podstawy programowej przedmiotu wychowania fizycznego, ale równorzędnie włączyć do całego procesu kształcenia treści aksjologiczne.    Spis treści: 1. Struktura programu 2. Aksjologiczne założenia programu 2.1. Świat wartości w procesie wychowania fizycznego 2.2. Miejsce wartości w strukturze procesu wychowania fizycznego 3. Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania 3.1. Cele aksjologiczne 3.2. Cele kształcenia 4. Treści nauczania 4.1. Treści nauczania – bliższe wartościom 4.2. Treści nauczania 4.2.1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 4.2.2. Trening zdrowotny 4.2.3. Sporty całego życia i wypoczynek 4.2.4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 4.2.5. Sport 4.2.6. Taniec 5. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 5.1. Sposoby osiągania celów aksjologicznych 5.2. Sposoby osiągania celów nauczania 6. Opis założonych osiągnięć ucznia 7. Propozycje metod oceny osiągnięć ucznia
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Autorski program nauczania. Wychowanie Fizyczne bliższe wartościom dla klas IV - VI

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Kształcenie zintegrowane > Język polski

  Niniejszy program kładzie nacisk na wyrabianie u ucznia samodzielności: w procesie zagłębiania tajników wiedzy, w poszukiwaniu jej źródeł, odkrywania współzależności między różnymi jej dziedz... Pełen opis produktu 'Przygoda z czytaniem i pisaniem. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum' »

  Niniejszy program kładzie nacisk na wyrabianie u ucznia samodzielności: w procesie zagłębiania tajników wiedzy, w poszukiwaniu jej źródeł, odkrywania współzależności między różnymi jej dziedzinami w kształtowaniu umiejętności przedmiotowych i kompetencji kluczowych dokonywania wyborów aksjologicznych, a w konsekwencji budowania życiowych postaw. Spis treści: 1. Charakterystyka programu 2. Informacje o realizacji programu 3. Ogólne cele edukacji polonistycznej w gimnazjum 4. Osiągnięcia celów 5. Sprawdzanie osiągnięć uczniów 6. Ewaluacja programu 7. Treść kształcenia i wychowania Kształcenie kulturowe i literackie Kształcenie kulturowe Kształcenie literackie Formy wypowiedzi Pisemne formy wypowiedzi Nauka o języku 8. Ścieżki edukacyjne Edukacja filozoficzna Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej 9. Informacje o autorach
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Przygoda z czytaniem i pisaniem. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Kształcenie zintegrowane > Owocna edukacja

  Program i siedem przewodników metodycznych omawiają główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej... Pełen opis produktu 'Owocna edukacja. Program indywidualizacji procesu nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III' »

  Program i siedem przewodników metodycznych omawiają główne deficyty rozwojowe występujące u dzieci. W książce zaproponowane są kierunki reedukacji oraz konspekty do pracy wyrównawczej w każdej z zaburzonych sfer.  Program zawiera: 1) opis zaburzeń; 2) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 4) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Owocna edukacja. Program indywidualizacji procesu nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III

 • [Wydawnictwa Komunikacji i Łączności]

  Kategoria: MOTORYZACJA

  Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 723[04]/SZ/MEN/WKŁ/1999.09.27.   Program opracowany na bazie obowiązującej... Pełen opis produktu 'Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych' »

  Program nauczania dla zawodu MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej 723[04]/SZ/MEN/WKŁ/1999.09.27.  Program opracowany na bazie obowiązującej podstawy programowej dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych spełnia wymagania stawiane nowoczesnym programom nauczania. Zastosowanie go jest możliwe zarówno w dotychczasowych szkołach zasadniczych, jak też w przyszłej zreformowanej szkole zawodowej.  Cały obszar umiejętności zawodowych zawarty w podstawie programowej dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych został podzielony nie na przedmioty nauczania (tak jak w klasycznym programie nauczania), lecz na jednostki modułowe (zadania ? projekty). Wykonanie tych zadań przyniesie poza zdobytymi przez uczniów kwalifikacjami zawodowymi konkretny, dodatkowy efekt w postaci samodzielnie wykonanego modelu, narzędzia, urządzenia lub decyzji wynikającej z przeprowadzonych badań. Przyszły mechanik pojazdów samochodowych nie będzie musiał uczyć się wzorów, kilkuset reguł czy definicji, ale będzie musiał wykonywać specjalnie dobrany zestaw projektów i ćwiczeń.    Realizację poszczególnych ćwiczeń (jednostek modułowych) programu nauczania w zakresie najważniejszych przedmiotów zawodowych umożliwiają zeszyty ucznia, stanowiące połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.  Blok tematyczny Techniczne podstawy zawodu (TPZ) zawiera zeszyty umożliwiające realizację ćwiczeń stanowiących syntezę ogólnotechnicznych przedmiotów zawodowych, jak np. elementy rysunku technicznego, podstawy materiałoznawstwa i obróbki cieplnej, podstawy budowy maszyn i podstawy technik wytwarzania, dających uczniom solidny fundament podstawowej wiedzy technicznej.  Blok tematyczny Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych (BiEPS) to synteza fachowych przedmiotów zawodowych, zawierająca podstawy takich dziedzin, jak budowa silników spalinowych, budowa pojazdów samochodowych, eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz elektrotechnika i elektronika samochodowa.    Program sprzedajemy wraz z PORADNIKIEM DLA NAUCZYCIELA, zawierającym założenia kształcenia modułowego, budowę programu nauczania, zarys organizacji zajęć dydaktycznych, opis metod pracy z uczniem oraz pakiety edukacyjne. Spis treści: Założenia programowo-organizacyjne / 4 Budowa programu / 6 Plan nauczania / 8 Podstawy użytkowania komputera / 9 Techniczne podstawy zawodu / 14 Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych / 32 Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami / 91 Zajęcia specjalistyczne a. Blacharstwo samochodowe / 96 b. Lakiernictwo samochodowe / 107 c. Diagnostyka samochodowa / 116 Przedsiębiorczość, organizacja i bezpieczeństwo pracy / 130 Załącznik. Plan nauczania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. / 143
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Program nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

 • [RUBIKON]

  Kategoria: Podręczniki / Podręczniki szkolne

  Program dla uczniĂłw klas 1-3 gimnazjum zgodny z Nową Podstawą Programową. Pełen opis produktu 'WędrujÄ c ku dorosłości 1-3 Wychowanie do Ĺźycia w rodzinie Program nauczania' »

  Program dla uczniów klas 1-3 gimnazjum zgodny z Nową Podstawą Programową.
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o WędrujÄ c ku dorosłości 1-3 Wychowanie do Ĺźycia w rodzinie Program nauczania

 • [PAZDRO]

  Kategoria: GimnazjumWysyłka: od ręki

  Program nauczania plastyki w gimnazjum stanowi dla nauczyciela pomoc dydaktyczną ułatwiającą wprowadzenie ucznia w świat sztuki. Materiał nauczania podzielono na siedem części,... Pełen opis produktu 'Plastyczne widzenie świata Program nauczania plastyki w gimnazjum' »

  Program nauczania plastyki w gimnazjum stanowi dla nauczyciela pomoc dydaktyczną ułatwiającą wprowadzenie ucznia w świat sztuki. Materiał nauczania podzielono na siedem części, dotyczących m.in.: sztuki, malarstwa i grafiki, rzeźby, sztuki ludowej.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plastyczne widzenie świata Program nauczania plastyki w gimnazjum

 • [PAZDRO]

  Kategoria: GimnazjumWysyłka: od ręki

  W programie nauczania położono szczególny nacisk na przekazywanie uczniowi takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi mu zrozumienie mechanizmów życia społeczno- -politycznego,... Pełen opis produktu 'Historia dla gimnazjalistów Program nauczania' »

  W programie nauczania położono szczególny nacisk na przekazywanie uczniowi takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi mu zrozumienie mechanizmów życia społeczno- -politycznego, kulturalnego i gospodarczego. Metodą gwarantującą rozumienie wspomnianych procesów jest ukazanie ich historycznych korzeni. W programie omówiono cele edukacji i procedury osiągania celów, a także standardy osiągnięć; zwrócono uwagę na korelację międzyprzedmiotową; zaprezentowano treści nauczania w trzech klasach gimnazjum.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Historia dla gimnazjalistów Program nauczania

 • [Helion]

  Kategoria: Liceum i technikumWysyłka: od ręki

  następnie lepiej go przeanalizować. Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac jest niezastąpiony.... Pełen opis produktu 'Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac' »

  Aktywna nauka informatyki W ostatnich latach komputer stał się elementem środowiska naturalnego młodzieży - i to elementem absolutnie niezbędnym do codziennego funkcjonowania. W związku z tym zadaniem nauczyciela informatyki w szkole ponadgimnazjalnej jest wskazanie uczniom sposobów praktycznego i bezpiecznego wykorzystywania komputera w różnych dziedzinach życia. Warto także zwrócić uwagę młodych ludzi na możliwości, jakie dają mniej popularne, a bardziej funkcjonalne lub darmowe narzędzia, systemy operacyjne czy oprogramowanie. Lekcje informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinny być dziś de facto profesjonalnym kursem IT. Nauczyciel powinien skupić się na pogłębianiu wiedzy uczniów i rozwijaniu ich umiejętności, zdobytych podczas poprzednich etapów edukacyjnych. Tym istotniejszy jest wybór metody nauki. Oprócz standardowych sposobów proponujemy Państwu ciekawą grupę metod aktywizujących, które zwiększą zaangażowanie uczniów oraz pozwolą szerzej spojrzeć na każdy problem, a następnie lepiej go przeanalizować. Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac jest niezastąpiony. Pozwala: opracować optymalny rozkład materiału nauczania, przekazywać wiedzę niezbędną w różnych dziedzinach życia w sposób atrakcyjny, kreatywnie wykorzystywać dostępne możliwości i proponować własne rozwiązania, przewidywać i sprawdzać osiągnięcia uczniów na kolejnych etapach kursu IT. Wciśnij Enter i do dzieła! Komplet materiałów z serii Informatyka Europejczyka pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez praktykę, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowych treści w interesujący i niebanalny sposób. Helion, największe wydawnictwo informatyczne w Polsce, teraz pomaga zgłębić tajemnice świata komputerów także pokoleniu przyszłych specjalistów. Książki wchodzące w skład zestawu edukacyjnego Informatyka Europejczyka dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy:   Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac Informatyka Europejczyka. Koło informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac

 • [KSIĘGARNIA AKADEMICKA]

  Kategoria: Podręczniki / Nauka języków

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (- WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE) redakcja i autorzy: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław... Pełen opis produktu 'Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2' »

  Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2 (- WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE) redakcja i autorzy: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek W 2004 roku wprowadzony został system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, oparty na wskaźnikach biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ, 2003). Poprzedziły go wieloetapowe działania obejmujące między innymi prace nad standardami wymagań egzaminacyjnych, opracowanie kryteriów oceny, przygotowywanie zadań oraz testów pilotażowych i próbnych, a także szkolenia mające na celu przybliżenie i upowszechnienie systemu certyfikacji. Ukazały one konieczność modernizacji procesu nauczania polszczyzny obcokrajowców polegającej przede wszystkim na: - innej organizacji procesu kształcenia językowego, będącej konsekwencją ujmowania biegłości językowej w kategoriach określonych umiejętności, a nie wiązania jej z ukończeniem określonego kursu1; - przyjęciu zalecanego przez Radę Europy podziału na sześć poziomów zaawansowania (A1 – C2); - wprowadzeniu do codziennej praktyki dydaktycznej różnorodnych technik i typów ćwiczeń rozwijających i sprawdzających stopień opanowania wszystkich sprawności oraz kompetencji lingwistycznej uczących się. Niezbędne stało się również wskazanie kierunku oraz zakresu działań dydaktycznych mniej doświadczonym nauczycielom, a samym uczącym się języka polskiego jako obcego/drugiego – umożliwienie przystąpienia do egzaminów biegłości. Potrzebne było zatem opracowanie nowoczesnych programów nauczania, które byłyby dostosowane do standardów europejskich oraz przystawałyby do systemu certyfikacji znajomości polszczyzny. Pracy tej, z inicjatywy E. Lipińskiej i A. Seretny, podjął się zespół Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Iwona Janowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przemysław Turek oraz inni. Dostarczone materiały zostały opracowane i dostosowane do koncepcji całości przez Zespół Redakcyjny. Programy nauczania języka polskiego jako obcego przygotowane zostały dla wszystkich poziomów zaawansowania (od A1 do C2).
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Programy nauczania języka polskiego jako obcego poziomy A1-C2

 • [MAC Edukacja]

  Kategoria: Kształcenie zintegrowane > Odkrywam Siebie

  Program nauczania Odkrywam Siebie Ja i Moja Szkoła kl. 1-3 Pełen opis produktu 'Odkrywam Siebie Ja i Moja Szkoła 1-3 Program nauczania' »

  Program nauczania Odkrywam Siebie Ja i Moja Szkoła kl. 1-3
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Odkrywam Siebie Ja i Moja Szkoła 1-3 Program nauczania

 • [Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne]

  Kategoria: Gimnazjum > Technika

  Publikacja "Bliżej techniki. O żywności i żywieniu. Program nauczania i poradnik dla nauczyciela" została napisana przez autorki podręcznika z ćwiczeniami "Bliżej techniki. O żywności... Pełen opis produktu 'Bliżej techniki. O żywności i żywieniu Program nauczania i poradnik dla nauczyciela' »

  Publikacja "Bliżej techniki. O żywności i żywieniu. Program nauczania i poradnik dla nauczyciela" została napisana przez autorki podręcznika z ćwiczeniami "Bliżej techniki. O żywności i żywieniu". Książka zawiera zarówno program nauczania, jak i poradnik dla nauczyciela. W poradniku znajdują się wskazówki metodyczne do poszczególnych rozdziałów podręcznika oraz karty pracy do skserowania dla uczniów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Bliżej techniki. O żywności i żywieniu Program nauczania i poradnik dla nauczyciela

 • [Korepetytor]

  Kategoria: Szkoła Podstawowa > Wychowanie fizyczne

  Przykładowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej na podstawie Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartoś... Pełen opis produktu 'Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej do Autorskiego Programu Nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej cz.1 - klasa IV' »

  Przykładowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej na podstawie Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”. Spis treści: Wprowadzenie   Jak odczytać niniejszy plan?   Jak skonstruowany jest przykładowy plan?   Co trzeba koniecznie wiedzieć zanim przystąpi się do tworzenia   własnych planów pracy?   Rozłożenie liczby godzin wychowania fizycznego 1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 2. Trening zdrowotny   Kształtowanie umiejętności gimnastycznych   Kształtowanie umiejętności przeciwdziałania przeciążeniom kręgosłupa   Kształtowanie sprawności funkcjonalnej 3. Sporty całego życia i odpoczynek 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 5. Sport   Kształtowanie umiejętności z lekkoatletyki   Kształtowanie umiejętności z koszykówki   Kształtowanie umiejętności z siatkówki   Kształtowanie umiejętności z piłki ręcznej   Kształtowanie umiejętności z piłki nożnej 6. Taniec
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej do Autorskiego Programu Nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej cz.1 - klasa IV


Szkolna.edu.pl

Książki edukacyjne i materiały pomocnicze dla nauczycieli.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.09.2005
kos, mac edukacja, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, korepetytor, astrum, aidem media, iwanowski, studio astropsychologii, felberg sja, filar
Produkty w ofercie: 1391
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 17
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, arti, multico, level trading, wiedza powszechna, delta, rm, marksoft
Produkty w ofercie: 16338
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 11
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Sportowo-Medyczna.pl

Podręczniki akademickie i naukowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 05.01.2007
Produkty w ofercie: 6276
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 159142
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 159142
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, imports, naxos classical, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, sbme special mkts.
Produkty w ofercie: 1292577
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 139034
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, egmont, olesiejuk, helion, zielona sowa, cambridge university press, bellona, trefl
Produkty w ofercie: 232363
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, wolters kluwer, olesiejuk, zielona sowa, egmont, clementoni, trefl, pzwl
Produkty w ofercie: 98260
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, cambridge university press, bellona, amber, zielona sowa
Produkty w ofercie: 291034
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 291034
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, nasza księgarnia warszawa, helion, kiw warszawa
Produkty w ofercie: 174033
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 2
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, bellona, helion, egmont, zysk i s-ka, skrzat
Produkty w ofercie: 113160
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 113160
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wiedza powszechna, delta w-z, festina, edgard, dreams, universitas, poltext, wagros, laurum, fundacja Źródła Życia
Produkty w ofercie: 1961
Promocje: 1906
Wysyłka do 3 dni: 1958
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

internetowe-ksiazki.pl

Książki i podręczniki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.07.2016
wiedza i praktyka, wydawnictwo albatros, e-bookowo, armoryka, psychoskok, harpercollins, universitas, heraclon international, biblioteka akustyczna, wydawnictwo muza
Produkty w ofercie: 11770
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 11770
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0