Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Śląska]

  Kategoria: MECHANIKA

  1.7. Fazy przedsięwzięcia robotyzacyjnego 1.8. Podatność procesu na robotyzację 2. Podstawowe określenia i podział robotów 2.1. Elementy i zespoły robotów 2.2. Układy współrzędnych, ruchy... Pełen opis produktu 'Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych' »

  W podręczniku omówiono obszary zastosowań robotów, podstawowe określenia i podział robotów, układy sensoryczne stosowane w robotyce. Przedstawiono typy chwytaków, ich zmieniacze dostępne na rynku europejskim. Omówiono zasady projektowania chwytaków, Zaprezentowano metody programowania robotów przemysłowych. Opisano zastosowanie robotów przemysłowych. Zaprezentowano oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia modeli systemów zrobotyzowanych. Przedstawiono przykłady tworzenia modeli systemu zrobotyzowanego w programie Enterprise Dynamics i ROBOCAD. Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 1.2. Światowy rynek robotyki 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 1.5. Rentowność robotów przemysłowych 1.6. Obszary zastosowań robotów 1.7. Fazy przedsięwzięcia robotyzacyjnego 1.8. Podatność procesu na robotyzację 2. Podstawowe określenia i podział robotów 2.1. Elementy i zespoły robotów 2.2. Układy współrzędnych, ruchy i przestrzenie 2.3. Rodzaje robotów i manipulatorów przemysłowych 2.4. Charakterystyki funkcjonalne robotów przemysłowych 2.5. Interfejsy mechaniczne 3. Układy sensoryczne w robotyce 3.1. Wstęp 3.2. Sensory taktylne 3.2.1. Siłowe sensory taktylne 3.2.2. Sensory taktylne przemieszczeniowe 3.2.3. Sensor Hillisa 3.3. Zastosowania przemysłowe 3.4. Systemy wizyjne 3.4.1. Budowa systemów wizyjnych 3.4.2. Przykład zastosowania systemu wizyjnego 4. Chwytaki robotów przemysłowych 4.1. Wstęp 4.2. Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych 4.3. Zasady projektowania chwytaków robotów przemysłowych 4.4. Chwytaki z napędem pneumatycznym 4.4.1. Budowa chwytaka 4.4.2. Dobór chwytaka pneumatycznego 4.4.3. Komputerowo wspomagane projektowanie chwytaka 4.4.3.1. Chwytak do powierzchni zewnętrznych walcowych 4.4.3.2. Chwytak do powierzchni zewnętrznych płaskich 4.4.3.3. Chwytak do powierzchni wewnętrznych 4.5. Chwytaki magnetyczne 4.6. Typy chwytaków dostępne na rynku 4.7. Zmieniacze chwytaków 4.8. Komputerowy dobór chwytaków 5. Programowanie robotów 5.1. Oprogramowanie wspomagające programowanie robotów do zadań specjalnych 5.1.1. Spawanie łukowe - Virtual ARC (ABB) 5.1.2. Paletyzacja - MotoPallet EG (Motoman) 5.1.3. Systemy pomiarowe - Silma XG (Metrologie Group) 5.1.4. Cięcie - Act/Cut (Alma - Industrial Software Department) 5.2. Systemy dedykowane markom robotów 5.2.1. ABB RobotStudio (ABB) 5.2.2. MotoSim EG (Motoman Simulator Enhanced Graphics) 5.2.3. KUKA.Sim Pro (KUKA) 5.2.4. Cosirop (Mitsubishi) 5.2.5. Wincaps II (Denso) 5.2.6. PC-Roset (Kawasaki) 5.3. Systemy uniwersalne 5.3.1. Cosimir (Mitsubishi) 5.3.2. EM-workplace / Robcad (Tecnomatix) 5.4. Opis programu Robcad 5.4.1. Wstęp 5.4.2. Możliwości programu Robcad 5.4.2.1. Modelowanie elementów 5.4.2.2. Dokładność odwzorowania 5.4.2.3. Kinematyka 5.4.2.4. Manipulacja robotem 5.4.2.5. Wykrywanie kolizji 5.4.2.6. Sekwencja operacji 6. Zastosowanie robotów w pracach spawalniczych 6.1. Robotyzacja zgrzewania 6.2. Robotyzacja spawania 6.3. Robotyzacja cięcia 6.4. Sterowanie stanowiskami zrobotyzowanymi 6.5. Synchronizacja pracy robotów w gnieździe spawalniczym 6.6. Zrobotyzowane zgrzewanie w fabrykach samochodów 6.7. Programowanie off-line procesów spawalniczych 6.8. Korzyści z robotyzacji procesów technologicznych 7. Robotyzacja montażu 7.1. Operacje montażowe 7.2. Własności konstrukcyjne produktu 7.3. Konfiguracja systemu montażowego 7.4. Wymagania stawiane montażowym stanowiskom zrobotyzowanym 7.5. Oprzyrządowanie robotów montażowych 7.6. Sterowanie systemem zrobotyzowanym 7.7. Sensory w montażu 7.7.1. Czujniki do pomiaru siły 7.7.2. Czujniki naciskowe 7.7.3. Czujnikowe urządzenia synchronizujące 7.7.4. Sensory optyczne 7.7.5. Systemy wizyjne 7.7.6. Łączenie sensorów, techniki sztucznej inteligencji 7.8. Oprogramowanie wspomagające DFA 7.9. Przemysłowe przykłady robotyzacji montażu 8. Robotyzacja obróbki skrawaniem 8.1. Wymagania stawiane zrobotyzowanym obrabiarkom 8.2. Obróbka wykonywana przez roboty wyposażone w narzędzia skrawające 8.3. Przykładowe zrobotyzowane gniazdo o strukturze elastycznej 8.3.1. Opis struktury gniazda 8.3.2. Oprzyrządowanie w gnieździe 8.3.3. Założenia konstrukcyjne oprzyrządowania 8.3.4. Wyznaczenie łącznej pracochłonności zbioru części 8.3.5. Dobór przedmiotów do produkcji w gnieździe 8.3.6. System nadzoru pracy gniazda obróbkowego 9. Robotyzacja innych procesów wytwarzania 9.1. Zastosowanie robotów w odlewnictwie 9.1.1. Odlewanie odlewów pod ciśnieniem 9.1.2. Odlewnie metodą traconego wosku 9.1.3. Odlewanie grawitacyjne 9.1.4. Czynności zakończeniowe procesu wytwarzania odlewów 9.2. Przenoszenie materiałów 9.2.1. Zasady i cele 9.2.2. Elementy systemu manipulacji 9.2.3. Robot w przenoszeniu materiałów 9.3. Robotyzacja stanowisk przeróbki plastycznej 9.3.1. Zastosowanie robotów do obsługi pras 9.3.2. Zastosowanie robotów w procesie kucia 9.4. Zastosowanie robotów w pracach malowania i lakierowania 9.5. Zastosowanie robotów w przemyśle szklarskim 9.6. Robotyzacja wymiany narzędzi 9.7. Robotyzacja gięcia 9.8. Regeneracja metodą napawania z wykorzystaniem robota IRp-6 9.8.1. Sposoby obróbki części o zmiennych wymiarach na stanowisku zrobotyzowanym 9.8.2. Konfiguracja stanowiska do napawania ogniw 9.8.3. Ogólny opis działania systemu 9.9. Zrobotyzowane stanowisko do ukosowania blach 10. Problematyka bezpieczeństwa pracy na stanowiskach zrobotyzowanych 10.1. Zabezpieczenia instrukcyjno-informacyjne 10.1.1. Szkolenia 10.1.2. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z robotem 10.1.3. Strefy bezpieczeństwa, oznakowania i alarmy 10.2. Zabezpieczenia hardware'owe 10.2.1. Wyłączniki bezpieczeństwa 10.2.2. Materialne środki uniemożliwiające wejście w przestrzeń roboczą robota 10.2.3. Bezdotykowe systemy bezpieczeństwa 10.2.4. Dotykowe (kontaktowe) systemy bezpieczeństwa 10.2.5. Normy związane z bezpieczeństwem na stanowiskach zrobotyzowanych 10.3. Zabezpieczenia software'owe 10.4. Tok postępowania przy ocenie bezpieczeństwa pracy stanowiska zrobotyzowanego 10.5. Metody oceny ryzyka 10.6. Zabezpieczenie operatora w typowym gnieździe z robotem 10.7. System SafetyEye 11. Zagadnienia ekonomiczno-socjalne związane z robotyzacją 11.1. Zmiany kosztów robocizny 11.2. Zmiana wydajności 11.3. Wpływ na koszty inwestycyjne 11.3.1. Zapasy i proces produkcji 11.3.2. Konsekwencje wzrostu zdolności wytwórczych 11.4. Wpływ robotyzacji na zatrudnienie 11.5. Określenie składników kosztów w produkcji konwencjonalnej 11.6. Składniki kosztów w produkcji zrobotyzowanej 11.7. Rachunek efektywności ekonomicznej 11.7.1. Oszczędność pracy żywej 11.7.2. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych 11.7.3. Zdyskontowany okres zwrotu 11.7.4. Wartość bieżąca netto 11.7.5. Wskaźnik rentowności 11.7.6. Wewnętrzna stopa zwrotu 11.7.7. Aspekty efektywności ekonomicznej robotyzacji 11.7.8. Koszty inwestycji - roboty używane a roboty nowe 12. Modelowanie i symulacja systemów zrobotyzowanych 12.1. Oprogramowanie symulacyjne 12.2. Model zrobotyzowanego gniazda - program Enterprise Dynamics 12.2.1. Opis obiektów wykorzystywanych w modelu 12.2.2. Budowa modelu 12.3. Model zrobotyzowanego gniazda - program ROBCAD 12.3.1. Modelowanie elementów gniazda 12.3.2. Budowa modelu Bibliografia Skorowidz
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych

 • [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]

  Kategoria: MARKETING

  Opisano teoretyczne podstawy sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz podano liczne przykłady wykorzystania tych podstaw do rozwiązywania praktycznych zagadnień statystycznego... Pełen opis produktu 'Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka' »

  Opisano teoretyczne podstawy sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz podano liczne przykłady wykorzystania tych podstaw do rozwiązywania praktycznych zagadnień statystycznego uregulowania i oceny zdolności procesów produkcyjnych, a także statystycznej kontroli odbiorczej. Przedstawiono wybrane metody statystyki opisowej stosowane w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych. Zaprezentowano oryginalne zagadnienia dotyczące nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań zarządzania konfiguracją i ryzykiem procesów produkcyjnych, a także eksploatacyjnej weryfikacji jakości. Poruszono również problematykę sterowania jakością procesów przemysłowych, budowlanych i spożywczych, dzięki czemu książka może być wykorzystana w dydaktyce na różnych kierunkach studiów, na których jest realizowany przedmiot zarządzanie jakością. Pozycja może być istotną pomocą literaturową w działalności inżynierów, menedżerów i projektantów procesów produkcyjnych oraz inżynierów jakości.    Spis treści: Przedmowa  Wykaz ważniejszych oznaczeń    1. STATYSTYCZNE UREGULOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  1.1. Sterowanie jakością procesów produkcyjnych  1.2. Parametry oceny statystycznego uregulowania procesów produkcyjnych  1.3. Karty kontrolne Shewharta i ich projektowanie  1.4. Testy przyczyn wyznaczalnych  1.5. Analiza przypadku. Ocena statystycznego uregulowania procesu produkcji opon    2. ZDOLNOŚĆ JAKOŚCIOWA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  2.1. Istota oceny zdolności jakościowej procesów produkcyjnych  2.2. Wskaźniki oceny zdolności jakościowej procesów produkcyjnych  2.3. Metodologia sześć sigma  2.4. Analiza przypadku. Ocena zdolności jakościowej procesu hartowania noży skrawających    3. STATYSTYCZNA KONTROLA ODBIORCZA  3.1. Na czym polega statystyczna kontrola odbiorcza  3.2. Statystyczna kontrola odbiorcza z oceną alternatywną  3.3. Analiza przypadku. Określenie planu badań SKO z oceną alternatywną Dla tłoczonych podkładek dystansowych  3.4. Statystyczna kontrola odbiorcza z oceną liczbową  3.5. Analiza przypadku. Ocena jakości partii tłoczonych podkładek dystansowych z wykorzystaniem SKO z oceną liczbową  3.6. Stosowanie metody graficznej w SKO z oceną liczbową    4. WYBRANE METODY STATYSTYKI OPISOWEJ WYKORZYSTYWANE W STEROWANIU JAKOŚCIM PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  4.1. Ogólna charakterystyka metod statystycznych stosowanych w sterowaniu jakością procesów produkcyjnych  4.2. Metoda analizy przyczynowo-skutkowej - diagram Ishikawy  4.3. Metoda Pareto-Lorenza  4.4. Metoda FMEA  4.5. Histogram  4.6. Schemat blokowy    5. PLAN JAKOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO  5.1. Cel opracowania planu jakości  5.2. Zasady opracowywania planu jakości  5.3. Struktura i treść planu jakości    6. NADZÓR METROLOGICZNY NAD WYPOSAŻENIEM DO KONTROLI, POMIARÓW I BADAŃ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  6.1. Wyposażenie do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych  6.2. Legalizacja i zatwierdzanie typu przyrządów pomiarowych  6.3. Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych  6.4. Zasady pomiaru parametrów procesów produkcyjnych i cech wyrobów  6.5. System zarządzania wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie  6.6. System komputerowego wspomagania zarządzania wyposażeniem do kontroli, pomiarów i badań procesów produkcyjnych    7. AUDITY I PRZEGLĄDY PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  7.1. Audity procesów produkcyjnych  7.2. Przeglądy procesów produkcyjnych  7.3. Ocena skuteczności i efektywności jakościowej procesów produkcyjnych  7.4. Działania korygujące i zapobiegawcze w doskonaleniu procesów produkcyjnych    8. ZARZĄDZANIE KONFIGURACJA, W STEROWANIU JAKOŚCIĄ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH  8.1. Istota zarządzania konfiguracją  8.2. Procesy ustanawiania konfiguracji  8.3. Identyfikacja konfiguracji  8.4. Sterowanie konfiguracją  8.5. Charakteryzowanie statusu konfiguracji  8.6. Auditowanie konfiguracji  8.7. Plan zarządzania konfiguracją    9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH PRODUKCYJNYCH  9.1. Istota ryzyka w procesach produkcyjnych  9.2. Zarządzanie ryzykiem w procesach produkcyjnych  9.3. Wybrane metody szacowania ryzyka w procesach produkcyjnych  9.4. Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - HACCP    10. EKSPLOATACYJNA WERYFIKACJA JAKOŚCI PRODUKCYJNEJ WYROBÓW  10.1. Fazy wytwarzania jakości wyrobów w procesach ich realizacji  10.2. Kryteria eksploatacyjnej oceny jakości wyrobów    Literatura zalecana  Załączniki
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: CHEMIA

  energią w procesach produkcyjnych, oddziaływanie chemicznych instalacji produkcyjnych na środowisko. Zagadnienia te zostały rozwinięte w dalszych rozdziałach przy omawianiu... Pełen opis produktu 'Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych' »

  W książce omówiono podstawowe problemy technologii chemicznej oraz przedstawiono przykłady wybranych procesów technologicznych, dlatego duża część materiału dotyczy problemów o charakterze ogólnym, np.: mechanizm i makrokinetyka procesów chemicznych, organizacja procesu chemicznego w reaktorze, zasady organizacji złożonych układów technologicznych, zasady ekonomicznej gospodarki surowcami i energią w procesach produkcyjnych, oddziaływanie chemicznych instalacji produkcyjnych na środowisko. Zagadnienia te zostały rozwinięte w dalszych rozdziałach przy omawianiu wybranych procesów przemysłu chemicznego (syntezy chemicznej i produktów nieorganicznych). Spis treści: Przedmowa    1. PRZEDMIOT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ    2. NIEKTÓRE WIELKOŚCI STOSOWANE W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ  2.1. Stopień przemiany, wydajność surowcowa  2.2. Charakterystyka układów reagujących    3. ORGANIZACJA UKŁADÓW TECHNOLOGICZNYCH  3.1. Zasady organizacji procesu w reaktorze  3.2. Reaktor w układzie technologicznym    4. PROCESY W UKŁADACH NIEJEDNORODNYCH  4.1. Właściwości układów niejednorodnych  4.2. Rozpuszczanie materiału stałego w cieczy  4.3. Krystalizacja z roztworów ciekłych  4.4. Absorpcja  4.5. Współprąd i przeciwprąd. Równanie operacyjne procesu wymiany masy    5. ZASADA GOSPODARKI CIEPŁEM W PROCESACH PRODUKCYJNYCH    6. SPALANIE PALIW  6.1. Mechanizm spalania  6.2. Palniki i paleniska    7. SPALANIE PALIWA JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH  7.1. Wytwarzanie ciepła spalania w urządzeniach technicznych  7.2. Przykład wykorzystania ciepła spalania w procesie technologicznym    8. PRODUKCJA KWASU SIARKOWEGO  8.1. Surowce siarkonośne  8.2. Wytwarzanie kwasu siarkowego  8.3. Utlenianie siarki  8.4. Utlenianie SO2 do SO3  8.5. Absorpcja SO3    9. ZWIĄZKI AZOTOWE  9.1. Syntezy związków azotowych  9.2. Synteza amoniaku  9.3. Reaktory do syntezy amoniaku  9.4. Synteza amoniaku w układzie obiegu powrotnego (cyrkulacyjnym)  9.5. Wytwarzanie kwasu azotowego  9.6. Katalizatory do utleniania amoniaku  9.7. Reaktory do utleniania amoniaku (tzw. utleniacze)  9.8. Przetwarzanie tlenków azotu w kwas azotowy    10. ZWIĄZKI FOSFORU. WYTWARZANIE KWASU FOSFOROWEGO  10.1. Nawozy fosforowe  10.2. Wytwarzanie kwasu fosforowego metodą roztworową (tzw. ekstrakcyjną)    11. PRODUKCJA SODY  11.1. Proces Leblanca i proces Solvaya  11.2. Karbonizacja (czyli absorpcja CO2 w solance zalkalizowanej amoniakiem)  11.3. Regeneracja amoniaku. Odpady produkcyjne
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych

 • [WNT]

  Kategoria: Organizacja przedsiębiorstwWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono metody modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych oraz języki programowania (SFC, LD, FBD, IŁ, ST) zgodne z normą IEC 1131-3:1993. Omówiono metody Grafpol,... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  W książce przedstawiono metody modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych oraz języki programowania (SFC, LD, FBD, IŁ, ST) zgodne z normą IEC 1131-3:1993. Omówiono metody Grafpol, Grafcet i SFC, podając dla każdej z nich: algorytm modelowania procesu, reguły tworzenia algorytmu sterowania oraz prosty przykład. Następnie opisano standardowe języki programowania sterowników logicznych: LD, FBD, IŁ, ST, znajomość których jest niezbędna przy automatyzacji procesów przemysłowych. Podano również przykłady modelowania procesów programowania sterowników, dotyczące sterowania pneumatycznymi zespołami napędowymi.Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu praktycznego projektowania procedur sterowania oraz programowania sterowników PLC w typowych rozwiązaniach systemów sterowania automatyki przemysłowej.Jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów zajmujących się automatyzacją procesów dyskretnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych

 • [PWE]

  Kategoria: Literatura > Lit. fachowa

  produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego,... Pełen opis produktu 'Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych' »

  Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego, efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji, a także kierunki rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

 • Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  44,10 zł
  49,00 zł

  [wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  Efektywność procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie produkcyjnymProcesy logistyczne w świetle współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznychUwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw... Pełen opis produktu 'Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych' »

  Efektywność procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie produkcyjnymProcesy logistyczne w świetle współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznychUwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnym świecie i ich wpływ na relacje jego procesów logistycznychModele efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwieModele całościowe procesów logistycznych...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych

 • [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne]

  Kategoria: Ró?ne

  produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego,... Pełen opis produktu 'Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.' »

  Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego, efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji, a także kierunki rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych.

 • Automatyzacja procesów produkcyjnych w sklepie internetowym Prolibri.pl

  Powiększ zdjęcie

  34,20 zł
  38,00 zł

  [wnt]

  Kategoria: Nauki społeczne, ekonomiczne, prawne >Ekonomia. Marketing. Biznes.Wysyłka: do 3 dni

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC; - zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.Wydawnictwo WNT poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych....
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych

 • [Pozostałe]

  Kategoria: Książki / Pozostałe

  Celem podręcznika jest opis i omówienie procesów produkcyjnych wytwarzania metali i wyrobów metalowych w czterech podstawowych technikach wytwarzania: odlewnictwie obróbce plastyc... Pełen opis produktu 'Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH' »

  Celem podręcznika jest opis i omówienie procesów produkcyjnych wytwarzania metali i wyrobów metalowych w czterech podstawowych technikach wytwarzania: odlewnictwie obróbce plastycznej obróbce skrawaniem technikach łączenia. Każda z wymienionych technik wytwarzania zostanie omówiona w oparciu o : opis procesu konieczne operacje technologiczne wymagane materiały wsadowe wymagane urządzenia wymagane narzędzia uzyskane wyroby gotowe i ich własności Dla każdej z omówionych technik wytwarzania zestawiono - na początku rozdziału - pojęcia podstawowe, zaś każdy rozdział zakończony jest zestawem pytań, ułatwiającym poznanie cech szczególnych tej techniki. Podpisy pod rysunkami są dwujęzyczne: polsko-angielskie, zaś na końcu podręcznika zestawiono angielsko-polski i polsko-angielski indeks stosowanych terminów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz specjalistów z przemysłu, ośrodków naukowo-badawczych, biur projektowych, zajmujących się opisaną tematyką." [fragment wstępu]
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wilhelm Gorecki PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

 • [NOVUM]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne/Materiały edukacyjne

  Kolorowe opowiastki pokazujące dziecku historie różnych produktów. Pełen opis produktu 'Proces produkcyjny II' »

  Kolorowe opowiastki pokazujące dziecku historie różnych produktów.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Proces produkcyjny II

 • [NOVUM]

  Kategoria: Pomoce dydaktyczne/Materiały edukacyjne

  Kolorowe opowiastki pokazujące dziecku historie różnych produktów. 

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Proces produkcyjny I

 • [WNT]

  Kategoria: Książki / Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo / Technika. Mechanika techniczna

  .

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych.

 • []

  Kategoria: Książki & Multimedia > KsiążkiWysyłka: do 3 dni

  Opis - We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych - Mikulczyński Tadeusz, Samsonowicz Zdzisław, Więcławek Rafał' »

  Opis - We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC; - zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.Wydawnictwo poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. Nazwa - Automatyzacja procesów produkcyjnych Autor - Mikulczyński Tadeusz, Samsonowicz Zdzisław, Więcławek Rafał Oprawa - Miękka Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301193553 Kod EAN - 9788301193553 Rok wydania - 2017 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 200 Podatek VAT - 5%
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych - Mikulczyński Tadeusz, Samsonowicz Zdzisław, Więcławek Rafał

 • [WNT]

  Kategoria: Zarządzanie produkcją. TowaroznawstwoWysyłka: od ręki

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC; - zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.Wydawnictwo WNT poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych

 • [PWN Wydawnictwo Naukowe]

  Kategoria: Zarządzanie produkcją. TowaroznawstwoWysyłka: od ręki

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC; - zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.Wydawnictwo poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych

 • [WNT]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W książce przedstawiono metody modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych oraz języki programowania (SFC, LD, FBD, IŁ, ST) zgodne z normą IEC 1131-3:1993. Omówiono metody Grafpol,... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  W książce przedstawiono metody modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych oraz języki programowania (SFC, LD, FBD, IŁ, ST) zgodne z normą IEC 1131-3:1993. Omówiono metody Grafpol, Grafcet i SFC, podając dla każdej z nich: algorytm modelowania procesu, reguły tworzenia algorytmu sterowania oraz prosty przykład. Następnie opisano standardowe języki programowania sterowników logicznych: LD, FBD, IŁ, ST, znajomość których jest niezbędna przy automatyzacji procesów przemysłowych. Podano również przykłady modelowania procesów programowania sterowników, dotyczące sterowania pneumatycznymi zespołami napędowymi.Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu praktycznego projektowania procedur sterowania oraz programowania sterowników PLC w typowych rozwiązaniach systemów sterowania automatyki przemysłowej.Jest przeznaczona dla studentów wydziałów mechanicznych i elektrycznych wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów zajmujących się automatyzacją procesów dyskretnych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych

 • [PWE]

  Kategoria: GospodarkaWysyłka: od ręki

  produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego,... Pełen opis produktu 'Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych' »

  Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego, efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji, a także kierunki rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

 • [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Efektywność procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie produkcyjnymProcesy logistyczne w świetle współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznychUwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw... Pełen opis produktu 'Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych' »

  Efektywność procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie produkcyjnymProcesy logistyczne w świetle współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznychUwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa we współczesnym świecie i ich wpływ na relacje jego procesów logistycznychModele efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwieModele całościowe procesów logistycznych
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych

 • [PWE]

  Kategoria: Organizacja i zarządzanieWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu, projektowania... Pełen opis produktu 'Procesy produkcyjne' »

  Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu, projektowania systemów produkcyjnych. Dołączona do podręcznika płyta CD i obszernie cytowana literatura umożliwią czytelnikom uzupełnienie i pogłębienie wiedzy.Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunku ?zarządzanie i inżynieria produkcji? uczelni wyższych różnych typów. Może być też przydatna dla słuchaczy innych kierunków o profilu inżynierskim oraz dla menedżerów zarządzających w firmach procesami wytwarzania.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Procesy produkcyjne

 • [Wydawnictwo Naukowe PWN]

  Kategoria: InformatykaWysyłka: od ręki

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty... Pełen opis produktu 'Automatyzacja procesów produkcyjnych' »

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano:- metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia automatyzacji procesów produkcyjnych;- międzynarodową normę IEC 61131-3 dotyczącą języków programowania sterowników PLC, które umożliwiają zapis algorytmu sterowania jako programu użytkownika PLC; - zastosowanie metody Grafpol TM do syntezy sekwencyjnych algorytmów sterowania.Wydawnictwo poleca książkę specjalistom zajmującym się teorią i praktyką automatyzacji procesów produkcyjnych oraz studentom wydziałów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Automatyzacja procesów produkcyjnych


InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, politechnika gdańska, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

edupomoce.pl

Pomoce dla edukacji.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 23.05.2012
novum, levenhuk, folia bringmann, meridian, adamigo, wader, epideixis, handelhaus, erzi, salamandra
Produkty w ofercie: 6870
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ksiazki-medyczne.eu

Książki oraz podręczniki medyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 26.02.2012
wydawnictwo naukowe pwn, wydawnictwo lekarskie pzwl, elsevier urban & partner, helion, pascal, wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, impuls, galaktyka, illuminatio, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Produkty w ofercie: 11145
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, czytelnik
Produkty w ofercie: 4869
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, cambridge university press, olesiejuk, zielona sowa, helion, egmont, pzwl, clementoni, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, trefl
Produkty w ofercie: 78500
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, bellona, c.h. beck, zysk i s-ka, helion, znak
Produkty w ofercie: 121511
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 121511
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music entertainment, sony music, bis records, chandos, essential media afw
Produkty w ofercie: 3147066
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146172
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, mon warszawa, iskry warszawa, cambridge university press
Produkty w ofercie: 181294
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
cambridge university press, egmont, zielona sowa, olesiejuk, harmonia, helion, c.h. beck, wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, polesie poland
Produkty w ofercie: 109951
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2