Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  także źródła tego prawa.W kolejnej części tomu zostały szczegółowo omówione podstawowe wolności gospodarcze. Autorzy omawiają także funkcje administracji publicznej wobec gospodarki.... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze' »

  Tom 8A Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat publicznego prawa gospodarczego. Problematyka ta została ujęta w pięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. W książce dokładnie omówione zostały:funkcje i zadania państwa w gospodarce, kompetencje poszczególnych organów administracji w kwestiach gospodarczych, mechanizmy podejmowania decyzji przez poszczególne organy, prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych. W Rozdziale I zostały przedstawione rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych, kryteria wyodrębnienia oraz przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego, a także źródła tego prawa.W kolejnej części tomu zostały szczegółowo omówione podstawowe wolności gospodarcze. Autorzy omawiają także funkcje administracji publicznej wobec gospodarki. Rozdział ten zawiera również charakterystykę pojęć kluczowych dla tematyki tomu, takich jak: działalność gospodarcza, działalność zawodowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, nadzór i kontrola, konkurencja i konkurenci, konsument, rynek, interes publiczny.Rozdział III poświęcony został zasadom ogólnym publicznego prawa prywatnego. Szczegółowo zostały omówione takie zasady jak: zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności działalności gospodarczej, zasada równego traktowania przedsiębiorców, zasada ochrony własności, zasada rejestracji przedsiębiorców, zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej.Kolejny rozdział dotyczy ustroju i zadań administracji gospodarczej. W rozdziale uwzględniono podmioty pełniące funkcję administracji gospodarczej zarówno w UE, jak i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na organy administracji państwowej, organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej. Zostały również zawarte informacje na temat samorządu zawodowego i gospodarczego. W tej części tomu poruszono kwestię swoistej organizacji administracji gospodarczej. Poruszone zostało także zagadnienie partnerów społecznych administracji gospodarczej.W Rozdziale V omówiono funkcje administracji gospodarczej. W tej części Systemu autorzy szczegółowo charakteryzują policję gospodarczą oraz reglamentację gospodarczą. Zostały w nim zawarte rozważania na temat funkcji regulacyjnej, zarządu mieniem publicznym, planowania gospodarczego oraz wspierania gospodarki. Znakomite grono Autorów ? z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki ? zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu. Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B Prawo Publiczne Gospodarcze' »

  Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa państwowe, ale swoje miejsce znalazły tu również inne państwowe osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą. W Rozdziale VII poruszono problematykę komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W tej części pracy jest mowa o koncepcji tzw. powszechnej prywatyzacji. Zwrócono uwagę na komercjalizację i prywatyzację pośrednią, prywatyzację bezpośrednią oraz reprywatyzację.Kolejny fragment książki dotyczy samorządowego sektora gospodarczego. Autorzy szczegółowo omówili zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz działalność poza sferą użyteczności publicznej, uwzględniając formy organizacyjno-prawne ich realizacji. Rozdział IX został poświęcony szczególnej regulacji działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę takich sektorów jak: energetyka, telekomunikacja, transport kolejowy, poczta, gospodarka wodna. Rozdział X skupia się na formach prawnych działania administracji gospodarczej, ich specyfice, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji w działalności gospodarczej regulowanej. Autorzy omawiają akty normatywne administracji gospodarczej oraz akty administracyjne. W rozdziale poruszono także zagadnienie konsensualnych form działania administracji gospodarczej. W tej części pracy jest mowa także o czynnościach materialno-technicznych w administracji gospodarczej oraz aktach wewnętrznych administracji gospodarczej. Rozdział XI zawiera problematykę związaną z prawem konkurencji. Autorzy omawiają takie kwestie jak: porozumienia ograniczające konkurencji, nadużywanie pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców. Scharakteryzowano praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Omówiono również klauzule o zakazie konkurencji zarówno normatywne, jak i umowne. W tej części pracy jest mowa o pomocy publicznej.Ostatni rozdział dotyczy instrumentów ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym. Szczegółowo została omówiona skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy. Autorzy omawiają odpowiedzialność odszkodowawczą administracji gospodarczej. Znakomite grono Autorów ? z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki ? zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu. Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B Prawo Publiczne Gospodarcze

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo spółek handlowych oraz Prawo gospodarcze publiczne to: * zbiór szczegółowych testów jednokrotnego wyboru... Pełen opis produktu 'Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5' »

  TESTY APLIKACYJNE to:* NOWA JAKOŚĆ na rynku wydawnictw dla kandydatów na aplikacje ? wyjątkowa seria, zawierająca testy ze znajomości WSZYSTKICH 42 ustaw, które stanowią podstawę pytań testowych na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką i radcowską. Prawo spółek handlowych oraz Prawo gospodarcze publiczne to: * zbiór szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami, zawierającymi również wskazanie podstawy prawnej, tak aby pomóc Ci w przygotowaniach do egzaminu, * pytania testowe dotyczące kolejnych artykułów (a nawet ustępów) ustaw, ułożone w kolejności chronologicznej, co maksymalnie skraca czas dotarcia do informacji, * testy przeznaczone do nauki ? wygodna forma tabeli daje możliwość natychmiastowego sprawdzenia, czy udzielona odpowiedź jest prawidłowa, co pozwala na obiektywne śledzenie postępów wprzyswajaniu wiedzy, * opracowanie, które zawiera również testy z ustaw pokrewnych, nie objętych wykazem aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna na egzaminie wstępnym na aplikacje prawnicze ? poszerzony zakres książki sprawia, że pomoże ona w nauce każdemu, kto przygotowuje się do egzaminu z Prawa spółek handlowych oraz Prawa gospodarczego publicznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze publiczne Testy aplikacyjne 5

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: PrawoWysyłka: od ręki

  Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A' »

  Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego.W rozdziale I zostały przedstawione rola i funkcje prawa w kształtowaniu stosunków gospodarczych, kryteria wyodrębnienia oraz przedmiot i zakres publicznego prawa gospodarczego, a także źródła tego prawa.W kolejnej części tomu zostały szczegółowo omówione podstawowe wolności gospodarcze. Autorzy omawiają także funkcje administracji publicznej wobec gospodarki. Rozdział ten zawiera również charakterystykę pojęć kluczowych dla tematyki tomu, takich jak: działalność gospodarcza, działalność zawodowa, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, nadzór i kontrola, konkurencja i konkurenci, konsument, rynek, interes publiczny.Rozdział III poświęcony został zasadom ogólnym publicznego prawa prywatnego. Szczegółowo zostały omówione takie zasady jak: zasada społecznej gospodarki rynkowej, zasada wolności działalności gospodarczej, zasada równego traktowania przedsiębiorców, zasada ochrony własności, zasada rejestracji przedsiębiorców, zasada przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej.Kolejny rozdział dotyczy ustroju i zadań administracji gospodarczej. W rozdziale uwzględniono podmioty pełniące funkcję administracji gospodarczej zarówno w UE, jak i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na organy administracji państwowej, organy i podmioty rządowej administracji gospodarczej. Zostały również zawarte informacje na temat samorządu zawodowego i gospodarczego. W tej części tomu poruszono kwestię swoistej organizacji administracji gospodarczej. Poruszone zostało także zagadnienie partnerów społecznych administracji gospodarczej.W Rozdziale V omówiono funkcje administracji gospodarczej. W tej części Systemu Autorzy szczegółowo charakteryzują policję gospodarczą oraz reglamentację gospodarczą. Zostały w nim zawarte rozważania na temat funkcji regulacyjnej, zarządu mieniem publicznym, planowania gospodarczego oraz wspierania gospodarki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A

 • [C.H. Beck]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Komentarze i opracowania prawneWysyłka: do 3 dni

  Publiczne Prawo Gospodarcze - Ze Względu Na Obszerność, Rozległość Omawianej Tematyki I Stopień Skomplikowania Poruszanych W Nim Zagadnień - Jest Przedmiotem Analizy Dwóch Tomów... Pełen opis produktu 'Publiczne Prawo Gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A' »

  Publiczne Prawo Gospodarcze - Ze Względu Na Obszerność, Rozległość Omawianej Tematyki I Stopień Skomplikowania Poruszanych W Nim Zagadnień - Jest Przedmiotem Analizy Dwóch Tomów Systemu Prawa Administracyjnego - Tomu 8A I 8B. Tom 8A Z Serii System Prawa Administracyjnego Poświęcony Jest Poszczególnym Zagadnieniom Z Zakresu Prawa Administracyjnego Gospodarczego.W Rozdziale I Zostały Przedstawione Rola I Funkcje Prawa W Kształtowaniu Stosunków Gospodarczych, Kryteria Wyodrębnienia Oraz Przedmiot I Zakres Publicznego Prawa Gospodarczego, A Także źródła Tego Prawa.W Kolejnej Części Tomu Zostały Szczegółowo Omówione Podstawowe Wolności Gospodarcze. Autorzy Omawiają Także Funkcje Administracji Publicznej Wobec Gospodarki. Rozdział Ten Zawiera Również Charakterystykę Pojęć Kluczowych Dla Tematyki Tomu, Takich Jak: Działalność Gospodarcza, Działalność Zawodowa, Przedsiębiorca, Przedsiębiorstwo, Nadzór I Kontrola, Konkurencja I Konkurenci, Konsument, Rynek, Interes Publiczny.Rozdział III Poświęcony Został Zasadom Ogólnym Publicznego Prawa Prywatnego. Szczegółowo Zostały Omówione Takie Zasady Jak: Zasada Społecznej Gospodarki Rynkowej, Zasada Wolności Działalności Gospodarczej, Zasada Równego Traktowania Przedsiębiorców, Zasada Ochrony Własności, Zasada Rejestracji Przedsiębiorców, Zasada Przestrzegania Reguł Uczciwej Konkurencji I Dobrych Obyczajów W Działalności Gospodarczej.Kolejny Rozdział Dotyczy Ustroju I Zadań Administracji Gospodarczej. W Rozdziale Uwzględniono Podmioty Pełniące Funkcję Administracji Gospodarczej Zarówno W UE, Jak I W Polsce. Szczególną Uwagę Zwrócono Na Organy Administracji Państwowej, Organy I Podmioty Rządowej Administracji Gospodarczej. Zostały Również Zawarte Informacje Na Temat Samorządu Zawodowego I Gospodarczego. W Tej Części Tomu Poruszono Kwestię Swoistej Organizacji Administracji Gospodarczej. Poruszone Zostało Także Zagadnienie Partnerów Społecznych Administracji Gospodarczej.W Rozdziale V Omówiono Funkcje Administracji Gospodarczej. W Tej Części Systemu Autorzy Szczegółowo Charakteryzują Policję Gospodarczą Oraz Reglamentację Gospodarczą. Zostały W Nim Zawarte Rozważania Na Temat Funkcji Regulacyjnej, Zarządu Mieniem Publicznym, Planowania Gospodarczego Oraz Wspierania Gospodarki.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne Prawo Gospodarcze System Prawa Administracyjnego Tom 8 A

 • [Wydawnictwo Naukowe UAM]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Książka z naddatkiem wypełnia, w ustalonym zakresie, wymogi przewidziane dla publikacji służących procesowi dydaktycznemu z Publicznego prawa gospodarczego.. Bez wątpienia zdecydowanie... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie [Kokocińska Katarzyna, Trela Anna]' »

  Książka z naddatkiem wypełnia, w ustalonym zakresie, wymogi przewidziane dla publikacji służących procesowi dydaktycznemu z Publicznego prawa gospodarczego.. Bez wątpienia zdecydowanie dodatnio przyczynia się do zrealizowania zakładanych efektów kształcenia, tj. rozumienia publicznoprawnych, normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w kontaktach gospodarczych z zagranicą. Recenzowana książka z powodzeniem będzie mogła być także wykorzystywana przez teoretyków i praktyków jako pomocnicze źródło istotnego dla ich aktywności orzecznictwa. Z recenzji prof. dr hab. Karola Kiczki ISBN: 9788323222385 Kod paskowy: 9788323222385 Autorzy: Kokocińska Katarzyna, Trela Anna Wydanie: 1 Rok wydania: 2011 Kod wydawcy: 20412 Miejscowość: Poznań Liczba stron: 348 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 17.0x24.0cm Głębokość (mm): 18 Waga: 0.6 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie [Kokocińska Katarzyna, Trela Anna]

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze [Snażyk Zofia, Szafrański Adam]' »

  Książka „Publiczne prawo gospodarcze” obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: konstytucyjna regulacja gospodarki, administracja gospodarki, prawne formy działania administracji gospodarki, prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej, rejestracja przedsiębiorców, działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych, działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, prawo ochrony konkurencji. Siódme wydanie uwzględnia przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne. Seria cyklu: PODRĘCZNIKI PRAWNICZE ISBN: 9788325599256 Kod paskowy: 9788325599256 Autorzy: Snażyk Zofia, Szafrański Adam Wydanie: 7 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 25291 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 303 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.1 Format: 14.5x20.5cm Głębokość (mm): 15 Waga: 0.402 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze [Snażyk Zofia, Szafrański Adam]

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo ... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Zarys wykładu' »

  Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i rzadziej spotykane w tego typu opracowaniach regulacje dotyczące prawa rynku kapitałowego czy prawa własności przemysłowej. W książce zostały uwzględnione założenia zmian zwłaszcza z zakresu prawa: - rynku kapitałowego, - ochrony konkurencji, - zamówień publicznych, - partnerstwa publiczno-prywatnego, - lotniczego - nad którymi w chwili oddawania jej do druku trwały prace legislacyjne. Stan prawny na 1 kwietnia 2017 Seria cyklu: SERIA AKADEMICKA ISBN: 9788381074117 Kod paskowy: 9788381074117 Redakcja: Blicharz Rafał Wydanie: 2 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 492 Oprawa: Miękka PKWiU: 58.11.12.0 Format: 16.5x24.0cm Głębokość (mm): 25 Waga: 0.725 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Zarys wykładu

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Podręcznik Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia ma pomóc studentom w przygotowaniu się do ćwiczeń oraz egzaminu z tego przedmiotu. Jego układ i zawartość w sposób przejrzysty... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Ćwiczenia' »

  Podręcznik Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia ma pomóc studentom w przygotowaniu się do ćwiczeń oraz egzaminu z tego przedmiotu. Jego układ i zawartość w sposób przejrzysty i czytelny systematyzują wiedzę z publicznego prawa gospodarczego. Zadania zamieszczone w książce pozwalają Czytelnikowi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.Publikacja omawia takie zagadnienia, jak zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zakres kontroli i nadzoru oraz różne formy reglamentacji lub regulowania wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Opracowanie wyjaśnia zagadnienia publiczno-prawnej ochrony konkurencji oraz stwarzania przez państwo warunków funkcjonowania prywatnoprawnej ochrony konkurencji. W podręczniku zamieszczono bogatą dokumentację w postaci literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, a także zarządzania i innych kierunków, na których wykładane jest publiczne prawo gospodarcze.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Ćwiczenia

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Niniejsza książka to drugi tom podręcznika Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Autor przedstawia w nim publicznoprawne instrumentarium... Pełen opis produktu 'Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze' »

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Niniejsza książka to drugi tom podręcznika Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Autor przedstawia w nim publicznoprawne instrumentarium oddziaływania organów państwa i UE na kluczowe dla ładu gospodarczego i interesów prawnych obywateli sfery życia gospodarczego. Szczegółowo zaprezentowana została problematyka prawa bankowego, publicznego obrotu instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi), funduszy inwestycyjnych. Autor dopełnia tym samym podjętą w tomie pierwszym analizę zagadnień najbardziej istotnych z punktu widzenia doktryny oraz praktycznych potrzeb w zakresie publicznego prawa gospodarczego. Podręcznik ten może być wykorzystywany nie tylko na wydziałach prawa i administracji, ale także na studiach administracyjnych, ekonomicznych, w szkołach biznesu i zarządzania, studiach menedżerskich. Adresaci: Mogą po niego sięgać praktycy i teoretycy, a także osoby, które podejmują albo zamierzają podjąć działalność gospodarczą.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

 • [Oficyna Wydawnicza Branta]

  Kategoria: BiznesWysyłka: do 3 dni

  Książka Publiczne prawo gospodarcze omawia normy, które regulują relacje zachodzące pomiędzy zasadami właściwymi dla nieskrępowanej zasady wolności gospodarczej, a jej publicznoprawną... Pełen opis produktu 'Publiczne Prawo Gospodarcze Zarys Wykładu Br' »

  Książka Publiczne prawo gospodarcze omawia normy, które regulują relacje zachodzące pomiędzy zasadami właściwymi dla nieskrępowanej zasady wolności gospodarczej, a jej publicznoprawną reglamentacją, wypływającą z ustaw tradycyjnie wchodzących w zakres przedmiotu publiczne prawo gospodarcze. Rozległość problematyki, jaką zajmuje się publiczne prawo gospodarcze, wymaga wielu rodzajów aktów prawnych. Książka ta zawiera krótką charakterystykę jedynie podstawowych aktów. Stanowią one trzon regulacji prawnej niezbędnej dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, jak i sprawnego procesu ich rejestracji w postępowaniu przed krajowym rejestrem sądowym. Zawierają m.in. normy chroniące zasady wolnej i uczciwej gry rynkowej, chroniące konkurencję, przeciwdziałające tworzeniu się porozumień ograniczających konkurencję, nadużywaniu pozycji dominującej, zapobiegające nadmiernym koncentracjom przedsiębiorców oraz wyznaczające ramy prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Ponadto normy te kształtują zasady wydatkowania środków publicznych, wprowadzając reguły udzielania zamówień publicznych. Regulują również sferę działalności sektora przedsiębiorstw państwowych oraz zasady ich przekształceń w drodze procesów komercjalizacji i prywatyzacji. Książka ma służyć zdobyciu wiedzy z zakresu publicznego prawa gospodarczego, jest skierowana głównie dla studentów wyższych uczelni o profilu administracja i zarządzanie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne Prawo Gospodarcze Zarys Wykładu Br

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Publikacja omawia takie zagadnienia, jak: zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zakres kontroli oraz różne formy reglamentacji lub regulowania wybranych rodzajów działalności gospodarczej.... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Ćwiczenia' »

  Publikacja omawia takie zagadnienia, jak: zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zakres kontroli oraz różne formy reglamentacji lub regulowania wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Opracowanie wyjaśnia kwestie publicznoprawnej ochrony konkurencji oraz stwarzania przez państwo warunków funkcjonowania prywatnoprawnej ochrony konkurencji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Ćwiczenia

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo, akty prawneWysyłka: do 3 dni

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze jest opracowaniem obejmującym zagadnienia najbardziej istotne zarówno z punktu widzenia doktryny,... Pełen opis produktu 'Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze' »

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze jest opracowaniem obejmującym zagadnienia najbardziej istotne zarówno z punktu widzenia doktryny, jak i praktycznych potrzeb w zakresie publicznego prawa gospodarczego. Autor szczególny nacisk kładzie na te instytucje prawa publicznego, które są uosobieniem dokonujących się zmian gospodarczych i ustrojowych. Tom pierwszy podręcznika poświęcony jest istocie wolności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej oraz podstawowym instrumentom oddziaływania państwa i organów UE na działalność gospodarczą. Bardzo ważnym wątkiem jest również - niedoceniana na gruncie prawa publicznego - tematyka handlu zagranicznego. Adresaci: Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko na wydziałach prawa i administracji, ale także na studiach administracyjnych, ekonomicznych, w szkołach biznesu i zarządzania, studiach menedżerskich. Mogą po niego sięgać praktycy i teoretycy, a także osoby, które podejmują albo zamierzają podjąć działalność gospodarczą.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

 • [Wolters Kluwer Polska]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Niniejsza książka to drugi tom podręcznika Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Autor przedstawia w nim publicznoprawne instrumentarium... Pełen opis produktu 'Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze tom II' »

  Stan prawny na 1.10.2008 r. Niniejsza książka to drugi tom podręcznika Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Autor przedstawia w nim publicznoprawne instrumentarium oddziaływania organów państwa i UE na kluczowe dla ładu gospodarczego i interesów prawnych obywateli sfery życia gospodarczego. Szczegółowo zaprezentowana została problematyka prawa bankowego, publicznego obrotu instrumentami finansowymi (w tym papierami wartościowymi), funduszy inwestycyjnych. Autor dopełnia tym samym podjętą w tomie pierwszym analizę zagadnień najbardziej istotnych z punktu widzenia doktryny oraz praktycznych potrzeb w zakresie publicznego prawa gospodarczego. Podręcznik ten może być wykorzystywany nie tylko na wydziałach prawa i administracji, ale także na studiach administracyjnych, ekonomicznych, w szkołach biznesu i zarządzania, studiach menedżerskich.Adresaci:Mogą po niego sięgać praktycy i teoretycy, a także osoby, które podejmują albo zamierzają podjąć działalność gospodarczą.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze tom II

 • [Branta]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Książka Publiczne prawo gospodarcze omawia normy, które regulują relacje zachodzące pomiędzy zasadami właściwymi dla nieskrępowanej zasady wolności gospodarczej, a jej publicznoprawną... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze' »

  Książka Publiczne prawo gospodarcze omawia normy, które regulują relacje zachodzące pomiędzy zasadami właściwymi dla nieskrępowanej zasady wolności gospodarczej, a jej publicznoprawną reglamentacją, wypływającą z ustaw tradycyjnie wchodzących w zakres przedmiotu publiczne prawo gospodarcze.Rozległość problematyki, jaką zajmuje się publiczne prawo gospodarcze, wymaga wielu rodzajów aktów prawnych. Książka ta zawiera krótką charakterystykę jedynie podstawowych aktów. Stanowią one trzon regulacji prawnej niezbędnej dla podjęciai prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nie posiadające osobowości prawnej, jak i sprawnego procesu ich rejestracji w postępowaniu przed krajowym rejestrem sądowym. Zawierają m.in. normy chroniące zasady wolnej i uczciwej gry rynkowej, chroniące konkurencję, przeciwdziałające tworzeniu się porozumień ograniczających konkurencję, nadużywaniu pozycji dominującej, zapobiegające nadmiernym koncentracjom przedsiębiorców oraz wyznaczające ramy prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Ponadto normy te kształtują zasady wydatkowania środków publicznych, wprowadzając reguły udzielania zamówień publicznych. Regulują również sferę działalności sektora przedsiębiorstw państwowych oraz zasady ich przekształceń w drodze procesów komercjalizacji i prywatyzacji.Książka ma służyć zdobyciu wiedzy z zakresu publicznego prawa gospodarczego, jest skierowana głównie dla studentów wyższych uczelni o profilu administracja i zarządzanie.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje część ogólną: genezę, pojęcie i strukturę prawa... Pełen opis produktu 'Prawo gospodarcze publiczne' »

  Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje część ogólną: genezę, pojęcie i strukturę prawa gospodarczego publicznego, źródła i zasady, podmioty, funkcje i instrumentarium prawa gospodarczego publicznego, część szczegółową: prawo działalności gospodarczej, prawo publicznej działalności gospodarczej, prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, prawo zamówień publicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo gospodarcze publiczne

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Opracowanie Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy powstało jako zbiór starannie wybranych przypadków ilustrujących najistotniejsze zagadnienia części szczegółowej prawa... Pełen opis produktu 'Prawo gospodarcze publiczne Kazusy' »

  Opracowanie Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy powstało jako zbiór starannie wybranych przypadków ilustrujących najistotniejsze zagadnienia części szczegółowej prawa gospodarczego publicznego (działalność gospodarcza, przekształcenia własnościowe, gospodarka komunalna, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, prawo antymonopolowe, energetyczne, telekomunikacyjne i pocztowe). Książka została przygotowana głównie z myślą o studentach prawa i administracji, a także aplikantach zawodów prawniczych. Daje ona możliwość samodzielnego zmierzenia się z problemami prawnymi, z którymi w swej codziennej praktyce spotykają się pracownicy administracji i sądownictwa. Zadanie to ułatwiają pytania o najważniejsze zagadnienia oraz szczegółowe odpowiedzi wskazujące podstawy prawne, dorobek doktryny oraz orzecznictwo. Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy stanowi praktyczne uzupełnienie podręcznika Prawo gospodarcze publiczne Kazimierza Strzyczkowskiego. Autorzy opracowania ? dr Michał Będkowski-Kozioł, mgr Karol Chojnacki, mgr Monika Floriańczyk są pracownikami naukowymi Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naukowy ? prof. nadzw. Kazimierz Strzyczkowski ? kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego na Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa gospodarczego publicznego, w tym kilku monografii i podręczników. Stan prawny na 1 września 2008 r.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo gospodarcze publiczne Kazusy

 • [C.H. BECK]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  W publikacji omówiono następujące kwestie:konstytucyjna regulacja gospodarkiadministracja gospodarkiprawne formy działania administracji gospodarkiprawne regulacje podejmowania działalności gospodarczejrejestracja... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze' »

  W publikacji omówiono następujące kwestie:konstytucyjna regulacja gospodarkiadministracja gospodarkiprawne formy działania administracji gospodarkiprawne regulacje podejmowania działalności gospodarczejrejestracja przedsiębiorcówdziałalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznychdziałalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnegoprawo ochrony konsumpcji
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej to podręcznik, który obejmuje charakterystykę publicznego prawa gospodarczego jako rezultatu zachowań... Pełen opis produktu 'Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej' »

  Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej to podręcznik, który obejmuje charakterystykę publicznego prawa gospodarczego jako rezultatu zachowań i powinności państwa wobec gospodarki. Oprócz przedstawienia zagadnień teoretycznych książka zawiera opis i ocenę rozwiązań prawnych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej w dziedzinie regulacji przedsiębiorczości (prywatnej i publicznej), administracji gospodarczej, ochrony konkurencji i rynku krajowego. W podręczniku zamieszczono bogatą dokumentację w postaci literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego (polskiego i europejskiego). W wydaniu czwartym w celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej

 • [LexisNexis]

  Kategoria: Prawo gospodarcze i handloweWysyłka: od ręki

  Prawo gospodarcze publiczne. Testy to podręcznik służący przede wszystkim studentom studiów prawniczych i administracyjnych, którym przyswojenie i zrozumienie problematyki prawnej... Pełen opis produktu 'Prawo gospodarcze publiczne Testy' »

  Prawo gospodarcze publiczne. Testy to podręcznik służący przede wszystkim studentom studiów prawniczych i administracyjnych, którym przyswojenie i zrozumienie problematyki prawnej regulacji stosunku państwa do gospodarki może nastręczać wielu trudności. Pytania odnoszą się do całości problematyki wykładu prawa gospodarczego publicznego, zarówno do części ogólnej, jak i szczegółowej.Książka została podporządkowana strukturze i treści podręcznika Kazimierza Strzyczkowskiego Prawo gospodarcze publiczne (wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2011), który stanowi podstawowe źródło wiedzy z zakresu prawa gospodarczego publicznego.Testy mogą zostać wykorzystane także przez osoby uczące się lub prowadzące zajęcia z publicznego prawa gospodarczego lub też poszczególnych jego dziedzin na podstawie innych podręczników i materiałów dydaktycznych dostępnych na rynku, jak również osoby przygotowujące się do egzaminów na aplikacje prawnicze lub innych egzaminów zawodowych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo gospodarcze publiczne Testy


Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 5

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, cambridge university press, helion, penguin books, zielona sowa, -, wolters kluwer, wilga, znak
Produkty w ofercie: 151849
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 151849
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Bonusmedia

Książki, audiobooki, filmy oraz nagrania muzyczne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 17.01.2013
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, helion, c.h. beck, bellona, zysk i s-ka, egmont, lexisnexis, literackie, rebis
Produkty w ofercie: 51304
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 51299
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Selkar.pl

Literatura popluarnonaukowa oraz książki wielogatunkowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 06.03.2007
pwn wydawnictwo naukowe, egmont, helion, Świat książki, wolters kluwer polska, albatros, c.h. beck, bellona, w.a.b., olesiejuk sp. z o.o.
Produkty w ofercie: 74490
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 72862
Opinie pozytywne: 5
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0