Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Kodeksy/Cywilne

  międzynarodowych PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: - 15 grudnia 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne. Zbiór przepisów 2018' »

  Stan prawny na luty 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 ze zm.) KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: - 27 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 106) - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: - 12 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) - 5 stycznia 2018 r. - ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 2245) - 1 lutego 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. ) - 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491) - 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) - po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: - 15 grudnia 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524) KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: - 12 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 październiaka 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne. Zbiór przepisów 2018

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: 19 grudnia 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne Zbiór przepisów' »

  Stan prawny na 15 lutego 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY: 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2175) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: 8 września 2016 r., 1 marca 2017 r. ? ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.) 9 listopada 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1822) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. poz. 1860) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2138) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260) 10 stycznia 2017 r. - ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) 18 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85) 15 lutego 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 187) 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) 3 kwietnia 2017 r. - wyrok TK z 22 września 2015 r., SK 21/14 (Dz.U. poz. 1527) 12 lipca 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) 30 czerwca 2018 r. - wyrok TK z 25 października 2016 r., SK 71/13 (Dz.U. poz. 2199) 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: 19 grudnia 2016 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 2064) USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH: 18 stycznia 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI RADCÓW PRAWNYCH: 27 października 2016 r. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1667) Seria cyklu: SERIA Z PARAGRAFEM ISBN: 9788381074360 Kod paskowy: 9788381074360 Wydanie: 43 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Liczba stron: 1060 Oprawa: Plastikowa PKWiU: 58.11.12.0 Format: 15.6x21.0 Głębokość (mm): 35 Waga: 0.84 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne Zbiór przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  międzynarodowych PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: - 15 grudnia 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne Zbiór przepisów' »

  Stan prawny na luty 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 ze zm.) KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: - 27 stycznia 2018 r. - ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 106) - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: - 12 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) - 5 stycznia 2018 r. - ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 2245) - 1 lutego 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. ) - 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) - 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. poz. 2491) - 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) - po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 10 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: - 15 grudnia 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524) KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: - 12 grudnia 2017 r. - ustawa z 27 październiaka 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180) Seria cyklu: SERIA Z PARAGRAFEM ISBN: 9788381244763 Kod paskowy: 9788381244763 Wydanie: 46 Rok wydania: 2018 Kod wydawcy: 30787 Liczba stron: 1088 Oprawa: Plastikowa PKWiU: 58.11.12.0 Format: 15.0x21.0cm Głębokość (mm): 36 Waga: 0.855 Język oryginału: polski Języki: polski Wiek: 15-99 lat Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne Zbiór przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1007) 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624) KODEKS POSTĘPOWANIA... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne. Zbiór przepisów' »

  Stan prawny na 4 lipca 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY: 2 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 459) 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) 27 czerwca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. poz. 1132) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY: 30 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 459) KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768) 24 maja 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 1007) 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768) 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) 12 lipca 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) 14 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1136) 30 czerwca 2018 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r., SK 71/13 (Dz.U. poz. 2199) 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) Seria cyklu: SERIA Z PARAGRAFEM ISBN: 9788381077781 Kod paskowy: 9788381077781 Wydanie: 44 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Miejscowość: Warszawa Liczba stron: 1064 Oprawa: Plastikowa PKWiU: 58.11.12.0 Format: 14.9x20.8 Głębokość (mm): 28 Waga: 0.842 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne. Zbiór przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Prawo i administracjaWysyłka: do 3 dni

  ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) 14 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne Zbiór przepisów' »

  Stan prawny na 11 października 2017 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA: 1 września 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. poz. 624 ze zm.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: 12 lipca 2017 r. - ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. poz. 1133) 14 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 1136) 12 sierpnia 2017 r. - ustawa z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452) 2 września 2017 r. - ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475) 9 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. poz. 1596) 11 września 2017 r. - wyrok Tybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 r., K 10/17 (Dz.U. poz. 1727) 10 października 2017 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r., SK 31/15 (Dz.U. poz. 1883) 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: 15 grudnia 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1524) KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH: 5 września 2017 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 1557) ROZPORZĄDZENIA: 13 października 2017 r. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1797) 13 października 2017 r. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1799) Seria cyklu: SERIA Z PARAGRAFEM ISBN: 9788381242387 Kod paskowy: 9788381242387 Wydanie: 45 Rok wydania: 2017 Kod wydawcy: 30787 Liczba stron: 1064 Oprawa: Plastikowa PKWiU: 58.11.12.0 Format: 15.0x21.0cm Głębokość (mm): 31 Waga: 0.845 Języki: polski Grupa towarowa: Książka
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne Zbiór przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Literatura / Prawo

  innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.)- 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności... Pełen opis produktu 'Prawo cywilne. Zbiór przepisów w.2018' »

  Stan prawny na 5 lipca 2018 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY- 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.)- 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)- 29 maja 2018 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 1025)- 9 lipca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104)- po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy nr 2293; oczekuje na podpis Prezydenta RP)KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:- 19 maja 2018 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r., SK 18/17 (Dz. U. poz. 950)KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:- 14 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 431)- 9 czerwca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 1009)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:- 15 marca 2018 r., 1 lutego 2019 r., 1 marca 2020 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.)- 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.)- 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491)- 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650)- 20 maja 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730)- 25 maja 2018 r. - ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)- 9 czerwca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 1009)- 9 lipca 2018 r. - ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104)- 27 sierpnia 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416)- 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770)- 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771)- 21 kwietnia 2019 r. - ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756)- 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne. Zbiór przepisów w.2018

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: / Książki naukowe i popularnonaukowe / Prawo, administracja

  Stan prawny na 5 lipca 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Pełen opis produktu 'Prawo cywilne Zbiór przepisów' »

  Stan prawny na 5 lipca 2018 r.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS CYWILNY- 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)- 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo cywilne Zbiór przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Źródła prawa. Ustawy i kodeksyWysyłka: do 3 dni

  Międzynarodowych PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO: - 15 Grudnia 2017 R. - Ustawa Z 20 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Systemie Informacji W Ochronie Zdrowia Oraz Niektórych Innych Ustaw... Pełen opis produktu 'Prawo Cywilne Zbiór Przepisów' »

  Stan Prawny Na Luty 2018 R.Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem:KODEKS CYWILNY- 1 Czerwca 2017 R. - Ustawa Z 7 Kwietnia 2017 R. O Zmianie Niektórych Ustaw W Celu Ułatwienia Dochodzenia Wierzytelności (Dz.U. Poz. 933 Ze Zm.)KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:- 27 Stycznia 2018 R. - Ustawa Z 9 Listopada 2017 R. O Zmianie Ustawy O Niektórych Uprawnieniach Pracowników Urzędu Obsługującego Ministra Właściwego Do Spraw Wewnętrznych Oraz Funkcjonariuszy I Pracowników Urzędów Nadzorowanych Przez Tego Ministra Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 106)- Po Upływie 14 Dni Od Dnia Ogłoszenia - Ustawa Z 10 Stycznia 2018 R. O Zmianie Ustawy O Szczególnych Zasadach Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych Z Naruszeniem Prawa Oraz Niektórych Innych UstawKODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:- 12 Grudnia 2017 R. - Ustawa Z 27 Października 2017 R. O Zmianie Ustawy O Zbiorowym Zaopatrzeniu W Wodę I Zbiorowym Odprowadzaniu ścieków Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 2180)- 5 Stycznia 2018 R. - Ustawa Z 12 Października 2017 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawy O Wychowaniu W Trzeźwości I Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi Oraz Ustawy O Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz.U. Poz. 2245)- 1 Lutego 2018 R. - Ustawa Z 8 Grudnia 2017 R. O Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. Z 2018 R. Poz. )- 3 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 8 Grudnia 2017 R. O Sądzie Najwyższym (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 5)- 30 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 24 Listopada 2017 R. O Zmianie Niektórych Ustaw W Celu Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Sektora Finansowego Do Wyłudzeń Skarbowych (Dz.U. Poz. 2491)- 18 Kwietnia 2026 R. - Ustawa Z 5 Sierpnia 2015 R. O Zmianie Ustawy O Ochronie Konkurencji I Konsumentów Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1634)- Po Upływie 6 Miesięcy Od Dnia Ogłoszenia - Ustawa Z 10 Stycznia 2018 R. O Wykonywaniu Niektórych Czynności Organu Centralnego W Sprawach Rodzinnych Z Zakresu Obrotu Prawnego Na Podstawie Prawa Unii Europejskiej I Umów MiędzynarodowychPRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:- 15 Grudnia 2017 R. - Ustawa Z 20 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Systemie Informacji W Ochronie Zdrowia Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1524)KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:- 12 Grudnia 2017 R. - Ustawa Z 27 Październiaka 2017 R. O Zmianie Ustawy O Zbiorowym Zaopatrzeniu W Wodę I Zbiorowym Odprowadzaniu ścieków Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 2180)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Cywilne Zbiór Przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Źródła prawa. Ustawy i kodeksyWysyłka: do 3 dni

  Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Poz. 1133) 14 Lipca 2017 R. - Ustawa Z 21 Kwietnia 2017 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy - Prawo O Postępowaniu... Pełen opis produktu 'Prawo Cywilne Zbiór Przepisów' »

  Stan Prawny Na 11 Października 2017 R. Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem:KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:1 Września 2017 R. - Ustawa Z 10 Lutego 2017 R. - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. Poz. 624 Ze Zm.)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:12 Lipca 2017 R. - Ustawa Z 15 Grudnia 2016 R. O Przeciwdziałaniu Nieuczciwemu Wykorzystywaniu Przewagi Kontraktowej W Obrocie Produktami Rolnymi I Spożywczymi (Dz.U. Z 2017 R. Poz. 67)13 Lipca 2017 R. - Ustawa Z 21 Kwietnia 2017 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Spółek Handlowych, Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Poz. 1133)14 Lipca 2017 R. - Ustawa Z 21 Kwietnia 2017 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy - Prawo O Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi (Dz.U. Poz. 1136)12 Sierpnia 2017 R. - Ustawa Z 12 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy - Prawo O Ustroju Sądów Powszechnych Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1452)2 Września 2017 R. - Ustawa Z 7 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Zasadach Realizacji Programów W Zakresie Polityki Spójności Finansowanych W Perspektywie Finansowej 2014-2020 Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1475)9 Września 2017 R. - Ustawa Z 20 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego Oraz Ustawy - Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Poz. 1596)11 Września 2017 R. - Wyrok Tybunału Konstytucyjnego Z 11 Września 2017 R., K 10/17 (Dz.U. Poz. 1727)10 Października 2017 R. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Z 3 Października 2017 R., SK 31/15 (Dz.U. Poz. 1883)18 Kwietnia 2026 R. - Ustawa Z 5 Sierpnia 2015 R. O Zmianie Ustawy O Ochronie Konkurencji I Konsumentów Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1634)PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:15 Grudnia 2017 R. - Ustawa Z 20 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Systemie Informacji W Ochronie Zdrowia Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1524)KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:5 Września 2017 R. - Ustawa Z 20 Lipca 2017 R. O Zmianie Ustawy O Ochronie Roszczeń Pracowniczych W Razie Niewypłacalności Pracodawcy Oraz Ustawy O Kosztach Sądowych W Sprawach Cywilnych (Dz.U. Poz. 1557)ROZPORZĄDZENIA:13 Października 2017 R. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Z 20 Września 2017 R. Zmieniające Rozporządzenie W Sprawie Opłat Za Czynności Adwokackie (Dz.U. Poz. 1797)13 Października 2017 R. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Z 20 Września 2017 R. Zmieniające Rozporządzenie W Sprawie Opłat Za Czynności Radców Prawnych (Dz.U. Poz. 1799)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Cywilne Zbiór Przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Źródła prawa. Ustawy i kodeksyWysyłka: do 3 dni

  Stan Prawny Na 4 Lipca 2017 R. Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem: KODEKS CYWILNY: 2 Marca 2017 R. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Z 9 Lutego 2017 R. W Spra... Pełen opis produktu 'Prawo Cywilne. Zbiór Przepisów' »

  Stan Prawny Na 4 Lipca 2017 R.Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem:KODEKS CYWILNY:2 Marca 2017 R. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Z 9 Lutego 2017 R. W Sprawie Ogłoszenia Jednolitego Tekstu Ustawy - Kodeks Cywilny (Dz.U.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Cywilne. Zbiór Przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>Poradniki>Wydawnictwa prawnicze>Źródła prawa. Ustawy i kodeksyWysyłka: do 3 dni

  Stan Prawny Na 15 Lutego 2017 R. Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem: KODEKS CYWILNY: 1 Stycznia 2017 R. - Ustawa Z 16 Grudnia 2016 R. O Zmianie Niektórych Ustaw W Celu Poprawy Otocze... Pełen opis produktu 'Prawo Cywilne Zbiór Przepisów' »

  Stan Prawny Na 15 Lutego 2017 R.Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem:KODEKS CYWILNY:1 Stycznia 2017 R. - Ustawa Z 16 Grudnia 2016 R. O Zmianie Niektórych Ustaw W Celu Poprawy Otoczenia Prawnego Przedsiębiorców (Dz.U. Poz. 2255)KSIĘGI WIECZYSTE
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Cywilne Zbiór Przepisów

 • [Wolters Kluwer]

  Kategoria: Książki>RóżneWysyłka: do 3 dni

  Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 398 Ze Zm.) - 30 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 6 Marca 2018 R. - Przepisy Wprowadzające Ustawę - Prawo Przedsiębiorców Oraz Inne Ustawy Dotyczące Działalności... Pełen opis produktu 'Prawo Cywilne Zbiór Przepisów' »

  Stan Prawny Na 5 Lipca 2018 R.Uwzględnia Zmiany Wchodzące W życie Z Dniem:KODEKS CYWILNY- 15 Marca 2018 R. - Ustawa Z 26 Stycznia 2018 R. O Zmianie Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 398 Ze Zm.)- 30 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 6 Marca 2018 R. - Przepisy Wprowadzające Ustawę - Prawo Przedsiębiorców Oraz Inne Ustawy Dotyczące Działalności Gospodarczej (Dz.U. Poz. 650)- 29 Maja 2018 R. - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Z 10 Maja 2018 R. W Sprawie Ogłoszenia Jednolitego Tekstu Ustawy - Kodeks Cywilny (Dz.U. Poz. 1025)- 9 Lipca 2018 R. - Ustawa Z 13 Kwietnia 2018 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Cywilny Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1104)- Po Upływie 3 Miesięcy Od Dnia Ogłoszenia - Ustawa Z 5 Lipca 2018 R. O Zarządzie Sukcesyjnym Przedsiębiorstwem Osoby Fizycznej (druk Sejmowy Nr 2293; Oczekuje Na Podpis Prezydenta RP) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:- 19 Maja 2018 R. - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Z 16 Maja 2018 R., SK 18/17 (Dz.U. Poz. 950)KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:- 14 Marca 2018 R. - Ustawa Z 26 Stycznia 2018 R. O Zmianie Ustawy O Szczególnych Zasadach Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych Z Naruszeniem Prawa Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 431)- 9 Czerwca 2018 R. - Ustawa Z 13 Kwietnia 2018 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawy O Postępowaniu Egzekucyjnym W Administracji Oraz Ustawy O Księgach Wieczystych I Hipotece (Dz.U. Poz. 1009)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:- 15 Marca 2018 R., 1 Lutego 2019 R., 1 Marca 2020 R. - Ustawa Z 26 Stycznia 2018 R. O Zmianie Ustawy O Krajowym Rejestrze Sądowym Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 398 Ze Zm.)- 3 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 8 Grudnia 2017 R. O Sądzie Najwyższym (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 5 Ze Zm.)- 30 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 24 Listopada 2017 R. O Zmianie Niektórych Ustaw W Celu Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Sektora Finansowego Do Wyłudzeń Skarbowych (Dz.U. Poz. 2491)- 30 Kwietnia 2018 R. - Ustawa Z 6 Marca 2018 R. - Przepisy Wprowadzające Ustawę - Prawo Przedsiębiorców Oraz Inne Ustawy Dotyczące Działalności Gospodarczej (Dz.U. Poz. 650)- 20 Maja 2018 R. - Ustawa Z 26 Stycznia 2018 R. - Przepisy Wprowadzające Ustawę O Straży Marszałkowskiej (Dz.U. Poz. 730)- 25 Maja 2018 R. - Ustawa Z 10 Maja 2018 R. O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Poz. 1000)- 9 Czerwca 2018 R. - Ustawa Z 13 Kwietnia 2018 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Postępowania Cywilnego, Ustawy O Postępowaniu Egzekucyjnym W Administracji Oraz Ustawy O Księgach Wieczystych I Hipotece (Dz.U. Poz. 1009)- 9 Lipca 2018 R. - Ustawa Z 13 Kwietnia 2018 R. O Zmianie Ustawy - Kodeks Cywilny Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1104)- 27 Sierpnia 2018 R. - Ustawa Z 26 Stycznia 2018 R. O Wykonywaniu Niektórych Czynności Organu Centralnego W Sprawach Rodzinnych Z Zakresu Obrotu Prawnego Na Podstawie Prawa Unii Europejskiej I Umów Międzynarodowych (Dz.U. Poz. 416)- 1 Stycznia 2019 R. - Ustawa Z 28 Lutego 2018 R. O Kosztach Komorniczych (Dz.U. Poz. 770)- 1 Stycznia 2019 R. - Ustawa Z 22 Marca 2018 R. O Komornikach Sądowych (Dz.U. Poz. 771)- 21 Kwietnia 2019 R. - Ustawa Z 22 Marca 2018 R. O Zmianie Ustawy O Finansowym Wsparciu Tworzenia Lokali Socjalnych, Mieszkań Chronionych, Noclegowni I Domów Dla Bezdomnych, Ustawy O Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy I O Zmianie Kodeksu Cywilnego Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 756)- 18 Kwietnia 2026 R. - Ustawa Z 5 Sierpnia 2015 R. O Zmianie Ustawy O Ochronie Konkurencji I Konsumentów Oraz Niektórych Innych Ustaw (Dz.U. Poz. 1634)
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prawo Cywilne Zbiór Przepisów


Czas na książkę

Książki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.02.2018
olesiejuk sp. z o.o., egmont, zielona sowa, mega creative, muza, wsip, trefl, wilga, edycja Świętego pawła, harmonia
Produkty w ofercie: 94896
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 163450
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 163450
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Ikep.pl

Książki z dziedziny ekonomiczno-prawniczej.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.08.2011
oficyna ekonomiczna wolters kluwer polska, c.h.beck, lexisnexis, ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr oddk, polskie wydawnictwo ekonomiczne, difin, oficyna prawa polskiego wydawnictwo wiedza i praktyka
Produkty w ofercie: 4996
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Madbooks.pl

Książki i komiksy oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 15.04.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, wolters kluwer, olesiejuk, c.h. beck, zielona sowa, prószyński media, egmont, wam, difin
Produkty w ofercie: 83659
Promocje: 48532
Wysyłka do 3 dni: 83659
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, -, zielona sowa, cambridge university press, c.h. beck, helion, wolters kluwer, znak, bellona
Produkty w ofercie: 137420
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 137420
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Polishbookstore.pl

Książki, multimedia oraz zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.06.2015
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, zielona sowa, cambridge university press, helion, c.h. beck, wolters kluwer, olesiejuk, znak, lektorklett
Produkty w ofercie: 94371
Promocje: 2153
Wysyłka do 3 dni: 94322
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
egmont, helion, wydawnictwo naukowe pwn, zielona sowa, wolters kluwer, c.h. beck, pwn, oficyna wydawnicza impuls, skrzat, novae res
Produkty w ofercie: 107512
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 107161
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Prolibri.pl

Książki i audiobooki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.05.2011
wydawnictwo naukowe pwn, wolters kluwer, cambridge university press, olesiejuk, helion, zielona sowa, egmont, umcs, zysk i s-ka, pzwl
Produkty w ofercie: 91751
Promocje: 90639
Wysyłka do 3 dni: 91750
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Wieszcz.pl

Książki nowe oraz używane.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.05.2011
warszawa, czytelnik warszawa, wydawnictwo naukowe pwn, piw warszawa, nasza księgarnia warszawa, egmont, kiw warszawa, cambridge university press, mon warszawa, iskry warszawa
Produkty w ofercie: 183129
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 8
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booksnet.pl

Książki, podręczniki oraz literatura piękna i popularnonaukowa.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.03.2010
olesiejuk sp. z o.o., egmont, mega creative, zielona sowa, wsip, trefl, edycja Świętego pawła, muza, wilga, harmonia
Produkty w ofercie: 118516
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1