Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.]

  Kategoria: /Książki/Różne/
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Elementy prawa podrecznik dla Szkol ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami

 • [Operon]

  Kategoria: Przysposobienie obronne. Edukacja dla bezpieczeństwaWysyłka: od ręki

  Co wyróżnia tę serię? Dynamizm. Atrakcyjne elementy graficzne. Nowoczesna forma. Ćwiczenia zachęcające do współpracy, aktywności i kreatywności.

  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ciekawi świata. Szkoły ponadgimnazjalne. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zeszyt ćwiczeń

 • [Hueber]

  Kategoria: Niemcy / Podręczniki językowe

  Schritte international to kurs dla początkujących uczniów liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum lub szkoły zawodowej, w wersji podstawowej (2 godziny w tygodniu, uczniowie niezdający matury)... Pełen opis produktu 'Schritte international 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik + Ćwiczenia (z 1 CD) + Zeszyt ucznia XXL. Edycja polska' »

  Schritte international to kurs dla początkujących uczniów liceum ogólnokształcącego, profilowanego, technikum lub szkoły zawodowej, w wersji podstawowej (2 godziny w tygodniu, uczniowie niezdający matury) składa się z 4 tomów, a w rozszerzonej (3-4 godziny tygodniowo, uczniowie zdający maturę na poziomie podstawowym) z 6 tomów. Każda z 7 lekcji składa się z historyjki (Foto-Hörgeschichte), 5 modułów ćwiczeniowych (Schritte A-E), zestawienia struktur gramatycznych i zwrotów (Übersicht) tekstów do słuchania i czytania (Zwischenspiel) podsumowujących lekcje. Foto Hörgeschichte znajduje się na płytach CD lub kasetach audio. Ćwiczenia z dołączoną płytą CD stanowią integralną część Podręcznika, płyta CD zawiera teksty do słuchania do Ćwiczeń oraz interaktywne ćwiczenia na komputer. Zeszyt ucznia XXL zawiera elementy języka zawodowego (Nr dopuszczenia Schritte international 2 edycja polska: do starej podstawy programowej 21/07, do nowej podstawy programowej 99/2/2009.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Schritte international 2. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik + Ćwiczenia (z 1 CD) + Zeszyt ucznia XXL. Edycja polska

 • [Wydawnictwo Szkolne PWN]

  Kategoria: GeografiaWysyłka: od ręki

  Głównym celem Autorów nowej serii podręczników do geografii było uwzględnienie możliwości większości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.Publikacja zawiera dużą liczbę przestrzennych i dokładnie Pełen opis produktu 'Geografia na czasie. Część 1. Geografia fizyczna świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Za' »

  Głównym celem Autorów nowej serii podręczników do geografii było uwzględnienie możliwości większości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.Publikacja zawiera dużą liczbę przestrzennych i dokładnie opisanych rysunków. Dzięki temu, uczeń, krok po kroku pozna etapy procesów zachodzących na kuli ziemskiej. Cenną formą pomocy dla ucznia są także teksty prezentujące kolejne czynności w rozwiązywaniu typowych zadań z geografii.Seria posiada bardzo strakcyjną oprawę graficzną, liczne rzetelnie przygotowane mapy, tabele, schematy oraz fotografie przybliżające zjawiska zachodzące w różnych regionach świata. Nr dopuszczenia: 38/07
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Geografia na czasie. Część 1. Geografia fizyczna świata. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Za

 • [Nowa Era]

  Kategoria: Matura i Egzaminy na StudiaWysyłka: od ręki

  Uczniom, który zamierzają zdawać maturę w zakresie rozszerzonym proponujemy cykl broszur zawierających treści nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym. Są one dostosowane do samodzielnej nauki, a zarazem... Pełen opis produktu 'Prosto do matury. Szkoła ponadgimnazjalna, cześć 3 - Geometria. Zbiór zadań, zakres rozszerzony' »

  Uczniom, który zamierzają zdawać maturę w zakresie rozszerzonym proponujemy cykl broszur zawierających treści nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym. Są one dostosowane do samodzielnej nauki, a zarazem bardzo dobrze nadają się do pracy na zajęciach fakultatywnych. Prezentowana Geometria jest pierwszą z dziewięciu broszur tego cyklu.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Prosto do matury. Szkoła ponadgimnazjalna, cześć 3 - Geometria. Zbiór zadań, zakres rozszerzony

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: Geografia (kl.1 Lic/Tech.)Wysyłka: od ręki

  Podręcznik „Geografia. Po prostu” przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych realizuje treści nowej podstawy programowej. Materiał nauczania został ujęty w czterech działach tematycznych: 1. P... Pełen opis produktu 'Po prostu geografia. Szkoła ponadgimnazjalna. Geografia. Podręcznik. Zakres podstawowy' »

  Podręcznik „Geografia. Po prostu” przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych realizuje treści nowej podstawy programowej. Materiał nauczania został ujęty w czterech działach tematycznych: 1. Problemy społeczne świata; 2. Współczesne procesy regionalne i globalne; 3. Zmiany gospodarcze we współczesnym świecie; 4. Zrównoważony rozwój. Największe zalety podręcznika: * Czytelny i logiczny układ treści – każda lekcja otwarta listą zagadnień do omówienia, a główny tok wykładu zamknięte przez podsumowanie oraz zadania sprawdzające * Połączenie metody problemowej i klasycznej – możliwość omówienia każdego tematu na dwa sposoby: tradycyjnie, korzystając z głównej treści lekcji lub metodą problemową, analizując materiały źródłowe * Polecenia sprawdzające realizację najważniejszych wymagań podstawy programowej i kształcących myślenie naukowe * Różnorodne typy zadań i metody analiz – dyskusje, wywiady, inscenizacje, projekty * Nowoczesna szata graficzna – atrakcyjne infografiki, duża liczba zdjęć oraz różnego rodzaju map, schematów i wykresów * Przystępne, schematyczne podsumowania działów z zadaniami sprawdzającymi typu egzaminacyjnego * Klarowny, komunikatywny język
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Po prostu geografia. Szkoła ponadgimnazjalna. Geografia. Podręcznik. Zakres podstawowy

 • [Impuls]

  Kategoria: Książki / Pedagogika i dydaktyka

  PORADNIK METODYCZNY. IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Minist... Pełen opis produktu 'Urszula Kierczak KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ. ZDROWIE-SPORT-REKREACJA. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. IV ETAP EDUKACYJNY. PORADNIK METODYCZNY' »

  PORADNIK METODYCZNY. IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, takie same dla całego kraju, efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie ministerialne definiuje wspólne dla wszystkich polskich szkół standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów. Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej. SPIS TREŚCI: ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO Założenia wstępne Cele ogólne Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Propozycje treści fakultetów Opis założonych osiągnięć uczniów Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Procedury ewaluacji programu Podstawa opracowania programu SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY Uwagi wstępne Budżet godzin Szczegółowy plan pracy dla klasy I Szczegółowy plan pracy dla klasy II Szczegółowy plan pracy dla klasy III technikum Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - piłka siatkowa Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - piłka nożna Plan realizacji zajęć fakultetu turystycznego Plan realizacji zajęć fakultetu rekreacyjnego Uwagi o realizacji planów pracy OCENIANIE Uwagi Zasady oceniania Standardy wymagań dla klasy I Standardy wymagań dla klasy II Standardy wymagań dla klasy III Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości Diagnoza rozwoju społeczno - emocjonalnego Samoocena Dzienniczek samooceny i samokontroli Ewaluacja PRZYKŁADOWE KARTY EWALUACJI LEKCJI PRZYKŁADOWE KARTY EWALUACJI CYKLU Bibliografia Akty prawne
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Urszula Kierczak KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ. ZDROWIE-SPORT-REKREACJA. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. IV ETAP EDUKACYJNY. PORADNIK METODYCZNY

 • [OPERON]

  Kategoria: Język polski (kl.1 Lic/Tech.)Wysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania języka polskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Część 5 . Zakres podstawowy i rozszerzony Pełen opis produktu 'Ciekawi świata. Szkoła ponadgimnazjalna, cz. 5. Język polski. Podręcznik. Zakres pods. i rozszerzony' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania języka polskiego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Część 5 . Zakres podstawowy i rozszerzony
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ciekawi świata. Szkoła ponadgimnazjalna, cz. 5. Język polski. Podręcznik. Zakres pods. i rozszerzony

 • [Pazdro]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W 2012 roku nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych. W związku z tym przygotowaliśmy nowy podręcznik do chemii do zakresu podstawowego pt. Chemia na co dzie... Pełen opis produktu 'Chemia na co dzień. Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Podręcznik. Poziom podstawowy' »

  W 2012 roku nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych. W związku z tym przygotowaliśmy nowy podręcznik do chemii do zakresu podstawowego pt. Chemia na co dzień. Podręcznik ten jest przeznaczony dla uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników oraz szkół zawodowych. Autorzy zmierzyli się w tej książce z nieprzychylnym nastawieniem i przekonaniem, że chemia i energetyka jądrowa trują ludzi oraz powodują degradację środowiska naturalnego. Wykazali, że warto wyzbyć się nieuzasadnionej „chemiofobii”, wszak wiele produktów chemicznych, np. mydła i leki, bardzo poprawia jakość naszego życia, a zjawiska i procesy, z którymi stykamy się na co dzień, polegają na przemianach chemicznych. Tekst główny podręcznika, obejmujący wszystkie treści z najnowszej podstawy programowej MEN, jest rozszerzony o ciekawostki i dodatkowe informacje o praktycznych zastosowaniach chemii w życiu codziennym. Na końcu każdego paragrafu Autorzy umieścili zestaw pytań i zadań ułatwiających przyswojenie materiału. Do nauczania w zakresie podstawowym polecamy: • program nauczania • podręcznik • poradnik dla nauczycieli. Dla nauczycieli uczących z tego podręcznika będą dostępne bezpłatnie: scenariusze lekcji, sprawdziany, prace klasowe, testy...
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Chemia na co dzień. Szkoła ponadgimnazjalna. Chemia. Podręcznik. Poziom podstawowy

 • [Pazdro]

  Kategoria: BeletrystykaWysyłka: od ręki

  MENiS, oraz tematy uzupełniające, może być z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie od programów kształcenia. Przykładowe rozwiązania (często k... Pełen opis produktu 'Zbiór zadań z chemii. Szkoły ponadgimnazjalne. Chemia. Zakres podstawowy' »

  Jest to uniwersalny zbiór zadań, niezwykle przydatny w nauczaniu chemii w liceach i technikach w zakresie podstawowym. Ponieważ obejmuje wszystkie treści nauczania wynikające z podstawy programowej MENiS, oraz tematy uzupełniające, może być z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie od programów kształcenia. Przykładowe rozwiązania (często kilkoma metodami), poprzedzające poszczególne rozdziały, wskazują sposób postępowania oraz zasady wykorzystywania pojęć i praw chemicznych w zadaniach rachunkowych. Zbiór ten powstał na gruncie wielu częściowo przeredagowanych i uaktualnionych zadań ze Zbioru zadań z chemii dla szkół średnich tego samego autora oraz z zadań nowych, obejmujących szerzej niektóre zagadnienia, w tym także dodatkowe.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Zbiór zadań z chemii. Szkoły ponadgimnazjalne. Chemia. Zakres podstawowy

 • [Nowa Era]

  Kategoria: Język angielskiWysyłka: od ręki

  Matura Explorer – nowatorski czteropoziomowy kurs do nauki języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, wszechstronnie przygotowujący do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym Pełen opis produktu 'New matura explorer. Szkoły ponadgimnazjalne. Część 3. Język angielski. Podręcznik. Poziom B1' »

  Matura Explorer – nowatorski czteropoziomowy kurs do nauki języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, wszechstronnie przygotowujący do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, opracowany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi od 2015 r.: • od pierwszej lekcji łączy funkcje podręcznika i repetytorium maturalnego • gwarantuje wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o New matura explorer. Szkoły ponadgimnazjalne. Część 3. Język angielski. Podręcznik. Poziom B1

 • [Lektorklett]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Kurs Exakt für Dich to nowa odsłona doskonałego kursu do nauki języka niemieckiego w liceach i technikach. Oferuje przygotowanie do matury 2015, całkowicie nowy tom dla uczniów rozpoczynających naukę od... Pełen opis produktu 'Exakt für Dich. Szkoły ponadgimnazjalne. Starter. Język niemiecki. Książka ćwiczeń + CD' »

  Kurs Exakt für Dich to nowa odsłona doskonałego kursu do nauki języka niemieckiego w liceach i technikach. Oferuje przygotowanie do matury 2015, całkowicie nowy tom dla uczniów rozpoczynających naukę od podstaw (IV.0) i wkomponowaną w każdy rozdział podręcznika lekcję z filmem.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Exakt für Dich. Szkoły ponadgimnazjalne. Starter. Język niemiecki. Książka ćwiczeń + CD

 • [FIRMA KRAJEWSKI]

  Kategoria: HIGIENA SZKOLNAWysyłka: do 3 dni

  Przedmiotem tej transakcji jest druk Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia I klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, wykonany na papierze offsetowym 80 g, sklejony w blok o ob... Pełen opis produktu 'Karta profilaktycznego badania ucznia I klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej [Mz/Hsz-21]' »

  Przedmiotem tej transakcji jest druk Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia I klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, wykonany na papierze offsetowym 80 g, sklejony w blok o objętości 100 kartek
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Karta profilaktycznego badania ucznia I klasy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej [Mz/Hsz-21]

 • [OPERON]

  Kategoria: Historia (kl.2 Lic/Tech.)Wysyłka: od ręki

  Treść tego tomu podręcznika obejmuje dzieje Polski i powszechne XIX wieku. Prócz zagadnień politycznych omówione zostały tematy gospodarcze, społeczne oraz dotyczące kultury. Książka zawiera liczne ilustracje,... Pełen opis produktu 'Ciekawi świata. Szkoła ponadgimnazjalna, część 2. Historia. Podręcznik. Zakres rozszerzony' »

  Treść tego tomu podręcznika obejmuje dzieje Polski i powszechne XIX wieku. Prócz zagadnień politycznych omówione zostały tematy gospodarcze, społeczne oraz dotyczące kultury. Książka zawiera liczne ilustracje, między innymi reprodukcje dzieł sztuki, fotografie budowli, rekonstrukcje rysunkowe, mapy, schematy blokowe i diagramy statystyczne. Wszystkie grafiki stanowią istotny element wzbogacający wiedzę. W tekście narracji autorskiej pojawiają się wytłuszczenia. Mają one zwrócić uwagę na szczególnie istotne dla zagadnień omawianych w podrozdziale postaci, organizacje, daty, wydarzenia. Ważnymi elementami podręcznika są dwustronicowe infografiki oraz przytaczane w każdym dziale fragmenty prac wybitnych historyków. Przydatne uczniom będą umieszczone po każdym dziale przykładowe zadania typu maturalnego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Ciekawi świata. Szkoła ponadgimnazjalna, część 2. Historia. Podręcznik. Zakres rozszerzony

 • [WSIP]

  Kategoria: Edukacja - Zawodowa i SpecjalistycznaWysyłka: od ręki

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Przedstawia zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych), T.14 (Prowadzenie... Pełen opis produktu 'Turystyka. Tom 4. . Szkoły ponadgimnazjalne. Część 2.Geografia turystyczna. Podręcznik. T.13, T.14' »

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Przedstawia zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych), T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych). Tematyka rozdziału pierwszego dotyczy walorów turystycznych ponad dwudziestu krajów europejskich. Rozdziały drugi i trzeci prezentują uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Rozdziały czwarty i piąty omawiają walory turystyczne wybranych krajów kontynentów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Informacje na temat czynników sprzyjających rozwojowi turystyki w Australii, Oceanii oraz na Antarktyce zostały zamieszczone w rozdziałach szóstym i siódmym podręcznika. Rozdział ósmy dotyczy zagospodarowania turystycznego.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Turystyka. Tom 4. . Szkoły ponadgimnazjalne. Część 2.Geografia turystyczna. Podręcznik. T.13, T.14

 • [Longman Pearson]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  Matura Focus to pierwsza seria dla szkół ponadgimnazjalnych zintegrowana z bestsellerowymi Repetytoriami Longmana dla jeszcze lepszego przygotowania do egzaminu. Matura Focus dba o potrzeb... Pełen opis produktu 'Matura Focus. Szkoły ponadgimnazjalne. Część 3. Język angielski. Podręcznik + CD. Poziom B1/B1+' »

  Matura Focus to pierwsza seria dla szkół ponadgimnazjalnych zintegrowana z bestsellerowymi Repetytoriami Longmana dla jeszcze lepszego przygotowania do egzaminu. Matura Focus dba o potrzeby uczniów słabszych oraz buduje poprawność językową, potrzebną na egzaminie i w codziennej komunikacji.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matura Focus. Szkoły ponadgimnazjalne. Część 3. Język angielski. Podręcznik + CD. Poziom B1/B1+

 • [WSIP, WSiP, wsip]

  Kategoria: Atlasy szkolne Gim.Wysyłka: od ręki

  po gimnazjum z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w kontynuowaniu edukacji historycznej i kulturowej na poziomie ponadgimnazjalnym. Pełen opis produktu 'Atlas historyczny. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna' »

  Atlas historyczny stanowi pomoc naukową i dydaktyczną dla uczniów gimnazjum. Jest uzupełnieniem bogatej oferty Wydawnictwa dotyczącej historii. Pomoże uczniom w przygotowaniu się do egzaminu po gimnazjum z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz w kontynuowaniu edukacji historycznej i kulturowej na poziomie ponadgimnazjalnym.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Atlas historyczny. Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

 • [YOUNG DIGITAL PLANET]

  Kategoria: Kategorie > Edukacja > Nauczyciel.pl

  Portal Nauczyciel.pl jest innowacyjną propozycją wydawniczą firmy Young Digital Planet SA skierowaną dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zapewnia ona ... Pełen opis produktu 'Nauczyciel.pl - Podstawy Przedsiębiorczości - szkoła ponadgimnazjalna' »

  Portal Nauczyciel.pl jest innowacyjną propozycją wydawniczą firmy Young Digital Planet SA skierowaną dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zapewnia ona szybki dostęp do wysokiej jakości interaktywnych materiałów edukacyjnych oraz narzędzi do zarządzania procesem edukacyjnym.Główne informacje: Wersja językowa: Polska Ilość stanowisk: Nie dotyczy (dostęp do Portalu poprzez Internet) Typ licencji: Komercyjna Ważność licencji: 1 rok Ilość zasobów: 400 Pakiet zawiera materiał przeznaczony do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Z dostępu do zasobów może skorzystać 1 nauczyciel. Dzięki portalowi nauczyciel może prowadzić ciekawe lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej bądź rzutnika. Zasoby dostępne w pakiecie są zgodne z podstawą programową. Pogrupowane zostały w odpowiednie kategorie, by można było sprawniej wyszukiwać potrzebne informacje. W celu zwiększenia wygody korzystania z portalu, nauczyciel może pobrać wybrane zasoby na dysk komputera, by następnie pracować i przygotowywać odpowiednie lekcje bez dostępu do internetu. Za pomocą portalu nauczyciel może łatwo przygotować dla uczniów zadania, a następnie je sprawdzić - wszystko bez tworzenia kont i loginów dla poszczególnych uczniów.Zagadnienia podstawy programowej Człowiek przedsiębiorczy Rynek – cechy i funkcje Instytucje rynkowe Państwo, gospodarka Przedsiębiorstwo Rynek pracy Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy YOUNG DIGITAL PLANET. W roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015 zostaliśmy wyróżnieni tytułem dystrybutora roku. Nikt wcześniej nie został wyróżniony tyle razy! Ogólne informacje o portalu nauczyciel.plNauczyciel.pl to portal udostępniający materiały, które ułatwiają nauczycielom przygotowanie ciekawej lekcji, prezentacji oraz różnorodnych zadań dla uczniów wszystkich typów szkół. Przeprowadzane lekcje przy pomocy nowoczesnych multimediów są z pewnością atrakcyjniejsze, aktywizują uczniów przez co systematyzują ich wiedzę i pogłębia zainteresowania. Uczniowie ponadto szybciej zapamiętują przerabiany materiał. Przygotowane materiały można opublikować na stronach portalu. Zawartość merytoryczna dostępnych zasobów edukacyjnych jest dostosowana do podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych. Cechy portalu: Elastyczność - portal umożliwia dowolne łączenie i dobieranie materiałów, treści multimedialnych do potrzeb danej klasy, czy zmieniających się podstaw programowych. Za pomocą odpowiednich narzędzi możliwa jest współpraca portalu ze wszystkimi platformami e-learningowymi, które są wykorzystywane w szkołach Łatwość pracy z uczniami - za pomocą portalu można w łatwy sposób przygotować zadania dla uczniów, nauczyciel nie musi tworzyć im specjalnych kont, a wyniki są przesyłane na konto nauczyciela w portalu. Dzięki temu możliwy jest monitoring postępów uczniów w nauce i analiza zagadnień niezrozumiałych zagadnień dla uczniów. Praca z portalem nauczyciel.pl może być przeprowadzana w pracowni komputerowej, gdzie każdy uczeń ma dostęp do materiałów na osobnym komputerze, lub w klasie za pomocą ekranu, tablicy interaktywnej czy rzutnika. Aplikacja może działać także bez podłączenia do internetu. Bogactwo zasobów multimedialnych Zawiera niezliczone ilości ćwiczeń, animacji, pokazów slajdów i ilustracji, symulacji, które pokazują zachodzące zjawiska, gier dydaktycznych, umożliwiających sprawdzanie wiedzy z wykorzystaniem elementów zabawy, kart pracy, lekcji nauczyciela, lekcji ucznia, umożliwiające samodzielną pracę ucznia, atlasów geograficznych, map historycznych, biografii, narzędzi pomocniczych(np. kalkulator, układ okresowy) Łatwy dostęp - zapewnia dostęp do zasobów on-line w dowolnym miejscu i czasie. Nauczyciele mają możliwość korzystania z multimedialnych zasobów portalu lub mogą wykorzystywać własne materiały w postaci dokumentów elektronicznych, pdf, odnośników do stron internetowych czy ilustracji. Za pomocą portalu jest można wymieniać się prezentacjami, publikując je w portalu Proste wyszukiwanie - Zasoby portalu można szybko i precyzyjnie wyszukać za pomocą: słów kluczowych, etapu edukacyjnego, przedmiotu, typu zasobu dla danego przedmiotu Szkoła podstawowa klasy 1-3 - dostępne zasoby dla nauczyciela animacje - wyjaśniają konkretne zagadnienia, karty pracy - pozwalają na zdobycie i sprawdzenie wiedzy z różnych obszarów nauczania, np. z przyrody, muzyki, techniki, języka polskiego, interaktywne ćwiczenia z matematyki, etyki i innych dziedzin, atrakcyjne ilustracje - przybliżają dzieciom omawiane kwestie, symulacje, pokazy slajdów, narracje i wiele innych materiałów wzbogacających proces nauczania. Portal umożliwia proste i szybie wyszukiwanie za pomocą: słów kluczowych, kategorii, typu zasobu. Możliwe jest także odszukiwanie odpowiednich materiałów dzięki przyporządkowaniu materiału do odpowiednich punktów podstawy programowej. Nauczyciele mają możliwość tworzenia i publikowania własnych prezentacji i zadań dla uczniów, a także wzbogacenie istniejących prezentacji o swoje dokumenty, pliki PDF czy też ilustracje. Istnieje możliwość pracowania z zasobami edukacyjnymi również bez dostępu do Internetu. Wszystkie materiały można prezentować na tablicy interaktywnej.Szkoła podstawowa klasy 4-6 - dostępne zasoby dla nauczyciela animacje - znakomicie przedstawiają trudniejsze tematy ćwiczenia interaktywne - są dla dzieci atrakcyjnym sposobem na sprawdzenie wiadomości z matematyki, przyrody, języka polskiego, historii i społeczeństwa, a także języka angielskiego gry (również gry językowe) - umożliwiają łączenie zabawy z nauką języka mapy historyczne - w obrazowy sposób pokazują przemiany zachodzące na przestrzeni dziejów, od starożytności po współczesność narracje, symulacje, pokazy slajdów, gotowe lekcje - znacznie wzbogacają proces nauczania i pozwalają na zaciekawienie uczniów omawianymi tematami. Gimnazjum - dostępne zasoby dla nauczyciela animacje z historii, języka polskiego i geografii - znakomite wyjaśnienia bardziej skomplikowanych zagadnień świetnie przedstawione doświadczenia z fizyki, chemii i biologii; filmy edukacyjne z języka polskiego atlasy geograficzne - bogaty zbiór multimedialnych map Polski i świata; mapy historyczne - ilustrują przeobrażenia terytorialne, skupiają się na kluczowych wydarzeniach w historii naszego kraju i ludzkości ilustracje, narracje, symulacje oraz gry i pokazy slajdów. W portalu dostępne są specjalistyczne kursy językowe: kurs języka angielskiego: EuroPlus+ Angielski z Cambridge; kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową - Vademecum rowerzysty. Nauczyciel.pl umożliwia tworzenie oraz publikowanie swoich prezentacji, materiałów, scenariuszy lekcji i zadań dla uczniów. Pozwala też na kontrolowanie postępów uczniów, a odpowiednie funkcjonalności umożliwiają pracę nawet bez dostępu do Internetu.Szkoła ponadgimnazjalna - dostępne zasoby dla nauczyciela animacje z chemii, biologii, fizyki - w przystępny sposób wyjaśniają trudniejsze zagadnienia symulacje komputerowe - pokazują reakcje i zjawiska zachodzące w przyrodzie biografie - prezentują najważniejsze informacje o życiu i odkryciach sławnych biologów, chemików, matematyków czy fizyków interaktywny układ okresowy pierwiastków, lektury szkolne (fragmenty) przekazane w nowoczesnej formie komiksu atlasy historyczne i mapy geograficzne. W ofercie portalu znajdują się także różnorodne kursy internetowe: Kurs z przyrody eduRom Gra edukacyjna Przyroda "Na ratunek planecie" Kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową ""Vademecum rowerzysty" Kursy języka angielskiego dla dzieci: EuroPlus+ Angielski dla dzieci "Wow!"" oraz EuroPlus+ Angielski dla nastolatków. EuroPlus+ Angielski dla dzieci "Pingwin Alex i przyjaciele" EuroPlus+ Angielski dla dzieci "Nicole and Tommy" EuroPlus+ Niemiecki dla dzieci "Nicole und Thomas" Portal Nauczyciel.pl to idealne narzędzie umożliwiające tworzenie prezentacji i zadań dla uczniów oraz na kontrolowanie ich postępów. Nauczyciele mogą publikować materiał w portalu, a jego funkcjonalności umożliwiają wykorzystywanie ich w wersji on-line i również bez dostępu do Internetu. Wszystkie materiały można wykorzystywać podczas zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Przy pomocy zasobów dostępnych w portalu oraz przy wykorzystaniu własnych nauczyciel może tworzyć prezentacje, scenariusze lekcji oraz zadania dla uczniów. Oferowane materiały doskonale nadają się do pracy z tablicą interaktywną, można z nich również korzystać bez konieczności posiadania dostępu do Internetu.W ofercie portalu Nauczyciel.pl znajdują się także Komputerowe kursy językowe (np. kurs języka angielskiego EuroPlus+ Angielski z Cambridge) Specjalistyczne kursy, które pomagają np. w zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania rynku pracy (praktyczny przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy "Mój pierwszy biznes") Kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową "Vademecum rowerzysty"
  Ranking sklepy24.pl : 5

  Więcej o Nauczyciel.pl - Podstawy Przedsiębiorczości - szkoła ponadgimnazjalna

 • [Nowa Era]

  Kategoria: BiologiaWysyłka: od ręki

  Podręcznik zawiera treści z biotechnologii, inżynierii genetycznej i ochrony przyrody. Najnowsze wyniki badań naukowych, tematy aktualnie poruszane w mediach i zastosowanie osiągnięć naukowych w praktyce... Pełen opis produktu 'Biologia na czasie. Szkoła ponadgimnazjalna. Podręcznik. Zakres podstawowy' »

  Podręcznik zawiera treści z biotechnologii, inżynierii genetycznej i ochrony przyrody. Najnowsze wyniki badań naukowych, tematy aktualnie poruszane w mediach i zastosowanie osiągnięć naukowych w praktyce są w nim przedstawione w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób.PRZYPOMNIJ SOBIE umożliwią Ci powtórzenie podstawowych wiadomości z gimnazjum. Cenną pomocą w nauce biologii będzie też płyta CD-ROM.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Biologia na czasie. Szkoła ponadgimnazjalna. Podręcznik. Zakres podstawowy

 • [Nowa Era]

  Kategoria: Matematyka (kl.3 Lic/Tech.)Wysyłka: od ręki

  Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Matematyka. Część 3. Zakres podstawowy i rozszerzony Pełen opis produktu 'Matematyka. Szkoła ponadgimnazjalna, część 3. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony' »

  Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych. Matematyka. Część 3. Zakres podstawowy i rozszerzony
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Matematyka. Szkoła ponadgimnazjalna, część 3. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony


Godi.pl

Książki dla dzieci oraz naukowe i kulinarne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 14.05.2005
wydawnictwo naukowe pwn, lexisnexis, umcs, harmonia, wydawnictwo szkolne pwn, w.a.b., adam marszałek wydawnictwo, egmont, skrzat, muza
Produkty w ofercie: 50822
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 125
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Albertus.pl

Poradniki oraz encyklopedie i słowniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
wydawnictwo naukowe pwn, zysk i s-ka, adam marszałek, lonely planet publications, pwn, rebis, wnt, muza, penguin, wydawnictwo literackie
Produkty w ofercie: 30292
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 30292
Opinie pozytywne: 1
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 2

Księgarnia.Poltax.waw.pl

Książki językowe oraz podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 28.09.2005
edgard, olesiejuk, lektorklett, multico, level trading, wiedza powszechna, arti, delta, marksoft, rm
Produkty w ofercie: 16026
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 4
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Arante.pl

Programy komputerowe - logopedyczne, biurowe i specjalistyczne oraz systemy operacyjne.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 24.05.2006
young digital planet, harpo, silcom multimedia, insert, komlogo, harmonia, synergia, asseco wapro, meteoryt software, eset
Produkty w ofercie: 943
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 174
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 0

InBook.pl

Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 19.04.2008
Produkty w ofercie: 161774
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 161774
Opinie pozytywne: 9
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 6

Gigant.pl

Książki, muzyka oraz filmy.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 18.06.2008
cd baby, universal music, warner music, naxos classical, imports, sony music, sony music entertainment, warner music poland, emi, cherry red
Produkty w ofercie: 1318806
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 146217
Opinie pozytywne: 22
Opinie neutralne: 1
Opinie negatywne: 4

Rema.com.pl

Książki i albumy oraz kalendarze i gry oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 04.03.2009
bellona, zysk i s-ka, zielona sowa, skrzat, amber, greg, egmont, ameet, wilga, znak
Produkty w ofercie: 34971
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 34971
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Literacka.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 25.05.2009
wydawnictwo naukowe pwn, egmont, helion, cambridge university press, wydawnictwo olesiejuk, wolters kluwer polska, olesiejuk, bellona, trefl, zielona sowa
Produkty w ofercie: 212612
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 112
Opinie neutralne: 2
Opinie negatywne: 1

Kumiko.pl

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.10.2009
wydawnictwo naukowe pwn, helion, cambridge university press, olesiejuk, wolters kluwer, zielona sowa, egmont, pzwl, wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego, lektorklett
Produkty w ofercie: 93973
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Lideria.pl

Książki, filmy, muzyka, multimedia oraz zabawki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 27.04.2010
naukowe pwn, wolters kluwer, firma księgarska jacek olesiejuk, egmont, c.h.beck, wam, bellona, helion, rebis, zielona sowa
Produkty w ofercie: 93816
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 93816
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, bellona, zielona sowa, amber
Produkty w ofercie: 296847
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 296847
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Hatteria.pl

Książki, płyty CD, pocztówki oraz koperty.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 13.07.2011
pozostałe, pwm, nomos, mck, gamma, wydawnictwo literackie, hatteria.pl, musica iagellonica, tertium, euterpe
Produkty w ofercie: 5874
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

NaszaSzkolna.pl

Książki, podręczniki oraz książki językowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 10.08.2011
wydawnictwo naukowe pwn, -, zielona sowa, wolters kluwer, bellona, olesiejuk, egmont, zysk i s-ka, helion, skrzat
Produkty w ofercie: 109261
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 109261
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Druki-akcydensowe.eu

Druki akcydensowe.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 12.09.2013
firma krajewski, kompap, printech
Produkty w ofercie: 359
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 346
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0