Przejdź do wyników wyszukiwania
Sortuj:
Zainstaluj wyszukiwarkę
 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  dwuwymiarowe: płyty, powłoki, elementy grubościenne. Spis treści: 1. Podstawy przedmiotu 1.1. Zadania i metody wytrzymałości materiałów 1.2. Obciążenia. Naprężenia. Odkształcenia... Pełen opis produktu 'Podstawy wytrzymałości materiałów' »

  W pracy przedstawiono zagadnienia z teorii stanu naprężenia i odkształcenia, zagadnienia materiałowe i związków fizycznych, mechaniki pękania oraz zjawisk niesprężystych. Szczegółowo omówiono wytrzymałość ustrojów prętowych na rozciąganie, skręcanie, zginanie, hipotezy wytężeniowe, wytrzymałość złożoną, wyboczenie, zmęczenie, podstawy lepkosprężystości, anizotropii. Ponadto scharakteryzowano ustroje dwuwymiarowe: płyty, powłoki, elementy grubościenne. Spis treści: 1. Podstawy przedmiotu 1.1. Zadania i metody wytrzymałości materiałów 1.2. Obciążenia. Naprężenia. Odkształcenia 1.3. Zależności fizyczne. Podstawy doświadczalne przedmiotu 1.4. Zasady obliczeń wytrzymałościowych 2. Siły wewnętrzne w prętach i układach prętowych 2.1. Ogólny przypadek obciążenia pręta. Składowe sił wewnętrznych 2.2. Podział zagadnień wytrzymałościowych 2.3. Przykłady analizy przebiegu sił wewnętrznych w prętach 2.3.1. Siły normalne w prętach 2.3.2. Momenty skręcające w prętach 2.3.3. Momenty gnące i siły tnące w prętach (belkach) 2.3.4. Siły wewnętrzne w ramach 2.3.5. Siły wewnętrzne w łukach 3. Podstawy teorii stanu naprężenia 3.1. Rozważania podstawowe 3.2. Analiza właściwości tensora naprężenia 3.3. Płaski stan naprężenia 3.4. Przypadki szczególne 3.5. Niejednorodne stany naprężeń. Równania równowagi wewnętrznej 3.6. Przykłady rozwiązań 4. Podstawy teorii stanu odkształcenia 4.1. Przemieszczenia a odkształcenia. Odkształcenia średnie 4.2. Przekształcenia tensora odkształcenia 4.3. Odkształcenia w układzie płaskim 4.4. Tensometryczne badanie odkształceń i naprężeń 4.5. Przykłady rozwiązań 5. Związki fizyczne. Energia odkształcenia 5.1. Wyznaczanie stałych materiałowych 5.2. Zależności między stałymi sprężystości 5.3. Energia odkształcenia sprężystego 6. Wytężenie materiału. Teoria wytrzymałości 6.1. Pojęcie zniszczenia. Naprężenia zredukowane 6.2. Hipotezy wytężeniowe 6.3. Uogólniona teoria wytrzymałości 7. Momenty bezwładności figur płaskich 7.1. Określenia. Momenty względem osi i układu osi 7.2. Momenty względem osi równoległych do osi centralnych. Figury złożone 7.3. Momenty względem osi obróconych 7.4. Przykłady rozwiązań 8. Rozciąganie (ściskanie) prętów 8.1. Założenia. Podstawowe zależności 8.2. Zagadnienia statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne 8.3. Zasada superpozycji 8.4. Ograniczenia stosowalności modeli prętowych dla jednoosiowego rozciągania (ściskania). Zasada de Saint-Venanta 9. Skręcanie prętów 9.1. Określenia. Założenia podstawowe 9.2. Skręcanie pryzmatycznych prętów o przekrojach kołowych 9.3. Skręcanie prętów o przekrojach niekołowych zwartych 9.4. Cienkościenne rury o dowolnym obrysie 9.5. Profile cienkościenne otwarte 9.6. Zasady obliczeń wytrzymałościowych na skręcanie. Klasyfikacja zagadnień 9.7. Przykłady rozwiązań 10. Zginanie prętów prostych 10.1. Określenia. Podział zagadnień 10.2. Naprężenia normalne przy zginaniu czystym prostym 10.3. Naprężenia przy zginaniu prostym z udziałem siły tnącej 10.4. Środek ścinania 10.5. Linia ugięcia belki przy zginaniu prostym 10.6. Naprężenia przy zginaniu ukośnym 10.7. Przykłady rozwiązań 11. Zagadnienia wybrane 11.1. Sprężyny śrubowe walcowe 11.2. Zginanie prętów silnie zakrzywionych 11.3. Belki na sprężystym podłożu 12. Wytrzymałość złożona prętów 13. Wyboczenie prętów 13.1. Uwagi ogólne 13.2. Wyboczenie sprężyste prętów 13.3. Mimośrodowe ściskanie prętów smukłych 13.4. Naprężenia krytyczne. Wyboczenie niesprężyste 13.5. Zasady obliczeń wytrzymałościowych na wyboczenie 14. Zasady energetyczne w analizie konstrukcji prętowych 14.1. Zasada prac przygotowanych 14.1.1. Opis zasady prac przygotowanych 14.1.2. Zasada prac przygotowanych w układach prętowych liniowo-sprężystych 14.1.3. Obliczanie przemieszczeń w układach prętowych statycznie wyznaczalnych 14.1.4. Układy prętowe statycznie niewyznaczalne 14.2. Zasada zachowania energii sprężystej 15. Dynamika układów prętowych 15.1. Zagadnienia kinetostatyczne 15.2. Zagadnienie uderzenia 15.3. Drgania układów prętowych 15.3.1. Równanie drgań 15.3.2. Drgania własne (swobodne) 15.3.3. Drgania wymuszone tłumione 15.3.4. Drgania tłumione wiskotycznie 16. Mechanika pękania. Zmęczenie materiału 16.1. Podstawy mechaniki pękania 16.2. Opis zjawisk zmęczeniowych 16.3. Ograniczona wytrzymałość zmęczeniowa 16.4. Wytężenie materiału przy obciążeniach zmiennych 16.5 Mechanika pękania w opisie prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych 17. Zagadnienia reologiczne 17.1. Modele materiałów rzeczywistych 17.2. Zjawiska lepkosprężyste 17.3. Zjawiska czasowe w metalach 17.4. Wytrzymałość materiałów lepkosprężystych 18. Grubościenne rury. Tarcze kołowo-symetryczne 18.1. Zagadnienie Lamégo. Grubościenne rury 18.2. Tarcze kołowe wirujące 19. Płyty kołowe i prostokątne 19.1. Płyty kołowe obciążone osiowo-symetrycznie 19.2. Płyty prostokątne 20. Powłoki cienkie obrotowe 20.1. Teoria błonowa powłok obrotowych (osiowo-symetrycznych) 20.2. Teoria momentowa osiowo-symetrycznie obciążonych powłok cylindrycznych 20.3 Teoria błonowa powłok cylindrycznych 21. Elementy teorii sprężystości 22. Podstawy metody elementów skończonych 23. Naprężenia stykowe
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy wytrzymałości materiałów

 • [Politechnika Warszawska]

  Kategoria: MECHANIKA

  W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie... Pełen opis produktu 'Podstawy wytrzymałości materiałów' »

  W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń – zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do pierwszego wydania skryptu materiał uzupełniono o zagadnienia związane ze zmęczeniem. Dołączono także obszerny dodatek, w którym zamieszczono rozwiązania kilkunastu zadań dla układów belkowych i ramowych w celu lepszej prezentacji i szybszego opanowania metodyki określania sił przekrojowych.   Podręcznik może być wykorzystywany na wszystkich wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. Spis treści: 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW 1.1. Uwagi wstępne 1.2. Zadania wytrzymałości materiałów 1.3. Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów 1.4. Podstawowe uproszczenia stosowane w wytrzymałości materiałów 1.4.1. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch atomów ciała stałego 1.5. Definicja naprężeń i stan napięcia 1.5.1. Pojęcie naprężenia średniego i naprężenia w danym punkcie 1.5.2. Pojęcie stanu naprężenia 1.5.3. Rodzaje stanu naprężenia w punkcie 1.5.4. Podział pól naprężeń ze względu na jednorodność 1.5.5. Składowe stanu naprężenia 1.6. Podział prostych przypadków obciążeń 1.7. Zasada de Saint-Venanta 1.8. Układy jednostek w obliczeniach wytrzymałościowych 2. MOMENTY STATYCZNE I MOMENTY BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH 2.1. Momenty statyczne figur płaskich 2.2. Momenty bezwładności figur płaskich 2.2.1. Pojęcie promienia bezwładności 2.2.2. Momenty bezwładności względem osi równoległych 2.2.3. Odśrodkowy moment bezwładności (moment dewiacji) 2.2.4. Momenty bezwładności względem osi obróconych 2.2.5. Osie główne i momenty bezwładności względem osi głównych 2.2.6. Wykreślny sposób wyznaczania momentów bezwładności 2.2.7. Przykłady obliczeniowe 3. PROSTE PRZYPADKI OBCIĄŻENIA 3.1. Rozciąganie i ściskanie 3.1.1. Prawo Hooke’a (1676) 3.1.2. Określanie właściwości mechanicznych materiałów 3.1.3. Naprężenia dopuszczalne, współczynnik bezpieczeństwa 3.1.4. Zasada superpozycji 3.1.5. Układy statycznie niewyznaczalne 3.1.6. Naprężenia cieplne (termiczne) 3.1.7. Naprężenia montażowe 3.1.8. Uwzględnianie wpływu ciężaru własnego przy rozciąganiu 3.2. Skręcanie prętów o przekroju kołowym 3.2.1. Pojecie momentu skręcającego 3.2.2. Wyprowadzenie zależności określających wartości naprężeń w dowolnym punkcie przekroju poprzecznego wałka i wartości kąta skręcenia 3.2.3. Pojęcie wskaźnika wytrzymałości przekroju na skręcanie 3.2.4. Praca momentu skręcającego 3.2.5. Obliczenia wytrzymałościowe elementów skręcanych 3.2.6. Wykresy momentów skręcających i kątów skręcenia 3.2.7. Skręcanie prętów o przekrojach poprzecznych nieokrągłych 3.2.8. Naprężenia i odkształcenia w sprężynach śrubowych walcowych o małym kącie pochylenia zwojów 3.2.9. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy skręcaniu 3.3. Zginanie prętów prostych 3.3.1. Uwagi wstępne 3.3.2. Rodzaje zginania 3.3.3. Definicje sił normalnych, sił tnących (poprzecznych) i momentów gnących 3.3.4. Zależność pomiędzy momentem zginającym, siłą poprzeczną a natężeniem obciążenia ciągłego w prętach prostych twierdzenie Schwedlera-Żurawskiego 3.3.5. Wykresy momentów zginających i sił poprzecznych 3.3.6. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w przypadku czystego zginania 3.3.7. Obliczenia wytrzymałościowe belek zginanych 3.4. Czyste ścinanie 3.4.1. Odkształcenia przy czystym ścinaniu 3.4.2. Ścinanie technologiczne 4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 4.1. Podstawowe pojęcia stosowane w analizie stanu naprężenia i odkształcenia 4.1.1. Pojęcie stanu naprężenia w punkcie 4.1.2. Sposoby określania stanu naprężenia 4.2. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia 4.2.1. Analiza jednowymiarowego stanu naprężenia 4.2.2. Analiza dwuwymiarowego stanu naprężenia 4.2.3. Analiza trójwymiarowego stanu naprężenia 4.2.4. Analiza stanu odkształcenia 4.3. Energia odkształcenia sprężystego 4.3.1. Energia odkształcenia sprężystego dla prostych przypadków obciążania 4.3.2. Energia właściwa odkształcenia sprężystego w przypadku trójwymiarowego stanu naprężenia 4.3.3. Przykłady obliczania energii potencjalnej odkształcania sprężystego w złożonych przypadkach obciążenia 5. PRZEGLĄD WYBRANYCH HIPOTEZ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 5.1. Pojęcie wytężenia materiału 5.2. Przegląd hipotez wytrzymałościowych 5.2.1. Hipoteza największego naprężenia normalnego 5.2.2. Hipoteza największego odkształcenia jednostkowego 5.2.3. Hipoteza największego naprężenia stycznego 5.2.4. Hipoteza energii właściwej odkształcenia sprężystego 5.2.5. Hipoteza energii odkształcenia czysto postaciowego 5.2.6. Hipoteza niezmienników stanu naprężenia 6. WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁOŻONA 6.1. Zginanie ukośne prętów prostych 6.2. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem 6.3. Mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie 6.4. Zginanie ze skręcaniem 6.5. Zginanie belek z udziałem sił poprzecznych 7. LINIE UGIĘCIA BELEK 7.1. Metoda analityczna określania linii ugięcia belek zginanych 7.2. Metoda Clebscha wyznaczania linii ugięcia belek przy kilku przedziałach całkowania 7.3. Metoda analityczno-wykreślna określania linii ugięcia belek zginanych 7.3.1. Podstawy metody analityczno-wykreślnej 7.3.2. Sposoby doboru belki zastępczej 7.4. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne przy zginaniu belek 8. WYBOCZENIE PRĘTÓW PROSTYCH 8.1. Pojęcie wyboczenia i jego typowe przypadki 8.2. Zagadnienie Eulera 8.3. Zależności opisujące wyboczenie niesprężyste 8.3.1. Wzór Tetmajera-Jasińskiego 8.3.2. Wzór Johnsona-Ostenfelda 8.4. Obliczenia wytrzymałościowe na wyboczenie 8.4.1. Tok postępowania przy prowadzeniu obliczeń sprawdzających (wyznaczanie siły dopuszczalnej) 8.4.2. Tok postępowania przy prowadzeniu obliczeń projektowych (wymiarowanie) 9. METODY ENERGETYCZNE 9.1. Wiadomości wstępne 9.2. Energia sprężysta układów Clapeyrona 9.3. Twierdzenie Castigliana 9.4. Twierdzenie Bettiego 9.5. Twierdzenie Menabrei 9.6. Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych metodą Maxwella-Mohra 10. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII POWŁOK 10.1. Uwagi wstępne 10.2. Teoria błonowa cienkościennych powłok osiowosymetrycznych 10.2.1. Naprężenia w powłoce kulistej 10.2.2. Naprężenia w walczaku 11. OBLICZANIE RUR GRUBOŚCIENNYCH 11.1. Stan naprężenia i odkształcenia w rurze grubościennej 11.2. Wytężenie materiału rury grubościennej 11.3. Sposoby zwiększania jednorodności rozkładu naprężeń po grubości rury grubościennej 12. BELKI NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM 12.1. Interpretacja fizyczna kolejnych pochodnych równania linii ugięcia belki 12.2. Równanie linii ugięcia belki spoczywającej na sprężystym podłożu 12.3. Równanie linii ugięcia belki nieskończenie długiej na podłożu sprężystym 12.4. Przykłady warunków brzegowych do wyznaczania stałych całkowania 12.4.1. Belka nieskończenie długa obciążona w środku siłą skupioną 12.4.2. Belka z jednostronnym ograniczeniem długości siłą skupioną 12.4.3. Belka z obustronnym ograniczeniem długości obciążona w środku siłą skupioną 12.4.4. Belka z obustronnym ograniczeniem długości obciążona ciągłym obciążeniem o stałym natężeniu 13. ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW 13.1. Charakterystyka okresowo zmiennych obciążeń 13.1.1. Badania przy sterowaniu badań sygnałem odkształcenia 13.1.2. Badania przy sterowaniu badań sygnałem naprężenia 13.2. Miejsca występowania zjawiska zmęczenia i jego efekty 13.3. Kierunki badań procesu zmęczenia i ich główne zadania 13.4. Zadania badań procesu zmęczenia 13.5. Opis cyklicznej deformacji metali 13.6. Zmęczenie wysokocyklowe 13.6.1. Charakterystyki właściwości zmęczeniowych w zakresie dowolnych obciążeń niesymetrycznych 13.7. Podstawowe zjawiska zmęczeniowe 13.8. Przykładowe opisy zmęczenia materiału Dodatek 1 Tablice parametrów mechanicznych wybranych materiałów Dodatek 2 Przykłady analizy sił przekrojowych w układach belkowych i ramowych D2.1. Przykłady rozwiązań zadań dla układów belkowych D2.2. Przykłady rozwiązań zadań dla układów ramowych D2.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania Bibliografia
  Ranking sklepy24.pl : 3

  Więcej o Podstawy wytrzymałości materiałów

 • [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej]

  Kategoria: KsiążkiWysyłka: od ręki

  W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie... Pełen opis produktu 'Podstawy wytrzymałości materiałów' »

  W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń ? zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do pierwszego wydania skryptu materiał uzupełniono o zagadnienia związane ze zmęczeniem. Dołączono także obszerny dodatek, w którym zamieszczono rozwiązania kilkunastu zadań dla układów belkowych i ramowych w celu lepszej prezentacji i szybszego opanowania metodyki określania sił przekrojowych. Podręcznik może być wykorzystywany na wszystkich wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy wytrzymałości materiałów

 • [OWPW]

  Kategoria: Mechanika

  Przedstawione w skrypcie wiadomości dotyczą podstawowych zagadnień z wytrzymałości materiałów. Omówiono również: obliczenia wytrzymałościowe powłok cienkościennych i naczyń grubościennych... Pełen opis produktu 'Podstawy wytrzymałości materiałów' »

  Przedstawione w skrypcie wiadomości dotyczą podstawowych zagadnień z wytrzymałości materiałów. Omówiono również: obliczenia wytrzymałościowe powłok cienkościennych i naczyń grubościennych oraz określanie ugięć belek na podłożu sprężystym
  Ranking sklepy24.pl : 0

  Więcej o Podstawy wytrzymałości materiałów


Księgarnia-Techniczna.com

Książki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 29.10.2009
helion, onepress, wkŁ, wnt, pwn, owpw, btc, kabe, arkady, promise
Produkty w ofercie: 2812
Promocje: 22
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 1

ksiegarnia.edu.pl

Książki naukowo-techniczne oraz podręczniki akademickie.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 20.11.2006
politechnika warszawska, uniwersytet adama mickiewicza w poznaniu, uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie, politechnika białostocka, politechnika Śląska, politechnika gdańska, wydawnictwa komunikacji i Łączności, uniwersytet zielonogórski
Produkty w ofercie: 2666
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: b/d
Opinie pozytywne: 15
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Booknet.net.pl

Książki oraz podręczniki.
Sklepy24.pl - przewodnik kupujących online Sklep wpisany: 09.03.2011
pwn wydawnictwo naukowe, wydawnictwo olesiejuk, egmont, helion, c.h. beck, cambridge university press, wsip wydawnictwo szkolne i pedagogiczne, zielona sowa, bellona, wolters kluwer
Produkty w ofercie: 329777
Promocje: b/d
Wysyłka do 3 dni: 329777
Opinie pozytywne: 0
Opinie neutralne: 0
Opinie negatywne: 0

Być może odnajdziesz szukany produkt wśród: